Имоти > Други

Всички имоти в Други от ЧСИ

Други Банско

Други Банско

Цена: 9960.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 44 кв.м.

гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.4, АТЕЛИЕ 7
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
Обявяване на: 2017-10-27

Други Банско

Други Банско

Цена: 12060.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 51 кв.м.

гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.4, ап.15
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
Обявяване на: 2017-10-27

Други Драшан

Други Драшан

Цена: 48000.60 лв.

Населено място: Драшан
Квадратура 5260 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 2017-10-19

Други Банско

Други Банско

Цена: 12300.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 51 кв.м.

гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.2, ап.7
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
Обявяване на: 2017-10-27

Други Банско

Други Банско

Цена: 20606.64 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 22 кв.м.

М."АСАНИЦА"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
Обявяване на: 2017-10-27

Други Банско

Други Банско

Цена: 34700.56 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 38 кв.м.

М."АСАНИЦА"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
Обявяване на: 2017-10-27

Други Тамарино

Други Тамарино

Цена: 15500.00 лв.

Населено място: Тамарино
Квадратура 3196 кв.м.

½ идеална част от НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в бивш СТОПАНСКИ ДВОР в местността „Киюра” на землището на село ТАМАРИНО, община Стралджа, област Ямбол, както следва: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 012002 с площ 3 196 кв.м и с начин на трайно ползване „стопански двор” (идентичен
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
Обявяване на: 2017-12-01

Други Банско

Други Банско

Цена: 8572.16 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 17 кв.м.

М."АСАНИЦА"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
Обявяване на: 2017-10-27

Други Тамарино

Други Тамарино

Цена: 22910.00 лв.

Населено място: Тамарино
Квадратура 6164 кв.м.

½ идеална част от НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в бивш СТОПАНСКИ ДВОР в местността „Киюра” на землището на село ТАМАРИНО, община Стралджа, област Ямбол, както следва-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 012001 с площ 6 164 кв.м и с начин на трайно ползване „стопански двор” (идентичен
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
Обявяване на: 2017-12-01

Други БЕЛОГРАДЧИК

Други БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 354000.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 998 кв.м.

ул.Стара планина №6
Окръжен съд: Видин
Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
Обявяване на: 2017-10-26

Други ПЕТРИЧ

Други ПЕТРИЧ

Цена: 63311.86 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 95 кв.м.

ул. "Цар Борис III" № 22, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 27.09.2017 до 27.10.2017
Обявяване на: 2017-10-30

Други БЕРКОВИЦА

Други БЕРКОВИЦА

Цена: 29910.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 316 кв.м.

ул. Александровска № 51
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.09.2017 до 20.10.2017
Обявяване на: 2017-10-23

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 318 кв.м.

ул. Орловец № 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.09.2017 до 27.10.2017
Обявяване на: 2017-10-30

Други Петко Славейков

Други Петко Славейков

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: Петко Славейков
Квадратура 313 кв.м.

община Севлиево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
Обявяване на: 2017-10-27

Други Ботево

Други Ботево

Цена: 29576.00 лв.

Населено място: Ботево
Квадратура 1247 кв.м.

Дворно място в с.Ботево, общ.Тунджа, съставляващо имот №001160 по плана на землището на селото с площ 1247 кв.м., ведно с построените в него сграда
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 48600.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 458 кв.м.

½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 87374.531.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. Радецки №51-53, целият с площ 458 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на тра
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24

Други Калчево

Други Калчево

Цена: 19500.00 лв.

Населено място: Калчево
Квадратура 3093 кв.м.

Поземлен имот в с.Калчево общ.Тунджа обл.Ямболска, представляващ 3093/3970 ид.ч. от поземлен имот,състоящ се от УПИ ІІ-96 с площ 1270квм и УПИ ІІІ-96 площ 1410квм в кв.16 на селото,ведно с пострената в УПИ ІІ-96 жилищна сграда със ЗП 90квм
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24

Други Мамарчево

Други Мамарчево

Цена: 156480.00 лв.

Населено място: Мамарчево
Квадратура 27170 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 27 170 кв.м., съставляващо поземлен имот 506, за който е отреден УПИ I-506, кв. 11 по плана на с. Мамарчево, община Болярово, заедно с всички построени в имота сгради
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24

Други Воден

Други Воден

Цена: 9360.00 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 5134 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142010 с площ от 5.134 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАВЕС ДО ЗЪРНОПЛОЩАДКАТА, със застроена площ от 379 кв. м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24

Други Воден

Други Воден

Цена: 5820.00 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 1029 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142009 с площ от 1.029 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор. в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - СТОЛ, със застроена площ от 305 кв. м., заедно със всички подобрения в
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24

Други Воден

Други Воден

Цена: 4080.00 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 595 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142008 с площ от 0.595 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - Краварник, със застроена площ от 231 кв. м., заедно със всички подобрения
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24

Други Воден

Други Воден

Цена: 9240.00 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 3375 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142003 с площ от 1.513 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - СЕНОВАЛ, със застроена площ от 512 кв. м., заедно със всички подобрения в
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24

Други Воден

Други Воден

Цена: 10020.00 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 5535 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142002 с площ от 5.535 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, з местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - КРАВАРНИК, със застроена площ от 506 кв. м. - разрушена, заедно със всички
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24

Други Мадара

Други Мадара

Цена: 6000.00 лв.

Населено място: Мадара
Квадратура 0 кв.м.

ул. Македония 22
Окръжен съд: Шумен
Срок: 28.10.2017 до 28.11.2017
Обявяване на: 2017-11-29

Други Воден

Други Воден

Цена: 8760.00 лв.

Населено място: Воден
Квадратура 4851 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142001 с площ, с площ от 4.851 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - КРАВАРНИК, със застроена площ от 483 кв. м. - разрушена, заедно
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24

Други Градница

Други Градница

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: Градница
Квадратура 1947 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
Обявяване на: 2017-11-07

Други СИЛИСТРА

Други СИЛИСТРА

Цена: 142440.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 11608 кв.м.

местността „ЧАТАЛ КУЛАК“
Окръжен съд: Силистра
Срок: 20.09.2017 до 20.10.2017
Обявяване на: 2017-10-23

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 18448.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 59 кв.м.

УЛ. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 41 ЕТ. -1
Окръжен съд: Враца
Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
Обявяване на: 2017-11-07

Други Полковник Ламбриново

Други Полковник Ламбриново

Цена: 141000.00 лв.

Населено място: Полковник Ламбриново
Квадратура 2974 кв.м.

Стопански двор
Окръжен съд: Силистра
Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
Обявяване на: 2017-10-20

Други Прибой

Други Прибой

Цена: 493216.50 лв.

Населено място: Прибой
Квадратура 25143 кв.м.

землището на с. Прибой
Окръжен съд: Перник
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 0 кв.м.

гр. София, район Витоша, кв. Бояна, ул. Георги Войтех №6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 2017-10-19

Други Банско

Други Банско

Цена: 17700.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 36 кв.м.

ул. "Христо Данов" №3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 2017-10-19

Други Банско

Други Банско

Цена: 42600.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 86 кв.м.

ул. "Христо Данов" №3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 2017-10-19

Други Банско

Други Банско

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 49 кв.м.

ул. "Явор" №37
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 2017-10-19

Други Езерче

Други Езерче

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: Езерче
Квадратура 432 кв.м.

ул."Васил Левски"№11
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
Обявяване на: 2017-10-20

Други Раяновци

Други Раяновци

Цена: 8700.00 лв.

Населено място: Раяновци
Квадратура 6018 кв.м.

местност "Крушака"
Окръжен съд: Видин
Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
Обявяване на: 2017-10-26

Други Раяновци

Други Раяновци

Цена: 18480.00 лв.

Населено място: Раяновци
Квадратура 1215 кв.м.

местност "Крушака"
Окръжен съд: Видин
Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
Обявяване на: 2017-10-26

Други ВИДИН

Други ВИДИН

Цена: 214800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1440 кв.м.

Западна промишлена зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
Обявяване на: 2017-10-20

Други Бояджик

Други Бояджик

Цена: 5280.00 лв.

Населено място: Бояджик
Квадратура 2950 кв.м.

Имот №051122 в с. Бояджик, община Тунджа по карта на възстановената собственост, идентичен с парцел XII с площ от 2 980кв.м., а по доказателствен акт за собственост с площ от 2 950 кв.м., в м. ГЕРЕНЛИВА ПОЛЯНА, начин на ползване – Стопански двор, отр
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24

Други Безмер

Други Безмер

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: Безмер
Квадратура 1918 кв.м.

Поземлен имот №060021,отреден за бензиностанция по плана на обект „Стопански двор”на с.Безмер общ.Тунджа обл.Ямболска в местността „Бозалъка” с площ 1918квм,при граници:имот №321-полски път,имот №713-стопански двор,имот №060023-стопански двор,заедно
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24

Други БЕРКОВИЦА

Други БЕРКОВИЦА

Цена: 18450.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 217 кв.м.

ул."Варна"№8
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.09.2017 до 20.10.2017
Обявяване на: 2017-10-23

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 128000.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 10493 кв.м.

Поземлен имот с идентификатор № 87374.514.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, Безмерско шосе, с площ от 10 493 кв.м., с начин на трайно ползване: за складова база, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА АДМИНИСТРА
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24

Други НЕСЕБЪР

Други НЕСЕБЪР

Цена: 256000.00 лв.

Населено място: НЕСЕБЪР
Квадратура 749 кв.м.

ул. Иван Вазов № 9, бл. 4, ет. 0
Окръжен съд: Бургас
Срок: 03.10.2017 до 03.11.2017
Обявяване на: 2017-11-06

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 220 кв.м.

1/6 идеална част от следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор 87374.555.237 целият с площ от 220 кв.м., с адрес в гр. Ямбол, ул. Александър Зограф № 10, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване:
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
Обявяване на: 2017-11-17

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 3000.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 5969 кв.м.

½ идеална част от правото на собственост на Поземлен имот в землището на гр.Ямбол, в местността”Хуменка”-нива, представляваща имот с ид.№ 87374.22.42 по кадастралната карта на града, с площ от 5.969дка
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
Обявяване на: 2017-11-17

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 6943 кв.м.

160/6943 ид.ч. от ПИ с ид.87374.517.29, целият с площ 6943квм, в гр.Ямбол, част от двор на бившата”Търговия на едро”
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
Обявяване на: 2017-11-17

Други Веселиново

Други Веселиново

Цена: 940323.30 лв.

Населено място: Веселиново
Квадратура 44816 кв.м.

ПИ №013061 в местността ДО СЕЛО
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
Обявяване на: 2017-10-20

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 63775.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 136 кв.м.

МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Ямбол, на ул.”Крушево”№1, състояща се от два етажа и таван, представляваща обект с ид.87374.528.108.2 със застроена площ от 136квм, построена в общински ПИ
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
Обявяване на: 2017-11-17

Други Козарево

Други Козарево

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: Козарево
Квадратура 1340 кв.м.

Дворно място в с.Козарево общ.Тунджа, обл.Ямболска, с площ от 1340квм,, съставляващо УПИ №ІV-129 в кв.16, ведно с построените в двора МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА- изградена до груб строеж с площ от 132квм и паянтова сграда с площ от 9квм и други обслужващ
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
Обявяване на: 2017-11-17

Други ДЕВИН

Други ДЕВИН

Цена: 1211250.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 925 кв.м.

гр. Девин, ул. "Освобождение" № 13
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 2017-11-03

Други Завой

Други Завой

Цена: 10656.00 лв.

Населено място: Завой
Квадратура 900 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО от 900квм в с.Завой общ.Тунджа, съставляващо УПИ ХVІІ в кв.11 по плана на селото, ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП от 60квм
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
Обявяване на: 2017-11-17

Други ЕЛХОВО

Други ЕЛХОВО

Цена: 9260.00 лв.

Населено място: ЕЛХОВО
Квадратура 391 кв.м.

Дворно място в гр.Елхово на ул.”Тунджа”11 с площ 391квм,ведно с първи етаж от масивна двуетажна жилищна сграда със ЗП 88.50квм,обект с ид.27382.500.2546.1.1,както и сгради на допълващо застрояване с площ 19квм и 27квм
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
Обявяване на: 2017-11-17

Други Змейово

Други Змейово

Цена: 80040.00 лв.

Населено място: Змейово
Квадратура 520 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
Обявяване на: 2017-11-07

Други Грозден

Други Грозден

Цена: 4800.00 лв.

Населено място: Грозден
Квадратура 167 кв.м.

с.Грозден, общ.Сунгурларе
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 2017-10-19

Други ГАБРОВО

Други ГАБРОВО

Цена: 16500.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 164 кв.м.

ул. "Ясен" № 27 - Б
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18

Други ГАБРОВО

Други ГАБРОВО

Цена: 17800.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 71 кв.м.

бул. "Столетов" №150
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18

Други Поповци

Други Поповци

Цена: 544000.00 лв.

Населено място: Поповци
Квадратура 2689 кв.м.

местност "Бончева лъка"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18

Други Угърчин

Други Угърчин

Цена: 7957.00 лв.

Населено място: Угърчин
Квадратура 678 кв.м.

местност "Мяшковски колиби", общ. Угърчин, обл. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.10.2017 до 10.11.2017
Обявяване на: 2017-11-13

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 150000.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 14151 кв.м.

Поземлен имот с идентификатор № 87374.53.990, в гр.Ямбол, местност ”Под станция” , целият с площ от 14151квм, с предназначение „за друг вид производствен, складов обект”, при съседи:ПИ с ид.87374.53.989,ид.87374.55.525,ид.87374.53.991,ид.87374.53.846
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 2017-11-10

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 28000.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 2503 кв.м.

Поземлен имот с идентификатор № 87374.53.989, в гр.Ямбол, местност ”Под станция” , целият с площ от 2503квм, с предназначение „за друг вид производствен, складов обект”, при съседи:ПИ с ид.87374.55.525, 87374.53.991, 87374.53.990, ведно с построените
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 2017-11-10

Други Стралджа

Други Стралджа

Цена: 137590.00 лв.

Населено място: Стралджа
Квадратура 2917 кв.м.

гр.Стралджа, ул.”Индустриална” №1
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 2017-11-10

Други ТЕТЕВЕН

Други ТЕТЕВЕН

Цена: 424068.00 лв.

Населено място: ТЕТЕВЕН
Квадратура 868 кв.м.

гр. Тетевен, ул. "Патрахилия"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
Обявяване на: 2017-11-08

Други Падина

Други Падина

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: Падина
Квадратура 1556 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 2017-10-19

Други Михалич

Други Михалич

Цена: 12761.25 лв.

Населено място: Михалич
Квадратура 3694000 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 2017-10-19

Други Маломирово

Други Маломирово

Цена: 9600.00 лв.

Населено място: Маломирово
Квадратура 1775 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 2017-11-10

Други Веселиново

Други Веселиново

Цена: 48560.00 лв.

Населено място: Веселиново
Квадратура 1110 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 2017-11-10

Други Правдино

Други Правдино

Цена: 500.00 лв.

Населено място: Правдино
Квадратура 1700 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 2017-11-10

Други Стоян Михайловски

Други Стоян Михайловски

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: Стоян Михайловски
Квадратура 674 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 29.10.2017 до 29.11.2017
Обявяване на: 2017-11-30

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 55000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 134 кв.м.

(705-2011) БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 2017-10-19

Други Ястребово

Други Ястребово

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: Ястребово
Квадратура 3600 кв.м.

местност "Новите лозя"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
Обявяване на: 2017-11-28

Други Кошарица

Други Кошарица

Цена: 441600.00 лв.

Населено място: Кошарица
Квадратура 509 кв.м.

с.Кошарица, общ.Несебър, Бей Вю Вилас
Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.09.2017 до 13.10.2017
Обявяване на: 2017-10-16

Други Кошарица

Други Кошарица

Цена: 129840.00 лв.

Населено място: Кошарица
Квадратура 193 кв.м.

с.Кошарица, общ.Несебър, Бей Вю Вилас, ет.2, ап.3В
Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.09.2017 до 13.10.2017
Обявяване на: 2017-10-16

Други Кошарица

Други Кошарица

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: Кошарица
Квадратура 145 кв.м.

с.Кошарица, общ.Несебър, Бей Вю Вилас
Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.09.2017 до 13.10.2017
Обявяване на: 2017-10-16

Други Чарган

Други Чарган

Цена: 8896.00 лв.

Населено място: Чарган
Квадратура 1390 кв.м.

УПИ ХІ кв 34 по плана на с.Чарган, общ.Тунджа, незастроен, с площ 1390квм, при граници: УПИ ХІІ, УПИ №ІV-301, УПИ V-300, УПИ VІІ-360, УПИ VІІІ, УПИ Х, улица
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 2017-11-03

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 7136.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 1115 кв.м.

УПИ Х кв 34 по плана на с.Чарган, общ.Тунджа, незастроен, с площ 1115квм, при граници: УПИ ХІ, УПИ VІІІ, ПИ за озеленяване
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 2017-11-03

Други Първенец

Други Първенец

Цена: 1280.00 лв.

Населено място: Първенец
Квадратура 1340 кв.м.

1/6 ид. част от УПИ І-353 в кв.33 в с.Първенец, общ.Стралджа, с площ от 1340квм, ведно с построената в имота вила на два етажа, със ЗП от 50квм
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 2017-11-03

Други Хаджидимитрово

Други Хаджидимитрово

Цена: 11520.00 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 2300 кв.м.

1500/2300 ид.ч. от УПИ ХІІ-7 в с.Ботево, кв.8 по плана на селото, целият с площ от 2300квм, заедно с построената в имота жилищна сграда със ЗП от 62квм
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 2017-11-03

Други Хаджидимитрово

Други Хаджидимитрово

Цена: 5760.00 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 1245 кв.м.

УПИ ХІІІ-7 в с.Ботево, на ул.”Бузлуджа”, в кв.8 по плана на селото, с площ от 1245квм, незастроено
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 2017-11-03

Други Хаджидимитрово

Други Хаджидимитрово

Цена: 105000.00 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 2895 кв.м.

ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГЪБИ- терен и сгради, находящ се в ПИ №024081 съгласно КВС, а съгласно ПУП РЗП-УПИ ІІ-81 в кв.24 в землището на с.Хаджидимитрово, общ.Тунджа, обл.Ямболска
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 2017-11-03

Други Черноморец

Други Черноморец

Цена: 5308.42 лв.

Населено място: Черноморец
Квадратура 42 кв.м.

(509-2013) МЕСТНОСТ АКЛАДИ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 2017-10-19

Други Плешивец

Други Плешивец

Цена: 92344.20 лв.

Населено място: Плешивец
Квадратура 8071 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 2017-10-19

Други БЕРКОВИЦА

Други БЕРКОВИЦА

Цена: 53.70 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 115 кв.м.

ул. "Страцимировска"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 2017-10-19

Други Подкрепа

Други Подкрепа

Цена: 24450.00 лв.

Населено място: Подкрепа
Квадратура 1811 кв.м.

Стопански двор
Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
Обявяване на: 2017-10-17

Други Овчи Кладенец

Други Овчи Кладенец

Цена: 20250.00 лв.

Населено място: Овчи Кладенец
Квадратура 566 кв.м.

ОВЧАРНИК със застроена площ от 566 кв.м., построен в поземлен имот 116007 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.710 дка
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 2017-11-03

Други Овчи Кладенец

Други Овчи Кладенец

Цена: 39450.00 лв.

Населено място: Овчи Кладенец
Квадратура 798 кв.м.

ОВЧАРНИК със застроена площ от 798 кв.м., построен в поземлен имот 116006 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.589 дка
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 2017-11-03

Други Овчи Кладенец

Други Овчи Кладенец

Цена: 98700.00 лв.

Населено място: Овчи Кладенец
Квадратура 6000 кв.м.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I – за производствено-обслужваща дейност, търговия и услуги, целият с площ 6000 кв.м., в кв.8 по плана на с. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, общ. Тунджа, ведно с построената в имота СГРАДА – селскостопански склад за зърно и техника с площ п
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 2017-11-03

Други Овчи Кладенец

Други Овчи Кладенец

Цена: 11985.00 лв.

Населено място: Овчи Кладенец
Квадратура 254 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 2017-11-03

Други Драгушиново

Други Драгушиново

Цена: 13568.00 лв.

Населено място: Драгушиново
Квадратура 40000 кв.м.

с. Драгушиново, община Самоков, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2017 до 23.10.2017
Обявяване на: 2017-10-24

Други КОЗЛОДУЙ

Други КОЗЛОДУЙ

Цена: 102387.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 2049 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
Обявяване на: 2017-10-12

Други ТРОЯН

Други ТРОЯН

Цена: 3824.40 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 52 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
Обявяване на: 2017-10-31

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 5955.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

ул. Васил Каракашев 2
Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.11.2017 до 04.12.2017
Обявяване на: 2017-12-05

Други Вехтово

Други Вехтово

Цена: 1125.00 лв.

Населено място: Вехтово
Квадратура 0 кв.м.

ул. Бузлуджа 1
Окръжен съд: Шумен
Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
Обявяване на: 2017-11-22

Други ДИМИТРОВГРАД

Други ДИМИТРОВГРАД

Цена: 10766.40 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 17 кв.м.

ул. Владимир Поптомов № 3, вх. А, ет. -1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18

Други Симитли

Други Симитли

Цена: 15285.00 лв.

Населено място: Симитли
Квадратура 115 кв.м.

ул. "Славей" № 10
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.09.2017 до 16.10.2017
Обявяване на: 2017-10-17

Други Малък Поровец

Други Малък Поровец

Цена: 6800.00 лв.

Населено място: Малък Поровец
Квадратура 66 кв.м.

село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
Окръжен съд: Разград
Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
Обявяване на: 2017-10-13

Други Малък Поровец

Други Малък Поровец

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: Малък Поровец
Квадратура 1417 кв.м.

село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
Окръжен съд: Разград
Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
Обявяване на: 2017-10-13

Други Малък Поровец

Други Малък Поровец

Цена: 10350.00 лв.

Населено място: Малък Поровец
Квадратура 100 кв.м.

село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
Окръжен съд: Разград
Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
Обявяване на: 2017-10-13

Други Малък Поровец

Други Малък Поровец

Цена: 38350.00 лв.

Населено място: Малък Поровец
Квадратура 446 кв.м.

село Малък Поровец, община Исперих, област Разград
Окръжен съд: Разград
Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
Обявяване на: 2017-10-13

Други Малък Поровец

Други Малък Поровец

Цена: 2800.00 лв.

Населено място: Малък Поровец
Квадратура 1609 кв.м.

село Малък Поровец, община Исперих, област Разград
Окръжен съд: Разград
Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
Обявяване на: 2017-10-13

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 408075.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 1907 кв.м.

гр.Ямбол, на ул.”Преслав”№331
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
Обявяване на: 2017-10-27

Други ПЕЩЕРА

Други ПЕЩЕРА

Цена: 911.63 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 187 кв.м.

местност „АГОВО“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 14.10.2017 до 14.11.2017
Обявяване на: 2017-11-15

Други ПЕЩЕРА

Други ПЕЩЕРА

Цена: 1202.80 лв.

Населено място: ПЕЩЕРА
Квадратура 190 кв.м.

местност „АГОВО“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 14.10.2017 до 14.11.2017
Обявяване на: 2017-11-15

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители