Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  3003 кв.м., Крумово
  общ. Родопи, обл. Пловдив, местност Кошарата
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 6004.00 лв.
 • Земеделска земя
  1491 кв.м., Мостич

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 560.00 лв.
 • Земеделска земя
  600 кв.м., Куклен
  гр.Куклен, обл.Пловдив
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 05.02.2018 до 05.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-06
  Виж повече
 • 2048.00 лв.
 • Земеделска земя
  4299 кв.м., Гранитово
  ½ идеална част от ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 4.299 дка., трета категория, в м. ЧИЛИКЛИ БАИР в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 014015
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 1431.00 лв.
 • Земеделска земя
  3159 кв.м., Гранитово
  ½ идеална част от ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 3.159 дка., девета и пета категория, в м. ШАХБЕЙСКИ ВРЪХ в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 025070
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 540.00 лв.
 • Земеделска земя
  9267 кв.м., Гранитово
  ½ идеална част от ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 9.267 дка., шеста категория, в м. КУКОРЕВО в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 051035, при граници:051036; 051031; 051032; 051033; 051034; 001126
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 2025.00 лв.
 • Земеделска земя
  1819 кв.м., Гранитово
  ½ идеална част от ЛОЗЕ с площ от 1.819 дка., четвърта категория, в м. МЕТЛИТЕ в с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, представляваща имот ПИ 082033, при граници:082032; 000627; 082034; 000359
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 275.40 лв.
 • Земеделска земя
  19398 кв.м., Подслон

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 23277.60 лв.
 • Земеделска земя
  3171 кв.м., Тополи
  С.ТОПОЛИ, ОБЛ. ВАРНА, М.АЧМИТЕ
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 57240.00 лв.
 • Земеделска земя
  10491 кв.м., Средище

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 29.01.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 13848.00 лв.
 • Земеделска земя
  5000 кв.м., Койнаре

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 4416.00 лв.
 • Земеделска земя
  5000 кв.м., Койнаре

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 4416.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., ВАРНА

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 15300.00 лв.
 • Земеделска земя
  1268 кв.м., Желява
  с. Желява, местността Венеца
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 1350.00 лв.
 • Земеделска земя
  6091 кв.м., Желява
  с. Желява, местността Убреша, продава се 1/2 идеална част от имота
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 5400.00 лв.
 • Земеделска земя
  4701 кв.м., Григорево
  с.Григорево, община Елин Пелин, област София, местност „Вържески ливади“
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 97900.00 лв.
 • Земеделска земя
  1295 кв.м., Долно Камарци
  с.Долно Камарци, община Горна Малина, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 520.00 лв.
 • Земеделска земя
  3800 кв.м., ЕЛИН ПЕЛИН
  гр.Елин Пелин, местност „Синанец”, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 11300.00 лв.
 • Земеделска земя
  7885 кв.м., Тополи
  с. Тополи, м-т Бостан Тарла
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 30000.00 лв.
 • Земеделска земя
  1248 кв.м., Николичевци
  местността „Турски гробища“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 855.00 лв.
 • Земеделска земя
  4049 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр. Петрич, м. АЛМАЛЪК-ОМОНДРОСТ
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 103268.00 лв.
 • Земеделска земя
  271 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  М. БАЛАРБАШИ
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 17200.00 лв.
 • Земеделска земя
  13704 кв.м., Нови Искър
  с. Войнеговци, общ. Столична, местност "Потиш"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 384000.00 лв.
 • Земеделска земя
  2048 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 157.00 лв.
 • Земеделска земя
  5740 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 439.00 лв.
 • Земеделска земя
  1708 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 261.00 лв.
 • Земеделска земя
  3269 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 501.00 лв.
 • Земеделска земя
  15000 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 2297.00 лв.
 • Земеделска земя
  24000 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 3675.00 лв.
 • Земеделска земя
  1741 кв.м., Девенци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 766.00 лв.
 • Земеделска земя
  771 кв.м., Чомаковци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 203.00 лв.
 • Земеделска земя
  495 кв.м., Чомаковци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 130.00 лв.
 • Земеделска земя
  735 кв.м., Чомаковци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 194.00 лв.
 • Земеделска земя
  6778 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 2982.00 лв.
 • Земеделска земя
  6778 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 2982.00 лв.
 • Земеделска земя
  6778 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 2982.00 лв.
 • Земеделска земя
  3535 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 934.00 лв.
 • Земеделска земя
  1802 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 793.00 лв.
 • Земеделска земя
  3364 кв.м., Рогош
  местност Селски ниви
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 3280.00 лв.
 • Земеделска земя
  16063 кв.м., Балканци

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 1080.00 лв.
 • Земеделска земя
  3367 кв.м., Рогош
  местност Селски ниви
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 3280.00 лв.
 • Земеделска земя
  3604 кв.м., Балканци

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 225.00 лв.
 • Земеделска земя
  3732 кв.м., Рогош
  местност Селски ниви
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 3600.00 лв.
 • Земеделска земя
  1990 кв.м., Балканци

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 108.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Рогош
  местност Селски ниви
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 2880.00 лв.
 • Земеделска земя
  3998 кв.м., Балканци

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 360.00 лв.
 • Земеделска земя
  10947 кв.м., Рогош
  местност Селски ниви
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 10560.00 лв.
 • Земеделска земя
  14131 кв.м., Рогош
  местност Селски ниви
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 4506.00 лв.
 • Земеделска земя
  4769 кв.м., Рогош
  местност Селски ниви
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 4640.00 лв.
 • Земеделска земя
  10910 кв.м., Рогош
  местност Селски ниви
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 10480.00 лв.
 • Земеделска земя
  9423 кв.м., Балканци

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 1170.00 лв.
 • Земеделска земя
  11041 кв.м., Рогош
  местност Дърварски път
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 10640.00 лв.
 • Земеделска земя
  10404 кв.м., Балканци

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 990.00 лв.
 • Земеделска земя
  8911 кв.м., Рогош
  местност Бозалък
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 2878.00 лв.
 • Земеделска земя
  7207 кв.м., Рогош
  местност Назър пара
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 5760.00 лв.
 • Земеделска земя
  10077 кв.м., Рогош
  местност Назър пара
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 3207.00 лв.
 • Земеделска земя
  2998 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1319.00 лв.
 • Земеделска земя
  2998 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1319.00 лв.
 • Земеделска земя
  2998 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1319.00 лв.
 • Земеделска земя
  2998 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1319.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 528.00 лв.
 • Земеделска земя
  11699 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 5147.00 лв.
 • Земеделска земя
  5000 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1320.00 лв.
 • Земеделска земя
  1071 кв.м., Телиш

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 471.00 лв.
 • Земеделска земя
  2496 кв.м., Телиш

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1098.00 лв.
 • Земеделска земя
  2299 кв.м., Телиш

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1011.00 лв.
 • Земеделска земя
  950 кв.м., Телиш

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 418.00 лв.
 • Земеделска земя
  980 кв.м., Телиш

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 258.00 лв.
 • Земеделска земя
  1031 кв.м., Телиш

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 272.00 лв.
 • Земеделска земя
  3168 кв.м., Сухаче

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 836.00 лв.
 • Земеделска земя
  1004 кв.м., Рупци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 265.00 лв.
 • Земеделска земя
  1357 кв.м., Рупци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 358.00 лв.
 • Земеделска земя
  1536 кв.м., Рупци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 406.00 лв.
 • Земеделска земя
  1300 кв.м., Гурмазово
  общ. Божурище, местност Новините
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 25.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 20720.00 лв.
 • Земеделска земя
  1300 кв.м., Рупци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 343.00 лв.
 • Земеделска земя
  4259 кв.м., Рупци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1124.00 лв.
 • Земеделска земя
  4982 кв.м., Ракита

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1315.00 лв.
 • Земеделска земя
  390 кв.м., Радомирци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 171.00 лв.
 • Земеделска земя
  1762 кв.м., Кичево
  с. Кичево, общ.Аврен
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 2300.00 лв.
 • Земеделска земя
  1920 кв.м., Радомирци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 845.00 лв.
 • Земеделска земя
  3650 кв.м., Радомирци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 1606.00 лв.
 • Земеделска земя
  1150 кв.м., Радомирци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 365.00 лв.
 • Земеделска земя
  1344 кв.м., Радомирци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 591.00 лв.
 • Земеделска земя
  2210 кв.м., Радомирци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 583.00 лв.
 • Земеделска земя
  9630 кв.м., Рогош
  местност Назър пара
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 3840.00 лв.
 • Земеделска земя
  7524 кв.м., Радомирци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 3310.00 лв.
 • Земеделска земя
  1440 кв.м., Радомирци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 380.00 лв.
 • Земеделска земя
  1440 кв.м., Радомирци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 380.00 лв.
 • Земеделска земя
  4003 кв.м., Лепица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1057.00 лв.
 • Земеделска земя
  7498 кв.м., Лепица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1979.00 лв.
 • Земеделска земя
  1022 кв.м., Лепица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 270.00 лв.
 • Земеделска земя
  5345 кв.м., Лепица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1411.00 лв.
 • Земеделска земя
  2001 кв.м., Горник

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 528.00 лв.
 • Земеделска земя
  2003 кв.м., Бресте

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 529.00 лв.
 • Земеделска земя
  3598 кв.м., Бресте

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1583.00 лв.
 • Земеделска земя
  1997 кв.м., Бресте

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 527.00 лв.
 • Земеделска земя
  8369 кв.м., Рогош
  местност Язлата
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 2800.00 лв.
 • Земеделска земя
  600 кв.м., Мечка

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 158.00 лв.
 • Земеделска земя
  13300 кв.м., Мечка

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 3511.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Мечка

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 792.00 лв.