Имоти > Други

Всички имоти в Други от ЧСИ

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 128088.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 116 кв.м.

гр.Пловдив, ул."Въча"№10, ет.1, обект 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2017 до 18.12.2017
Обявяване на: 2017-12-19

Други Подвис

Други Подвис

Цена: 62910.00 лв.

Населено място: Подвис
Квадратура 888 кв.м.

с.Подвис, общ.Сунгурларе, обл.Бургас
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
Обявяване на: 2018-01-10

Други ЕЛХОВО

Други ЕЛХОВО

Цена: 29880.00 лв.

Населено място: ЕЛХОВО
Квадратура 476 кв.м.

Поземлен имот в гр.Елхово, ул. ”Победа” №11, с площ от 476 кв.м., представляващ обект с ид. 27382.500.552., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 51кв.м
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
Обявяване на: 2018-01-05

Други ЕЛХОВО

Други ЕЛХОВО

Цена: 34650.00 лв.

Населено място: ЕЛХОВО
Квадратура 1144 кв.м.

Производствена база в гр. Елхово, в местността ”Бозалъка”, представляваща съвкупност от два недвижими имота, а именно: ПИ с ид.27382.77.15 с площ от 689 кв.м., ведно с изградените в имота сгради-промишлена сграда с площ от 13 кв.м. и ид. 27382.77.15
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
Обявяване на: 2018-01-05

Други Тръстиково

Други Тръстиково

Цена: 15457.50 лв.

Населено място: Тръстиково
Квадратура 12000 кв.м.

с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас
Окръжен съд: Бургас
Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
Обявяване на: 2018-01-09

Други СВИЛЕНГРАД

Други СВИЛЕНГРАД

Цена: 11250.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 449 кв.м.

ул. "Крали Марко 7
Окръжен съд: Хасково
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21

Други НЕСЕБЪР

Други НЕСЕБЪР

Цена: 65880.00 лв.

Населено място: НЕСЕБЪР
Квадратура 122 кв.м.

гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” № 1, бл. В, вх. VII, ет 1, обект 641
Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21

Други Лесово

Други Лесово

Цена: 4995.00 лв.

Населено място: Лесово
Квадратура 1518 кв.м.

Поземлен имот в с.Лесово общ.Елхово,на ул.”Цар Асен”43 с площ по кадастралната карта 1518квм и ид.43459.501.614,ведно с построените в него паянтови сгради
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
Обявяване на: 2018-01-05

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 6615.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 15 кв.м.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 87374.550.86.1.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски” бл.1, вх.А, ет.0, с предназначение: ЗА ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ ЗА БИТОВИ УСЛУГИ, с п
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
Обявяване на: 2017-12-29

Други Михнево

Други Михнево

Цена: 42228.00 лв.

Населено място: Михнево
Квадратура 0 кв.м.

с.Михнево, общ.Петрич
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други Влахи

Други Влахи

Цена: 13485.00 лв.

Населено място: Влахи
Квадратура 3516 кв.м.

общ. Кресна
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 161280.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 1523 кв.м.

гр.Ямбол, на ул.”Латинка”№1
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
Обявяване на: 2018-01-05

Други ЕЛХОВО

Други ЕЛХОВО

Цена: 31500.00 лв.

Населено място: ЕЛХОВО
Квадратура 66 кв.м.

Жилищна сграда в гр.Елхово, на ул.”Морава”14 със застроена площ 177квм представляващ обект с ид.27382.500.67.2
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
Обявяване на: 2018-01-05

Други Малко Шарково

Други Малко Шарково

Цена: 2340.00 лв.

Населено място: Малко Шарково
Квадратура 1080 кв.м.

½ идеална част от Дворно място в с. Малко Шарково, община Болярово, цялото с площ 1080 кв.м., съставляващо УПИ III-108, в. кв. 19 по плана на селото
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
Обявяване на: 2018-01-05

Други КАРЛОВО

Други КАРЛОВО

Цена: 207022.50 лв.

Населено място: КАРЛОВО
Квадратура 15003 кв.м.

местност Керезлика
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 64152.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 414 кв.м.

Поземлен имот в гр.Ямбол, на ул.”Клокотница”№ 99, с площ от 432квм по кадастралната карта на града, представляващ ПИ с ид.№ 87374.39.224, а по акт за собственост с площ от 414квм, заедно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с идентификатор
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
Обявяване на: 2017-12-29

Други Мамарчево

Други Мамарчево

Цена: 27945.00 лв.

Населено място: Мамарчево
Квадратура 1265 кв.м.

2/3 идеални части от Дворно място, находящо се в с.Мамарчево общ.Болярово, обл.Ямбол, цялото с площ от 1265квм, съставляващо УПИ ІІ в кв.23 по плана на селото, заедно с построените в дворното място ЖЕЛЕЗАРСКИ МАГАЗИН с планоснимачен номер 516 със за
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
Обявяване на: 2017-12-29

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 4400720.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 1725 кв.м.

. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.537.191 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с площ от 1725 кв.м., с адрес гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” 30, със стар идентификатор: 87374.537.111, трайно предназначение на те
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
Обявяване на: 2017-12-29

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 38700.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 38700.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 38700.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 38700.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 38700.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 38700.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 38700.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 38700.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 38700.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други Каравелово

Други Каравелово

Цена: 4860.00 лв.

Населено място: Каравелово
Квадратура 44 кв.м.

Каравелово
Окръжен съд: Шумен
Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
Обявяване на: 2017-12-29

Други Каравелово

Други Каравелово

Цена: 3240.00 лв.

Населено място: Каравелово
Квадратура 30 кв.м.

Каравелово
Окръжен съд: Шумен
Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
Обявяване на: 2017-12-29

Други Каравелово

Други Каравелово

Цена: 8100.00 лв.

Населено място: Каравелово
Квадратура 78 кв.м.

Каравелово
Окръжен съд: Шумен
Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
Обявяване на: 2017-12-29

Други Каравелово

Други Каравелово

Цена: 6480.00 лв.

Населено място: Каравелово
Квадратура 1320 кв.м.

Каравелово
Окръжен съд: Шумен
Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
Обявяване на: 2017-12-29

Други Белащица

Други Белащица

Цена: 2240.00 лв.

Населено място: Белащица
Квадратура 264 кв.м.

местност "Бялата пръст"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други ПЕТРИЧ

Други ПЕТРИЧ

Цена: 51279.75 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Петрич,ул."Одрин" № 36
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 11887.50 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 19.11.2017 до 19.12.2017
Обявяване на: 2017-12-20

Други Яздач

Други Яздач

Цена: 168960.00 лв.

Населено място: Яздач
Квадратура 2457 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
Обявяване на: 2017-12-29

Други Яздач

Други Яздач

Цена: 94848.00 лв.

Населено място: Яздач
Квадратура 3070 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
Обявяване на: 2017-12-29

Други Грозден

Други Грозден

Цена: 3840.00 лв.

Населено място: Грозден
Квадратура 167 кв.м.

с.Грозден, общ.Сунгурларе
Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
Обявяване на: 2017-12-14

Други Вратца

Други Вратца

Цена: 4040.00 лв.

Населено място: Вратца
Квадратура 3514 кв.м.

ахала "Терзийска"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
Обявяване на: 2017-12-14

Други СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

Цена: 236250.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1246 кв.м.

ул. Абланово
Окръжен съд: Сливен
Срок: 11.11.2017 до 11.12.2017
Обявяване на: 2017-12-12

Други ПЕТРИЧ

Други ПЕТРИЧ

Цена: 42840.01 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Петрич, ул."Одрин" № 45
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
Обявяване на: 2017-12-14

Други Сотиря

Други Сотиря

Цена: 548000.00 лв.

Населено място: Сотиря
Квадратура 46418 кв.м.

с. Сотиря, общ. Сливен
Окръжен съд: Сливен
Срок: 11.11.2017 до 11.12.2017
Обявяване на: 2017-12-12

Други Тошевци

Други Тошевци

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: Тошевци
Квадратура 2938 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
Обявяване на: 2017-12-14

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 36248.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 36248.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 36248.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 37627.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 10133.10 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 25 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 58166.10 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 4093 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 2688.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 114 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други ДИМИТРОВГРАД

Други ДИМИТРОВГРАД

Цена: 3924.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 748 кв.м.

кв. Марийно
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.11.2017 до 12.12.2017
Обявяване на: 2017-12-13

Други Стефаново

Други Стефаново

Цена: 48762.00 лв.

Населено място: Стефаново
Квадратура 518 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други Стефаново

Други Стефаново

Цена: 71571.25 лв.

Населено място: Стефаново
Квадратура 2972 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други Стефаново

Други Стефаново

Цена: 51360.00 лв.

Населено място: Стефаново
Квадратура 1779 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други Стефаново

Други Стефаново

Цена: 66759.00 лв.

Населено място: Стефаново
Квадратура 5716 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други БЕРКОВИЦА

Други БЕРКОВИЦА

Цена: 63963.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 19000 кв.м.

местност "Голямата ливада"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други Котеновци

Други Котеновци

Цена: 23844.00 лв.

Населено място: Котеновци
Квадратура 4870 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21

Други Котеновци

Други Котеновци

Цена: 23844.00 лв.

Населено място: Котеновци
Квадратура 4870 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21

Други Банско

Други Банско

Цена: 125010.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 135 кв.м.

ул. “Шипка” № 10
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 08.11.2017 до 08.12.2017
Обявяване на: 2017-12-11

Други РАЗЛОГ

Други РАЗЛОГ

Цена: 39240.00 лв.

Населено място: РАЗЛОГ
Квадратура 58 кв.м.

ул. „Голак” 43
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 08.11.2017 до 08.12.2017
Обявяване на: 2017-12-11

Други Шабла

Други Шабла

Цена: 15390.00 лв.

Населено място: Шабла
Квадратура 483 кв.м.

647-2011 Стопански двор ДЦ
Окръжен съд: Добрич
Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
Обявяване на: 2017-12-29

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 2550.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 6256 кв.м.

м-ст Бенчово торище - широколистна гора
Окръжен съд: Монтана
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други МОМЧИЛГРАД

Други МОМЧИЛГРАД

Цена: 91247.20 лв.

Населено място: МОМЧИЛГРАД
Квадратура 398 кв.м.


Окръжен съд: Кърджали
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 6588.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2244 кв.м.

м-ст Бенчово торище - широколистна гора
Окръжен съд: Монтана
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 6588.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2244 кв.м.

м-ст Бенчово торище - широколистна гора
Окръжен съд: Монтана
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други Кьосево

Други Кьосево

Цена: 167939.40 лв.

Населено място: Кьосево
Квадратура 4825 кв.м.


Окръжен съд: Кърджали
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 129760.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 243 кв.м.

ул. "Ген. Столетов" № 1, ет. 7
Окръжен съд: Монтана
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

Цена: 1500.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1344 кв.м.

м.Орта синур
Окръжен съд: Сливен
Срок: 26.12.2017 до 26.01.2018
Обявяване на: 2018-01-29

Други Кутово

Други Кутово

Цена: 161400.00 лв.

Населено място: Кутово
Квадратура 1045 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
Обявяване на: 2017-12-08

Други ВИДИН

Други ВИДИН

Цена: 306955.20 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 6924 кв.м.

Западна промишлена зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
Обявяване на: 2017-12-08

Други БЛАГОЕВГРАД

Други БЛАГОЕВГРАД

Цена: 85560.00 лв.

Населено място: БЛАГОЕВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

ул. „Отец Паисий” 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
Обявяване на: 2017-12-08

Други Игнатиево

Други Игнатиево

Цена: 82500.00 лв.

Населено място: Игнатиево
Квадратура 410 кв.м.

Ул. "Петър Маринов"
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
Обявяване на: 2017-12-08

Други Рупци

Други Рупци

Цена: 62955.00 лв.

Населено място: Рупци
Квадратура 940 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
Обявяване на: 2017-12-08

Други СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

Цена: 102300.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 3000 кв.м.


Окръжен съд: Сливен
Срок: 25.12.2017 до 25.01.2018
Обявяване на: 2018-01-26

Други ПЕТРИЧ

Други ПЕТРИЧ

Цена: 217421.25 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "НЕИЗВЕСТНА", М. "БАБОЛИ"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
Обявяване на: 2017-12-08

Други Пелатиково

Други Пелатиково

Цена: 68625.00 лв.

Населено място: Пелатиково
Квадратура 504 кв.м.

местност Тръстеник
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
Обявяване на: 2017-12-08

Други Пелатиково

Други Пелатиково

Цена: 53475.00 лв.

Населено място: Пелатиково
Квадратура 360 кв.м.

мастността "Тръстеник"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
Обявяване на: 2017-12-08

Други РУСЕ

Други РУСЕ

Цена: 121500.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 146 кв.м.

кв. Родина 1/едно/ и 2/две/, ул. Чипровци № 2/две/, ет. № 0/нула/,
Окръжен съд: Русе
Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 2018-01-12

Други Расово

Други Расово

Цена: 637.50 лв.

Населено място: Расово
Квадратура 25 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
Обявяване на: 2017-12-08

Други Расово

Други Расово

Цена: 7266.75 лв.

Населено място: Расово
Квадратура 292 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
Обявяване на: 2017-12-08

Други Дебелец

Други Дебелец

Цена: 73350.00 лв.

Населено място: Дебелец
Квадратура 640 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 04.11.2017 до 04.12.2017
Обявяване на: 2017-12-05

Други КЪРДЖАЛИ

Други КЪРДЖАЛИ

Цена: 7403.52 лв.

Населено място: КЪРДЖАЛИ
Квадратура 150 кв.м.

кв. "Възрожденци", ул. "Ангел Кънчев" №1 - 16.268% ид. ч. от поземлен имот, равняващи се на 150.40
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други Таваличево

Други Таваличево

Цена: 83975.00 лв.

Населено място: Таваличево
Квадратура 7662 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 06.11.2017 до 06.12.2017
Обявяване на: 2017-12-07

Други Банско

Други Банско

Цена: 8601.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 21 кв.м.

ул. "Кралев двор" №4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.11.2017 до 04.12.2017
Обявяване на: 2017-12-05

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 628048.50 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 3764 кв.м.

ул."Стадиона"№24 /Аквапарк/
Окръжен съд: Монтана
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 39912.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 275 кв.м.

кв."Младеново"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
Обявяване на: 2017-12-14

Други ЛОМ

Други ЛОМ

Цена: 46323.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 592 кв.м.

кв."Младеново"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
Обявяване на: 2017-12-14

Други ПАВЛИКЕНИ

Други ПАВЛИКЕНИ

Цена: 57000.00 лв.

Населено място: ПАВЛИКЕНИ
Квадратура 394 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
Обявяване на: 2017-12-08

Други Баня

Други Баня

Цена: 454116.00 лв.

Населено място: Баня
Квадратура 2360 кв.м.

м. „Почивачката”, комплекс „Пири”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други Баня

Други Баня

Цена: 2389920.00 лв.

Населено място: Баня
Квадратура 5287 кв.м.

м. “Почивачката” земл. с. Баня и м. „Почивачката” земл. гр. Банско
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други Баня

Други Баня

Цена: 422259.60 лв.

Населено място: Баня
Квадратура 1020 кв.м.

м. „Почивачката”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други Банско

Други Банско

Цена: 115560.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 5286 кв.м.

м. „Почивачката”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
Обявяване на: 2017-12-18

Други Завет

Други Завет

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: Завет
Квадратура 725 кв.м.

град Завет, община Завет, област Разград, улица "Кирил и Методий" № 71,
Окръжен съд: Разград
Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
Обявяване на: 2017-12-14

Други Стефаново

Други Стефаново

Цена: 89580.00 лв.

Населено място: Стефаново
Квадратура 8262 кв.м.


Окръжен съд: Перник
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 45600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 63 кв.м.

гр.Бургас, ул."Петко Каравелов" № 6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
Обявяване на: 2017-12-04

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 130000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 255 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона - Север
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
Обявяване на: 2017-12-04

Други Дебелец

Други Дебелец

Цена: 1607.20 лв.

Населено място: Дебелец
Квадратура 640 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 04.11.2017 до 04.12.2017
Обявяване на: 2017-12-05

Други ПЕТРИЧ

Други ПЕТРИЧ

Цена: 32036.50 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Петрич,ул."България" № 27
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
Обявяване на: 2017-12-04

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 223950.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

замлището на гр. Гоце Делчев, местност "Мочура"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
Обявяване на: 2017-12-04

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 77400.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр. Гоце Делчев, кв. 253, ул. Пейо К. Яворов" № 9
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
Обявяване на: 2017-12-04

Други Ваклиново

Други Ваклиново

Цена: 85335.75 лв.

Населено място: Ваклиново
Квадратура 0 кв.м.

с. Вклиново, общ. Сатовча
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
Обявяване на: 2017-12-04

Други Алфатар

Други Алфатар

Цена: 124950.00 лв.

Населено място: Алфатар
Квадратура 633 кв.м.

ул.”Стефан Караджа”
Окръжен съд: Силистра
Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
Обявяване на: 2017-12-22

Други Съдиево

Други Съдиево

Цена: 102067.50 лв.

Населено място: Съдиево
Квадратура 4272 кв.м.


Окръжен съд: Сливен
Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
Обявяване на: 2018-01-05

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители