Имоти > Земеделска земя

Всички имоти в Земеделска земя от ЧСИ

Земеделска земя Брягово

Земеделска земя Брягово

Цена: 488.00 лв.

Населено място: Брягово
Квадратура 1497 кв.м.

М-Т ХУХЛА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.05.2018 до 19.06.2018
Обявяване на: 2018-06-20

Земеделска земя Родопи

Земеделска земя Родопи

Цена: 1136.00 лв.

Населено място: Родопи
Квадратура 1999 кв.м.

М-Т КОМЛУКА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.05.2018 до 19.06.2018
Обявяване на: 2018-06-20

Земеделска земя Юнаците

Земеделска земя Юнаците

Цена: 2120.00 лв.

Населено място: Юнаците
Квадратура 5375 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 26.05.2018 до 26.06.2018
Обявяване на: 2018-06-27

Земеделска земя Юнаците

Земеделска земя Юнаците

Цена: 5200.00 лв.

Населено място: Юнаците
Квадратура 6460 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 26.05.2018 до 26.06.2018
Обявяване на: 2018-06-27

Земеделска земя Веринско

Земеделска земя Веринско

Цена: 880.00 лв.

Населено място: Веринско
Квадратура 921 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.05.2018 до 15.06.2018
Обявяване на: 2018-06-18

Земеделска земя Езерово

Земеделска земя Езерово

Цена: 7600.00 лв.

Населено място: Езерово
Квадратура 8605 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Езерово

Земеделска земя Езерово

Цена: 5120.00 лв.

Населено място: Езерово
Квадратура 5888 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Езерово

Земеделска земя Езерово

Цена: 6880.00 лв.

Населено място: Езерово
Квадратура 7800 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Езерово

Земеделска земя Езерово

Цена: 2880.00 лв.

Населено място: Езерово
Квадратура 3300 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Генерал Тодоров

Земеделска земя Генерал Тодоров

Цена: 4050.00 лв.

Населено място: Генерал Тодоров
Квадратура 18003 кв.м.

село Генерал Тодоров местност "Метлата"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Маково

Земеделска земя Маково

Цена: 19656.00 лв.

Населено място: Маково
Квадратура 33119 кв.м.

3/4 ид.ч. от НИВА, местността „Воловарска мера“
Окръжен съд: Търговище
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Маково

Земеделска земя Маково

Цена: 5238.00 лв.

Населено място: Маково
Квадратура 9 кв.м.

3/4 ид.ч. от НИВА, местност Ветрище
Окръжен съд: Търговище
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Горно Трапе

Земеделска земя Горно Трапе

Цена: 560.00 лв.

Населено място: Горно Трапе
Квадратура 181 кв.м.

Община Троян, с. Горно трапе, местност "Ливадките"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 2018-07-10

Земеделска земя Козловец

Земеделска земя Козловец

Цена: 1900.00 лв.

Населено място: Козловец
Квадратура 6301 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 15.05.2018 до 15.06.2018
Обявяване на: 2018-06-16

Земеделска земя Козловец

Земеделска земя Козловец

Цена: 3000.00 лв.

Населено място: Козловец
Квадратура 9402 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 15.05.2018 до 15.06.2018
Обявяване на: 2018-06-16

Земеделска земя Бяла река

Земеделска земя Бяла река

Цена: 800.00 лв.

Населено място: Бяла река
Квадратура 2999 кв.м.

общ. Сухиндол
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 15.05.2018 до 15.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Бяла река

Земеделска земя Бяла река

Цена: 464.00 лв.

Населено място: Бяла река
Квадратура 2996 кв.м.

общ. Сухиндол
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 15.05.2018 до 15.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Горно Абланово

Земеделска земя Горно Абланово

Цена: 1070.00 лв.

Населено място: Горно Абланово
Квадратура 4250 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 27.05.2018 до 27.06.2018
Обявяване на: 2018-06-28

Земеделска земя Старцево

Земеделска земя Старцево

Цена: 8343.20 лв.

Населено място: Старцево
Квадратура 4286 кв.м.

1/2 идеална част от НИВА, М. НИВИЩЕТО
Окръжен съд: Смолян
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Старцево

Земеделска земя Старцево

Цена: 328.00 лв.

Населено място: Старцево
Квадратура 410 кв.м.

1/2 идеална част от НИВА, М. ЧУЧУРА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Старцево

Земеделска земя Старцево

Цена: 1980.00 лв.

Населено място: Старцево
Квадратура 1650 кв.м.

1/2 идеална част от НИВА, М. ГРАДИНАТА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Старцево

Земеделска земя Старцево

Цена: 1854.40 лв.

Населено място: Старцево
Квадратура 2318 кв.м.

1/2 идеална част от НИВА, М. ПОЛЯНАТА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Кошарица

Земеделска земя Кошарица

Цена: 9984.00 лв.

Населено място: Кошарица
Квадратура 8006 кв.м.

МЕСТНОСТ ДРЕНАКА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Земеделска земя Кошарица

Земеделска земя Кошарица

Цена: 3156.00 лв.

Населено място: Кошарица
Квадратура 5418 кв.м.

МЕСТНОСТ ПОД СЕЛО
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Земеделска земя Кошарица

Земеделска земя Кошарица

Цена: 7968.00 лв.

Населено място: Кошарица
Квадратура 4031 кв.м.

МЕСТНОСТ КОРУ ДЕРЕ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Земеделска земя Кошарица

Земеделска земя Кошарица

Цена: 4176.00 лв.

Населено място: Кошарица
Квадратура 3624 кв.м.

МЕСТНОСТ ЧЕТИРИТЕ ДЪРВЕТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Земеделска земя Кошарица

Земеделска земя Кошарица

Цена: 8276.00 лв.

Населено място: Кошарица
Квадратура 7209 кв.м.

МЕСТНОСТ ЧЕТИРИТЕ ДЪРВЕТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Земеделска земя Стралджа

Земеделска земя Стралджа

Цена: 396.00 лв.

Населено място: Стралджа
Квадратура 4460 кв.м.

1/6 от Нива с площ от 4.460 дка, в местността „Беджи юрт”, съставляваща имот с ид.№ 69660.380.1756, по плана за земеразделяне на гр.Стралджа
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 2018-07-20

Земеделска земя Кошарица

Земеделска земя Кошарица

Цена: 1661.00 лв.

Населено място: Кошарица
Квадратура 1491 кв.м.

МЕСТНОСТ ДОМУЗБУНАР
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Земеделска земя Кошарица

Земеделска земя Кошарица

Цена: 27759.00 лв.

Населено място: Кошарица
Квадратура 20904 кв.м.

МЕСТНОСТ ДРЕНАКА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Земеделска земя Созопол

Земеделска земя Созопол

Цена: 40320.00 лв.

Населено място: Созопол
Квадратура 10000 кв.м.

местност Алепу
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Гелеменово

Земеделска земя Гелеменово

Цена: 1112.00 лв.

Населено място: Гелеменово
Квадратура 1580 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
Обявяване на: 2018-07-12

Земеделска земя Вакарел

Земеделска земя Вакарел

Цена: 64.00 лв.

Населено място: Вакарел
Квадратура 56 кв.м.

с.Вакарел, местност "Дренов рът", Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.05.2018 до 13.06.2018
Обявяване на: 2018-06-14

Земеделска земя Вакарел

Земеделска земя Вакарел

Цена: 51040.00 лв.

Населено място: Вакарел
Квадратура 3138 кв.м.

с.Вакарел, местност "Дренов рът", Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.05.2018 до 13.06.2018
Обявяване на: 2018-06-14

Земеделска земя Борика

Земеделска земя Борика

Цена: 1512.00 лв.

Населено място: Борика
Квадратура 2944 кв.м.

с.Борика, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.05.2018 до 13.06.2018
Обявяване на: 2018-06-14

Земеделска земя Борика

Земеделска земя Борика

Цена: 1152.00 лв.

Населено място: Борика
Квадратура 2199 кв.м.

с.Борика, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.05.2018 до 13.06.2018
Обявяване на: 2018-06-14

Земеделска земя Изгрев

Земеделска земя Изгрев

Цена: 9288.00 лв.

Населено място: Изгрев
Квадратура 9000 кв.м.

ПИ 027017
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.05.2018 до 12.06.2018
Обявяване на: 2018-06-13

Земеделска земя Изгрев

Земеделска земя Изгрев

Цена: 1792.00 лв.

Населено място: Изгрев
Квадратура 2000 кв.м.

ПИ 019006
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.05.2018 до 12.06.2018
Обявяване на: 2018-06-13

Земеделска земя Невша

Земеделска земя Невша

Цена: 300.00 лв.

Населено място: Невша
Квадратура 499 кв.м.

ПИ 077082
Окръжен съд: Варна
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Земеделска земя ДЕВНЯ

Земеделска земя ДЕВНЯ

Цена: 525.00 лв.

Населено място: ДЕВНЯ
Квадратура 645 кв.м.

ПИ 02482.118.367
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.05.2018 до 12.06.2018
Обявяване на: 2018-06-13

Земеделска земя ДЕВНЯ

Земеделска земя ДЕВНЯ

Цена: 1650.00 лв.

Населено място: ДЕВНЯ
Квадратура 1561 кв.м.

ПИ 20482.118.368
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.05.2018 до 12.06.2018
Обявяване на: 2018-06-13

Земеделска земя ДЕВНЯ

Земеделска земя ДЕВНЯ

Цена: 1200.00 лв.

Населено място: ДЕВНЯ
Квадратура 1697 кв.м.

ПИ 20482.107.2
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.05.2018 до 12.06.2018
Обявяване на: 2018-06-13

Земеделска земя Главиница

Земеделска земя Главиница

Цена: 6560.00 лв.

Населено място: Главиница
Квадратура 5302 кв.м.

местност "Кофладжа"
Окръжен съд: Силистра
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Земеделска земя Стара река

Земеделска земя Стара река

Цена: 1152.00 лв.

Населено място: Стара река
Квадратура 5200 кв.м.

МЕСТНОСТ СЕЛСКОТО
Окръжен съд: Сливен
Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
Обявяване на: 2018-06-26

Земеделска земя Смядово

Земеделска земя Смядово

Цена: 58.00 лв.

Населено място: Смядово
Квадратура 990 кв.м.

М. БЯЛОТО ЦВЕТЕ
Окръжен съд: Шумен
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13

Земеделска земя Смядово

Земеделска земя Смядово

Цена: 504.00 лв.

Населено място: Смядово
Квадратура 8279 кв.м.

М. ЛОЗЕН ПЪТ
Окръжен съд: Шумен
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13

Земеделска земя Смядово

Земеделска земя Смядово

Цена: 288.00 лв.

Населено място: Смядово
Квадратура 5993 кв.м.

м. Пейкова чука
Окръжен съд: Шумен
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 6600.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 2105 кв.м.

местност "Мальова клада"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Земеделска земя Липен

Земеделска земя Липен

Цена: 2096.80 лв.

Населено място: Липен
Квадратура 3620 кв.м.

местност Дедовско дърво
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 3324.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 485 кв.м.

местност Лъката
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Кортен

Земеделска земя Кортен

Цена: 360.00 лв.

Населено място: Кортен
Квадратура 601 кв.м.

МЕСТНОСТ САРАНДЕВ МОСТ
Окръжен съд: Сливен
Срок: 12.05.2018 до 12.06.2018
Обявяване на: 2018-06-13

Земеделска земя Гранитово

Земеделска земя Гранитово

Цена: 428.80 лв.

Населено място: Гранитово
Квадратура 4299 кв.м.

½ идеална част от ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 4.299 дка., трета категория, в м. ЧИЛИКЛИ БАИР в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 014015
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13

Земеделска земя Гранитово

Земеделска земя Гранитово

Цена: 316.00 лв.

Населено място: Гранитово
Квадратура 3159 кв.м.

½ идеална част от ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 3.159 дка., девета и пета категория, в м. ШАХБЕЙСКИ ВРЪХ в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 025070
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13

Земеделска земя Гранитово

Земеделска земя Гранитово

Цена: 926.40 лв.

Населено място: Гранитово
Квадратура 9267 кв.м.

½ идеална част от ЛОЗЕ с площ от 1.819 дка., четвърта категория, в м. МЕТЛИТЕ в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 082033
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13

Земеделска земя Гранитово

Земеделска земя Гранитово

Цена: 182.40 лв.

Населено място: Гранитово
Квадратура 1819 кв.м.

½ идеална част от ЛОЗЕ с площ от 1.819 дка., четвърта категория, в м. МЕТЛИТЕ в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 082033,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13

Земеделска земя Иваново

Земеделска земя Иваново

Цена: 1392.00 лв.

Населено място: Иваново
Квадратура 12229 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
Обявяване на: 2018-10-05

Земеделска земя Иваново

Земеделска земя Иваново

Цена: 2720.00 лв.

Населено място: Иваново
Квадратура 25516 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
Обявяване на: 2018-10-05

Земеделска земя Иваново

Земеделска земя Иваново

Цена: 1480.00 лв.

Населено място: Иваново
Квадратура 13000 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
Обявяване на: 2018-10-05

Земеделска земя Иваново

Земеделска земя Иваново

Цена: 1360.00 лв.

Населено място: Иваново
Квадратура 11761 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
Обявяване на: 2018-10-05

Земеделска земя Иваново

Земеделска земя Иваново

Цена: 1040.00 лв.

Населено място: Иваново
Квадратура 9323 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
Обявяване на: 2018-10-05

Земеделска земя Здравец

Земеделска земя Здравец

Цена: 439.20 лв.

Населено място: Здравец
Квадратура 575 кв.м.

гр./с. село Здравец, община Самуил, област Разград
Окръжен съд: Разград
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Студенец

Земеделска земя Студенец

Цена: 2417.76 лв.

Населено място: Студенец
Квадратура 2999 кв.м.

гр./с.Студенец, в местността Ески Бостанлък
Окръжен съд: Разград
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Стакевци

Земеделска земя Стакевци

Цена: 302.40 лв.

Населено място: Стакевци
Квадратура 2352 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Стакевци

Земеделска земя Стакевци

Цена: 126.40 лв.

Населено място: Стакевци
Квадратура 973 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Стакевци

Земеделска земя Стакевци

Цена: 285.60 лв.

Населено място: Стакевци
Квадратура 2219 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Лозенец

Земеделска земя Лозенец

Цена: 1569.60 лв.

Населено място: Лозенец
Квадратура 8975 кв.м.

1/3 идеална НИВА, с площ 8,975 дка, местност „БЛАТОТО", имот № 240031 по плана за земеразделяне на село ЛОЗЕНЕЦ, община СТРАЛДЖА, област Ямбол, десета категория, образуван от имот №240029
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13

Земеделска земя Лозенец

Земеделска земя Лозенец

Цена: 131.04 лв.

Населено място: Лозенец
Квадратура 1028 кв.м.

1/3 идеална част от ЛОЗЕ, с площ 1,028 дка, местност „НАД БЛАТОТО", имот № 180086 по плана за земеразделяне на село ЛОЗЕНЕЦ, община СТРАЛДЖА, област Ямбол, трета категория, образуван от имот №180072
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13

Земеделска земя Ясна поляна

Земеделска земя Ясна поляна

Цена: 1120.00 лв.

Населено място: Ясна поляна
Квадратура 1404 кв.м.

(11-2013) МЕСТНОСТ КОРИЙКИТЕ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Ясна поляна

Земеделска земя Ясна поляна

Цена: 4266.40 лв.

Населено място: Ясна поляна
Квадратура 5333 кв.м.

(11-2013) МЕСТНОСТ БАЛАКЛЪ ГЬОЛ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Ясна поляна

Земеделска земя Ясна поляна

Цена: 1464.00 лв.

Населено място: Ясна поляна
Квадратура 1833 кв.м.

(11-2013) МЕСТНОСТ ДАВАЛИЯТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Ясна поляна

Земеделска земя Ясна поляна

Цена: 425.60 лв.

Населено място: Ясна поляна
Квадратура 567 кв.м.

(11-2013) МЕСТНОСТ КАРАЛИГИЧИТ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Ясна поляна

Земеделска земя Ясна поляна

Цена: 250.40 лв.

Населено място: Ясна поляна
Квадратура 333 кв.м.

(11-2013) МЕСТНОСТ БОСТАНЛЪКА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Радювене

Земеделска земя Радювене

Цена: 7920.00 лв.

Населено място: Радювене
Квадратура 36501 кв.м.

с. Радювене
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2018 до 29.06.2018
Обявяване на: 2018-07-02

Земеделска земя Радювене

Земеделска земя Радювене

Цена: 6512.00 лв.

Населено място: Радювене
Квадратура 29998 кв.м.

с. Радювене
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2018 до 29.06.2018
Обявяване на: 2018-07-02

Земеделска земя Радювене

Земеделска земя Радювене

Цена: 2824.00 лв.

Населено място: Радювене
Квадратура 6501 кв.м.

с. Радювене
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2018 до 29.06.2018
Обявяване на: 2018-07-02

Земеделска земя Радювене

Земеделска земя Радювене

Цена: 2384.00 лв.

Населено място: Радювене
Квадратура 5501 кв.м.

с. Радювене
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.05.2018 до 10.06.2018
Обявяване на: 2018-06-11

Земеделска земя Радювене

Земеделска земя Радювене

Цена: 432.00 лв.

Населено място: Радювене
Квадратура 1000 кв.м.

с. Радювене
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2018 до 29.06.2018
Обявяване на: 2018-07-02

Земеделска земя Радювене

Земеделска земя Радювене

Цена: 1520.00 лв.

Населено място: Радювене
Квадратура 3500 кв.м.

с. Радювене
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2018 до 29.06.2018
Обявяване на: 2018-07-02

Земеделска земя Радювене

Земеделска земя Радювене

Цена: 4816.00 лв.

Населено място: Радювене
Квадратура 11000 кв.м.

с. Радювене
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2018 до 29.06.2018
Обявяване на: 2018-07-02

Земеделска земя Лисец

Земеделска земя Лисец

Цена: 1552.00 лв.

Населено място: Лисец
Квадратура 2000 кв.м.

с. Лисец
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2018 до 29.06.2018
Обявяване на: 2018-07-02

Земеделска земя ЦАРЕВО

Земеделска земя ЦАРЕВО

Цена: 5544.00 лв.

Населено място: ЦАРЕВО
Квадратура 1000 кв.м.

(2424-2016) МЕСТНОСТ ПЛАКАТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя ЦАРЕВО

Земеделска земя ЦАРЕВО

Цена: 10706.40 лв.

Населено място: ЦАРЕВО
Квадратура 1931 кв.м.

(2424-2016) МЕСТНОСТ ВЕРГУНИ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя ЦАРЕВО

Земеделска земя ЦАРЕВО

Цена: 1130.40 лв.

Населено място: ЦАРЕВО
Квадратура 204 кв.м.

(2424-2016) МЕСТНОСТ ЕЛХОВ ДОЛ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя ЦАРЕВО

Земеделска земя ЦАРЕВО

Цена: 6372.00 лв.

Населено място: ЦАРЕВО
Квадратура 1149 кв.м.

(2424-2016) МЕСТНОСТ НАЙДЕНОВИ КАБИ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 405.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 1100 кв.м.

М-Т ПОЛУЧЕНАТА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 405.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 1001 кв.м.

М-Т ЮРТИЩАТА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 1620.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 4500 кв.м.

М-Т ГЪРКОВА ВОДЕНИЦА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 1620.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 4000 кв.м.

М-Т ПОБИТ КАМЪК
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Лесидрен

Земеделска земя Лесидрен

Цена: 727.20 лв.

Населено място: Лесидрен
Квадратура 212 кв.м.

с. Лесидрен
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.05.2018 до 22.06.2018
Обявяване на: 2018-06-25

Земеделска земя Лесидрен

Земеделска земя Лесидрен

Цена: 4572.00 лв.

Населено място: Лесидрен
Квадратура 1335 кв.м.

с. Лесидрен
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.05.2018 до 22.06.2018
Обявяване на: 2018-06-25

Земеделска земя Извор

Земеделска земя Извор

Цена: 1620.00 лв.

Населено място: Извор
Квадратура 3001 кв.м.

местнос Сапдере
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Извор

Земеделска земя Извор

Цена: 2232.00 лв.

Населено място: Извор
Квадратура 3001 кв.м.

местност Ясака
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Извор

Земеделска земя Извор

Цена: 2613.60 лв.

Населено място: Извор
Квадратура 3500 кв.м.

местност Пашови турлуци
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Извор

Земеделска земя Извор

Цена: 2750.40 лв.

Населено място: Извор
Квадратура 4997 кв.м.

местност Костово кладенче
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Койнаре

Земеделска земя Койнаре

Цена: 3974.00 лв.

Населено място: Койнаре
Квадратура 5000 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 26.05.2018 до 26.06.2018
Обявяване на: 2018-06-27

Земеделска земя Койнаре

Земеделска земя Койнаре

Цена: 3974.00 лв.

Населено място: Койнаре
Квадратура 5000 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 26.05.2018 до 26.06.2018
Обявяване на: 2018-06-27

Земеделска земя Църквица

Земеделска земя Църквица

Цена: 5947.20 лв.

Населено място: Църквица
Квадратура 4045 кв.м.

землището на с.Църквица, ЕКАТТЕ 78642, местността "КИРСЕ АРДЪ"
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
Обявяване на: 2018-06-29

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 768000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10886 кв.м.

р - н Витоша, м. Босилковица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Земеделска земя Добромирка

Земеделска земя Добромирка

Цена: 680.00 лв.

Населено място: Добромирка
Квадратура 2800 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Добромирка

Земеделска земя Добромирка

Цена: 2700.00 лв.

Населено място: Добромирка
Квадратура 3999 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 11475.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3900 кв.м.

м. Баадалата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 17595.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 4679 кв.м.

м. Баадалата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители