Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  7593 кв.м., Съдиево

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 19.05.2017 до 19.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-20
  Виж повече
 • 374527.50 лв.
 • Други
  2513 кв.м., Съдиево

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 19.05.2017 до 19.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-20
  Виж повече
 • 102000.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Водица
  ДЕТСКИ ДОМ
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 23.05.2017 до 23.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-26
  Виж повече
 • 13500.00 лв.
 • Други
  600 кв.м., Хвостяне
  м. „Аджи дере"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 19.05.2017 до 19.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-20
  Виж повече
 • 89340.00 лв.
 • Други
  8391 кв.м., Воден
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142013 с площ от 8.391 дка, с начин на трайно ползване -Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - ХАМБАР, със застроена площ от 562 кв. м. и МЕТАЛЕН НАВЕС
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 24825.00 лв.
 • Други
  2615 кв.м., Воден
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142011 с площ от 2.615 дка, с начин на трайно ползване -Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, със застроена площ от 415 кв. м., заедно със всички
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 12675.00 лв.
 • Други
  5134 кв.м., Воден
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142010 с площ от 5.134 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАВЕС ДО ЗЪРНОПЛОЩАДКАТА, със застроена площ от 379 кв. м
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 11700.00 лв.
 • Други
  1029 кв.м., Воден
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142009 с площ от 1.029 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор. в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - СТОЛ, със застроена площ от 305 кв. м.,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 7275.00 лв.
 • Други
  595 кв.м., Воден
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142008 с площ от 0.595 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - Краварник, със застроена площ от 231 кв. м
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 5100.00 лв.
 • Други
  3375 кв.м., Воден
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142006 с площ от 3.375 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - Краварник, със застроена площ от 457 кв. м.
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 11550.00 лв.
 • Други
  1513 кв.м., Воден
  ) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142003 с площ от 1.513 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - СЕНОВАЛ, със застроена площ от 512 кв. м.,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 6750.00 лв.
 • Други
  5535 кв.м., Воден
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142002 с площ от 5.535 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, з местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - КРАВАРНИК, със застроена площ от 506 кв. м. - разрушена, заедно със всички
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 12525.00 лв.
 • Други
  4851 кв.м., Воден
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142001 с площ, с площ от 4.851 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - КРАВАРНИК, със застроена площ от 483 кв. м. - разрушена, заедно
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 10950.00 лв.
 • Други
  505 кв.м., БАЛЧИК

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 18180.00 лв.
 • Други
  798 кв.м., СЛИВЕН
  кв. Даме Груев № 101
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 20.05.2017 до 20.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-21
  Виж повече
 • 210000.00 лв.
 • Други
  52 кв.м., МОНТАНА
  ул. Гладстон"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 19.05.2017 до 19.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-20
  Виж повече
 • 17155.50 лв.
 • Други
  5000 кв.м., ШУМЕН
  Местността "Пикла", кв. Дивдядово
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 1800.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., НОВИ ПАЗАР
  ул. Голо бърдо № 9
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 2520.00 лв.
 • Други
  1340 кв.м., Първенец

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 1600.00 лв.
 • Други
  229 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, обл.Бургас, ул. "Иван Вазов" N 9, бл.4, ет.0, обект 21
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 28.05.2017 до 28.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-29
  Виж повече
 • 79800.00 лв.
 • Други
  1165 кв.м., Стралджа
  ХЛЕБОПЕКАРНА С МЕЛНИЦА И ОБОРУДВАНЕ, представляващи:Поземлен имот с ид.69660.501.2301 с площ 1165квм в гр.Стралджа ул.Св.Иван Рилски”16
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 57380.00 лв.
 • Други
  384 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  бул. България № 75
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 68549.40 лв.
 • Други
  134 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  бул. България № 75
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 67651.20 лв.
 • Други
  2300 кв.м., Ботево
  1500/2300 ид.ч. от УПИ ХІІ-7 в с.Ботево, кв.8 по плана на селото, целият с площ от 2300квм, заедно с построената в имота жилищна сграда със ЗП от 62квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 14400.00 лв.
 • Други
  2895 кв.м., Хаджидимитрово
  ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГЪБИ- терен и сгради, находящ се в ПИ №024081 съгласно КВС, а съгласно ПУП РЗП-УПИ ІІ-81 в кв.24 в землището на с.Хаджидимитрово, общ.Тунджа
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 84000.00 лв.
 • Други
  59 кв.м., Банско
  гр. Банско ул. "Хан Кубрат" 6
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 19.05.2017 до 19.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-20
  Виж повече
 • 38823.10 лв.
 • Други
  34 кв.м., РАЗЛОГ
  м. "Кукурево"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 16.05.2017 до 16.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-19
  Виж повече
 • 13977.00 лв.
 • Други
  740 кв.м., Победа

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 60720.00 лв.
 • Други
  515 кв.м., Банско
  гр. Банско ул. "Хан Кубрат" 6
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 19.05.2017 до 19.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-20
  Виж повече
 • 339897.10 лв.
 • Други
  2917 кв.м., Стралджа
  гр.Стралджа, ул.”Индустриална” №1
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 06.07.2017 до 06.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-07
  Виж повече
 • 144795.20 лв.
 • Други
  0 кв.м., РАЗЛОГ
  м. "Кукурево"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 16.05.2017 до 16.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-19
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  2499 кв.м., Маноле
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47086.19.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-37/08.05.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 28.05.2017 до 28.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-29
  Виж повече
 • 15960.00 лв.
 • Други
  18 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. "Иван Гарванов" № 40
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 28.05.2017 до 28.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-29
  Виж повече
 • 25385.84 лв.
 • Други
  97 кв.м., Китка

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 21.05.2017 до 22.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-23
  Виж повече
 • 9360.00 лв.
 • Други
  110 кв.м., Китен
  м. Куречешме /до сметището/
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.05.2017 до 22.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-23
  Виж повече
 • 9075.00 лв.
 • Други
  3514 кв.м., Вратца
  махала "Терзийска"
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 19.05.2017 до 19.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-20
  Виж повече
 • 5200.00 лв.
 • Други
  1523 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.Ямбол, на ул.”Латинка”№1
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 188640.00 лв.
 • Други
  432 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.Ямбол, на ул.”Клокотница”№ 99
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 50328.00 лв.
 • Други
  1440 кв.м., ВИДИН
  Западна промишлена зона
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 268500.00 лв.
 • Други
  158 кв.м., ВИДИН
  ул. "Княз Борис І" №48
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 118800.00 лв.
 • Други
  478 кв.м., Яворец
  пл. "9-ти септември 1944г." № 5
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 14.05.2017 до 14.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-15
  Виж повече
 • 38000.00 лв.
 • Други
  845 кв.м., Рудник
  ул."Пеньо Пенев" №18
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.05.2017 до 14.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-15
  Виж повече
 • 13099.00 лв.
 • Други
  580 кв.м., Камена
  с. Камена, общ. Петрич
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 16.05.2017 до 16.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-19
  Виж повече
 • 8009.12 лв.
 • Други
  1215 кв.м., Росно
  с. РОСНО с ЕКАТТЕ 63118, общ. ЗЛАТАРИЦА
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 20.05.2017 до 20.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-21
  Виж повече
 • 11760.00 лв.
 • Други
  2622 кв.м., Росно
  с. РОСНО с ЕКАТТЕ 63118
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 20.05.2017 до 20.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-21
  Виж повече
 • 11536.00 лв.
 • Други
  160 кв.м., ТЕТЕВЕН
  гр. Тетевен, местност "ГОРНО ДЯДОВО ВУЛОВО"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 11.06.2017 до 11.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-12
  Виж повече
 • 23880.00 лв.
 • Други
  71 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, общ. Варна, Варненска област, район „Приморски", ЖК „Бриз-юг" УПИ № Vlll-1835a,
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 12.05.2017 до 12.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-13
  Виж повече
 • 67008.56 лв.
 • Други
  94 кв.м., ПЛОВДИВ
  ЮИЗ № 9-и, ет. 1
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 13.05.2017 до 13.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-14
  Виж повече
 • 6750.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Добринище
  гр.Добринище,ул."Гарата"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 166050.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Добринище
  гр.Добринище,ул."Гарата"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 109037.25 лв.
 • Други
  77 кв.м., Ягодово
  ул. Хан Аспарух № 9
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.05.2017 до 14.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-15
  Виж повече
 • 24000.00 лв.
 • Други
  970 кв.м., Казашко
  ул. Габър 28
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 18750.00 лв.
 • Други
  63 кв.м., Банско
  м.Герачни улици
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 8764.97 лв.
 • Други
  72 кв.м., Банско
  м.Герачни улици
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 10068.11 лв.
 • Други
  79 кв.м., Банско
  м.Герачни улици
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 11140.40 лв.
 • Други
  62 кв.м., Банско
  м.Герачни улици
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 8635.04 лв.
 • Други
  79 кв.м., Банско
  м.Герачни улици
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 11140.40 лв.
 • Други
  67 кв.м., Банско
  м.Герачни улици
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 9248.13 лв.
 • Други
  62 кв.м., Банско
  м.Герачни улици
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 8642.61 лв.
 • Други
  79 кв.м., Банско
  м.Герачни улици
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 11140.40 лв.
 • Други
  11608 кв.м., СИЛИСТРА
  местността „ЧАТАЛ КУЛАК“
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 12.05.2017 до 12.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-13
  Виж повече
 • 178050.00 лв.
 • Други
  1276 кв.м., Вардим

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 12.05.2017 до 12.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-13
  Виж повече
 • 3960.00 лв.
 • Други
  900 кв.м., Равново

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 12.05.2017 до 12.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-13
  Виж повече
 • 9400.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Краище
  ул."Единадесета"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 64422.75 лв.
 • Други
  461 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
  ул. "Даскал Димитрий" № 30
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 12.05.2017 до 12.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-13
  Виж повече
 • 57000.00 лв.
 • Други
  2810 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  ул. Републиканска №50
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 19.05.2017 до 19.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-20
  Виж повече
 • 880699.20 лв.
 • Други
  1294 кв.м., РАЗГРАД
  местност ПРОСТОР
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 11.05.2017 до 12.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-13
  Виж повече
 • 442.50 лв.
 • Други
  450 кв.м., Опака
  Детска градина
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 23.05.2017 до 23.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-26
  Виж повече
 • 78792.00 лв.
 • Други
  4262 кв.м., Топола
  ж.к."Бялата Лагуна"
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 2686896.00 лв.
 • Други
  241 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ж.к. "Младост"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 23.05.2017 до 23.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-26
  Виж повече
 • 144048.00 лв.
 • Други
  980 кв.м., Алеково
  с. Алеково, общ. Свищов, обл. Велико Търново
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 23.05.2017 до 23.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-26
  Виж повече
 • 8000.00 лв.
 • Други
  980 кв.м., Алеково
  с. Алеково, общ. Свищов, обл. Велико Търново
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 23.05.2017 до 23.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-26
  Виж повече
 • 8000.00 лв.
 • Други
  50637 кв.м., ШУМЕН
  Мотостадион
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 1105050.00 лв.
 • Други
  4997 кв.м., Долна Баня
  местност Яйкъна
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.05.2017 до 16.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-19
  Виж повече
 • 104490.00 лв.
 • Други
  548 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ж.к. "Младост", ул. "Стара планина"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 16.05.2017 до 16.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-19
  Виж повече
 • 70803.00 лв.
 • Други
  1200 кв.м., Безмер

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.05.2017 до 22.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-23
  Виж повече
 • 136000.00 лв.
 • Други
  170 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 27000.00 лв.
 • Други
  283 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 60000.00 лв.
 • Други
  459 кв.м., Кошарица
  м."Чолакова чешма"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.05.2017 до 06.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-07
  Виж повече
 • 89056.00 лв.
 • Други
  1560 кв.м., ДИМИТРОВГРАД
  УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 428400.00 лв.
 • Други
  296 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 08.05.2017 до 08.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-09
  Виж повече
 • 4500.00 лв.
 • Други
  1360 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 08.05.2017 до 08.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-09
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Други
  5980 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 08.05.2017 до 08.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-09
  Виж повече
 • 17250.00 лв.
 • Други
  2720 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 08.05.2017 до 08.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-09
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Други
  7260 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 08.05.2017 до 08.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-09
  Виж повече
 • 105000.00 лв.
 • Други
  2650 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 08.05.2017 до 08.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-09
  Виж повече
 • 6000.00 лв.
 • Други
  4265 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 08.05.2017 до 08.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-09
  Виж повече
 • 11250.00 лв.
 • Други
  3060 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 08.05.2017 до 08.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-09
  Виж повече
 • 6000.00 лв.
 • Други
  8290 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 08.05.2017 до 08.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-09
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Други
  3234 кв.м., Кошарица
  с.КОШАРИЦА, П.К 8224, 23-ТИ СЕПТЕМВРИ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 1484550.00 лв.
 • Други
  262 кв.м., БЕЛОГРАДЧИК

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 16500.00 лв.
 • Други
  480 кв.м., БЕЛОГРАДЧИК

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 21000.00 лв.
 • Други
  739 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  кв. Индустриален, ул. "Георги Байданов" № 2-А
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.06.2017 до 20.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-21
  Виж повече
 • 195.00 лв.
 • Други
  163 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Каварна"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 69000.00 лв.
 • Други
  9002 кв.м., ХАСКОВО
  м. Сучукмаз
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 36000.00 лв.
 • Други
  761 кв.м., Камен

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 07.05.2017 до 07.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-08
  Виж повече
 • 210000.00 лв.
 • Други
  116 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Константин Величков“ № 31, ет. 2, обект 9
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 07.05.2017 до 07.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-08
  Виж повече
 • 49514.40 лв.
 • Други
  38 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Константин Величков“ № 31, ет. 1, обект 7
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 07.05.2017 до 07.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-08
  Виж повече
 • 34293.60 лв.
 • Други
  15 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Константин Величков“ № 31, ет. 1, обект 6
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 07.05.2017 до 07.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-08
  Виж повече
 • 6261.60 лв.
 • Други
  17 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Константин Величков“ № 31, ет. 1, обект 5
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 07.05.2017 до 07.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-08
  Виж повече
 • 6799.20 лв.