Имоти > Други

Всички имоти в Други от ЧСИ

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 9267633.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 66010 кв.м.

село Геша
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.04.2018 до 28.05.2018
Обявяване на: 2018-05-29

Други Мамарчево

Други Мамарчево

Цена: 137304.00 лв.

Населено място: Мамарчево
Квадратура 27170 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 27 170 кв.м., съставляващо поземлен имот 506, за който е отреден УПИ I-506, кв. 11 по плана на с. Мамарчево, община Болярово, заедно с всички построени в имота сгради
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Други Сотиря

Други Сотиря

Цена: 396160.00 лв.

Населено място: Сотиря
Квадратура 46418 кв.м.

с. Сотиря, общ. Сливен
Окръжен съд: Сливен
Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
Обявяване на: 2018-05-22

Други Мамарчево

Други Мамарчево

Цена: 27979.20 лв.

Населено място: Мамарчево
Квадратура 1265 кв.м.

/3 идеални части от Дворно място, находящо се в с.Мамарчево общ.Болярово, обл.Ямбол, цялото с площ от 1265квм, съставляващо УПИ ІІ в кв.23 по плана на селото, заедно с построените в дворното място сгради
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 214602.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 300 кв.м.

ул. Диана № 31
Окръжен съд: Монтана
Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
Обявяване на: 2018-05-28

Други Странджа

Други Странджа

Цена: 30600.00 лв.

Населено място: Странджа
Квадратура 905 кв.м.

гр.Стралджа обл.Ямболска,с административен адрес ул.”Бакаджик”4
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
Обявяване на: 2018-05-22

Други Калчево

Други Калчево

Цена: 17012.00 лв.

Населено място: Калчево
Квадратура 90 кв.м.

Поземлен имот в с.Калчево общ.Тунджа обл.Ямболска, представляващ 3093/3970 ид.ч. от поземлен имот,състоящ се от УПИ ІІ-96 с площ 1270кв.м. и УПИ ІІІ-96 площ 1410кв.м. в кв.16 на селото,ведно с пострената в УПИ ІІ-96 жилищна сграда
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 108720.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 124 кв.м.

гр.ЯМБОЛ, ул. „Ангел Кънчев” № 18
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Други Созопол

Други Созопол

Цена: 3150.00 лв.

Населено място: Созопол
Квадратура 88 кв.м.

гр. Созопол, п.к. 8130, ул.„Крепостна стена"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.04.2018 до 22.05.2018
Обявяване на: 2018-05-23

Други Созопол

Други Созопол

Цена: 18270.00 лв.

Населено място: Созопол
Квадратура 575 кв.м.

гp. Созопол, п.к. 8130, ул. ,,Кирил и Методий" № 46
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.04.2018 до 22.05.2018
Обявяване на: 2018-05-23

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 2896.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 52 кв.м.

до бл. 71
Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.04.2018 до 21.05.2018
Обявяване на: 2018-05-22

Други Созопол

Други Созопол

Цена: 25362.00 лв.

Населено място: Созопол
Квадратура 4302 кв.м.

м. Свети Илия
Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.04.2018 до 21.05.2018
Обявяване на: 2018-05-22

Други Стралджа

Други Стралджа

Цена: 20736.00 лв.

Населено място: Стралджа
Квадратура 2276 кв.м.

гр. Стралджа, ул. „Ал. Стамболийски” 39
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Други Созопол

Други Созопол

Цена: 32300.00 лв.

Населено място: Созопол
Квадратура 3300 кв.м.

м. Ликовуня
Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.04.2018 до 21.05.2018
Обявяване на: 2018-05-22

Други БЕРКОВИЦА

Други БЕРКОВИЦА

Цена: 172992.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 2105 кв.м.

ул. Александровска № 10, ет. 2
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
Обявяване на: 2018-05-31

Други Мадан

Други Мадан

Цена: 62420.00 лв.

Населено място: Мадан
Квадратура 160 кв.м.

ул. Георги Димитров № 69
Окръжен съд: Монтана
Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
Обявяване на: 2018-05-21

Други Колена

Други Колена

Цена: 5600.00 лв.

Населено място: Колена
Квадратура 67 кв.м.

общ. Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 2018-05-18

Други Ново Лески

Други Ново Лески

Цена: 40041.60 лв.

Населено място: Ново Лески
Квадратура 0 кв.м.

с.Ново Лески,общ.Хаджидимово,обл. Благоевград
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 27.04.2018 до 28.05.2018
Обявяване на: 2018-05-29

Други СВИЩОВ

Други СВИЩОВ

Цена: 151200.00 лв.

Населено място: СВИЩОВ
Квадратура 318 кв.м.

ул.Кирил Д. Аврамов № 13
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 2018-05-18

Други РАЗЛОГ

Други РАЗЛОГ

Цена: 0.00 лв.

Населено място: РАЗЛОГ
Квадратура 0 кв.м.

ул. "Черна река" №25
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
Обявяване на: 2018-05-21

Други Ореш

Други Ореш

Цена: 2851.20 лв.

Населено място: Ореш
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
Обявяване на: 2018-05-21

Други Съдиево

Други Съдиево

Цена: 97984.80 лв.

Населено място: Съдиево
Квадратура 4272 кв.м.


Окръжен съд: Сливен
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Други Съдиево

Други Съдиево

Цена: 229896.00 лв.

Населено място: Съдиево
Квадратура 7593 кв.м.


Окръжен съд: Сливен
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15

Други Могилино

Други Могилино

Цена: 19600.00 лв.

Населено място: Могилино
Квадратура 220 кв.м.

ИД 836/2014
Окръжен съд: Русе
Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
Обявяване на: 2018-05-31

Други КЪРДЖАЛИ

Други КЪРДЖАЛИ

Цена: 257683.99 лв.

Населено място: КЪРДЖАЛИ
Квадратура 1362 кв.м.

кв. "Възрожденци - терасите"
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
Обявяване на: 2018-05-21

Други Митино

Други Митино

Цена: 13680.72 лв.

Населено място: Митино
Квадратура 0 кв.м.

с. Митиново, общ. Петрич
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 2018-05-18

Други Балкански

Други Балкански

Цена: 11250.00 лв.

Населено място: Балкански
Квадратура 162 кв.м.

гр./с. с. Балкански, община Разград, област Разград, ул. "Янтра" № 50
Окръжен съд: Разград
Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
Обявяване на: 2018-05-25

Други ВЕЛИНГРАД

Други ВЕЛИНГРАД

Цена: 52274.80 лв.

Населено място: ВЕЛИНГРАД
Квадратура 157 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други ВЕЛИНГРАД

Други ВЕЛИНГРАД

Цена: 256708.10 лв.

Населено място: ВЕЛИНГРАД
Квадратура 556 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други ВЕЛИНГРАД

Други ВЕЛИНГРАД

Цена: 17979.80 лв.

Населено място: ВЕЛИНГРАД
Квадратура 54 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други ВЕЛИНГРАД

Други ВЕЛИНГРАД

Цена: 11986.60 лв.

Населено място: ВЕЛИНГРАД
Квадратура 36 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други ВЕЛИНГРАД

Други ВЕЛИНГРАД

Цена: 66592.10 лв.

Населено място: ВЕЛИНГРАД
Квадратура 200 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други ВЕЛИНГРАД

Други ВЕЛИНГРАД

Цена: 39244.90 лв.

Населено място: ВЕЛИНГРАД
Квадратура 255 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други ВЕЛИНГРАД

Други ВЕЛИНГРАД

Цена: 129854.60 лв.

Населено място: ВЕЛИНГРАД
Квадратура 390 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други ВЕЛИНГРАД

Други ВЕЛИНГРАД

Цена: 596332.30 лв.

Населено място: ВЕЛИНГРАД
Квадратура 597 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други ВЕЛИНГРАД

Други ВЕЛИНГРАД

Цена: 31831.10 лв.

Населено място: ВЕЛИНГРАД
Квадратура 78 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други ВЕЛИНГРАД

Други ВЕЛИНГРАД

Цена: 199776.30 лв.

Населено място: ВЕЛИНГРАД
Квадратура 300 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 48168.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 68 кв.м.

гр. Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. Радецки №51-53
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
Обявяване на: 2018-06-08

Други Банско

Други Банско

Цена: 42268.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 58 кв.м.

ул. "Кралев двор" №4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.04.2018 до 14.05.2018
Обявяване на: 2018-05-15

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 11268.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 52 кв.м.

ул. Гладстон
Окръжен съд: Монтана
Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 2018-05-18

Други Желю войвода

Други Желю войвода

Цена: 753076.80 лв.

Населено място: Желю войвода
Квадратура 7201 кв.м.

с. Желю войвода, общ. Сливен
Окръжен съд: Сливен
Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
Обявяване на: 2018-05-22

Други Равно поле

Други Равно поле

Цена: 12000000.00 лв.

Населено място: Равно поле
Квадратура 0 кв.м.

с.Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.04.2018 до 15.05.2018
Обявяване на: 2018-05-16

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 162330.24 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 6759 кв.м.

общ. Варна, обл. Варна, квартал " Аспарухово", ул. "Калач"
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.04.2018 до 21.05.2018
Обявяване на: 2018-05-22

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 199454.40 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 653 кв.м.

КОМПЛЕС-СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗАВЕДЕНИЕ И УСЛУГИ в гр. Ямбол, жк „Хале”, ул. ”Л.Каравелов” № 29
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
Обявяване на: 2018-06-08

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 48780.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 124 кв.м.

ул."Цар Асен"№10, бизнесцентър, ет.-1
Окръжен съд: Разград
Срок: 12.04.2018 до 14.05.2018
Обявяване на: 2018-05-15

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 46000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 63 кв.м.

гр.Бургас, ул."Петко Каравелов" № 6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.04.2018 до 11.05.2018
Обявяване на: 2018-05-14

Други Ястребово

Други Ястребово

Цена: 39000.00 лв.

Населено място: Ястребово
Квадратура 3600 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 420780.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 7238 кв.м.

гр. Бургас, п.к. 8000, П3 "Север"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.04.2018 до 14.05.2018
Обявяване на: 2018-05-15

Други Стойките

Други Стойките

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 18 кв.м.

СКИ ГАРДЕРОБ, ВХ. В, ЕТ. 0
Окръжен съд: Смолян
Срок: 23.03.2018 до 23.04.2018
Обявяване на: 2018-04-24

Други Свещари

Други Свещари

Цена: 11720.00 лв.

Населено място: Свещари
Квадратура 109 кв.м.

гр./с. с.Свещари, общ.Исперих, обл.Разград,
Окръжен съд: Разград
Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
Обявяване на: 2018-05-03

Други Свещари

Други Свещари

Цена: 131472.00 лв.

Населено място: Свещари
Квадратура 1512 кв.м.

гр./с. с.Свещари, общ.Исперих, обл.Разград,
Окръжен съд: Разград
Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
Обявяване на: 2018-05-03

Други РУСЕ

Други РУСЕ

Цена: 90031.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 4741 кв.м.

л. „Свети Димитър Басарбовски”,
Окръжен съд: Русе
Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 2018-05-18

Други Пиргово

Други Пиргово

Цена: 77968.00 лв.

Населено място: Пиргово
Квадратура 13000 кв.м.

дело 116/15 - м-ст Горненски рът
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
Обявяване на: 2018-05-11

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 1620 кв.м.

кв. 9-ти септември, ул. Гурмазовско шосе №9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.04.2018 до 08.05.2018
Обявяване на: 2018-05-09

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 1620 кв.м.

кв. 9-ти септември, ул. Гурмазовско шосе №9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.04.2018 до 08.05.2018
Обявяване на: 2018-05-09

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 1620 кв.м.

кв. 9-ти септември, ул. Гурмазовско шосе №9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.04.2018 до 08.05.2018
Обявяване на: 2018-05-09

Други ПЕТРИЧ

Други ПЕТРИЧ

Цена: 148600.80 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "ТЕТОВО" № 9
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
Обявяване на: 2018-05-11

Други Стамболийски

Други Стамболийски

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 650 кв.м.

гр.Стамболийски, обл.Пловдив
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
Обявяване на: 2018-05-11

Други ПЕЩЕРА

Други ПЕЩЕРА

Цена: 820.47 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 187 кв.м.

местност „АГОВО“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
Обявяване на: 2018-05-30

Други ПЕЩЕРА

Други ПЕЩЕРА

Цена: 1082.52 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 190 кв.м.

местност „АГОВО“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
Обявяване на: 2018-05-30

Други Крушуна

Други Крушуна

Цена: 9770.40 лв.

Населено място: Крушуна
Квадратура 320 кв.м.

с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
Обявяване на: 2018-05-21

Други Крушуна

Други Крушуна

Цена: 36640.80 лв.

Населено място: Крушуна
Квадратура 1200 кв.м.

с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
Обявяване на: 2018-05-21

Други Крушуна

Други Крушуна

Цена: 14803.20 лв.

Населено място: Крушуна
Квадратура 480 кв.м.

с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
Обявяване на: 2018-05-21

Други ПЕТРИЧ

Други ПЕТРИЧ

Цена: 6122.00 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 15 кв.м.

ул. "Кожух" №5
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.04.2018 до 04.05.2018
Обявяване на: 2018-05-08

Други ПЕТРИЧ

Други ПЕТРИЧ

Цена: 3529.00 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 9 кв.м.

ул. "Кожух" №5
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.04.2018 до 04.05.2018
Обявяване на: 2018-05-08

Други ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Други ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Цена: 275715.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Квадратура 0 кв.м.

ул. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
Обявяване на: 2018-06-08

Други Коларово

Други Коларово

Цена: 12480.00 лв.

Населено място: Коларово
Квадратура 0 кв.м.

с.Коларово, общ.Петрич
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
Обявяване на: 2018-05-11

Други СЛИВЕН

Други СЛИВЕН

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1454 кв.м.

ИЗГРЕВ-ГЮРГЮНЛЮКА
Окръжен съд: Сливен
Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
Обявяване на: 2018-05-30

Други Камена

Други Камена

Цена: 7208.21 лв.

Населено място: Камена
Квадратура 580 кв.м.

с.Камена, общ.Петрич
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.04.2018 до 03.05.2018
Обявяване на: 2018-05-11

Други Бенковски

Други Бенковски

Цена: 9029.16 лв.

Населено място: Бенковски
Квадратура 571 кв.м.


Окръжен съд: Кърджали
Срок: 04.04.2018 до 04.05.2018
Обявяване на: 2018-05-08

Други ХАРМАНЛИ

Други ХАРМАНЛИ

Цена: 107980.80 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 196 кв.м.

ул."Сакар планина" № 30
Окръжен съд: Хасково
Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
Обявяване на: 2018-05-11

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 45 кв.м.

гр. Ямбол, ул. „Руен” 37, Б, ет. 4
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
Обявяване на: 2018-05-25

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 17600.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 397 кв.м.

гр. Ловеч, ул. “Освобождение “ № 4
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
Обявяване на: 2018-05-21

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 10400.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 233 кв.м.

гр. Ловеч, ул. “Освобождение “ № 4
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
Обявяване на: 2018-05-21

Други РАДНЕВО

Други РАДНЕВО

Цена: 82757.50 лв.

Населено място: РАДНЕВО
Квадратура 915 кв.м.

Съби Димитров №7
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
Обявяване на: 2018-06-05

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 1684.37 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 860 кв.м.

ул. „Петър Бонев“ № 56
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други Чифлик

Други Чифлик

Цена: 186528.00 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 1511 кв.м.

с. Чифлик, община Белоградчик, област Видин
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.05.2018 до 12.06.2018
Обявяване на: 2018-06-13

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 1193.62 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 860 кв.м.

ул. „Петър Бонев“ № 56
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 7069.25 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 860 кв.м.

ул. „Петър Бонев“ № 56
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 120528.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

ул. Мадара 20а
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 2018-05-18

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 52464.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 39 кв.м.

ул. Мадара 20а
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 2018-05-18

Други Пампорово

Други Пампорово

Цена: 32904.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 83 кв.м.

КУХНЕНСКИ БЛОК, ФОРЕСТ НУК 3, ЕТ. 6
Окръжен съд: Смолян
Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
Обявяване на: 2018-05-22

Други Кресна

Други Кресна

Цена: 35028.74 лв.

Населено място: Кресна
Квадратура 0 кв.м.

гр.Кресна, ул."Пирин" № 10
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
Обявяване на: 2018-05-03

Други Върбовчец

Други Върбовчец

Цена: 2812.32 лв.

Населено място: Върбовчец
Квадратура 1302 кв.м.

с.Върбовчец
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
Обявяване на: 2018-05-03

Други Плешивец

Други Плешивец

Цена: 53652.24 лв.

Населено място: Плешивец
Квадратура 9733 кв.м.

с.Плешивец
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
Обявяване на: 2018-05-03

Други Бела

Други Бела

Цена: 143378.40 лв.

Населено място: Бела
Квадратура 6070 кв.м.

с.Бела
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
Обявяване на: 2018-05-03

Други ИВАЙЛОВГРАД

Други ИВАЙЛОВГРАД

Цена: 630.00 лв.

Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Квадратура 540 кв.м.

ул. Бузлуджа № 1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 03.04.2018 до 03.05.2018
Обявяване на: 2018-05-04

Други Съдиево

Други Съдиево

Цена: 205040.00 лв.

Населено място: Съдиево
Квадратура 11454 кв.м.


Окръжен съд: Сливен
Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
Обявяване на: 2018-05-31

Други Върбовчец

Други Върбовчец

Цена: 2812.32 лв.

Населено място: Върбовчец
Квадратура 1302 кв.м.

с.Върбовчец
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
Обявяване на: 2018-04-03

Други Плешивец

Други Плешивец

Цена: 53652.24 лв.

Населено място: Плешивец
Квадратура 10 кв.м.

с.Плешивец
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
Обявяване на: 2018-04-03

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 9450.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 291 кв.м.

местност Студентски град, ПИ 3139
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
Обявяване на: 2018-05-11

Други Бела

Други Бела

Цена: 143378.40 лв.

Населено място: Бела
Квадратура 6 кв.м.

с.Бела
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
Обявяване на: 2018-04-03

Други Свети Влас

Други Свети Влас

Цена: 29952.00 лв.

Населено място: Свети Влас
Квадратура 49 кв.м.

гр.Свети Влас, местност "Ага чешме", ет.0, обект СПА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.04.2018 до 09.05.2018
Обявяване на: 2018-05-10

Други Драшан

Други Драшан

Цена: 43200.54 лв.

Населено място: Драшан
Квадратура 5260 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 2018-04-13

Други Безмер

Други Безмер

Цена: 120168.00 лв.

Населено място: Безмер
Квадратура 1200 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО, застроено и незастроено, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XIV в квартал 38 по плана на с. БЕЗМЕР, общ. Тунджа, с площ от 1200 кв.м., ведно с построената в него МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА – цех за месопреработка и ме
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
Обявяване на: 2018-05-25

Други Хаджидимитрово

Други Хаджидимитрово

Цена: 945000.00 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 3430 кв.м.

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА-ВИНАРСКА ИЗБА
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
Обявяване на: 2018-05-25

Други Чарган

Други Чарган

Цена: 78000.00 лв.

Населено място: Чарган
Квадратура 1696 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с.Чарган общ.Тунджа, обл.Ямболска,съставляващо УПИ ІХ в кв.35 по плана на селото с площ 1696квм, заедно с построената в този имот масивна сграда-сладкарски цех
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.03.2018 до 23.04.2018
Обявяване на: 2018-04-25

Други Браничево

Други Браничево

Цена: 102240.00 лв.

Населено място: Браничево
Квадратура 1880 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 94248.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 2000 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 2018-05-18

Други Браничево

Други Браничево

Цена: 149040.00 лв.

Населено място: Браничево
Квадратура 2575 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други Браничево

Други Браничево

Цена: 47088.00 лв.

Населено място: Браничево
Квадратура 1520 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Други Боздуганово

Други Боздуганово

Цена: 63500.00 лв.

Населено място: Боздуганово
Квадратура 5526 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители