Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  116 кв.м., ПЛОВДИВ
  гр.Пловдив, ул."Въча"№10, ет.1, обект 1
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 18.11.2017 до 18.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-19
  Виж повече
 • 128088.00 лв.
 • Други
  888 кв.м., Подвис
  с.Подвис, общ.Сунгурларе, обл.Бургас
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-10
  Виж повече
 • 62910.00 лв.
 • Други
  476 кв.м., ЕЛХОВО
  Поземлен имот в гр.Елхово, ул. ”Победа” №11, с площ от 476 кв.м., представляващ обект с ид. 27382.500.552., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 51кв.м
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 29880.00 лв.
 • Други
  1144 кв.м., ЕЛХОВО
  Производствена база в гр. Елхово, в местността ”Бозалъка”, представляваща съвкупност от два недвижими имота, а именно: ПИ с ид.27382.77.15 с площ от 689 кв.м., ведно с изградените в имота сгради-промишлена сграда с площ от 13 кв.м. и ид. 27382.77.15
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 34650.00 лв.
 • Други
  12000 кв.м., Тръстиково
  с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 15457.50 лв.
 • Други
  449 кв.м., СВИЛЕНГРАД
  ул. "Крали Марко 7
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 11250.00 лв.
 • Други
  122 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг” № 1, бл. В, вх. VII, ет 1, обект 641
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 65880.00 лв.
 • Други
  1518 кв.м., Лесово
  Поземлен имот в с.Лесово общ.Елхово,на ул.”Цар Асен”43 с площ по кадастралната карта 1518квм и ид.43459.501.614,ведно с построените в него паянтови сгради
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 4995.00 лв.
 • Други
  15 кв.м., ЯМБОЛ
  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 87374.550.86.1.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски” бл.1, вх.А, ет.0, с предназначение: ЗА ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ ЗА БИТОВИ УСЛУГИ, с п
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 6615.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Михнево
  с.Михнево, общ.Петрич
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 42228.00 лв.
 • Други
  3516 кв.м., Влахи
  общ. Кресна
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 13485.00 лв.
 • Други
  1523 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.Ямбол, на ул.”Латинка”№1
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 161280.00 лв.
 • Други
  66 кв.м., ЕЛХОВО
  Жилищна сграда в гр.Елхово, на ул.”Морава”14 със застроена площ 177квм представляващ обект с ид.27382.500.67.2
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 31500.00 лв.
 • Други
  1080 кв.м., Малко Шарково
  ½ идеална част от Дворно място в с. Малко Шарково, община Болярово, цялото с площ 1080 кв.м., съставляващо УПИ III-108, в. кв. 19 по плана на селото
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 2340.00 лв.
 • Други
  15003 кв.м., КАРЛОВО
  местност Керезлика
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 207022.50 лв.
 • Други
  414 кв.м., ЯМБОЛ
  Поземлен имот в гр.Ямбол, на ул.”Клокотница”№ 99, с площ от 432квм по кадастралната карта на града, представляващ ПИ с ид.№ 87374.39.224, а по акт за собственост с площ от 414квм, заедно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с идентификатор
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 64152.00 лв.
 • Други
  1265 кв.м., Мамарчево
  2/3 идеални части от Дворно място, находящо се в с.Мамарчево общ.Болярово, обл.Ямбол, цялото с площ от 1265квм, съставляващо УПИ ІІ в кв.23 по плана на селото, заедно с построените в дворното място ЖЕЛЕЗАРСКИ МАГАЗИН с планоснимачен номер 516 със за
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 27945.00 лв.
 • Други
  1725 кв.м., ЯМБОЛ
  . ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.537.191 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с площ от 1725 кв.м., с адрес гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” 30, със стар идентификатор: 87374.537.111, трайно предназначение на те
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 4400720.00 лв.
 • Други
  70 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 38700.00 лв.
 • Други
  70 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 38700.00 лв.
 • Други
  70 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 38700.00 лв.
 • Други
  70 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 38700.00 лв.
 • Други
  70 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 38700.00 лв.
 • Други
  70 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 38700.00 лв.
 • Други
  70 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 38700.00 лв.
 • Други
  70 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 38700.00 лв.
 • Други
  70 кв.м., САМОКОВ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 38700.00 лв.
 • Други
  44 кв.м., Каравелово
  Каравелово
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 4860.00 лв.
 • Други
  30 кв.м., Каравелово
  Каравелово
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 3240.00 лв.
 • Други
  78 кв.м., Каравелово
  Каравелово
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 8100.00 лв.
 • Други
  1320 кв.м., Каравелово
  Каравелово
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 6480.00 лв.
 • Други
  264 кв.м., Белащица
  местност "Бялата пръст"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2240.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич,ул."Одрин" № 36
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 51279.75 лв.
 • Други
  21 кв.м., ВРАЦА

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 19.11.2017 до 19.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-20
  Виж повече
 • 11887.50 лв.
 • Други
  2457 кв.м., Яздач

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 168960.00 лв.
 • Други
  3070 кв.м., Яздач

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 94848.00 лв.
 • Други
  167 кв.м., Грозден
  с.Грозден, общ.Сунгурларе
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 3840.00 лв.
 • Други
  3514 кв.м., Вратца
  ахала "Терзийска"
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 4040.00 лв.
 • Други
  1246 кв.м., СЛИВЕН
  ул. Абланово
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 11.11.2017 до 11.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-12
  Виж повече
 • 236250.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич, ул."Одрин" № 45
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 42840.01 лв.
 • Други
  46418 кв.м., Сотиря
  с. Сотиря, общ. Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 11.11.2017 до 11.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-12
  Виж повече
 • 548000.00 лв.
 • Други
  2938 кв.м., Тошевци

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 12000.00 лв.
 • Други
  246 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 36248.80 лв.
 • Други
  246 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 36248.80 лв.
 • Други
  246 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 36248.80 лв.
 • Други
  246 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 37627.20 лв.
 • Други
  25 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 10133.10 лв.
 • Други
  4093 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 58166.10 лв.
 • Други
  114 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2688.00 лв.
 • Други
  748 кв.м., ДИМИТРОВГРАД
  кв. Марийно
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 12.11.2017 до 12.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-13
  Виж повече
 • 3924.00 лв.
 • Други
  518 кв.м., Стефаново

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 48762.00 лв.
 • Други
  2972 кв.м., Стефаново

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 71571.25 лв.
 • Други
  1779 кв.м., Стефаново

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 51360.00 лв.
 • Други
  5716 кв.м., Стефаново

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 66759.00 лв.
 • Други
  19000 кв.м., БЕРКОВИЦА
  местност "Голямата ливада"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 63963.00 лв.
 • Други
  4870 кв.м., Котеновци

  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 23844.00 лв.
 • Други
  4870 кв.м., Котеновци

  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 23844.00 лв.
 • Други
  135 кв.м., Банско
  ул. “Шипка” № 10
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 08.11.2017 до 08.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-11
  Виж повече
 • 125010.00 лв.
 • Други
  58 кв.м., РАЗЛОГ
  ул. „Голак” 43
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 08.11.2017 до 08.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-11
  Виж повече
 • 39240.00 лв.
 • Други
  483 кв.м., Шабла
  647-2011 Стопански двор ДЦ
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 15390.00 лв.
 • Други
  6256 кв.м., МОНТАНА
  м-ст Бенчово торище - широколистна гора
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2550.00 лв.
 • Други
  398 кв.м., МОМЧИЛГРАД

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 91247.20 лв.
 • Други
  2244 кв.м., МОНТАНА
  м-ст Бенчово торище - широколистна гора
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 6588.00 лв.
 • Други
  2244 кв.м., МОНТАНА
  м-ст Бенчово торище - широколистна гора
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 6588.00 лв.
 • Други
  4825 кв.м., Кьосево

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 167939.40 лв.
 • Други
  243 кв.м., МОНТАНА
  ул. "Ген. Столетов" № 1, ет. 7
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 129760.00 лв.
 • Други
  1344 кв.м., СЛИВЕН
  м.Орта синур
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 26.12.2017 до 26.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-29
  Виж повече
 • 1500.00 лв.
 • Други
  1045 кв.м., Кутово

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 161400.00 лв.
 • Други
  6924 кв.м., ВИДИН
  Западна промишлена зона
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 306955.20 лв.
 • Други
  109 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  ул. „Отец Паисий” 2
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 85560.00 лв.
 • Други
  410 кв.м., Игнатиево
  Ул. "Петър Маринов"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 82500.00 лв.
 • Други
  940 кв.м., Рупци

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 62955.00 лв.
 • Други
  3000 кв.м., СЛИВЕН

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 25.12.2017 до 25.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-26
  Виж повече
 • 102300.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  УЛ. "НЕИЗВЕСТНА", М. "БАБОЛИ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 217421.25 лв.
 • Други
  504 кв.м., Пелатиково
  местност Тръстеник
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 68625.00 лв.
 • Други
  360 кв.м., Пелатиково
  мастността "Тръстеник"
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 53475.00 лв.
 • Други
  146 кв.м., РУСЕ
  кв. Родина 1/едно/ и 2/две/, ул. Чипровци № 2/две/, ет. № 0/нула/,
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 121500.00 лв.
 • Други
  25 кв.м., Расово

  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 637.50 лв.
 • Други
  292 кв.м., Расово

  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 7266.75 лв.
 • Други
  640 кв.м., Дебелец

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 04.11.2017 до 04.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-05
  Виж повече
 • 73350.00 лв.
 • Други
  150 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  кв. "Възрожденци", ул. "Ангел Кънчев" №1 - 16.268% ид. ч. от поземлен имот, равняващи се на 150.40
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 7403.52 лв.
 • Други
  7662 кв.м., Таваличево

  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 06.11.2017 до 06.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-07
  Виж повече
 • 83975.00 лв.
 • Други
  21 кв.м., Банско
  ул. "Кралев двор" №4
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 03.11.2017 до 04.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-05
  Виж повече
 • 8601.00 лв.
 • Други
  3764 кв.м., ЛОМ
  ул."Стадиона"№24 /Аквапарк/
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 628048.50 лв.
 • Други
  275 кв.м., ЛОМ
  кв."Младеново"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 39912.00 лв.
 • Други
  592 кв.м., ЛОМ
  кв."Младеново"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 46323.00 лв.
 • Други
  394 кв.м., ПАВЛИКЕНИ

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 57000.00 лв.
 • Други
  2360 кв.м., Баня
  м. „Почивачката”, комплекс „Пири”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 454116.00 лв.
 • Други
  5287 кв.м., Баня
  м. “Почивачката” земл. с. Баня и м. „Почивачката” земл. гр. Банско
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 2389920.00 лв.
 • Други
  1020 кв.м., Баня
  м. „Почивачката”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 422259.60 лв.
 • Други
  5286 кв.м., Банско
  м. „Почивачката”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 115560.00 лв.
 • Други
  725 кв.м., Завет
  град Завет, община Завет, област Разград, улица "Кирил и Методий" № 71,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 180000.00 лв.
 • Други
  8262 кв.м., Стефаново

  Окръжен съд: Перник
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 89580.00 лв.
 • Други
  63 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, ул."Петко Каравелов" № 6
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-04
  Виж повече
 • 45600.00 лв.
 • Други
  255 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, Промишлена зона - Север
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-04
  Виж повече
 • 130000.00 лв.
 • Други
  640 кв.м., Дебелец

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 04.11.2017 до 04.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-05
  Виж повече
 • 1607.20 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич,ул."България" № 27
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-04
  Виж повече
 • 32036.50 лв.
 • Други
  0 кв.м., ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
  замлището на гр. Гоце Делчев, местност "Мочура"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-04
  Виж повече
 • 223950.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
  гр. Гоце Делчев, кв. 253, ул. Пейо К. Яворов" № 9
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-04
  Виж повече
 • 77400.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Ваклиново
  с. Вклиново, общ. Сатовча
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.11.2017 до 01.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-04
  Виж повече
 • 85335.75 лв.