Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  15016 кв.м., Смядово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 800.00 лв.
 • Земеделска земя
  16999 кв.м., Смядово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 880.00 лв.
 • Земеделска земя
  3579 кв.м., Смядово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 180.00 лв.
 • Земеделска земя
  6000 кв.м., Факия
  (1245-2017) МЕСТНОСТ КРЪСТЕВ ГЕРЕН
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1215.00 лв.
 • Земеделска земя
  7900 кв.м., СРЕДЕЦ
  (1245-2017) МЕСТНОСТ БОЛУДЖА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 2666.25 лв.
 • Земеделска земя
  33007 кв.м., Войника
  1/3 ид.ч. от НИВА, с площ 33,007 дка, местност „Трапа", седма категория – 25,084дка и четвърта категория – 7,923 дка, имот № 005008 по плана за земеразделяне на село ВОЙНИКА, община Стралджа
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 6760.00 лв.
 • Земеделска земя
  8970 кв.м., Войника
  1/3 ид.ч. от НИВА, с площ 8,970 дка, местност „Люлински път", седма категория, имот № 003019 по плана за земеразделяне на село ВОЙНИКА, община Стралджа
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1840.00 лв.
 • Земеделска земя
  149 кв.м., Лесура

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 31183.20 лв.
 • Земеделска земя
  8202 кв.м., СРЕДЕЦ
  (1245-2017) МЕСТНОСТ БОЛУДЖА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 2768.18 лв.
 • Земеделска земя
  15003 кв.м., СРЕДЕЦ
  (1245-2017) МЕСТНОСТ БОЛУДЖА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 5063.52 лв.
 • Земеделска земя
  1800 кв.м., СРЕДЕЦ
  (1245-2017) МЕСТНОСТ БЕЛИЯ КАМЪК
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 607.50 лв.
 • Земеделска земя
  24000 кв.м., СРЕДЕЦ
  (1245-2017) МЕСТНОСТ КАИШ БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 8100.00 лв.
 • Земеделска земя
  1400 кв.м., ЛЕВСКИ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 685.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Ласкар

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 490.00 лв.
 • Земеделска земя
  2600 кв.м., Ласкар

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 1273.00 лв.
 • Земеделска земя
  6000 кв.м., Ласкар

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 2973.00 лв.
 • Земеделска земя
  502 кв.м., Ласкар

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 246.00 лв.
 • Земеделска земя
  200 кв.м., Ласкар

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 98.00 лв.
 • Земеделска земя
  1499 кв.м., Ласкар

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 734.00 лв.
 • Земеделска земя
  3895 кв.м., Ласкар

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 1906.00 лв.
 • Земеделска земя
  2573 кв.м., Светлина
  (1245-2017) МЕСТНОСТ ЛОЗЯТА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 722.50 лв.
 • Земеделска земя
  1001 кв.м., Светлина
  (1245-2017) МЕСТНОСТ ЛОЗЯТА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 281.08 лв.
 • Земеделска земя
  1001 кв.м., Светлина
  (1245-2017) МЕСТНОСТ ЛОЗЯТА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 281.08 лв.
 • Земеделска земя
  3001 кв.м., Светлина
  (1245-2017) МЕСТНОСТ ГАБЪРА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1053.35 лв.
 • Земеделска земя
  13090 кв.м., ПЛЕВЕН
  местността "ГАБРОВЕЦ"
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 33278.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Орлинци
  (1245-2017) МЕСТНОСТ ГОЛЯМАТА РЕКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1080.00 лв.
 • Земеделска земя
  6900 кв.м., Орлинци
  (1245-2017) МЕСТНОСТ ГОЛЯМАТА РЕКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 2484.00 лв.
 • Земеделска земя
  999 кв.м., Драчево
  (1245-2017) МЕСТНОСТ КЕЛЕ БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 247.26 лв.
 • Земеделска земя
  11999 кв.м., Долно Ябълково
  (1245-2017) МЕСТНОСТ ЛОЗЯТА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 2377.04 лв.
 • Земеделска земя
  27000 кв.м., Долно Ябълково
  (1245-2017) МЕСТНОСТ КОДЖА МЕШЕ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 5348.80 лв.
 • Земеделска земя
  303 кв.м., Долно Ябълково
  (1245-2015) МЕСТНОСТ ЛОЗЯТА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 60.02 лв.
 • Земеделска земя
  9007 кв.м., Горно Ябълково
  (1245-2015) МЕСТНОСТ ТЕПАЛКОВ БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1962.61 лв.
 • Земеделска земя
  5001 кв.м., Горно Ябълково
  (1245-2015) МЕСТНОСТ ДРЕНАКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.12.2017 до 16.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-17
  Виж повече
 • 990.72 лв.
 • Земеделска земя
  825 кв.м., Горно Ябълково
  (1245-2017) МЕСТНОСТ ЛОЗЯТА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 163.43 лв.
 • Земеделска земя
  2914 кв.м., Ляхово

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 6187.50 лв.
 • Земеделска земя
  5917 кв.м., Средина

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 11816.25 лв.
 • Земеделска земя
  1502 кв.м., Сливенци

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 2913.75 лв.
 • Земеделска земя
  18669 кв.м., Оризаре
  (2186/2017) МЕСТНОСТ АЙКЪНА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.12.2017 до 16.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-17
  Виж повече
 • 34400.00 лв.
 • Земеделска земя
  27140 кв.м., Могила
  1/2 ид.ч. от НИВА с площ 27.140дка, съставляваща имот № 017069 в местността „ДЪРВАРСКИ ПЪТ” в землището на с. Могила, общ. Тунджа, четвърта категория
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 11056.00 лв.
 • Земеделска земя
  8841 кв.м., Оризаре
  (2186-2017) МЕСТНОСТ АЙКЪНА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.12.2017 до 16.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-17
  Виж повече
 • 31367.00 лв.
 • Земеделска земя
  6000 кв.м., Могила
  1/2 ид.ч. от НИВА с площ 6.000дка, съставляваща имот № 012065 в местността „МИШЕЛЪКА” в землището на с. Могила, общ. Тунджа, четвърта категория
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2448.00 лв.
 • Земеделска земя
  3606 кв.м., Дъбово
  ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 3.606 дка, от които 2.887дка – десета категория и 0.719 дка - трета категория, в землището на с. ДЪБОВО, общ. Болярово, местност ДРАКАТА, съставляващо имот № 032055 по картата на възстановената собственост на землището на се
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1246.40 лв.
 • Земеделска земя
  10000 кв.м., Дъбово
  ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 10.000 дка, от които 0.343дка - шеста категория и 9.657 дка – трета категория, в землището на с. ДЪБОВО, общ. Болярово, местност КОЗЛУ ГИЧИТ, съставляващо имот № 000284 по картата на възстановената собственост на землището на
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 3384.00 лв.
 • Земеделска земя
  10000 кв.м., Дъбово
  ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 10.000 дка, трета категория, в землището на с. ДЪБОВО, общ. Болярово, местност КОЗЛУ ГИЧИТ, съставляваща имот № 000289 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 3384.00 лв.
 • Земеделска земя
  10000 кв.м., Дъбово
  ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 10.000 дка, трета категория, в землището на с. ДЪБОВО, общ. Болярово, местност КОЗЛУ ГИЧИТ, съставляващо имот № 000290 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 3384.00 лв.
 • Земеделска земя
  9782 кв.м., Дъбово
  ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 9.782 дка, трета категория, в землището на с. ДЪБОВО, общ. Болярово, местност КОЗЛУ ГИЧИТ, съставляващо имот № 000211 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 3310.40 лв.
 • Земеделска земя
  4550 кв.м., Ситово
  ЛИВАДА с площ от 4.550 дка, седма категория, в землището на с. СИТОВО, общ. Болярово, местност ГЕРДЕМЕ, съставляваща имот № 020032 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им.020031, 000170, 020023, 000165
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2075.20 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Ситово
  ЛИВАДА с площ от 3.000 дка, от които 1.827 дка – девета категория и 1.173дка - седма категория, в землището на с. СИТОВО, общ. Болярово, местност КАСЪРОВА ВОДА, съставляваща имот № 019033 по картата на възстановената собственост на землището на се
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1383.20 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Ситово
  ЛИВАДА с площ от 2.000 дка, шеста категория, в землището на с. СИТОВО, общ. Болярово, местност ОЛУДЖИК, съставляваща имот № 018060 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 912.00 лв.
 • Земеделска земя
  16000 кв.м., Малко Шарково
  ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 16.000 дка, от които 5.408 дка – пета категория и 10.592 дка - трета категория, в землището на с. МАЛКО ШАРКОВО, общ. Болярово, местност САРАЛЪКА, съставляващо имот № 130088 по картата на възстановената собственост на землище
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 5120.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Ружица
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63272.33.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. РУЖИЦА, общ. Болярово, адрес на поземления имот : с. РУЖИЦА, местност СТ. МОСТ - ТЕНДЖЕРКАТА, площ 3000 кв.м.,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 912.00 лв.
 • Земеделска земя
  1079 кв.м., Ружица
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63272.21.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. РУЖИЦА, общ. Болярово, адрес на поземления имот : с. Ружица, местност ЧАСТНИТЕ ЛОЗЯ, площ 1079 кв.м.
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 341.60 лв.
 • Земеделска земя
  1069 кв.м., Ружица
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63272.21.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. РУЖИЦА, общ. Болярово, адрес на поземления имот : с. Ружица, местност ЧАСТНИТЕ ЛОЗЯ, площ 1069 кв.м.,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 338.40 лв.
 • Земеделска земя
  1472 кв.м., Ружица
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63272.21.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. РУЖИЦА, общ. Болярово, адрес на поземления имот : с. Ружица, местност ЧАСТНИТЕ ЛОЗЯ, площ 1472 кв.м.
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 452.80 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Стефан Караджово
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69208.37.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стефан Караджово, общ. Болярово, адрес на поземления имот : с. Стефан Караджово, местност ЧЕРКОВИЩЕТО, площ 1 000 кв.м.,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 388.00 лв.
 • Земеделска земя
  700 кв.м., Стефан Караджово
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69208.35.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стефан Караджово, общ. Болярово, адрес на поземления имот : с. Стефан Караджово, местност СТОЯНЧЕВА КОРИЯ, площ 700 кв.м.
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 277.60 лв.
 • Земеделска земя
  18999 кв.м., Шарково
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83051.51.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шарково, общ. Болярово, адрес на поземления имот : с. Шарково, местност КОКАРА БАИР, площ 18 999 кв.м.
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 9484.80 лв.
 • Земеделска земя
  2758 кв.м., Мамарчево
  ЛИВАДА с площ от 2.758 дка, четвърта категория, в землището на с. МАМАРЧЕВО, общ. Болярово, местност ХАЙДАРЛИЯ, съставляваща имот № 047042 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1036.80 лв.
 • Земеделска земя
  1377 кв.м., Мамарчево
  ЛИВАДА с площ от 1.377 дка, пета категория, в землището на с. МАМАРЧЕВО, общ. Болярово, местност КУЗГУНА, съставляваща имот № 045002 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 528.80 лв.
 • Земеделска земя
  2943 кв.м., Мамарчево
  ЛОЗЕ с площ от 2.943 дка, девета категория, в землището на с. МАМАРЧЕВО, общ. Болярово, местност ЛОЗЯТА, съставляващо имот № 040009 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1106.40 лв.
 • Земеделска земя
  567 кв.м., Мамарчево
  НИВА с площ от 0.567 дка, пета категория, в землището на с. МАМАРЧЕВО, общ. Болярово, местност ДО СЕЛО, съставляваща имот № 039034 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 231.20 лв.
 • Земеделска земя
  375 кв.м., Мамарчево
  НИВА с площ от 0.375 дка, пета категория, в землището на с. МАМАРЧЕВО, общ. Болярово, местност ДО СЕЛО, съставляваща имот № 039033 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 159.20 лв.
 • Земеделска земя
  1333 кв.м., Камен връх
  НИВА с площ от 1.333 дка, девета категория, в землището на с. КАМЕН ВРЪХ, общ. Болярово, местност КАВАК ДЕРЕ, съставляваща имот № 040004 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 445.60 лв.
 • Земеделска земя
  685 кв.м., Камен връх
  ЛОЗЕ с площ от 0.685 дка, пета категория, в землището на с. КАМЕН ВРЪХ, общ. Болярово, местност РУСЕВ КЛАДЕНЕЦ, съставляващо имот № 024014 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 239.20 лв.
 • Земеделска земя
  743 кв.м., Камен връх
  . ЛОЗЕ с площ от 0.743 дка, девета категория, в землището на с. КАМЕН ВРЪХ, общ. Болярово, местност ВЪРБАТА, съставляващо имот № 023010 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 259.20 лв.
 • Земеделска земя
  533 кв.м., Камен връх
  ЛОЗЕ с площ от 0.533 дка, девета категория, в землището на с. КАМЕН ВРЪХ, общ. Болярово, местност ВЪРБАТА, съставляващо имот № 022005 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 192.00 лв.
 • Земеделска земя
  1639 кв.м., Камен връх
  НИВА с площ от 1.639 дка, девета категория, в землището на с. КАМЕН ВРЪХ, общ. Болярово, местност ДО СЕЛО, съставляваща имот № 016186 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 543.20 лв.
 • Земеделска земя
  1192 кв.м., Камен връх
  НИВА с площ от 1.192 дка, девета категория, в землището на с. КАМЕН ВРЪХ, общ. Болярово, местност ДО СЕЛО, съставляваща имот № 016185 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 403.20 лв.
 • Земеделска земя
  235 кв.м., Воден
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване зеленч. култура с площ от 0.235 дка, пета категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност РЕКАТА, съставляващ имот № 110047 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 100.80 лв.
 • Земеделска земя
  31400 кв.м., Воден
  ДР. СЕЛСКОСТ. Т. с площ от 31.400 дка, девета категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност ЧЕТМЕНСА ДОЛЧИНА, съставляващ имот № 086014 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 10512.80 лв.
 • Земеделска земя
  7000 кв.м., Воден
  ДР. СЕЛСКОСТ. Т. с площ от 7.000 дка, девета категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност ЧЕТМЕНСА ДОЛЧИНА, съставляващ имот № 082002 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2344.00 лв.
 • Земеделска земя
  9290 кв.м., Воден
  ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА с площ от 9.290 дка, девета категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност АЛКАНДЖИЯ, съставляваща имот № 079010 по картата на възстановената собственост на землището на селото,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 3110.40 лв.
 • Земеделска земя
  18402 кв.м., Воден
  ДР. СЕЛСКОСТ. Т. с площ от 18.402 дка, девета категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност ГОЛЕМИ НИВИ, съставляващ имот № 074003 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 6160.80 лв.
 • Земеделска земя
  13199 кв.м., Воден
  ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА с площ от 13.199 дка, девета категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност ГОЛЕМИ НИВИ, съставляваща имот № 072030 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 4419.20 лв.
 • Земеделска земя
  6400 кв.м., Воден
  НИВА с площ от 6.400 дка, четвърта категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност СР.ОРМАН, съставляваща имот № 053150 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2142.40 лв.
 • Земеделска земя
  2172 кв.м., Книжовник
  м. Ижека
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 810.00 лв.
 • Земеделска земя
  1876 кв.м., Хайредин

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 1440.00 лв.
 • Земеделска земя
  1980 кв.м., Камено поле

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 1024.00 лв.
 • Земеделска земя
  1980 кв.м., Камено поле

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 1024.00 лв.
 • Земеделска земя
  1800 кв.м., Воден
  ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА с площ от 1.800 дка, четвърта категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност АХЛАТЛИЙСКА РЕКА, съставляваща имот № 049008 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 622.40 лв.
 • Земеделска земя
  6240 кв.м., Воден
  ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА с площ от 6.270 дка, четвърта категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност ТАШ БУНАР, съставляваща имот № 048011 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2099.20 лв.
 • Земеделска земя
  6700 кв.м., Воден
  ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА с площ от 6.700 дка, осма категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност ДАДЕЯ, съставляваща имот № 044005 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2243.20 лв.
 • Земеделска земя
  13000 кв.м., Воден
  ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА с площ от 13.000 дка, четвърта категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност КАНДЖЕВО КЛАДЕНЧЕ, съставляваща имот № 031017 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 4347.20 лв.
 • Земеделска земя
  4201 кв.м., Воден
  . ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА с площ от 4.201 дка, пета категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност УЗУН УЛУК, съставляваща имот № 017036 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1421.60 лв.
 • Земеделска земя
  7000 кв.м., Воден
  ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА с площ от 7.000 дка, пета категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност УЗУН УЛУК, съставляваща имот № 017006 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2368.80 лв.
 • Земеделска земя
  3801 кв.м., Болярово
  ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА с площ от 3.801 дка, трета категория, в землището на с.ВОДЕН, общ. Болярово, местност ЧУЧУРКАТА, съставляваща имот № 014029 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 1286.40 лв.
 • Земеделска земя
  6602 кв.м., Бояджик
  ВРЕМ. НЕИЗП. НИВА с площ от 6.602 дка, от които 1.650 дка – четвърта категория и 4.952 дка – трета категория, в землището на с. БОЯДЖИК, общ. Тунджа, местност КИЧАЛА, съставляваща имот № 063028 по картата на възстановената собственост на землището
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 3549.60 лв.
 • Земеделска земя
  931 кв.м., Златари
  ЛОЗЕ с площ от 0.931 дка, от които 0.583дка – шеста категория и 0.348 дка - пета категория, в землището на с. ЗЛАТАРИ, общ. Тунджа, местност ЛОЗЯТА, съставляващо имот № 016055 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 453.60 лв.
 • Земеделска земя
  513 кв.м., Каравелово
  ЛОЗЕ с площ от 0.512 дка, четвърта категория, в землището на с. КАРАВЕЛОВО, общ. Тунджа, местност ЛОЗЯТА, съставляващо имот № 025132 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 272.00 лв.
 • Земеделска земя
  3713 кв.м., Тенево
  ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 3.713 дка, от които 0.485дка – четвърта категория и 3.228 дка - трета категория, в землището на с. ТЕНЕВО, общ. Тунджа, местност ЮРТА, съставляваща имот № 040003 по картата на възстановената собственост на землището на село
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 2013.60 лв.
 • Земеделска земя
  896 кв.м., Овчи Кладенец
  ЛОЗЕ с площ от 0.896 дка, от които 0.150 дка - осма категория и 0.746 дка – седма категория, в землището на с. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, общ. Тунджа, местност ЧИЛИНДИРЯ, съставляващо имот № 013031 по картата на възстановената собственост на землището на селот
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 481.60 лв.
 • Земеделска земя
  623 кв.м., Овчи Кладенец
  ЛОЗЕ с площ от 0.623 дка, осма категория, в землището на с. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, общ. Тунджа, местност ЧИЛИНДИРЯ, съставляващо имот № 012005 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 338.40 лв.
 • Земеделска земя
  6600 кв.м., Голям манастир
  НИВА с площ от 6.600 дка, четвърта категория, в землището на с. ГОЛЯМ МАНАСТИР, общ. Тунджа, местност ПОТАМА, съставляваща имот № 036094 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 2608.00 лв.
 • Земеделска земя
  13017 кв.м., Голям манастир
  ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 13.017 дка, седма категория, в землището на с. ГОЛЯМ МАНАСТИР, общ. Тунджа, местност ПОТАМА, съставляваща имот № 035002 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 5144.00 лв.
 • Земеделска земя
  21502 кв.м., Драма
  НИВА с площ от 21.502 дка, четвърта категория, в землището на с. ДРАМА, общ. Тунджа, местност ВЪРБИТЕ, съставляваща имот № 040006 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 9839.20 лв.
 • Земеделска земя
  2500 кв.м., Драма
  НИВА с площ от 2.500 дка, четвърта категория, в землището на с. ДРАМА, общ. Тунджа, местност АКСОВО, съставляваща имот № 023104 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 1166.40 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Тамарино
  НИВА, широколистна гора, с площ от 4.000 дка, девета категория, в землището на с. ТАМАРИНО, общ. Стралджа, местност ХОРОЗООЛУ, отдел 183, подотдел буква „Д”, съставляваща имот № 005135 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 1777.60 лв.
 • Земеделска земя
  6795 кв.м., Тамарино
  НИВА с площ от 6.795 дка, девета категория, в землището на с. ТАМАРИНО, общ. Стралджа, местност ХОРОЗООЛУ, съставляваща имот № 005029 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-20
  Виж повече
 • 2030.00 лв.
 • Земеделска земя
  3500 кв.м., Александрово
  НИВА с площ от 3.500 дка, шеста категория, в землището на с. АЛЕКСАНДРОВО, общ. Стралджа, местност РАЙКОВА КАБА, съставляваща имот № 076070 по картата на възстановената собственост на землището на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-20
  Виж повече
 • 1078.40 лв.
 • Земеделска земя
  2100 кв.м., Каменец
  ЛОЗЕ с площ от 2.100 дка, трета категория, в землището на с. КАМЕНЕЦ, общ. Стралджа, местност ХАДЖИ БАЙРЯМ, съставляващо имот № 010013 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: им. 010316, 010014, 010346, 000202
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-20
  Виж повече
 • 896.80 лв.