Имоти > Други

Всички имоти в Други от ЧСИ

Други ГАБРОВО

Други ГАБРОВО

Цена: 544000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 2689 кв.м.

местност "Бончева лъка"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
Обявяване на: 2018-01-18

Други Млекарево

Други Млекарево

Цена: 49500.00 лв.

Населено място: Млекарево
Квадратура 1633 кв.м.

с. Млекарево, общ. Нова Загора
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
Обявяване на: 2018-01-18

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 367267.50 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 1907 кв.м.

Предприятие за производство на месни полуфабрикати и колбаси, находящо се в гр.Ямбол, на ул."Преслав"№331, представляващо ПИ с ид.№87374.520.119, с площ от 1907квм, ведно с построената в него промишлена сграда със застроена площ 958квм, при граници н
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 2018-02-23

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 367267.50 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 1907 кв.м.

Предприятие за производство на месни полуфабрикати и колбаси, находящо се в гр.Ямбол, на ул."Преслав"№331, представляващо ПИ с ид.№87374.520.119, с площ от 1907квм, ведно с построената в него промишлена сграда със застроена площ 958квм, при граници н
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 2018-02-23

Други РАЗЛОГ

Други РАЗЛОГ

Цена: 101803.00 лв.

Населено място: РАЗЛОГ
Квадратура 310 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.12.2017 до 12.01.2018
Обявяване на: 2018-01-15

Други ХАСКОВО

Други ХАСКОВО

Цена: 1215.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 20 кв.м.

ул. Цар Калоян 2, вх. А, ет. 0
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19

Други Чарган

Други Чарган

Цена: 72022.50 лв.

Населено място: Чарган
Квадратура 1696 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с.Чарган общ.Тунджа, обл.Ямболска,съставляващо УПИ ІХ в кв.35 по плана на селото с площ 1696квм, заедно с построената в този имот масивна сграда-сладкарски цех със ЗП 104квм и пристройка към цех за сладки със ЗП от 185квм
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 2018-02-23

Други ХАСКОВО

Други ХАСКОВО

Цена: 6330.00 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 24 кв.м.

ул. Липа 16Б
Окръжен съд: Хасково
Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
Обявяване на: 2018-01-23

Други Хаджидимитрово

Други Хаджидимитрово

Цена: 1050000.00 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 3430 кв.м.

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА-ВИНАРСКА ИЗБА, представляваща поземлен имот с построените в него сгради през 2002г. и подобрения, а именно: ПИ № 024062 по КВС на с.Хаджи Димитрово, общ.Тунджа, обл.Ямболска, на около 1км от пътен възел на АМ „Тракия”с площ 3430кв
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 2018-02-23

Други Рударци

Други Рударци

Цена: 369871.20 лв.

Населено място: Рударци
Квадратура 767 кв.м.


Окръжен съд: Перник
Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
Обявяване на: 2018-01-23

Други ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

Цена: 33600.00 лв.

Населено място: ЯМБОЛ
Квадратура 42 кв.м.

ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /пристройка/ в гр.Ямбол, на ул.”Страхил войвода” 55, със застроена площ от 42квм, с идентификатор по кадастралната карта № 87374.540.250.3
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 2018-02-23

Други Безмер

Други Безмер

Цена: 133520.00 лв.

Населено място: Безмер
Квадратура 1200 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО, застроено и незастроено, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XIV в квартал 38 по плана на с. БЕЗМЕР, общ. Тунджа, с площ от 1200 кв.м., ведно с построената в него МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА – цех за месопреработка и ме
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 2018-02-23

Други Славейково

Други Славейково

Цена: 55800.00 лв.

Населено място: Славейково
Квадратура 2983 кв.м.

община Дряново
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
Обявяване на: 2018-01-11

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 117000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 633 кв.м.

ул. "Шипка"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
Обявяване на: 2018-01-11

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1327 кв.м.

местност "Припека"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
Обявяване на: 2018-01-11

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 30400.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1097 кв.м.

местност "Припека"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
Обявяване на: 2018-01-11

Други Царева ливада

Други Царева ливада

Цена: 17000.00 лв.

Населено място: Царева ливада
Квадратура 388 кв.м.

община Дряново
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
Обявяване на: 2018-01-11

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 51 кв.м.

ул. "Стара планина" № 1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
Обявяване на: 2018-01-11

Други ВИДИН

Други ВИДИН

Цена: 286470.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 44037 кв.м.

местност Нула редут
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 2018-01-12

Други Цалапица

Други Цалапица

Цена: 31050.00 лв.

Населено място: Цалапица
Квадратура 6138 кв.м.

местността "Джамбов кладенец"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19

Други Къкрина

Други Къкрина

Цена: 18009.00 лв.

Населено място: Къкрина
Квадратура 911 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
Обявяване на: 2018-01-22

Други Игнатиево

Други Игнатиево

Цена: 39434.40 лв.

Населено място: Игнатиево
Квадратура 91 кв.м.

ул."Панайот Хитов" 8
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
Обявяване на: 2018-01-09

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 162645.85 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 410 кв.м.

м-т "Акчелар"
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
Обявяване на: 2018-01-09

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 49500.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 134 кв.м.

(705-2011) БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
Обявяване на: 2018-01-23

Други СРЕДЕЦ

Други СРЕДЕЦ

Цена: 2659.20 лв.

Населено място: СРЕДЕЦ
Квадратура 3499 кв.м.

(277-2013) МЕСТНОСТ БУРГАСКИ ПЪТ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19

Други Гранитец

Други Гранитец

Цена: 5720.00 лв.

Населено място: Гранитец
Квадратура 26469 кв.м.

(277-2013) МЕСТНОСТ СЛИВОВСКИ ПЪТ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19

Други Гранитец

Други Гранитец

Цена: 1416.00 лв.

Населено място: Гранитец
Квадратура 6541 кв.м.

(277-2013) МЕСТНОСТ СРЕЩУ СЕЛОТО
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19

Други СРЕДЕЦ

Други СРЕДЕЦ

Цена: 25952.00 лв.

Населено място: СРЕДЕЦ
Квадратура 14105 кв.м.

(277-2013) МЕСТНОСТ ЧЕРВЕН БРЯГ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19

Други Синьо Камене

Други Синьо Камене

Цена: 1854.40 лв.

Населено място: Синьо Камене
Квадратура 5703 кв.м.

(277-2013) МЕСТНОСТ КОСТАДИН ГЬОЛ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19

Други Белеврен

Други Белеврен

Цена: 1854.40 лв.

Населено място: Белеврен
Квадратура 17995 кв.м.

(277-2013) МЕСТНОСТ ТРИТЕ КЛАДЕНЕЦА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19

Други Белеврен

Други Белеврен

Цена: 10715.20 лв.

Населено място: Белеврен
Квадратура 22890 кв.м.

(277-2013) МЕСТНОСТ САБАНДЖИЕВА КАШЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19

Други Долно Ябълково

Други Долно Ябълково

Цена: 5456.80 лв.

Населено място: Долно Ябълково
Квадратура 6000 кв.м.

(277-2013) МЕСТНОСТ ГОЛЕМИЯ КАМЪК
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19

Други Сладун

Други Сладун

Цена: 20250.00 лв.

Населено място: Сладун
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
Обявяване на: 2018-01-10

Други ПЕТРИЧ

Други ПЕТРИЧ

Цена: 68107.50 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 769 кв.м.

гр.Петрич, ул.''Одрин'' 8
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
Обявяване на: 2018-01-09

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 320.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 192.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 176.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 176.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 5 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 5 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 5 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 5 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 496.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 336.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 5 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 42681.60 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 90 кв.м.

гр.Гоце Делчев, ул.''Дунав'' 7, ет.6, ап.16
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
Обявяване на: 2018-01-22

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други Овчи Кладенец

Други Овчи Кладенец

Цена: 12784.00 лв.

Населено място: Овчи Кладенец
Квадратура 254 кв.м.

МАСИВНА СГРАДА, с предназначение ФУРНА и БАНЯ със застроена площ от 254 кв.м., построена в УПИ XI с площ от 2790 кв.м. в кв. 35 по плана на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
Обявяване на: 2018-01-30

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други Овчи Кладенец

Други Овчи Кладенец

Цена: 18225.00 лв.

Населено място: Овчи Кладенец
Квадратура 566 кв.м.

ОВЧАРНИК със застроена площ от 566 кв.м., построен в поземлен имот 116007 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.710 дка
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
Обявяване на: 2018-01-30

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други Овчи Кладенец

Други Овчи Кладенец

Цена: 35505.00 лв.

Населено място: Овчи Кладенец
Квадратура 798 кв.м.

ОВЧАРНИК със застроена площ от 798 кв.м., построен в поземлен имот 116006 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.589 дка
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
Обявяване на: 2018-01-30

Други Овчи Кладенец

Други Овчи Кладенец

Цена: 88830.00 лв.

Населено място: Овчи Кладенец
Квадратура 10000 кв.м.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I – за производствено-обслужваща дейност, търговия и услуги, целият с площ 6000 кв.м., в кв.8 по плана на с. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, общ. Тунджа, ведно с построената в имота СГРАДА – селскостопански склад за зърно и техника с площ п
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
Обявяване на: 2018-01-30

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 640.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 7 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 656.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 592.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 7 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2017 до 07.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други Найденово

Други Найденово

Цена: 9180.00 лв.

Населено място: Найденово
Квадратура 1080 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 2018-02-27

Други Михнево

Други Михнево

Цена: 19677.60 лв.

Населено място: Михнево
Квадратура 0 кв.м.

с.Михнево, общ.Петрич
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
Обявяване на: 2018-01-09

Други Бистрица

Други Бистрица

Цена: 16584.00 лв.

Населено място: Бистрица
Квадратура 255 кв.м.

с. Бистрица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.12.2017 до 05.01.2018
Обявяване на: 2018-01-06

Други Брягово

Други Брягово

Цена: 2950.00 лв.

Населено място: Брягово
Квадратура 931 кв.м.

м. Кайряка
Окръжен съд: Хасково
Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
Обявяване на: 2018-01-10

Други Долна Баня

Други Долна Баня

Цена: 39234.00 лв.

Населено място: Долна Баня
Квадратура 3003 кв.м.

м. ГРОЗДОВА
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
Обявяване на: 2018-01-16

Други Долна Баня

Други Долна Баня

Цена: 102795.00 лв.

Населено място: Долна Баня
Квадратура 7868 кв.м.

м. ГРОЗДОВА
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
Обявяване на: 2018-01-16

Други Завет

Други Завет

Цена: 40500.00 лв.

Населено място: Завет
Квадратура 930 кв.м.

гр. Завет, ул."Хан Крум" №33,
Окръжен съд: Разград
Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
Обявяване на: 2018-01-16

Други Завет

Други Завет

Цена: 40500.00 лв.

Населено място: Завет
Квадратура 930 кв.м.

гр. Завет, ул."Хан Крум" №33,
Окръжен съд: Разград
Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
Обявяване на: 2018-01-16

Други Малък Поровец

Други Малък Поровец

Цена: 2160.00 лв.

Населено място: Малък Поровец
Квадратура 1417 кв.м.

село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
Окръжен съд: Разград
Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 2018-01-12

Други Малък Поровец

Други Малък Поровец

Цена: 9315.00 лв.

Населено място: Малък Поровец
Квадратура 1375 кв.м.

село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
Окръжен съд: Разград
Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 2018-01-12

Други Малък Поровец

Други Малък Поровец

Цена: 34515.00 лв.

Населено място: Малък Поровец
Квадратура 446 кв.м.

село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
Окръжен съд: Разград
Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 2018-01-12

Други Малък Поровец

Други Малък Поровец

Цена: 2520.00 лв.

Населено място: Малък Поровец
Квадратура 1609 кв.м.

село Малък Поровец, община Исперих, област Разград
Окръжен съд: Разград
Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 2018-01-12

Други Яворец

Други Яворец

Цена: 26000.00 лв.

Населено място: Яворец
Квадратура 645 кв.м.

пл. "9-ти септември 1944г." №5
Окръжен съд: Габрово
Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
Обявяване на: 2018-01-05

Други Балабаново

Други Балабаново

Цена: 20348.00 лв.

Населено място: Балабаново
Квадратура 1231 кв.м.


Окръжен съд: Кърджали
Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
Обявяване на: 2018-01-09

Други КЪРДЖАЛИ

Други КЪРДЖАЛИ

Цена: 63855.60 лв.

Населено място: КЪРДЖАЛИ
Квадратура 1630 кв.м.

"Стопански двор"
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
Обявяване на: 2018-01-09

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 450000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1813 кв.м.

ж.к. Люлин-център, бул. Царица Йоанна № 61
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
Обявяване на: 2018-01-30

Други Каолиново

Други Каолиново

Цена: 8072.00 лв.

Населено място: Каолиново
Квадратура 900 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
Обявяване на: 2018-01-05

Други Пристое

Други Пристое

Цена: 32567.20 лв.

Населено място: Пристое
Квадратура 1800 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
Обявяване на: 2018-01-05

Други Банско

Други Банско

Цена: 25948.53 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 25 кв.м.

м. Асаница
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 2018-01-12

Други Банско

Други Банско

Цена: 39120.39 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 38 кв.м.

м. Асаница
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 2018-01-12

Други Банско

Други Банско

Цена: 39120.39 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 38 кв.м.

м. Асаница
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 2018-01-12

Други Банско

Други Банско

Цена: 39120.39 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 38 кв.м.

м. Асаница
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 2018-01-12

Други Кресна

Други Кресна

Цена: 40550.81 лв.

Населено място: Кресна
Квадратура 0 кв.м.

гр.Кресна, ул."Пирин" № 10
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.12.2017 до 05.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други Дамяница

Други Дамяница

Цена: 52284.00 лв.

Населено място: Дамяница
Квадратура 0 кв.м.

с.Дамяница,общ.Сандански,ул."Даме Груев" № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21

Други Цалапица

Други Цалапица

Цена: 6750.00 лв.

Населено място: Цалапица
Квадратура 801 кв.м.

Стопански обект "Сграда за шилета"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.12.2017 до 02.01.2018
Обявяване на: 2018-01-03

Други ПЕТРИЧ

Други ПЕТРИЧ

Цена: 994250.40 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 0 кв.м.

гр. Петрич, м. АЛМАЛЪК-ОМОНДРОСТ
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.12.2017 до 05.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други Водица

Други Водица

Цена: 9600.00 лв.

Населено място: Водица
Квадратура 0 кв.м.

Детски дом
Окръжен съд: Търговище
Срок: 05.12.2017 до 05.01.2018
Обявяване на: 2018-01-08

Други Рудозем

Други Рудозем

Цена: 6784.00 лв.

Населено място: Рудозем
Квадратура 530 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 03.12.2017 до 03.01.2018
Обявяване на: 2018-01-04

Други Прохлада

Други Прохлада

Цена: 30750.00 лв.

Населено място: Прохлада
Квадратура 30750 кв.м.

местността „ БОСТАНЛЪКА
Окръжен съд: Силистра
Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
Обявяване на: 2018-01-30

Други КАРНОБАТ

Други КАРНОБАТ

Цена: 34000.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 0 кв.м.

ул. "Преспа" N 2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.12.2017 до 16.01.2018
Обявяване на: 2018-01-17

Други КЮСТЕНДИЛ

Други КЮСТЕНДИЛ

Цена: 366160.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 1801 кв.м.

ул."Пиянец"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
Обявяване на: 2017-12-29

Други Черница

Други Черница

Цена: 183510.00 лв.

Населено място: Черница
Квадратура 0 кв.м.

общ.Сунгурларе, с.Черница
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.12.2017 до 16.01.2018
Обявяване на: 2018-01-17

Други АЙТОС

Други АЙТОС

Цена: 623632.50 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 0 кв.м.

"Промишлена зона"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.12.2017 до 16.01.2018
Обявяване на: 2018-01-17

Други Приморско

Други Приморско

Цена: 1147.50 лв.

Населено място: Приморско
Квадратура 0 кв.м.

с.Писменово, местност "Хасанкьой"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
Обявяване на: 2018-01-16

Други Приморско

Други Приморско

Цена: 57712.50 лв.

Населено място: Приморско
Квадратура 4499 кв.м.

с.Писменово, местност "Хасанкьой"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
Обявяване на: 2018-01-16

Други Приморско

Други Приморско

Цена: 79312.50 лв.

Населено място: Приморско
Квадратура 7641 кв.м.

с.Писменово, местност "Хасанкьой"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
Обявяване на: 2018-01-16

Други Твърдица

Други Твърдица

Цена: 128385.00 лв.

Населено място: Твърдица
Квадратура 4878 кв.м.

МЕСТНОСТ БЛЯГОРНИЦА
Окръжен съд: Сливен
Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
Обявяване на: 2018-01-23

Други ЦАРЕВО

Други ЦАРЕВО

Цена: 137120.00 лв.

Населено място: ЦАРЕВО
Квадратура 0 кв.м.

ул. "Христо Смирненски" N 8, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
Обявяване на: 2018-01-16

Други Сунгурларе

Други Сунгурларе

Цена: 11840.40 лв.

Населено място: Сунгурларе
Квадратура 0 кв.м.

гр.Сунгурларе, ул. "Г.М.Димитров" N 36
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.12.2017 до 16.01.2018
Обявяване на: 2018-01-17

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители