Имоти > Земеделска земя

Всички имоти в Земеделска земя от ЧСИ

Земеделска земя Иваново

Земеделска земя Иваново

Цена: 1480.00 лв.

Населено място: Иваново
Квадратура 13000 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
Обявяване на: 2018-10-05

Земеделска земя Иваново

Земеделска земя Иваново

Цена: 1360.00 лв.

Населено място: Иваново
Квадратура 11761 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
Обявяване на: 2018-10-05

Земеделска земя Иваново

Земеделска земя Иваново

Цена: 1040.00 лв.

Населено място: Иваново
Квадратура 9323 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
Обявяване на: 2018-10-05

Земеделска земя Здравец

Земеделска земя Здравец

Цена: 439.20 лв.

Населено място: Здравец
Квадратура 575 кв.м.

гр./с. село Здравец, община Самуил, област Разград
Окръжен съд: Разград
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Студенец

Земеделска земя Студенец

Цена: 2417.76 лв.

Населено място: Студенец
Квадратура 2999 кв.м.

гр./с.Студенец, в местността Ески Бостанлък
Окръжен съд: Разград
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Стакевци

Земеделска земя Стакевци

Цена: 302.40 лв.

Населено място: Стакевци
Квадратура 2352 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Стакевци

Земеделска земя Стакевци

Цена: 126.40 лв.

Населено място: Стакевци
Квадратура 973 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Стакевци

Земеделска земя Стакевци

Цена: 285.60 лв.

Населено място: Стакевци
Квадратура 2219 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Лозенец

Земеделска земя Лозенец

Цена: 1569.60 лв.

Населено място: Лозенец
Квадратура 8975 кв.м.

1/3 идеална НИВА, с площ 8,975 дка, местност „БЛАТОТО", имот № 240031 по плана за земеразделяне на село ЛОЗЕНЕЦ, община СТРАЛДЖА, област Ямбол, десета категория, образуван от имот №240029
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13

Земеделска земя Лозенец

Земеделска земя Лозенец

Цена: 131.04 лв.

Населено място: Лозенец
Квадратура 1028 кв.м.

1/3 идеална част от ЛОЗЕ, с площ 1,028 дка, местност „НАД БЛАТОТО", имот № 180086 по плана за земеразделяне на село ЛОЗЕНЕЦ, община СТРАЛДЖА, област Ямбол, трета категория, образуван от имот №180072
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13

Земеделска земя Ясна поляна

Земеделска земя Ясна поляна

Цена: 1120.00 лв.

Населено място: Ясна поляна
Квадратура 1404 кв.м.

(11-2013) МЕСТНОСТ КОРИЙКИТЕ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Ясна поляна

Земеделска земя Ясна поляна

Цена: 4266.40 лв.

Населено място: Ясна поляна
Квадратура 5333 кв.м.

(11-2013) МЕСТНОСТ БАЛАКЛЪ ГЬОЛ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Ясна поляна

Земеделска земя Ясна поляна

Цена: 1464.00 лв.

Населено място: Ясна поляна
Квадратура 1833 кв.м.

(11-2013) МЕСТНОСТ ДАВАЛИЯТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Ясна поляна

Земеделска земя Ясна поляна

Цена: 425.60 лв.

Населено място: Ясна поляна
Квадратура 567 кв.м.

(11-2013) МЕСТНОСТ КАРАЛИГИЧИТ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Ясна поляна

Земеделска земя Ясна поляна

Цена: 250.40 лв.

Населено място: Ясна поляна
Квадратура 333 кв.м.

(11-2013) МЕСТНОСТ БОСТАНЛЪКА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Радювене

Земеделска земя Радювене

Цена: 7920.00 лв.

Населено място: Радювене
Квадратура 36501 кв.м.

с. Радювене
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2018 до 29.06.2018
Обявяване на: 2018-07-02

Земеделска земя Радювене

Земеделска земя Радювене

Цена: 6512.00 лв.

Населено място: Радювене
Квадратура 29998 кв.м.

с. Радювене
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2018 до 29.06.2018
Обявяване на: 2018-07-02

Земеделска земя Радювене

Земеделска земя Радювене

Цена: 2824.00 лв.

Населено място: Радювене
Квадратура 6501 кв.м.

с. Радювене
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2018 до 29.06.2018
Обявяване на: 2018-07-02

Земеделска земя Радювене

Земеделска земя Радювене

Цена: 2384.00 лв.

Населено място: Радювене
Квадратура 5501 кв.м.

с. Радювене
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.05.2018 до 10.06.2018
Обявяване на: 2018-06-11

Земеделска земя Радювене

Земеделска земя Радювене

Цена: 432.00 лв.

Населено място: Радювене
Квадратура 1000 кв.м.

с. Радювене
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2018 до 29.06.2018
Обявяване на: 2018-07-02

Земеделска земя Радювене

Земеделска земя Радювене

Цена: 1520.00 лв.

Населено място: Радювене
Квадратура 3500 кв.м.

с. Радювене
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2018 до 29.06.2018
Обявяване на: 2018-07-02

Земеделска земя Радювене

Земеделска земя Радювене

Цена: 4816.00 лв.

Населено място: Радювене
Квадратура 11000 кв.м.

с. Радювене
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2018 до 29.06.2018
Обявяване на: 2018-07-02

Земеделска земя Лисец

Земеделска земя Лисец

Цена: 1552.00 лв.

Населено място: Лисец
Квадратура 2000 кв.м.

с. Лисец
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2018 до 29.06.2018
Обявяване на: 2018-07-02

Земеделска земя ЦАРЕВО

Земеделска земя ЦАРЕВО

Цена: 5544.00 лв.

Населено място: ЦАРЕВО
Квадратура 1000 кв.м.

(2424-2016) МЕСТНОСТ ПЛАКАТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя ЦАРЕВО

Земеделска земя ЦАРЕВО

Цена: 10706.40 лв.

Населено място: ЦАРЕВО
Квадратура 1931 кв.м.

(2424-2016) МЕСТНОСТ ВЕРГУНИ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя ЦАРЕВО

Земеделска земя ЦАРЕВО

Цена: 1130.40 лв.

Населено място: ЦАРЕВО
Квадратура 204 кв.м.

(2424-2016) МЕСТНОСТ ЕЛХОВ ДОЛ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя ЦАРЕВО

Земеделска земя ЦАРЕВО

Цена: 6372.00 лв.

Населено място: ЦАРЕВО
Квадратура 1149 кв.м.

(2424-2016) МЕСТНОСТ НАЙДЕНОВИ КАБИ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 405.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 1100 кв.м.

М-Т ПОЛУЧЕНАТА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 405.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 1001 кв.м.

М-Т ЮРТИЩАТА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 1620.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 4500 кв.м.

М-Т ГЪРКОВА ВОДЕНИЦА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 1620.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 4000 кв.м.

М-Т ПОБИТ КАМЪК
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Лесидрен

Земеделска земя Лесидрен

Цена: 727.20 лв.

Населено място: Лесидрен
Квадратура 212 кв.м.

с. Лесидрен
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.05.2018 до 22.06.2018
Обявяване на: 2018-06-25

Земеделска земя Лесидрен

Земеделска земя Лесидрен

Цена: 4572.00 лв.

Населено място: Лесидрен
Квадратура 1335 кв.м.

с. Лесидрен
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.05.2018 до 22.06.2018
Обявяване на: 2018-06-25

Земеделска земя Извор

Земеделска земя Извор

Цена: 1620.00 лв.

Населено място: Извор
Квадратура 3001 кв.м.

местнос Сапдере
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Извор

Земеделска земя Извор

Цена: 2232.00 лв.

Населено място: Извор
Квадратура 3001 кв.м.

местност Ясака
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Извор

Земеделска земя Извор

Цена: 2613.60 лв.

Населено място: Извор
Квадратура 3500 кв.м.

местност Пашови турлуци
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Извор

Земеделска земя Извор

Цена: 2750.40 лв.

Населено място: Извор
Квадратура 4997 кв.м.

местност Костово кладенче
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Земеделска земя Койнаре

Земеделска земя Койнаре

Цена: 3974.00 лв.

Населено място: Койнаре
Квадратура 5000 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 26.05.2018 до 26.06.2018
Обявяване на: 2018-06-27

Земеделска земя Койнаре

Земеделска земя Койнаре

Цена: 3974.00 лв.

Населено място: Койнаре
Квадратура 5000 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 26.05.2018 до 26.06.2018
Обявяване на: 2018-06-27

Земеделска земя Църквица

Земеделска земя Църквица

Цена: 5947.20 лв.

Населено място: Църквица
Квадратура 4045 кв.м.

землището на с.Църквица, ЕКАТТЕ 78642, местността "КИРСЕ АРДЪ"
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
Обявяване на: 2018-06-29

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 768000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10886 кв.м.

р - н Витоша, м. Босилковица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Земеделска земя Добромирка

Земеделска земя Добромирка

Цена: 680.00 лв.

Населено място: Добромирка
Квадратура 2800 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Добромирка

Земеделска земя Добромирка

Цена: 2700.00 лв.

Населено място: Добромирка
Квадратура 3999 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 11475.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3900 кв.м.

м. Баадалата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 17595.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 4679 кв.м.

м. Баадалата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 10710.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 2700 кв.м.

м. Баадалата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Московец

Земеделска земя Московец

Цена: 20664.00 лв.

Населено място: Московец
Квадратура 6700 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Росеново

Земеделска земя Росеново

Цена: 10760.00 лв.

Населено място: Росеново
Квадратура 5000 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 21440.00 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 1600 кв.м.

село Аспарухово, община Дългопол
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Боряна

Земеделска земя Боряна

Цена: 2752.00 лв.

Населено място: Боряна
Квадратура 4200 кв.м.

село Боряна, община Дългопол
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Земеделска земя Тулово

Земеделска земя Тулово

Цена: 2784.00 лв.

Населено място: Тулово
Квадратура 3591 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Светлина

Земеделска земя Светлина

Цена: 288.00 лв.

Населено място: Светлина
Квадратура 2001 кв.м.

с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Кашлището"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 2544.00 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 3022 кв.м.

ЛИВАДА, М. СТОФУРЕ
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.05.2018 до 27.06.2018
Обявяване на: 2018-06-28

Земеделска земя Пресека

Земеделска земя Пресека

Цена: 1665.36 лв.

Населено място: Пресека
Квадратура 4294 кв.м.

местността Кедик Ардъ
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 282.40 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 307 кв.м.

ЛИВАДА, М. РЯКА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.05.2018 до 27.06.2018
Обявяване на: 2018-06-28

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 536.00 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 582 кв.м.

ЛИВАДА, М. ПРЕСТОПИЛНА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.05.2018 до 27.06.2018
Обявяване на: 2018-06-28

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 539.20 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 562 кв.м.

НИВА, М. ПРЕСТОПИЛНА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.05.2018 до 27.06.2018
Обявяване на: 2018-06-28

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 1308.80 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 1363 кв.м.

НИВА, М. ПРЕСТОПИЛНА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.05.2018 до 27.06.2018
Обявяване на: 2018-06-28

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 1817.60 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 2164 кв.м.

ПАСИЩЕ, МЕРА, М. ПЛАНИНА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.05.2018 до 27.06.2018
Обявяване на: 2018-06-28

Земеделска земя Конаре

Земеделска земя Конаре

Цена: 877.50 лв.

Населено място: Конаре
Квадратура 2096 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 3555.20 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 4040 кв.м.

НИВА, М. ОГРАДИЦА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.05.2018 до 27.06.2018
Обявяване на: 2018-06-28

Земеделска земя Конаре

Земеделска земя Конаре

Цена: 551.25 лв.

Населено място: Конаре
Квадратура 2991 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 654.40 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 1023 кв.м.

ЛИВАДА, М. ЛОПОЧЕТЕ
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.05.2018 до 27.06.2018
Обявяване на: 2018-06-28

Земеделска земя Конаре

Земеделска земя Конаре

Цена: 472.50 лв.

Населено място: Конаре
Квадратура 3005 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Конаре

Земеделска земя Конаре

Цена: 472.50 лв.

Населено място: Конаре
Квадратура 3013 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 660.80 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 1180 кв.м.

НИВА, М. КАЙЛОВО
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.05.2018 до 27.06.2018
Обявяване на: 2018-06-28

Земеделска земя Конаре

Земеделска земя Конаре

Цена: 866.25 лв.

Населено място: Конаре
Квадратура 4993 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Конаре

Земеделска земя Конаре

Цена: 697.50 лв.

Населено място: Конаре
Квадратура 4007 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Земеделска земя Лъка

Земеделска земя Лъка

Цена: 352.00 лв.

Населено място: Лъка
Квадратура 550 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 26.05.2018 до 26.06.2018
Обявяване на: 2018-06-27

Земеделска земя Дойренци

Земеделска земя Дойренци

Цена: 440.64 лв.

Населено място: Дойренци
Квадратура 790 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2018 до 29.06.2018
Обявяване на: 2018-07-02

Земеделска земя Момчиловци

Земеделска земя Момчиловци

Цена: 5265.00 лв.

Населено място: Момчиловци
Квадратура 5014 кв.м.

ЛИВАДА, М. ВЪПАТА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 26.05.2018 до 26.06.2018
Обявяване на: 2018-06-27

Земеделска земя Момчиловци

Земеделска земя Момчиловци

Цена: 2700.00 лв.

Населено място: Момчиловци
Квадратура 2845 кв.м.

ЛИВАДА, М. ДЕЛИ БРАХОВИЦА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 26.05.2018 до 26.06.2018
Обявяване на: 2018-06-27

Земеделска земя Ъглен

Земеделска земя Ъглен

Цена: 766.80 лв.

Населено място: Ъглен
Квадратура 5499 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.06.2018 до 04.07.2018
Обявяване на: 2018-07-05

Земеделска земя Ъглен

Земеделска земя Ъглен

Цена: 1270.80 лв.

Населено място: Ъглен
Квадратура 8 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.06.2018 до 04.07.2018
Обявяване на: 2018-07-05

Земеделска земя Априлово

Земеделска земя Априлово

Цена: 575.64 лв.

Населено място: Априлово
Квадратура 2000 кв.м.

с. Априлово, общ. Горна Малина, местност "Дворища"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.05.2018 до 15.06.2018
Обявяване на: 2018-06-18

Земеделска земя Априлово

Земеделска земя Априлово

Цена: 455.04 лв.

Населено място: Априлово
Квадратура 395 кв.м.

с. Априлово, общ. Горна Малина, местност "Мало Ливаде"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.05.2018 до 15.06.2018
Обявяване на: 2018-06-18

Земеделска земя Априлово

Земеделска земя Априлово

Цена: 2215.44 лв.

Населено място: Априлово
Квадратура 1923 кв.м.

с. Априлово, общ. Горна Малина, местност Съзлъка
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.05.2018 до 15.06.2018
Обявяване на: 2018-06-18

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 416.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 1688 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
Обявяване на: 2018-06-21

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 372.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 1505 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
Обявяване на: 2018-06-21

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 616.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 2497 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
Обявяване на: 2018-06-21

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 3504.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 14244 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
Обявяване на: 2018-06-21

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 1752.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 7111 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
Обявяване на: 2018-06-21

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 740.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 3000 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
Обявяване на: 2018-06-21

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 1408.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 5717 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
Обявяване на: 2018-06-21

Земеделска земя Бяла черква

Земеделска земя Бяла черква

Цена: 639.20 лв.

Населено място: Бяла черква
Квадратура 784 кв.м.

98 Уружките лозя
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.04.2018 до 28.05.2018
Обявяване на: 2018-05-29

Земеделска земя Бяла черква

Земеделска земя Бяла черква

Цена: 503.20 лв.

Населено място: Бяла черква
Квадратура 600 кв.м.

100 СЕЛИЩЕ
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.04.2018 до 28.05.2018
Обявяване на: 2018-05-29

Земеделска земя Солник

Земеделска земя Солник

Цена: 8100.00 лв.

Населено място: Солник
Квадратура 15001 кв.м.

ПИ 026039
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
Обявяване на: 2018-06-07

Земеделска земя Пчелник

Земеделска земя Пчелник

Цена: 6750.00 лв.

Населено място: Пчелник
Квадратура 11583 кв.м.

ПИ 042007
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
Обявяване на: 2018-06-07

Земеделска земя Венелин

Земеделска земя Венелин

Цена: 12525.00 лв.

Населено място: Венелин
Квадратура 22198 кв.м.

ПИ 073014
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
Обявяване на: 2018-06-07

Земеделска земя Любен Каравелово

Земеделска земя Любен Каравелово

Цена: 3225.00 лв.

Населено място: Любен Каравелово
Квадратура 5999 кв.м.

ПИ 020034
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
Обявяване на: 2018-06-07

Земеделска земя Крумово

Земеделска земя Крумово

Цена: 2550.00 лв.

Населено място: Крумово
Квадратура 3942 кв.м.

пи 000070
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
Обявяване на: 2018-06-07

Земеделска земя Бенковски

Земеделска земя Бенковски

Цена: 5700.00 лв.

Населено място: Бенковски
Квадратура 9182 кв.м.

ПИ 055007
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
Обявяване на: 2018-06-07

Земеделска земя Аврен

Земеделска земя Аврен

Цена: 1275.00 лв.

Населено място: Аврен
Квадратура 2801 кв.м.

ПИ 082023
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
Обявяване на: 2018-06-07

Земеделска земя Дюлино

Земеделска земя Дюлино

Цена: 4800.00 лв.

Населено място: Дюлино
Квадратура 10000 кв.м.

24739.9.14
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
Обявяване на: 2018-06-07

Земеделска земя Бяла

Земеделска земя Бяла

Цена: 9450.00 лв.

Населено място: Бяла
Квадратура 19125 кв.м.

07598.81.13
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
Обявяване на: 2018-06-07

Земеделска земя Бяла

Земеделска земя Бяла

Цена: 4950.00 лв.

Населено място: Бяла
Квадратура 10293 кв.м.

07598.48.23
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
Обявяване на: 2018-06-07

Земеделска земя Бяла

Земеделска земя Бяла

Цена: 21900.00 лв.

Населено място: Бяла
Квадратура 46734 кв.м.

07598.47.20
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
Обявяване на: 2018-06-07

Земеделска земя Белослав

Земеделска земя Белослав

Цена: 1275.00 лв.

Населено място: Белослав
Квадратура 3001 кв.м.

03719.152.4
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
Обявяване на: 2018-06-07

Земеделска земя Белослав

Земеделска земя Белослав

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: Белослав
Квадратура 5279 кв.м.

03719.22.1
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
Обявяване на: 2018-06-07

Земеделска земя Крумово

Земеделска земя Крумово

Цена: 1440.00 лв.

Населено място: Крумово
Квадратура 4000 кв.м.

местност "Кошарата"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
Обявяване на: 2018-06-21

Земеделска земя Крумово

Земеделска земя Крумово

Цена: 5403.60 лв.

Населено място: Крумово
Квадратура 3 кв.м.

местност "Кошарата"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
Обявяване на: 2018-06-21

Земеделска земя Огражден

Земеделска земя Огражден

Цена: 2960.00 лв.

Населено място: Огражден
Квадратура 5625 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители