Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  3029 кв.м., Сушина
  М. "БАЛЪК"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1780.00 лв.
 • Земеделска земя
  7144 кв.м., СМОЛЯН
  1/10 идеална част от ЛИВАДА, М. ПОДГРАДЕ
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 01.01.2018 до 01.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-02
  Виж повече
 • 914.40 лв.
 • Земеделска земя
  607 кв.м., Вълче поле
  хож река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 70.20 лв.
 • Земеделска земя
  707 кв.м., Вълче поле
  карачка нива
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 81.00 лв.
 • Земеделска земя
  1365 кв.м., Вълче поле
  карачка нива
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 156.60 лв.
 • Земеделска земя
  500 кв.м., Вълче поле
  ФРЯНСКА РЕКА
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 57.60 лв.
 • Земеделска земя
  2999 кв.м., Сушина
  М. "ГЯУР ТАРЛА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1763.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "КАРШИ БАИР"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1785.00 лв.
 • Земеделска земя
  2879 кв.м., ЧЕПЕЛАРЕ
  М. БЛАТАТА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 18900.00 лв.
 • Земеделска земя
  5959 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ДЕВЯ БОЮ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2652.00 лв.
 • Земеделска земя
  2398 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ЛЪКАТА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1240.00 лв.
 • Земеделска земя
  1999 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "КРАИЩЕ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 899.00 лв.
 • Земеделска земя
  2600 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "КРАИЩЕ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1207.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "СРЕДНЯ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 473.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БЕЛГРАД"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 456.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БЕЛГРАД"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 456.00 лв.
 • Земеделска земя
  1599 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БЕЛГРАД"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 722.00 лв.
 • Земеделска земя
  21418 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "КЕРАМИШКИ ПЪТ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 9490.00 лв.
 • Земеделска земя
  2996 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "КАЛКАНДЖА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1341.00 лв.
 • Земеделска земя
  2503 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ШУМАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1121.00 лв.
 • Земеделска земя
  1999 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "АРГАТА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 899.00 лв.
 • Земеделска земя
  4499 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ВЪБИЛИН ДОЛ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2314.00 лв.
 • Земеделска земя
  3999 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "АВРАДАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1850.00 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "АВРАДАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 678.00 лв.
 • Земеделска земя
  2999 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "АВРАДАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1342.00 лв.
 • Земеделска земя
  4802 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "АВРАДАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2468.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "АВРАДАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1342.00 лв.
 • Земеделска земя
  2002 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "АВРАДАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1037.00 лв.
 • Земеделска земя
  4419 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БЕЛИЯ БРЯГ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1970.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БРЕСТАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 525.00 лв.
 • Земеделска земя
  4999 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БРЕСТАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2228.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ТУНЕСЕЦ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1036.00 лв.
 • Земеделска земя
  1100 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "КАР"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 501.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БАНО"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 456.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БАНО"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 456.00 лв.
 • Земеделска земя
  1993 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БАНО"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1032.00 лв.
 • Земеделска земя
  5000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БАНО"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2228.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М."ПОВИТАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1342.00 лв.
 • Земеделска земя
  2999 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М."ПОВИТАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1341.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М."ПОВИТАКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 525.00 лв.
 • Земеделска земя
  1700 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ТУНЕСЕЦ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 883.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ДРАКАТА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 456.00 лв.
 • Земеделска земя
  2004 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ЛИПАРУ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 933.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ЛИПАРУ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 456.00 лв.
 • Земеделска земя
  1188 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ЛИПАРУ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 559.00 лв.
 • Земеделска земя
  1219 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ЛИПАРУ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 553.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ДЕРВИША"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1036.00 лв.
 • Земеделска земя
  1200 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "БЕЛГРАД"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 627.00 лв.
 • Земеделска земя
  1047 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "КАМБУРКА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 477.00 лв.
 • Земеделска земя
  969 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  м.ТРАКАТА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 443.00 лв.
 • Земеделска земя
  2943 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  М. "ТРАКАТА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1318.00 лв.
 • Земеделска земя
  3500 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  м. Геракар
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1620.00 лв.
 • Земеделска земя
  2905 кв.м., ОРЯХОВО

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 2154.40 лв.
 • Земеделска земя
  5167 кв.м., ОРЯХОВО

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 3971.20 лв.
 • Земеделска земя
  608 кв.м., ОРЯХОВО

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 451.20 лв.
 • Земеделска земя
  9401 кв.м., ХАСКОВО
  местност Левченски път
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 2362.50 лв.
 • Земеделска земя
  477 кв.м., СВИЛЕНГРАД
  местнотта Мумнево
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 405.00 лв.
 • Земеделска земя
  3157 кв.м., Вълче поле
  М. "МОГИЛАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 361.80 лв.
 • Земеделска земя
  1744 кв.м., Вълче поле
  М. "МОГИЛАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 199.80 лв.
 • Земеделска земя
  2832 кв.м., Вълче поле
  М. "КОНАЧЕТАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 324.00 лв.
 • Земеделска земя
  7368 кв.м., Вълче поле
  М. "КОНАЧЕТАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 842.40 лв.
 • Земеделска земя
  3527 кв.м., Вълче поле
  М. "КОНАЧЕТАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 403.20 лв.
 • Земеделска земя
  1170 кв.м., Вълче поле
  М. "КОНАЧЕТАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 135.00 лв.
 • Земеделска земя
  554 кв.м., Вълче поле
  м. "РАДОЙНОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 63.90 лв.
 • Земеделска земя
  1800 кв.м., Вълче поле
  м. "РАДОЙНОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 206.10 лв.
 • Земеделска земя
  8794 кв.м., Вълче поле
  м. "РАДОЙНОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 1004.40 лв.
 • Земеделска земя
  1608 кв.м., Вълче поле
  М. "ПЯСЪКА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 184.50 лв.
 • Земеделска земя
  5749 кв.м., Вълче поле
  м. "РАДОЙНОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 657.90 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Вълче поле
  м. "РАДОЙНОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 342.90 лв.
 • Земеделска земя
  5489 кв.м., Вълче поле
  м. "РАДОЙНОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 627.30 лв.
 • Земеделска земя
  2602 кв.м., Вълче поле
  м. "РАДОЙНОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 297.90 лв.
 • Земеделска земя
  3842 кв.м., Вълче поле
  м. "РАДОЙНОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 440.10 лв.
 • Земеделска земя
  13000 кв.м., Вълче поле
  м. "РАДОЙНОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 1485.90 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Вълче поле
  М. "МАРКОВ ЧАИР"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 115.20 лв.
 • Земеделска земя
  2999 кв.м., Вълче поле
  м. "БЪРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 342.90 лв.
 • Земеделска земя
  3310 кв.м., Вълче поле
  м. "БЪРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 378.90 лв.
 • Земеделска земя
  594 кв.м., Вълче поле
  м. "БЪРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 68.40 лв.
 • Земеделска земя
  6449 кв.м., Вълче поле
  М. "СТАРОТО ПЛАДНИЩЕ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 737.10 лв.
 • Земеделска земя
  4837 кв.м., Вълче поле
  М. "ПЕТРОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 553.50 лв.
 • Земеделска земя
  6428 кв.м., Вълче поле
  М. "ПЕТРОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 734.40 лв.
 • Земеделска земя
  7910 кв.м., Вълче поле
  М. "ГРАМАТИЧКО ДЕРЕ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 903.60 лв.
 • Земеделска земя
  4396 кв.м., Игнатиево

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 8000.00 лв.
 • Земеделска земя
  1001 кв.м., Вълче поле
  М. "ТИКЕРЛА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 114.30 лв.
 • Земеделска земя
  9218 кв.м., Вълче поле
  М. "СТОИЛОВА КОРИЯ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 1053.00 лв.
 • Земеделска земя
  4395 кв.м., Игнатиево

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 8000.00 лв.
 • Земеделска земя
  5232 кв.м., Вълче поле
  М. "МАРКОВ ЧАИР"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 598.10 лв.
 • Земеделска земя
  2658 кв.м., Вълче поле
  М. "ЛОЧКАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 304.20 лв.
 • Земеделска земя
  695 кв.м., Вълче поле
  М. "ЛОЧКАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 80.10 лв.
 • Земеделска земя
  6745 кв.м., Вълче поле
  М. "ГОРЧИВАТА ПРЪСТ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 771.30 лв.
 • Земеделска земя
  16097 кв.м., Вълче поле
  м. "СТАРАТА КОРИЯ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 1838.70 лв.
 • Земеделска земя
  632 кв.м., Вълче поле
  М."ДАЛЪ БУНАР"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 72.58 лв.
 • Земеделска земя
  4770 кв.м., Цалапица
  местност "Биволарица"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 1451.25 лв.
 • Земеделска земя
  4779 кв.м., Вълче поле
  М."ЧУКАРЯ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 546.30 лв.
 • Земеделска земя
  4230 кв.м., Цалапица
  местност "Цигански Алчак"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 1282.50 лв.
 • Земеделска земя
  6856 кв.м., Вълче поле
  М."ЧУКАРЯ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 783.00 лв.
 • Земеделска земя
  5400 кв.м., Цалапица
  местност "Биволарица"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 1640.25 лв.
 • Земеделска земя
  1615 кв.м., Вълче поле
  М. "ХОЖЕВСКА РЕКА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 185.40 лв.
 • Земеделска земя
  10287 кв.м., Цалапица
  местност "Биволарица"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 3780.00 лв.
 • Земеделска земя
  1265 кв.м., Вълче поле
  м. "ДЖИСОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 144.90 лв.
 • Земеделска земя
  4224 кв.м., Цалапица
  местност "Биволарица"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 3051.00 лв.