Имоти > Земеделска земя

Всички имоти в Земеделска земя от ЧСИ

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 12.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 124 кв.м.

м. Лозята
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Бинкос

Земеделска земя Бинкос

Цена: 320.00 лв.

Населено място: Бинкос
Квадратура 2599 кв.м.

местност Дурбалъка
Окръжен съд: Сливен
Срок: 07.07.2018 до 07.08.2018
Обявяване на: 2018-08-08

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 40.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 400 кв.м.

м. Лозята
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Бинкос

Земеделска земя Бинкос

Цена: 400.00 лв.

Населено място: Бинкос
Квадратура 3319 кв.м.

местност Янаклъка
Окръжен съд: Сливен
Срок: 07.07.2018 до 07.08.2018
Обявяване на: 2018-08-08

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 232.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1852 кв.м.

м. Юртя
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 1564.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 13678 кв.м.

м. Дюс Тараклара
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 144.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1243 кв.м.

м. Кемурчетата
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 516.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 4523 кв.м.

м. Фрянска Река
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 328.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 2882 кв.м.

м. Чукаря
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 456.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 3668 кв.м.

м. Сазлъдере
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 324.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 3264 кв.м.

м. Стоилова Кория
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 492.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 4289 кв.м.

м. Лочката
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 568.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 4981 кв.м.

м. Бакъ бунар
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 1480.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 12938 кв.м.

м. Кемурчетата
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 1852.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 16201 кв.м.

м. Гьоля
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 204.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1792 кв.м.

м. Каваците
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 1468.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 12821 кв.м.

м. Гьоля
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 296.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 2577 кв.м.

м. Хожевска река
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 204.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1783 кв.м.

м. Чучурката
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 76.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 676 кв.м.

м. Далъ Бунар
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 204.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1778 кв.м.

м. Далъ Бунар
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 1060.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 9280 кв.м.

м. Далъ Бунар
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 296.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 2588 кв.м.

м. Права Река
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 396.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 3472 кв.м.

м. Чучурката
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 184.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1616 кв.м.

м. Старото пладнище
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 244.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 2133 кв.м.

м. Граматичко Дере
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 364.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 2915 кв.м.

м. Юртя
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 152.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1316 кв.м.

м. Пръста
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 52.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 514 кв.м.

м. Пръста
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 100.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 794 кв.м.

м. Говежди пътеки
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 144.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1162 кв.м.

м. Саята
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 44.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 379 кв.м.

М."ПЕЛТЕЧКИ КИМУРИ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 128.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1135 кв.м.

М."ЧАРДАЧКИ НИВИ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 344.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 3005 кв.м.

М."ДЮС ТАРАКЛАРА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 56.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 501 кв.м.

М."ДЮСТАРЛА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 828.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 7249 кв.м.

М."ДЮСТАРЛА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 60.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 514 кв.м.

М."КУТЕЛА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 76.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 667 кв.м.

М."КАРАЧКА НИВАТ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 32.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 293 кв.м.

М."БАХЧАТАТ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 56.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 502 кв.м.

М."БАКЪ БУНАР"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 116.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1000 кв.м.

М."БАКЪ БУНАР"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 36.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 282 кв.м.

М."СЕПЕТЧИЕВА КОПИЯ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 112.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 904 кв.м.

М."ЯЛАЦИТЕ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 24.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 204 кв.м.

М."ЕЛАЦИТЕ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 56.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 477 кв.м.

М."БИВОЛСКИ ЧЕТРЪК"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 88.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 758 кв.м.

М."ЧУЧУРКАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 92.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 800 кв.м.

М."ЧУЧУРКАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 116.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1000 кв.м.

М."ЧУЧУРКАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 116.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1004 кв.м.

М."СТАРОТО ПЛАДНИЩЕ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 208.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1816 кв.м.

М."ГРАМАТИЧКО ДЕРЕ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 64.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 560 кв.м.

М."ГРАМАТИЧКО ДЕРЕ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 36.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 321 кв.м.

М."СТАРОТО ПЛАДНИЩЕ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 68.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 611 кв.м.

М."СТАРОТО ПЛАДНИЩЕ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 228.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 2000 кв.м.

М."ГОРНИЯ БУНАР"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 56.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 500 кв.м.

М."ДАЛЬ БУНАР"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 32.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 295 кв.м.

М."ЧУЧУРКАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 116.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1000 кв.м.

М."ДАЛЬ БУНАР"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 84.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 722 кв.м.

М."ДАЛЬ БУНАР"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 64.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 550 кв.м.

М."ДАЛЬ БУНАР"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 132.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1153 кв.м.

М."ДАЛЬ БУНАР"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 60.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 533 кв.м.

М."ДАЛЬ БУНАР"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 116.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 999 кв.м.

м."ХОЖ РЕКА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 68.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 607 кв.м.

м."ХОЖ РЕКА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 80.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 707 кв.м.

м."карачка нива"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 156.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1365 кв.м.

м."карачка нива"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 56.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 500 кв.м.

М. "ФРЯНСКА РЕКА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 312.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 3157 кв.м.

М. "МОГИЛАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 172.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1744 кв.м.

М. "МОГИЛАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 280.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 2832 кв.м.

М. "КОНАЧЕТАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 728.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 7368 кв.м.

М. "КОНАЧЕТАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 348.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 3527 кв.м.

М. "КОНАЧЕТАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 116.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1170 кв.м.

М. "КОНАЧЕТАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 56.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 554 кв.м.

М. "РАДОЙНОВА НИВА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 176.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1800 кв.м.

М. "РАДОЙНОВА НИВА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 868.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 8794 кв.м.

М. "РАДОЙНОВА НИВА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 160.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1608 кв.м.

М. "ПЯСЪКА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 568.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 5749 кв.м.

М. "РАДОЙНОВА НИВА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 296.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 3000 кв.м.

М. "РАДОЙНОВА НИВА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 380.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 3842 кв.м.

М. "РАДОЙНОВА НИВА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 100.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1000 кв.м.

М. "МАРКОВ ЧАИР"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 328.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 3310 кв.м.

М. "БЪРЧИНАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 60.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 594 кв.м.

М. "БЪРЧИНАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 736.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 6449 кв.м.

М. "СТАРОТО ПЛАДНИЩЕ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 552.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 4837 кв.м.

М. "ПЕТРОВА НИВА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 736.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 6428 кв.м.

М. "ПЕТРОВА НИВА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 904.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 7910 кв.м.

М. "ГРАМАТИЧКО ДЕРЕ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 116.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1001 кв.м.

М. "ТИКЕРЛА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 1056.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 9218 кв.м.

М. "СТОИЛОВА КОРИЯ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 600.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 5232 кв.м.

М. "МАРКОВ ЧАИР"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 172.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1500 кв.м.

М. "ЛОЧКАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 304.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 2658 кв.м.

М. "ЛОЧКАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 80.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 695 кв.м.

М. "ЛОЧКАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 772.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 6745 кв.м.

М. "ГОРЧИВАТА ПРЪСТ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 1840.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 16097 кв.м.

М. "СТАРАТА КОРИЯ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 72.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 632 кв.м.

М. "ДАЛЪ БУНАР"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 548.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 4779 кв.м.

М. "ЧУКАРЯ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 784.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 6856 кв.м.

М. "ЧУКАРЯ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 184.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1615 кв.м.

М. "ХОЖЕВСКА РЕКА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 156.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 1265 кв.м.

М. "ДЖИСОВА НИВА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 660.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 6697 кв.м.

М. "СТАРАТА КОРИЯ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 592.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 5989 кв.м.

М. "СТАРАТА КОРИЯ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Земеделска земя Вълче поле

Земеделска земя Вълче поле

Цена: 1292.00 лв.

Населено място: Вълче поле
Квадратура 13064 кв.м.

М. "СТАРАТА КОРИЯ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители