Имоти > Земеделска земя

Всички имоти в Земеделска земя от ЧСИ

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 509.76 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 1474 кв.м.

ГОРСКА НИВА, иглолистна гора, с площ от 1.474 дка, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КОШАРИТЕ, отдел 38, подотдел биква „Б”, съставляваща имот № 017023
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 177.12 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 473 кв.м.

НИВА с площ от 0.473 дка, четвърта категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност ЛИВАДИТЕ, съставляваща имот № 011104
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 3213.36 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 9588 кв.м.

НИВА с площ от 9.588 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност ГОЛЕМИТЕ КАМЪНИ, съставляваща имот № 011082
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 1599.84 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 4675 кв.м.

НИВА с площ от 4.675 дка, четвърта категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност СРЕДНИ ГРАДИНИ, съставляваща имот № 044047
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 1800.72 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 5372 кв.м.

НИВА с площ от 5.372 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност ПОДКОВАТА, съставляваща имот № 041049
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 601.92 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 1758 кв.м.

НИВА с площ от 1.758 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КРИВОЛИТЕ, съставляваща имот № 036042
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 1273.68 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 3800 кв.м.

НИВА с площ от 3.800 дка, шеста категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КУРУДЖА ДЕРЕ, съставляваща имот № 031027
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 1449.36 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 3424 кв.м.

НИВА с площ от 3.424 дка, седма категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КАБАЛЪЦИ, съставляваща имот № 023067
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 2977.92 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 8979 кв.м.

НИВА с площ от 8.979 дка, седма категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КАБАЛЪЦИ, съставляваща имот № 023015
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 193.68 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 368 кв.м.

НИВА с площ от 0.368 дка, трета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност АЗМАКА, съставляваща имот № 000666
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 1553.04 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 4581 кв.м.

НИВА с площ от 4.581 дка, четвърта категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност СРЕДНИ ГРАДИНИ, съставляваща имот № 061329
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 1267.92 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 3784 кв.м.

НИВА с площ от 3.784 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност АЗМАКА, съставляваща имот № 047020
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя ДРЯНОВО

Земеделска земя ДРЯНОВО

Цена: 900.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1822 кв.м.

местност "Манга"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 2080.00 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 2080 кв.м.

НИВА с площ от 2.080 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност ЛОЗЯТА, съставляваща имот № 027050
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 5927.04 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 15000 кв.м.

НИВА с площ от 15.000 дка, седма категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КАБАЛЪЦИ, съставляваща имот № 023049
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 1984.32 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 5918 кв.м.

ГОРСКА НИВА, иглолистна гора с площ от 5.918 дка, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КОШАРИТЕ, отдел 38, подотдел буква „Б”, съставляваща имот № 017025
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 509.76 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 1474 кв.м.

ГОРСКА НИВА, иглолистна гора, с площ от 1.474 дка, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КОШАРИТЕ, отдел 38, подотдел биква „Б”, съставляваща имот № 017023
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
Обявяване на: 2018-10-26

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 177.12 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 473 кв.м.

НИВА с площ от 0.473 дка, четвърта категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност ЛИВАДИТЕ, съставляваща имот № 011104
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
Обявяване на: 2018-10-26

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 3213.36 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 9588 кв.м.

НИВА с площ от 9.588 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност ГОЛЕМИТЕ КАМЪНИ, съставляваща имот № 011082
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
Обявяване на: 2018-10-26

Земеделска земя Синапово

Земеделска земя Синапово

Цена: 691.92 лв.

Населено място: Синапово
Квадратура 2021 кв.м.

НИВА с площ от 2.021 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност ЕЛХОВСКИ ПЪТ, съставляваща имот № 000622
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25

Земеделска земя Ореховица

Земеделска земя Ореховица

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: Ореховица
Квадратура 15381 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 18.08.2018 до 18.09.2018
Обявяване на: 2018-09-19

Земеделска земя Ореховица

Земеделска земя Ореховица

Цена: 32368.00 лв.

Населено място: Ореховица
Квадратура 69760 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 18.08.2018 до 18.09.2018
Обявяване на: 2018-09-19

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 2289.60 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 3022 кв.м.

местност "СТОФУРЕ"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.09.2018 до 02.10.2018
Обявяване на: 2018-10-03

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 254.16 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 307 кв.м.

местност "РЯКА"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.09.2018 до 02.10.2018
Обявяване на: 2018-10-03

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 482.40 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 582 кв.м.

местност "ПРЕСТОПИЛНА"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.09.2018 до 02.10.2018
Обявяване на: 2018-10-03

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 485.28 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 562 кв.м.

местност "ПРЕСТОПИЛНА"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.09.2018 до 02.10.2018
Обявяване на: 2018-10-03

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 1177.92 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 1363 кв.м.

местност "ПРЕСТОПИЛНА"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.09.2018 до 02.10.2018
Обявяване на: 2018-10-03

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 1635.84 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 2164 кв.м.

местност "ПЛАНИНА"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.09.2018 до 02.10.2018
Обявяване на: 2018-10-03

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 3199.68 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 4040 кв.м.

местност "ОГРАДИЦА"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.09.2018 до 02.10.2018
Обявяване на: 2018-10-03

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 588.96 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 1023 кв.м.

местност "ЛОПОЧЕТЕ"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.09.2018 до 02.10.2018
Обявяване на: 2018-10-03

Земеделска земя Орехово

Земеделска земя Орехово

Цена: 594.72 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 1180 кв.м.

местност "КАЙЛОВО"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.09.2018 до 02.10.2018
Обявяване на: 2018-10-03

Земеделска земя Зелениково

Земеделска земя Зелениково

Цена: 1332.00 лв.

Населено място: Зелениково
Квадратура 3498 кв.м.

с. Зелениково, м. "Дамнали"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Боженците

Земеделска земя Боженците

Цена: 256.00 лв.

Населено място: Боженците
Квадратура 631 кв.м.

местност "Дрянковци"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.08.2018 до 18.09.2018
Обявяване на: 2018-09-19

Земеделска земя Кметовци

Земеделска земя Кметовци

Цена: 729.00 лв.

Населено място: Кметовци
Квадратура 1902 кв.м.

община Габрово
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.08.2018 до 18.09.2018
Обявяване на: 2018-09-19

Земеделска земя Лясково

Земеделска земя Лясково

Цена: 9040.00 лв.

Населено място: Лясково
Квадратура 7001 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.09.2018 до 17.10.2018
Обявяване на: 2018-10-18

Земеделска земя Лясково

Земеделска земя Лясково

Цена: 8800.00 лв.

Населено място: Лясково
Квадратура 6800 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.09.2018 до 17.10.2018
Обявяване на: 2018-10-18

Земеделска земя Лясково

Земеделска земя Лясково

Цена: 1840.00 лв.

Населено място: Лясково
Квадратура 1199 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.09.2018 до 17.10.2018
Обявяване на: 2018-10-18

Земеделска земя Резбарци

Земеделска земя Резбарци

Цена: 70720.00 лв.

Населено място: Резбарци
Квадратура 565 кв.м.

местността "Клиса Дору"
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Земеделска земя Лясково

Земеделска земя Лясково

Цена: 4160.00 лв.

Населено място: Лясково
Квадратура 3199 кв.м.

землището на село Лясково
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.09.2018 до 17.10.2018
Обявяване на: 2018-10-18

Земеделска земя Лесичово

Земеделска земя Лесичово

Цена: 800.00 лв.

Населено място: Лесичово
Квадратура 4000 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Орляк

Земеделска земя Орляк

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: Орляк
Квадратура 6000 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Царевец

Земеделска земя Царевец

Цена: 960.00 лв.

Населено място: Царевец
Квадратура 600 кв.м.

78152.14.28
Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Боряна

Земеделска земя Боряна

Цена: 5832.00 лв.

Населено място: Боряна
Квадратура 5400 кв.м.

С.БОРЯНА, ОБЛ. ВАРНА
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Царевец

Земеделска земя Царевец

Цена: 960.00 лв.

Населено място: Царевец
Квадратура 600 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Царевец

Земеделска земя Царевец

Цена: 1040.00 лв.

Населено място: Царевец
Квадратура 600 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Царевец

Земеделска земя Царевец

Цена: 960.00 лв.

Населено място: Царевец
Квадратура 600 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Царевец

Земеделска земя Царевец

Цена: 15600.00 лв.

Населено място: Царевец
Квадратура 8937 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Царевец

Земеделска земя Царевец

Цена: 6720.00 лв.

Населено място: Царевец
Квадратура 3864 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Царевец

Земеделска земя Царевец

Цена: 20240.00 лв.

Населено място: Царевец
Квадратура 11603 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Царевец

Земеделска земя Царевец

Цена: 7280.00 лв.

Населено място: Царевец
Квадратура 4170 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Царевец

Земеделска земя Царевец

Цена: 8400.00 лв.

Населено място: Царевец
Квадратура 4841 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Царевец

Земеделска земя Царевец

Цена: 10160.00 лв.

Населено място: Царевец
Квадратура 5834 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Крупник

Земеделска земя Крупник

Цена: 1332.00 лв.

Населено място: Крупник
Квадратура 1143 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Земеделска земя Соколовци

Земеделска земя Соколовци

Цена: 686.40 лв.

Населено място: Соколовци
Квадратура 1029 кв.м.

1/6 ид. част / м. "КОРИТАТА"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.08.2018 до 19.09.2018
Обявяване на: 2018-09-20

Земеделска земя Соколовци

Земеделска земя Соколовци

Цена: 627.20 лв.

Населено място: Соколовци
Квадратура 2612 кв.м.

1/6 ид. част / м. "ВАСИЛЦА"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.08.2018 до 19.09.2018
Обявяване на: 2018-09-20

Земеделска земя Соколовци

Земеделска земя Соколовци

Цена: 1241.60 лв.

Населено място: Соколовци
Квадратура 5172 кв.м.

1/6 ид. част / м. "ВАСИЛЦА"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.08.2018 до 19.09.2018
Обявяване на: 2018-09-20

Земеделска земя Пиргово

Земеделска земя Пиргово

Цена: 256.00 лв.

Населено място: Пиргово
Квадратура 1062 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Пиргово

Земеделска земя Пиргово

Цена: 256.00 лв.

Населено място: Пиргово
Квадратура 1015 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 1391.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 4001 кв.м.

1/3 ИД.Ч. местност МОРГУЛЯ
Окръжен съд: Русе
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Ивановци

Земеделска земя Ивановци

Цена: 2392.00 лв.

Населено място: Ивановци
Квадратура 4000 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 974 кв.м.

ул. „Мичман Тодор Саев“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.08.2018 до 14.09.2018
Обявяване на: 2018-09-17

Земеделска земя Кесарево

Земеделска земя Кесарево

Цена: 792.00 лв.

Населено място: Кесарево
Квадратура 3301 кв.м.

местност Долното поле
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 2018-09-11

Земеделска земя Кесарево

Земеделска земя Кесарево

Цена: 943.20 лв.

Населено място: Кесарево
Квадратура 5 кв.м.

местност ПОД МЕШЕТО
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 2018-09-11

Земеделска земя Таваличево

Земеделска земя Таваличево

Цена: 5639.00 лв.

Населено място: Таваличево
Квадратура 4999 кв.м.

местността „Брекян“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Таваличево

Земеделска земя Таваличево

Цена: 2268.00 лв.

Населено място: Таваличево
Квадратура 1001 кв.м.

местността „Циганка“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Лиляч

Земеделска земя Лиляч

Цена: 3022.00 лв.

Населено място: Лиляч
Квадратура 3700 кв.м.

местността „Десни валог“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Лиляч

Земеделска земя Лиляч

Цена: 2105.00 лв.

Населено място: Лиляч
Квадратура 2004 кв.м.

местността „Гребани валог“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Лиляч

Земеделска земя Лиляч

Цена: 1975.00 лв.

Населено място: Лиляч
Квадратура 3000 кв.м.

местността „Малио рид“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21

Земеделска земя Бараково

Земеделска земя Бараково

Цена: 17190.00 лв.

Населено място: Бараково
Квадратура 48727 кв.м.

местност: „ГАБЕРО“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Бараково

Земеделска земя Бараково

Цена: 7110.00 лв.

Населено място: Бараково
Квадратура 10000 кв.м.

местност: „БАЧИЩЕ И Л.ДУПКИ“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Бараково

Земеделска земя Бараково

Цена: 9952.20 лв.

Населено място: Бараково
Квадратура 12991 кв.м.

местност: „СРЕДЕН РИД“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28

Земеделска земя Калояново

Земеделска земя Калояново

Цена: 1080.00 лв.

Населено място: Калояново
Квадратура 1286 кв.м.

местност „Ханза“, землището на с. Каловново, общ. Калояново, с ЕКАТТЕ 35523
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Земеделска земя Калояново

Земеделска земя Калояново

Цена: 4320.00 лв.

Населено място: Калояново
Квадратура 4990 кв.м.

местност „Златан“, землището на с. Калояново, общ. Калояново, с ЕКАТТЕ 35523
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Земеделска земя Калояново

Земеделска земя Калояново

Цена: 3240.00 лв.

Населено място: Калояново
Квадратура 3740 кв.м.

местност „ Сърта“, в землището на с. Калояново, общ. Калояново, ЕКАТТЕ 35523
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Земеделска земя Умаревци

Земеделска земя Умаревци

Цена: 813.60 лв.

Населено място: Умаревци
Квадратура 4439 кв.м.

местността "Камъка"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.08.2018 до 28.09.2018
Обявяване на: 2018-10-01

Земеделска земя Умаревци

Земеделска земя Умаревци

Цена: 120.00 лв.

Населено място: Умаревци
Квадратура 785 кв.м.

местност "Старите лозя"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.08.2018 до 28.09.2018
Обявяване на: 2018-10-01

Земеделска земя Шейново

Земеделска земя Шейново

Цена: 4056.89 лв.

Населено място: Шейново
Квадратура 742 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
Обявяване на: 2018-10-05

Земеделска земя Умаревци

Земеделска земя Умаревци

Цена: 1451.20 лв.

Населено място: Умаревци
Квадратура 7499 кв.м.

местността "Жабарски блок"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.08.2018 до 28.09.2018
Обявяване на: 2018-10-01

Земеделска земя Раждавица

Земеделска земя Раждавица

Цена: 7737.30 лв.

Населено място: Раждавица
Квадратура 6960 кв.м.

м. "Каловица"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 22.08.2018 до 22.09.2018
Обявяване на: 2018-09-25

Земеделска земя Генералово

Земеделска земя Генералово

Цена: 813.06 лв.

Населено място: Генералово
Квадратура 7995 кв.м.

м. Беймезар
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.08.2018 до 12.09.2018
Обявяване на: 2018-09-13

Земеделска земя Генералово

Земеделска земя Генералово

Цена: 1174.14 лв.

Населено място: Генералово
Квадратура 11796 кв.м.

м. Леска дере
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.08.2018 до 12.09.2018
Обявяване на: 2018-09-13

Земеделска земя Генералово

Земеделска земя Генералово

Цена: 144.18 лв.

Населено място: Генералово
Квадратура 1609 кв.м.

м. старите лозя
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.08.2018 до 12.09.2018
Обявяване на: 2018-09-13

Земеделска земя Генералово

Земеделска земя Генералово

Цена: 1304.28 лв.

Населено място: Генералово
Квадратура 13103 кв.м.

м. Каракачански кобили
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.08.2018 до 12.09.2018
Обявяване на: 2018-09-13

Земеделска земя Извор

Земеделска земя Извор

Цена: 3656.00 лв.

Населено място: Извор
Квадратура 3998 кв.м.

м. КАРАПЕТРОВ АЗМАК
Окръжен съд: Бургас
Срок: 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 2018-09-11

Земеделска земя Корен

Земеделска земя Корен

Цена: 396.00 лв.

Населено място: Корен
Квадратура 1 кв.м.

М-Т "КАПАН ЧЕИР"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 2018-09-11

Земеделска земя Лозен

Земеделска земя Лозен

Цена: 25920.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 1409 кв.м.

с. Долни Лозен
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя Сапарева баня

Земеделска земя Сапарева баня

Цена: 24906.00 лв.

Населено място: Сапарева баня
Квадратура 1104 кв.м.

местност "Вадите"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 405080.00 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 165878 кв.м.

00789.45.32
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 395972.00 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 97289 кв.м.

00789.41.12
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 23732.00 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 10204 кв.м.

00789.45.18
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 41968.00 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 18045 кв.м.

00789.45.24
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 40121.60 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 17251 кв.м.

00789.45.25
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 33904.80 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 14578 кв.м.

00789.45.26
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 15500.80 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 6665 кв.м.

00789.45.27
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 18150.40 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 7804 кв.м.

00789.45.28
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 92138.40 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 37730 кв.м.

00789.46.11
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 69826.40 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 18014 кв.м.

00789.62.9
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 14048.00 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 3698 кв.м.

00789.62.10
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 65089.60 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 16792 кв.м.

00789.62.11
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 5155.20 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 1400 кв.м.

00789.62.13
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 20966.40 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 5409 кв.м.

00789.64.14
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Земеделска земя Аспарухово

Земеделска земя Аспарухово

Цена: 304611.20 лв.

Населено място: Аспарухово
Квадратура 74842 кв.м.

00789.62.8
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители