Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  94 кв.м., ПЛОВДИВ
  ЮИЗ № 9-и, ет. 1
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.06.2017 до 10.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-11
  Виж повече
 • 6750.00 лв.
 • Други
  69 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  ул. Велики Преслав № 6
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 21514.00 лв.
 • Други
  3414 кв.м., Созопол
  : гр.Созопол, п.к.8130, ул.”Републиканска”,
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 944700.00 лв.
 • Други
  71 кв.м., Нисово
  ИД 350/2009
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 20.06.2017 до 20.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-21
  Виж повече
 • 224.72 лв.
 • Други
  413 кв.м., СВИЩОВ
  ул. Васил манчев 3
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 102400.00 лв.
 • Други
  3764 кв.м., ЛОМ
  ул."Стадиона"№24 / "Аквапарк"/
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 07.06.2017 до 07.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-10
  Виж повече
 • 467511.60 лв.
 • Други
  175 кв.м., СВИЩОВ
  местност Манастирски трап
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 71290.00 лв.
 • Други
  117 кв.м., СИЛИСТРА
  ул.”Божур” № 6
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 45960.00 лв.
 • Други
  85 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. 0, ФИТНЕС
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 14000.00 лв.
 • Други
  690 кв.м., Каран Върбовка
  ИД 37/2014
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 37125.00 лв.
 • Други
  332 кв.м., Чилнов
  ИД 37/2014
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 13500.00 лв.
 • Други
  8071 кв.м., Плешивец

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 115430.25 лв.
 • Други
  6018 кв.м., Раяновци
  местност "Крушака"
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 10875.00 лв.
 • Други
  1215 кв.м., Раяновци
  местност "Крушака"
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 23100.00 лв.
 • Други
  220 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, ул. Александър Зограф № 10
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-04
  Виж повече
 • 9600.00 лв.
 • Други
  136 кв.м., ЯМБОЛ
  МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Ямбол, на ул.”Крушево”№1,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-04
  Виж повече
 • 63975.00 лв.
 • Други
  6943 кв.м., ЯМБОЛ
  160/6943 ид.ч. от ПИ с ид.87374.517.29, целият с площ 6943квм, в гр.Ямбол, част от двор на бившата”Търговия на едро”,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-04
  Виж повече
 • 8000.00 лв.
 • Други
  1340 кв.м., ЯМБОЛ
  Дворно място в с.Козарево общ.Тунджа, обл.Ямболска, с площ от 1340квм,, съставляващо УПИ №ІV-129 в кв.16, ведно с построените в двора МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-04
  Виж повече
 • 20000.00 лв.
 • Други
  55 кв.м., СЛИВЕН
  ул.Димчо Дебелянов № 25Б
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 35940.00 лв.
 • Други
  9700 кв.м., МОМЧИЛГРАД

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 304108.80 лв.
 • Други
  4309 кв.м., Цалапица
  общ. Родопи, "Стопански двор" 4, "Запад"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.06.2017 до 19.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-20
  Виж повече
 • 75750.00 лв.
 • Други
  860 кв.м., КАВАРНА
  с.Топола, местност СО ТОПОЛА, общ.Каварна
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 498800.00 лв.
 • Други
  3600 кв.м., Ястребово
  местност "НОВИТЕ ЛОЗЯ"
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 52500.00 лв.
 • Други
  391 кв.м., ЕЛХОВО
  гр.Елхово на ул.”Тунджа”11
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-04
  Виж повече
 • 8230.00 лв.
 • Други
  900 кв.м., Завой
  ДВОРНО МЯСТО от 900квм в с.Завой общ.Тунджа, съставляващо УПИ ХVІІ в кв.11 по плана на селото, ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-04
  Виж повече
 • 13320.00 лв.
 • Други
  2160 кв.м., КУБРАТ
  гр.Кубрат, общ.Кубрат, обл.Разград, ул.Добруджа №56
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 8025.00 лв.
 • Други
  118 кв.м., РАЗГРАД
  гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, ж.к.Орел, бл.27
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 18400.00 лв.
 • Други
  1110 кв.м., Веселиново

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 60700.00 лв.
 • Други
  635 кв.м., Недялско

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 26.06.2017 до 26.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-27
  Виж повече
 • 11200.00 лв.
 • Други
  1775 кв.м., Маломирово
  с.Маломирово, общ.Елхово, на ул.”Г.Арабаджиев”30
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 12000.00 лв.
 • Други
  1700 кв.м., Правдино

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 432.00 лв.
 • Други
  72 кв.м., ЯМБОЛ
  Поземлен имот гр.Ямбол, на ул.”Жеко Андреев”№2, с ид.№ 87374.555.144 с площ от 166квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 20.06.2017 до 20.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-21
  Виж повече
 • 27720.00 лв.
 • Други
  123 кв.м., ЯМБОЛ
  Жилище в гр.Ямбол, на ул.”Атанас Кратунов”№5
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 20.06.2017 до 20.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-21
  Виж повече
 • 44932.00 лв.
 • Други
  116 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.Ямбол, на ул.”Атанас Кратунов”№5- „ЦЕХ ЗА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 20.06.2017 до 20.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-21
  Виж повече
 • 37264.00 лв.
 • Други
  164 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Ясен" № 27 - Б
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 04.06.2017 до 04.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-05
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Други
  219 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, ул."Иван Вазов" N 9, бл.4, ет.0, обект 28
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 138240.00 лв.
 • Други
  260 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, ул."Иван Вазов" N 9, бл.4, ет.0, обект 27
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 164100.00 лв.
 • Други
  1940 кв.м., Овчи Кладенец
  1780/1940 идеални части от дворно място в с.Овчи кладенец, общ.Тунджа, на ул.”Н.Петрини”№11, цялото с площ от 1940квм, представляващо УПИ ІХ-261 в кв.67, ведно с двуетажна жилищна сграда , навес, лятна кухня и подобрения
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 20.06.2017 до 20.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-21
  Виж повече
 • 5600.00 лв.
 • Други
  1595 кв.м., Овчи Кладенец
  Празно дворно място в с.Овчи кладенец, общ.Тунджа, на ул.”Сакар”, с площ от 1595квм, представляващо УПИ ІІІ-261 в кв.67
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 20.06.2017 до 20.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-21
  Виж повече
 • 2800.00 лв.
 • Други
  500 кв.м., Галата
  с. Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.06.2017 до 18.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-19
  Виж повече
 • 38100.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Вехтово
  ул. Бузлуджа № 1
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 17.06.2017 до 17.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-18
  Виж повече
 • 1200.00 лв.
 • Други
  2276 кв.м., Стралджа
  гр. Стралджа, ул. „Ал. Стамболийски” 39
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 28275.00 лв.
 • Други
  143 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, ул. „Тетово” 4
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 50000.00 лв.
 • Други
  1369 кв.м., ГЪЛЪБОВО
  ул. "Георги Бенковски" № 8
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 102412.80 лв.
 • Други
  554800 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.Ямбол, в местн.”ОРМАНА”
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 675000.00 лв.
 • Други
  97855 кв.м., РАЗЛОГ
  гр.Разлог, местност “Попада” в отдел 239 “б”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 1990741.36 лв.
 • Други
  187 кв.м., ПЕЩЕРА
  местност „АГОВО“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 25.06.2017 до 25.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-26
  Виж повече
 • 1139.54 лв.
 • Други
  190 кв.м., ПЕЩЕРА
  местност „АГОВО“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 25.06.2017 до 25.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-26
  Виж повече
 • 1503.50 лв.
 • Други
  736 кв.м., Банско
  м. "Рупчовец"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 30.05.2017 до 30.06.2017
  Обявяване на: 2017-07-03
  Виж повече
 • 501244.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич, ул."Атанас Лютвиев" № 26
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 30.05.2017 до 30.06.2017
  Обявяване на: 2017-07-03
  Виж повече
 • 52514.25 лв.
 • Други
  44 кв.м., СЕВЛИЕВО
  Сенник
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 28.05.2017 до 28.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-29
  Виж повече
 • 1515.00 лв.
 • Други
  930 кв.м., Завет
  град Завет, община Завет, ул."Хан Крум" №33
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 51300.00 лв.
 • Други
  2039 кв.м., Макреш
  местност "Градено поле"
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 1223.40 лв.
 • Други
  2514 кв.м., Макреш
  местност "Градено поле"
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 1718.40 лв.
 • Други
  1075 кв.м., ПЕРНИК
  гр.Перник, ул.Лазар Маджаров
  Окръжен съд: Перник
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 69142.50 лв.
 • Други
  1479 кв.м., Св. Св. Константин и Елена

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 1031228.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  УЛ. "НЕИЗВЕСТНА", МЕСТНОСТ "БАБОЛИ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 270776.25 лв.
 • Други
  787 кв.м., Св. Св. Константин и Елена

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 422330.10 лв.
 • Други
  379 кв.м., Св. Св. Константин и Елена

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 173878.80 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  "ТЕТОВО" № 9
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 183165.00 лв.
 • Други
  5287 кв.м., Баня
  м. "Почивачката" земл. с, Баня и м. "Почивачката" земл. гр. Банско
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 2987400.00 лв.
 • Други
  2360 кв.м., Баня
  м. „Почивачката”, комплекс „Пири”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 567645.00 лв.
 • Други
  1020 кв.м., Баня
  м. „Почивачката”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 527824.50 лв.
 • Други
  5286 кв.м., Банско
  м. „Почивачката”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.06.2017 до 29.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-30
  Виж повече
 • 144450.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  ул. "Вардар"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  2523 кв.м., Мраморен

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 16.05.2017 до 16.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-19
  Виж повече
 • 30300.00 лв.
 • Други
  1850 кв.м., Нивянин

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 19.05.2017 до 19.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-20
  Виж повече
 • 5600.00 лв.
 • Други
  5260 кв.м., Драшан

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 19.05.2017 до 19.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-20
  Виж повече
 • 43200.00 лв.
 • Други
  4878 кв.м., Твърдица

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 118875.00 лв.
 • Други
  7662 кв.м., Таваличево

  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 104969.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Генерал Тодоров
  с. Генерал Тодоров, общ. Петрич
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Други
  299 кв.м., ХАСКОВО
  Козлодуй 2-4
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 120000.00 лв.
 • Други
  299 кв.м., ХАСКОВО
  Козлодуй 2-4
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 120000.00 лв.
 • Други
  10800 кв.м., Черновръх

  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 275000.00 лв.
 • Други
  406 кв.м., Пампорово
  ОЗДРАВИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 56400.00 лв.
 • Други
  334 кв.м., Рабиша

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 561.00 лв.
 • Други
  192 кв.м., ВАРНА
  ФИТНЕС КЛУБ, гр.Варна, ул. „Бяла мура”№14
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 69900.00 лв.
 • Други
  528 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. Константин Величков № 42
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.05.2017 до 27.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-28
  Виж повече
 • 503000.00 лв.
 • Други
  1176 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. Константин Величков № 42
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.05.2017 до 27.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-28
  Виж повече
 • 685000.00 лв.
 • Други
  1211 кв.м., СИЛИСТРА
  ул."Одеса" 14
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 84480.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., РАЗЛОГ
  м. "Кукурево"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 23.05.2017 до 23.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-26
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  212 кв.м., Бели извор

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 27.05.2017 до 27.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-28
  Виж повече
 • 12780.00 лв.
 • Други
  199 кв.м., САМОКОВ
  ул. Отец Паисий №2, ет.-1
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 22.05.2017 до 22.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-23
  Виж повече
 • 61600.00 лв.
 • Други
  70 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 22.05.2017 до 22.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-23
  Виж повече
 • 36800.00 лв.
 • Други
  70 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 22.05.2017 до 22.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-23
  Виж повече
 • 36800.00 лв.
 • Други
  70 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 22.05.2017 до 22.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-23
  Виж повече
 • 36800.00 лв.
 • Други
  1220 кв.м., Младово
  с. Младово, общ. Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 20.05.2017 до 20.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-21
  Виж повече
 • 25200.00 лв.
 • Други
  388 кв.м., Царева ливада
  община Дряново
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 21.05.2017 до 21.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-22
  Виж повече
 • 24000.00 лв.
 • Други
  53 кв.м., ДРЯНОВО
  ул. "Стара планина" № 1
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 21.05.2017 до 21.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-22
  Виж повече
 • 14250.00 лв.
 • Други
  750 кв.м., СЛИВЕН
  с. Бяла, общ. Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 20.05.2017 до 20.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-21
  Виж повече
 • 49950.00 лв.
 • Други
  633 кв.м., ДРЯНОВО
  ул. "Шипка"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 21.05.2017 до 21.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-22
  Виж повече
 • 179200.00 лв.
 • Други
  2749 кв.м., ДРЯНОВО
  ул. "Стара планина"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 21.05.2017 до 21.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-22
  Виж повече
 • 57000.00 лв.
 • Други
  576 кв.м., Скалско
  община Дряново
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 21.05.2017 до 21.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-22
  Виж повече
 • 20000.00 лв.
 • Други
  6291 кв.м., Зая
  община Дряново
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 21.05.2017 до 21.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-22
  Виж повече
 • 12000.00 лв.
 • Други
  109 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  ул. „Отец Паисий” 2
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.05.2017 до 22.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-23
  Виж повече
 • 95057.92 лв.
 • Други
  83 кв.м., Пампорово
  ФОРЕСТ НУК 3, ЕТ. 6, КУХНЕНСКИ БЛОК
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 43800.00 лв.
 • Други
  1633 кв.м., Млекарево
  с. Млекарево, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 20.05.2017 до 20.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-21
  Виж повече
 • 48000.00 лв.
 • Други
  18600 кв.м., Сотиря
  с. Сотиря, общ. Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 20.05.2017 до 20.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-21
  Виж повече
 • 379440.00 лв.
 • Други
  144 кв.м., Лесичово

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 262455.00 лв.
 • Други
  1228 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  бул. Беломорски №110
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 327199.20 лв.