Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  6568 кв.м., РАЗГРАД
  гр./с. Разград, кв.Гарова промишлена зона
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 120622.50 лв.
 • Други
  37849 кв.м., РАЗГРАД
  гр./с.Разград, кв.Гарова промишлена зона
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 571050.00 лв.
 • Други
  1080 кв.м., Завет
  гр./с. град Завет, община Завет, област Разград, улица "Кирил и Методий" № 71
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 162000.00 лв.
 • Други
  373 кв.м., Добринище
  ул. „Гарата” 5
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 58720.00 лв.
 • Други
  135 кв.м., Банско
  ул. “Шипка” № 10
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 112509.00 лв.
 • Други
  1633 кв.м., Млекарево
  с. Млекарево, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 40000.00 лв.
 • Други
  2938 кв.м., Тошевци

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 11440.00 лв.
 • Други
  1340 кв.м., Опълченец

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 27675.00 лв.
 • Други
  20 кв.м., Михалково
  община Девин, обл.Смолян
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 8336.00 лв.
 • Други
  3374 кв.м., Николичевци
  местността „Дрено“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 351217.60 лв.
 • Други
  99 кв.м., Боазът
  община Севлиево
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 14.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 12768.00 лв.
 • Други
  450 кв.м., Стоките
  община Севлиево
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 14.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 48000.00 лв.
 • Други
  188 кв.м., Градница
  община Севлиево
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 14.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 41000.00 лв.
 • Други
  633 кв.м., Алфатар
  ул.”Стефан Караджа”
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 112455.00 лв.
 • Други
  254 кв.м., Овчи Кладенец
  МАСИВНА СГРАДА, с предназначение ФУРНА и БАНЯ със застроена площ от 254 кв.м., построена в УПИ XI с площ от 2790 кв.м. в кв. 35 по плана на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 05.04.2018 до 05.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-06
  Виж повече
 • 11505.60 лв.
 • Други
  4000 кв.м., Созопол
  (35-2017) МЕСТНОСТ СИНЕТУДИС
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 94290.40 лв.
 • Други
  1096 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  ДВОРНО МЯСТО с площ 1096 кв.м., представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №936, в кв. 127 по плана на гр. Тополовград, ведно с построената в същото двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 420 кв.м.
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-06
  Виж повече
 • 34200.00 лв.
 • Други
  1999 кв.м., Созопол
  (35-2017)МЕСТНОСТ СВЕТИ ИЛИЯ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 54426.40 лв.
 • Други
  64 кв.м., НЕСЕБЪР
  х. Кристал 2 - посочената цена е за 1.2 ид. част
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 15840.00 лв.
 • Други
  224 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Адам Мицкевич" № 1
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 70000.00 лв.
 • Други
  161 кв.м., БУРГАС
  (638-2011) БЛ.210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 77634.00 лв.
 • Други
  496 кв.м., Осиково
  ДЕТСКА ГРАДИНА
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 45792.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Водица
  ДЕТСКИ ДОМ
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Други
  80 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  гр. Тополовград, на ул. Малко Търново №11
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-06
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Други
  534 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  гр. Тополовград, на ул. Малко Търново № 2
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-06
  Виж повече
 • 11250.00 лв.
 • Други
  25803 кв.м., Копиловци
  местност "Кожин дол"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 19156.50 лв.
 • Други
  4158 кв.м., Каравелово
  Поземлен имот № 151016 в землището на с.Каравелово, общ.Тунджа, в м-ст „Хан Боклу” с площ 4.158дка, ведно с изградения в същия имот КРАВАРНИК със застроена площ от 168квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-06
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Други
  6924 кв.м., ВИДИН
  Западна складова зона
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 333867.20 лв.
 • Други
  1045 кв.м., Кутово

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 178720.00 лв.
 • Други
  6705 кв.м., ВИДИН

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 574400.00 лв.
 • Други
  3764 кв.м., ЛОМ
  ул."Стадиона"№24 /Аквапарк/
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 565243.65 лв.
 • Други
  2810 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  ул. Републиканска № 50
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 704858.40 лв.
 • Други
  0 кв.м., Микрево
  с.Микрево, общ.Струмяни, ул."Стефан Караджа" № 28
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 64702.40 лв.
 • Други
  0 кв.м., Лиляново
  землището на с.Лиляново, общ.Сандански, м."Десети километър"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 285776.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  УЛ. "ГЕОРГИ НАСТЕВ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  УЛ. "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  432 кв.м., Езерче
  ул."Васил Левски"№11
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Други
  432 кв.м., Езерче
  ул."Васил Левски"№11
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Други
  4080 кв.м., Доспей
  с.Доспей, с лице на главния път за центъра на селото, до Църквата, община Самоков
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 990400.00 лв.
 • Други
  4 кв.м., Бели Искър
  ул. "7-ма" №57, комплекс "Шалет Искър" община Самоков
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 6120.00 лв.
 • Други
  145 кв.м., ПРОВАДИЯ
  ул."Стефан Караджа" 37
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 21120.03 лв.
 • Други
  4 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 320.00 лв.
 • Други
  3 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 192.00 лв.
 • Други
  3 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 176.00 лв.
 • Други
  3 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 176.00 лв.
 • Други
  5 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 480.00 лв.
 • Други
  1294 кв.м., Банско
  м. „Гуровица”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 91680.00 лв.
 • Други
  5 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 480.00 лв.
 • Други
  5 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 480.00 лв.
 • Други
  5 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 480.00 лв.
 • Други
  6 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 496.00 лв.
 • Други
  6 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 496.00 лв.
 • Други
  6 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 512.00 лв.
 • Други
  6 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 336.00 лв.
 • Други
  5 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 480.00 лв.
 • Други
  6 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 480.00 лв.
 • Други
  6 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 512.00 лв.
 • Други
  7 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 640.00 лв.
 • Други
  8 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 656.00 лв.
 • Други
  7 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 592.00 лв.
 • Други
  7 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 592.00 лв.
 • Други
  4120 кв.м., Аврен
  квартал 107
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 3357.40 лв.
 • Други
  530 кв.м., Рудозем

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 6105.60 лв.
 • Други
  257 кв.м., Екзарх Йосиф
  УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ №11 - ИД 1143/2016
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 1566.00 лв.
 • Други
  800 кв.м., Ресен
  РЕСЕН
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 3040.00 лв.
 • Други
  87 кв.м., ЯМБОЛ
  КНИЖАРНИЦА - гр. Ямбол, ул. „Георги Дражев” 1, вх. А, ет. 1, обект 1
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-06
  Виж повече
 • 61760.00 лв.
 • Други
  4120 кв.м., Аврен
  квартал 107
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 3357.40 лв.
 • Други
  4120 кв.м., Аврен
  квартал 107
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 4506.00 лв.
 • Други
  144 кв.м., Могила
  Ресторант в с.Могила с площ 144квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-06
  Виж повече
 • 27376.00 лв.
 • Други
  248 кв.м., БЕРКОВИЦА
  ул. "Ясен" № 4
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Скрът

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 49401.22 лв.
 • Други
  0 кв.м., Скрът

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 26563.27 лв.
 • Други
  3 кв.м., МЕЗДРА

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 1985.60 лв.
 • Други
  4272 кв.м., Съдиево

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 108872.00 лв.
 • Други
  7593 кв.м., Съдиево

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 255440.00 лв.
 • Други
  6018 кв.м., Раяновци
  местност "Крушака"
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 10960.00 лв.
 • Други
  1215 кв.м., Раяновци
  местност "Крушака"
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 21760.00 лв.
 • Други
  660 кв.м., Кричим
  ул."Никола Вапцаров" 35
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 57600.00 лв.
 • Други
  554 кв.м., Ябланица
  гр. Ябланица, обл. Ловеч, в местността "Стопански двор"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 47560.50 лв.
 • Други
  0 кв.м., ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
  гр.Гоце Делчев, ул.''Драма'' 49, бл.1, ет.3, ап.7
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 15060.00 лв.
 • Други
  86 кв.м., Лозенец

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-06
  Виж повече
 • 16200.00 лв.
 • Други
  1434 кв.м., РАДНЕВО
  ул. "Заводска"
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-17
  Виж повече
 • 70973.76 лв.
 • Други
  595 кв.м., Воден
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142008 с площ от 0.595 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - Краварник, със застроена площ от 231 кв. м., заедно със всички подобрения
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-06
  Виж повече
 • 4080.00 лв.
 • Други
  3375 кв.м., Воден
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142006 с площ от 3.375 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - Краварник, със застроена площ от 457 кв. м., заедно със всички подобрения
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-06
  Виж повече
 • 9232.00 лв.
 • Други
  1513 кв.м., Воден
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142003 с площ от 1.513 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - СЕНОВАЛ, със застроена площ от 512 кв. м., заедно със всички подобрения в
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-06
  Виж повече
 • 5416.00 лв.
 • Други
  5535 кв.м., Воден
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142002 с площ от 5.535 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, з местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - КРАВАРНИК, със застроена площ от 506 кв. м. - разрушена, заедно със всички
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-06
  Виж повече
 • 10008.00 лв.
 • Други
  4851 кв.м., Воден
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142001 с площ, с площ от 4.851 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - КРАВАРНИК, със застроена площ от 483 кв. м. - разрушена, заедно
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-06
  Виж повече
 • 7868.00 лв.
 • Други
  152 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, "Рамина палас", ет.0
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 147168.00 лв.
 • Други
  303 кв.м., СИЛИСТРА
  индустриална зона „ЗАПАД“, местност ПЗ „ЗАПАД
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 56700.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Копривлен
  с.Копривлен,общ.Хаджидимово
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 05.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 12993.08 лв.
 • Други
  0 кв.м., Копривлен
  с.Копривлен,общ.Хаджидимово
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 05.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 11629.58 лв.
 • Други
  0 кв.м., ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
  замлището на гр. Гоце Делчев, местност "Мочура"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 201555.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
  гр. Гоце Делчев ул. Пейо К. Яворов № 9
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 69660.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Ваклиново
  с. Вклиново, общ. Сатовча
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 76802.18 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  м. "Грамадето", "КРАУН БАНСКО"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Свети Влас
  гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.“ Русалка“ № 97
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 25925.00 лв.
 • Други
  1440 кв.м., Роза

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 27280.00 лв.
 • Други
  550 кв.м., РАЗГРАД
  ул.Трапезица № 7
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 85000.00 лв.
 • Други
  297 кв.м., Кабиле
  УПИ XII-420, целият с площ от 1290 кв.м., от които за ПИ 505 е с площ 1090 кв. м., в кв. 30 по плана на село Кабиле, община Тунджа, обл. Ямбол, заедно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена на полунива, със ЗП от 178 кв.
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 398000.00 лв.
 • Други
  548 кв.м., ЛОВЕЧ
  ж.к. "Младост", ул. "Стара планина"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 58696.00 лв.