Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  1749 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 763.20 лв.
 • Земеделска земя
  5004 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 2232.00 лв.
 • Земеделска земя
  5500 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 2455.20 лв.
 • Земеделска земя
  5001 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 2232.00 лв.
 • Земеделска земя
  4102 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 1778.40 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 648.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 1296.00 лв.
 • Земеделска земя
  214723 кв.м., Орсоя
  местност "Втори дялове"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 133992.00 лв.
 • Земеделска земя
  4600 кв.м., Сан-стефано
  (2225-2016) МЕСТНОСТ ТАЛАМБАЗА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 2872.00 лв.
 • Земеделска земя
  1534 кв.м., Сан-стефано
  (2225-2016) МЕСТНОСТ ТАЛАМБАЗА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 953.60 лв.
 • Земеделска земя
  500 кв.м., БАЛЧИК

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 2016.00 лв.
 • Земеделска земя
  483 кв.м., БАЛЧИК

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 2066.40 лв.
 • Земеделска земя
  4674 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-30
  Виж повече
 • 603.00 лв.
 • Земеделска земя
  2089 кв.м., Козаре
  (1962- 2012) МЕСТНОСТ ТАШКОВИЦА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 2053.60 лв.
 • Земеделска земя
  1253 кв.м., Козаре
  (1962-2012) МЕСТНОСТ НАД СЕЛО
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 1066.40 лв.
 • Земеделска земя
  525 кв.м., Козаре
  (1962-2012) МЕСТНОСТ ЧЕРВЕНАКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 520.00 лв.
 • Земеделска земя
  853 кв.м., Козаре
  (1962-2012) МЕСТНОСТ МАНАФ ТАРЛА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 840.00 лв.
 • Земеделска земя
  360 кв.м., Козаре
  (1962-2012) МЕСТНОСТ ЛОЗЯТА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 313.60 лв.
 • Земеделска земя
  8391 кв.м., Сърнево
  (455-2014) МЕСТНОСТ КАЙРЯКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 6848.00 лв.
 • Земеделска земя
  1787 кв.м., Железник
  (864-2013) МЕСТНОСТ КАРАНДЖИКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 1440.00 лв.
 • Земеделска земя
  4889 кв.м., Изворово

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 4800.00 лв.
 • Земеделска земя
  3389 кв.м., Калофер

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 4896.00 лв.
 • Земеделска земя
  4315 кв.м., Смядово
  местността „АВРАДИ“
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 1760.00 лв.
 • Земеделска земя
  6892 кв.м., Смядово
  местността „АВРАДИ“
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 2800.00 лв.
 • Земеделска земя
  365 кв.м., Въглен
  с. Въглен, м-ст Гробищата
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-19
  Виж повече
 • 273.60 лв.
 • Земеделска земя
  3070 кв.м., Беловец

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-22
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Земеделска земя
  2848 кв.м., Созопол
  местност Соленки
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Земеделска земя
  4195 кв.м., Созопол
  местност Соленки
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 8676.00 лв.
 • Земеделска земя
  7194 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Горния чукар"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 15.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 719.00 лв.
 • Земеделска земя
  149864 кв.м., Старо Оряхово
  С.СТАРО ОРЯХОВО, ОБЩ.ДОЛНИ ЧИФЛИК
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 100000.00 лв.
 • Земеделска земя
  1762 кв.м., Кичево
  С.КИЧЕВО, ОБЩ.АКСАКОВО
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 2100.00 лв.
 • Земеделска земя
  2171 кв.м., Тополи
  С.ТОПОЛИ, ОБЛ.ВАРНА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 51516.00 лв.
 • Земеделска земя
  5399 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Лехата"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 15.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 6998.00 лв.
 • Земеделска земя
  13312 кв.м., ГАБРОВО
  местност" Лехата"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 15.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 6998.00 лв.
 • Земеделска земя
  3 кв.м., Баурене

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 14.04.2018 до 14.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-15
  Виж повече
 • 2736.00 лв.
 • Земеделска земя
  3 кв.м., Баурене

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 14.04.2018 до 14.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-15
  Виж повече
 • 2520.00 лв.
 • Земеделска земя
  3760 кв.м., Шуменци

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 4608.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., СРЕДЕЦ
  (277-2013) МЕСТНОСТ ХОДЖЕВЕЦ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 403.20 лв.
 • Земеделска земя
  4701 кв.м., Григорево
  с.Григорево, община Елин Пелин, област София, местност „Вържески ливади“
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.04.2018 до 15.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-16
  Виж повече
 • 88110.00 лв.
 • Земеделска земя
  5001 кв.м., СРЕДЕЦ
  (277-2013) МЕСТНОСТ СЪСЕНБАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 1000.80 лв.
 • Земеделска земя
  1780 кв.м., СРЕДЕЦ
  (277-2013) МЕСТНОСТ ЛИСИЧИ БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 345.60 лв.
 • Земеделска земя
  1295 кв.м., Долно Камарци
  с.Долно Камарци, община Горна Малина, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.04.2018 до 15.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-16
  Виж повече
 • 468.00 лв.
 • Земеделска земя
  26833 кв.м., Григорево
  с.Григорево, община Елин Пелин, област София, местност „Вържески ливади“
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.04.2018 до 15.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-16
  Виж повече
 • 230000.00 лв.
 • Земеделска земя
  3499 кв.м., СРЕДЕЦ
  (277-2013) МЕСТНОСТ БУРГАСКИ ПЪТ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 293.28 лв.
 • Земеделска земя
  3800 кв.м., ЕЛИН ПЕЛИН
  гр.Елин Пелин, местност „Синанец”, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.04.2018 до 15.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-16
  Виж повече
 • 10170.00 лв.
 • Земеделска земя
  10922 кв.м., Гранитец
  (277-2013) МЕСТНОСТ СИНЬОКАМЕНСКИ ПЪТ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 3276.00 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Граматиково
  (563-2010) МЕСТНОСТ БАРТАНОВО
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 449.28 лв.
 • Земеделска земя
  6008 кв.м., Лакатник
  село Лакатник, община Своге, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.04.2018 до 14.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-15
  Виж повече
 • 990.00 лв.
 • Земеделска земя
  2849 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 35663.76 лв.
 • Земеделска земя
  2097 кв.м., Джулюница

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 1821.60 лв.
 • Земеделска земя
  5400 кв.м., Боряна
  С. БОРЯНА, ОБЛ. ВАРНА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Земеделска земя
  3214 кв.м., Люляково
  (2471-2017) МЕСТНОСТ ДИГАТА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 9446.35 лв.
 • Земеделска земя
  2553 кв.м., Троица
  м. "Калугер Боаз"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 320.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Клисура
  местност Равни преход
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 9600.00 лв.
 • Земеделска земя
  2801 кв.м., Клисура
  местност Мусин дол
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 8400.00 лв.
 • Земеделска земя
  2434 кв.м., Клисура
  местност Шири бара
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Земеделска земя
  1777 кв.м., Клисура
  местност Аврамова ливада
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 5200.00 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Клисура
  местност Жожева река
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 4200.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Клисура
  местност Лашковица
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 5600.00 лв.
 • Земеделска земя
  1088 кв.м., Клисура
  местност Суровище
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 2800.00 лв.
 • Земеделска земя
  3411 кв.м., Клисура
  местност Степанова ливада
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 9600.00 лв.
 • Земеделска земя
  3003 кв.м., Банкя
  с. Клисура, местност Големи ридове
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 8000.00 лв.
 • Земеделска земя
  5253 кв.м., Дебелт
  с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Кантона"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 576.00 лв.
 • Земеделска земя
  2850 кв.м., Тополи
  общ. Варна, обл. Варна, местност "ТАШ ТАРЛА"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 52800.00 лв.
 • Земеделска земя
  404 кв.м., Пресяка
  местност "Калето"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 68.40 лв.
 • Земеделска земя
  3906 кв.м., Пресяка
  местност "Узун Дере"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 1375.20 лв.
 • Земеделска земя
  3019 кв.м., Пресяка
  местност "Чибуклука"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 1062.00 лв.
 • Земеделска земя
  1017 кв.м., Пресяка
  местност "Вършец"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 795.60 лв.
 • Земеделска земя
  200 кв.м., Пресяка
  местността " Караджейски път"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 72.00 лв.
 • Земеделска земя
  2998 кв.м., Пресяка
  местност "Бърдо"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 493.20 лв.
 • Земеделска земя
  10145 кв.м., Пресяка
  местност Орешака
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 4294.80 лв.
 • Земеделска земя
  6033 кв.м., Поляново
  м. Кайряка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 1019.25 лв.
 • Земеделска земя
  2843 кв.м., Шкорпиловци
  общ. Долни чифлик, обл. Варна, местност "Чотоклука"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 4400.00 лв.
 • Земеделска земя
  4508 кв.м., Пресяка
  местност "Ченгене Баир"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 450.00 лв.
 • Земеделска земя
  3444 кв.м., Пресяка
  местност "Калето"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 568.80 лв.
 • Земеделска земя
  1100 кв.м., Пресяка
  местност "Горник"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 180.00 лв.
 • Земеделска земя
  2301 кв.м., Тученица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 706.00 лв.
 • Земеделска земя
  2301 кв.м., Тученица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 706.00 лв.
 • Земеделска земя
  1200 кв.м., Тученица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 517.00 лв.
 • Земеделска земя
  14310 кв.м., Ръжево Конаре
  МЕСТНОСТ "ТЕРЗИЙСКИ МОГИЛИ"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 4000.00 лв.
 • Земеделска земя
  4998 кв.м., Преселец

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 4800.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Преселец

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 2480.00 лв.
 • Земеделска земя
  4099 кв.м., Преселец

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 2880.00 лв.
 • Земеделска земя
  3001 кв.м., Преселец

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 1760.00 лв.
 • Земеделска земя
  3317 кв.м., Преселец

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 2480.00 лв.
 • Земеделска земя
  5711 кв.м., Преселец

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 5680.00 лв.
 • Земеделска земя
  14999 кв.м., Макариополско

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 4840.00 лв.
 • Земеделска земя
  2500 кв.м., Ръжево Конаре
  МЕСТНОСТ "ЧОКОВИЯ ДЪБ"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 720.00 лв.
 • Земеделска земя
  3510 кв.м., БУРГАС
  м. Кафка
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 11.04.2018 до 11.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-14
  Виж повече
 • 139900.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Лесичово

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 864.00 лв.
 • Земеделска земя
  3906 кв.м., Градница

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 7600.00 лв.
 • Земеделска земя
  2998 кв.м., Родина

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.04.2018 до 11.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-12
  Виж повече
 • 133.65 лв.
 • Земеделска земя
  10603 кв.м., Родина

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.04.2018 до 11.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-12
  Виж повече
 • 465.30 лв.
 • Земеделска земя
  2262 кв.м., Родина

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.04.2018 до 11.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-12
  Виж повече
 • 100.80 лв.
 • Земеделска земя
  2499 кв.м., Подайва
  гр./с. Подайва, община Исперих, област Разград, местността ''ИБ ЧАИР'',
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 1951.20 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Подайва
  гр./с. Подайва, община Исперих, област Разград, гр./с. местността ''ШАРАМАН''
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 1234.44 лв.
 • Земеделска земя
  46980 кв.м., Хотанца
  1/10 /една десета/ идеална част от ИМОТ № 019009
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 4552.00 лв.
 • Земеделска земя
  560 кв.м., Ливада
  местност Гробищата
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 1800.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Веселие
  местност Бакалките
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 1440.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Веселие
  местност Праматарката
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 1944.00 лв.