Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  6 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-08
  Виж повече
 • 512.00 лв.
 • Други
  254 кв.м., Овчи Кладенец
  МАСИВНА СГРАДА, с предназначение ФУРНА и БАНЯ със застроена площ от 254 кв.м., построена в УПИ XI с площ от 2790 кв.м. в кв. 35 по плана на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 12784.00 лв.
 • Други
  6 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-08
  Виж повече
 • 512.00 лв.
 • Други
  6 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-08
  Виж повече
 • 512.00 лв.
 • Други
  6 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-08
  Виж повече
 • 512.00 лв.
 • Други
  566 кв.м., Овчи Кладенец
  ОВЧАРНИК със застроена площ от 566 кв.м., построен в поземлен имот 116007 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.710 дка
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 18225.00 лв.
 • Други
  6 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-08
  Виж повече
 • 512.00 лв.
 • Други
  798 кв.м., Овчи Кладенец
  ОВЧАРНИК със застроена площ от 798 кв.м., построен в поземлен имот 116006 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.589 дка
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 35505.00 лв.
 • Други
  10000 кв.м., Овчи Кладенец
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I – за производствено-обслужваща дейност, търговия и услуги, целият с площ 6000 кв.м., в кв.8 по плана на с. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, общ. Тунджа, ведно с построената в имота СГРАДА – селскостопански склад за зърно и техника с площ п
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 88830.00 лв.
 • Други
  7 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-08
  Виж повече
 • 640.00 лв.
 • Други
  8 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-08
  Виж повече
 • 656.00 лв.
 • Други
  7 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-08
  Виж повече
 • 592.00 лв.
 • Други
  1080 кв.м., Найденово

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 9180.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Михнево
  с.Михнево, общ.Петрич
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 19677.60 лв.
 • Други
  255 кв.м., Бистрица
  с. Бистрица
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 05.12.2017 до 05.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-06
  Виж повече
 • 16584.00 лв.
 • Други
  931 кв.м., Брягово
  м. Кайряка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-10
  Виж повече
 • 2950.00 лв.
 • Други
  3003 кв.м., Долна Баня
  м. ГРОЗДОВА
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 39234.00 лв.
 • Други
  7868 кв.м., Долна Баня
  м. ГРОЗДОВА
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 102795.00 лв.
 • Други
  930 кв.м., Завет
  гр. Завет, ул."Хан Крум" №33,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 40500.00 лв.
 • Други
  930 кв.м., Завет
  гр. Завет, ул."Хан Крум" №33,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 40500.00 лв.
 • Други
  1417 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 2160.00 лв.
 • Други
  1375 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 9315.00 лв.
 • Други
  446 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 34515.00 лв.
 • Други
  1609 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 2520.00 лв.
 • Други
  645 кв.м., Яворец
  пл. "9-ти септември 1944г." №5
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 26000.00 лв.
 • Други
  1231 кв.м., Балабаново

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 20348.00 лв.
 • Други
  1630 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  "Стопански двор"
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 63855.60 лв.
 • Други
  1813 кв.м., СОФИЯ
  ж.к. Люлин-център, бул. Царица Йоанна № 61
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 450000.00 лв.
 • Други
  900 кв.м., Каолиново

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 8072.00 лв.
 • Други
  1800 кв.м., Пристое

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 32567.20 лв.
 • Други
  25 кв.м., Банско
  м. Асаница
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 25948.53 лв.
 • Други
  38 кв.м., Банско
  м. Асаница
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 39120.39 лв.
 • Други
  38 кв.м., Банско
  м. Асаница
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 39120.39 лв.
 • Други
  38 кв.м., Банско
  м. Асаница
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 39120.39 лв.
 • Други
  0 кв.м., Кресна
  гр.Кресна, ул."Пирин" № 10
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 05.12.2017 до 05.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-08
  Виж повече
 • 40550.81 лв.
 • Други
  0 кв.м., Дамяница
  с.Дамяница,общ.Сандански,ул."Даме Груев" № 1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 52284.00 лв.
 • Други
  801 кв.м., Цалапица
  Стопански обект "Сграда за шилета"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 02.12.2017 до 02.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-03
  Виж повече
 • 6750.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр. Петрич, м. АЛМАЛЪК-ОМОНДРОСТ
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 05.12.2017 до 05.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-08
  Виж повече
 • 994250.40 лв.
 • Други
  0 кв.м., Водица
  Детски дом
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 05.12.2017 до 05.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-08
  Виж повече
 • 9600.00 лв.
 • Други
  530 кв.м., Рудозем

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 03.12.2017 до 03.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-04
  Виж повече
 • 6784.00 лв.
 • Други
  30750 кв.м., Прохлада
  местността „ БОСТАНЛЪКА
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 30750.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., КАРНОБАТ
  ул. "Преспа" N 2
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.12.2017 до 16.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-17
  Виж повече
 • 34000.00 лв.
 • Други
  1801 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
  ул."Пиянец"
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 366160.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Черница
  общ.Сунгурларе, с.Черница
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.12.2017 до 16.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-17
  Виж повече
 • 183510.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., АЙТОС
  "Промишлена зона"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.12.2017 до 16.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-17
  Виж повече
 • 623632.50 лв.
 • Други
  0 кв.м., Приморско
  с.Писменово, местност "Хасанкьой"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 1147.50 лв.
 • Други
  4499 кв.м., Приморско
  с.Писменово, местност "Хасанкьой"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 57712.50 лв.
 • Други
  7641 кв.м., Приморско
  с.Писменово, местност "Хасанкьой"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 79312.50 лв.
 • Други
  4878 кв.м., Твърдица
  МЕСТНОСТ БЛЯГОРНИЦА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 128385.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ЦАРЕВО
  ул. "Христо Смирненски" N 8, ет.1, ап.1
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 137120.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Сунгурларе
  гр.Сунгурларе, ул. "Г.М.Димитров" N 36
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.12.2017 до 16.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-17
  Виж повече
 • 11840.40 лв.
 • Други
  66010 кв.м., Геша
  община Дряново
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 7858608.00 лв.
 • Други
  11454 кв.м., Съдиево

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 234900.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., СРЕДЕЦ
  местност "Янев мост"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 265815.00 лв.
 • Други
  104 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Трети март" № 46
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 30000.00 лв.
 • Други
  137 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Козлодуй" № 8
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 99000.00 лв.
 • Други
  4080 кв.м., Доспей
  с.Доспей, с лице на главния път за центъра на селото, до Църквата, община Самоков
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 877500.00 лв.
 • Други
  2644 кв.м., Лесичово

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 211275.00 лв.
 • Други
  241 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ж.к. "Младост"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.12.2017 до 12.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-15
  Виж повече
 • 175567.50 лв.
 • Други
  257 кв.м., Екзарх Йосиф
  УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ № 11 - ИД 11433/2016
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 1740.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Черноморец
  гр.Черноморец, ул. "Иван Вазов" N 17
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 380250.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., БУРГАС
  местност "Караянос"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 134136.00 лв.
 • Други
  152 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, "Делфин" N 1, "Рамина палас", ет.0
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-11
  Виж повече
 • 163520.00 лв.
 • Други
  13000 кв.м., Пиргово
  ид: 116/2015г. - м-ст Горненски рът, с. Пиргово
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 48000.00 лв.
 • Други
  432 кв.м., Езерче
  ул."Васил Левски"№11
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Други
  2839 кв.м., ВРАЦА

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 105920.00 лв.
 • Други
  3470 кв.м., Рупките
  общ. Чирпан
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 640.00 лв.
 • Други
  875 кв.м., Близнаци

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 100200.00 лв.
 • Други
  1870 кв.м., Мъдрец

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 15040.00 лв.
 • Други
  618 кв.м., Бяла
  ул. "Седма"1
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 51600.00 лв.
 • Други
  5174 кв.м., Генерал Кантарджиево

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 126724.50 лв.
 • Други
  693 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.11.2017 до 19.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-20
  Виж повече
 • 56268.00 лв.
 • Други
  693 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.11.2017 до 19.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-20
  Виж повече
 • 56268.00 лв.
 • Други
  693 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.11.2017 до 19.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-20
  Виж повече
 • 56268.00 лв.
 • Други
  693 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.11.2017 до 19.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-20
  Виж повече
 • 56268.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Дамяница
  с.Дамяница,общ.Сандански,ул."Даме Груев" № 1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 17.11.2017 до 17.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 52284.00 лв.
 • Други
  46 кв.м., Брацигово
  ул. "Божура Попова" № 17
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 1520.00 лв.
 • Други
  436 кв.м., СЕВЛИЕВО
  ул. "Стефан Пешев" № 145
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 19.11.2017 до 19.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-20
  Виж повече
 • 43200.00 лв.
 • Други
  450 кв.м., Стоките
  община Севлиево
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 19.11.2017 до 19.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-20
  Виж повече
 • 51300.00 лв.
 • Други
  188 кв.м., Градница
  община Севлиево
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 19.11.2017 до 19.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-20
  Виж повече
 • 45900.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич, ул."Христо Смирненски" № 7
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 17.11.2017 до 18.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-19
  Виж повече
 • 68172.41 лв.
 • Други
  0 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  ул. "Вардар"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 17.11.2017 до 17.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-19
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  116 кв.м., ПЛОВДИВ
  гр.Пловдив, ул."Въча"№10, ет.1, обект 1
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 18.11.2017 до 18.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-19
  Виж повече
 • 128088.00 лв.
 • Други
  888 кв.м., Подвис
  с.Подвис, общ.Сунгурларе, обл.Бургас
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-10
  Виж повече
 • 62910.00 лв.
 • Други
  476 кв.м., ЕЛХОВО
  Поземлен имот в гр.Елхово, ул. ”Победа” №11, с площ от 476 кв.м., представляващ обект с ид. 27382.500.552., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 51кв.м
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 29880.00 лв.
 • Други
  1144 кв.м., ЕЛХОВО
  Производствена база в гр. Елхово, в местността ”Бозалъка”, представляваща съвкупност от два недвижими имота, а именно: ПИ с ид.27382.77.15 с площ от 689 кв.м., ведно с изградените в имота сгради-промишлена сграда с площ от 13 кв.м. и ид. 27382.77.15
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 34650.00 лв.
 • Други
  12000 кв.м., Тръстиково
  с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 15457.50 лв.
 • Други
  449 кв.м., СВИЛЕНГРАД
  ул. "Крали Марко 7
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 11250.00 лв.
 • Други
  122 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” № 1, бл. В, вх. VII, ет 1, обект 641
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 65880.00 лв.
 • Други
  1518 кв.м., Лесово
  Поземлен имот в с.Лесово общ.Елхово,на ул.”Цар Асен”43 с площ по кадастралната карта 1518квм и ид.43459.501.614,ведно с построените в него паянтови сгради
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 4995.00 лв.
 • Други
  15 кв.м., ЯМБОЛ
  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 87374.550.86.1.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски” бл.1, вх.А, ет.0, с предназначение: ЗА ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ ЗА БИТОВИ УСЛУГИ, с п
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 6615.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Михнево
  с.Михнево, общ.Петрич
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 42228.00 лв.
 • Други
  3516 кв.м., Влахи
  общ. Кресна
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 13485.00 лв.
 • Други
  1523 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.Ямбол, на ул.”Латинка”№1
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 161280.00 лв.
 • Други
  66 кв.м., ЕЛХОВО
  Жилищна сграда в гр.Елхово, на ул.”Морава”14 със застроена площ 177квм представляващ обект с ид.27382.500.67.2
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 31500.00 лв.
 • Други
  1080 кв.м., Малко Шарково
  ½ идеална част от Дворно място в с. Малко Шарково, община Болярово, цялото с площ 1080 кв.м., съставляващо УПИ III-108, в. кв. 19 по плана на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 2340.00 лв.
 • Други
  15003 кв.м., КАРЛОВО
  местност Керезлика
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 207022.50 лв.
 • Други
  414 кв.м., ЯМБОЛ
  Поземлен имот в гр.Ямбол, на ул.”Клокотница”№ 99, с площ от 432квм по кадастралната карта на града, представляващ ПИ с ид.№ 87374.39.224, а по акт за собственост с площ от 414квм, заедно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с идентификатор
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 64152.00 лв.
 • Други
  1265 кв.м., Мамарчево
  2/3 идеални части от Дворно място, находящо се в с.Мамарчево общ.Болярово, обл.Ямбол, цялото с площ от 1265квм, съставляващо УПИ ІІ в кв.23 по плана на селото, заедно с построените в дворното място ЖЕЛЕЗАРСКИ МАГАЗИН с планоснимачен номер 516 със за
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 27945.00 лв.
 • Други
  1725 кв.м., ЯМБОЛ
  . ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.537.191 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с площ от 1725 кв.м., с адрес гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” 30, със стар идентификатор: 87374.537.111, трайно предназначение на те
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 4400720.00 лв.