Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  3904 кв.м., Хрищени

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 10.03.2017 до 10.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-11
  Виж повече
 • 34080.00 лв.
 • Други
  840 кв.м., ВРАЦА
  ул. Васил Кънчов
  Окръжен съд: Враца
  Срок: 07.03.2017 до 07.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-10
  Виж повече
 • 132570.00 лв.
 • Други
  1600 кв.м., Каравелово
  Дворно място в с.Каравелово, общ.Тунджа , обл.Ямбол, с площ 1600квм, представляващо ПИ №273 в кв.38 по плана селото, ведно с построената в същото жилищна сграда със застроена площ от 114квм и подобренията
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.04.2017 до 04.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-05
  Виж повече
 • 19200.00 лв.
 • Други
  511 кв.м., Каравелово
  СКЛАД в с.Каравелово, общ.Тунджа , обл.Ямбол, със застроена площ от 511квм, построен в ПИ 151033, находящ се в местността „Хан Боклу”, с площ от 7.476квм-стопански двор
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.04.2017 до 04.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-05
  Виж повече
 • 12800.00 лв.
 • Други
  4158 кв.м., Каравелово
  Поземлен имот № 151016 в землището на с.Каравелово, общ.Тунджа, в м-ст „Хан Боклу” с площ 4.158дка, ведно с изградения в същия имот КРАВАРНИК със застроена площ от 168квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.04.2017 до 04.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-05
  Виж повече
 • 14000.00 лв.
 • Други
  963 кв.м., Каравелово
  КРАВАРНИК в с.Каравелово, общ.Тунджа , обл.Ямбол, със застроена площ от 963квм, построен в ПИ 151032-частна държавна собственост, находящ се в местността „Хан Боклу”, с площ от 6049квм-стопански двор
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.04.2017 до 04.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-05
  Виж повече
 • 33600.00 лв.
 • Други
  86 кв.м., ПЛОВДИВ
  бул. Марица № 97 А
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 10.03.2017 до 10.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-11
  Виж повече
 • 69750.00 лв.
 • Други
  414 кв.м., СВИЩОВ
  ул. Васил Манчев 3
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 07.03.2017 до 07.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-10
  Виж повече
 • 128000.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич, ул."Неизвестна", м."Бухото"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 02.03.2017 до 03.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-04
  Виж повече
 • 570162.75 лв.
 • Други
  2800 кв.м., Дичин

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 10.03.2017 до 10.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-11
  Виж повече
 • 4800.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич, ул."Пере Тошев" № 9
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 02.03.2017 до 03.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-04
  Виж повече
 • 33270.02 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич, ул."Пере Тошев" № 9
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 02.03.2017 до 03.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-04
  Виж повече
 • 49496.25 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич, ул."Пере Тошев" № 9
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 02.03.2017 до 03.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-04
  Виж повече
 • 41830.86 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич,ул."Пере Тошев" №9
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 02.03.2017 до 03.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-04
  Виж повече
 • 36387.38 лв.
 • Други
  395 кв.м., Ханово
  с.Ханово общ.Тунджа, ул.”Ал.Стамболийски”№40
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.04.2017 до 04.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-05
  Виж повече
 • 14300.00 лв.
 • Други
  4802 кв.м., Лесово
  Поземлен имот в землището на с.Лесово , представляващ ПИ №000057 с площ от 4802квм, с ПУП- „За паркинг, заведение за хранене, търговия, услуги, офиси и складова дейност, имотът е разположен на главен път-Елхово-ГКПП Лесово
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.04.2017 до 04.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-05
  Виж повече
 • 10500.00 лв.
 • Други
  4354 кв.м., ЕЛХОВО
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.5566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 4354квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.04.2017 до 04.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-05
  Виж повече
 • 63640.00 лв.
 • Други
  5000 кв.м., ЕЛХОВО
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.3566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 5000квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.04.2017 до 04.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-05
  Виж повече
 • 71125.00 лв.
 • Други
  4801 кв.м., ЕЛХОВО
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.4566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 4801квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 04.04.2017 до 04.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-05
  Виж повече
 • 69313.00 лв.
 • Други
  2626 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, ул."Индустриална"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 12.03.2017 до 12.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-13
  Виж повече
 • 484488.00 лв.
 • Други
  229 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, ул."Иван Вазов" N 9, бл.4, ет.0, обект 21
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 11.03.2017 до 11.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-12
  Виж повече
 • 99750.00 лв.
 • Други
  18600 кв.м., Сотиря
  с. Сотиря, общ. Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 03.03.2017 до 03.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-04
  Виж повече
 • 474300.00 лв.
 • Други
  45 кв.м., Бяла
  м. Глико, вх.А, ет.1 ПИ 07598.83.110
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 14000.00 лв.
 • Други
  62 кв.м., Върбово
  М-Т МАНДА ДЕРЕ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 03.03.2017 до 03.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-04
  Виж повече
 • 1125.00 лв.
 • Други
  445 кв.м., СЛИВЕН
  ул. Йосиф Щросмайер № 58, ет. 0
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 03.03.2017 до 03.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-04
  Виж повече
 • 14850.00 лв.
 • Други
  19994 кв.м., Добри дял
  с.ДОБРИ ДЯЛ, община Лясковец
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 12.03.2017 до 12.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-13
  Виж повече
 • 6240.00 лв.
 • Други
  136 кв.м., ЯМБОЛ
  МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Ямбол, на ул.”Крушево”№1, състояща се от два етажа и таван, представляваща обект с ид.87374.528.108.2 със застроена площ от 136квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 79968.00 лв.
 • Други
  1082 кв.м., Любимец
  ул. Одрин 1
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 80320.00 лв.
 • Други
  299 кв.м., ХАСКОВО
  ул."Козлодуй" № 2-4
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 150000.00 лв.
 • Други
  299 кв.м., ХАСКОВО
  ул."Козлодуй" № 2-4, ет. 1
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 01.06.2017 до 01.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-02
  Виж повече
 • 150000.00 лв.
 • Други
  184 кв.м., Кранево
  СЪНШАЙН ЕДН ЛАВ, ВХ.Б, ЕТ.1, СПОРТЕН ЦЕНТЪР
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 03.03.2017 до 03.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-04
  Виж повече
 • 318600.00 лв.
 • Други
  20 кв.м., Браничево

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 17.03.2017 до 17.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-18
  Виж повече
 • 1500.00 лв.
 • Други
  20 кв.м., Браничево

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 17.03.2017 до 17.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-18
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Други
  1260 кв.м., Тулово

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 24.03.2017 до 24.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-25
  Виж повече
 • 37680.00 лв.
 • Други
  5000 кв.м., Зелениково
  „КОРУ ДЕРЕ”, ЕКАТТЕ 30750
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 05.03.2017 до 05.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-06
  Виж повече
 • 2070.00 лв.
 • Други
  67 кв.м., САНДАНСКИ
  м.Смилово
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 29640.00 лв.
 • Други
  47 кв.м., САНДАНСКИ
  м.Смилово
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 14400.00 лв.
 • Други
  11 кв.м., САНДАНСКИ
  м.Смилово
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 5640.00 лв.
 • Други
  23 кв.м., САНДАНСКИ
  м.Смилово
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 8400.00 лв.
 • Други
  16 кв.м., САНДАНСКИ
  м.Смилово
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Други
  67 кв.м., САНДАНСКИ
  м. Смилово
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 21600.00 лв.
 • Други
  97 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, ул. „Петко Р. Славейков” 74
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 35280.00 лв.
 • Други
  75 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, ул. „Мальовица” 31
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 23604.00 лв.
 • Други
  1340 кв.м., Козарево

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 17280.00 лв.
 • Други
  252 кв.м., Добромирка
  община Севлиево
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 05.03.2017 до 05.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-06
  Виж повече
 • 104400.00 лв.
 • Други
  54498 кв.м., Ведраре
  местност "ТАРЛА ТОПРАК"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 1036092.80 лв.
 • Други
  3225 кв.м., Могила

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 122400.00 лв.
 • Други
  970 кв.м., Казашко
  ул. Габъра 28
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 24.03.2017 до 24.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-25
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Други
  220 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, ул. Александър Зограф № 10
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 12000.00 лв.
 • Други
  1947 кв.м., Градница

  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 21.03.2017 до 21.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-24
  Виж повече
 • 162000.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Митино
  с.Митино, общ.Петрич
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 23279.25 лв.
 • Други
  10 кв.м., СТАРА ЗАГОРА

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 1518.75 лв.
 • Други
  421 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 16500.00 лв.
 • Други
  1515 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 140880.00 лв.
 • Други
  152 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, "Рамина палас", ет.0
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.03.2017 до 05.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-06
  Виж повече
 • 139210.00 лв.
 • Други
  212 кв.м., Бели извор

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 04.03.2017 до 04.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-05
  Виж повече
 • 15975.00 лв.
 • Други
  373 кв.м., Добринище
  ул. „Гарата” 5
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 58005.00 лв.
 • Други
  1248 кв.м., РАЗЛОГ
  м. „Шипока”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 33627.00 лв.
 • Други
  1248 кв.м., РАЗЛОГ
  м. „Шипока”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 33627.00 лв.
 • Други
  7930 кв.м., Черногорово
  местност „84 92”
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 05.03.2017 до 05.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-06
  Виж повече
 • 206804.40 лв.
 • Други
  70 кв.м., ЯМБОЛ
  гр.Ямбол, на ул.”Богдан” №10
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 9800.00 лв.
 • Други
  129 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр. Петрич, ул."Червена скала" 9, етаж 2
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 40006.90 лв.
 • Други
  318 кв.м., СВИЩОВ
  ул.Кирил Д.Аврамов № 13
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 254092.50 лв.
 • Други
  750 кв.м., СЛИВЕН
  с. Бяла, общ. Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 42000.00 лв.
 • Други
  1220 кв.м., Младово
  с. Младово, общ. Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 31500.00 лв.
 • Други
  12588 кв.м., Мост

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 78428.40 лв.
 • Други
  505 кв.м., БАЛЧИК

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 22725.00 лв.
 • Други
  47 кв.м., Слънчев бряг
  гр.Несебър, к.к"Слънчев бряг-изток", ул."Първа" №1, вх.А, ет.1
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 31500.00 лв.
 • Други
  36 кв.м., Банско
  ул. "Христо Г. Данов" №3
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 10333.00 лв.
 • Други
  86 кв.м., Банско
  Ул. "Христо Г. Данов" №3
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 24508.00 лв.
 • Други
  49 кв.м., Банско
  ул. "Явор" №37, ет.1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 13904.00 лв.
 • Други
  27 кв.м., КУЛА

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 3480.00 лв.
 • Други
  400 кв.м., КУЛА

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 2040.00 лв.
 • Други
  94 кв.м., Банско
  ул. "Явор" №37
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 32757.00 лв.
 • Други
  49 кв.м., КОТЕЛ
  ул. Жечо Долчинков № 10-А, ет. 1
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 11280.00 лв.
 • Други
  187 кв.м., ПЕЩЕРА
  местност „АГОВО“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 25.03.2017 до 25.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-26
  Виж повече
 • 1424.42 лв.
 • Други
  190 кв.м., ПЕЩЕРА
  местност „АГОВО“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 25.03.2017 до 25.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-26
  Виж повече
 • 1879.38 лв.
 • Други
  374 кв.м., ГЪЛЪБОВО
  ул. "Георги Бенковски" № 8
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 128016.00 лв.
 • Други
  522 кв.м., Раковсково
  с.Раковсково, м.Поляната
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 16000.00 лв.
 • Други
  379 кв.м., Св. Св. Константин и Елена
  адрес на имота: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, ет. 3, жк Порт Палас
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 173878.80 лв.
 • Други
  1113 кв.м., Св. Св. Константин и Елена
  гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, ет. 2, ж.к. Порт Палас
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 901786.50 лв.
 • Други
  445 кв.м., Св. Св. Константин и Елена
  гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, ет. 2, ж.к. Порт Палас
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 360597.60 лв.
 • Други
  457 кв.м., Св. Св. Константин и Елена
  гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, ет. 2, ж.к. Порт Палас
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 370079.10 лв.
 • Други
  787 кв.м., Св. Св. Константин и Елена
  гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, ет. 1, ж.к. Порт Палас
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 422330.10 лв.
 • Други
  577 кв.м., Св. Св. Константин и Елена

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 291371.30 лв.
 • Други
  1633 кв.м., Млекарево
  с. Млекарево, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 60000.00 лв.
 • Други
  71 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, общ. Варна, Варненска област, район „Приморски", ЖК „Бриз-юг" УПИ № Vlll-1835a
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 83760.70 лв.
 • Други
  2499 кв.м., Маноле
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47086.19.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-37/08.05.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 19950.00 лв.
 • Други
  1047 кв.м., Момино село
  Поземлен имот с идентификатор 48948.501.69, находящ се в с.Момино село, общ.Раковски, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-7/03.02.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 1197.00 лв.
 • Други
  1850 кв.м., Нивянин

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 22.02.2017 до 22.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-23
  Виж повече
 • 7000.00 лв.
 • Други
  6000 кв.м., Драганово

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 2450.00 лв.
 • Други
  554 кв.м., Ябланица
  гр. Ябланица, обл. Ловеч, в местността "Стопански двор"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 25.03.2017 до 25.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-26
  Виж повече
 • 52902.00 лв.
 • Други
  31 кв.м., Летница
  гр. Летница, ул. "Шипка"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 13.03.2017 до 13.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-18
  Виж повече
 • 13524.00 лв.
 • Други
  290 кв.м., Петко Славейков
  община Севлиево
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 05.03.2017 до 05.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-06
  Виж повече
 • 47628.00 лв.
 • Други
  98 кв.м., ЯМБОЛ
  СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ-КАФЕТЕРИЯ в гр.Ямбол, на ул.”Граф Игнатиев” №252, с ид.87374.548.48.3
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.03.2017 до 13.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-14
  Виж повече
 • 60000.00 лв.
 • Други
  3 кв.м., СОФИЯ
  бл. 384
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 360.00 лв.
 • Други
  99 кв.м., Боазът
  община Севлиево
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 05.03.2017 до 05.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-06
  Виж повече
 • 14256.00 лв.
 • Други
  5 кв.м., СОФИЯ
  бл. 384
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 600.00 лв.
 • Други
  5 кв.м., СОФИЯ
  бл. 384
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 600.00 лв.
 • Други
  5 кв.м., СОФИЯ
  бл. 384
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 600.00 лв.