Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  8262 кв.м., Стефаново

  Окръжен съд: Перник
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 89580.00 лв.
 • Други
  63 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, ул."Петко Каравелов" № 6
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-04
  Виж повече
 • 45600.00 лв.
 • Други
  255 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, Промишлена зона - Север
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-04
  Виж повече
 • 130000.00 лв.
 • Други
  640 кв.м., Дебелец

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 04.11.2017 до 04.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-05
  Виж повече
 • 1607.20 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич,ул."България" № 27
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-04
  Виж повече
 • 32036.50 лв.
 • Други
  0 кв.м., ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
  замлището на гр. Гоце Делчев, местност "Мочура"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-04
  Виж повече
 • 223950.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
  гр. Гоце Делчев, кв. 253, ул. Пейо К. Яворов" № 9
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-04
  Виж повече
 • 77400.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Ваклиново
  с. Вклиново, общ. Сатовча
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-04
  Виж повече
 • 85335.75 лв.
 • Други
  633 кв.м., Алфатар
  ул.”Стефан Караджа”
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 124950.00 лв.
 • Други
  4272 кв.м., Съдиево

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 102067.50 лв.
 • Други
  7593 кв.м., Съдиево

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 239475.00 лв.
 • Други
  300 кв.м., Зорница

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 1543.20 лв.
 • Други
  6000 кв.м., Овчи Кладенец
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I – за производствено-обслужваща дейност, търговия и услуги, целият с площ 6000 кв.м., в кв.8 по плана на с. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, общ. Тунджа, ведно с построената в имота СГРАДА – селскостопански склад за зърно и техника с площ п
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 98700.00 лв.
 • Други
  62 кв.м., Банско

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 21000.00 лв.
 • Други
  57 кв.м., Банско

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 19003.50 лв.
 • Други
  57 кв.м., Банско

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 19011.00 лв.
 • Други
  57 кв.м., Банско

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 21000.00 лв.
 • Други
  348 кв.м., Банско

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 91002.00 лв.
 • Други
  44 кв.м., Каравелово
  Каравелово
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 27.11.2017 до 27.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-28
  Виж повече
 • 4860.00 лв.
 • Други
  30 кв.м., Каравелово
  Каравелово
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 27.11.2017 до 27.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-28
  Виж повече
 • 3240.00 лв.
 • Други
  78 кв.м., Каравелово
  Каравелово
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 27.11.2017 до 27.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-28
  Виж повече
 • 8100.00 лв.
 • Други
  1320 кв.м., Каравелово
  Каравелово
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 27.11.2017 до 27.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-28
  Виж повече
 • 6480.00 лв.
 • Други
  44 кв.м., Каравелово
  Каравелово
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 4860.00 лв.
 • Други
  30 кв.м., Каравелово
  Каравелово
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 3240.00 лв.
 • Други
  78 кв.м., Каравелово
  Каравелово
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 8100.00 лв.
 • Други
  1320 кв.м., Каравелово
  Каравелово
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 6480.00 лв.
 • Други
  62 кв.м., Върбово
  М-Т МАНДА ДЕРЕ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 975.00 лв.
 • Други
  238 кв.м., Върбово
  НА ПЪТЯ МЕЖДУ С.ВЪРБОВО-С.ТЪНКОВО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 6750.00 лв.
 • Други
  218416 кв.м., НОВИ ПАЗАР

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 26755.96 лв.
 • Други
  731 кв.м., СОФИЯ
  гр.София, ж.к. Люлин, к-с Розлин парк, бул. Петър Дертлиев №103, ФИТНЕС
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 28.10.2017 до 28.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-29
  Виж повече
 • 432000.00 лв.
 • Други
  15 кв.м., ПЕТРИЧ

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 6791.00 лв.
 • Други
  9 кв.м., ПЕТРИЧ
  ул. "Кожух" №5
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 3916.00 лв.
 • Други
  27462 кв.м., НОВИ ПАЗАР

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 4642.45 лв.
 • Други
  15178 кв.м., НОВИ ПАЗАР

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 26.10.2017 до 26.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-27
  Виж повече
 • 2837.15 лв.
 • Други
  348 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, Общежитие "Иванка Дачева", ул. "Уста Колю Фичето"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 08.11.2017 до 08.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-11
  Виж повече
 • 38400.00 лв.
 • Други
  948 кв.м., ВАРНА
  ж.к. Младост, етаж 1
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Други
  71 кв.м., ВАРНА
  ЖК „Бриз-юг" УПИ № Vlll-1835a
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 54000.00 лв.
 • Други
  925 кв.м., Бенковски
  ул.”13-та” № 22
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 28.10.2017 до 28.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-29
  Виж повече
 • 61440.00 лв.
 • Други
  112 кв.м., Пампорово
  к.к Пампорово, местност "Караманджа"
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 06.11.2017 до 06.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-07
  Виж повече
 • 26400.00 лв.
 • Други
  78 кв.м., РАЗГРАД
  гр.Разгад, общ.Разград, обл.Разград, кв.Гарова промишлена зона,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 06.11.2017 до 06.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-07
  Виж повече
 • 298500.00 лв.
 • Други
  88 кв.м., РАЗГРАД
  гр.Разград, кв.Гарова промишлена зона
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 06.11.2017 до 06.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-07
  Виж повече
 • 634500.00 лв.
 • Други
  6568 кв.м., РАЗГРАД
  гр.Разгад, общ.Разград, обл.Разград, кв.Гарова промишлена зона
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 06.11.2017 до 06.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-07
  Виж повече
 • 134025.00 лв.
 • Други
  20 кв.м., Сунгурларе

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.11.2017 до 06.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-07
  Виж повече
 • 3200.00 лв.
 • Други
  459 кв.м., Кошарица
  местност "Чолакова чешма"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 80000.00 лв.
 • Други
  1749 кв.м., Тополчане

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 11781.00 лв.
 • Други
  224 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, район Връбница, кв. „Модерно предградие“, ул. „Адам Мицкевич“ № 1
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 103680.00 лв.
 • Други
  40000 кв.м., Брестовене
  с.Брестовене, общ.Завет, обл.Разград,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 06.11.2017 до 06.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-07
  Виж повече
 • 53200.00 лв.
 • Други
  291986 кв.м., Брестовене
  с.Брестовене, общ.Завет, обл.Разград
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 06.11.2017 до 06.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-07
  Виж повече
 • 392428.00 лв.
 • Други
  162 кв.м., Балкански
  с. Балкански, община Разград, област Разград, ул. "Янтра" № 50
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 06.11.2017 до 06.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-07
  Виж повече
 • 6258.60 лв.
 • Други
  319 кв.м., ХАСКОВО
  ул. Тутракан 22
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 4860.00 лв.
 • Други
  1073 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
  ул."Гърлянски черешарник" 23
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 19898.00 лв.
 • Други
  18 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. Христо Г. Данов №13
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 26250.00 лв.
 • Други
  33 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. Христо Г. Данов №13
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 44250.00 лв.
 • Други
  89 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. Христо Г. Данов №13
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 106560.20 лв.
 • Други
  38 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. Христо Г. Данов №13
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 32878.20 лв.
 • Други
  20 кв.м., Стрелча

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1500.00 лв.
 • Други
  101 кв.м., Стрелча

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 6525.00 лв.
 • Други
  142 кв.м., Стрелча

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 3975.00 лв.
 • Други
  504 кв.м., Стрелча

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 33000.00 лв.
 • Други
  810 кв.м., Стрелча

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 68325.00 лв.
 • Други
  32645 кв.м., Ветрен
  в местността „Калунджа“
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 285000.00 лв.
 • Други
  19046 кв.м., Ветрен
  в местността „Калунджа“
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 240000.00 лв.
 • Други
  26509 кв.м., Ветрен
  в местността „Калунджа“
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 95055.00 лв.
 • Други
  9422 кв.м., Ветрен
  в местността „Калунджа“
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 89250.00 лв.
 • Други
  418 кв.м., Ветрен
  в местността „Калунджа“
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 26700.00 лв.
 • Други
  4204 кв.м., Ветрен
  в местността „Калунджа”
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 38250.00 лв.
 • Други
  3811 кв.м., Ветрен
  в местността „Калунджа”
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 35250.00 лв.
 • Други
  7993 кв.м., Ветрен
  в местността „Калунджа“
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 97200.00 лв.
 • Други
  960 кв.м., Казашко
  с. Казашко
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 286926.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ЦАРЕВО
  ул. "Христо Смирненски" N 8, ет.1, ап.1
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 11.11.2017 до 11.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-12
  Виж повече
 • 128550.00 лв.
 • Други
  120 кв.м., Бъзовец

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 14880.00 лв.
 • Други
  406 кв.м., Пампорово
  ОЗДРАВИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 05.11.2017 до 05.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-06
  Виж повече
 • 39600.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Слънчев бряг
  гр.Несебър, к.к. "Слънчев бряг - Запад", "Курортно рекреационен обект"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 494634.00 лв.
 • Други
  83 кв.м., Пампорово
  КУХНЯ, ФОРЕСТ НУК
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 04.11.2017 до 04.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-05
  Виж повече
 • 42920.00 лв.
 • Други
  83 кв.м., Пампорово
  КУХНЯ, ФОРЕСТ НУК
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 04.11.2017 до 04.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-05
  Виж повече
 • 42920.00 лв.
 • Други
  394 кв.м., ПАВЛИКЕНИ

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 57000.00 лв.
 • Други
  77 кв.м., СОФИЯ
  гр.София, ул. Раковски №59, ПАРТЕР, 1/6 /ЕДНА ШЕСТ ИДЕАЛНА ЧАСТ/
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 20089.75 лв.
 • Други
  2265 кв.м., Медковец
  местност Крайще
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 24.10.2017 до 24.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-27
  Виж повече
 • 6795.00 лв.
 • Други
  152 кв.м., НЕСЕБЪР
  обл.Бургас, общ.Несебър, ул.Делфин 1, "Рамина Палас", ет.0
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.11.2017 до 06.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-07
  Виж повече
 • 153300.00 лв.
 • Други
  373 кв.м., Добринище
  ул. „Гарата” 5
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 65250.00 лв.
 • Други
  1100 кв.м., Баница

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 17.10.2017 до 17.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-20
  Виж повече
 • 11000.00 лв.
 • Други
  19994 кв.м., Добри дял
  местност ДЕРИН ДЕРЕ
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 3990.00 лв.
 • Други
  6001 кв.м., Созопол
  местност Св. Илия
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 33464.00 лв.
 • Други
  3300 кв.м., Созопол
  местност Ликовуня
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 34000.00 лв.
 • Други
  6537 кв.м., Скутаре
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 66915.12.24, находящ се в село Скутаре, община Марица, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г., на Изпълнителня директор на АГКК, адрес на поземлени
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-22
  Виж повече
 • 169500.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., РАЗЛОГ
  гр.Разлог,ул."Рила" № 17
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 41521.50 лв.
 • Други
  0 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  БУЛ. "СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ" № 9
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 1896185.40 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич, ул.''Генерал Гурко'' 13Б
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 24.10.2017 до 24.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-27
  Виж повече
 • 32130.38 лв.
 • Други
  650 кв.м., ЯМБОЛ
  ул.Индже войвода №68
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 468000.00 лв.
 • Други
  148 кв.м., СЛИВЕН
  кв. "Сини камъни"
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 6342.00 лв.
 • Други
  801 кв.м., Цалапица
  Стопански обект "Сграда за шилета"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 6000.00 лв.
 • Други
  600 кв.м., МОМЧИЛГРАД
  Транспортната зона на ВК „Младост-95”
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 50944.00 лв.
 • Други
  571 кв.м., Бенковски

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 8962.80 лв.
 • Други
  53 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  кв."Веселчани", ул.”Осми март” №32
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 2290.40 лв.
 • Други
  76 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  ул."Тодор Каблешков" №9
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 11202.17 лв.
 • Други
  450 кв.м., Български извор
  с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 05.11.2017 до 05.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-06
  Виж повече
 • 13425.00 лв.
 • Други
  1324 кв.м., Български извор
  с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 05.11.2017 до 05.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-06
  Виж повече
 • 61350.00 лв.
 • Други
  248 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  ул. "Генерал Столетов" № 23
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 509778.00 лв.
 • Други
  78 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  ул. "Христо Ботев" № 74, ет. 0
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 82500.00 лв.
 • Други
  312 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  ул. "Генерал Столетов" № 25
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 140100.00 лв.