Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  3 кв.м., МЕЗДРА

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 28.04.2018 до 28.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-29
  Виж повече
 • 1787.04 лв.
 • Други
  970 кв.м., Терзийско
  . Терзийско, община Троян, обл. Ловешка
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-19
  Виж повече
 • 9360.00 лв.
 • Други
  25 кв.м., ВАРНА
  ул. Брегалница 28
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-19
  Виж повече
 • 8749.60 лв.
 • Други
  670 кв.м., Роза
  500/ 670 ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 670 кв.м., за което е отреден УПИ II – 482 в кв. 54 по плана на с. РОЗА, общ. Тунджа, при граници на имота: улица, УПИ IV – 849, УПИ III – 481, от две страни улица, заедно с построения в това дворно място
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 24552.00 лв.
 • Други
  3525 кв.м., Могила
  УПИ I – за производствени дейности/експандиран пенополистирол и др/търговия, услуги и складова дейност, в кв. 1 по плана на с. Могила, общ. Тунджа, с площ от 3525 кв.м., заедно с построената в имота ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 99360.00 лв.
 • Други
  900 кв.м., Завой
  ДВОРНО МЯСТО от 900квм в с.Завой общ.Тунджа, съставляващо УПИ ХVІІ в кв.11 по плана на селото, ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 11160.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., РАЗЛОГ
  гр.Разлог, ул."Цар Иван Асен II" № 19
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 02.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 71200.00 лв.
 • Други
  1000 кв.м., Веселиново
  810/1000 идеални части от ДВОРНО МЯСТО в с. Веселиново, общ. Тунджа, ул. „Добри Войвода” 18, цялото с площ от 1000 кв.м., за което е отреден УПИ VIII-322 в кв. 22 по плана на селото, заедно с построените в това дворно място: ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгънат
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 36900.00 лв.
 • Други
  720 кв.м., Веселиново
  ДВОРНО МЯСТО в с. Веселиново, общ. Тунджа, ул. „Дечка Сюлемезова” 13, представляващо УПИ I-262, в кв. 27 по плана на селото, с площ 720 кв.м. заедно с изградените в имота: ТРАНЖОРНА и пристройка
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 118512.00 лв.
 • Други
  195 кв.м., Гороцвет
  гр./с. с.Гороцвет, ул.Искър №2,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 10017.60 лв.
 • Други
  134 кв.м., БУРГАС
  (705-2011)БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1, ОБЕКТ ФИТНЕС
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-26
  Виж повече
 • 54000.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Старчево
  с.Старчево, общ. Петрич, м. "Равнако"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 20.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 31143.15 лв.
 • Други
  66010 кв.м., ДРЯНОВО
  село Геша
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 25.04.2018 до 28.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-29
  Виж повече
 • 9267633.00 лв.
 • Други
  27170 кв.м., Мамарчево
  ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 27 170 кв.м., съставляващо поземлен имот 506, за който е отреден УПИ I-506, кв. 11 по плана на с. Мамарчево, община Болярово, заедно с всички построени в имота сгради
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-22
  Виж повече
 • 137304.00 лв.
 • Други
  46418 кв.м., Сотиря
  с. Сотиря, общ. Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 396160.00 лв.
 • Други
  1265 кв.м., Мамарчево
  /3 идеални части от Дворно място, находящо се в с.Мамарчево общ.Болярово, обл.Ямбол, цялото с площ от 1265квм, съставляващо УПИ ІІ в кв.23 по плана на селото, заедно с построените в дворното място сгради
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-22
  Виж повече
 • 27979.20 лв.
 • Други
  300 кв.м., МОНТАНА
  ул. Диана № 31
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 214602.40 лв.
 • Други
  905 кв.м., Странджа
  гр.Стралджа обл.Ямболска,с административен адрес ул.”Бакаджик”4
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 30600.00 лв.
 • Други
  90 кв.м., Калчево
  Поземлен имот в с.Калчево общ.Тунджа обл.Ямболска, представляващ 3093/3970 ид.ч. от поземлен имот,състоящ се от УПИ ІІ-96 с площ 1270кв.м. и УПИ ІІІ-96 площ 1410кв.м. в кв.16 на селото,ведно с пострената в УПИ ІІ-96 жилищна сграда
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-22
  Виж повече
 • 17012.00 лв.
 • Други
  124 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.ЯМБОЛ, ул. „Ангел Кънчев” № 18
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 108720.00 лв.
 • Други
  88 кв.м., Созопол
  гр. Созопол, п.к. 8130, ул.„Крепостна стена"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.04.2018 до 22.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-23
  Виж повече
 • 3150.00 лв.
 • Други
  575 кв.м., Созопол
  гp. Созопол, п.к. 8130, ул. ,,Кирил и Методий" № 46
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.04.2018 до 22.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-23
  Виж повече
 • 18270.00 лв.
 • Други
  52 кв.м., БУРГАС
  до бл. 71
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 2896.00 лв.
 • Други
  4302 кв.м., Созопол
  м. Свети Илия
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 25362.00 лв.
 • Други
  2276 кв.м., Стралджа
  гр. Стралджа, ул. „Ал. Стамболийски” 39
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 20736.00 лв.
 • Други
  3300 кв.м., Созопол
  м. Ликовуня
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 32300.00 лв.
 • Други
  2105 кв.м., БЕРКОВИЦА
  ул. Александровска № 10, ет. 2
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 172992.00 лв.
 • Други
  160 кв.м., Мадан
  ул. Георги Димитров № 69
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 62420.00 лв.
 • Други
  67 кв.м., Колена
  общ. Стара Загора
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 5600.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Ново Лески
  с.Ново Лески,общ.Хаджидимово,обл. Благоевград
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.04.2018 до 28.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-29
  Виж повече
 • 40041.60 лв.
 • Други
  318 кв.м., СВИЩОВ
  ул.Кирил Д. Аврамов № 13
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 151200.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., РАЗЛОГ
  ул. "Черна река" №25
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  1000 кв.м., Ореш

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 2851.20 лв.
 • Други
  4272 кв.м., Съдиево

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 97984.80 лв.
 • Други
  7593 кв.м., Съдиево

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 229896.00 лв.
 • Други
  220 кв.м., Могилино
  ИД 836/2014
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 19600.00 лв.
 • Други
  1362 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  кв. "Възрожденци - терасите"
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 257683.99 лв.
 • Други
  0 кв.м., Митино
  с. Митиново, общ. Петрич
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 13680.72 лв.
 • Други
  162 кв.м., Балкански
  гр./с. с. Балкански, община Разград, област Разград, ул. "Янтра" № 50
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 11250.00 лв.
 • Други
  157 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 52274.80 лв.
 • Други
  556 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 256708.10 лв.
 • Други
  54 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 17979.80 лв.
 • Други
  36 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 11986.60 лв.
 • Други
  200 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 66592.10 лв.
 • Други
  255 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 39244.90 лв.
 • Други
  390 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 129854.60 лв.
 • Други
  597 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 596332.30 лв.
 • Други
  78 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 31831.10 лв.
 • Други
  300 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 199776.30 лв.
 • Други
  68 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. Радецки №51-53
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 48168.00 лв.
 • Други
  58 кв.м., Банско
  ул. "Кралев двор" №4
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 13.04.2018 до 14.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-15
  Виж повече
 • 42268.00 лв.
 • Други
  52 кв.м., МОНТАНА
  ул. Гладстон
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 11268.00 лв.
 • Други
  7201 кв.м., Желю войвода
  с. Желю войвода, общ. Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 753076.80 лв.
 • Други
  0 кв.м., Равно поле
  с.Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.04.2018 до 15.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-16
  Виж повече
 • 12000000.00 лв.
 • Други
  6759 кв.м., ВАРНА
  общ. Варна, обл. Варна, квартал " Аспарухово", ул. "Калач"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 162330.24 лв.
 • Други
  653 кв.м., ЯМБОЛ
  КОМПЛЕС-СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗАВЕДЕНИЕ И УСЛУГИ в гр. Ямбол, жк „Хале”, ул. ”Л.Каравелов” № 29
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 199454.40 лв.
 • Други
  124 кв.м., РАЗГРАД
  ул."Цар Асен"№10, бизнесцентър, ет.-1
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 12.04.2018 до 14.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-15
  Виж повече
 • 48780.00 лв.
 • Други
  63 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, ул."Петко Каравелов" № 6
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 11.04.2018 до 11.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-14
  Виж повече
 • 46000.00 лв.
 • Други
  3600 кв.м., Ястребово

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 39000.00 лв.
 • Други
  7238 кв.м., БУРГАС
  гр. Бургас, п.к. 8000, П3 "Север"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.04.2018 до 14.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-15
  Виж повече
 • 420780.00 лв.
 • Други
  18 кв.м., Стойките
  СКИ ГАРДЕРОБ, ВХ. В, ЕТ. 0
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 23.03.2018 до 23.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-24
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Други
  109 кв.м., Свещари
  гр./с. с.Свещари, общ.Исперих, обл.Разград,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 11720.00 лв.
 • Други
  1512 кв.м., Свещари
  гр./с. с.Свещари, общ.Исперих, обл.Разград,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 131472.00 лв.
 • Други
  4741 кв.м., РУСЕ
  л. „Свети Димитър Басарбовски”,
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 90031.00 лв.
 • Други
  13000 кв.м., Пиргово
  дело 116/15 - м-ст Горненски рът
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 77968.00 лв.
 • Други
  1620 кв.м., Божурище
  кв. 9-ти септември, ул. Гурмазовско шосе №9
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.04.2018 до 08.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-09
  Виж повече
 • 135000.00 лв.
 • Други
  1620 кв.м., Божурище
  кв. 9-ти септември, ул. Гурмазовско шосе №9
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.04.2018 до 08.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-09
  Виж повече
 • 135000.00 лв.
 • Други
  1620 кв.м., Божурище
  кв. 9-ти септември, ул. Гурмазовско шосе №9
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.04.2018 до 08.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-09
  Виж повече
 • 135000.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  УЛ. "ТЕТОВО" № 9
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 148600.80 лв.
 • Други
  650 кв.м., Стамболийски
  гр.Стамболийски, обл.Пловдив
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 11200.00 лв.
 • Други
  187 кв.м., ПЕЩЕРА
  местност „АГОВО“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-30
  Виж повече
 • 820.47 лв.
 • Други
  190 кв.м., ПЕЩЕРА
  местност „АГОВО“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-30
  Виж повече
 • 1082.52 лв.
 • Други
  320 кв.м., Крушуна
  с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 9770.40 лв.
 • Други
  1200 кв.м., Крушуна
  с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 36640.80 лв.
 • Други
  480 кв.м., Крушуна
  с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 14803.20 лв.
 • Други
  15 кв.м., ПЕТРИЧ
  ул. "Кожух" №5
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 04.04.2018 до 04.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-08
  Виж повече
 • 6122.00 лв.
 • Други
  9 кв.м., ПЕТРИЧ
  ул. "Кожух" №5
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 04.04.2018 до 04.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-08
  Виж повече
 • 3529.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  ул. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 19
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 275715.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Коларово
  с.Коларово, общ.Петрич
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 12480.00 лв.
 • Други
  1454 кв.м., СЛИВЕН
  ИЗГРЕВ-ГЮРГЮНЛЮКА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-30
  Виж повече
 • 36000.00 лв.
 • Други
  580 кв.м., Камена
  с.Камена, общ.Петрич
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 03.04.2018 до 03.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 7208.21 лв.
 • Други
  571 кв.м., Бенковски

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 04.04.2018 до 04.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-08
  Виж повече
 • 9029.16 лв.
 • Други
  196 кв.м., ХАРМАНЛИ
  ул."Сакар планина" № 30
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 107980.80 лв.
 • Други
  45 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, ул. „Руен” 37, Б, ет. 4
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 22000.00 лв.
 • Други
  397 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. “Освобождение “ № 4
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 17600.00 лв.
 • Други
  233 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. “Освобождение “ № 4
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 10400.00 лв.
 • Други
  915 кв.м., РАДНЕВО
  Съби Димитров №7
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 82757.50 лв.
 • Други
  860 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Петър Бонев“ № 56
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 1684.37 лв.
 • Други
  1511 кв.м., Чифлик
  с. Чифлик, община Белоградчик, област Видин
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 12.05.2018 до 12.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-13
  Виж повече
 • 186528.00 лв.
 • Други
  860 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Петър Бонев“ № 56
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 1193.62 лв.
 • Други
  860 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Петър Бонев“ № 56
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 7069.25 лв.
 • Други
  57 кв.м., ВАРНА
  ул. Мадара 20а
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 120528.00 лв.
 • Други
  39 кв.м., ВАРНА
  ул. Мадара 20а
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 52464.00 лв.
 • Други
  83 кв.м., Пампорово
  КУХНЕНСКИ БЛОК, ФОРЕСТ НУК 3, ЕТ. 6
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 32904.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Кресна
  гр.Кресна, ул."Пирин" № 10
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 35028.74 лв.
 • Други
  1302 кв.м., Върбовчец
  с.Върбовчец
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 2812.32 лв.
 • Други
  9733 кв.м., Плешивец
  с.Плешивец
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 53652.24 лв.
 • Други
  6070 кв.м., Бела
  с.Бела
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-03
  Виж повече
 • 143378.40 лв.
 • Други
  540 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  ул. Бузлуджа № 1
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 03.04.2018 до 03.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-04
  Виж повече
 • 630.00 лв.
 • Други
  11454 кв.м., Съдиево

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 205040.00 лв.