Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  110 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. „Хан Тервел” № 4
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 15.07.2017 до 15.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-16
  Виж повече
 • 20000.00 лв.
 • Други
  3340 кв.м., Златари
  с.Златари общ.Тунджа обл.Ямболска, на ул.”Космос”№22
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 14.08.2017 до 14.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-15
  Виж повече
 • 24200.00 лв.
 • Други
  112 кв.м., Голям манастир
  Сграда-ФУРНА, находяща се в с.Голям манастир, общ.Тунджа, обл.Ямболска
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 14.08.2017 до 14.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-15
  Виж повече
 • 7700.00 лв.
 • Други
  1144 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.Елхово ,в местността”Бозалъка”
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 14.08.2017 до 14.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-15
  Виж повече
 • 38500.00 лв.
 • Други
  256 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Екзарх Йосиф" № 4
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 16.07.2017 до 16.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-17
  Виж повече
 • 24000.00 лв.
 • Други
  331 кв.м., СВИЩОВ
  ул. Кириак Цанков 10
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 28720.00 лв.
 • Други
  821 кв.м., СВИЩОВ
  ул. Кирил и Методий 24
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 46960.20 лв.
 • Други
  459 кв.м., Кошарица
  м. "Чолакова чешма"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 71245.00 лв.
 • Други
  111094 кв.м., НОВИ ПАЗАР
  московска мера
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 197581.00 лв.
 • Други
  53 кв.м., РАЗЛОГ
  м."Бойков рид"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 48614.00 лв.
 • Други
  1600 кв.м., Каравелово
  Дворно място в с.Каравелово, общ.Тунджа , обл.Ямбол, с площ 1600квм, представляващо ПИ №273 в кв.38 по плана селото, ведно с построената в същото жилищна сграда със застроена площ от 114квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Други
  963 кв.м., Каравелово
  КРАВАРНИК в с.Каравелово, общ.Тунджа , обл.Ямбол, със застроена площ от 963квм, построен в ПИ 151032-частна държавна собственост, находящ се в местността „Хан Боклу”, с площ от 6049квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 32000.00 лв.
 • Други
  4158 кв.м., ЯМБОЛ
  Поземлен имот № 151016 в землището на с.Каравелово, общ.Тунджа, в м-ст „Хан Боклу” с площ 4.158дка, ведно с изградения в същия имот КРАВАРНИК със застроена площ от 168квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 11200.00 лв.
 • Други
  511 кв.м., Каравелово
  СКЛАД в с.Каравелово, общ.Тунджа , обл.Ямбол, със застроена площ от 511квм, построен в ПИ 151033, находящ се в местността „Хан Боклу”, с площ от 7.476квм-стопански двор
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 12000.00 лв.
 • Други
  461 кв.м., Мост

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 37873.66 лв.
 • Други
  249 кв.м., Стремци

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 13550.25 лв.
 • Други
  435 кв.м., Стремци

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 19689.75 лв.
 • Други
  134 кв.м., Стремци

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 1295.18 лв.
 • Други
  340 кв.м., Комунига

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 6943.75 лв.
 • Други
  1924 кв.м., Кобиляне

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 62778.00 лв.
 • Други
  435 кв.м., Черноочене

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 38474.80 лв.
 • Други
  19000 кв.м., БЕРКОВИЦА
  местност "Голямата ливада"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 49721.40 лв.
 • Други
  384 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  бул. "България" №75
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 63995.25 лв.
 • Други
  134 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  бул. "България" № 75
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 60041.25 лв.
 • Други
  242 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, ул. „Добруджа” 23
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 30080.00 лв.
 • Други
  393 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, ул. „Драма” 9
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 15040.00 лв.
 • Други
  3430 кв.м., Миладиновци

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 2640.00 лв.
 • Други
  18 кв.м., ТРОЯН

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 3585.00 лв.
 • Други
  3366 кв.м., Дамяница

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 05.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 127924.50 лв.
 • Други
  1725 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” 30
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 10373729.00 лв.
 • Други
  1247 кв.м., Ботево
  Дворно място в с.Ботево, общ.Тунджа, съставляващо имот №001160 по плана на землището на селото с площ 1247 кв.м., ведно с построените в него сграда „Бензиностанция” със ЗП 51квм, козирка със ЗП 40квм, стопанска сграда със ЗП 24квм и Газстанция/бетоно
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
  Обявяване на: 2017-09-01
  Виж повече
 • 36970.00 лв.
 • Други
  62 кв.м., Върбово
  М-Т МАНДА ДЕРЕ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 09.07.2017 до 09.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-10
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Други
  230 кв.м., Върбово
  С.ВЪРБОВО-С.ТЪНКОВО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 09.07.2017 до 09.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-10
  Виж повече
 • 6000.00 лв.
 • Други
  91 кв.м., Добринище
  ул. „Лиляна Димитрова" №1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 08.08.2017 до 08.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-11
  Виж повече
 • 217510.50 лв.
 • Други
  274 кв.м., ЯМБОЛ
  АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА в гр.Ямбол, на ул.”Преслав”№275
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 76000.00 лв.
 • Други
  888 кв.м., ЯМБОЛ
  Поземлен имот в гр.Ямбол, м-ст”Стари лозя”, с ид.87374.567.150 по кадастралната карта на града
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 5000.00 лв.
 • Други
  636 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.Ямбол жк „Хале”, ул.”Л.Каравелов”№ 29
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 147744.00 лв.
 • Други
  23 кв.м., Слънчев бряг

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 13800.00 лв.
 • Други
  27 кв.м., Слънчев бряг

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 16200.00 лв.
 • Други
  23 кв.м., Слънчев бряг

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 13800.00 лв.
 • Други
  13 кв.м., Слънчев бряг

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Други
  122 кв.м., Слънчев бряг

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 73200.00 лв.
 • Други
  63 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, ул."Петко Каравелов" № 6
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.07.2017 до 04.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-07
  Виж повече
 • 50640.00 лв.
 • Други
  3 кв.м., МЕЗДРА

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 09.07.2017 до 09.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-10
  Виж повече
 • 2010.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Скрът

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 04.07.2017 до 04.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-07
  Виж повече
 • 37801.50 лв.
 • Други
  135 кв.м., Банско
  ул. “Шипка” № 10
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-04
  Виж повече
 • 135120.00 лв.
 • Други
  1907 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.Ямбол, на ул.”Преслав”№331
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 362707.20 лв.
 • Други
  3196 кв.м., Тамарино
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 012002 с площ 3 196 кв.м и с начин на трайно ползване „стопански двор” (идентичен с бивш парцел ІІ, отреден за „Метални навеси”), трета категория, заедно с построената на северната му граница СГРАДА с друго предназначение 01 със застр
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 18235.00 лв.
 • Други
  6164 кв.м., Тамарино
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 012001 с площ 6 164 кв.м и с начин на трайно ползване „стопански двор” (идентичен с бивш парцел І, отреден за „Метални навеси”), трета категория, заедно с построената на северната му граница СГРАДА с друго предназначение 02 със застро
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 26952.00 лв.
 • Други
  1270 кв.м., Калчево

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 17280.00 лв.
 • Други
  905 кв.м., Стралджа
  гр.Стралджа обл.Ямболска,с административен адрес ул.”Бакаджик”4,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 31200.00 лв.
 • Други
  458 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, ул. Радецки №51-53
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 60750.00 лв.
 • Други
  253 кв.м., Сърница
  местността "Караасан"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.08.2017 до 14.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-15
  Виж повече
 • 18750.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Лебница
  с.Лебница,общ.Сандански
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 11.07.2017 до 11.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-14
  Виж повече
 • 17602.47 лв.
 • Други
  70 кв.м., СОФИЯ
  град София, ж.к. "Лозенец", ул. "Златовръх" № 17, ет. 1, Студио 1
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-11
  Виж повече
 • 59474.40 лв.
 • Други
  4354 кв.м., ЕЛХОВО
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.5566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 4354квм, при съседи:ПИ с ид.27382.500.9020,27382.500.9527,27382.500.4566,27382.500.7227
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 47730.00 лв.
 • Други
  5000 кв.м., ЕЛХОВО
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.3566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 5000квм, при съседи:ПИ с ид.27382.500.4566,27382.500.9527,27382.500.7230,27382.500.9665,27382.500.7227
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 53344.00 лв.
 • Други
  4801 кв.м., ЕЛХОВО
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.4566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 4801квм, при съседи:ПИ с ид.27382.500.5566,27382.500.9527,27382.500.3566,27382.500.7227
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 51985.00 лв.
 • Други
  2200 кв.м., Герман
  в.з. "Врана-Лозен Триъгълника", ул. "Стар Лозенски път" № 48
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-04
  Виж повече
 • 177858.44 лв.
 • Други
  4080 кв.м., Доспей
  с.Доспей, с лице на главния път за центъра на селото, до Църквата, община Самоков
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.07.2017 до 04.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-05
  Виж повече
 • 975000.00 лв.
 • Други
  16729 кв.м., Доспей
  стар "СТОПАНСКИ ДВОР-ЧИФЛИК" с ЛИЦЕ НА ГЛАВНИЯ ПЪТ гр.Самоков-с. Бели Искър, община Самоков
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.07.2017 до 04.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-05
  Виж повече
 • 127350.00 лв.
 • Други
  629 кв.м., ЕЛХОВО

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-11
  Виж повече
 • 40076.96 лв.
 • Други
  417 кв.м., ЕЛХОВО

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-11
  Виж повече
 • 26340.00 лв.
 • Други
  366 кв.м., ЕЛХОВО

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-11
  Виж повече
 • 47880.00 лв.
 • Други
  426 кв.м., ЕЛХОВО

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-11
  Виж повече
 • 27840.00 лв.
 • Други
  12 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 27
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 24000.00 лв.
 • Други
  57 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 27
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 101820.00 лв.
 • Други
  2980 кв.м., Бояджик

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 6600.00 лв.
 • Други
  466 кв.м., ЛОМ
  ул."Белоградчишко шосе" №21
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 28.06.2017 до 28.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-31
  Виж повече
 • 85877.40 лв.
 • Други
  1460 кв.м., Скобелево

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 02.07.2017 до 02.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-03
  Виж повече
 • 2190.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Ваклиново

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-04
  Виж повече
 • 89998.80 лв.
 • Други
  27170 кв.м., Малко Шарково

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 195600.00 лв.
 • Други
  536 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, кв. Виница, м-ст Мал Кою
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 12750.00 лв.
 • Други
  568 кв.м., ТЕТЕВЕН
  гр. Тетевен, ул. "Патрахилия"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 29.07.2017 до 29.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-30
  Виж повече
 • 530085.00 лв.
 • Други
  554 кв.м., Ябланица
  гр. Ябланица, обл. Ловеч, в местността "Стопански двор"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 29.07.2017 до 29.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-30
  Виж повече
 • 52845.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., СОФИЯ
  ул.Академична № 14
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 100000.00 лв.
 • Други
  37 кв.м., Пампорово
  СКИ ГАРДЕРОБ, М. КАРАМАНДА, ЕТ. 1
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 09.07.2017 до 09.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-10
  Виж повече
 • 5400.00 лв.
 • Други
  142 кв.м., Пампорово
  ФИТНЕС, М. КАРАМАНДЖА, ЕТ. 1
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 09.07.2017 до 09.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-10
  Виж повече
 • 19200.00 лв.
 • Други
  659 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Иван Сусанин" № 60А, вх. А
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 703200.00 лв.
 • Други
  597 кв.м., Царацово
  ул. "Хан Аспарух" 6
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-04
  Виж повече
 • 76500.00 лв.
 • Други
  3414 кв.м., Созопол
  : гр.Созопол, п.к.8130, ул.”Републиканска”
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 944700.00 лв.
 • Други
  9887 кв.м., Крапчене

  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-04
  Виж повече
 • 75906.00 лв.
 • Други
  46 кв.м., Брацигово
  ул. Божура Попова 17
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 960.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Лиляново
  с.Лиляново,м."Попина лъка"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 10158.00 лв.
 • Други
  124 кв.м., РАЗГРАД
  ул."Цар Асен"№10, бизнесцентър, ет.-1
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 46768.00 лв.
 • Други
  85 кв.м., РАЗГРАД
  ул."Цар Асен"№10, бизнесцентър, ет.-1
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 31912.00 лв.
 • Други
  35 кв.м., РАЗГРАД
  ул."Цар Асен"№10, бизнесцентър, ет.-1
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 13024.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.06.2017 до 26.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-27
  Виж повече
 • 1126011.75 лв.
 • Други
  860 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Петър Бонев“ № 56
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 23.07.2017 до 23.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-24
  Виж повече
 • 1871.52 лв.
 • Други
  860 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Петър Бонев“ № 56
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 23.07.2017 до 23.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-24
  Виж повече
 • 1326.24 лв.
 • Други
  149 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, Северна промишлена зона, бул. "Освобождение" № 6
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 25.07.2017 до 25.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-28
  Виж повече
 • 33750.00 лв.
 • Други
  1193 кв.м., Самуилово
  м. „Динко”, с. Самуилово, общ. Петрич
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.06.2017 до 26.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-27
  Виж повече
 • 112500.00 лв.
 • Други
  860 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Петър Бонев“ № 56
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 23.07.2017 до 23.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-24
  Виж повече
 • 7854.72 лв.
 • Други
  903525 кв.м., Долна Митрополия
  местност "Язовир Вълчовец"
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.06.2017 до 26.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-27
  Виж повече
 • 1738974.70 лв.
 • Други
  30 кв.м., Крамолин
  община Севлиево
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 25.06.2017 до 25.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-26
  Виж повече
 • 6400.00 лв.
 • Други
  7119 кв.м., Венчан
  с. Венчан, общ Провадия, обл. Варна
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 170814.00 лв.
 • Други
  985 кв.м., Слънчево
  с. Слънчево, м-ст "Край село"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 24.06.2017 до 24.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-25
  Виж повече
 • 23526.00 лв.
 • Други
  540 кв.м., Беласица
  землището на с.Беласица, ЕКАТТЕ 03294, общ.Петрич
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 23.06.2017 до 24.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-25
  Виж повече
 • 491497.50 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич, ж.к.''Изток''12, ет.8, ап.22
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 23.06.2017 до 24.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-25
  Виж повече
 • 14031.60 лв.
 • Други
  780 кв.м., Ягода

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 52350.00 лв.