Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  1792 кв.м., Вълче поле
  м. Каваците
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 205.20 лв.
 • Земеделска земя
  3535 кв.м., Марково
  М. СТАРЕЦ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1595.00 лв.
 • Земеделска земя
  12821 кв.м., Вълче поле
  м. Гьоля
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 1465.20 лв.
 • Земеделска земя
  6150 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2764.00 лв.
 • Земеделска земя
  2577 кв.м., Вълче поле
  м. Хожевска река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 294.30 лв.
 • Земеделска земя
  4900 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2205.00 лв.
 • Земеделска земя
  1783 кв.м., Вълче поле
  м. Чучурката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 204.30 лв.
 • Земеделска земя
  10810 кв.м., Вълче поле
  м. Чучурката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 1235.70 лв.
 • Земеделска земя
  4998 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2249.00 лв.
 • Земеделска земя
  6100 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2742.00 лв.
 • Земеделска земя
  4399 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1981.00 лв.
 • Земеделска земя
  676 кв.м., Вълче поле
  м. Далъ Бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 78.30 лв.
 • Земеделска земя
  8601 кв.м., Марково

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 3861.00 лв.
 • Земеделска земя
  1778 кв.м., Вълче поле
  м. Далъ Бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 204.30 лв.
 • Земеделска земя
  5400 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2429.00 лв.
 • Земеделска земя
  9280 кв.м., Вълче поле
  м. Далъ Бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 1060.20 лв.
 • Земеделска земя
  2588 кв.м., Вълче поле
  м. Права река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 297.00 лв.
 • Земеделска земя
  3472 кв.м., Вълче поле
  м. Чучурката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 396.90 лв.
 • Земеделска земя
  1616 кв.м., Вълче поле
  м. Старото пладнище
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 185.40 лв.
 • Земеделска земя
  2133 кв.м., Вълче поле
  м. Граматичко дере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 243.90 лв.
 • Земеделска земя
  3300 кв.м., Марково
  М. ПОЛЯНИЦЕ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1490.00 лв.
 • Земеделска земя
  3778 кв.м., Вълче поле
  м. Граматичко дере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 432.00 лв.
 • Земеделска земя
  2915 кв.м., Вълче поле
  м. Юртя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 333.90 лв.
 • Земеделска земя
  14463 кв.м., Вълче поле
  тръна поляна
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 1652.40 лв.
 • Земеделска земя
  16146 кв.м., Вълче поле
  м. Юртя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 1845.00 лв.
 • Земеделска земя
  379 кв.м., Вълче поле
  пелтечки кимури
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 44.10 лв.
 • Земеделска земя
  1316 кв.м., Вълче поле
  м. Пръста
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 151.20 лв.
 • Земеделска земя
  5658 кв.м., Вълче поле
  юртя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 647.10 лв.
 • Земеделска земя
  514 кв.м., Вълче поле
  м. Пръста
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 59.40 лв.
 • Земеделска земя
  3300 кв.м., Марково
  М. ПОЛЯНИЦЕ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1937.00 лв.
 • Земеделска земя
  5152 кв.м., Вълче поле
  юртя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 589.50 лв.
 • Земеделска земя
  794 кв.м., Вълче поле
  м. Говежди пътеки
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 90.90 лв.
 • Земеделска земя
  1135 кв.м., Вълче поле
  чардачки ниви
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 130.50 лв.
 • Земеделска земя
  4907 кв.м., Вълче поле
  м. Тръна поляна
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 560.70 лв.
 • Земеделска земя
  5609 кв.м., Марково
  М. ДЪЛБОКАТА-ЕЛЕНЕЦ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2522.00 лв.
 • Земеделска земя
  1162 кв.м., Вълче поле
  м. Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 133.20 лв.
 • Земеделска земя
  4150 кв.м., Марково
  М. ПОЛЯНИЦЕ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1870.00 лв.
 • Земеделска земя
  1162 кв.м., Вълче поле
  м. Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 133.20 лв.
 • Земеделска земя
  8899 кв.м., Вълче поле
  шафтана
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 1017.00 лв.
 • Земеделска земя
  1947 кв.м., Марково
  М. ГЕРАКИНКАТА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1130.00 лв.
 • Земеделска земя
  5549 кв.м., Вълче поле
  м. Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 634.50 лв.
 • Земеделска земя
  10000 кв.м., Вълче поле
  ематараклара
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 1143.00 лв.
 • Земеделска земя
  3528 кв.м., Марково
  М. ГЕРАКИНКАТА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2036.00 лв.
 • Земеделска земя
  3005 кв.м., Вълче поле
  дюс тараклара
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 343.80 лв.
 • Земеделска земя
  2200 кв.м., Марково
  М. ГЕРАКИНКАТА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1270.00 лв.
 • Земеделска земя
  60974 кв.м., Вълче поле
  м. Кемурчето
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 6964.20 лв.
 • Земеделска земя
  501 кв.м., Вълче поле
  дюс тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 58.50 лв.
 • Земеделска земя
  7249 кв.м., Вълче поле
  дюс тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 828.90 лв.
 • Земеделска земя
  3879 кв.м., Вълче поле
  дюс тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 443.70 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Вълче поле
  дюс тараклара
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 457.20 лв.
 • Земеделска земя
  15000 кв.м., Върбица
  М. ГОЛЯМОТО ЛИВАДЕ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 6710.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Вълче поле
  дюс тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 229.50 лв.
 • Земеделска земя
  12387 кв.м., Върбица
  М. ГОЛЯМОТО ЛИВАДЕ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 5543.00 лв.
 • Земеделска земя
  3616 кв.м., Вълче поле
  кутела
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 414.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Върбица
  М. ГОЛЯМОТО ЛИВАДЕ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1799.00 лв.
 • Земеделска земя
  514 кв.м., Вълче поле
  кутела
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 59.40 лв.
 • Земеделска земя
  2956 кв.м., Върбица
  М. ЯМАТА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1333.00 лв.
 • Земеделска земя
  2301 кв.м., Вълче поле
  чардачки ниви
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 263.70 лв.
 • Земеделска земя
  3511 кв.м., Вълче поле
  ФРЯНСКА РЕКА
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 401.40 лв.
 • Земеделска земя
  502 кв.м., Вълче поле
  бакъ бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 57.60 лв.
 • Земеделска земя
  667 кв.м., Вълче поле
  карачка нива1
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 76.50 лв.
 • Земеделска земя
  895 кв.м., Иваново
  М. ЛОЗЯТА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 433.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Троица
  М. ЯСАКЛЪК
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 434.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Вълче поле
  карачка нива1
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 229.50 лв.
 • Земеделска земя
  2500 кв.м., Троица
  М. ЯКАТА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1064.00 лв.
 • Земеделска земя
  293 кв.м., Вълче поле
  бахчатат
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 34.20 лв.
 • Земеделска земя
  1900 кв.м., Осмар
  М. БЕЛАТА ВОДА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 769.00 лв.
 • Земеделска земя
  8670 кв.м., Осмар
  М. КУКУ БАИР
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 3462.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Осмар
  М. ХУМНИК
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 411.00 лв.
 • Земеделска земя
  10838 кв.м., Конево
  М. БАЛАБАН ГЮНЯ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 5095.00 лв.
 • Земеделска земя
  1934 кв.м., Конево
  М. ЯМА АЛТЪ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 920.00 лв.
 • Земеделска земя
  5013 кв.м., Драгоево
  М. ПАРНАРИЦА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2120.00 лв.
 • Земеделска земя
  3492 кв.м., Драгоево
  М. БЕЮВ ЧЕИР
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1481.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Вълче поле
  бакъ бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 115.20 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Вълче поле
  кара тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 342.90 лв.
 • Земеделска земя
  4999 кв.м., Кочово
  М. КОКАРИЦА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2452.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Вълче поле
  кара тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 115.20 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Вълче поле
  кара тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 342.90 лв.
 • Земеделска земя
  1468 кв.м., Суха река
  М. ТЮТЮНЛИЙКА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 631.00 лв.
 • Земеделска земя
  1516 кв.м., Вълче поле
  кара тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 173.70 лв.
 • Земеделска земя
  805 кв.м., Вълче поле
  кара тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 92.70 лв.
 • Земеделска земя
  3500 кв.м., Вълче поле
  кара тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 400.50 лв.
 • Земеделска земя
  2399 кв.м., Вълче поле
  сепетчиева кория
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 274.50 лв.
 • Земеделска земя
  282 кв.м., Вълче поле
  сепетчиева кория
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 32.40 лв.
 • Земеделска земя
  1301 кв.м., Вълче поле
  чар нива
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 149.40 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Вълче поле
  чардачки ниви
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 342.90 лв.
 • Земеделска земя
  904 кв.м., Вълче поле
  ялаците
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 104.40 лв.
 • Земеделска земя
  2786 кв.м., Вълче поле
  бакъ бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 319.50 лв.
 • Земеделска земя
  204 кв.м., Вълче поле
  елаците
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 23.40 лв.
 • Земеделска земя
  6000 кв.м., Тушовица
  М. БЕДЖЕНЕЛИК
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 3482.00 лв.
 • Земеделска земя
  477 кв.м., Вълче поле
  биволски четрък
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 55.80 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Тушовица
  М. РАДИЧ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2326.00 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Вълче поле
  хож ряка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 171.90 лв.
 • Земеделска земя
  758 кв.м., Вълче поле
  чучурката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 87.30 лв.
 • Земеделска земя
  4500 кв.м., Тушовица
  М. БОКЛУДЖА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2615.00 лв.
 • Земеделска земя
  10004 кв.м., Вълче поле
  права река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 1143.90 лв.
 • Земеделска земя
  1891 кв.м., Нова Бяла река
  М. ТОПОКЛИЯТА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1106.00 лв.
 • Земеделска земя
  1105 кв.м., Нова Бяла река
  М. КОМЛУК
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 652.00 лв.
 • Земеделска земя
  800 кв.м., Вълче поле
  чучурката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 91.80 лв.
 • Земеделска земя
  3599 кв.м., Нова Бяла река
  М. КОМЛУК
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 2093.00 лв.