Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  0 кв.м., Банско
  м. "Грамадето", "КРАУН БАНСКО"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Свети Влас
  гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.“ Русалка“ № 97
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 25925.00 лв.
 • Други
  1440 кв.м., Роза

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 27280.00 лв.
 • Други
  550 кв.м., РАЗГРАД
  ул.Трапезица № 7
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 85000.00 лв.
 • Други
  297 кв.м., Кабиле
  УПИ XII-420, целият с площ от 1290 кв.м., от които за ПИ 505 е с площ 1090 кв. м., в кв. 30 по плана на село Кабиле, община Тунджа, обл. Ямбол, заедно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена на полунива, със ЗП от 178 кв.
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 398000.00 лв.
 • Други
  548 кв.м., ЛОВЕЧ
  ж.к. "Младост", ул. "Стара планина"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 58696.00 лв.
 • Други
  720 кв.м., Веселиново
  ДВОРНО МЯСТО в с. Веселиново, общ. Тунджа, ул. „Дечка Сюлемезова” 13, представляващо УПИ I-262, в кв. 27 по плана на селото, с площ 720 кв.м. заедно с изградените в имота: ТРАНЖОРНА със застроена площ от 86 кв.м., ПРИСТРОЙКА към транжорната със застр
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 131680.00 лв.
 • Други
  1000 кв.м., Веселиново
  810/1000 идеални части от ДВОРНО МЯСТО в с. Веселиново, общ. Тунджа, ул. „Добри Войвода” 18, цялото с площ от 1000 кв.м., за което е отреден УПИ VIII-322 в кв. 22 по плана на селото, заедно с построените в това дворно място: ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгънат
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 44000.00 лв.
 • Други
  17667 кв.м., ТУТРАКАН
  ул. „Славянска“ № 1
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 415050.00 лв.
 • Други
  405 кв.м., Банско
  ул. Минго Тодев № 22
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 142056.30 лв.
 • Други
  3525 кв.м., Могила
  УПИ I – за производствени дейности/експандиран пенополистирол и др/търговия, услуги и складова дейност, в кв. 1 по плана на с. Могила, общ. Тунджа, с площ от 3525 кв.м., заедно с построената в имота ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА /ЦЕХ ЗА РЕГЕНЕРАТ НА ГУМИ/ съ
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 110400.00 лв.
 • Други
  900 кв.м., Завой
  ДВОРНО МЯСТО от 900квм в с.Завой общ.Тунджа, съставляващо УПИ ХVІІ в кв.11 по плана на селото, ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП от 60квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 12400.00 лв.
 • Други
  629 кв.м., Банско
  гр.Банско, ул.''Захари Зограф'' 1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 133582.50 лв.
 • Други
  800 кв.м., Устина
  ул. ''Юндола'' 1
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 105300.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  УЛ. "НЕИЗВЕСТНА", М. "БАБОЛИ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 195679.13 лв.
 • Други
  0 кв.м., РАЗЛОГ
  гр.Разлог,ул."Рила" № 17
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 37369.35 лв.
 • Други
  246 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-19
  Виж повече
 • 32623.92 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  УЛ. "ТЕТОВО" № 9
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 165112.00 лв.
 • Други
  246 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-19
  Виж повече
 • 32623.92 лв.
 • Други
  246 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-19
  Виж повече
 • 32623.92 лв.
 • Други
  246 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-19
  Виж повече
 • 33864.48 лв.
 • Други
  246 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-19
  Виж повече
 • 33864.48 лв.
 • Други
  53896 кв.м., Мраморен

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 23.01.2018 до 23.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-26
  Виж повече
 • 79980.75 лв.
 • Други
  2895 кв.м., Хаджидимитрово
  ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГЪБИ- терен и сгради, находящ се в ПИ №024081 съгласно КВС, а съгласно ПУП РЗП-УПИ ІІ-81 в кв.24 в землището на с.Хаджидимитрово, общ.Тунджа, обл.Ямболска/ до винарска изба „Шато Руко/
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 94500.00 лв.
 • Други
  3007 кв.м., Калипетрово
  местността "Чанлъка"
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 37260.00 лв.
 • Други
  320 кв.м., Крушуна
  с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-19
  Виж повече
 • 10856.00 лв.
 • Други
  1200 кв.м., Крушуна
  с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-17
  Виж повече
 • 40712.00 лв.
 • Други
  480 кв.м., Крушуна
  с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-19
  Виж повече
 • 16448.00 лв.
 • Други
  79 кв.м., СОФИЯ
  бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 20, бл. 1, ет.5, ап. 25, м. "Лиляна Димитрова" ЛУКСОЗЕН апартамент
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 132300.00 лв.
 • Други
  80 кв.м., Марково
  местност "ЗЕМЛИЩЕ МАРКОВО"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 945.00 лв.
 • Други
  3 кв.м., СОФИЯ
  МАЗЕ № 15, Студентски град, при гранични улици ул. "Проф. Хр. Данов" и ул. "Акад. Йордан Трифонов"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 1985.40 лв.
 • Други
  3 кв.м., СОФИЯ
  МАЗЕ № 13, Студентски град, при гранични улици ул. "Проф. Хр. Данов" и ул. "Акад. Йордан Трифонов"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 2119.95 лв.
 • Други
  4 кв.м., СОФИЯ
  МАЗЕ № 12, Студентски град, при гранични улици ул. "Проф. Хр. Данов" и ул. "Акад. Йордан Трифонов"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 2624.76 лв.
 • Други
  3 кв.м., СОФИЯ
  МАЗЕ № 7, Студентски град, при гранични улици ул. "Проф. Хр. данов" и ул. "Акад. Йордан Трифонов"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 2288.25 лв.
 • Други
  5174 кв.м., Генерал Кантарджиево

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 114052.05 лв.
 • Други
  7662 кв.м., Таваличево

  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 79776.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Равно поле
  с.Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 12000000.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., СВИЛЕНГРАД
  ул. Крали Марко № 7
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 10125.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр. Петрич, м. АЛМАЛЪК-ОМОНДРОСТ
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 994250.40 лв.
 • Други
  504 кв.м., Пелатиково
  СЕНОВАЛ ТРЪСТЕНИК
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 61763.00 лв.
 • Други
  58 кв.м., Банско
  ул. "Кралев свор" №4
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 46964.00 лв.
 • Други
  161 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Столетов" № 157
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 135000.00 лв.
 • Други
  2106 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Индустриална" № 44
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 470535.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  ул. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 19
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 306350.00 лв.
 • Други
  243 кв.м., МОНТАНА
  УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ" № 1, ЕТ. 7
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 116784.00 лв.
 • Други
  3470 кв.м., Долно Линево
  землището на селото
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 31500.23 лв.
 • Други
  3908 кв.м., Долно Линево
  землището на селото
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 94466.93 лв.
 • Други
  10800 кв.м., Черновръх

  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 28.02.2018 до 29.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-30
  Виж повече
 • 211200.00 лв.
 • Други
  22 кв.м., ХАСКОВО
  ул. Славянска 32, ет. -1, гараж 8
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 2085.75 лв.
 • Други
  11 кв.м., ХАСКОВО
  ул. Славянска 32, ет. 0, обект 2
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 1134.00 лв.
 • Други
  459 кв.м., Кошарица
  местност "Чолакова чешма"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 72000.00 лв.
 • Други
  1362 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  кв. "Възрожденци - терасите"
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 282394.18 лв.
 • Други
  860 кв.м., Топола
  с.Топола, местност СО ТОПОЛА, общ.Каварна
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 378000.00 лв.
 • Други
  1110 кв.м., Веселиново
  Дворно място в с.Веселиново, общ.Тунджа, с площ от 1110квм, съставляващо УПИ VІІ-286 кв.4, ведно с изградените в него сгради
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 50000.00 лв.
 • Други
  1265 кв.м., Мамарчево
  2/3 идеални части от Дворно място, находящо се в с.Мамарчево общ.Болярово, обл.Ямбол, цялото с площ от 1265квм, съставляващо УПИ ІІ в кв.23 по плана на селото, заедно с построените в дворното място ЖЕЛЕЗАРСКИ МАГАЗИН с планоснимачен номер 516 със за
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 31088.00 лв.
 • Други
  62 кв.м., Върбово
  М-Т МАНДА ДЕРЕ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 877.50 лв.
 • Други
  27170 кв.м., Мамарчево
  бивши казарми
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 152560.00 лв.
 • Други
  1520 кв.м., Браничево

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 52320.00 лв.
 • Други
  150 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  кв.“Възрожденци“, ул.“Ангел Кънчев“ №1 - 16.268 % ид. ч. от поземления имот, равняващи се на 150.40 кв. м.
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 6663.17 лв.
 • Други
  132 кв.м., РАЗГРАД
  гр./с.Разград, общ.Разград, обл.Разград, ул.Южен Булевард №50А
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 97065.00 лв.
 • Други
  810 кв.м., Бисерци
  гр./с. село Бисерци, община Кубрат, област Разград, ЕКАТТЕ 04121, в местността "Коренеж"
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 105080.00 лв.
 • Други
  1454 кв.м., СЛИВЕН
  МЕСТНОСТ ИЗГРЕВ-ГЮРГЮНЛЮКА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 40000.00 лв.
 • Други
  270 кв.м., РАЗЛОГ
  ул. „Христо Ботев” № 1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 23.01.2018 до 23.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-26
  Виж повече
 • 87750.00 лв.
 • Други
  92 кв.м., ДУПНИЦА
  ул. "Княз Борис 1" № 47, ет.1
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 42000.00 лв.
 • Други
  122 кв.м., ВИДИН
  ул. Вардар № 8
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 110700.00 лв.
 • Други
  501 кв.м., Рупци

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Други
  63 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, ул."Петко Каравелов" № 6
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 41040.00 лв.
 • Други
  440 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. "Тодор Кирков" № 1
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-19
  Виж повече
 • 172125.00 лв.
 • Други
  9000 кв.м., Априлци
  гр. Априлци, кв. "Център"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 216058.00 лв.
 • Други
  1073 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
  ул."Гърлянски черешарник" 23
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 17908.00 лв.
 • Други
  3007 кв.м., Калипетрово
  местността "Чанлъка"
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-03
  Виж повече
 • 37260.00 лв.
 • Други
  285 кв.м., Станчов хан
  община Трявна
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 65000.00 лв.
 • Други
  124 кв.м., РАЗГРАД
  ул."Цар Асен"№10, -1
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 23.01.2018 до 23.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-26
  Виж повече
 • 54200.00 лв.
 • Други
  85 кв.м., РАЗГРАД
  ул."Цар Асен" №10, ет.-1
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 23.01.2018 до 23.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-26
  Виж повече
 • 37000.00 лв.
 • Други
  46418 кв.м., Сотиря
  С. СОТИРЯ, ОБЩ. СЛИВЕН
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 493200.00 лв.
 • Други
  798 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 97628.80 лв.
 • Други
  4212 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 834822.42 лв.
 • Други
  44816 кв.м., Веселиново
  ПИ №013061 в местността ДО СЕЛО
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 846290.97 лв.
 • Други
  6070 кв.м., Бела

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 121446.67 лв.
 • Други
  184 кв.м., Бяла

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 133119.00 лв.
 • Други
  410 кв.м., Игнатиево
  Ул. "Петър Маринов" 14
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 74250.00 лв.
 • Други
  318 кв.м., СВИЩОВ
  ул.Кирил Д. Аврамов № 13
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 168000.00 лв.
 • Други
  1369 кв.м., ГЪЛЪБОВО
  ул. "Георги Бенковски" № 8
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 115214.40 лв.
 • Други
  187 кв.м., ПЕЩЕРА
  местност „АГОВО“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 820.47 лв.
 • Други
  190 кв.м., ПЕЩЕРА
  местност „АГОВО“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 1082.52 лв.
 • Други
  571 кв.м., Бенковски
  ЕКАТТЕ 03825
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 10032.40 лв.
 • Други
  97855 кв.м., РАЗЛОГ
  гр.Разлог, местност “Попада” в отдел 239 “б”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 1754355.76 лв.
 • Други
  1220 кв.м., СОФИЯ
  град София, СО, район „Овча купел”, ул. „Земляне” № 6
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 275000.00 лв.
 • Други
  15 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Константин Величков“ № 31, ет. 1, обект 6
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 6339.60 лв.
 • Други
  17 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Константин Величков“ № 31, ет. 1, обект 5
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 6885.00 лв.
 • Други
  274 кв.м., ЯМБОЛ
  АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА в гр.Ямбол, на ул.”Преслав”№275, представляваща втори етаж от сграда и сутерен към нея
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 61200.00 лв.
 • Други
  905 кв.м., Стралджа
  гр.Стралджа обл.Ямболска,с административен адрес ул.”Бакаджик”4
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 34000.00 лв.
 • Други
  53 кв.м., РАЗЛОГ
  м."Бойков рид"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 16.01.2018 до 16.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-19
  Виж повече
 • 43740.00 лв.
 • Други
  1248 кв.м., РАЗЛОГ
  м. „Шипока”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 34400.00 лв.
 • Други
  104 кв.м., СИЛИСТРА
  бул."Македония" №147
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 58000.00 лв.
 • Други
  63 кв.м., СОФИЯ
  гр.София, Район Лозенец, бул."Черни връх" №39
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 45000.00 лв.
 • Други
  674 кв.м., Стоян Михайловски

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 17600.00 лв.
 • Други
  674 кв.м., Стоян Михайловски

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 17600.00 лв.
 • Други
  1395 кв.м., Балканец
  с. Балканец, ул. "Пенчо Тодоров" № 14
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 109370.25 лв.
 • Други
  23759 кв.м., Мизия

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 20300.00 лв.