Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  11796 кв.м., Генералово
  м. Старите лозя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 1788.75 лв.
 • Земеделска земя
  13103 кв.м., Генералово
  м. Каракачански колиби
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 1989.23 лв.
 • Земеделска земя
  13103 кв.м., Генералово
  м. Каракачански колиби
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 1989.23 лв.
 • Земеделска земя
  7990 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ ДЕКИЛТАШ - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 684.00 лв.
 • Земеделска земя
  3015 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ КРАЙ СЕЛО - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 827.00 лв.
 • Земеделска земя
  8570 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ КРАЙ СЕЛО - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 3640.00 лв.
 • Земеделска земя
  8570 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ КРАЙ СЕЛО - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 4247.00 лв.
 • Земеделска земя
  3501 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ КРАЙ СЕЛО - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 411.00 лв.
 • Земеделска земя
  6994 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ ОРТА БОРУН - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 1587.00 лв.
 • Земеделска земя
  5000 кв.м., ШУМЕН
  кв. Дивдядово, местността „Пикла“,
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 1215.00 лв.
 • Земеделска земя
  6526 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ КАНАРАТА - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 1360.00 лв.
 • Земеделска земя
  8998 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ ГОРНО ПОЛЕ - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 7360.00 лв.
 • Земеделска земя
  12051 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ ЛИВАДИТЕ - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 6453.00 лв.
 • Земеделска земя
  4460 кв.м., Стралджа
  1/6 ид.ч. от правото на собственост върху: Нива с площ от 4.460 дка, в местността „Беджи юрт”, съставляваща имот с ид.№ 69660.380.1756, по плана за земеразделяне на гр.Стралджа
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 440.00 лв.
 • Земеделска земя
  5004 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ ДЮЗЛЮКА - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 1280.00 лв.
 • Земеделска земя
  24553 кв.м., Рупките
  с.Рупките, общ.Чирпан
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 2420.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Рупките
  с.Рупките, общ.Чирпан
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 660.00 лв.
 • Земеделска земя
  5409 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ СУУКЛИЯ - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 3360.00 лв.
 • Земеделска земя
  6550 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ СУУКЛИЯ - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 2840.00 лв.
 • Земеделска земя
  6031 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ СУУКЛИЯ - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 2800.00 лв.
 • Земеделска земя
  16822 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ КАРТАЛА - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 3733.00 лв.
 • Земеделска земя
  13054 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ БИТИИТЕ - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 3787.00 лв.
 • Земеделска земя
  20194 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ ВОЙНИШКОТО - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 5600.00 лв.
 • Земеделска земя
  5 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  с.Елхово, общ.Стара Загора
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 4117.50 лв.
 • Земеделска земя
  7 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  с.Елхово, общ.Стара Загора
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 6277.50 лв.
 • Земеделска земя
  7802 кв.м., Сираково
  м. Татарето
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 2020.00 лв.
 • Земеделска земя
  5306 кв.м., Сираково
  м. Татарето
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 1376.00 лв.
 • Земеделска земя
  6501 кв.м., Тракиец
  м. Каменето
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 1464.00 лв.
 • Земеделска земя
  10181 кв.м., Горско Сливово
  местността "Дюзмеше"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-19
  Виж повече
 • 2799.00 лв.
 • Земеделска земя
  13581 кв.м., Горско Сливово
  местността "Гьол Алча"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-19
  Виж повече
 • 3732.00 лв.
 • Земеделска земя
  468 кв.м., Чифлик
  с. Чифлик
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 114.75 лв.
 • Земеделска земя
  772 кв.м., Чифлик
  с. Чифлик
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 911.25 лв.
 • Земеделска земя
  2388 кв.м., Чифлик
  с. Чифлик
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 2814.75 лв.
 • Земеделска земя
  2619 кв.м., Чифлик
  с. Чифлик
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 3084.75 лв.
 • Земеделска земя
  440 кв.м., Чифлик
  с. Чифлик
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 108.00 лв.
 • Земеделска земя
  1654 кв.м., Чифлик
  с. Чифлик
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 1944.00 лв.
 • Земеделска земя
  2261 кв.м., Чифлик
  с. Чифлик
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 546.75 лв.
 • Земеделска земя
  417 кв.м., Раковски
  ул. Позитано №17
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 11475.00 лв.
 • Земеделска земя
  797 кв.м., Старо Железаре
  местност ХОДЖОВА КОРИЯ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 280.80 лв.
 • Земеделска земя
  556 кв.м., Старо Железаре
  местност ИСАЦИТЕ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 210.60 лв.
 • Земеделска земя
  3300 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ ВОЙНИШКОВО - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 2560.00 лв.
 • Земеделска земя
  10998 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ ГАГИ ДОЛ - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 3520.00 лв.
 • Земеделска земя
  4900 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ ИЗВОРА - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 2560.00 лв.
 • Земеделска земя
  13380 кв.м., Долна Студена
  МЕСТНОСТ ПАЛАЗА - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 1112.00 лв.
 • Земеделска земя
  404 кв.м., Пресяка
  местност "Калето"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 76.00 лв.
 • Земеделска земя
  3034 кв.м., Голям извор
  с. Голям извор, местност "Предела"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 2248.00 лв.
 • Земеделска земя
  3906 кв.м., Пресяка
  местност "Калето"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 1528.00 лв.
 • Земеделска земя
  3019 кв.м., Пресяка
  местност "Чибуклука"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 1180.00 лв.
 • Земеделска земя
  1014 кв.м., Голям извор
  с. Голям извор, местност "Предела"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 252.80 лв.
 • Земеделска земя
  1017 кв.м., Пресяка
  местност "Вършец"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 884.00 лв.
 • Земеделска земя
  200 кв.м., Пресяка
  местност "Караджейски път"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 80.00 лв.
 • Земеделска земя
  1078 кв.м., Голям извор
  с. Голям извор, местност "Предела"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 268.80 лв.
 • Земеделска земя
  2998 кв.м., Пресяка
  местност "Бърдо"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 548.00 лв.
 • Земеделска земя
  1597 кв.м., Голям извор
  с. Голям извор, местност "Лисец"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 398.40 лв.
 • Земеделска земя
  4508 кв.м., Пресяка
  местност "Ченгене Баир"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 500.00 лв.
 • Земеделска земя
  3444 кв.м., Пресяка
  местност "Калето"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 632.00 лв.
 • Земеделска земя
  1100 кв.м., Пресяка
  местност "Горник"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 200.00 лв.
 • Земеделска земя
  500 кв.м., БАЛЧИК
  гр.Балчик, местност "Летището"
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 1792.00 лв.
 • Земеделска земя
  500 кв.м., БАЛЧИК
  гр.Балчик, местност "Летището"
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 1792.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Тополово
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 72789.82.11 с.Тополово, общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта на гр.Асеновград, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед №300-5-33 /15.05.2004г, на ИД на АГКК
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 13.01.2018 до 13.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-14
  Виж повече
 • 2430.00 лв.
 • Земеделска земя
  7998 кв.м., Казачево
  с.Казачево, общ. Ловеч, "Павликянски баир"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 3139.20 лв.
 • Земеделска земя
  2300 кв.м., Горно Войводино
  М-Т ПОД СЕЛОТО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 243.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Крумово
  общ. Родопи, обл. Пловдив, местност Кошарата
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1600.00 лв.
 • Земеделска земя
  3003 кв.м., Крумово
  общ. Родопи, обл. Пловдив, местност Кошарата
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 6004.00 лв.
 • Земеделска земя
  1491 кв.м., Мостич

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 560.00 лв.
 • Земеделска земя
  600 кв.м., Куклен
  гр.Куклен, обл.Пловдив
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 05.02.2018 до 05.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-06
  Виж повече
 • 2048.00 лв.
 • Земеделска земя
  4299 кв.м., Гранитово
  ½ идеална част от ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 4.299 дка., трета категория, в м. ЧИЛИКЛИ БАИР в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 014015
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 1431.00 лв.
 • Земеделска земя
  3159 кв.м., Гранитово
  ½ идеална част от ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 3.159 дка., девета и пета категория, в м. ШАХБЕЙСКИ ВРЪХ в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 025070
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 540.00 лв.
 • Земеделска земя
  9267 кв.м., Гранитово
  ½ идеална част от ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 9.267 дка., шеста категория, в м. КУКОРЕВО в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 051035, при граници:051036; 051031; 051032; 051033; 051034; 001126
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 2025.00 лв.
 • Земеделска земя
  1819 кв.м., Гранитово
  ½ идеална част от ЛОЗЕ с площ от 1.819 дка., четвърта категория, в м. МЕТЛИТЕ в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 082033, при граници:082032; 000627; 082034; 000359
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 275.40 лв.
 • Земеделска земя
  19398 кв.м., Подслон

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 23277.60 лв.
 • Земеделска земя
  3171 кв.м., Тополи
  С.ТОПОЛИ, ОБЛ. ВАРНА, М.АЧМИТЕ
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 57240.00 лв.
 • Земеделска земя
  10491 кв.м., Средище

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 29.01.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 13848.00 лв.
 • Земеделска земя
  5000 кв.м., Койнаре

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 4416.00 лв.
 • Земеделска земя
  5000 кв.м., Койнаре

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 4416.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВАРНА

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 15300.00 лв.
 • Земеделска земя
  1268 кв.м., Желява
  с. Желява, местността Венеца
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 1350.00 лв.
 • Земеделска земя
  6091 кв.м., Желява
  с. Желява, местността Убреша, продава се 1/2 идеална част от имота
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 5400.00 лв.
 • Земеделска земя
  4701 кв.м., Григорево
  с.Григорево, община Елин Пелин, област София, местност „Вържески ливади“
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 97900.00 лв.
 • Земеделска земя
  1295 кв.м., Долно Камарци
  с.Долно Камарци, община Горна Малина, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 520.00 лв.
 • Земеделска земя
  3800 кв.м., ЕЛИН ПЕЛИН
  гр.Елин Пелин, местност „Синанец”, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 11300.00 лв.
 • Земеделска земя
  7885 кв.м., Тополи
  с. Тополи, м-т Бостан Тарла
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 30000.00 лв.
 • Земеделска земя
  1248 кв.м., Николичевци
  местността „Турски гробища“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 855.00 лв.
 • Земеделска земя
  4049 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр. Петрич, м. АЛМАЛЪК-ОМОНДРОСТ
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 103268.00 лв.
 • Земеделска земя
  271 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  М. БАЛАРБАШИ
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 17200.00 лв.
 • Земеделска земя
  13704 кв.м., Нови Искър
  с. Войнеговци, общ. Столична, местност "Потиш"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 384000.00 лв.
 • Земеделска земя
  2048 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 157.00 лв.
 • Земеделска земя
  5740 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 439.00 лв.
 • Земеделска земя
  1708 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 261.00 лв.
 • Земеделска земя
  3269 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 501.00 лв.
 • Земеделска земя
  15000 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 2297.00 лв.
 • Земеделска земя
  24000 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 3675.00 лв.
 • Земеделска земя
  1741 кв.м., Девенци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 766.00 лв.
 • Земеделска земя
  771 кв.м., Чомаковци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 203.00 лв.
 • Земеделска земя
  495 кв.м., Чомаковци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 130.00 лв.
 • Земеделска земя
  735 кв.м., Чомаковци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 194.00 лв.
 • Земеделска земя
  6778 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 2982.00 лв.
 • Земеделска земя
  6778 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 2982.00 лв.
 • Земеделска земя
  6778 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 2982.00 лв.
 • Земеделска земя
  3535 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 934.00 лв.