Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  3232 кв.м., Осиковица
  местност "БАЛИНЕТЕ", землище на с. ОСИКОВИЦА, община Правец
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 2944.00 лв.
 • Земеделска земя
  4136 кв.м., Осиковица
  местност "ИЛЧОВИЧИНОТО", землище на с. ОСИКОВИЦА, община Правец
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 6268.00 лв.
 • Земеделска земя
  1997 кв.м., Осиковица
  местност "ЛЪЧЕТО", землище на с. ОСИКОВИЦА, община ПРАВЕЦ
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 2704.00 лв.
 • Земеделска земя
  3683 кв.м., Костандово
  местността „Драгийница“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 67.33 лв.
 • Земеделска земя
  4503 кв.м., Костандово
  местността „Драгийница“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 82.32 лв.
 • Земеделска земя
  846 кв.м., Костандово
  местността „Трапец“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 15.47 лв.
 • Земеделска земя
  1709 кв.м., Костандово
  местността „Калище“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 31.25 лв.
 • Земеделска земя
  1243 кв.м., Костандово
  местността „Вигневи огради“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 22.73 лв.
 • Земеделска земя
  1174 кв.м., Костандово
  местността „Паповица“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 21.46 лв.
 • Земеделска земя
  561 кв.м., Костандово
  местността „Долно карагачи“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 10.27 лв.
 • Земеделска земя
  1824 кв.м., Соколовци
  1/6 идеална част от ЛИВАДА, М. РОЖЕН
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 547.20 лв.
 • Земеделска земя
  2701 кв.м., Соколовци
  1/6 идеална част от ЛИВАДА, М. РОЖЕН
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 485.60 лв.
 • Земеделска земя
  4059 кв.м., Соколовци
  1/6 идеална част от ЛИВАДА, М. РОЖЕН
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 1217.60 лв.
 • Земеделска земя
  1860 кв.м., Хаджидимитрово

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 720000.00 лв.
 • Земеделска земя
  5000 кв.м., Стрелково
  местността „ХАДЖИЕВ БОРУН”
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 5670.00 лв.
 • Земеделска земя
  6000 кв.м., Стрелково
  „БЕЛЕЗНИКА 19”
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 7020.00 лв.
 • Земеделска земя
  7500 кв.м., Стрелково
  местността „МАЛКИЯ ЕКЕНЛИК 10”
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 8100.00 лв.
 • Земеделска земя
  2015 кв.м., Букоровци
  местонст Тонкина Ливада, общ. Годеч
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 28.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 720.00 лв.
 • Земеделска земя
  26611 кв.м., ЧЕПЕЛАРЕ
  НИВА, М. ВАКЪФА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 32400.00 лв.
 • Земеделска земя
  2469 кв.м., Радювене
  с. Радювене, местност "КАРАМИНСКО"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 585.00 лв.
 • Земеделска земя
  635 кв.м., Борино
  ГОРИ И ХРАСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, М. ПАНДЪКЛЪ
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 183.20 лв.
 • Земеделска земя
  2990 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 705.00 лв.
 • Земеделска земя
  11000 кв.м., Смочан
  с. Смочан, местност "КЛИСУРА"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 2446.00 лв.
 • Земеделска земя
  51820 кв.м., Микре
  с. Микре
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 8912.00 лв.
 • Земеделска земя
  1981 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 474.00 лв.
 • Земеделска земя
  17897 кв.м., Смочан
  с. Смочан, местност "КЛИСУРА"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 3966.00 лв.
 • Земеделска земя
  978 кв.м., Чала
  ПАСИЩЕ, М. П. СОВАТ/ПОДМОЛАТА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 313.60 лв.
 • Земеделска земя
  2999 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 705.00 лв.
 • Земеделска земя
  14699 кв.м., Смочан
  с. Смочан, местност "КАЯДЖИКА"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 3261.00 лв.
 • Земеделска земя
  1832 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1008.00 лв.
 • Земеделска земя
  6834 кв.м., Смочан
  с. Смочан, местност "КАМЪКА"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1528.00 лв.
 • Земеделска земя
  4775 кв.м., Лисец
  с. Лисец
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 2616.00 лв.
 • Земеделска земя
  2999 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 705.00 лв.
 • Земеделска земя
  4999 кв.м., Смочан
  с. Смочан, местност "ДРАКАТА"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1124.00 лв.
 • Земеделска земя
  3498 кв.м., Лисец
  с. Лисец
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1920.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 705.00 лв.
 • Земеделска земя
  4501 кв.м., Смочан
  с. Смочан, местност "ЧЕМЕРКОВО БЪРДО"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1014.00 лв.
 • Земеделска земя
  3349 кв.м., Лисец
  с. Лисец
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1904.00 лв.
 • Земеделска земя
  29391 кв.м., Микре
  с. Микре, местност "БАРИЯ"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 8222.00 лв.
 • Земеделска земя
  3200 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2017 до 02.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-05
  Виж повече
 • 620.00 лв.
 • Земеделска земя
  7585 кв.м., Миленча
  с. Микре, местност "МОГДАН"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 2138.00 лв.
 • Земеделска земя
  6001 кв.м., Микре
  с. Микре, местност "ГЪРЛОТО"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1696.00 лв.
 • Земеделска земя
  3200 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 751.00 лв.
 • Земеделска земя
  2004 кв.м., Пресяка
  с. Пресяка, обл. Ловеч
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 344.00 лв.
 • Земеделска земя
  3998 кв.м., Микре
  с. Микре, местност "МОГДАН"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1140.00 лв.
 • Земеделска земя
  3999 кв.м., Радоевското
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 933.00 лв.
 • Земеделска земя
  1243 кв.м., Малиново
  с. Малиново
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 224.00 лв.
 • Земеделска земя
  3001 кв.м., Микре
  с. Микре, местност "РАЛЧЕВ ВРЪХ"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 860.00 лв.
 • Земеделска земя
  5299 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1229.00 лв.
 • Земеделска земя
  11134 кв.м., Угърчин
  гр. Угърчин, местност "КОПАЧЕВ РЪТ"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 3129.00 лв.
 • Земеделска земя
  1001 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 250.00 лв.
 • Земеделска земя
  5481 кв.м., Пресяка
  с. Пресяка, местност "ГОРНО ЛОВЧОЛУ"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1487.00 лв.
 • Земеделска земя
  4499 кв.м., Къкрина
  с. Къкрина, местност "ДРАГОЙЧЕВОТО"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 01.01.2018 до 01.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-02
  Виж повече
 • 852.00 лв.
 • Земеделска земя
  5797 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1751.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 250.00 лв.
 • Земеделска земя
  5871 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1359.00 лв.
 • Земеделска земя
  5999 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1388.00 лв.
 • Земеделска земя
  3500 кв.м., Малиново
  с. Малиново
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1992.00 лв.
 • Земеделска земя
  1900 кв.м., Малиново
  с. Малиново
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 800.00 лв.
 • Земеделска земя
  6589 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1522.00 лв.
 • Земеделска земя
  1100 кв.м., Малиново
  с. Малиново
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 296.00 лв.
 • Земеделска земя
  2200 кв.м., Малиново
  с. Малиново
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 592.00 лв.
 • Земеделска земя
  1400 кв.м., Малиново
  с. Малиново
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 592.00 лв.
 • Земеделска земя
  7722 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1780.00 лв.
 • Земеделска земя
  5999 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1388.00 лв.
 • Земеделска земя
  6500 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1501.00 лв.
 • Земеделска земя
  6989 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1613.00 лв.
 • Земеделска земя
  7010 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-03
  Виж повече
 • 1617.00 лв.
 • Земеделска земя
  1901 кв.м., Малиново
  с. Малиново
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 512.00 лв.
 • Земеделска земя
  3299 кв.м., СЛИВЕН
  МЕСТНОСТ КИШЕ ДЕРМЕН
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 2340.00 лв.
 • Земеделска земя
  2500 кв.м., Гостиня
  с. Гостиня
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 448.00 лв.
 • Земеделска земя
  4300 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1001.00 лв.
 • Земеделска земя
  20100 кв.м., Ново Градище
  м.Саялъка
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 28.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 3546.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 520.00 лв.
 • Земеделска земя
  3528 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 825.00 лв.
 • Земеделска земя
  2999 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 808.00 лв.
 • Земеделска земя
  8641 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1989.00 лв.
 • Земеделска земя
  3076 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 824.00 лв.
 • Земеделска земя
  1824 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1000.00 лв.
 • Земеделска земя
  3005 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1704.00 лв.
 • Земеделска земя
  9330 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 2146.00 лв.
 • Земеделска земя
  9999 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 2298.00 лв.
 • Земеделска земя
  400 кв.м., Хлевене
  с. Хлевене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 104.00 лв.
 • Земеделска земя
  16687 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 3820.00 лв.
 • Земеделска земя
  3260 кв.м., Брестово
  с. Брестово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 584.00 лв.
 • Земеделска земя
  3103 кв.м., Малиново
  Община Ловеч, с. Малиново
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 706.00 лв.
 • Земеделска земя
  3400 кв.м., Брестово
  с. Брестово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 584.00 лв.
 • Земеделска земя
  13704 кв.м., Деветаки
  Община Ловеч, с. Деветаки
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 4006.00 лв.
 • Земеделска земя
  3345 кв.м., Брестово
  с. Брестово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 600.00 лв.
 • Земеделска земя
  5500 кв.м., Брестово
  с. Брестово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1483.00 лв.
 • Земеделска земя
  798 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 336.00 лв.
 • Земеделска земя
  1150 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 480.00 лв.
 • Земеделска земя
  4026 кв.м., Летница
  гр. Летница
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1700.00 лв.
 • Земеделска земя
  5570 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 3232.00 лв.
 • Земеделска земя
  2778 кв.м., Горско Сливово
  Община Летница, с. Горско Сливово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 950.00 лв.
 • Земеделска земя
  1832 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1008.00 лв.
 • Земеделска земя
  1759 кв.м., Горско Сливово
  Община Летница, с. Горско Сливово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 610.00 лв.
 • Земеделска земя
  7604 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 2800.00 лв.
 • Земеделска земя
  3141 кв.м., Горско Сливово
  Община Летница, с. Горско Сливово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1072.00 лв.
 • Земеделска земя
  1838 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1008.00 лв.