Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  5100 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 195200.00 лв.
 • Други
  430 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Трети март" № 87, ет. 2
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 28.02.2018 до 29.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-30
  Виж повече
 • 111760.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  УЛ. "ЦАР СИМЕОН"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  104 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Трети март" № 46
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 28.02.2018 до 29.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-30
  Виж повече
 • 27000.00 лв.
 • Други
  137 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Козлодуй" № 8
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 28.02.2018 до 29.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-30
  Виж повече
 • 94050.00 лв.
 • Други
  645 кв.м., Яворец
  община Габрово
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 28.02.2018 до 29.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-30
  Виж повече
 • 23400.00 лв.
 • Други
  10 кв.м., Рудозем
  ул. "Хан Аспарух" № 17Сграда с идентификатор 63207.504.61.4 (шест, три, две, нула, седем, точка, пет, нула, четири, точка, шест, едно, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-12/10.03.2010 г. на Из
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 216.00 лв.
 • Други
  13 кв.м., Рудозем
  ул. "Хан Аспарух" № 17
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 427.00 лв.
 • Други
  14 кв.м., Велчево

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 1100.00 лв.
 • Други
  31 кв.м., Плаково

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 2500.00 лв.
 • Други
  18 кв.м., Плаково

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 1400.00 лв.
 • Други
  23 кв.м., Велчево

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 1800.00 лв.
 • Други
  6 кв.м., Янтра

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 1229.74 лв.
 • Други
  11 кв.м., Янтра

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 1772.04 лв.
 • Други
  1340 кв.м., Козарево
  Дворно място в с.Козарево общ.Тунджа, обл.Ямболска, с площ от 1340квм,, съставляващо УПИ №ІV-129 в кв.16, ведно с построените в двора МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА- изградена до груб строеж с площ от 132квм и паянтова сграда с площ от 9квм и други обслужващ
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 20000.00 лв.
 • Други
  7 кв.м., Янтра

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 1147.34 лв.
 • Други
  2 кв.м., Янтра

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 270.00 лв.
 • Други
  3300 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 2700.00 лв.
 • Други
  2000 кв.м., Драганово

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 2700.00 лв.
 • Други
  52 кв.м., ТРОЯН

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 23.03.2018 до 23.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-24
  Виж повече
 • 21840.00 лв.
 • Други
  71 кв.м., Златни пясъци
  жк 'Бриз - юг"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 60000.00 лв.
 • Други
  1190 кв.м., Раданово

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 9860.40 лв.
 • Други
  244 кв.м., Първомайци
  първомайци
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Други
  109 кв.м., ПОПОВО
  ул. Фотинова № 40 - СГРАДА ОГЕ
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Други
  316 кв.м., ПОПОВО
  ул. Фотинова № 40 - СТАРО ПАРОКОТЕЛНО
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 8000.00 лв.
 • Други
  344 кв.м., ПОПОВО
  ул. Фотинова № 40 - ПАРОКОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 14400.00 лв.
 • Други
  2035 кв.м., ВРАЦА

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 920.00 лв.
 • Други
  739 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  кв. "Индустриален", ул. " Георги Байданов" № 2 - А
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 03.04.2018 до 03.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-04
  Виж повече
 • 140400.00 лв.
 • Други
  6138 кв.м., Цалапица
  местността "Джамбов кладенец"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 25600.00 лв.
 • Други
  1870 кв.м., Мъдрец

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 13536.00 лв.
 • Други
  4287 кв.м., СЛИВЕН
  МЕСТНОСТ КАРАНДИЛА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 628733.70 лв.
 • Други
  629 кв.м., ЕЛХОВО

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 14880.00 лв.
 • Други
  417 кв.м., ЕЛХОВО

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 23200.00 лв.
 • Други
  366 кв.м., ЕЛХОВО

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 42800.00 лв.
 • Други
  426 кв.м., ЕЛХОВО

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 24800.00 лв.
 • Други
  382 кв.м., БОТЕВГРАД
  ул. "СЕВАСТ ОГНЯН" №4
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 420000.00 лв.
 • Други
  107 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич, ул.”Дончо Лазаров” № 3, ет.1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 38001.00 лв.
 • Други
  767 кв.м., Рударци

  Окръжен съд: Перник
  Срок: 20.03.2018 до 20.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-23
  Виж повече
 • 332884.08 лв.
 • Други
  206 кв.м., Пампорово
  БАСЕЙН, МЕСТНОСТ КОЗУЯТАК
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 18.03.2018 до 18.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-19
  Виж повече
 • 102817.80 лв.
 • Други
  212 кв.м., МАДАН
  БИВШ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, КВ. КОНСКИ ДОЛ, УЛ. ТРАКИЯ № 33
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 17.03.2018 до 17.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-18
  Виж повече
 • 67210.56 лв.
 • Други
  1006 кв.м., СЛИВЕН
  КВ. СИНИ КАМЪНИ
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-17
  Виж повече
 • 20000.00 лв.
 • Други
  4878 кв.м., Твърдица
  МЕСТНОСТ БЛЯГОРНИЦА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 138720.00 лв.
 • Други
  409 кв.м., ПЕЩЕРА
  ул. Веселин Стойков № 10
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 118691.34 лв.
 • Други
  90 кв.м., Банско
  УЛ. "ЦАР СИМЕОН" ВХ. В-Г, ЕТ. 5/ПЕТИ/ПОД ПОКРИВЕН/, АП. 29
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 25055.33 лв.
 • Други
  176 кв.м., Банско
  УЛ."ЦАР СИМЕОН" ВХ. В-Г, ЕТ. 5 /ПЕТИ/ПОД ПОКРИВЕН/ АП. 26
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 49191.98 лв.
 • Други
  95 кв.м., Банско
  УЛ. "ЦАР СИМЕОН" ВХ. А, ЕТ. 5/ПЕТИ/ПОД ПОКРИВЕН/, АП. 21
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 26460.68 лв.
 • Други
  1710 кв.м., Братя Даскалови

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 6336.00 лв.
 • Други
  46 кв.м., Брацигово
  ул. "Божура Попова" № 17
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 1368.00 лв.
 • Други
  12866 кв.м., Баня
  местността "БЕРЕКОВА ВОДЕНИЦА"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 221600.00 лв.
 • Други
  135 кв.м., Банско
  ул. “Шипка” № 10
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 112509.00 лв.
 • Други
  178 кв.м., Голям манастир
  Сграда-ФУРНА, находяща се в с.Голям манастир, общ.Тунджа, обл.Ямболска
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 7600.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  гр.Банско, п.к. 2770, м.”Герачни улици”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., РАЗЛОГ
  гр. Разлог, ул.”Охрид” № 17
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 70408.00 лв.
 • Други
  249467 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 347013.60 лв.
 • Други
  10 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 898.40 лв.
 • Други
  104 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 17471.20 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  м. Асаница
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 26672.00 лв.
 • Други
  323 кв.м., ШУМЕН
  ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 10.03.2018 до 10.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-11
  Виж повече
 • 287820.00 лв.
 • Други
  54 кв.м., Банско
  м. Асаница
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 44060.00 лв.
 • Други
  320 кв.м., Банско
  гр. Банско ул. "Явор" 34
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 128800.00 лв.
 • Други
  296 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 2560.00 лв.
 • Други
  1360 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 4000.00 лв.
 • Други
  5980 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 17520.00 лв.
 • Други
  2720 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 12640.00 лв.
 • Други
  7260 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 122240.00 лв.
 • Други
  2650 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 8800.00 лв.
 • Други
  42654 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 15280.00 лв.
 • Други
  882 кв.м., Капитан Димитриево
  ул. „Георги Димитров“ № 13
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 275721.84 лв.
 • Други
  3060 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 8960.00 лв.
 • Други
  8290 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 21120.00 лв.
 • Други
  109 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  ул. „Отец Паисий” 2
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 91200.00 лв.
 • Други
  3340 кв.м., Златари
  с.Златари общ.Тунджа обл.Ямболска, на ул.”Космос”№22
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 13600.00 лв.
 • Други
  323 кв.м., ЕЛХОВО
  Производствена база в гр. Елхово, в местността ”Бозалъка”
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 25040.00 лв.
 • Други
  521 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  бул. "Славянски" № 57, ет. 5
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 23.03.2018 до 23.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-24
  Виж повече
 • 461280.00 лв.
 • Други
  521 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  бул. "Славянски" № 57, ет. 4
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 23.03.2018 до 23.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-24
  Виж повече
 • 461280.00 лв.
 • Други
  149 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  бул. "Славянски" № 57
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 23.03.2018 до 23.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-24
  Виж повече
 • 70000.00 лв.
 • Други
  67 кв.м., ПЛОВДИВ

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 03.02.2018 до 03.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-04
  Виж повече
 • 25000.00 лв.
 • Други
  521 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  бул. "Славянски" № 57, ет. 3
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 23.03.2018 до 23.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-24
  Виж повече
 • 327280.00 лв.
 • Други
  1453 кв.м., РАЗГРАД
  ул."Костур"№22
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 324360.00 лв.
 • Други
  521 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  бул. "Славянски" № 57, ет. 2
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 23.03.2018 до 23.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-24
  Виж повече
 • 327280.00 лв.
 • Други
  1259 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  бул. "Славянски" № 57
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 23.03.2018 до 23.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-24
  Виж повече
 • 804120.00 лв.
 • Други
  4880 кв.м., АРДИНО
  ул.“Любовна чешма“ №175
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 180519.20 лв.
 • Други
  1259 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  бул. "Славянски" № 57
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 804120.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  гр.Банско, ул.''Цар Симеон''
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  гр.Банско, ул.''Цар Симеон''
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  630 кв.м., Ягодово

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 86167.00 лв.
 • Други
  875 кв.м., Близнаци
  кв.62
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 125250.40 лв.
 • Други
  2500 кв.м., Воденичарово
  местност "Саплийска кория"
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-17
  Виж повече
 • 945.00 лв.
 • Други
  600 кв.м., Златни пясъци
  к.к. "Чайка"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 36000.00 лв.
 • Други
  1775 кв.м., Маломирово
  с.Маломирово, общ.Елхово, на ул.”Г.Арабаджиев”30
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Други
  1947 кв.м., Градница

  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 129600.00 лв.
 • Други
  8 кв.м., МОМЧИЛГРАД
  град Момчилград, ул."26-ти Декември" №16, жил.блок "Слава"
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 750.00 лв.
 • Други
  39 кв.м., ВАРНА
  ул. Мадара 20а
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-17
  Виж повече
 • 52464.00 лв.
 • Други
  57 кв.м., ВАРНА
  ул. Мадара 20а
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-17
  Виж повече
 • 120528.00 лв.
 • Други
  5667 кв.м., Черково
  общ. Карнобат
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 4770.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Копривлен

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 79200.00 лв.
 • Други
  1630 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  "Стопански двор"
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 57470.04 лв.
 • Други
  925 кв.м., Бенковски
  ул.”13-та” № 22
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 60240.00 лв.
 • Други
  423 кв.м., СИЛИСТРА

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 54742.50 лв.
 • Други
  507 кв.м., Розовец

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 71600.00 лв.