Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  282 кв.м., Вълче поле
  сепетчиева кория
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 32.40 лв.
 • Земеделска земя
  1301 кв.м., Вълче поле
  чар нива
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 149.40 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Вълче поле
  чардачки ниви
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 342.90 лв.
 • Земеделска земя
  904 кв.м., Вълче поле
  ялаците
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 104.40 лв.
 • Земеделска земя
  2786 кв.м., Вълче поле
  бакъ бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 319.50 лв.
 • Земеделска земя
  204 кв.м., Вълче поле
  елаците
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 23.40 лв.
 • Земеделска земя
  6000 кв.м., Тушовица
  М. БЕДЖЕНЕЛИК
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 3482.00 лв.
 • Земеделска земя
  477 кв.м., Вълче поле
  биволски четрък
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 55.80 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Тушовица
  М. РАДИЧ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2326.00 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Вълче поле
  хож ряка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 171.90 лв.
 • Земеделска земя
  758 кв.м., Вълче поле
  чучурката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 87.30 лв.
 • Земеделска земя
  4500 кв.м., Тушовица
  М. БОКЛУДЖА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2615.00 лв.
 • Земеделска земя
  10004 кв.м., Вълче поле
  права река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 1143.90 лв.
 • Земеделска земя
  1891 кв.м., Нова Бяла река
  М. ТОПОКЛИЯТА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1106.00 лв.
 • Земеделска земя
  1105 кв.м., Нова Бяла река
  М. КОМЛУК
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 652.00 лв.
 • Земеделска земя
  800 кв.м., Вълче поле
  чучурката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 91.80 лв.
 • Земеделска земя
  3599 кв.м., Нова Бяла река
  М. КОМЛУК
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2093.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Вълче поле
  чучурката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 115.20 лв.
 • Земеделска земя
  3701 кв.м., Нова Бяла река
  М. КОМЛУК
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2152.00 лв.
 • Земеделска земя
  1004 кв.м., Вълче поле
  старото пладнище
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 115.20 лв.
 • Земеделска земя
  8493 кв.м., Бяла река
  М. СОВУДЖАК
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 5135.00 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Вълче поле
  старото пладнище
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 171.90 лв.
 • Земеделска земя
  29332 кв.м., Бяла река
  М. ЕШЕК ЧЕШМЕ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 17703.00 лв.
 • Земеделска земя
  1816 кв.м., Вълче поле
  граматичко дере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 208.80 лв.
 • Земеделска земя
  9454 кв.м., Бяла река
  М. САРЪ КЕЛЕМЕ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 5715.00 лв.
 • Земеделска земя
  560 кв.м., Вълче поле
  граматичко дере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 64.80 лв.
 • Земеделска земя
  321 кв.м., Вълче поле
  старото пладнище
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 37.80 лв.
 • Земеделска земя
  3002 кв.м., Бяла река
  М. "КУЗ БАЛЪК"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1823.00 лв.
 • Земеделска земя
  611 кв.м., Вълче поле
  старото пладнище
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 70.20 лв.
 • Земеделска земя
  7899 кв.м., Бяла река
  М. "КУЗ БАЛЪК"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 4777.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Вълче поле
  старото пладнище
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 229.50 лв.
 • Земеделска земя
  2192 кв.м., Маломир
  М. "ЯЙЛАТА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1343.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Вълче поле
  горния бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 229.50 лв.
 • Земеделска земя
  4933 кв.м., Маломир
  М. "ЯЙЛАТА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 3006.00 лв.
 • Земеделска земя
  4300 кв.м., Вълче поле
  горчивата пръст
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 491.40 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Сушина
  М. "АЧМАЛЪК"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2346.00 лв.
 • Земеделска земя
  887 кв.м., ХАСКОВО
  м. Ходжова чешма
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 25.12.2017 до 25.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-26
  Виж повече
 • 1890.00 лв.
 • Земеделска земя
  1999 кв.м., Вълче поле
  чучурката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 229.50 лв.
 • Земеделска земя
  887 кв.м., ХАСКОВО
  м. Ходжова чешма
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 25.12.2017 до 25.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-26
  Виж повече
 • 1890.00 лв.
 • Земеделска земя
  500 кв.м., Вълче поле
  далъ бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 57.60 лв.
 • Земеделска земя
  11096 кв.м., Сушина
  М. "АЧМАЛЪК"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 6485.00 лв.
 • Земеделска земя
  295 кв.м., Вълче поле
  чучурката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 34.20 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Сушина
  М. "АЧМАЛЪК"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1180.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Вълче поле
  далъ бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 115.20 лв.
 • Земеделска земя
  5599 кв.м., Сушина
  М. "АЧМАЛЪК"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2481.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Вълче поле
  ръжта
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 229.50 лв.
 • Земеделска земя
  10000 кв.м., Сушина
  М. "АЧМАЛЪК"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 5846.00 лв.
 • Земеделска земя
  722 кв.м., Вълче поле
  далъ бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 83.70 лв.
 • Земеделска земя
  550 кв.м., Вълче поле
  далъ бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 63.00 лв.
 • Земеделска земя
  1999 кв.м., Вълче поле
  далъ бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 229.50 лв.
 • Земеделска земя
  8624 кв.м., Сушина
  М. "АЧМАЛЪК"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 5043.00 лв.
 • Земеделска земя
  1153 кв.м., Вълче поле
  далъ бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 132.30 лв.
 • Земеделска земя
  4997 кв.м., Сушина
  М. "АЧМАЛЪК"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2928.00 лв.
 • Земеделска земя
  5948 кв.м., Сушина
  М. "АЧМАЛЪК"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 3221.00 лв.
 • Земеделска земя
  533 кв.м., Вълче поле
  далъ бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 61.20 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Сушина
  М. "БАЛЪК"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1763.00 лв.
 • Земеделска земя
  1895 кв.м., Вълче поле
  хожевска река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 216.90 лв.
 • Земеделска земя
  2499 кв.м., Вълче поле
  ходжовска река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 286.20 лв.
 • Земеделска земя
  1200 кв.м., Вълче поле
  хож река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 137.70 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Вълче поле
  ходжовска река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 229.50 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Вълче поле
  ходжовска река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 229.50 лв.
 • Земеделска земя
  6999 кв.м., Сушина
  М. "БАЛЪК"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 4095.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Вълче поле
  далъ бунарй
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 229.50 лв.
 • Земеделска земя
  999 кв.м., Вълче поле
  хож река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 115.20 лв.
 • Земеделска земя
  3029 кв.м., Сушина
  М. "БАЛЪК"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1780.00 лв.
 • Земеделска земя
  7144 кв.м., СМОЛЯН
  1/10 идеална част от ЛИВАДА, М. ПОДГРАДЕ
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 01.01.2018 до 01.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-02
  Виж повече
 • 914.40 лв.
 • Земеделска земя
  607 кв.м., Вълче поле
  хож река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 70.20 лв.
 • Земеделска земя
  707 кв.м., Вълче поле
  карачка нива
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 81.00 лв.
 • Земеделска земя
  1365 кв.м., Вълче поле
  карачка нива
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 156.60 лв.
 • Земеделска земя
  500 кв.м., Вълче поле
  ФРЯНСКА РЕКА
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 57.60 лв.
 • Земеделска земя
  2999 кв.м., Сушина
  М. "ГЯУР ТАРЛА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1763.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "КАРШИ БАИР"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1785.00 лв.
 • Земеделска земя
  2879 кв.м., ЧЕПЕЛАРЕ
  М. БЛАТАТА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 18900.00 лв.
 • Земеделска земя
  5959 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ДЕВЯ БОЮ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2652.00 лв.
 • Земеделска земя
  2398 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ЛЪКАТА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1240.00 лв.
 • Земеделска земя
  1999 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "КРАИЩЕ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 899.00 лв.
 • Земеделска земя
  2600 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "КРАИЩЕ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1207.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "СРЕДНЯ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 473.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БЕЛГРАД"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 456.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БЕЛГРАД"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 456.00 лв.
 • Земеделска земя
  1599 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БЕЛГРАД"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 722.00 лв.
 • Земеделска земя
  21418 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "КЕРАМИШКИ ПЪТ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 9490.00 лв.
 • Земеделска земя
  2996 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "КАЛКАНДЖА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1341.00 лв.
 • Земеделска земя
  2503 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ШУМАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1121.00 лв.
 • Земеделска земя
  1999 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "АРГАТА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 899.00 лв.
 • Земеделска земя
  4499 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ВЪБИЛИН ДОЛ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2314.00 лв.
 • Земеделска земя
  3999 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "АВРАДАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1850.00 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "АВРАДАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 678.00 лв.
 • Земеделска земя
  2999 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "АВРАДАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1342.00 лв.
 • Земеделска земя
  4802 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "АВРАДАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2468.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "АВРАДАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1342.00 лв.
 • Земеделска земя
  2002 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "АВРАДАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1037.00 лв.
 • Земеделска земя
  4419 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БЕЛИЯ БРЯГ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1970.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БРЕСТАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 525.00 лв.
 • Земеделска земя
  4999 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БРЕСТАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2228.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ТУНЕСЕЦ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1036.00 лв.
 • Земеделска земя
  1100 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "КАР"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 501.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БАНО"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 456.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БАНО"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 456.00 лв.
 • Земеделска земя
  1993 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БАНО"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1032.00 лв.