Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  3926 кв.м., Полски Тръмбеш
  гр. Полски Тръмбеш, п.к. 5180, ул. „Александър Стамболийски“
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 7128.60 лв.
 • Други
  90 кв.м., Банско
  УЛ. "ЦАР СИМЕОН" ВХ. В-Г, ЕТ. 5 /ПОД ПОКРИВЕН/, АП. 26
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 27839.25 лв.
 • Други
  176 кв.м., Банско
  УЛ. "ЦАР СИМЕОН" ВХ. В-Г, ЕТ. Е /ПОД ПОКРИВЕН/, АП. 26
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 54657.75 лв.
 • Други
  95 кв.м., Банско
  УЛ. "ЦАР СИМЕОН" ВХ. А, ЕТ 5 /ПОД ПОКРИВЕН/, АП. 21
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 29400.75 лв.
 • Други
  53 кв.м., РАЗЛОГ
  м."Бойков рид"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 48600.00 лв.
 • Други
  12 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 27
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 19500.00 лв.
 • Други
  255 кв.м., КУЛА
  местност Тополовец
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 7500.00 лв.
 • Други
  2762 кв.м., КУЛА
  местност Тополовец
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 23250.00 лв.
 • Други
  888 кв.м., Коста Перчево

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 60993.60 лв.
 • Други
  487 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 13.10.2017 до 13.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-14
  Виж повече
 • 263826.00 лв.
 • Други
  12866 кв.м., Баня
  местността "БЕРЕКОВА ВОДЕНИЦА"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 13.10.2017 до 13.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-14
  Виж повече
 • 196800.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., РАЗЛОГ
  гр. Разлог, местност “Попада” в отдел 239 “б”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 1949284.18 лв.
 • Други
  447 кв.м., Банско
  ул. „Цар Симеон” 52
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 493867.50 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  гр. Банско, ул.”Бяло море"№ 8
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 48000.00 лв.
 • Други
  860 кв.м., Топола
  с.Топола, местност СО ТОПОЛА, общ.Каварна
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 420000.00 лв.
 • Други
  41 кв.м., Банско
  ул. „Цар Симеон” 52
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 68430.00 лв.
 • Други
  544 кв.м., Белица

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 24296.50 лв.
 • Други
  3 кв.м., МЕЗДРА

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 1608.00 лв.
 • Други
  7024 кв.м., Соколово
  с. Соколово, ул. "Сергей Румянцев"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 17.10.2017 до 17.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-20
  Виж повече
 • 56532.00 лв.
 • Други
  336 кв.м., Старо село

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 2962.50 лв.
 • Други
  76 кв.м., Старо село

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 3037.50 лв.
 • Други
  274 кв.м., ЯМБОЛ
  АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА в гр.Ямбол, на ул.”Преслав”№275, представляваща втори етаж от сграда и сутерен към нея: обект с ид.№87374.520.124.1.3 /ниво „-1”/ с площ от 274квм, състояща се от абонатна станция, В и К помещение, гладачна, съблекални…, с вход
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 68000.00 лв.
 • Други
  635 кв.м., Недялско
  Поземлен имот в с.Недялско, общ.Стралджа, обл.Ямболска, ПИ №ХІІ-190 с площ от 635квм в кв.26 по плана на селото, при граници:ПИ ХІІІ-189, ПИ ХІ-193, 470, улица, ПИ ХІV-191, ведно с построените в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА РЗП140квм, лятна кухня със
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-08
  Виж повече
 • 10500.00 лв.
 • Други
  1860 кв.м., Веселиново
  ПРОИЗВОДСТВЕН ИМОТ в с.Веселиново, общ.Тунджа, представляващ УПИ ІV-17 в масив 20 по КВС на землището на селото, с площ от 1.860дка / бивш ПИ №020017 в бившия стопански двор в местността „Новите иси”/, ведно с построения в него бивш ТЕЛЧАРНИК с площ
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 07.11.2017 до 07.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-08
  Виж повече
 • 27900.00 лв.
 • Други
  810 кв.м., ЛОМ
  ул."Цар Асен" №4
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 35100.00 лв.
 • Други
  536 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, кв. Виница, м-ст Мал Кою
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 10200.00 лв.
 • Други
  529 кв.м., Горно Ботево

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 37800.00 лв.
 • Други
  571 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. Константин Величков № 42
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.10.2017 до 01.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-02
  Виж повече
 • 402400.00 лв.
 • Други
  1176 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. Константин Величков № 42
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.10.2017 до 01.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-02
  Виж повече
 • 548000.00 лв.
 • Други
  3 кв.м., СОФИЯ
  Мазе № 15, Студентси град, при гранични улици ул."Проф.Хр.Данов" и ул."Акад.Йордан Трифонов"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 2206.00 лв.
 • Други
  3 кв.м., СОФИЯ
  Мазе № 13, Студентси град, при гранични улици ул."Проф.Хр.Данов" и ул."Акад.Йордан Трифонов"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 2355.50 лв.
 • Други
  4 кв.м., СОФИЯ
  Мазе № 12, Студентси град, при гранични улици ул."Проф.Хр.Данов" и ул."Акад.Йордан Трифонов"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 2916.40 лв.
 • Други
  3 кв.м., СОФИЯ
  Мазе № 7, Студентси град, при гранични улици ул."Проф.Хр.Данов" и ул."Акад.Йордан Трифонов"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 2542.50 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  УЛ. "ГЕОРГИ НАСТЕВ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  УЛ. "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Банско
  УЛ. "ГЕОРГИ НАСТЕВ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  20 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, р-н "Витоша", ул. "Генерал Кутузов" № 26
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 4130.71 лв.
 • Други
  65 кв.м., СЛИВЕН
  ул. Черно море бл. 20, вх. А, ет. 3, обект 5
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Други
  18 кв.м., ТРОЯН

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 2868.00 лв.
 • Други
  11454 кв.м., Съдиево

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 261000.00 лв.
 • Други
  1450 кв.м., СЛИВЕН
  МЕСТНОСТ "ГЮРГЮНЛЮКА"
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 36060.00 лв.
 • Други
  3445 кв.м., Чокоба

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 28350.00 лв.
 • Други
  3007 кв.м., Калипетрово
  местността "Чанлъка"
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 41400.00 лв.
 • Други
  1515 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 101520.00 лв.
 • Други
  876 кв.м., БЯЛА
  ИД 49/2011
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 92902.00 лв.
 • Други
  1556 кв.м., Кайнарджа
  УПИ VІІ-624, находящ се в с.Кайнарджа, обл.Силистра, в кв.39
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 24750.00 лв.
 • Други
  206 кв.м., Пампорово
  БАСЕЙН
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 01.10.2017 до 01.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-02
  Виж повече
 • 91411.20 лв.
 • Други
  170 кв.м., ПРОВАДИЯ
  Северна промишлена зона
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 600636.84 лв.
 • Други
  5081 кв.м., ТУТРАКАН
  по ул.”Ана Вентура” № 64, в местността „СТОПАНСКИ ДВОР
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 52200.00 лв.
 • Други
  1252 кв.м., ТУТРАКАН
  по ул.”Ана Вентура” № 64, в местността „СТОПАНСКИ ДВОР
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 10070.00 лв.
 • Други
  2596 кв.м., ТУТРАКАН
  по ул.”Ана Вентура” № 64, в местността „СТОПАНСКИ ДВОР
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 67800.00 лв.
 • Други
  12 кв.м., Тръстиково
  обю.Камено, обл.Бургас, с.Тръстиково
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 01.10.2017 до 01.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-02
  Виж повече
 • 17175.00 лв.
 • Други
  6000 кв.м., Драганово
  м.Кахчина
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 27.09.2017 до 27.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-30
  Виж повече
 • 2120.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., САНДАНСКИ

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 03.10.2017 до 03.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-06
  Виж повече
 • 6829.80 лв.
 • Други
  423 кв.м., СИЛИСТРА
  ул.„Петър Мутафчиев” 78
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 60825.00 лв.
 • Други
  384 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  бул. "България" № 75
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 51196.20 лв.
 • Други
  134 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  бул. "България" № 75
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 48033.00 лв.
 • Други
  122 кв.м., ВИДИН
  ул. Вардар № 8
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 123000.00 лв.
 • Други
  18954 кв.м., Рупци

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 25020.00 лв.
 • Други
  270 кв.м., РАЗЛОГ
  ул. „Христо Ботев” № 1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.09.2017 до 27.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-28
  Виж повече
 • 97500.00 лв.
 • Други
  86 кв.м., ПЛОВДИВ
  бул. Марица № 97 А
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 54000.00 лв.
 • Други
  180 кв.м., Благоево
  с.Благоево, местност Ясак
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 160000.00 лв.
 • Други
  208 кв.м., Калипетрово

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 17880.00 лв.
 • Други
  600 кв.м., Хвостяне
  м. „Аджи дере"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 72000.00 лв.
 • Други
  4309 кв.м., Цалапица
  общ. Родоп, "Стопански двор" 4, "Запад"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 60600.00 лв.
 • Други
  893 кв.м., Хрищени
  ул. "Новозагорско шосе"
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 26766.00 лв.
 • Други
  5413 кв.м., Хрищени
  ул. "Новозагорско шосе"
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 162270.00 лв.
 • Други
  700 кв.м., Буково

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 78375.00 лв.
 • Други
  500 кв.м., Белащица
  общ. Родопи, местност "Бялата пръст"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 63000.00 лв.
 • Други
  49 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, ул."Ивайло" N 88-90
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 61200.00 лв.
 • Други
  229 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, ул."Иван Вазов" N 9, бл.4, ет.0, обект 21
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 01.10.2017 до 01.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-02
  Виж повече
 • 79800.00 лв.
 • Други
  52 кв.м., МОНТАНА
  ул. Гладстон"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 27.09.2017 до 27.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-30
  Виж повече
 • 13724.40 лв.
 • Други
  93 кв.м., ЯМБОЛ
  ½ идеална част от ДВОРНО МЯСТО, представляващо поземлен имот с идентификатор 87374.543.352, с адрес в гр. Ямбол, ул. „Драма” 9, цялото с площ 393 кв.м., ведно с реалната собственост върху жилищен етаж с идентификатор 87374.543.352.1.1, с адрес гр. г
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 14900.00 лв.
 • Други
  3374 кв.м., Николичевци
  местността „Дрено“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 351217.60 лв.
 • Други
  52 кв.м., Банско
  гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.4, ап.14
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 10200.00 лв.
 • Други
  69 кв.м., Банско
  гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.5, обект Таванско складово помещение 2
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 13620.00 лв.
 • Други
  67 кв.м., Банско
  гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.4, ап.16
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 13140.00 лв.
 • Други
  51 кв.м., Банско
  гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.2, АТЕЛИЕ 4
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 10440.00 лв.
 • Други
  56 кв.м., Банско
  гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.1, АТЕЛИЕ 2
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 11040.00 лв.
 • Други
  66 кв.м., Банско
  гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.5, обект Таванско складово помещение 4
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 13020.00 лв.
 • Други
  67 кв.м., Банско
  гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.5, обект Таванско складово помещение 3
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 13620.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., РАЗЛОГ
  гр. Разлог, ул.”Охрид” № 17
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 77760.60 лв.
 • Други
  44 кв.м., Банско
  гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.4, АТЕЛИЕ 7
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 9960.00 лв.
 • Други
  51 кв.м., Банско
  гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.4, ап.15
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 12060.00 лв.
 • Други
  5260 кв.м., Драшан

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 48000.60 лв.
 • Други
  51 кв.м., Банско
  гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.2, ап.7
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 12300.00 лв.
 • Други
  22 кв.м., Банско
  М."АСАНИЦА"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 20606.64 лв.
 • Други
  38 кв.м., Банско
  М."АСАНИЦА"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 34700.56 лв.
 • Други
  3196 кв.м., Тамарино
  ½ идеална част от НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в бивш СТОПАНСКИ ДВОР в местността „Киюра” на землището на село ТАМАРИНО, община Стралджа, област Ямбол, както следва: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 012002 с площ 3 196 кв.м и с начин на трайно ползване „стопански двор” (идентичен
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 15500.00 лв.
 • Други
  17 кв.м., Банско
  М."АСАНИЦА"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 8572.16 лв.
 • Други
  6164 кв.м., Тамарино
  ½ идеална част от НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в бивш СТОПАНСКИ ДВОР в местността „Киюра” на землището на село ТАМАРИНО, община Стралджа, област Ямбол, както следва-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 012001 с площ 6 164 кв.м и с начин на трайно ползване „стопански двор” (идентичен
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 22910.00 лв.
 • Други
  998 кв.м., БЕЛОГРАДЧИК
  ул.Стара планина №6
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 354000.00 лв.
 • Други
  95 кв.м., ПЕТРИЧ
  ул. "Цар Борис III" № 22, ет. 1, ап. 1
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.09.2017 до 27.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-30
  Виж повече
 • 63311.86 лв.
 • Други
  316 кв.м., БЕРКОВИЦА
  ул. Александровска № 51
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 20.09.2017 до 20.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-23
  Виж повече
 • 29910.00 лв.
 • Други
  318 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. Орловец № 5
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.09.2017 до 27.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-30
  Виж повече
 • 40000.00 лв.
 • Други
  313 кв.м., Петко Славейков
  община Севлиево
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 43200.00 лв.
 • Други
  1247 кв.м., Ботево
  Дворно място в с.Ботево, общ.Тунджа, съставляващо имот №001160 по плана на землището на селото с площ 1247 кв.м., ведно с построените в него сграда
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 29576.00 лв.
 • Други
  458 кв.м., ЯМБОЛ
  ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 87374.531.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. Радецки №51-53, целият с площ 458 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на тра
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 48600.00 лв.
 • Други
  3093 кв.м., Калчево
  Поземлен имот в с.Калчево общ.Тунджа обл.Ямболска, представляващ 3093/3970 ид.ч. от поземлен имот,състоящ се от УПИ ІІ-96 с площ 1270квм и УПИ ІІІ-96 площ 1410квм в кв.16 на селото,ведно с пострената в УПИ ІІ-96 жилищна сграда със ЗП 90квм
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 19500.00 лв.