Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  460 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  Дворно място с площ от 460квм, представляващо УПИ VІ в промишлена зона- стопански двор „Изток” по плана на Тополовград
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 7360.00 лв.
 • Други
  534 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  ½ идеална част от Дворно място, цялото с площ 534 кв.м., представляващо УПИ XIII-1555, в кв. 118 по плана на гр. Тополовград, на ул. Малко Търново №2, заедно с цялата реална собственост върху ВТОРИ етаж от построената в същото дворно място двуетажн
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 12500.00 лв.
 • Други
  597 кв.м., Царацово
  ул. "Хан Аспарух" 6
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 61200.00 лв.
 • Други
  62 кв.м., Устрем
  Едноетажна масивна производствена сграда-ФУРНА,в с.Устрем, общ.Тополовград, със ЗП от 62квм, построена върху общинска земя, ведно с правото на строеж върху терена, при съди - улица и от три страни общинско място
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 3040.00 лв.
 • Други
  352 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  Празно дворно място с площ от 352квм, представляващо част от ПИ с пл.№1577, за който е отреден УПИ І-1577 в кв.119 по ПУП на гр.Тополовград, при граници: УПИ ІІ-1577, УПИ ХІХ-1576 и от двете страни улица
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 22.11.2017 до 22.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-23
  Виж повече
 • 2080.00 лв.
 • Други
  1810 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  Производствен терен от 1810.19квм,представляващ 90.69%ид.ч.от УПИ с ХІ-1776 в кв.26 по плана на гр.Тополовград,целият с площ 1996квмквм,ведно с построените в него едноетажна масивна сграда-„Столова и кухня” със ЗП 384.66квм и девететажна администрат
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 320040.00 лв.
 • Други
  10996 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  ДВОРНО МЯСТО с площ 1096 кв.м., представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №936, в кв. 127 по плана на гр. Тополовград, ведно с построената в същото двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 420 кв.м.
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 38000.00 лв.
 • Други
  379 кв.м., ВАРНА
  к.к. Св. Св. Константин и Елена, жилищен комплекс Порт Палас, ет. 3
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 97500.00 лв.
 • Други
  787 кв.м., ВАРНА
  к.к. Св.Св. Константин и Елена
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 176250.00 лв.
 • Други
  1479 кв.м., ВАРНА
  к.к. Св.Св. Константин и Елена
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 487500.00 лв.
 • Други
  2868 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  УПИ П-1790, в кв. 2а по плана на гр. Тополовград, с площ 2868 кв.м., ведно с построената в имота ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА -шивашки цех със застроена площ 375 кв.м.
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 36200.00 лв.
 • Други
  1035 кв.м., СЛИВЕН
  с.Тополчане общ.Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 6000.00 лв.
 • Други
  810 кв.м., СЛИВЕН
  с.Тополчане общ.Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 11.10.2017 до 11.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-14
  Виж повече
 • 4200.00 лв.
 • Други
  3804 кв.м., СЛИВЕН
  с.Тополчане общ.Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 33000.00 лв.
 • Други
  320 кв.м., Крушуна
  с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 08.11.2017 до 08.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-11
  Виж повече
 • 10276.20 лв.
 • Други
  1200 кв.м., Крушуна
  с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 08.11.2017 до 08.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-11
  Виж повече
 • 38536.80 лв.
 • Други
  480 кв.м., Крушуна
  с. Крушуна, ул. "Маньо Ив. Минчев"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 08.11.2017 до 08.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-11
  Виж повече
 • 15414.00 лв.
 • Други
  783 кв.м., БЕРКОВИЦА
  ул. Генерал Скобелев № 36
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 49506.60 лв.
 • Други
  4878 кв.м., Твърдица
  МЕСТНОСТ "БЛЯГОРНИЦА"
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 13.10.2017 до 13.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-14
  Виж повече
 • 142650.00 лв.
 • Други
  31 кв.м., Летница
  гр. Летница, ул. "Шипка"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 24.10.2017 до 24.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-27
  Виж повече
 • 12012.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., БУРГАС
  бивша птицеферма
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.10.2017 до 15.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-16
  Виж повече
 • 649903.82 лв.
 • Други
  67 кв.м., САНДАНСКИ
  УЛ.АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ 1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 22800.00 лв.
 • Други
  47 кв.м., САНДАНСКИ
  УЛ.АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ 1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 11160.00 лв.
 • Други
  110 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Хан Тервел” № 4
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 13.10.2017 до 13.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-14
  Виж повече
 • 16000.00 лв.
 • Други
  11 кв.м., САНДАНСКИ
  ул.АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ 1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 4512.00 лв.
 • Други
  320 кв.м., Банско
  гр. Банско ул. "Явор" 34
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 189418.24 лв.
 • Други
  23 кв.м., САНДАНСКИ
  УЛ.АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ 1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 5280.00 лв.
 • Други
  16 кв.м., САНДАНСКИ
  УЛ.АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ 1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 4800.00 лв.
 • Други
  67 кв.м., САНДАНСКИ
  УЛ.АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ 1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 14400.00 лв.
 • Други
  3801 кв.м., Игнатиево
  М-т "Клиса Баир"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 39926.88 лв.
 • Други
  6759 кв.м., ВАРНА
  ул."Калач''
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 230400.00 лв.
 • Други
  415 кв.м., Тополи
  ул."Георги Овчаров" 3
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 40320.00 лв.
 • Други
  1600 кв.м., Горска Поляна
  1/8 идеална част от ДВОРНО МЯСТО с площ 1600 квадратни метра, съставляващо УПИ IX-355 в квартал „37" по ДРП на с. Горска поляна, община „Болярово", област „Ямболска", при граници и съседи: улица; УПИ VIII-354, дере: УПИ Х-353 , УПИ ХII-351, заедно
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 795.00 лв.
 • Други
  50637 кв.м., ШУМЕН
  Мотостадион
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 12.11.2017 до 12.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-13
  Виж повече
 • 1030005.00 лв.
 • Други
  3525 кв.м., Могила
  УПИ I – за производствени дейности/експандиран пенополистирол и др/търговия, услуги и складова дейност, в кв. 1 по плана на с. Могила, общ. Тунджа, с площ от 3525 кв.м., заедно с построената в имота ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА /ЦЕХ ЗА РЕГЕНЕРАТ НА ГУМИ/ съ
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 107000.00 лв.
 • Други
  1595 кв.м., Овчи Кладенец
  Празно дворно място в с.Овчи кладенец, общ.Тунджа, на ул.”Сакар”, с площ от 1595 кв.м., представляващо УПИ ІІІ-261 в кв.67
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2240.00 лв.
 • Други
  1780 кв.м., Овчи Кладенец
  1780/1940 идеални части от дворно място в с.Овчи кладенец, общ.Тунджа, на ул.”Н.Петрини”№11, цялото с площ от 1940квм, представляващо УПИ ІХ-261 в кв.67, ведно с двуетажна жилищна сграда , навес, лятна кухня и подобрения
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 4480.00 лв.
 • Други
  1045 кв.м., ХАСКОВО
  ул."Заря"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 17.10.2017 до 17.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-20
  Виж повече
 • 31266.40 лв.
 • Други
  75 кв.м., ЯМБОЛ
  ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА с ИДН: 87374.523.356.3, гр. Ямбол, ул. „Мальовица” 31, брой етажи-1, с площ от 57 кв.м и НАВЕС с ИДН: 87374.523.356.1 с площ от 18 кв.м.
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 17040.00 лв.
 • Други
  511 кв.м., Каравелово
  СКЛАД в с.Каравелово, общ.Тунджа , обл.Ямбол, със застроена площ от 511квм, построен в ПИ 151033, находящ се в местността „Хан Боклу”, с площ от 7.476квм-стопански двор
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 9600.00 лв.
 • Други
  963 кв.м., Каравелово
  КРАВАРНИК в с.Каравелово, общ.Тунджа , обл.Ямбол, със застроена площ от 963квм, построен в ПИ 151032-частна държавна собственост, находящ се в местността „Хан Боклу”, с площ от 6049квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 25600.00 лв.
 • Други
  1600 кв.м., Каравелово
  Дворно място в с.Каравелово, общ.Тунджа , обл.Ямбол, с площ 1600квм, представляващо ПИ №273 в кв.38 по плана селото, ведно с построената в същото жилищна сграда със застроена площ от 114квм и подобренията
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 14400.00 лв.
 • Други
  4158 кв.м., Каравелово
  Поземлен имот № 151016 в землището на с.Каравелово, общ.Тунджа, в м-ст „Хан Боклу” с площ 4.158дка, ведно с изградения в същия имот КРАВАРНИК
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 10000.00 лв.
 • Други
  740 кв.м., Победа
  Поземлен имот № 585 в кв.46 по плана на с.Победа общ.Тунджа, обл.Ямболска, представляващ празно дворно място, цялото от 740квм, при граници: път, ПИ №ІV-429,ПИ №VІ-586 и Поземлен имот № 587 с площ от 4460квм, извън строителните граници на селото,при
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 57690.00 лв.
 • Други
  56 кв.м., Голям манастир
  Сграда-ФУРНА, находяща се в с.Голям манастир, общ.Тунджа, обл.Ямболска, , състояща се от: една част-едноетажна полумасивна постройка със застроена площ от 56квм и сутерен към масивната постройка с площ от 56квм,с помещения пещ, три броя складове, съб
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 6160.00 лв.
 • Други
  900 кв.м., Бояджик
  Дворно място в с.Бояджик общ.Тунджа обл.Ямболска с площ от 900квм, съставляващо УПИ ІХ 466 в кв.54 по плана на селото, ведно с построената в него масивна жилищна сграда с площ от 65квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.11.2017 до 19.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-20
  Виж повече
 • 4640.00 лв.
 • Други
  3340 кв.м., Златари
  Дворно място в с.Златари общ.Тунджа обл.Ямболска, на ул.”Космос”№22, с площ от 3340квм, съставляващо УПИ VІ-102 в кв.11 по плана на селото, ведно с построената в него масивна жилищна сграда с РЗП 120квм,НАВЕС със ЗП 20квм и КУХНЯ със ЗП от 48квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 09.11.2017 до 09.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-10
  Виж повече
 • 19360.00 лв.
 • Други
  3300 кв.м., Миладиновци
  1700/1735 ид.ч. от УПИ VІ-294 в с.Миладиновци общ.Тунджа,целият с площ от 1735квм в кв.40 по плана на селото,при съседи:улица,УПИ VІІ-293,УПИ VІІІ-292,УПИ ІІІ-296,297,УПИ ІV-295,УПИ V-294, както и 1600/1695 ид.ч. от УПИ V-294 в с.Миладиновци общ.Тунд
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2112.00 лв.
 • Други
  930 кв.м., Завет
  гр. Завет, ул."Хан Крум" №33,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 13.10.2017 до 13.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-14
  Виж повече
 • 45000.00 лв.
 • Други
  1102 кв.м., Макреш
  местност "Градено поле"
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 1431.00 лв.
 • Други
  404 кв.м., РАЗГРАД
  град Разград, община Разград, област Разград, булевард "Бели Лом" №80, етаж 2
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 71892.48 лв.
 • Други
  1500 кв.м., Иречеково
  Поземлен имот IV-2 с площ 1500квм в кв.30 по плана на с.Иречеково обл.Ямболска, заедно с построената в него масивна жилищна сграда с площ 66квм,при граници:улица,ПИ V-3,ПИ XI-6,ПИ XI1-7,ПИ II-2,ПИ III-2
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 5760.00 лв.
 • Други
  4354 кв.м., ЕЛХОВО
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.5566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 4354квм, при съседи:ПИ с ид.27382.500.9020,27382.500.9527,27382.500.4566,27382.500.7227
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 47730.00 лв.
 • Други
  5000 кв.м., ЕЛХОВО
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.3566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 5000квм, при съседи:ПИ с ид.27382.500.4566,27382.500.9527,27382.500.7230,27382.500.9665,27382.500.7227
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 53344.00 лв.
 • Други
  4801 кв.м., ЕЛХОВО
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.4566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 4801квм, при съседи:ПИ с ид.27382.500.5566,27382.500.9527,27382.500.3566,27382.500.7227
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 51985.00 лв.
 • Други
  256 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Екзарх Йосиф" № 4
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 25000.00 лв.
 • Други
  32 кв.м., Медвен
  с. Медвен, общ. Котел
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 1020.00 лв.
 • Други
  727 кв.м., Медвен
  с. Медвен, общ. Котел
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 40260.00 лв.
 • Други
  240 кв.м., Медвен
  с. Медвен, общ. Котел
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 23940.00 лв.
 • Други
  372 кв.м., Медвен
  с. Медвен, общ. Котел
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 5520.00 лв.
 • Други
  239 кв.м., Медвен
  с. Медвен, общ. Котел
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 2160.00 лв.
 • Други
  185 кв.м., Медвен
  с. Медвен, общ. Котел
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 1980.00 лв.
 • Други
  53 кв.м., Медвен
  с. Медвен, общ. Котел
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 1380.00 лв.
 • Други
  779 кв.м., Медвен
  с. Медвен, общ. Котел
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 50820.00 лв.
 • Други
  44 кв.м., Медвен
  местност Реката
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 3900.00 лв.
 • Други
  507 кв.м., Розовец

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 72300.00 лв.
 • Други
  985 кв.м., Слънчево

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.10.2017 до 08.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-09
  Виж повече
 • 21750.00 лв.
 • Други
  91 кв.м., СМОЛЯН
  ул. "Дичо Петров" № 26
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 21960.00 лв.
 • Други
  161 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Столетов" № 157
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 150000.00 лв.
 • Други
  3926 кв.м., Полски Тръмбеш
  гр. Полски Тръмбеш, п.к. 5180, ул. „Александър Стамболийски“
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 7128.60 лв.
 • Други
  90 кв.м., Банско
  УЛ. "ЦАР СИМЕОН" ВХ. В-Г, ЕТ. 5 /ПОД ПОКРИВЕН/, АП. 26
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 27839.25 лв.
 • Други
  176 кв.м., Банско
  УЛ. "ЦАР СИМЕОН" ВХ. В-Г, ЕТ. Е /ПОД ПОКРИВЕН/, АП. 26
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 54657.75 лв.
 • Други
  95 кв.м., Банско
  УЛ. "ЦАР СИМЕОН" ВХ. А, ЕТ 5 /ПОД ПОКРИВЕН/, АП. 21
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 29400.75 лв.
 • Други
  53 кв.м., РАЗЛОГ
  м."Бойков рид"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 48600.00 лв.
 • Други
  12 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 27
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 19500.00 лв.
 • Други
  255 кв.м., КУЛА
  местност Тополовец
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 7500.00 лв.
 • Други
  2762 кв.м., КУЛА
  местност Тополовец
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 23250.00 лв.
 • Други
  888 кв.м., Коста Перчево

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 60993.60 лв.
 • Други
  487 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 13.10.2017 до 13.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-14
  Виж повече
 • 263826.00 лв.
 • Други
  12866 кв.м., Баня
  местността "БЕРЕКОВА ВОДЕНИЦА"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 13.10.2017 до 13.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-14
  Виж повече
 • 196800.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., РАЗЛОГ
  гр. Разлог, местност “Попада” в отдел 239 “б”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 1949284.18 лв.
 • Други
  447 кв.м., Банско
  ул. „Цар Симеон” 52
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 493867.50 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  гр. Банско, ул.”Бяло море"№ 8
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 48000.00 лв.
 • Други
  860 кв.м., Топола
  с.Топола, местност СО ТОПОЛА, общ.Каварна
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 420000.00 лв.
 • Други
  41 кв.м., Банско
  ул. „Цар Симеон” 52
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 68430.00 лв.
 • Други
  544 кв.м., Белица

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 24296.50 лв.
 • Други
  3 кв.м., МЕЗДРА

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 1608.00 лв.
 • Други
  7024 кв.м., Соколово
  с. Соколово, ул. "Сергей Румянцев"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 17.10.2017 до 17.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-20
  Виж повече
 • 56532.00 лв.
 • Други
  336 кв.м., Старо село

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 2962.50 лв.
 • Други
  76 кв.м., Старо село

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 3037.50 лв.
 • Други
  274 кв.м., ЯМБОЛ
  АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА в гр.Ямбол, на ул.”Преслав”№275, представляваща втори етаж от сграда и сутерен към нея: обект с ид.№87374.520.124.1.3 /ниво „-1”/ с площ от 274квм, състояща се от абонатна станция, В и К помещение, гладачна, съблекални…, с вход
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 68000.00 лв.
 • Други
  635 кв.м., Недялско
  Поземлен имот в с.Недялско, общ.Стралджа, обл.Ямболска, ПИ №ХІІ-190 с площ от 635квм в кв.26 по плана на селото, при граници:ПИ ХІІІ-189, ПИ ХІ-193, 470, улица, ПИ ХІV-191, ведно с построените в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА РЗП140квм, лятна кухня със
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-08
  Виж повече
 • 10500.00 лв.
 • Други
  1860 кв.м., Веселиново
  ПРОИЗВОДСТВЕН ИМОТ в с.Веселиново, общ.Тунджа, представляващ УПИ ІV-17 в масив 20 по КВС на землището на селото, с площ от 1.860дка / бивш ПИ №020017 в бившия стопански двор в местността „Новите иси”/, ведно с построения в него бивш ТЕЛЧАРНИК с площ
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 27900.00 лв.
 • Други
  810 кв.м., ЛОМ
  ул."Цар Асен" №4
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 35100.00 лв.
 • Други
  536 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, кв. Виница, м-ст Мал Кою
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 10200.00 лв.
 • Други
  529 кв.м., Горно Ботево

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 37800.00 лв.
 • Други
  571 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. Константин Величков № 42
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.10.2017 до 01.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-02
  Виж повече
 • 402400.00 лв.
 • Други
  1176 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. Константин Величков № 42
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.10.2017 до 01.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-02
  Виж повече
 • 548000.00 лв.
 • Други
  3 кв.м., СОФИЯ
  Мазе № 15, Студентси град, при гранични улици ул."Проф.Хр.Данов" и ул."Акад.Йордан Трифонов"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 2206.00 лв.
 • Други
  3 кв.м., СОФИЯ
  Мазе № 13, Студентси град, при гранични улици ул."Проф.Хр.Данов" и ул."Акад.Йордан Трифонов"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 2355.50 лв.