Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Горно Александрово
  местност Сазлъ Тарла
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 03.12.2017 до 03.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-04
  Виж повече
 • 256.00 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Горно Александрово
  местност Орманска могила
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 03.12.2017 до 03.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-04
  Виж повече
 • 440.00 лв.
 • Земеделска земя
  5595 кв.м., Горно Александрово
  местност Чьолъ Гьолджик
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 03.12.2017 до 03.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-04
  Виж повече
 • 1520.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Горно Александрово
  местност Долапите
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 03.12.2017 до 03.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-04
  Виж повече
 • 1040.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Надежден
  м. Ваньова връхка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 90.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Надежден
  м. Под качките лозя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 240.00 лв.
 • Земеделска земя
  1599 кв.м., Надежден
  м.Попово кладенче
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 48.00 лв.
 • Земеделска земя
  3500 кв.м., Надежден
  м. Герените
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 210.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Надежден
  м. Колляре
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 72.00 лв.
 • Земеделска земя
  401 кв.м., Надежден
  м. Нови лозя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 27.20 лв.
 • Земеделска земя
  3001 кв.м., Надежден
  м. Дядо Димово герме
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 90.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Надежден
  м. Попово кладенче
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 90.00 лв.
 • Земеделска земя
  3999 кв.м., Надежден
  м. Ваньова връхка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 120.00 лв.
 • Земеделска земя
  3001 кв.м., Надежден
  м. Герените
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 200.00 лв.
 • Земеделска земя
  6033 кв.м., Поляново
  м. Кайряка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 1019.25 лв.
 • Земеделска земя
  9997 кв.м., Капитан Андреево
  м. Кокарджата
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 1012.50 лв.
 • Земеделска земя
  9997 кв.м., Капитан Андреево
  м. Кокарджата
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 10.11.2017 до 10.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-11
  Виж повече
 • 1012.50 лв.
 • Земеделска земя
  1214 кв.м., Гранитово
  ЛОЗЕ с площ от 1.214 дка, четвърта категория, в землището на с.ГРАНИТОВО, общ. Елхово, местност МЕТЛИТЕ, съставляващо имот № 082053 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 082052, 000627, 082054, 000627
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 500.80 лв.
 • Земеделска земя
  1260 кв.м., Гранитово
  ЛОЗЕ с площ от 1.260 дка, четвърта категория, в землището на с.ГРАНИТОВО, общ. Елхово, местност ТРЪНАКА, съставляващо имот № 084064 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 084063, 000457, 084065, 084156
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 515.20 лв.
 • Земеделска земя
  1262 кв.м., Гранитово
  ЛОЗЕ с площ от 1.262 дка, четвърта категория, в землището на с.ГРАНИТОВО, общ. Елхово, местност ТРЪНАКА, съставляващо имот № 084060 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 084059, 000457, 084061, 084152
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 515.20 лв.
 • Земеделска земя
  1261 кв.м., Гранитово
  ЛОЗЕ с площ от 1.261 дка, четвърта категория, в землището на с.ГРАНИТОВО, общ. Елхово, местност ТРЪНАКА, съставляващо имот № 084063 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 084062, 000457, 084064, 084155
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 515.20 лв.
 • Земеделска земя
  1214 кв.м., Гранитово
  ЛОЗЕ с площ от 1.214 дка, четвърта категория, в землището на с.ГРАНИТОВО, общ. Елхово, местност МЕТЛИТЕ, съставляващо имот № 082064 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 082063, 000627, 082065, 000627
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 500.80 лв.
 • Земеделска земя
  1213 кв.м., Гранитово
  ЛОЗЕ с площ от 1.213 дка, четвърта категория, в землището на с.ГРАНИТОВО, общ. Елхово, местност МЕТЛИТЕ, съставляващо имот № 081039 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 081038, 000541, 081040, 000627
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 500.80 лв.
 • Земеделска земя
  1216 кв.м., Гранитово
  ЛОЗЕ с площ от 1.216 дка, от които 0.664 дка - четвърта категория и 0.552 дка трета категория, в землището на с.ГРАНИТОВО, общ. Елхово, местност МЕТЛИТЕ, съставляващо имот № 079019 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 496.00 лв.
 • Земеделска земя
  763 кв.м., Войново
  с. Войново
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 610.00 лв.
 • Земеделска земя
  1237 кв.м., Гранитово
  ЛОЗЕ с площ от 1.237 дка, четвърта категория, в землището на с.ГРАНИТОВО, общ. Елхово, местност МЕТЛИТЕ, съставляващо имот № 078048 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 078047, 000346, 078049, 000359
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 504.80 лв.
 • Земеделска земя
  1053 кв.м., Войново
  с. Войново
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 1053.00 лв.
 • Земеделска земя
  5500 кв.м., Войново
  с. Войново
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 5775.00 лв.
 • Земеделска земя
  2435 кв.м., Гранитово
  ЛОЗЕ с площ от 2.435 дка, четвърта категория, в землището на с.ГРАНИТОВО, общ. Елхово, местност МЕТЛИТЕ, съставляващо имот № 077043 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 077042, 000350, 077044, 000358
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 970.40 лв.
 • Земеделска земя
  100 кв.м., Гранитово
  ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 0.100 дка, девета категория, в землището на с.ГРАНИТОВО, общ. Елхово, местност СЕЛСКИ ЛОЗЯ, съставляваща имот № 056080 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 056081, 000758, 056079
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 18.11.2017 до 18.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-19
  Виж повече
 • 60.80 лв.
 • Земеделска земя
  100 кв.м., Гранитово
  ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 0.100 дка, девета категория, в землището на с.ГРАНИТОВО, общ. Елхово, местност СЕЛСКИ ЛОЗЯ, съставляваща имот № 056079 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 056080, 000758, 056078
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 60.80 лв.
 • Земеделска земя
  7 кв.м., Аврен

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 5200.00 лв.
 • Земеделска земя
  790 кв.м., Дойренци

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 445.50 лв.
 • Земеделска земя
  10191 кв.м., Църква

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 13005.00 лв.
 • Земеделска земя
  1606 кв.м., Патрешко

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 2368.00 лв.
 • Земеделска земя
  2686 кв.м., Цалапица
  местност "ЗЕЛЕН ПОЯС"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 02.12.2017 до 02.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-03
  Виж повече
 • 2025.00 лв.
 • Земеделска земя
  10800 кв.м., Цалапица
  местност "Лъката"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 02.12.2017 до 02.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-03
  Виж повече
 • 8100.00 лв.
 • Земеделска земя
  8400 кв.м., Искър
  местността " Гладни връх "
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 2240.00 лв.
 • Земеделска земя
  9032 кв.м., Искър
  местност " Долни Бустани "
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 2408.00 лв.
 • Земеделска земя
  397 кв.м., Горски извор
  м. Батакли
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-10
  Виж повече
 • 81.00 лв.
 • Земеделска земя
  206 кв.м., Горски извор
  м. Батакли
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-10
  Виж повече
 • 44.55 лв.
 • Земеделска земя
  1341 кв.м., Ябълково
  м. Баристо юрте
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-10
  Виж повече
 • 158.63 лв.
 • Земеделска земя
  4455 кв.м., Ябълково
  м. Гереня
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-10
  Виж повече
 • 902.48 лв.
 • Земеделска земя
  8000 кв.м., Карбинци

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 7280.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Давидово
  Иглолистна гора, местност Пред село
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 2560.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Доброселец
  НИВА с площ от 2.000 дка, десета категория, в землището на с. ДОБРОСЕЛЕЦ, общ.Тополовград, местност ДЖЕНКОВ КАМЪК, съставляваща имот № 012064 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 000103, 012054, 000159
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 543.20 лв.
 • Земеделска земя
  4500 кв.м., Орешник
  ПОСЕВНА ПЛОЩ с площ от 4.500 дка, четвърта категория, в землището на с. ОРЕШНИК, общ.Тополовград, местност ПОД ШОСЕТО, съставляваща имот № 012001 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 012170, 000031, 01200
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 1408.80 лв.
 • Земеделска земя
  883 кв.м., Каменна река
  ЛОЗЕ с площ от 0.883 дка, седма категория, в землището на с. КАМЕННА РЕКА, общ.Тополовград, местност САКМА ДЕРЕ, съставляваща имот № 053087 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 053086, 000024, 053083
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 356.80 лв.
 • Земеделска земя
  2339 кв.м., Каменна река
  НИВА с площ от 2.339 дка, седма категория, в землището на с. КАМЕННА РЕКА, общ.Тополовград, местност САКМА ДЕРЕ, съставляваща имот № 053082 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 053083, 000024, 053081, 053
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 898.40 лв.
 • Земеделска земя
  1571 кв.м., Каменна река
  НИВА с площ от 1.571 дка, седма категория, в землището на с. КАМЕННА РЕКА, общ.Тополовград, местност САКМА ДЕРЕ, съставляваща имот № 053057 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 000022, 000354, 053058, 053
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 609.60 лв.
 • Земеделска земя
  5269 кв.м., Каменна река
  НИВА с площ от 5.269 дка, седма категория, в землището на с. КАМЕННА РЕКА, общ.Тополовград, местност БЯЛ БРЯГ, съставляваща имот № 048017 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 048010, 048087, 000188, 04807
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.12.2017 до 28.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-29
  Виж повече
 • 2212.80 лв.
 • Земеделска земя
  1107 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 1.056 дка, пета категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЧЕТИРИТЕ ДЪРВЕТА, съставляваща имот № 012024 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№012032, 012023, 012025,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 368.80 лв.
 • Земеделска земя
  1056 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 1.056 дка, пета категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЧЕТИРИТЕ ДЪРВЕТА, съставляваща имот № 012024 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№012032, 012023, 012025,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 351.20 лв.
 • Земеделска земя
  661 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 0.661 дка, от които 0.610 дка са шеста категория и 0.051 дка са пета категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЛОЗЯТА, съставляваща имот № 011130 по картата на възстановената собственост на землището на селото,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 228.80 лв.
 • Земеделска земя
  1386 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 1.386 дка, пета категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЛОЗЯТА, съставляваща имот № 011103 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№ 011120, 000039, 011091, 011105, 0
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 452.00 лв.
 • Земеделска земя
  970 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 0.970 дка, пета категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЛОЗЯТА, съставляваща имот № 011083 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№ 011071, 011072, 011084, 000199
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 323.20 лв.
 • Земеделска земя
  1547 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 1.547 дка, пета категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЛОЗЯТА, съставляваща имот № 011071 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№011070, 011053, 011072, 011083, 00
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 500.00 лв.
 • Земеделска земя
  312 кв.м., Мрамор
  10. НИВА с площ от 0.937 дка, от които 0.592 дка са десета категория и 0.345 дка са четвърта категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЦИГАНКАТА, съставляваща имот № 010050 по картата на възстановената собственост на землището н
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 937.00 лв.
 • Земеделска земя
  1513 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 1.513 дка, от които 1.495дка са десета категория и 0.018 дка са четвърта категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЦИГАНКАТА, съставляваща имот № 010049 по картата на възстановената собственост на землището на сел
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 488.80 лв.
 • Земеделска земя
  422 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 0.422 дка, четвърта категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЦИГАНКАТА, съставляваща имот № 010038 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№ 010036, 010026, 000008, 01
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 153.60 лв.
 • Земеделска земя
  1428 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 1.428 дка, пета категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЧЕТИРИТЕ ДЪРВЕТА, съставляваща имот № 012087 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№ 012074, 012075, 012100,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 466.40 лв.
 • Земеделска земя
  1516 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 1.516 дка, пета категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЧЕТИРИТЕ ДЪРВЕТА, съставляваща имот № 012019 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№012010, 012012, 012020,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 489.60 лв.
 • Земеделска земя
  1528 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 1.528 дка, пета категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЛОЗЯТА, съставляваща имот № 011074 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№011088, 011057, 011075, 011076, 00
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 493.60 лв.
 • Земеделска земя
  722 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 0.722 дка, пета категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЛОЗЯТА, съставляваща имот № 011058 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№ 011057, 011038, 011075
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 247.20 лв.
 • Земеделска земя
  2023 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 2.023 дка, от които 1.900 дка са десета категория и 0.123 дка са четвърта категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЦИГАНКАТА, съставляваща имот № 010048 по картата на възстановената собственост на землището на се
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 647.20 лв.
 • Земеделска земя
  1245 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 1.245 дка, от които 0.409 дка са десета категория и 0.836 дка са четвърта категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЦИГАНКАТА, съставляваща имот № 010037 по картата на възстановената собственост на землището на се
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 406.40 лв.
 • Земеделска земя
  5004 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 5.004 дка, четвърта категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЦИГАНКАТА, съставляваща имот № 010025 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№ 010024, 000026, 010019, 01
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 1569.60 лв.
 • Земеделска земя
  500 кв.м., Срем
  НИВА с площ от 0.500 дка, шеста категория, в землището на с. СРЕМ, общ.Тополовград, местност БУМБАРА, съставляваща имот № 187022 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№169019, 187021, 000558
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 182.40 лв.
 • Земеделска земя
  596 кв.м., Срем
  НИВА с площ от 0.596 дка, седма категория – 0.328дка и 0.268 дка –шеста категория, в землището на с. СРЕМ, общ.Тополовград, местност ЛОЗЯТА, съставляваща имот № 169012 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имо
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 210.40 лв.
 • Земеделска земя
  5000 кв.м., Орлов дол
  НИВА с площ от 5.000 дка, десета категория, в землището на с. ОРЛОВ ДОЛ, общ.Тополовград, местност ДРЕБЕН ОРМАН, съставляваща имот № 181024 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№ 000795, 001084, 181025
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1672.00 лв.
 • Земеделска земя
  7001 кв.м., Орлов дол
  ГОРСКА НИВА – иглолистна гора, с площ от 7.001 дка, в землището на с. ОРЛОВ ДОЛ, общ.Тополовград, отдел 119, буква „Г”, местност АРМУТЛУКА, съставляваща имот № 534007 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имот
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 2316.80 лв.
 • Земеделска земя
  1895 кв.м., Каменна река
  НИВА с площ от 1.895 дка, пета категория, в землището на с. КАМЕННА РЕКА, общ.Тополовград, местност ПАЛАМИДАТА, съставляваща имот № 030044 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№ 000206, 030032, 030045,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 728.00 лв.
 • Земеделска земя
  4861 кв.м., Каменна река
  НИВА с площ от 4.861 дка, четвърта категория, в землището на с. КАМЕННА РЕКА, общ.Тополовград, местност ЮРТА, съставляваща имот № 021006 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№ 000037, 000129, 000028
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1828.00 лв.
 • Земеделска земя
  5000 кв.м., Каменна река
  НИВА с площ от 5.000 дка, пета категория, в землището на с. КАМЕННА РЕКА, общ.Тополовград, местност ПАЛАМИДАТА, съставляваща имот № 030047 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№ 030048, 030052, 000208,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1880.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Чукарово
  НИВА с площ от 2.000 дка, пета категория, в землището на с. ЧУКАРОВО, общ.Тополовград, местност КАБИТЕ, съставляваща имот № 027009 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№000546, 000482, 027010
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 576.00 лв.
 • Земеделска земя
  2115 кв.м., Чукарово
  НИВА с площ от 2.115 дка, пета категория, в землището на с. ЧУКАРОВО, общ.Тополовград, местност ПАЛЯМ БЕЙ, съставляваща имот № 031142 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№031141, 000322, 031127, 03104
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 608.80 лв.
 • Земеделска земя
  507 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 0.507 дка, пета категория, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЛОЗЯТА, съставляваща имот № 011075 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№011057, 011058, 011038, 011059, 00
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 176.80 лв.
 • Земеделска земя
  275 кв.м., Мрамор
  НИВА с площ от 0.275 дка, десета категория – 0.211дка и пета категория – 0.064дка, в землището на с. МРАМОР, общ.Тополовград, местност ЦИГАНКАТА, съставляваща имот № 010003 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 105.60 лв.
 • Земеделска земя
  5141 кв.м., Капитан Петко Войвода
  НИВА с площ от 5.141 дка, девета категория -1.898 дка и шеста категория- 3.243 дка, в землището на с. КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА, общ.Тополовград, местност ТУМБАТА, съставляваща имот № 025019 по картата на възстановената собственост на землището на селот
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1415.20 лв.
 • Земеделска земя
  4675 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 4.675 дка, четвърта категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност СРЕДНИ ГРАДИНИ, съставляваща имот № 044047 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№000488, 044046, 0440
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1777.60 лв.
 • Земеделска земя
  3089 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 3.089 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КОРИТОТО, съставляваща имот № 042064 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№042068, 042067, 042063, 042062
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1150.40 лв.
 • Земеделска земя
  5372 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 5.372 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност ПОДКОВАТА, съставляваща имот № 041049 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№041050, 000588, 041046
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 2000.80 лв.
 • Земеделска земя
  3800 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 3.800 дка, шеста категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КУРУДЖА ДЕРЕ, съставляваща имот № 031027 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№031065, 031064, 031063, 0
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1415.20 лв.
 • Земеделска земя
  3424 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 3.424 дка, седма категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КАБАЛЪЦИ, съставляваща имот № 023067 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№000142, 023012, 023066
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1610.40 лв.
 • Земеделска земя
  2979 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 2.979 дка, седма категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КАБАЛЪЦИ, съставляваща имот № 023030 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№023031, 023039, 000379
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1120.80 лв.
 • Земеделска земя
  8979 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 8.979 дка, седма категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КАБАЛЪЦИ, съставляваща имот № 023015 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№001648, 023017, 000385,023011
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 3308.80 лв.
 • Земеделска земя
  368 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 0.368 дка, трета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност АЗМАКА, съставляваща имот № 000666 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№051104, 000667, 051116
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 215.20 лв.
 • Земеделска земя
  4581 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 4.581 дка, четвърта категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност СРЕДНИ ГРАДИНИ, съставляваща имот № 061329 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№000504, 000407, 0005
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1705.60 лв.
 • Земеделска земя
  3784 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 3.784 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност АЗМАКА, съставляваща имот № 047020 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№ 000626, 000623, 000181;
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1408.80 лв.
 • Земеделска земя
  23517 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 23.517 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност ГОЛЯМА ПОЛЯНА, съставляваща имот № 042069 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№ 042071, 042070, 042066,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 10234.40 лв.
 • Земеделска земя
  2080 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 2.080 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност ЛОЗЯТА, съставляваща имот № 027050 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 027049, 000180, 027051, 027031
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 791.20 лв.
 • Земеделска земя
  15000 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 15.000 дка, седма категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КАБАЛЪЦИ, съставляваща имот № 023049 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№ 023048, 023058, 000385, 023
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 6585.60 лв.
 • Земеделска земя
  5918 кв.м., Синапово
  ГОРСКА НИВА, иглолистна гора с площ от 5.918 дка, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КОШАРИТЕ, отдел 38, подотдел буква „Б”, съставляваща имот № 017025 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници:
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 2204.80 лв.
 • Земеделска земя
  1474 кв.м., Синапово
  ГОРСКА НИВА, иглолистна гора, с площ от 1.474 дка, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КОШАРИТЕ, отдел 38, подотдел биква „Б”, съставляваща имот № 017023 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници:
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 566.40 лв.
 • Земеделска земя
  473 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 0.473 дка, четвърта категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност ЛИВАДИТЕ, съставляваща имот № 011104 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№ 011103, 000010, 011105, 0
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 196.80 лв.
 • Земеделска земя
  9588 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 9.588 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност ГОЛЕМИТЕ КАМЪНИ, съставляваща имот № 011082 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№011081, 000001, 011083,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 3570.40 лв.
 • Земеделска земя
  8151 кв.м., Въгларово
  м. Скрития блок
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 1836.00 лв.
 • Земеделска земя
  2021 кв.м., Синапово
  НИВА с площ от 2.021 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност ЕЛХОВСКИ ПЪТ, съставляваща имот № 000622 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№000338, 000617, 000325
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 768.80 лв.
 • Земеделска земя
  2230 кв.м., Иглика
  МЕСТНОСТ ЯСАК
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 152.00 лв.
 • Земеделска земя
  238 кв.м., Иглика
  МЕСТНОСТ "ВЕШНЕЛИК"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 17.60 лв.