Имоти > Други

Всички имоти в Други от ЧСИ

Други Съдиево

Други Съдиево

Цена: 255440.00 лв.

Населено място: Съдиево
Квадратура 7593 кв.м.


Окръжен съд: Сливен
Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 2018-03-27

Други Раяновци

Други Раяновци

Цена: 10960.00 лв.

Населено място: Раяновци
Квадратура 6018 кв.м.

местност "Крушака"
Окръжен съд: Видин
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Други Раяновци

Други Раяновци

Цена: 21760.00 лв.

Населено място: Раяновци
Квадратура 1215 кв.м.

местност "Крушака"
Окръжен съд: Видин
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Други Кричим

Други Кричим

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: Кричим
Квадратура 660 кв.м.

ул."Никола Вапцаров" 35
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Други Ябланица

Други Ябланица

Цена: 47560.50 лв.

Населено място: Ябланица
Квадратура 554 кв.м.

гр. Ябланица, обл. Ловеч, в местността "Стопански двор"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
Обявяване на: 2018-03-28

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 15060.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Гоце Делчев, ул.''Драма'' 49, бл.1, ет.3, ап.7
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Други Лозенец

Други Лозенец

Цена: 16200.00 лв.

Населено място: Лозенец
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
Обявяване на: 2018-04-06

Други РАДНЕВО

Други РАДНЕВО

Цена: 70973.76 лв.

Населено място: РАДНЕВО
Квадратура 1434 кв.м.

ул. "Заводска"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 2018-04-17

Други Воден

Други Воден

Цена: 4080.00 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 595 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142008 с площ от 0.595 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - Краварник, със застроена площ от 231 кв. м., заедно със всички подобрения
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
Обявяване на: 2018-04-06

Други Воден

Други Воден

Цена: 9232.00 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 3375 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142006 с площ от 3.375 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - Краварник, със застроена площ от 457 кв. м., заедно със всички подобрения
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
Обявяване на: 2018-04-06

Други Воден

Други Воден

Цена: 5416.00 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 1513 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142003 с площ от 1.513 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - СЕНОВАЛ, със застроена площ от 512 кв. м., заедно със всички подобрения в
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
Обявяване на: 2018-04-06

Други Воден

Други Воден

Цена: 10008.00 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 5535 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142002 с площ от 5.535 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, з местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - КРАВАРНИК, със застроена площ от 506 кв. м. - разрушена, заедно със всички
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
Обявяване на: 2018-04-06

Други Воден

Други Воден

Цена: 7868.00 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 4851 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142001 с площ, с площ от 4.851 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - КРАВАРНИК, със застроена площ от 483 кв. м. - разрушена, заедно
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
Обявяване на: 2018-04-06

Други НЕСЕБЪР

Други НЕСЕБЪР

Цена: 147168.00 лв.

Населено място: НЕСЕБЪР
Квадратура 152 кв.м.

гр.Несебър, "Рамина палас", ет.0
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
Обявяване на: 2018-03-15

Други СИЛИСТРА

Други СИЛИСТРА

Цена: 56700.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 303 кв.м.

индустриална зона „ЗАПАД“, местност ПЗ „ЗАПАД
Окръжен съд: Силистра
Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 2018-03-16

Други Копривлен

Други Копривлен

Цена: 12993.08 лв.

Населено място: Копривлен
Квадратура 0 кв.м.

с.Копривлен,общ.Хаджидимово
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Други Копривлен

Други Копривлен

Цена: 11629.58 лв.

Населено място: Копривлен
Квадратура 0 кв.м.

с.Копривлен,общ.Хаджидимово
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 201555.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

замлището на гр. Гоце Делчев, местност "Мочура"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 69660.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр. Гоце Делчев ул. Пейо К. Яворов № 9
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Други Ваклиново

Други Ваклиново

Цена: 76802.18 лв.

Населено място: Ваклиново
Квадратура 0 кв.м.

с. Вклиново, общ. Сатовча
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Други Банско

Други Банско

Цена: 0.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

м. "Грамадето", "КРАУН БАНСКО"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Други Свети Влас

Други Свети Влас

Цена: 25925.00 лв.

Населено място: Свети Влас
Квадратура 0 кв.м.

гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.“ Русалка“ № 97
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Други Роза

Други Роза

Цена: 27280.00 лв.

Населено място: Роза
Квадратура 1440 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 2018-03-29

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 85000.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 550 кв.м.

ул.Трапезица № 7
Окръжен съд: Разград
Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
Обявяване на: 2018-03-22

Други Кабиле

Други Кабиле

Цена: 398000.00 лв.

Населено място: Кабиле
Квадратура 297 кв.м.

УПИ XII-420, целият с площ от 1290 кв.м., от които за ПИ 505 е с площ 1090 кв. м., в кв. 30 по плана на село Кабиле, община Тунджа, обл. Ямбол, заедно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена на полунива, със ЗП от 178 кв.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 2018-03-29

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 58696.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 548 кв.м.

ж.к. "Младост", ул. "Стара планина"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
Обявяване на: 2018-03-26

Други Веселиново

Други Веселиново

Цена: 131680.00 лв.

Населено място: Веселиново
Квадратура 720 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО в с. Веселиново, общ. Тунджа, ул. „Дечка Сюлемезова” 13, представляващо УПИ I-262, в кв. 27 по плана на селото, с площ 720 кв.м. заедно с изградените в имота: ТРАНЖОРНА със застроена площ от 86 кв.м., ПРИСТРОЙКА към транжорната със застр
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 2018-03-29

Други Веселиново

Други Веселиново

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: Веселиново
Квадратура 1000 кв.м.

810/1000 идеални части от ДВОРНО МЯСТО в с. Веселиново, общ. Тунджа, ул. „Добри Войвода” 18, цялото с площ от 1000 кв.м., за което е отреден УПИ VIII-322 в кв. 22 по плана на селото, заедно с построените в това дворно място: ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгънат
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 2018-03-29

Други ТУТРАКАН

Други ТУТРАКАН

Цена: 415050.00 лв.

Населено място: ТУТРАКАН
Квадратура 17667 кв.м.

ул. „Славянска“ № 1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Други Банско

Други Банско

Цена: 142056.30 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 405 кв.м.

ул. Минго Тодев № 22
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Други Могила

Други Могила

Цена: 110400.00 лв.

Населено място: Могила
Квадратура 3525 кв.м.

УПИ I – за производствени дейности/експандиран пенополистирол и др/търговия, услуги и складова дейност, в кв. 1 по плана на с. Могила, общ. Тунджа, с площ от 3525 кв.м., заедно с построената в имота ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА /ЦЕХ ЗА РЕГЕНЕРАТ НА ГУМИ/ съ
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 2018-03-29

Други Завой

Други Завой

Цена: 12400.00 лв.

Населено място: Завой
Квадратура 900 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО от 900квм в с.Завой общ.Тунджа, съставляващо УПИ ХVІІ в кв.11 по плана на селото, ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП от 60квм
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 2018-03-29

Други Банско

Други Банско

Цена: 133582.50 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 629 кв.м.

гр.Банско, ул.''Захари Зограф'' 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Други Устина

Други Устина

Цена: 105300.00 лв.

Населено място: Устина
Квадратура 800 кв.м.

ул. ''Юндола'' 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Други ПЕТРИЧ

Други ПЕТРИЧ

Цена: 195679.13 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "НЕИЗВЕСТНА", М. "БАБОЛИ"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Други РАЗЛОГ

Други РАЗЛОГ

Цена: 37369.35 лв.

Населено място: РАЗЛОГ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Разлог,ул."Рила" № 17
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 32623.92 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
Обявяване на: 2018-03-19

Други ПЕТРИЧ

Други ПЕТРИЧ

Цена: 165112.00 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "ТЕТОВО" № 9
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 32623.92 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
Обявяване на: 2018-03-19

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 32623.92 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
Обявяване на: 2018-03-19

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 33864.48 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
Обявяване на: 2018-03-19

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 33864.48 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
Обявяване на: 2018-03-19

Други Мраморен

Други Мраморен

Цена: 79980.75 лв.

Населено място: Мраморен
Квадратура 53896 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 23.01.2018 до 23.02.2018
Обявяване на: 2018-02-26

Други Хаджидимитрово

Други Хаджидимитрово

Цена: 94500.00 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 2895 кв.м.

ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГЪБИ- терен и сгради, находящ се в ПИ №024081 съгласно КВС, а съгласно ПУП РЗП-УПИ ІІ-81 в кв.24 в землището на с.Хаджидимитрово, общ.Тунджа, обл.Ямболска/ до винарска изба „Шато Руко/
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 2018-03-29

Други Калипетрово

Други Калипетрово

Цена: 37260.00 лв.

Населено място: Калипетрово
Квадратура 3007 кв.м.

местността "Чанлъка"
Окръжен съд: Силистра
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Други Крушуна

Други Крушуна

Цена: 10856.00 лв.

Населено място: Крушуна
Квадратура 320 кв.м.

с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
Обявяване на: 2018-03-19

Други Крушуна

Други Крушуна

Цена: 40712.00 лв.

Населено място: Крушуна
Квадратура 1200 кв.м.

с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
Обявяване на: 2018-03-17

Други Крушуна

Други Крушуна

Цена: 16448.00 лв.

Населено място: Крушуна
Квадратура 480 кв.м.

с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
Обявяване на: 2018-03-19

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 132300.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 79 кв.м.

бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 20, бл. 1, ет.5, ап. 25, м. "Лиляна Димитрова" ЛУКСОЗЕН апартамент
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Други Марково

Други Марково

Цена: 945.00 лв.

Населено място: Марково
Квадратура 80 кв.м.

местност "ЗЕМЛИЩЕ МАРКОВО"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
Обявяване на: 2018-03-20

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 1985.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3 кв.м.

МАЗЕ № 15, Студентски град, при гранични улици ул. "Проф. Хр. Данов" и ул. "Акад. Йордан Трифонов"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 2119.95 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3 кв.м.

МАЗЕ № 13, Студентски град, при гранични улици ул. "Проф. Хр. Данов" и ул. "Акад. Йордан Трифонов"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 2624.76 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4 кв.м.

МАЗЕ № 12, Студентски град, при гранични улици ул. "Проф. Хр. Данов" и ул. "Акад. Йордан Трифонов"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 2288.25 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3 кв.м.

МАЗЕ № 7, Студентски град, при гранични улици ул. "Проф. Хр. данов" и ул. "Акад. Йордан Трифонов"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Други Генерал Кантарджиево

Други Генерал Кантарджиево

Цена: 114052.05 лв.

Населено място: Генерал Кантарджиево
Квадратура 5174 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 2018-02-27

Други Таваличево

Други Таваличево

Цена: 79776.00 лв.

Населено място: Таваличево
Квадратура 7662 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 2018-02-27

Други Равно поле

Други Равно поле

Цена: 12000000.00 лв.

Населено място: Равно поле
Квадратура 0 кв.м.

с.Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Други СВИЛЕНГРАД

Други СВИЛЕНГРАД

Цена: 10125.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 0 кв.м.

ул. Крали Марко № 7
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
Обявяване на: 2018-03-01

Други ПЕТРИЧ

Други ПЕТРИЧ

Цена: 994250.40 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 0 кв.м.

гр. Петрич, м. АЛМАЛЪК-ОМОНДРОСТ
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 2018-02-27

Други Пелатиково

Други Пелатиково

Цена: 61763.00 лв.

Населено място: Пелатиково
Квадратура 504 кв.м.

СЕНОВАЛ ТРЪСТЕНИК
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 2018-02-27

Други Банско

Други Банско

Цена: 46964.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 58 кв.м.

ул. "Кралев свор" №4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 2018-02-27

Други ГАБРОВО

Други ГАБРОВО

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 161 кв.м.

бул. "Столетов" № 157
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Други ГАБРОВО

Други ГАБРОВО

Цена: 470535.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 2106 кв.м.

ул. "Индустриална" № 44
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Други ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Други ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Цена: 306350.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Квадратура 0 кв.м.

ул. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
Обявяване на: 2018-03-23

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 116784.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 243 кв.м.

УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ" № 1, ЕТ. 7
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
Обявяване на: 2018-03-23

Други Долно Линево

Други Долно Линево

Цена: 31500.23 лв.

Населено място: Долно Линево
Квадратура 3470 кв.м.

землището на селото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Други Долно Линево

Други Долно Линево

Цена: 94466.93 лв.

Населено място: Долно Линево
Квадратура 3908 кв.м.

землището на селото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Други Черновръх

Други Черновръх

Цена: 211200.00 лв.

Населено място: Черновръх
Квадратура 10800 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 28.02.2018 до 29.03.2018
Обявяване на: 2018-03-30

Други ХАСКОВО

Други ХАСКОВО

Цена: 2085.75 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 22 кв.м.

ул. Славянска 32, ет. -1, гараж 8
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 2018-02-27

Други ХАСКОВО

Други ХАСКОВО

Цена: 1134.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 11 кв.м.

ул. Славянска 32, ет. 0, обект 2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 2018-02-27

Други Кошарица

Други Кошарица

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: Кошарица
Квадратура 459 кв.м.

местност "Чолакова чешма"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Други КЪРДЖАЛИ

Други КЪРДЖАЛИ

Цена: 282394.18 лв.

Населено място: КЪРДЖАЛИ
Квадратура 1362 кв.м.

кв. "Възрожденци - терасите"
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 2018-02-27

Други Топола

Други Топола

Цена: 378000.00 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 860 кв.м.

с.Топола, местност СО ТОПОЛА, общ.Каварна
Окръжен съд: Добрич
Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 2018-02-27

Други Веселиново

Други Веселиново

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: Веселиново
Квадратура 1110 кв.м.

Дворно място в с.Веселиново, общ.Тунджа, с площ от 1110квм, съставляващо УПИ VІІ-286 кв.4, ведно с изградените в него сгради
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
Обявяване на: 2018-03-23

Други Мамарчево

Други Мамарчево

Цена: 31088.00 лв.

Населено място: Мамарчево
Квадратура 1265 кв.м.

2/3 идеални части от Дворно място, находящо се в с.Мамарчево общ.Болярово, обл.Ямбол, цялото с площ от 1265квм, съставляващо УПИ ІІ в кв.23 по плана на селото, заедно с построените в дворното място ЖЕЛЕЗАРСКИ МАГАЗИН с планоснимачен номер 516 със за
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
Обявяване на: 2018-03-23

Други Върбово

Други Върбово

Цена: 877.50 лв.

Населено място: Върбово
Квадратура 62 кв.м.

М-Т МАНДА ДЕРЕ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Други Мамарчево

Други Мамарчево

Цена: 152560.00 лв.

Населено място: Мамарчево
Квадратура 27170 кв.м.

бивши казарми
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
Обявяване на: 2018-03-23

Други Браничево

Други Браничево

Цена: 52320.00 лв.

Населено място: Браничево
Квадратура 1520 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Други КЪРДЖАЛИ

Други КЪРДЖАЛИ

Цена: 6663.17 лв.

Населено място: КЪРДЖАЛИ
Квадратура 150 кв.м.

кв.“Възрожденци“, ул.“Ангел Кънчев“ №1 - 16.268 % ид. ч. от поземления имот, равняващи се на 150.40 кв. м.
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 2018-02-27

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 97065.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 132 кв.м.

гр./с.Разград, общ.Разград, обл.Разград, ул.Южен Булевард №50А
Окръжен съд: Разград
Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 2018-02-27

Други Бисерци

Други Бисерци

Цена: 105080.00 лв.

Населено място: Бисерци
Квадратура 810 кв.м.

гр./с. село Бисерци, община Кубрат, област Разград, ЕКАТТЕ 04121, в местността "Коренеж"
Окръжен съд: Разград
Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 2018-02-23

Други СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1454 кв.м.

МЕСТНОСТ ИЗГРЕВ-ГЮРГЮНЛЮКА
Окръжен съд: Сливен
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Други РАЗЛОГ

Други РАЗЛОГ

Цена: 87750.00 лв.

Населено място: РАЗЛОГ
Квадратура 270 кв.м.

ул. „Христо Ботев” № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 23.01.2018 до 23.02.2018
Обявяване на: 2018-02-26

Други ДУПНИЦА

Други ДУПНИЦА

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: ДУПНИЦА
Квадратура 92 кв.м.

ул. "Княз Борис 1" № 47, ет.1
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 2018-02-23

Други ВИДИН

Други ВИДИН

Цена: 110700.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 122 кв.м.

ул. Вардар № 8
Окръжен съд: Видин
Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 2018-02-23

Други Рупци

Други Рупци

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: Рупци
Квадратура 501 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 2018-02-23

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 41040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 63 кв.м.

гр.Бургас, ул."Петко Каравелов" № 6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 2018-02-23

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 172125.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 440 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Тодор Кирков" № 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
Обявяване на: 2018-03-19

Други Априлци

Други Априлци

Цена: 216058.00 лв.

Населено място: Априлци
Квадратура 9000 кв.м.

гр. Априлци, кв. "Център"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
Обявяване на: 2018-03-13

Други КЮСТЕНДИЛ

Други КЮСТЕНДИЛ

Цена: 17908.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 1073 кв.м.

ул."Гърлянски черешарник" 23
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 2018-02-23

Други Калипетрово

Други Калипетрово

Цена: 37260.00 лв.

Населено място: Калипетрово
Квадратура 3007 кв.м.

местността "Чанлъка"
Окръжен съд: Силистра
Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
Обявяване на: 2018-02-03

Други Станчов хан

Други Станчов хан

Цена: 65000.00 лв.

Населено място: Станчов хан
Квадратура 285 кв.м.

община Трявна
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
Обявяване на: 2018-02-22

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 54200.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 124 кв.м.

ул."Цар Асен"№10, -1
Окръжен съд: Разград
Срок: 23.01.2018 до 23.02.2018
Обявяване на: 2018-02-26

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 37000.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 85 кв.м.

ул."Цар Асен" №10, ет.-1
Окръжен съд: Разград
Срок: 23.01.2018 до 23.02.2018
Обявяване на: 2018-02-26

Други Сотиря

Други Сотиря

Цена: 493200.00 лв.

Населено място: Сотиря
Квадратура 46418 кв.м.

С. СОТИРЯ, ОБЩ. СЛИВЕН
Окръжен съд: Сливен
Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
Обявяване на: 2018-02-21

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 97628.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 798 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 2018-02-23

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 834822.42 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4212 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 2018-02-23

Други Веселиново

Други Веселиново

Цена: 846290.97 лв.

Населено място: Веселиново
Квадратура 44816 кв.м.

ПИ №013061 в местността ДО СЕЛО
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
Обявяване на: 2018-02-20

Други Бела

Други Бела

Цена: 121446.67 лв.

Населено място: Бела
Квадратура 6070 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
Обявяване на: 2018-02-20

Други Бяла

Други Бяла

Цена: 133119.00 лв.

Населено място: Бяла
Квадратура 184 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
Обявяване на: 2018-02-20

Други Игнатиево

Други Игнатиево

Цена: 74250.00 лв.

Населено място: Игнатиево
Квадратура 410 кв.м.

Ул. "Петър Маринов" 14
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
Обявяване на: 2018-02-20

Други СВИЩОВ

Други СВИЩОВ

Цена: 168000.00 лв.

Населено място: СВИЩОВ
Квадратура 318 кв.м.

ул.Кирил Д. Аврамов № 13
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
Обявяване на: 2018-02-20

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители