Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  4851 кв.м., Воден
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142001 с площ, с площ от 4.851 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - КРАВАРНИК, със застроена площ от 483 кв. м. - разрушена, заедно
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 8760.00 лв.
 • Други
  1947 кв.м., Градница

  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 144000.00 лв.
 • Други
  11608 кв.м., СИЛИСТРА
  местността „ЧАТАЛ КУЛАК“
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 20.09.2017 до 20.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-23
  Виж повече
 • 142440.00 лв.
 • Други
  59 кв.м., ВРАЦА
  УЛ. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 41 ЕТ. -1
  Окръжен съд: Враца
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 18448.00 лв.
 • Други
  2974 кв.м., Полковник Ламбриново
  Стопански двор
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 141000.00 лв.
 • Други
  25143 кв.м., Прибой
  землището на с. Прибой
  Окръжен съд: Перник
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 493216.50 лв.
 • Други
  0 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, район Витоша, кв. Бояна, ул. Георги Войтех №6
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 600.00 лв.
 • Други
  36 кв.м., Банско
  ул. "Христо Данов" №3
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 17700.00 лв.
 • Други
  86 кв.м., Банско
  ул. "Христо Данов" №3
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 42600.00 лв.
 • Други
  49 кв.м., Банско
  ул. "Явор" №37
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 22000.00 лв.
 • Други
  432 кв.м., Езерче
  ул."Васил Левски"№11
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 10800.00 лв.
 • Други
  6018 кв.м., Раяновци
  местност "Крушака"
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 8700.00 лв.
 • Други
  1215 кв.м., Раяновци
  местност "Крушака"
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 18480.00 лв.
 • Други
  1440 кв.м., ВИДИН
  Западна промишлена зона
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 214800.00 лв.
 • Други
  2950 кв.м., Бояджик
  Имот №051122 в с. Бояджик, община Тунджа по карта на възстановената собственост, идентичен с парцел XII с площ от 2 980кв.м., а по доказателствен акт за собственост с площ от 2 950 кв.м., в м. ГЕРЕНЛИВА ПОЛЯНА, начин на ползване – Стопански двор, отр
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 5280.00 лв.
 • Други
  1918 кв.м., Безмер
  Поземлен имот №060021,отреден за бензиностанция по плана на обект „Стопански двор”на с.Безмер общ.Тунджа обл.Ямболска в местността „Бозалъка” с площ 1918квм,при граници:имот №321-полски път,имот №713-стопански двор,имот №060023-стопански двор,заедно
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Други
  217 кв.м., БЕРКОВИЦА
  ул."Варна"№8
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 20.09.2017 до 20.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-23
  Виж повече
 • 18450.00 лв.
 • Други
  10493 кв.м., ЯМБОЛ
  Поземлен имот с идентификатор № 87374.514.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, Безмерско шосе, с площ от 10 493 кв.м., с начин на трайно ползване: за складова база, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА АДМИНИСТРА
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 128000.00 лв.
 • Други
  749 кв.м., НЕСЕБЪР
  ул. Иван Вазов № 9, бл. 4, ет. 0
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 03.10.2017 до 03.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-06
  Виж повече
 • 256000.00 лв.
 • Други
  220 кв.м., ЯМБОЛ
  1/6 идеална част от следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор 87374.555.237 целият с площ от 220 кв.м., с адрес в гр. Ямбол, ул. Александър Зограф № 10, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване:
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 10000.00 лв.
 • Други
  5969 кв.м., ЯМБОЛ
  ½ идеална част от правото на собственост на Поземлен имот в землището на гр.Ямбол, в местността”Хуменка”-нива, представляваща имот с ид.№ 87374.22.42 по кадастралната карта на града, с площ от 5.969дка
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Други
  6943 кв.м., ЯМБОЛ
  160/6943 ид.ч. от ПИ с ид.87374.517.29, целият с площ 6943квм, в гр.Ямбол, част от двор на бившата”Търговия на едро”
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 6400.00 лв.
 • Други
  44816 кв.м., Веселиново
  ПИ №013061 в местността ДО СЕЛО
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 940323.30 лв.
 • Други
  136 кв.м., ЯМБОЛ
  МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Ямбол, на ул.”Крушево”№1, състояща се от два етажа и таван, представляваща обект с ид.87374.528.108.2 със застроена площ от 136квм, построена в общински ПИ
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 63775.00 лв.
 • Други
  1340 кв.м., Козарево
  Дворно място в с.Козарево общ.Тунджа, обл.Ямболска, с площ от 1340квм,, съставляващо УПИ №ІV-129 в кв.16, ведно с построените в двора МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА- изградена до груб строеж с площ от 132квм и паянтова сграда с площ от 9квм и други обслужващ
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 16000.00 лв.
 • Други
  925 кв.м., ДЕВИН
  гр. Девин, ул. "Освобождение" № 13
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 1211250.00 лв.
 • Други
  900 кв.м., Завой
  ДВОРНО МЯСТО от 900квм в с.Завой общ.Тунджа, съставляващо УПИ ХVІІ в кв.11 по плана на селото, ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП от 60квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 10656.00 лв.
 • Други
  391 кв.м., ЕЛХОВО
  Дворно място в гр.Елхово на ул.”Тунджа”11 с площ 391квм,ведно с първи етаж от масивна двуетажна жилищна сграда със ЗП 88.50квм,обект с ид.27382.500.2546.1.1,както и сгради на допълващо застрояване с площ 19квм и 27квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 9260.00 лв.
 • Други
  520 кв.м., Змейово

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 80040.00 лв.
 • Други
  167 кв.м., Грозден
  с.Грозден, общ.Сунгурларе
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 4800.00 лв.
 • Други
  164 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Ясен" № 27 - Б
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-18
  Виж повече
 • 16500.00 лв.
 • Други
  71 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Столетов" №150
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-18
  Виж повече
 • 17800.00 лв.
 • Други
  2689 кв.м., Поповци
  местност "Бончева лъка"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-18
  Виж повече
 • 544000.00 лв.
 • Други
  678 кв.м., Угърчин
  местност "Мяшковски колиби", общ. Угърчин, обл. Ловеч
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 10.10.2017 до 10.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-13
  Виж повече
 • 7957.00 лв.
 • Други
  14151 кв.м., ЯМБОЛ
  Поземлен имот с идентификатор № 87374.53.990, в гр.Ямбол, местност ”Под станция” , целият с площ от 14151квм, с предназначение „за друг вид производствен, складов обект”, при съседи:ПИ с ид.87374.53.989,ид.87374.55.525,ид.87374.53.991,ид.87374.53.846
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 150000.00 лв.
 • Други
  2503 кв.м., ЯМБОЛ
  Поземлен имот с идентификатор № 87374.53.989, в гр.Ямбол, местност ”Под станция” , целият с площ от 2503квм, с предназначение „за друг вид производствен, складов обект”, при съседи:ПИ с ид.87374.55.525, 87374.53.991, 87374.53.990, ведно с построените
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 28000.00 лв.
 • Други
  2917 кв.м., Стралджа
  гр.Стралджа, ул.”Индустриална” №1
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 137590.00 лв.
 • Други
  868 кв.м., ТЕТЕВЕН
  гр. Тетевен, ул. "Патрахилия"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 424068.00 лв.
 • Други
  1556 кв.м., Падина

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 42000.00 лв.
 • Други
  3694000 кв.м., Михалич

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 12761.25 лв.
 • Други
  1775 кв.м., Маломирово

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 9600.00 лв.
 • Други
  1110 кв.м., Веселиново

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 48560.00 лв.
 • Други
  1700 кв.м., Правдино

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 500.00 лв.
 • Други
  674 кв.м., Стоян Михайловски

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 29.10.2017 до 29.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-30
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Други
  134 кв.м., БУРГАС
  (705-2011) БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 55000.00 лв.
 • Други
  3600 кв.м., Ястребово
  местност "Новите лозя"
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 42000.00 лв.
 • Други
  509 кв.м., Кошарица
  с.Кошарица, общ.Несебър, Бей Вю Вилас
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.09.2017 до 13.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-16
  Виж повече
 • 441600.00 лв.
 • Други
  193 кв.м., Кошарица
  с.Кошарица, общ.Несебър, Бей Вю Вилас, ет.2, ап.3В
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.09.2017 до 13.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-16
  Виж повече
 • 129840.00 лв.
 • Други
  145 кв.м., Кошарица
  с.Кошарица, общ.Несебър, Бей Вю Вилас
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.09.2017 до 13.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-16
  Виж повече
 • 100000.00 лв.
 • Други
  1390 кв.м., Чарган
  УПИ ХІ кв 34 по плана на с.Чарган, общ.Тунджа, незастроен, с площ 1390квм, при граници: УПИ ХІІ, УПИ №ІV-301, УПИ V-300, УПИ VІІ-360, УПИ VІІІ, УПИ Х, улица
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 8896.00 лв.
 • Други
  1115 кв.м., ЯМБОЛ
  УПИ Х кв 34 по плана на с.Чарган, общ.Тунджа, незастроен, с площ 1115квм, при граници: УПИ ХІ, УПИ VІІІ, ПИ за озеленяване
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 7136.00 лв.
 • Други
  1340 кв.м., Първенец
  1/6 ид. част от УПИ І-353 в кв.33 в с.Първенец, общ.Стралджа, с площ от 1340квм, ведно с построената в имота вила на два етажа, със ЗП от 50квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 1280.00 лв.
 • Други
  2300 кв.м., Хаджидимитрово
  1500/2300 ид.ч. от УПИ ХІІ-7 в с.Ботево, кв.8 по плана на селото, целият с площ от 2300квм, заедно с построената в имота жилищна сграда със ЗП от 62квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 11520.00 лв.
 • Други
  1245 кв.м., Хаджидимитрово
  УПИ ХІІІ-7 в с.Ботево, на ул.”Бузлуджа”, в кв.8 по плана на селото, с площ от 1245квм, незастроено
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 5760.00 лв.
 • Други
  2895 кв.м., Хаджидимитрово
  ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГЪБИ- терен и сгради, находящ се в ПИ №024081 съгласно КВС, а съгласно ПУП РЗП-УПИ ІІ-81 в кв.24 в землището на с.Хаджидимитрово, общ.Тунджа, обл.Ямболска
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 105000.00 лв.
 • Други
  42 кв.м., Черноморец
  (509-2013) МЕСТНОСТ АКЛАДИ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 5308.42 лв.
 • Други
  8071 кв.м., Плешивец

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 92344.20 лв.
 • Други
  115 кв.м., БЕРКОВИЦА
  ул. "Страцимировска"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 53.70 лв.
 • Други
  1811 кв.м., Подкрепа
  Стопански двор
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 24450.00 лв.
 • Други
  566 кв.м., Овчи Кладенец
  ОВЧАРНИК със застроена площ от 566 кв.м., построен в поземлен имот 116007 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.710 дка
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 20250.00 лв.
 • Други
  798 кв.м., Овчи Кладенец
  ОВЧАРНИК със застроена площ от 798 кв.м., построен в поземлен имот 116006 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.589 дка
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 39450.00 лв.
 • Други
  6000 кв.м., Овчи Кладенец
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I – за производствено-обслужваща дейност, търговия и услуги, целият с площ 6000 кв.м., в кв.8 по плана на с. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, общ. Тунджа, ведно с построената в имота СГРАДА – селскостопански склад за зърно и техника с площ п
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 98700.00 лв.
 • Други
  254 кв.м., Овчи Кладенец

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 11985.00 лв.
 • Други
  40000 кв.м., Драгушиново
  с. Драгушиново, община Самоков, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.09.2017 до 23.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-24
  Виж повече
 • 13568.00 лв.
 • Други
  2049 кв.м., КОЗЛОДУЙ

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 102387.00 лв.
 • Други
  52 кв.м., ТРОЯН

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 3824.40 лв.
 • Други
  0 кв.м., ШУМЕН
  ул. Васил Каракашев 2
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 04.11.2017 до 04.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-05
  Виж повече
 • 5955.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Вехтово
  ул. Бузлуджа 1
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-22
  Виж повече
 • 1125.00 лв.
 • Други
  17 кв.м., ДИМИТРОВГРАД
  ул. Владимир Поптомов № 3, вх. А, ет. -1
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-18
  Виж повече
 • 10766.40 лв.
 • Други
  115 кв.м., Симитли
  ул. "Славей" № 10
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 15285.00 лв.
 • Други
  66 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 6800.00 лв.
 • Други
  1417 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 2400.00 лв.
 • Други
  100 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 10350.00 лв.
 • Други
  446 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 38350.00 лв.
 • Други
  1609 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 2800.00 лв.
 • Други
  1907 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.Ямбол, на ул.”Преслав”№331
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 408075.00 лв.
 • Други
  187 кв.м., ПЕЩЕРА
  местност „АГОВО“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.10.2017 до 14.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-15
  Виж повече
 • 911.63 лв.
 • Други
  190 кв.м., ПЕЩЕРА
  местност „АГОВО“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.10.2017 до 14.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-15
  Виж повече
 • 1202.80 лв.
 • Други
  40 кв.м., Ковачите
  ул. Средец № 14-16
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 09.09.2017 до 09.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-10
  Виж повече
 • 2464.50 лв.
 • Други
  71 кв.м., Ковачите
  ул. Средец № 14-16
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 09.09.2017 до 09.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-10
  Виж повече
 • 9552.00 лв.
 • Други
  44 кв.м., Каравелово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 5400.00 лв.
 • Други
  30 кв.м., Каравелово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 3600.00 лв.
 • Други
  78 кв.м., Каравелово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Други
  1320 кв.м., Каравелово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Други
  1000 кв.м., Ореш

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 2496.24 лв.
 • Други
  0 кв.м., РАЗЛОГ
  м. "Кукурево", АК "Пирин Сюитс"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 08.09.2017 до 09.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-10
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  3470 кв.м., Рупките
  общ. Чирпан
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 600.00 лв.
 • Други
  1725 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” 30
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 8298983.20 лв.
 • Други
  2000 кв.м., Кермен
  ГР. КЕРМЕН, УЛ. ТУНДЖА № 1
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 09.09.2017 до 09.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-10
  Виж повече
 • 24000.00 лв.
 • Други
  1080 кв.м., Завет
  град Завет, община Завет, област Разград, улица "Кирил и Методий" № 71
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 168000.00 лв.
 • Други
  800 кв.м., Устина
  ул."Юндола" 1
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 117000.00 лв.
 • Други
  7631 кв.м., СТАРА ЗАГОРА

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 20448.00 лв.
 • Други
  12050 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
  ул." Пиянец"
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 366526.00 лв.
 • Други
  85 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ЕЛИЦА, ЕТ. 0, ФИТНЕС
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-18
  Виж повече
 • 11200.00 лв.
 • Други
  35 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 2200.00 лв.
 • Други
  71 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 4500.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич, ж.к.''Изток''12, ет.8, ап.22
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 13000.00 лв.
 • Други
  141 кв.м., РУСЕ
  кв. Родина 1/едно/ и 2/две/, ул. Чипровци № 2/две/, ет. № 0
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 162000.00 лв.
 • Други
  310 кв.м., РАЗЛОГ
  м. "Кукурево"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 113114.00 лв.
 • Други
  1045 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  кв. "Индустриален"
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 183588.00 лв.