Всички имоти от категория Други на търг от ЧСИ

 • Други
  6 кв.м., СОФИЯ
  бл. 384
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 660.00 лв.
 • Други
  6 кв.м., СОФИЯ
  Люлин 3, бл. 384
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 660.00 лв.
 • Други
  6943 кв.м., ЯМБОЛ
  160/6943 ид.ч. от ПИ с ид.87374.517.29, целият с площ 6943квм, в гр.Ямбол, част от двор на бившата”Търговия на едро”,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 8000.00 лв.
 • Други
  1918 кв.м., Безмер

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 23040.00 лв.
 • Други
  135026 кв.м., Гълъбинци

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 192000.00 лв.
 • Други
  384 кв.м., ЛОМ
  ул."Рибарска"№5
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 24.02.2017 до 24.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-27
  Виж повече
 • 7374.00 лв.
 • Други
  387 кв.м., ЛОМ
  ул."Рибарска"№3
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 24.02.2017 до 24.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-27
  Виж повече
 • 7410.00 лв.
 • Други
  20 кв.м., Сунгурларе
  ул. Овчарска № 33
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 4080.00 лв.
 • Други
  630 кв.м., ЛОМ
  ул."Рибарска"№1
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 24.02.2017 до 24.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-27
  Виж повече
 • 12096.00 лв.
 • Други
  951 кв.м., ЛОМ
  ул."Пристанищна"№9
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 24.02.2017 до 24.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-27
  Виж повече
 • 9120.00 лв.
 • Други
  2424 кв.м., Медковец
  местност "Бреста"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 24.02.2017 до 24.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-27
  Виж повече
 • 157407.60 лв.
 • Други
  798 кв.м., СЛИВЕН
  кв. Даме Груев № 101
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 262500.00 лв.
 • Други
  8480 кв.м., СМОЛЯН
  гр. Смолян, м. "Превала" и с. Стойките, м. "Чокманското"
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 10.03.2017 до 10.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-11
  Виж повече
 • 547815.00 лв.
 • Други
  391 кв.м., ЕЛХОВО
  Дворно място в гр.Елхово на ул.”Тунджа”11
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 10287.00 лв.
 • Други
  1907 кв.м., ЯМБОЛ
  Предприятие за производство на месни полуфабрикати и колбаси, находящо се в гр.Ямбол, на ул.”Преслав”№331,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 453384.00 лв.
 • Други
  1775 кв.м., Маломирово
  ½ ид.ч. от дворно място в с.Маломирово, общ.Елхово, на ул.”Г.Арабаджиев”30,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 9600.00 лв.
 • Други
  900 кв.м., Завой

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 13464.00 лв.
 • Други
  1110 кв.м., Веселиново

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 64747.20 лв.
 • Други
  635 кв.м., Недялско

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 14000.00 лв.
 • Други
  535 кв.м., Тенево

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 13800.00 лв.
 • Други
  1430 кв.м., Кабиле
  Недвижим имот в с.Кабиле общ.Тунджа, на ул.”Пейо Крачолов Яворов”№10,
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.03.2017 до 13.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-14
  Виж повече
 • 24000.00 лв.
 • Други
  69 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  гр. Велико Търново, ул. Велики Преслав № 6
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 22.02.2017 до 22.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-23
  Виж повече
 • 34000.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Върбица
  ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВИНИЦА, ОБЩ. ВЪРБИЦА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 69225.00 лв.
 • Други
  6018 кв.м., Раяновци
  местност "Крушака"
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 22.02.2017 до 22.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-23
  Виж повече
 • 8898.00 лв.
 • Други
  1215 кв.м., Раяновци
  местност "Крушака"
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 22.02.2017 до 22.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-23
  Виж повече
 • 22200.00 лв.
 • Други
  10800 кв.м., Черновръх

  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 12.03.2017 до 12.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-13
  Виж повече
 • 232484.00 лв.
 • Други
  87 кв.м., ЯМБОЛ
  ТРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Ямбол, на ул.”Странджа”№56
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.03.2017 до 13.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-14
  Виж повече
 • 73524.00 лв.
 • Други
  2286 кв.м., РАЗЛОГ

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 128076.00 лв.
 • Други
  33669 кв.м., Банско

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 3375405.70 лв.
 • Други
  3819 кв.м., Куклен
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 3819 кв.м., който съгласно регулационния план на гр.Куклен, област Пловдивска, одобрен със Заповед № 221/2002г, съставлява УПИ ІХ-377-стоп.дейн., м.01 по плана на гр.Куклен, местността Орта Хан
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 192000.00 лв.
 • Други
  459 кв.м., Кошарица
  м."Чолакова чешма"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.02.2017 до 22.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-23
  Виж повече
 • 89056.00 лв.
 • Други
  66 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 9200.00 лв.
 • Други
  1417 кв.м., Малък Поровец

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 3280.00 лв.
 • Други
  1375 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 14160.00 лв.
 • Други
  1725 кв.м., ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” 30
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 10373729.00 лв.
 • Други
  446 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 52240.00 лв.
 • Други
  637 кв.м., ТЕТЕВЕН
  гр. Тетевен, местност "Балинци"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 11.03.2017 до 11.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-12
  Виж повече
 • 336750.00 лв.
 • Други
  1609 кв.м., Малък Поровец
  село Малък Поровец, община Исперих, област Разград
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 3920.00 лв.
 • Други
  3430 кв.м., Хаджидимитрово

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 16.02.2017 до 16.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-17
  Виж повече
 • 891420.00 лв.
 • Други
  134 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  бул.България №75
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 84564.00 лв.
 • Други
  384 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  бул.България №75
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 85686.75 лв.
 • Други
  2810 кв.м., КЪРДЖАЛИ
  ул.Републиканска №50
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 1100874.00 лв.
 • Други
  65 кв.м., МОНТАНА
  ул."Екзарх Йосиф"№42А, ет.1
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 43095.00 лв.
 • Други
  116 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Константин Величков“ № 31, ет. 2, обект 9
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 22.02.2017 до 22.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-23
  Виж повече
 • 61893.00 лв.
 • Други
  38 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Константин Величков“ № 31, ет. 1, обект 7
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 22.02.2017 до 22.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-23
  Виж повече
 • 42867.00 лв.
 • Други
  15 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Константин Величков“ № 31, ет. 1, обект 6
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 22.02.2017 до 22.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-23
  Виж повече
 • 7827.00 лв.
 • Други
  551 кв.м., Свещари
  с.Свещари, общ.Исперих, обл.Разград
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 10851.00 лв.
 • Други
  2840 кв.м., Долна Малина
  заедно с построената в имота МАСИВНА СГРАДА, 250 кв.м.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 112000.00 лв.
 • Други
  17 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Константин Величков“ № 31, ет. 1, обект 5
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 22.02.2017 до 22.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-23
  Виж повече
 • 8499.00 лв.
 • Други
  52 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Константин Величков“ № 31, ет. 1, обект 4
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 22.02.2017 до 22.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-23
  Виж повече
 • 43350.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Копривлен

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 98047.50 лв.
 • Други
  528 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. Константин Величков № 42
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 628792.00 лв.
 • Други
  1176 кв.м., ПЛОВДИВ
  ул. Константин Величков № 42
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 854834.40 лв.
 • Други
  17 кв.м., ДИМИТРОВГРАД
  ул. Владимир Поптомов 3, вх. А, ет. -1
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-22
  Виж повече
 • 16822.50 лв.
 • Други
  2010 кв.м., Бистра
  местността „ДЪРЖАН ПУНАР“
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-22
  Виж повече
 • 2171.25 лв.
 • Други
  5001 кв.м., Бистра
  местността „КЪРКЪМА 42
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-22
  Виж повече
 • 5409.00 лв.
 • Други
  3000 кв.м., Бистра
  местността „Даймакулак“
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-22
  Виж повече
 • 3243.00 лв.
 • Други
  4198 кв.м., Алеково
  местността „ЮРДЕКСЪРТА“
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-22
  Виж повече
 • 4440.75 лв.
 • Други
  4999 кв.м., Алеково
  местността „Адатарлъ
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-22
  Виж повече
 • 5500.00 лв.
 • Други
  525 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Константин Величков” № 12, ет. - 1
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 05.03.2017 до 05.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-06
  Виж повече
 • 256119.09 лв.
 • Други
  466 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Константин Величков” № 12, ет. -1
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 05.03.2017 до 05.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-06
  Виж повече
 • 37939.20 лв.
 • Други
  57 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, к.к."Слънчев бряг - запад", местност "Индж. блато/блато"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.02.2017 до 22.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-23
  Виж повече
 • 37575.00 лв.
 • Други
  2099 кв.м., САМОКОВ
  ул. Христо Максимов №37-ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС 1
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.02.2017 до 16.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-17
  Виж повече
 • 698477.00 лв.
 • Други
  2099 кв.м., САМОКОВ
  ул. Христо Максимов №37-ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС 1
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.02.2017 до 16.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-17
  Виж повече
 • 698477.00 лв.
 • Други
  2099 кв.м., САМОКОВ
  ул. Христо Максимов №37-ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС 1
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.02.2017 до 16.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-17
  Виж повече
 • 698477.00 лв.
 • Други
  693 кв.м., САМОКОВ
  ул. "Христо Максимов" №37-СКЛАД МЕТАЛИ
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.02.2017 до 16.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-17
  Виж повече
 • 69466.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., Ракитна
  с. Ракитна, общ. Симитли
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 1882.50 лв.
 • Други
  1015 кв.м., Дибич
  с. Дибич
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 10.03.2017 до 10.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-11
  Виж повече
 • 72000.00 лв.
 • Други
  255 кв.м., БУРГАС

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.02.2017 до 15.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-16
  Виж повече
 • 150000.00 лв.
 • Други
  2689 кв.м., Поповци
  местност "Бончева лъка"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 16.02.2017 до 16.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-17
  Виж повече
 • 544000.00 лв.
 • Други
  71 кв.м., БУРГАС

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.02.2017 до 15.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-16
  Виж повече
 • 6000.00 лв.
 • Други
  30 кв.м., БУРГАС

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.02.2017 до 15.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-16
  Виж повече
 • 8560.00 лв.
 • Други
  14 кв.м., БУРГАС

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.02.2017 до 15.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-16
  Виж повече
 • 4120.00 лв.
 • Други
  960 кв.м., Казашко
  ул. Габъра 14
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-07
  Виж повече
 • 423985.25 лв.
 • Други
  487 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 326763.00 лв.
 • Други
  25 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 11133.00 лв.
 • Други
  97855 кв.м., РАЗЛОГ
  гр.гр. Разлог, местност “Попада” в отдел 239 “б”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.02.2017 до 15.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-16
  Виж повече
 • 2488426.70 лв.
 • Други
  0 кв.м., РАЗЛОГ
  м. "Кукурево"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 15.02.2017 до 15.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-16
  Виж повече
 • 0.00 лв.
 • Други
  600 кв.м., Хвостяне
  м. „Аджи дере"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 14.02.2017 до 14.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-15
  Виж повече
 • 111675.00 лв.
 • Други
  4437 кв.м., Равда
  с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, местност "Чешме тарла"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.02.2017 до 22.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-23
  Виж повече
 • 332000.00 лв.
 • Други
  83 кв.м., Пампорово
  КУХНЕНСКИ БЛОК, ФОРЕСТ НУК 3, ЕТ. 6
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 05.03.2017 до 05.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-06
  Виж повече
 • 54750.00 лв.
 • Други
  1126 кв.м., БЛАГОЕВГРАД

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 16.02.2017 до 16.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-17
  Виж повече
 • 588000.00 лв.
 • Други
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  гр.Петрич, ул.''Мануш Георгиев'' № 8-8А
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 45048.00 лв.
 • Други
  80 кв.м., Ханово
  с.Ханово общ.Тунджа обл.Ямболска,на ул.”Шипка”№4
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.03.2017 до 13.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-14
  Виж повече
 • 1600.00 лв.
 • Други
  1700 кв.м., Правдино

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.03.2017 до 13.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-14
  Виж повече
 • 540.00 лв.
 • Други
  98 кв.м., ЯМБОЛ
  СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ-КАФЕТЕРИЯ в гр.Ямбол, на ул.”Граф Игнатиев” №252, с ид.87374.548.48.3
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 60000.00 лв.
 • Други
  1450 кв.м., СЛИВЕН
  местност Изгрев -Гюргюнлъка
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 14.02.2017 до 14.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-15
  Виж повече
 • 48750.00 лв.
 • Други
  70 кв.м., ВАРНА
  м-т "Кара таш", к.к. Чайка, бл. 2
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 52000.00 лв.
 • Други
  8071 кв.м., Плешивец

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 102589.20 лв.
 • Други
  1500 кв.м., Чифлик

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 4387.50 лв.
 • Други
  1937 кв.м., Чифлик

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 11332.50 лв.
 • Други
  151 кв.м., Раяновци

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 35925.00 лв.
 • Други
  1082 кв.м., ПЕТРИЧ
  ул. "Гоце Делчев" №12 Б
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 7014098.00 лв.
 • Други
  2681 кв.м., Подлес
  УПИ V- 257, УПИ IV- 256
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Други
  150 кв.м., СЛИВЕН
  местност Пандар бунар
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 5000.00 лв.
 • Други
  158 кв.м., СЛИВЕН
  местност Пандар бунар
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 6000.00 лв.
 • Други
  4128 кв.м., Радомирци
  МЕСТНОСТ ЦИГАНСКА БАРА
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 23280.00 лв.
 • Други
  750 кв.м., СЛИВЕН
  местност Пандар бунар
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 18750.00 лв.
 • Други
  152 кв.м., СЛИВЕН
  местност Пандар бунар
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 4500.00 лв.
 • Други
  153 кв.м., СЛИВЕН
  местност Пандар бунар
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 4500.00 лв.