Имоти > Други

Всички имоти в Други от ЧСИ

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 117 кв.м.

ул. Тунджа № 43, партер
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 19094.40 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1325 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18

Други ПЪРВОМАЙ

Други ПЪРВОМАЙ

Цена: 195519.20 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 4521 кв.м.

град Първомай,общ.Първомай, обл.Първомай, ул. „Братя Миладинови” № 78
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18

Други Радиново

Други Радиново

Цена: 101077.60 лв.

Населено място: Радиново
Квадратура 1522 кв.м.

град Първомай,общ.Първомай, обл.Първомай, ул. „Братя Миладинови” № 78
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18

Други Брестовене

Други Брестовене

Цена: 26910.00 лв.

Населено място: Брестовене
Квадратура 700 кв.м.

ул."Янтра"№5
Окръжен съд: Разград
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 223114.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 533 кв.м.

ул. Рожен 80
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15

Други Чифлик

Други Чифлик

Цена: 168288.00 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 1511 кв.м.

местността "Млаките"
Окръжен съд: Видин
Срок: 22.12.2018 до 22.01.2019
Обявяване на: 2019-01-23

Други РАЗЛОГ

Други РАЗЛОГ

Цена: 96384.00 лв.

Населено място: РАЗЛОГ
Квадратура 769 кв.м.

улица „Бяла река“ 52
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15

Други Созопол

Други Созопол

Цена: 51644.00 лв.

Населено място: Созопол
Квадратура 60 кв.м.

гр.Созопол, общ.Созопол, обл.Бургас, ул."Ропотамо", ет.0, ап. стъл
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.12.2018 до 23.01.2019
Обявяване на: 2019-01-24

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 92520.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 497 кв.м.

ул. "Рила планина" № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
Обявяване на: 2019-01-17

Други Калчево

Други Калчево

Цена: 14900.00 лв.

Населено място: Калчево
Квадратура 90 кв.м.

Поземлен имот в с.Калчево общ.Тунджа обл.Ямболска, представляващ 3093/3970 ид.ч. от поземлен имот,състоящ се от УПИ ІІ-96 с площ 1270кв.м. и УПИ ІІІ-96 площ 1410кв.м. в кв.16 на селото,ведно с пострената в УПИ ІІ-96 жилищна сграда със ЗП 90квм
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22

Други ПЕТРИЧ

Други ПЕТРИЧ

Цена: 148800.00 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "ТЕТОВО" № 9
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15

Други СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

Цена: 72080.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 142 кв.м.

кв. "Клуцохор" ет. 2, об. 3
Окръжен съд: Сливен
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15

Други Каран Върбовка

Други Каран Върбовка

Цена: 25000.00 лв.

Населено място: Каран Върбовка
Квадратура 690 кв.м.

ИД 37/2014
Окръжен съд: Русе
Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
Обявяване на: 2019-01-17

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 439200.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 1964 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 15.12.2018 до 15.01.2019
Обявяване на: 2019-01-16

Други ВЕЛИНГРАД

Други ВЕЛИНГРАД

Цена: 465168.07 лв.

Населено място: ВЕЛИНГРАД
Квадратура 258 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.12.2018 до 15.01.2019
Обявяване на: 2019-01-16

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 70400.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 313 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 15.12.2018 до 15.01.2019
Обявяване на: 2019-01-16

Други ВЕЛИНГРАД

Други ВЕЛИНГРАД

Цена: 271576.80 лв.

Населено място: ВЕЛИНГРАД
Квадратура 297 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.12.2018 до 15.01.2019
Обявяване на: 2019-01-16

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 54400.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 241 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 15.12.2018 до 15.01.2019
Обявяване на: 2019-01-16

Други ХАСКОВО

Други ХАСКОВО

Цена: 63200.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 170 кв.м.

УЛ.СПАРТАК №8
Окръжен съд: Хасково
Срок: 24.12.2018 до 24.01.2019
Обявяване на: 2019-01-25

Други Чарган

Други Чарган

Цена: 68000.00 лв.

Населено място: Чарган
Квадратура 1696 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с.Чарган общ.Тунджа, обл.Ямболска,съставляващо УПИ ІХ в кв.35 по плана на селото с площ 1696квм
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22

Други Овчи Кладенец

Други Овчи Кладенец

Цена: 14520.00 лв.

Населено място: Овчи Кладенец
Квадратура 566 кв.м.

ОВЧАРНИК със застроена площ от 566 кв.м., построен в поземлен имот 116007 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.710 дка
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22

Други Овчи Кладенец

Други Овчи Кладенец

Цена: 17120.00 лв.

Населено място: Овчи Кладенец
Квадратура 798 кв.м.

ОВЧАРНИК със застроена площ от 798 кв.м., построен в поземлен имот 116006 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.589 дка
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22

Други Овчи Кладенец

Други Овчи Кладенец

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: Овчи Кладенец
Квадратура 10000 кв.м.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I – за производствено-обслужваща дейност, търговия и услуги, целият с площ 6000 кв.м., в кв.8 по плана на с. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, общ. Тунджа, ведно с построената в имота СГРАДА – селскостопански склад за зърно и техника с площ п
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 510.40 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1 кв.м.

(84-2018) УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15

Други Редина

Други Редина

Цена: 1674.00 лв.

Населено място: Редина
Квадратура 2076 кв.м.

местност Требежо
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 510.40 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1 кв.м.

(84-2018) УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15

Други Стралджа

Други Стралджа

Цена: 112805.00 лв.

Населено място: Стралджа
Квадратура 2917 кв.м.

ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ- ФУРАЖЕН ЦЕХ /бивша фурна/- поземлен имот, сгради и оборудване
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22

Други Козарево

Други Козарево

Цена: 16200.00 лв.

Населено място: Козарево
Квадратура 1340 кв.м.

Дворно място в с.Козарево общ.Тунджа, обл.Ямболска, с площ от 1340квм,, съставляващо УПИ №ІV-129 в кв.16, ведно с построените в двора МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА- изградена до груб строеж с площ от 132квм и паянтова сграда с площ от 9квм и други обслужващ
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22

Други Голям манастир

Други Голям манастир

Цена: 5544.00 лв.

Населено място: Голям манастир
Квадратура 56 кв.м.

Сграда-ФУРНА, находяща се в с.Голям манастир
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22

Други Златари

Други Златари

Цена: 9792.00 лв.

Населено място: Златари
Квадратура 3340 кв.м.

с.Златари общ.Тунджа обл.Ямболска, на ул.”Космос”№22
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22

Други Могилино

Други Могилино

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: Могилино
Квадратура 220 кв.м.

ИД 836/2014
Окръжен съд: Русе
Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
Обявяване на: 2019-01-17

Други БЯЛА

Други БЯЛА

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: БЯЛА
Квадратура 876 кв.м.

ИД 49/2011
Окръжен съд: Русе
Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
Обявяване на: 2019-01-17

Други Могила

Други Могила

Цена: 80370.00 лв.

Населено място: Могила
Квадратура 3525 кв.м.

УПИ I – за производствени дейности/експандиран пенополистирол и др/търговия, услуги и складова дейност, в кв. 1 по плана на с. Могила, общ. Тунджа, с площ от 3525 кв.м., заедно с построената в имота ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА /ЦЕХ ЗА РЕГЕНЕРАТ НА ГУМИ/
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 14.01.2019 до 14.02.2019
Обявяване на: 2019-02-15

Други Мамарчево

Други Мамарчево

Цена: 23328.00 лв.

Населено място: Мамарчево
Квадратура 1265 кв.м.

железничарски магазин, слакарница, магазин
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 14.01.2019 до 14.02.2019
Обявяване на: 2019-02-15

Други Ботево

Други Ботево

Цена: 26743.00 лв.

Населено място: Ботево
Квадратура 1247 кв.м.

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 14.01.2019 до 14.02.2019
Обявяване на: 2019-02-15

Други СВИЩОВ

Други СВИЩОВ

Цена: 51969.60 лв.

Населено място: СВИЩОВ
Квадратура 129 кв.м.

ул. Кириак Цанков № 21
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 11.12.2018 до 11.01.2019
Обявяване на: 2019-01-14

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 47000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 134 кв.м.

(705-2011) БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1 , ОБЕКТ ФИТНЕС
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 161 кв.м.

(638-2011) /БЛ.210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15

Други Баня

Други Баня

Цена: 28702.35 лв.

Населено място: Баня
Квадратура 0 кв.м.

с. Баня, общ. Разлог
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22

Други Ковачевица

Други Ковачевица

Цена: 18843.25 лв.

Населено място: Ковачевица
Квадратура 300 кв.м.

с. Ковачевица, общ. Гърмен
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11

Други Ковачевица

Други Ковачевица

Цена: 252458.54 лв.

Населено място: Ковачевица
Квадратура 0 кв.м.

с. Ковачевица, общ. Гърмен
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11

Други Кермен

Други Кермен

Цена: 30960.00 лв.

Населено място: Кермен
Квадратура 317 кв.м.

гр. Кермен, общ. Сливен
Окръжен съд: Сливен
Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
Обявяване на: 2019-01-09

Други Кермен

Други Кермен

Цена: 30960.00 лв.

Населено място: Кермен
Квадратура 251 кв.м.

гр. Кермен, общ. Сливен
Окръжен съд: Сливен
Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
Обявяване на: 2019-01-09

Други ВИДИН

Други ВИДИН

Цена: 83520.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 174 кв.м.

бул."Панония"17А, ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11

Други ВИДИН

Други ВИДИН

Цена: 263932.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 44037 кв.м.

местността Нула Редут
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11

Други Еленово

Други Еленово

Цена: 30744.00 лв.

Населено място: Еленово
Квадратура 454 кв.м.

ЖИЛИЩНА СГРАДА и МАСИВНА СГРАДА - СВИНАРНИК
Окръжен съд: Търговище
Срок: 18.12.2018 до 18.01.2019
Обявяване на: 2019-01-21

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 71 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11

Други Слатина

Други Слатина

Цена: 13564.80 лв.

Населено място: Слатина
Квадратура 171 кв.м.

Община Ловеч, с. Слатина, ул. "Васил Левски" № 23 А
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 25.12.2018 до 25.01.2019
Обявяване на: 2019-01-28

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 164044.20 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 615 кв.м.

ул. „Георги Герасимов“ №6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11

Други Слатина

Други Слатина

Цена: 3254.40 лв.

Населено място: Слатина
Квадратура 50 кв.м.

Община Ловеч, с. Слатина, ул. "Васил Левски" № 23 А
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 25.12.2018 до 25.01.2019
Обявяване на: 2019-01-28

Други СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

Цена: 36072.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1454 кв.м.

м. Изгрев - Гюргюнлюка
Окръжен съд: Сливен
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 518.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 7 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 518.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 7 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08

Други Млекарево

Други Млекарево

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: Млекарево
Квадратура 1633 кв.м.

с. Млекарево, общ. Нова Загора
Окръжен съд: Сливен
Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
Обявяване на: 2019-01-09

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 64400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 43 кв.м.

ул. Дружба" № 13, ет. 1, обект басейн
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.12.2018 до 09.01.2019
Обявяване на: 2019-01-10

Други РАЗЛОГ

Други РАЗЛОГ

Цена: 166772.16 лв.

Населено място: РАЗЛОГ
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "ЦАР САМУИЛ" № 3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 415152.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 521 кв.м.

бул. "Славянски" № 57, ет. 5 в сграда 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 28.01.2019 до 28.02.2019
Обявяване на: 2019-03-01

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 415152.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 521 кв.м.

бул. "Славянски" № 57, етт.4 в сграда 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 28.01.2019 до 28.02.2019
Обявяване на: 2019-03-01

Други ТРОЯН

Други ТРОЯН

Цена: 11744.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 55 кв.м.

ул. "Генерал Карцов" № 229
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15

Други ТРОЯН

Други ТРОЯН

Цена: 390224.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 344 кв.м.

ул. "Генерал Карцов" № 229
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15

Други Камена

Други Камена

Цена: 6910.30 лв.

Населено място: Камена
Квадратура 580 кв.м.

с.Камена, общ.Петрич
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08

Други Полковник Серафимово

Други Полковник Серафимово

Цена: 19117.33 лв.

Населено място: Полковник Серафимово
Квадратура 66805 кв.м.

местност Света Неделя, ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ
Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
Обявяване на: 2019-01-09

Други Върбово

Други Върбово

Цена: 6228.80 лв.

Населено място: Върбово
Квадратура 230 кв.м.

М-Т МАНДА ДЕРЕ,НА ПЪТЯ С.ВЪРБОВО-С.ТЪНКОВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15

Други Държаница

Други Държаница

Цена: 49532.80 лв.

Населено място: Държаница
Квадратура 46200 кв.м.

местността " Бабките"
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18

Други ПЕТРИЧ

Други ПЕТРИЧ

Цена: 46447.05 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 0 кв.м.

гр. ПЕТРИЧ, ул. Драва
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08

Други Веселиново

Други Веселиново

Цена: 825763.80 лв.

Населено място: Веселиново
Квадратура 44811 кв.м.

местността ДО СЕЛО
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 8340869.70 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 60000 кв.м.

село Геша
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 1800.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 8 кв.м.

ул. „Пахомий Стоянов” № 10
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11

Други Люляково

Други Люляково

Цена: 32800.00 лв.

Населено място: Люляково
Квадратура 150 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29

Други Радунци

Други Радунци

Цена: 400000.00 лв.

Населено място: Радунци
Квадратура 15220 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26

Други КЪРДЖАЛИ

Други КЪРДЖАЛИ

Цена: 5923.20 лв.

Населено място: КЪРДЖАЛИ
Квадратура 150 кв.м.

кв.“Възрожденци“, ул.“Ангел Кънчев“ №1 - 16.268 % от поземления имот
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11

Други Добриново

Други Добриново

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: Добриново
Квадратура 1595 кв.м.

с.Добриново, общ.карнобат, обл.Бургас
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.12.2018 до 15.01.2019
Обявяване на: 2019-01-16

Други ЦАРЕВО

Други ЦАРЕВО

Цена: 9120.00 лв.

Населено място: ЦАРЕВО
Квадратура 432 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 03.12.2018 до 03.01.2019
Обявяване на: 2019-01-04

Други НОВИ ПАЗАР

Други НОВИ ПАЗАР

Цена: 5200.00 лв.

Населено място: НОВИ ПАЗАР
Квадратура 9 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 23.12.2018 до 23.01.2019
Обявяване на: 2019-01-24

Други Върбак

Други Върбак

Цена: 80436.00 лв.

Населено място: Върбак
Квадратура 2200 кв.м.

ул. Добри Войников 2
Окръжен съд: Шумен
Срок: 29.12.2018 до 29.01.2019
Обявяване на: 2019-01-30

Други Водица

Други Водица

Цена: 7600.00 лв.

Населено място: Водица
Квадратура 0 кв.м.

ДЕТСКИ ДОМ
Окръжен съд: Търговище
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11

Други РАЗЛОГ

Други РАЗЛОГ

Цена: 279824.00 лв.

Населено място: РАЗЛОГ
Квадратура 4305 кв.м.

улица „Христо Ботев“ 48
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.12.2018 до 04.01.2019
Обявяване на: 2019-01-07

Други РАЗЛОГ

Други РАЗЛОГ

Цена: 96384.00 лв.

Населено място: РАЗЛОГ
Квадратура 769 кв.м.

улица „Бяла река“ 52
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.12.2018 до 04.01.2019
Обявяване на: 2019-01-07

Други МОМЧИЛГРАД

Други МОМЧИЛГРАД

Цена: 577.80 лв.

Населено място: МОМЧИЛГРАД
Квадратура 8 кв.м.

ул."26-ти Декември" №16, жил.блок "Слава"
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 11.12.2018 до 11.01.2019
Обявяване на: 2019-01-14

Други Бисерци

Други Бисерци

Цена: 3.00 лв.

Населено място: Бисерци
Квадратура 810 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15

Други Йорданово

Други Йорданово

Цена: 9600.00 лв.

Населено място: Йорданово
Квадратура 5697 кв.м.

местността „До село"
Окръжен съд: Силистра
Срок: 03.12.2018 до 03.01.2019
Обявяване на: 2019-01-04

Други Хаджидимитрово

Други Хаджидимитрово

Цена: 784000.00 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 3430 кв.м.

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА-ВИНАРСКА ИЗБА
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 07.01.2019 до 07.02.2019
Обявяване на: 2019-02-08

Други ГАБРОВО

Други ГАБРОВО

Цена: 7339.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 23 кв.м.

ул."Любен Каравелов"№24
Окръжен съд: Габрово
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08

Други КЪРДЖАЛИ

Други КЪРДЖАЛИ

Цена: 201288.24 лв.

Населено място: КЪРДЖАЛИ
Квадратура 908 кв.м.

местност Мари Ери
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 444800.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 650 кв.м.

ул.Индже войвода №68
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 03.12.2018 до 03.01.2019
Обявяване на: 2019-01-04

Други Септември

Други Септември

Цена: 151047.68 лв.

Населено място: Септември
Квадратура 967 кв.м.

ул. „Симеон Велики“ №16
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 39000.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 80 кв.м.

Самостоятелен обект в сграда в гр.Ямбол, на к-с”Златен рог” № 29, последен етаж, следи от течове от тавана
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11

Други Средня

Други Средня

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: Средня
Квадратура 1054 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 12.01.2019 до 12.02.2019
Обявяване на: 2019-02-13

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 216000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 323 кв.м.

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Шумен
Срок: 22.12.2018 до 22.01.2019
Обявяване на: 2019-01-23

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 90494.55 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр. Гоце Делчев, ул."Средна гора” № 4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 16320.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4100 кв.м.

район Нови Искър - Бенковски
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.11.2018 до 27.12.2018
Обявяване на: 2018-12-28

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 62688.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14030 кв.м.

район Нови Искър - Бенковски
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.11.2018 до 27.12.2018
Обявяване на: 2018-12-28

Други Нови Искър

Други Нови Искър

Цена: 23166.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 3102 кв.м.

с.Локорско
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.11.2018 до 27.12.2018
Обявяване на: 2018-12-28

Други Бусманци

Други Бусманци

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: Бусманци
Квадратура 3501 кв.м.

район Искър
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.11.2018 до 27.12.2018
Обявяване на: 2018-12-28

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 34400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3303 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.11.2018 до 27.12.2018
Обявяване на: 2018-12-28

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 22272.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13173 кв.м.

район Нови Искър
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.11.2018 до 27.12.2018
Обявяване на: 2018-12-28

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 110784.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 43914 кв.м.

район Нови Искър-Враждебна
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.11.2018 до 27.12.2018
Обявяване на: 2018-12-28

Други Добровница

Други Добровница

Цена: 16108.32 лв.

Населено място: Добровница
Квадратура 1447 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08

Други Добровница

Други Добровница

Цена: 15768.00 лв.

Населено място: Добровница
Квадратура 1447 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08

Други Абрит

Други Абрит

Цена: 81120.00 лв.

Населено място: Абрит
Квадратура 697 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22

Други РАЗЛОГ

Други РАЗЛОГ

Цена: 664320.00 лв.

Населено място: РАЗЛОГ
Квадратура 20548 кв.м.

м. „Кукурево”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.12.2018 до 04.01.2019
Обявяване на: 2019-01-07

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители