Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  5015 кв.м., Созопол
  местност Алепу
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 23440.00 лв.
 • Земеделска земя
  10000 кв.м., Созопол
  местонст Алепу
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 46800.00 лв.
 • Земеделска земя
  8003 кв.м., Медово
  местност Драката
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 31200.00 лв.
 • Земеделска земя
  532 кв.м., Банево
  местност Герена
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 4455.00 лв.
 • Земеделска земя
  14872 кв.м., Доброплодно
  с. Доброплодно, м-ст Мераркаса
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 7148.00 лв.
 • Земеделска земя
  2975 кв.м., Сърница
  местност "Тахталии"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 304.19 лв.
 • Земеделска земя
  3950 кв.м., Сърница
  местност "Тахталии"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 302.91 лв.
 • Земеделска земя
  1342 кв.м., Сърница
  местност "Боруни/Влати"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 102.94 лв.
 • Земеделска земя
  2334 кв.м., Сърница
  местност "Боруни/Влати"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 177.23 лв.
 • Земеделска земя
  789 кв.м., Сърница
  местност "Петел"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 122.25 лв.
 • Земеделска земя
  1361 кв.м., Сърница
  местност "Делджилери"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 204.66 лв.
 • Земеделска земя
  1049 кв.м., Сърница
  местност "Делджилери"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 312.19 лв.
 • Земеделска земя
  700 кв.м., Сърница
  местност "Делджилери"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 210.37 лв.
 • Земеделска земя
  4249 кв.м., Сърница
  местност "Тахталии"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 303.47 лв.
 • Земеделска земя
  1072 кв.м., Сърница
  местност "Тахталии"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 103.12 лв.
 • Земеделска земя
  5900 кв.м., Сърница
  местност "Хановете"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 1774.12 лв.
 • Земеделска земя
  3085 кв.м., Сърница
  местност "Хановете"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 881.25 лв.
 • Земеделска земя
  24553 кв.м., Рупките
  с.Рупките, общ.Чирпан
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 2682.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Рупките
  с.Рупките, общ.Чирпан
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 729.00 лв.
 • Земеделска земя
  10181 кв.м., Горско Сливово
  местността "Дюзмеше"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 2799.00 лв.
 • Земеделска земя
  15 кв.м., Православ
  с.Православ, общ.Братя Даскалови
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 3550.50 лв.
 • Земеделска земя
  13581 кв.м., Горско Сливово
  местността "Гьол Алча"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 3732.00 лв.
 • Земеделска земя
  3882 кв.м., Граф Игнатиево
  м. Аигъна
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 2700.00 лв.
 • Земеделска земя
  9917 кв.м., Граф Игнатиево
  м. Аигъна
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 6891.75 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Септемврийци

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 459.00 лв.
 • Земеделска земя
  4748 кв.м., Септемврийци

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 1971.00 лв.
 • Земеделска земя
  1898 кв.м., Бъта
  местност Тясната рътлина
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 425.25 лв.
 • Земеделска земя
  2278 кв.м., Бъта
  местност Калугерски път
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 742.50 лв.
 • Земеделска земя
  1710 кв.м., Бъта
  местност Падарница 2
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 378.00 лв.
 • Земеделска земя
  20200 кв.м., Злати войвода
  местност Узун Белмя
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-10
  Виж повече
 • 3200.00 лв.
 • Земеделска земя
  4501 кв.м., Злати войвода
  местност Гюмя Тарла
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-10
  Виж повече
 • 800.00 лв.
 • Земеделска земя
  11005 кв.м., Алеково

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 8553.60 лв.
 • Земеделска земя
  2951 кв.м., Славеево
  м. Увата
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 300.38 лв.
 • Земеделска земя
  3200 кв.м., Краево
  с.Краево, община Ботевград, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 495.00 лв.
 • Земеделска земя
  1800 кв.м., Сив кладенец
  м. Гробищата
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 25.65 лв.
 • Земеделска земя
  1201 кв.м., Радотина
  с.Радотина, община Ботевград, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 198.00 лв.
 • Земеделска земя
  6001 кв.м., Драбишна
  м. Сърта
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 216.00 лв.
 • Земеделска земя
  4147 кв.м., Драбишна
  м. До селото
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 129.60 лв.
 • Земеделска земя
  3400 кв.м., Драбишна
  м. Каратопрака
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 124.80 лв.
 • Земеделска земя
  6000 кв.м., Драбишна
  м. Мандалака
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 192.00 лв.
 • Земеделска земя
  624 кв.м., Трудовец
  с.Трудовец, община Ботевград, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 922.50 лв.
 • Земеделска земя
  624 кв.м., Трудовец
  с.Трудовец, община Ботевград, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 922.50 лв.
 • Земеделска земя
  10000 кв.м., Драбишна
  м. Чалъка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 360.00 лв.
 • Земеделска земя
  936 кв.м., Трудовец
  с.Трудовец, местност „Къси дол”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 1435.50 лв.
 • Земеделска земя
  6000 кв.м., Свирачи
  м. Папаз гьол
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 2025.00 лв.
 • Земеделска земя
  624 кв.м., Трудовец
  с.Трудовец, местност „Бело бърце”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 922.50 лв.
 • Земеделска земя
  4636 кв.м., Ново Оряхово

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 591.30 лв.
 • Земеделска земя
  1090 кв.м., Трудовец
  с.Трудовец, местност „Пейовица”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-08
  Виж повече
 • 1642.50 лв.
 • Земеделска земя
  9272 кв.м., Ново Оряхово

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 1266.30 лв.
 • Земеделска земя
  2998 кв.м., Войводиново
  местност "Исака"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 1200.00 лв.
 • Земеделска земя
  1019 кв.м., Трудовец
  с. Трудовец, община Ботевград, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 1539.00 лв.
 • Земеделска земя
  2600 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  м. Турските гробища
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 76.80 лв.
 • Земеделска земя
  3529 кв.м., БОТЕВГРАД
  гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 6480.00 лв.
 • Земеделска земя
  3901 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  м. Баш чардак
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 117.60 лв.
 • Земеделска земя
  6272 кв.м., Ново Оряхово

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 901.80 лв.
 • Земеделска земя
  196 кв.м., Войводиново
  местност "Баш пара"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 352.00 лв.
 • Земеделска земя
  366 кв.м., Войводиново
  местност "Баш пара"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 1424.00 лв.
 • Земеделска земя
  1700 кв.м., Сив кладенец
  м. Керемидата
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 64.80 лв.
 • Земеделска земя
  2501 кв.м., Сив кладенец
  м. Бозалъка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 62.78 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Сив кладенец
  м. Бозалъка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 37.80 лв.
 • Земеделска земя
  2129 кв.м., Врачеш
  с.Врачеш, община Ботевград, област Софийска, местност“Фусковец“
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 11520.00 лв.
 • Земеделска земя
  10117 кв.м., Славеево
  м. Караколъка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 312.50 лв.
 • Земеделска земя
  1681 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  м. Мандалака
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 52.50 лв.
 • Земеделска земя
  32100 кв.м., Плевун
  м. Ложето
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 6030.00 лв.
 • Земеделска земя
  4555 кв.м., Шипково
  с. Шипково, м. "Крушево", общ. Троян, обл. Ловеч
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 33600.00 лв.
 • Земеделска земя
  400 кв.м., Горно Черковище

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-10
  Виж повече
 • 128.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Горно Черковище

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-10
  Виж повече
 • 1680.00 лв.
 • Земеделска земя
  6950 кв.м., Труд
  местност „Герена“
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 27602.64 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Труд
  местност „Герена“
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 11931.84 лв.
 • Земеделска земя
  3290 кв.м., Труд
  местност „Герена“
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 13063.68 лв.
 • Земеделска земя
  3290 кв.м., Труд
  местност „Герена“
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 13063.68 лв.
 • Земеделска земя
  3290 кв.м., Труд
  местност „Герена“
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 13063.68 лв.
 • Земеделска земя
  15421 кв.м., Труд
  местност „Герена“
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 61270.56 лв.
 • Земеделска земя
  4216 кв.м., Труд
  местност „Герена“
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 16750.80 лв.
 • Земеделска земя
  7580 кв.м., Виноградец

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2696.00 лв.
 • Земеделска земя
  4512 кв.м., Виноградец

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1608.00 лв.
 • Земеделска земя
  5625 кв.м., Огражден

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 3120.00 лв.
 • Земеделска земя
  10000 кв.м., Тенево
  5) НИВА с площ от 10.000 дка., находяща се в землището на с. Тенево, м. Курдево, съставляваща имот 043233, образувана от имот №043149
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 9792.00 лв.
 • Земеделска земя
  10697 кв.м., Тенево
  3) НИВА с площ от 10.697 дка., находяща се в землището на с. Тенево, м. КУРДЕВО, представляваща имот 043234, образувана от имот №043149, трета и четвърта категория
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 10474.50 лв.
 • Земеделска земя
  7757 кв.м., Тенево
  3) НИВА с площ от 10.697 дка., находяща се в землището на с. Тенево, м. КУРДЕВО, представляваща имот 043234, образувана от имот №043149, трета и четвърта категория
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 7595.66 лв.
 • Земеделска земя
  12499 кв.м., Сламино
  2) НИВА с площ от 12.499 дка., находяща се в землището на с. Сламино, м. Клюнка, представляваща имот 009051, образуван от имот 009020, четвърта категория, при граници: 009050; 009013; 009052; 000066
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 11999.04 лв.
 • Земеделска земя
  17606 кв.м., Генерал Инзово
  1) НИВА с площ от 17.606 дка., находяща се в землището на с. Генерал Инзово, м. ЛАЧИНА, съставляваща имот 005051, шеста и трета категория, при граници: имоти 000555, 005052, 005050, 000673
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 16197.52 лв.
 • Земеделска земя
  1954 кв.м., СРЕДЕЦ
  (277-2013) МЕСТНОСТ ХОДЖЕВЕЦ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 448.00 лв.
 • Земеделска земя
  5001 кв.м., СРЕДЕЦ
  (277-2013) МЕСТНОСТ СЪСЕНБАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1112.00 лв.
 • Земеделска земя
  1780 кв.м., СРЕДЕЦ
  (277-2013) МЕСТНОСТ ЛИСИЧИ БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 384.00 лв.
 • Земеделска земя
  13000 кв.м., Змеица
  ЗАЛЕСЕНО ПАСИЩЕ, М. БРАЛОТО
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 10800.00 лв.
 • Земеделска земя
  10922 кв.м., Гранитец
  (277-2013) МЕСТНОСТ СИНЬОКАМЕНСКИ ПЪТ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 3640.00 лв.
 • Земеделска земя
  3001 кв.м., Върбак

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 2240.00 лв.
 • Земеделска земя
  3089 кв.м., Смядово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 152.00 лв.
 • Земеделска земя
  3002 кв.м., Смядово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 152.00 лв.
 • Земеделска земя
  19241 кв.м., Смядово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1100.00 лв.
 • Земеделска земя
  15016 кв.м., Смядово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 800.00 лв.
 • Земеделска земя
  16999 кв.м., Смядово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 880.00 лв.
 • Земеделска земя
  3579 кв.м., Смядово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 180.00 лв.
 • Земеделска земя
  6000 кв.м., Факия
  (1245-2017) МЕСТНОСТ КРЪСТЕВ ГЕРЕН
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1215.00 лв.
 • Земеделска земя
  7900 кв.м., СРЕДЕЦ
  (1245-2017) МЕСТНОСТ БОЛУДЖА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 2666.25 лв.
 • Земеделска земя
  33007 кв.м., Войника
  1/3 ид.ч. от НИВА, с площ 33,007 дка, местност „Трапа", седма категория – 25,084дка и четвърта категория – 7,923 дка, имот № 005008 по плана за земеразделяне на село ВОЙНИКА, община Стралджа
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 6760.00 лв.
 • Земеделска земя
  8970 кв.м., Войника
  1/3 ид.ч. от НИВА, с площ 8,970 дка, местност „Люлински път", седма категория, имот № 003019 по плана за земеразделяне на село ВОЙНИКА, община Стралджа
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1840.00 лв.
 • Земеделска земя
  149 кв.м., Лесура

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 31183.20 лв.
 • Земеделска земя
  8202 кв.м., СРЕДЕЦ
  (1245-2017) МЕСТНОСТ БОЛУДЖА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 2768.18 лв.