Имоти > Други

Всички имоти в Други от ЧСИ

Други Лозенец

Други Лозенец

Цена: 10080.00 лв.

Населено място: Лозенец
Квадратура 86 кв.м.

½ идеална част от ЖИЛИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 86 кв.м., построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 25.03.2019 до 25.04.2019
Обявяване на: 2019-04-26

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 459.36 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1 кв.м.

(84-2018) УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 459.36 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1 кв.м.

(84-2018) УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Други Иречеково

Други Иречеково

Цена: 5760.00 лв.

Населено място: Иречеково
Квадратура 1500 кв.м.

Поземлен имот IV-2 с площ 1500квм в кв.30 по плана на с.Иречеково обл.Ямболска, заедно с построената в него масивна жилищна сграда с площ 66квм
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 25.03.2019 до 25.04.2019
Обявяване на: 2019-04-26

Други БЛАГОЕВГРАД

Други БЛАГОЕВГРАД

Цена: 67500.00 лв.

Населено място: БЛАГОЕВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

ул. „Отец Паисий” 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Други Бояджик

Други Бояджик

Цена: 5760.00 лв.

Населено място: Бояджик
Квадратура 900 кв.м.

Дворно място в с.Бояджик общ.Тунджа обл.Ямболска с площ от 900квм, съставляващо УПИ ІХ 466 в кв.54 по плана на селото, ведно с построената в него масивна жилищна сграда
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 22.02.2019 до 22.03.2019
Обявяване на: 2019-03-23

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 4729 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 22.02.2019 до 22.03.2019
Обявяване на: 2019-03-25

Други Банско

Други Банско

Цена: 228720.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 1002 кв.м.

м. „Средореко”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 22.02.2019 до 22.03.2019
Обявяване на: 2019-03-25

Други Могилино

Други Могилино

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: Могилино
Квадратура 220 кв.м.

ИД 836/2014
Окръжен съд: Русе
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Други СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

Цена: 32880.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1454 кв.м.

Изгрев, местност "Гюргюнлюка"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 35265.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 124 кв.м.

ул. "Цар Асен"№10 етаж - 1 / минус едно/
Окръжен съд: Разград
Срок: 22.02.2019 до 22.03.2019
Обявяване на: 2019-03-25

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 24035.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 85 кв.м.

ул. "Цар Асен"№10 етаж - 1 / минус едно/
Окръжен съд: Разград
Срок: 22.02.2019 до 22.03.2019
Обявяване на: 2019-03-25

Други РАЗЛОГ

Други РАЗЛОГ

Цена: 579888.00 лв.

Населено място: РАЗЛОГ
Квадратура 20548 кв.м.

м. „Кукурево”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 22.02.2019 до 22.03.2019
Обявяване на: 2019-03-25

Други Каран Върбовка

Други Каран Върбовка

Цена: 22500.00 лв.

Населено място: Каран Върбовка
Квадратура 690 кв.м.

ИД 37/2014
Окръжен съд: Русе
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Други РАДНЕВО

Други РАДНЕВО

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: РАДНЕВО
Квадратура 1434 кв.м.

ул. "Заводска"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23

Други Поповица

Други Поповица

Цена: 20700.00 лв.

Населено място: Поповица
Квадратура 930 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Други Копривлен

Други Копривлен

Цена: 75456.00 лв.

Населено място: Копривлен
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Други Банско

Други Банско

Цена: 9596.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
Обявяване на: 2019-03-21

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 200802.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 533 кв.м.

ул. Рожен 80
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
Обявяване на: 2019-03-21

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 428367.08 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 235 кв.м.

гр. София, ул. Балкданджи Йово № 32, вх. А, партер
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
Обявяване на: 2019-03-21

Други Змейово

Други Змейово

Цена: 109000.00 лв.

Населено място: Змейово
Квадратура 422 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16

Други Бранище

Други Бранище

Цена: 43130.88 лв.

Населено място: Бранище
Квадратура 2200 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 24624.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 2000 кв.м.

гр.Разград, ул.Конверсия № 1
Окръжен съд: Разград
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23

Други Коевци

Други Коевци

Цена: 640.00 лв.

Населено място: Коевци
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Коевци

Други Коевци

Цена: 1339.01 лв.

Населено място: Коевци
Квадратура 1902 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Коевци

Други Коевци

Цена: 1579.65 лв.

Населено място: Коевци
Квадратура 2297 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Коевци

Други Коевци

Цена: 689.38 лв.

Населено място: Коевци
Квадратура 1002 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Сухиндол

Други Сухиндол

Цена: 3237.44 лв.

Населено място: Сухиндол
Квадратура 10118 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Сломер

Други Сломер

Цена: 3999.20 лв.

Населено място: Сломер
Квадратура 9998 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Сломер

Други Сломер

Цена: 1408.70 лв.

Населено място: Сломер
Квадратура 2001 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Сломер

Други Сломер

Цена: 4130.06 лв.

Населено място: Сломер
Квадратура 6003 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Сломер

Други Сломер

Цена: 3998.80 лв.

Населено място: Сломер
Квадратура 9997 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Сломер

Други Сломер

Цена: 1499.20 лв.

Населено място: Сломер
Квадратура 3748 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Сломер

Други Сломер

Цена: 2112.70 лв.

Населено място: Сломер
Квадратура 3001 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Сломер

Други Сломер

Цена: 4214.85 лв.

Населено място: Сломер
Квадратура 5987 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Сломер

Други Сломер

Цена: 3999.60 лв.

Населено място: Сломер
Квадратура 9999 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Сломер

Други Сломер

Цена: 2114.82 лв.

Населено място: Сломер
Квадратура 3004 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Сломер

Други Сломер

Цена: 4242.21 лв.

Населено място: Сломер
Квадратура 6166 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Сломер

Други Сломер

Цена: 2110.59 лв.

Населено място: Сломер
Квадратура 2997 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други Сломер

Други Сломер

Цена: 2041.60 лв.

Населено място: Сломер
Квадратура 5104 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Други ДИМИТРОВГРАД

Други ДИМИТРОВГРАД

Цена: 11288.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 17 кв.м.

ул. Владимир Поптомов № 3, вх. А, ет. -1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 57960.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 43 кв.м.

ул. Дружба" № 13, ет. 1, обект басейн
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27

Други ВЕЛИНГРАД

Други ВЕЛИНГРАД

Цена: 372134.46 лв.

Населено място: ВЕЛИНГРАД
Квадратура 258 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.03.2019 до 02.04.2019
Обявяване на: 2019-04-03

Други ВЕЛИНГРАД

Други ВЕЛИНГРАД

Цена: 217261.44 лв.

Населено място: ВЕЛИНГРАД
Квадратура 297 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.03.2019 до 02.04.2019
Обявяване на: 2019-04-03

Други Полски Тръмбеш

Други Полски Тръмбеш

Цена: 5445.23 лв.

Населено място: Полски Тръмбеш
Квадратура 7241 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Полски Тръмбеш

Други Полски Тръмбеш

Цена: 6662.43 лв.

Населено място: Полски Тръмбеш
Квадратура 8498 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Полски Тръмбеш

Други Полски Тръмбеш

Цена: 989.86 лв.

Населено място: Полски Тръмбеш
Квадратура 1473 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Полски Тръмбеш

Други Полски Тръмбеш

Цена: 2151.07 лв.

Населено място: Полски Тръмбеш
Квадратура 3201 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Полски Тръмбеш

Други Полски Тръмбеш

Цена: 726.53 лв.

Населено място: Полски Тръмбеш
Квадратура 1056 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Полски Тръмбеш

Други Полски Тръмбеш

Цена: 2176.56 лв.

Населено място: Полски Тръмбеш
Квадратура 3023 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Каранци

Други Каранци

Цена: 13887.36 лв.

Населено място: Каранци
Квадратура 19288 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Страхилово

Други Страхилово

Цена: 13887.36 лв.

Населено място: Страхилово
Квадратура 19288 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Страхилово

Други Страхилово

Цена: 701.76 лв.

Населено място: Страхилово
Квадратура 1020 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 48752.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 275 кв.м.

кв."Младеново"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 19.02.2019 до 19.03.2019
Обявяване на: 2019-03-20

Други Страхилово

Други Страхилово

Цена: 1050.58 лв.

Населено място: Страхилово
Квадратура 1527 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 57504.80 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 592 кв.м.

кв."Младеново"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 19.02.2019 до 19.03.2019
Обявяване на: 2019-03-20

Други Страхилово

Други Страхилово

Цена: 677.38 лв.

Населено място: Страхилово
Квадратура 1008 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Страхилово

Други Страхилово

Цена: 698.32 лв.

Населено място: Страхилово
Квадратура 1015 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Страхилово

Други Страхилово

Цена: 984.53 лв.

Населено място: Страхилово
Квадратура 1431 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Страхилово

Други Страхилово

Цена: 1067.78 лв.

Населено място: Страхилово
Квадратура 1552 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 1067.78 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1552 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Пампорово

Други Пампорово

Цена: 68491.80 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 206 кв.м.

ЗАКРИТ БАСЕЙН, М. КОЗУЯТАК
Окръжен съд: Смолян
Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
Обявяване на: 2019-03-21

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 9160.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 387 кв.м.

ул."Цар Симеон"№10
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.02.2019 до 22.03.2019
Обявяване на: 2019-03-25

Други Павел

Други Павел

Цена: 995.34 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1499 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 835.72 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1229 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 835.72 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1229 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 835.72 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1229 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 835.72 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1229 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 906.53 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1349 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Върбово

Други Върбово

Цена: 5605.92 лв.

Населено място: Върбово
Квадратура 230 кв.м.

М-Т МАНДА ДЕРЕ,НА ПЪТЯ С.ВЪРБОВО-С.ТЪНКОВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Други Павел

Други Павел

Цена: 654.72 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1023 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 657.28 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1027 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 661.76 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1034 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 1250.56 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1954 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Ветрен

Други Ветрен

Цена: 3800.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1125 кв.м.

местността „Калунджа“
Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Други Ветрен

Други Ветрен

Цена: 3800.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1118 кв.м.

местността „Калунджа“
Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Други Ветрен

Други Ветрен

Цена: 3800.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1108 кв.м.

местността „Калунджа”
Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Други Ветрен

Други Ветрен

Цена: 3800.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1102 кв.м.

местността „Калунджа”
Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Други СВИЩОВ

Други СВИЩОВ

Цена: 128120.00 лв.

Населено място: СВИЩОВ
Квадратура 318 кв.м.

ул.Кирил Д. Аврамов № 13
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19

Други Мокреш

Други Мокреш

Цена: 177971.20 лв.

Населено място: Мокреш
Квадратура 730 кв.м.

стопански двор
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Други Медковец

Други Медковец

Цена: 3570.48 лв.

Населено място: Медковец
Квадратура 470 кв.м.

местност Крайще
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Медковец

Други Медковец

Цена: 16987.68 лв.

Населено място: Медковец
Квадратура 1131 кв.м.

местност Крайще
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Медковец

Други Медковец

Цена: 6523.20 лв.

Населено място: Медковец
Квадратура 2265 кв.м.

местност Крайще
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Стралджа

Други Стралджа

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: Стралджа
Квадратура 2276 кв.м.

гр. Стралджа, ул. „Ал. Стамболийски” 39
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19

Други Павел

Други Павел

Цена: 808.32 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1263 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 654.72 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1023 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 654.72 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1023 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 662.40 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1035 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 660.48 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1032 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 648.96 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1014 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 651.52 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1018 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 654.72 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1023 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 656.00 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 661.12 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1033 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 662.40 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1035 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 654.72 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1023 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 661.76 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1034 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 666.50 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1016 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 704.00 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1100 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 1188.00 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 779 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 653.44 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 1021 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Други Павел

Други Павел

Цена: 1309.44 лв.

Населено място: Павел
Квадратура 2046 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители