Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  2700 кв.м., Николаево

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-10
  Виж повече
 • 237.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Мезек
  м. Орехите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 268.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Мезек
  м. Ермова градина
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 125.00 лв.
 • Земеделска земя
  1377 кв.м., Мезек
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 125.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Мезек
  м. Милкова могила
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 67.50 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Мезек
  м. Милкова могила
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 102.00 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Мезек
  м. Гера Илан
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 135.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Мезек
  м. Касаб дере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 150.00 лв.
 • Земеделска земя
  6019 кв.м., Константин

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 333.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Константин

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 45.00 лв.
 • Земеделска земя
  6500 кв.м., Николово
  местността БАБАТА
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 780.00 лв.
 • Земеделска земя
  15218 кв.м., Пъдарево
  местност Чардак тарла
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 18.11.2017 до 18.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-19
  Виж повече
 • 5176.00 лв.
 • Земеделска земя
  5071 кв.м., Пъдарево
  местност Лозински път
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 18.11.2017 до 18.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-19
  Виж повече
 • 1624.00 лв.
 • Земеделска земя
  7565 кв.м., Пъдарево
  местност Араплъка
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 18.11.2017 до 18.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-19
  Виж повече
 • 2436.00 лв.
 • Земеделска земя
  212 кв.м., Лесидрен
  с. Лесидрен
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.12.2017 до 12.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-15
  Виж повече
 • 1046.25 лв.
 • Земеделска земя
  1335 кв.м., Лесидрен
  с. Лесидрен
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.12.2017 до 12.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-15
  Виж повече
 • 6594.75 лв.
 • Земеделска земя
  2471 кв.м., Бръшляница

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 17.11.2017 до 18.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-19
  Виж повече
 • 752.00 лв.
 • Земеделска земя
  3877 кв.м., Бръшляница
  землище с. Бръшляница
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 17.11.2017 до 18.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-19
  Виж повече
 • 1176.00 лв.
 • Земеделска земя
  5585 кв.м., Брацигово

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 1896.75 лв.
 • Земеделска земя
  2828 кв.м., Брацигово

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 958.50 лв.
 • Земеделска земя
  3366 кв.м., Созопол
  местност Ачмалъци
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 156480.00 лв.
 • Земеделска земя
  1046 кв.м., Созопол
  местност Ачмалъци
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 55600.00 лв.
 • Земеделска земя
  2700 кв.м., Брестник
  местност "ЛАУТА"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 13972.50 лв.
 • Земеделска земя
  9755 кв.м., Ножарово

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 3226.67 лв.
 • Земеделска земя
  5200 кв.м., Хърсово

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 2700.00 лв.
 • Земеделска земя
  16268 кв.м., Голям извор

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 8100.00 лв.
 • Земеделска земя
  3070 кв.м., Беловец

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 2700.00 лв.
 • Земеделска земя
  2002 кв.м., Хотово
  общ. Сандански, м. "Бабин гроб"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 1194.00 лв.
 • Земеделска земя
  8975 кв.м., Лозенец
  1/3 идеална НИВА, с площ 8,975 дка, местност „БЛАТОТО", имот № 240031 по плана за земеразделяне на село ЛОЗЕНЕЦ, община СТРАЛДЖА, област Ямбол, десета категория, образуван от имот №240029
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 1260.00 лв.
 • Земеделска земя
  1028 кв.м., Лозенец
  1/3 идеална част от ЛОЗЕ, с площ 1,028 дка, местност „НАД БЛАТОТО", имот № 180086 по плана за земеразделяне на село ЛОЗЕНЕЦ, община СТРАЛДЖА, област Ямбол, трета категория, образуван от имот №180072
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 135.00 лв.
 • Земеделска земя
  8000 кв.м., Челник
  026081 по плана за земеразделяне на село Челник, община Тунджа, област Ямбол, образуван от имот №026049, при граници и съседи: имот №№ 026082; 026041; 026080; 026001
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 5737.50 лв.
 • Земеделска земя
  77 кв.м., Баня
  С. БАНЯ, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 29565.00 лв.
 • Земеделска земя
  217 кв.м., Баня
  С. БАНЯ, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 83835.00 лв.
 • Земеделска земя
  16063 кв.м., Балканци

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-16
  Виж повече
 • 1200.00 лв.
 • Земеделска земя
  3604 кв.м., Балканци

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-16
  Виж повече
 • 250.00 лв.
 • Земеделска земя
  1990 кв.м., Балканци

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-16
  Виж повече
 • 120.00 лв.
 • Земеделска земя
  3998 кв.м., Балканци

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-16
  Виж повече
 • 400.00 лв.
 • Земеделска земя
  9423 кв.м., Балканци

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-16
  Виж повече
 • 1300.00 лв.
 • Земеделска земя
  10404 кв.м., Балканци

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-16
  Виж повече
 • 1100.00 лв.
 • Земеделска земя
  14000 кв.м., Главан

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 13230.00 лв.
 • Земеделска земя
  127 кв.м., Оризаре
  (1348-2011) МЕСТНОСТ ГЕРЕНА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 184.00 лв.
 • Земеделска земя
  83 кв.м., НЕСЕБЪР
  (1348-2011) МЕСТНОСТ КОКАЛУ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 9600.00 лв.
 • Земеделска земя
  273 кв.м., НЕСЕБЪР
  (1348-2011) МЕСТОНСТ КОКАЛУ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 31200.00 лв.
 • Земеделска земя
  165878 кв.м., Аспарухово
  00789.45.32
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 451121.25 лв.
 • Земеделска земя
  97289 кв.м., Аспарухово
  00789.41.12
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 440978.25 лв.
 • Земеделска земя
  10204 кв.м., Аспарухово
  00789.45.18
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 26429.25 лв.
 • Земеделска земя
  18045 кв.м., Аспарухово
  00789.45.24
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 46738.50 лв.
 • Земеделска земя
  17251 кв.м., Аспарухово
  00789.45.25
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 44682.00 лв.
 • Земеделска земя
  14578 кв.м., Аспарухово
  00789.45.26
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 37758.00 лв.
 • Земеделска земя
  6665 кв.м., Аспарухово
  00789.45.27
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 17262.75 лв.
 • Земеделска земя
  7804 кв.м., Аспарухово
  00789.45.28
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 20213.25 лв.
 • Земеделска земя
  37730 кв.м., Аспарухово
  00789.46.11
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 102610.50 лв.
 • Земеделска земя
  18014 кв.м., Аспарухово
  00789.62.9
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 77763.00 лв.
 • Земеделска земя
  3698 кв.м., Аспарухово
  00789.62.10
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 15644.25 лв.
 • Земеделска земя
  16792 кв.м., Аспарухово
  00789.62.11
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 72488.25 лв.
 • Земеделска земя
  1400 кв.м., Аспарухово
  000789.62.13
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 5741.25 лв.
 • Земеделска земя
  5409 кв.м., Аспарухово
  00789.62.14
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 23349.75 лв.
 • Земеделска земя
  74842 кв.м., Аспарухово
  00789.62.8
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 339233.25 лв.
 • Земеделска земя
  5606 кв.м., ВАРНА
  00789.45.33
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 14520.00 лв.
 • Земеделска земя
  4595 кв.м., Аспарухово
  00789.47.14
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 11663.25 лв.
 • Земеделска земя
  81610 кв.м., Аспарухово
  00789.47.15
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 221946.00 лв.
 • Земеделска земя
  38255 кв.м., Аспарухово
  00789.45.75
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 104038.50 лв.
 • Земеделска земя
  6840 кв.м., Аспарухово
  00789.45.31
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 17716.50 лв.
 • Земеделска земя
  1137 кв.м., Борима
  Община Троян, с. Борима
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 972.00 лв.
 • Земеделска земя
  10644 кв.м., Шабла

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 21000.00 лв.
 • Земеделска земя
  3814 кв.м., Шабла

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Земеделска земя
  4850 кв.м., Шабла

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 9225.00 лв.
 • Земеделска земя
  9695 кв.м., Стожер

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 18937.50 лв.
 • Земеделска земя
  5634 кв.м., СОФИЯ
  гр.София, р-н Люлин, Филиповци, местност "Кория", нива с идентификатор 68134.4385.32. Имотът се намира на 500 м. от гр.Банкя, с лице на Банско шосе-18 метра
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.11.2017 до 18.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-19
  Виж повече
 • 68400.00 лв.
 • Земеделска земя
  86384 кв.м., Иваняне
  местност Турската
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1200000.00 лв.
 • Земеделска земя
  1018 кв.м., Иваняне
  местност Турската
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 17000.00 лв.
 • Земеделска земя
  5054 кв.м., Вакарел
  местността "ИЛЧОВИ КРУШИ"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 28852.50 лв.
 • Земеделска земя
  15300 кв.м., Ботуня

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2700.00 лв.
 • Земеделска земя
  4688 кв.м., Мраморен

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1000.00 лв.
 • Земеделска земя
  17401 кв.м., ХАСКОВО
  м. Акташ кър
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 18.11.2017 до 18.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-19
  Виж повече
 • 1643.33 лв.
 • Земеделска земя
  4999 кв.м., Таваличево
  местността „Брекян“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 6111.00 лв.
 • Земеделска земя
  1001 кв.м., Таваличево
  местността „Циганка“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 2508.00 лв.
 • Земеделска земя
  3700 кв.м., Лиляч
  местността „Десни валог“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 3338.00 лв.
 • Земеделска земя
  2004 кв.м., Лиляч
  местността „Гребани валог“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 2345.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Лиляч
  местността „Малио рид“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 2161.00 лв.
 • Земеделска земя
  18 кв.м., Баница

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 11.11.2017 до 11.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-12
  Виж повече
 • 15552.00 лв.
 • Земеделска земя
  10000 кв.м., Балкански

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 4860.00 лв.
 • Земеделска земя
  1198 кв.м., Топчии

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 810.00 лв.
 • Земеделска земя
  21 кв.м., Топчии

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 12150.00 лв.
 • Земеделска земя
  14 кв.м., Балкански

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 8100.00 лв.
 • Земеделска земя
  2002 кв.м., Венец
  с.Венец,общ.Карнобат
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 700.00 лв.
 • Земеделска земя
  3999 кв.м., Долна Гращица
  м. „Търнето/горни Търне“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2850.00 лв.
 • Земеделска земя
  13920 кв.м., Долна Гращица
  м.“ Проклетията/Гробища“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 11248.00 лв.
 • Земеделска земя
  9408 кв.м., Долна Гращица
  м. „Раклите/Анговица“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 9531.00 лв.
 • Земеделска земя
  3298 кв.м., Долна Гращица
  м. „Раклите/Анговица“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2350.00 лв.
 • Земеделска земя
  7904 кв.м., Долна Гращица
  м.“Раклите/Анговица“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 5934.00 лв.
 • Земеделска земя
  18196 кв.м., Долна Гращица
  м. „ Д. Ракли/Г. Ракли“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 15945.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Генерал Кантарджиево
  1/2 ид.ч. от Нива в с.Генерал Кантарджиево, общ.Аксаково, м-ст "Кайряк"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1832.62 лв.
 • Земеделска земя
  3001 кв.м., Генерал Кантарджиево
  1/4 ид.ч. от Нива в с.Генерал Кантарджиево общ.Аксаково, м-ст "Кайряк"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 948.37 лв.
 • Земеделска земя
  6960 кв.м., Раждавица
  м. "Каловица"
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 9137.60 лв.
 • Земеделска земя
  2221 кв.м., Салаш

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 170107.50 лв.
 • Земеделска земя
  0 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху ЛОЗЕ с площ от 0.375 дка, в местността „Стари лозя”, съставляваща имот № 036011 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 036007, 000158, 036013, 036010
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 58.00 лв.
 • Земеделска земя
  0 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху ЛОЗЕ с площ от 0.375 дка, в местността „Стари лозя”, съставляваща имот № 036011 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 036007, 000158, 036013, 036010
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 58.00 лв.
 • Земеделска земя
  4499 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху ЛИВАДА с площ от 4.499 дка, в местността „Долни лозя”, съставляваща имот № 026084 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 026014, 000339, 026083, 000329
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 640.00 лв.
 • Земеделска земя
  11320 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 11.320 дка, в местността „Сък чанлък”, съставляваща имот № 077092 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 077091,000286, 077093, 000116
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 3520.00 лв.