Имоти > Земеделска земя

Всички имоти в Земеделска земя от ЧСИ

Земеделска земя Горица

Земеделска земя Горица

Цена: 1600.00 лв.

Населено място: Горица
Квадратура 3010 кв.м.

м. Маркови могили
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Горица

Земеделска земя Горица

Цена: 1600.00 лв.

Населено място: Горица
Квадратура 3010 кв.м.

м. Маркови могили
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Каменар

Земеделска земя Каменар

Цена: 1040.00 лв.

Населено място: Каменар
Квадратура 5700 кв.м.

м. Колибата
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Старчево

Земеделска земя Старчево

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: Старчево
Квадратура 45 кв.м.

село Старчево
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 5000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3529 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 540.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 191 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26

Земеделска земя Врачеш

Земеделска земя Врачеш

Цена: 8900.00 лв.

Населено място: Врачеш
Квадратура 2129 кв.м.

с.Врачеш, община Ботевград, област Софийска, местност“Фусковец“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26

Земеделска земя Нисово

Земеделска земя Нисово

Цена: 864.00 лв.

Населено място: Нисово
Квадратура 2001 кв.м.

местност "Малък Лом" - ИД 187/2018
Окръжен съд: Русе
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 10016.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 10427 кв.м.

местността „ДЖИНЧОВО ДЕРЕ“, съставляваща имот № 110039, ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 15368.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 16005 кв.м.

местността „ДЖИНЧОВО ДЕРЕ“, съставляваща имот № 110026, ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 12800.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 13319 кв.м.

местността „ГРУЙЧОВИЦА“, съставляваща имот № 058027,ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 8168.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 8504 кв.м.

местността „ГРУЙЧОВИЦА“, съставляваща имот № 058019, ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 8800.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 9098 кв.м.

в местността „КОДЖА КОРИЯ“, съставляваща имот № 048037, ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 4800.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 5859 кв.м.

местността „ЧУМАКЛИЙ“, съставляващо имот № 042094,ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 5764.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 6002 кв.м.

местността „БОСТАНЛЪКА“, съставляваща имот № 035015, ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 11524.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 12001 кв.м.

местността „БОСТАНЛЪКА“, съставляваща имот № 034009, ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Мезек

Земеделска земя Мезек

Цена: 540.00 лв.

Населено място: Мезек
Квадратура 4000 кв.м.

м. Орехите
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2018 до 26.09.2018
Обявяване на: 2018-09-27

Земеделска земя Мезек

Земеделска земя Мезек

Цена: 333.72 лв.

Населено място: Мезек
Квадратура 3000 кв.м.

м. Ермова градина
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2018 до 26.09.2018
Обявяване на: 2018-09-27

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 8951 кв.м.

местността „НОВИ НИВИ“, съставляващо имот № 033015, ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 5600.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 7000 кв.м.

местността „ОТАРТАРЛЪК“, съставляващо имот № 018122, ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 5600.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 7000 кв.м.

местността „ОТАТАРЛЪК“, съставляващо имот № 017069, ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Мезек

Земеделска земя Мезек

Цена: 111.24 лв.

Населено място: Мезек
Квадратура 1000 кв.м.

м. Милкова могила
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2018 до 26.09.2018
Обявяване на: 2018-09-27

Земеделска земя Мезек

Земеделска земя Мезек

Цена: 167.04 лв.

Населено място: Мезек
Квадратура 1500 кв.м.

м. Гържевиките
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2018 до 26.09.2018
Обявяване на: 2018-09-27

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 7632.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 9534 кв.м.

местността „ОТАТАРЛЪК“, съставляващо имот № 017098, ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Мезек

Земеделска земя Мезек

Цена: 246.24 лв.

Населено място: Мезек
Квадратура 1500 кв.м.

м. Гера илан
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2018 до 26.09.2018
Обявяване на: 2018-09-27

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 8976.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 9348 кв.м.

местността „ДУДИНСКИ БРЯСТ“, съставляваща имот № 013005,ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Мезек

Земеделска земя Мезек

Цена: 270.00 лв.

Населено място: Мезек
Квадратура 2000 кв.м.

м. Касаб дере
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2018 до 26.09.2018
Обявяване на: 2018-09-27

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 8648.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 9004 кв.м.

местността „АРМАТЛИЙСКО ДЕРЕ“, съставляваща имот № 012001,ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 5688.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 5921 кв.м.

местност „АРМАТЛИЙСКО ДЕРЕ“, съставляваща имот № - 007019
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 7040.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 7324 кв.м.

местността„РАБОВИ ЛИВАДИ“, съствляваща поземлен имот № 004005,ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 9600.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 9939 кв.м.

в местността „РАБОВИ ЛИВАДИ“, съставляваща имот № 004004,ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Пясъчево

Земеделска земя Пясъчево

Цена: 504.00 лв.

Населено място: Пясъчево
Квадратура 15197 кв.м.

м. Белия бряг
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2018 до 26.09.2018
Обявяване на: 2018-09-27

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 15764.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 16420 кв.м.

местността„РАБОВИ ЛИВАДИ“, съставляваща имот № 004002, ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Пясъчево

Земеделска земя Пясъчево

Цена: 403.20 лв.

Населено място: Пясъчево
Квадратура 9999 кв.м.

м. Мусачки път
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2018 до 26.09.2018
Обявяване на: 2018-09-27

Земеделска земя Пясъчево

Земеделска земя Пясъчево

Цена: 504.00 лв.

Населено място: Пясъчево
Квадратура 15197 кв.м.

м. Белия бряг
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.09.2018 до 26.10.2018
Обявяване на: 2018-10-27

Земеделска земя Поляново

Земеделска земя Поляново

Цена: 1019.25 лв.

Населено място: Поляново
Квадратура 6033 кв.м.

м. Кайряка
Окръжен съд: Хасково
Срок: 03.09.2018 до 03.10.2018
Обявяване на: 2018-10-04

Земеделска земя Драгомир

Земеделска земя Драгомир

Цена: 6624.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 6895 кв.м.

местността „БАЛКАЯ“, съставляваща имот № 001002,ЕКАТТЕ 23426
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Глогино

Земеделска земя Глогино

Цена: 3656.00 лв.

Населено място: Глогино
Квадратура 1650 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Глогино

Земеделска земя Глогино

Цена: 2173.00 лв.

Населено място: Глогино
Квадратура 760 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Глогино

Земеделска земя Глогино

Цена: 5706.00 лв.

Населено място: Глогино
Квадратура 2188 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Глогино

Земеделска земя Глогино

Цена: 1046.00 лв.

Населено място: Глогино
Квадратура 673 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Глогино

Земеделска земя Глогино

Цена: 1031.00 лв.

Населено място: Глогино
Квадратура 1059 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Глогино

Земеделска земя Глогино

Цена: 1964.00 лв.

Населено място: Глогино
Квадратура 2142 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Глогино

Земеделска земя Глогино

Цена: 446.00 лв.

Населено място: Глогино
Квадратура 477 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Глогино

Земеделска земя Глогино

Цена: 446.00 лв.

Населено място: Глогино
Квадратура 477 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Найден Герово

Земеделска земя Найден Герово

Цена: 4800.00 лв.

Населено място: Найден Герово
Квадратура 6000 кв.м.

местността „ЧУМАКЛИЯ“, съставляващо имот № 004093,ЕКАТТЕ 51069
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Найден Герово

Земеделска земя Найден Герово

Цена: 5600.00 лв.

Населено място: Найден Герово
Квадратура 7000 кв.м.

местността „ЧУМАКЛИЯ“, съставляващо имот № 004041,ЕКАТТЕ 51069
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Найден Герово

Земеделска земя Найден Герово

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: Найден Герово
Квадратура 8995 кв.м.

местността „ЧУМАКЛИЯ“, съставляващо имот № 004054; ЕКАТТЕ 51069
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя Съединение

Земеделска земя Съединение

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: Съединение
Квадратура 19973 кв.м.

местността „ДЖАПУНСКИ КЛАДЕНЕЦ“, съставляваща имот № 123030, ЕКАТТЕ 70528
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Земеделска земя ЦАРЕВО

Земеделска земя ЦАРЕВО

Цена: 14320.00 лв.

Населено място: ЦАРЕВО
Квадратура 2622 кв.м.

местност Арапя
Окръжен съд: Бургас
Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
Обявяване на: 2018-10-05

Земеделска земя Априлци

Земеделска земя Априлци

Цена: 26.67 лв.

Населено място: Априлци
Квадратура 397 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16

Земеделска земя Априлци

Земеделска земя Априлци

Цена: 8344.00 лв.

Населено място: Априлци
Квадратура 1432 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16

Земеделска земя Априлци

Земеделска земя Априлци

Цена: 197.33 лв.

Населено място: Априлци
Квадратура 3064 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16

Земеделска земя Априлци

Земеделска земя Априлци

Цена: 101.33 лв.

Населено място: Априлци
Квадратура 404 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16

Земеделска земя Априлци

Земеделска земя Априлци

Цена: 104.00 лв.

Населено място: Априлци
Квадратура 1625 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16

Земеделска земя Априлци

Земеделска земя Априлци

Цена: 181.33 лв.

Населено място: Априлци
Квадратура 916 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16

Земеделска земя Априлци

Земеделска земя Априлци

Цена: 256.00 лв.

Населено място: Априлци
Квадратура 4005 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16

Земеделска земя Априлци

Земеделска земя Априлци

Цена: 77.33 лв.

Населено място: Априлци
Квадратура 1188 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16

Земеделска земя Априлци

Земеделска земя Априлци

Цена: 2328.00 лв.

Населено място: Априлци
Квадратура 9097 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16

Земеделска земя Априлци

Земеделска земя Априлци

Цена: 189.33 лв.

Населено място: Априлци
Квадратура 762 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16

Земеделска земя Кирчево

Земеделска земя Кирчево

Цена: 368.00 лв.

Населено място: Кирчево
Квадратура 1809 кв.м.

с. Кирчево
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 12.09.2018 до 12.10.2018
Обявяване на: 2018-10-15

Земеделска земя Кирчево

Земеделска земя Кирчево

Цена: 4944.00 лв.

Населено място: Кирчево
Квадратура 7276 кв.м.

с. Кирчево
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 12.09.2018 до 12.10.2018
Обявяване на: 2018-10-15

Земеделска земя ВИДИН

Земеделска земя ВИДИН

Цена: 40918.32 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 3031 кв.м.

местността "Гриндул"
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.09.2018 до 11.10.2018
Обявяване на: 2018-10-12

Земеделска земя ВИДИН

Земеделска земя ВИДИН

Цена: 40918.32 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 3031 кв.м.

местността' Гриндул"
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.09.2018 до 11.10.2018
Обявяване на: 2018-10-12

Земеделска земя Равнец

Земеделска земя Равнец

Цена: 127.44 лв.

Населено място: Равнец
Квадратура 67 кв.м.

(674-2010) МЕСТНОСТ ЧАМУРЛИЯТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Равнец

Земеделска земя Равнец

Цена: 4001.04 лв.

Населено място: Равнец
Квадратура 2094 кв.м.

(674-2010) МЕСТНОСТ КУКУТО
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Пчеларово

Земеделска земя Пчеларово

Цена: 3382.40 лв.

Населено място: Пчеларово
Квадратура 1000 кв.м.

местността "Узун чаир"
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
Обявяване на: 2018-10-08

Земеделска земя Равнец

Земеделска земя Равнец

Цена: 74.88 лв.

Населено място: Равнец
Квадратура 39 кв.м.

(674-2010) МЕСТНОСТ БАБАЧЕВ КОВАНЛЪК
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Пчеларово

Земеделска земя Пчеларово

Цена: 2359.20 лв.

Населено място: Пчеларово
Квадратура 704 кв.м.

местността "УЗУН ЧАИР"
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
Обявяване на: 2018-10-08

Земеделска земя Пчеларово

Земеделска земя Пчеларово

Цена: 5118.40 лв.

Населено място: Пчеларово
Квадратура 1595 кв.м.

местността „ПЪРЖЕНАК”
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
Обявяване на: 2018-10-08

Земеделска земя Пчеларово

Земеделска земя Пчеларово

Цена: 2613.60 лв.

Населено място: Пчеларово
Квадратура 800 кв.м.

местност „Диньов бент"
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
Обявяване на: 2018-10-08

Земеделска земя Равнец

Земеделска земя Равнец

Цена: 216.00 лв.

Населено място: Равнец
Квадратура 111 кв.м.

(674-2010) МЕСТНОСТ ЧАМУРЛИЯТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Царев брод

Земеделска земя Царев брод

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: Царев брод
Квадратура 4500 кв.м.

м. Акбаир
Окръжен съд: Шумен
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24

Земеделска земя Царацово

Земеделска земя Царацово

Цена: 3120.00 лв.

Населено място: Царацово
Квадратура 4093 кв.м.

местност Юртови
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.08.2018 до 26.09.2018
Обявяване на: 2018-09-27

Земеделска земя Царацово

Земеделска земя Царацово

Цена: 2960.00 лв.

Населено място: Царацово
Квадратура 3700 кв.м.

местност Четири могили
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.08.2018 до 26.09.2018
Обявяване на: 2018-09-27

Земеделска земя Паничери

Земеделска земя Паничери

Цена: 4655.70 лв.

Населено място: Паничери
Квадратура 11149 кв.м.

местност Гьоргевско дере
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.08.2018 до 26.09.2018
Обявяване на: 2018-09-27

Земеделска земя Паничери

Земеделска земя Паничери

Цена: 2760.30 лв.

Населено място: Паничери
Квадратура 12616 кв.м.

местност Староселска граница
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.08.2018 до 26.09.2018
Обявяване на: 2018-09-27

Земеделска земя Паничери

Земеделска земя Паничери

Цена: 1872.00 лв.

Населено място: Паничери
Квадратура 8442 кв.м.

местност БАЛЕВА КОРИЯ
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.08.2018 до 26.09.2018
Обявяване на: 2018-09-27

Земеделска земя Патриарх Евтимово

Земеделска земя Патриарх Евтимово

Цена: 5040.00 лв.

Населено място: Патриарх Евтимово
Квадратура 8771 кв.м.

местност Мерията
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.08.2018 до 26.09.2018
Обявяване на: 2018-09-27

Земеделска земя Балик

Земеделска земя Балик

Цена: 5560.00 лв.

Населено място: Балик
Квадратура 3038 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 11.09.2018 до 11.10.2018
Обявяване на: 2018-10-12

Земеделска земя Хитово

Земеделска земя Хитово

Цена: 7920.00 лв.

Населено място: Хитово
Квадратура 4000 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Хитово

Земеделска земя Хитово

Цена: 7920.00 лв.

Населено място: Хитово
Квадратура 4001 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Градница

Земеделска земя Градница

Цена: 6840.00 лв.

Населено място: Градница
Квадратура 3906 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 11.09.2018 до 11.10.2018
Обявяване на: 2018-10-12

Земеделска земя ДОБРИЧ

Земеделска земя ДОБРИЧ

Цена: 2592.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 1502 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 11.09.2018 до 11.10.2018
Обявяване на: 2018-10-12

Земеделска земя Обел

Земеделска земя Обел

Цена: 10212.00 лв.

Населено място: Обел
Квадратура 3110 кв.м.

общ. Благоевград
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-25

Земеделска земя Радко Димитриево

Земеделска земя Радко Димитриево

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: Радко Димитриево
Квадратура 4875 кв.м.

местност "Орта Бозалък"
Окръжен съд: Шумен
Срок: 03.09.2018 до 03.10.2018
Обявяване на: 2018-10-04

Земеделска земя Брестово

Земеделска земя Брестово

Цена: 1749.60 лв.

Населено място: Брестово
Квадратура 4080 кв.м.

с. Брестово, общ. Ловеч, обл. Ловеч, местност "Бучи"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 19.09.2018 до 19.10.2018
Обявяване на: 2018-10-22

Земеделска земя Тънково

Земеделска земя Тънково

Цена: 12859.20 лв.

Населено място: Тънково
Квадратура 2001 кв.м.

(243-2012) МЕСТОНСТ БЕЛИ БУНАР
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.08.2018 до 24.09.2018
Обявяване на: 2018-09-25

Земеделска земя Средище

Земеделска земя Средище

Цена: 11332.80 лв.

Населено място: Средище
Квадратура 10 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 21.08.2018 до 21.09.2018
Обявяване на: 2018-09-25

Земеделска земя Оризаре

Земеделска земя Оризаре

Цена: 133.20 лв.

Населено място: Оризаре
Квадратура 127 кв.м.

(1348-2011) МЕСТНОСТ ГЕРЕНА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.08.2018 до 24.09.2018
Обявяване на: 2018-09-25

Земеделска земя НЕСЕБЪР

Земеделска земя НЕСЕБЪР

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: НЕСЕБЪР
Квадратура 83 кв.м.

(1348-2011) МЕСТНОСТ КОКАЛУ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.08.2018 до 24.09.2018
Обявяване на: 2018-09-25

Земеделска земя НЕСЕБЪР

Земеделска земя НЕСЕБЪР

Цена: 23760.00 лв.

Населено място: НЕСЕБЪР
Квадратура 273 кв.м.

(1348-2011) МЕСТНОСТ КОКАЛУ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.08.2018 до 24.09.2018
Обявяване на: 2018-09-25

Земеделска земя Равда

Земеделска земя Равда

Цена: 67300.00 лв.

Населено място: Равда
Квадратура 2252 кв.м.

местност Блатото
Окръжен съд: Бургас
Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
Обявяване на: 2018-10-05

Земеделска земя Стражица

Земеделска земя Стражица

Цена: 600.00 лв.

Населено място: Стражица
Квадратура 3000 кв.м.

местност "ДЖАНКА"
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.08.2018 до 19.09.2018
Обявяване на: 2018-09-20

Земеделска земя Стражица

Земеделска земя Стражица

Цена: 600.00 лв.

Населено място: Стражица
Квадратура 3000 кв.м.

местността "СКАЛАНДЕРЕ
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.08.2018 до 19.09.2018
Обявяване на: 2018-09-20

Земеделска земя Въглевци

Земеделска земя Въглевци

Цена: 5428.08 лв.

Населено място: Въглевци
Квадратура 15996 кв.м.

общ. Велико Търново, общ. Велико Търново
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Земеделска земя Въглевци

Земеделска земя Въглевци

Цена: 2895.12 лв.

Населено място: Въглевци
Квадратура 7186 кв.м.

общ. Велико Търново, общ. Велико Търново
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Земеделска земя Въглевци

Земеделска земя Въглевци

Цена: 501.84 лв.

Населено място: Въглевци
Квадратура 1245 кв.м.

общ. Велико Търново, общ. Велико Търново
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Земеделска земя Въглевци

Земеделска земя Въглевци

Цена: 488.88 лв.

Населено място: Въглевци
Квадратура 1346 кв.м.

общ. Велико Търново, общ. Велико Търново
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Земеделска земя Въглевци

Земеделска земя Въглевци

Цена: 2422.80 лв.

Населено място: Въглевци
Квадратура 6013 кв.м.

общ. Велико Търново, общ. Велико Търново
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Земеделска земя Въглевци

Земеделска земя Въглевци

Цена: 427.68 лв.

Населено място: Въглевци
Квадратура 2600 кв.м.

общ. Велико Търново, общ. Велико Търново
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Земеделска земя Въглевци

Земеделска земя Въглевци

Цена: 894.96 лв.

Населено място: Въглевци
Квадратура 2222 кв.м.

общ. Велико Търново, общ. Велико Търново
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители