Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  599 кв.м., Иван Вазово

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 121.50 лв.
 • Земеделска земя
  1 кв.м., Иван Вазово

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 324.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Подайва
  село Подайва, община Исперих, област Разград, местността ''ШАРАМАН''
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 1371.60 лв.
 • Земеделска земя
  4999 кв.м., Подайва
  село Подайва, община Исперих, област Разград, местността ''ИБ ЧАИР'
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 2168.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Глухар
  землището на село Глухар, община Кърджали, с ЕКАТТЕ 15216
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 09.01.2018 до 09.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-12
  Виж повече
 • 8885.60 лв.
 • Земеделска земя
  3169 кв.м., Самуил
  с.Самуил, общ.Самуил, обл.Разград, в местността ЗАД ПАРКА
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 2313.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Глухар
  землището на село Глухар, община Кърджали, с ЕКАТТЕ 15216
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 09.01.2018 до 09.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-12
  Виж повече
 • 28059.20 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Глухар
  землището на село Глухар, община Кърджали, с ЕКАТТЕ 15216
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 09.01.2018 до 09.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-12
  Виж повече
 • 22447.20 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Глухар
  землището на с. Глухар, община Кърджали, с ЕКАТТЕ 15216
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 09.01.2018 до 09.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-12
  Виж повече
 • 7014.40 лв.
 • Земеделска земя
  2056 кв.м., Мичковци

  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 630.00 лв.
 • Земеделска земя
  5321 кв.м., Красен

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 1350.00 лв.
 • Земеделска земя
  6775 кв.м., Тияновци
  местност "Дългата ливада"
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 3969.00 лв.
 • Земеделска земя
  4400 кв.м., Игнатиево

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Земеделска земя
  2850 кв.м., Тополи

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 54000.00 лв.
 • Земеделска земя
  1448 кв.м., Солища
  местност ТУРЛАТА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 46.93 лв.
 • Земеделска земя
  1646 кв.м., Солища
  местност ТУРЛАТА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 53.38 лв.
 • Земеделска земя
  3167 кв.м., Солища
  местност БЪРДЦЕТО СТИКЪЛ
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 89.78 лв.
 • Земеделска земя
  1072 кв.м., Солища
  местост СПУКАНОТО
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 45.85 лв.
 • Земеделска земя
  2976 кв.м., Сарая

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 06.01.2018 до 06.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-07
  Виж повече
 • 3120.00 лв.
 • Земеделска земя
  2161 кв.м., Сарая

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 06.01.2018 до 06.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-07
  Виж повече
 • 2240.00 лв.
 • Земеделска земя
  11758 кв.м., Сарая

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 06.01.2018 до 06.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-07
  Виж повече
 • 12240.00 лв.
 • Земеделска земя
  1501 кв.м., Сарая

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 06.01.2018 до 06.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-07
  Виж повече
 • 1600.00 лв.
 • Земеделска земя
  3797 кв.м., Кремене
  община Смолян, обл.Смолян
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 3783.20 лв.
 • Земеделска земя
  1693 кв.м., Кремене
  община Смолян, обл.Смолян
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-14
  Виж повече
 • 2142.40 лв.
 • Земеделска земя
  538 кв.м., Кремене
  община Смолян, обл.Смолян
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 615.20 лв.
 • Земеделска земя
  3150 кв.м., Кремене
  община Смолян, обл.Смолян
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 2871.20 лв.
 • Земеделска земя
  200 кв.м., Кремене
  община Смолян, обл.Смолян
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 2702.40 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Лесичово

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 960.00 лв.
 • Земеделска земя
  4045 кв.м., Църквица
  землището на с.Църквица, ЕКАТТЕ 78642, община Джебел
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 7387.20 лв.
 • Земеделска земя
  6301 кв.м., Козловец

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2280.00 лв.
 • Земеделска земя
  9402 кв.м., Козловец

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 3456.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., КАВАРНА

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 7600.00 лв.
 • Земеделска земя
  2 кв.м., Банкя
  кв.Вердикал, ливада № 043085
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 13891.50 лв.
 • Земеделска земя
  982 кв.м., Старо село

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 80.00 лв.
 • Земеделска земя
  331 кв.м., Старо село

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 56.00 лв.
 • Земеделска земя
  1072 кв.м., Голец

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-10
  Виж повече
 • 88.00 лв.
 • Земеделска земя
  329 кв.м., Голец

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 56.00 лв.
 • Земеделска земя
  10886 кв.м., СОФИЯ
  м. Босилковица
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 742122.00 лв.
 • Земеделска земя
  2028 кв.м., Сърница
  местност "Челото"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.12.2018 до 11.01.2019
  Обявяване на: 2019-01-12
  Виж повече
 • 176.25 лв.
 • Земеделска земя
  2028 кв.м., Сърница
  местност "Челото"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.12.2018 до 11.01.2019
  Обявяване на: 2019-01-12
  Виж повече
 • 176.25 лв.
 • Земеделска земя
  2010 кв.м., Ново Кономлади
  село Ново Кономлади
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 3510.00 лв.
 • Земеделска земя
  5001 кв.м., КАВАРНА

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 16.01.2018 до 16.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-19
  Виж повече
 • 5940.00 лв.
 • Земеделска земя
  2223 кв.м., ТРОЯН
  гр. Троян, местността“МАЛКА РИБНА“
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 1360.00 лв.
 • Земеделска земя
  999 кв.м., Нови Искър
  с. Войнеговци, м. ЯЗО
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 10560.00 лв.
 • Земеделска земя
  560 кв.м., Ливада
  местност Гробищата
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 2000.00 лв.
 • Земеделска земя
  2553 кв.м., Троица
  м. "Калугер Боаз"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 378.00 лв.
 • Земеделска земя
  2331 кв.м., АСЕНОВГРАД
  местност "Переклийка", р-н Горни Воден
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 15660.00 лв.
 • Земеделска земя
  2970 кв.м., Пролом
  Местност "Гробищата"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 4320.00 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Пролом
  Местност "Омарбашко"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1547.10 лв.
 • Земеделска земя
  1199 кв.м., Царацово
  с.Царацово, п.к. 4204, община Марица, област Пловдив, местност КЕРЕМЕДЧИЙКАТА
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 768.00 лв.
 • Земеделска земя
  4998 кв.м., Царацово
  с.Царацово, п.к. 4204, община Марица, област Пловдив, местност ТАХТАЛИЙСКИ АЗМАК
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 4000.00 лв.
 • Земеделска земя
  3100 кв.м., Царацово
  с.Царацово, п.к. 4204, община Марица, област Пловдив, местност ГАНЕВИ БРЕСТИ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 3720.00 лв.
 • Земеделска земя
  4998 кв.м., Царацово
  с.Царацово, п.к. 4204, община Марица, област Пловдив, местност ЮРУШКИТЕ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 3600.00 лв.
 • Земеделска земя
  6001 кв.м., Царацово
  с.Царацово, п.к. 4204, община Марица, област Пловдив, местност ТАХТАЛИЙСКИ АЗМАК
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 4800.00 лв.
 • Земеделска земя
  3300 кв.м., ПЛОВДИВ
  гр.Пловдив, местност М/У Г.КОН И ПАЗ.ШОСЕ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 44880.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Веселие
  местност Бакалките
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 1600.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Веселие
  местност Праматарката
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 2160.00 лв.
 • Земеделска земя
  8498 кв.м., Угърчин

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 09.01.2018 до 09.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-12
  Виж повече
 • 2104.00 лв.
 • Земеделска земя
  9300 кв.м., Угърчин

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 09.01.2018 до 09.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-12
  Виж повече
 • 4280.00 лв.
 • Земеделска земя
  3144 кв.м., Поляново
  местност Ачмите
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 09.01.2018 до 09.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-12
  Виж повече
 • 1760.00 лв.
 • Земеделска земя
  835 кв.м., Борима
  с. Борима
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 1980.45 лв.
 • Земеделска земя
  835 кв.м., Борима
  с. Борима
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 01.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-02
  Виж повече
 • 1980.45 лв.
 • Земеделска земя
  1600 кв.м., Подвис
  местност Чалнък келеме
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 09.01.2018 до 09.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-12
  Виж повече
 • 816.00 лв.
 • Земеделска земя
  788 кв.м., Осиковица
  местност "НЕШОВИЦИ", землище на с. ОСИКОВИЦА, община Правец
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 692.00 лв.
 • Земеделска земя
  3232 кв.м., Осиковица
  местност "БАЛИНЕТЕ", землище на с. ОСИКОВИЦА, община Правец
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 2944.00 лв.
 • Земеделска земя
  4136 кв.м., Осиковица
  местност "ИЛЧОВИЧИНОТО", землище на с. ОСИКОВИЦА, община Правец
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 6268.00 лв.
 • Земеделска земя
  1997 кв.м., Осиковица
  местност "ЛЪЧЕТО", землище на с. ОСИКОВИЦА, община ПРАВЕЦ
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 2704.00 лв.
 • Земеделска земя
  3683 кв.м., Костандово
  местността „Драгийница“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 67.33 лв.
 • Земеделска земя
  4503 кв.м., Костандово
  местността „Драгийница“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 82.32 лв.
 • Земеделска земя
  846 кв.м., Костандово
  местността „Трапец“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 15.47 лв.
 • Земеделска земя
  1709 кв.м., Костандово
  местността „Калище“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 31.25 лв.
 • Земеделска земя
  1243 кв.м., Костандово
  местността „Вигневи огради“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 22.73 лв.
 • Земеделска земя
  1174 кв.м., Костандово
  местността „Паповица“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 21.46 лв.
 • Земеделска земя
  561 кв.м., Костандово
  местността „Долно карагачи“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 10.27 лв.
 • Земеделска земя
  1824 кв.м., Соколовци
  1/6 идеална част от ЛИВАДА, М. РОЖЕН
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 547.20 лв.
 • Земеделска земя
  2701 кв.м., Соколовци
  1/6 идеална част от ЛИВАДА, М. РОЖЕН
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 485.60 лв.
 • Земеделска земя
  4059 кв.м., Соколовци
  1/6 идеална част от ЛИВАДА, М. РОЖЕН
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 1217.60 лв.
 • Земеделска земя
  1860 кв.м., Хаджидимитрово

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 720000.00 лв.
 • Земеделска земя
  5000 кв.м., Стрелково
  местността „ХАДЖИЕВ БОРУН”
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 5670.00 лв.
 • Земеделска земя
  6000 кв.м., Стрелково
  „БЕЛЕЗНИКА 19”
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 7020.00 лв.
 • Земеделска земя
  7500 кв.м., Стрелково
  местността „МАЛКИЯ ЕКЕНЛИК 10”
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 8100.00 лв.
 • Земеделска земя
  2015 кв.м., Букоровци
  местонст Тонкина Ливада, общ. Годеч
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 28.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 720.00 лв.
 • Земеделска земя
  26611 кв.м., ЧЕПЕЛАРЕ
  НИВА, М. ВАКЪФА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 32400.00 лв.
 • Земеделска земя
  2469 кв.м., Радювене
  с. Радювене, местност "КАРАМИНСКО"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 585.00 лв.
 • Земеделска земя
  635 кв.м., Борино
  ГОРИ И ХРАСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, М. ПАНДЪКЛЪ
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 183.20 лв.
 • Земеделска земя
  2990 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 705.00 лв.
 • Земеделска земя
  11000 кв.м., Смочан
  с. Смочан, местност "КЛИСУРА"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 2446.00 лв.
 • Земеделска земя
  51820 кв.м., Микре
  с. Микре
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 8912.00 лв.
 • Земеделска земя
  1981 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 474.00 лв.
 • Земеделска земя
  17897 кв.м., Смочан
  с. Смочан, местност "КЛИСУРА"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 3966.00 лв.
 • Земеделска земя
  978 кв.м., Чала
  ПАСИЩЕ, М. П. СОВАТ/ПОДМОЛАТА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 313.60 лв.
 • Земеделска земя
  2999 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 705.00 лв.
 • Земеделска земя
  14699 кв.м., Смочан
  с. Смочан, местност "КАЯДЖИКА"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 3261.00 лв.
 • Земеделска земя
  1832 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1008.00 лв.
 • Земеделска земя
  6834 кв.м., Смочан
  с. Смочан, местност "КАМЪКА"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1528.00 лв.
 • Земеделска земя
  4775 кв.м., Лисец
  с. Лисец
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 2616.00 лв.
 • Земеделска земя
  2999 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 705.00 лв.
 • Земеделска земя
  4999 кв.м., Смочан
  с. Смочан, местност "ДРАКАТА"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1124.00 лв.
 • Земеделска земя
  3498 кв.м., Лисец
  с. Лисец
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1920.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Радювене
  Община Ловеч, с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 705.00 лв.