Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  134 кв.м., БУРГАС
  (705-2011) БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 55000.00 лв.
 • Други
  3600 кв.м., Ястребово
  местност "Новите лозя"
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 42000.00 лв.
 • Други
  509 кв.м., Кошарица
  с.Кошарица, общ.Несебър, Бей Вю Вилас
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.09.2017 до 13.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-16
  Виж повече
 • 441600.00 лв.
 • Други
  193 кв.м., Кошарица
  с.Кошарица, общ.Несебър, Бей Вю Вилас, ет.2, ап.3В
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.09.2017 до 13.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-16
  Виж повече
 • 129840.00 лв.
 • Други
  145 кв.м., Кошарица
  с.Кошарица, общ.Несебър, Бей Вю Вилас
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.09.2017 до 13.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-16
  Виж повече
 • 100000.00 лв.
 • Други
  1390 кв.м., Чарган
  УПИ ХІ кв 34 по плана на с.Чарган, общ.Тунджа, незастроен, с площ 1390квм, при граници: УПИ ХІІ, УПИ №ІV-301, УПИ V-300, УПИ VІІ-360, УПИ VІІІ, УПИ Х, улица
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 8896.00 лв.
 • Други
  1115 кв.м., ЯМБОЛ
  УПИ Х кв 34 по плана на с.Чарган, общ.Тунджа, незастроен, с площ 1115квм, при граници: УПИ ХІ, УПИ VІІІ, ПИ за озеленяване
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 7136.00 лв.
 • Други
  1340 кв.м., Първенец
  1/6 ид. част от УПИ І-353 в кв.33 в с.Първенец, общ.Стралджа, с площ от 1340квм, ведно с построената в имота вила на два етажа, със ЗП от 50квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 1280.00 лв.
 • Други
  2300 кв.м., Хаджидимитрово
  1500/2300 ид.ч. от УПИ ХІІ-7 в с.Ботево, кв.8 по плана на селото, целият с площ от 2300квм, заедно с построената в имота жилищна сграда със ЗП от 62квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 11520.00 лв.
 • Други
  1245 кв.м., Хаджидимитрово
  УПИ ХІІІ-7 в с.Ботево, на ул.”Бузлуджа”, в кв.8 по плана на селото, с площ от 1245квм, незастроено
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 5760.00 лв.
 • Други
  2895 кв.м., Хаджидимитрово
  ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГЪБИ- терен и сгради, находящ се в ПИ №024081 съгласно КВС, а съгласно ПУП РЗП-УПИ ІІ-81 в кв.24 в землището на с.Хаджидимитрово, общ.Тунджа, обл.Ямболска
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 105000.00 лв.
 • Други
  42 кв.м., Черноморец
  (509-2013) МЕСТНОСТ АКЛАДИ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 5308.42 лв.
 • Други
  8071 кв.м., Плешивец

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 92344.20 лв.
 • Други
  115 кв.м., БЕРКОВИЦА
  ул. "Страцимировска"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 53.70 лв.
 • Други
  1811 кв.м., Подкрепа
  Стопански двор
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 24450.00 лв.
 • Други
  566 кв.м., Овчи Кладенец
  ОВЧАРНИК със застроена площ от 566 кв.м., построен в поземлен имот 116007 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.710 дка
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 20250.00 лв.
 • Други
  798 кв.м., Овчи Кладенец
  ОВЧАРНИК със застроена площ от 798 кв.м., построен в поземлен имот 116006 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.589 дка
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 39450.00 лв.
 • Други
  6000 кв.м., Овчи Кладенец
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I – за производствено-обслужваща дейност, търговия и услуги, целият с площ 6000 кв.м., в кв.8 по плана на с. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, общ. Тунджа, ведно с построената в имота СГРАДА – селскостопански склад за зърно и техника с площ п
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 98700.00 лв.
 • Други
  254 кв.м., Овчи Кладенец

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 11985.00 лв.
 • Други
  40000 кв.м., Драгушиново
  с. Драгушиново, община Самоков, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.09.2017 до 23.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-24
  Виж повече
 • 13568.00 лв.
 • Други
  2049 кв.м., КОЗЛОДУЙ

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 102387.00 лв.
 • Други
  52 кв.м., ТРОЯН

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 3824.40 лв.
 • Други
  0 кв.м., ШУМЕН
  ул. Васил Каракашев 2
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 04.11.2017 до 04.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-05
  Виж повече
 • 5955.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Вехтово
  ул. Бузлуджа 1
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-22
  Виж повече
 • 1125.00 лв.
 • Други
  17 кв.м., ДИМИТРОВГРАД
  ул. Владимир Поптомов № 3, вх. А, ет. -1
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-18
  Виж повече
 • 10766.40 лв.
 • Други
  115 кв.м., Симитли
  ул. "Славей" № 10
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 15285.00 лв.
 • Други
  66 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 6800.00 лв.
 • Други
  1417 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 2400.00 лв.
 • Други
  100 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 10350.00 лв.
 • Други
  446 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 38350.00 лв.
 • Други
  1609 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 2800.00 лв.
 • Други
  1907 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.Ямбол, на ул.”Преслав”№331
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 408075.00 лв.
 • Други
  187 кв.м., ПЕЩЕРА
  местност „АГОВО“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.10.2017 до 14.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-15
  Виж повече
 • 911.63 лв.
 • Други
  190 кв.м., ПЕЩЕРА
  местност „АГОВО“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.10.2017 до 14.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-15
  Виж повече
 • 1202.80 лв.
 • Други
  40 кв.м., Ковачите
  ул. Средец № 14-16
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 09.09.2017 до 09.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-10
  Виж повече
 • 2464.50 лв.
 • Други
  71 кв.м., Ковачите
  ул. Средец № 14-16
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 09.09.2017 до 09.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-10
  Виж повече
 • 9552.00 лв.
 • Други
  44 кв.м., Каравелово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 5400.00 лв.
 • Други
  30 кв.м., Каравелово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 3600.00 лв.
 • Други
  78 кв.м., Каравелово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Други
  1320 кв.м., Каравелово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Други
  1000 кв.м., Ореш

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 2496.24 лв.
 • Други
  0 кв.м., РАЗЛОГ
  м. "Кукурево", АК "Пирин Сюитс"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 08.09.2017 до 09.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-10
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  3470 кв.м., Рупките
  общ. Чирпан
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 600.00 лв.
 • Други
  1725 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” 30
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 8298983.20 лв.
 • Други
  2000 кв.м., Кермен
  ГР. КЕРМЕН, УЛ. ТУНДЖА № 1
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 09.09.2017 до 09.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-10
  Виж повече
 • 24000.00 лв.
 • Други
  1080 кв.м., Завет
  град Завет, община Завет, област Разград, улица "Кирил и Методий" № 71
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 168000.00 лв.
 • Други
  800 кв.м., Устина
  ул."Юндола" 1
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 117000.00 лв.
 • Други
  7631 кв.м., СТАРА ЗАГОРА

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 20448.00 лв.
 • Други
  12050 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
  ул." Пиянец"
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 366526.00 лв.
 • Други
  85 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. 0, ФИТНЕС
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-18
  Виж повече
 • 11200.00 лв.
 • Други
  35 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 2200.00 лв.
 • Други
  71 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 4500.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич, ж.к.''Изток''12, ет.8, ап.22
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 13000.00 лв.
 • Други
  141 кв.м., РУСЕ
  кв. Родина 1/едно/ и 2/две/, ул. Чипровци № 2/две/, ет. № 0
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 162000.00 лв.
 • Други
  310 кв.м., РАЗЛОГ
  м. "Кукурево"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 113114.00 лв.
 • Други
  1045 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  кв. "Индустриален"
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 183588.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  гр.Банско, ул.''Захари Зограф'' 1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 148425.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Копривлен

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 78438.00 лв.
 • Други
  633 кв.м., ДРЯНОВО
  ул. "Шипка"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 03.09.2017 до 03.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-04
  Виж повече
 • 130000.00 лв.
 • Други
  51 кв.м., ДРЯНОВО
  ул. "Стара планина" № 1
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 03.09.2017 до 03.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-04
  Виж повече
 • 11400.00 лв.
 • Други
  388 кв.м., Царева ливада
  община Дряново
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 03.09.2017 до 03.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-04
  Виж повече
 • 19200.00 лв.
 • Други
  6291 кв.м., Зая
  община Дряново
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 03.09.2017 до 03.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-04
  Виж повече
 • 9600.00 лв.
 • Други
  2749 кв.м., ДРЯНОВО
  ул. "Стара планина"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 03.09.2017 до 03.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-04
  Виж повече
 • 54000.00 лв.
 • Други
  2276 кв.м., Стралджа
  гр. Стралджа, ул. „Ал. Стамболийски” 39
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 22620.00 лв.
 • Други
  90 кв.м., ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
  гр.Гоце Делчев, ул.''Дунав'' 7, ет.6, ап.16
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 47424.00 лв.
 • Други
  1800 кв.м., Лесидрен
  с. Лесидрен, общ. Угърчин, ул. „Стара планина“ № 97
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 13.09.2017 до 13.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-16
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Други
  3698 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. „Баховско шосе“
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 13.09.2017 до 13.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-16
  Виж повече
 • 82344.00 лв.
 • Други
  650 кв.м., Веселиново

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 36000.00 лв.
 • Други
  80 кв.м., Кочан

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 22800.00 лв.
 • Други
  320 кв.м., Крушуна
  с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 06.09.2017 до 06.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-09
  Виж повече
 • 12845.25 лв.
 • Други
  1200 кв.м., Крушуна
  с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 06.09.2017 до 06.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-09
  Виж повече
 • 48171.00 лв.
 • Други
  480 кв.м., Крушуна
  с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 06.09.2017 до 06.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-09
  Виж повече
 • 19267.50 лв.
 • Други
  18600 кв.м., Сотиря
  с. Сотиря, общ. Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 02.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 472500.00 лв.
 • Други
  10800 кв.м., Черновръх
  местността "Могилките"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 220000.00 лв.
 • Други
  450 кв.м., Змейово

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 124500.00 лв.
 • Други
  3470 кв.м., Долно Линево
  землището на селото
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 35000.25 лв.
 • Други
  3908 кв.м., Долно Линево
  землището на селото
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 104963.25 лв.
 • Други
  1558 кв.м., Долно Линево
  землището на селото
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 38802.00 лв.
 • Други
  1220 кв.м., Младово
  с. Младово, общ. Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 02.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 29250.00 лв.
 • Други
  60 кв.м., САНДАНСКИ
  Пирин 147
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 36408.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  гр.Банско, м."Асаница"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  гр.Банско, м."Асаница"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Михнево
  с.Михнево, общ.Петрич, ул.”Самуилова крепост” № 3
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 21864.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Венец

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 16880.00 лв.
 • Други
  1600 кв.м., Паталеница

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 3201.00 лв.
 • Други
  794 кв.м., Дебръщица

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Други
  794 кв.м., Дебръщица

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Други
  406 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 2574.00 лв.
 • Други
  4093 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 64629.00 лв.
 • Други
  16788 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 530043.75 лв.
 • Други
  487 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 330372.00 лв.
 • Други
  25 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 11259.00 лв.
 • Други
  13000 кв.м., Пиргово
  ИД 116/2015, М-СТ ГОРНЕНСКИ РЪТ, С. ПИРГОВО
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 60000.00 лв.
 • Други
  8840 кв.м., КАВАРНА

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 195450.00 лв.
 • Други
  432 кв.м., СВИЩОВ
  ул. Васил Манчев 3
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 105000.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Дамяница
  местност "Лъките"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 25.08.2017 до 25.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-26
  Виж повече
 • 127924.50 лв.
 • Други
  57 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 25.08.2017 до 25.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-26
  Виж повече
 • 33750.00 лв.
 • Други
  860 кв.м., Топола
  с.Топола, местност СО ТОПОЛА, общ.Каварна
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 399040.00 лв.
 • Други
  381 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, к.к."Слънчев бряг - запад"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 549590.40 лв.
 • Други
  101630 кв.м., Щит

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 27.08.2017 до 27.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-28
  Виж повече
 • 40800.00 лв.