Всички имоти от категория Земеделски имот на търг от ЧСИ

 • Земеделски имот
  4199 кв.м., Орсоя
  местност "Павликяна"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2920.00 лв.
 • Земеделски имот
  4200 кв.м., Орсоя
  местност "Греда"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2920.00 лв.
 • Земеделски имот
  6000 кв.м., Орсоя
  местност "Греда"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 4176.00 лв.
 • Земеделски имот
  6298 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 3120.00 лв.
 • Земеделски имот
  1749 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 848.00 лв.
 • Земеделски имот
  5004 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2480.00 лв.
 • Земеделски имот
  5500 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2728.00 лв.
 • Земеделски имот
  5001 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2480.00 лв.
 • Земеделски имот
  4102 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1976.00 лв.
 • Земеделски имот
  1500 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 720.00 лв.
 • Земеделски имот
  3000 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1440.00 лв.
 • Земеделски имот
  3993 кв.м., Вълче поле
  м. Чиирите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 456.30 лв.
 • Земеделски имот
  2007 кв.м., Вълче поле
  м. Чиирите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 229.50 лв.
 • Земеделски имот
  500 кв.м., Вълче поле
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 57.60 лв.
 • Земеделски имот
  652 кв.м., Вълче поле
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 74.70 лв.
 • Земеделски имот
  1616 кв.м., Вълче поле
  м. Старото пладнище
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 185.40 лв.
 • Земеделски имот
  1162 кв.м., Вълче поле
  м. Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 133.20 лв.
 • Земеделски имот
  2513 кв.м., Гръблевци

  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 4500.00 лв.
 • Земеделски имот
  847 кв.м., ДОБРИЧ
  местност лозя Минково
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 3120.00 лв.
 • Земеделски имот
  6009 кв.м., Вълче поле
  ФРЯНСКА РЕКА
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 687.60 лв.
 • Земеделски имот
  6923 кв.м., Вълче поле
  бив камък
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 792.00 лв.
 • Земеделски имот
  5673 кв.м., Мечка
  местността Кованлъка
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 25360.00 лв.
 • Земеделски имот
  78006 кв.м., Самотино

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 53416.00 лв.
 • Земеделски имот
  28228 кв.м., Вълче поле
  М. "ГРАМАТИЧКО ДЕРЕ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 3224.70 лв.
 • Земеделски имот
  1500 кв.м., Вълче поле
  М. "ЛОЧКАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 171.90 лв.
 • Земеделски имот
  6402 кв.м., Вълче поле
  М."ЧУКАРЯ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 731.70 лв.
 • Земеделски имот
  3474 кв.м., Вълче поле
  м. "БАРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 397.80 лв.
 • Земеделски имот
  6717 кв.м., Вълче поле
  м. "БАРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 767.70 лв.
 • Земеделски имот
  1950 кв.м., Вълче поле
  м. "БАРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 223.20 лв.
 • Земеделски имот
  5192 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, район "Надежда", местност "НПЗ Илиянци - запад"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 108000.00 лв.
 • Земеделски имот
  2135 кв.м., Оходен

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 30.12.2017 до 30.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-31
  Виж повече
 • 810.00 лв.
 • Земеделски имот
  4400 кв.м., Тученица
  с.Тученица, местността "Мерково", имот № 144005
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 2376.00 лв.
 • Земеделски имот
  990 кв.м., Тученица
  с. Тученица, местността "Бодевски връх" съставляващо имот № 079009
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 547.00 лв.
 • Земеделски имот
  4404 кв.м., ПЛЕВЕН
  град Плевен, ул. Кайлъка, местност Стража
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 67320.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Ракитница

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1440.00 лв.
 • Земеделски имот
  4200 кв.м., Ракитница

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2800.00 лв.
 • Земеделски имот
  2800 кв.м., Хрищени

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 18900.00 лв.
 • Земеделски имот
  2800 кв.м., Хрищени

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 18900.00 лв.
 • Земеделски имот
  1059 кв.м., Полковник Дяково
  село Полковник-Дяково
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 23.01.2018 до 23.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-26
  Виж повече
 • 29000.00 лв.
 • Земеделски имот
  5058 кв.м., Богьовци
  село Богьовци, община Костинброд, Софийска област, "Стопански двор"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 76200.00 лв.
 • Земеделски имот
  5434 кв.м., Богьовци
  село Богьовци, община Костинброд, Софийска област, "Стопански двор"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 34600.00 лв.
 • Земеделски имот
  2216 кв.м., Богьовци
  село Богьовци, община Костинброд, Софийска област, "Стопански двор"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 10200.00 лв.
 • Земеделски имот
  15128 кв.м., Вълче поле
  Биволски четрък
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 1728.00 лв.
 • Земеделски имот
  3500 кв.м., Черновръх
  местност "Бърденски баир"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 14839.00 лв.
 • Земеделски имот
  2701 кв.м., Черновръх
  местност "Бърденски баир"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 12506.00 лв.
 • Земеделски имот
  2758 кв.м., Черновръх
  местност "Бърденски кръст"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 13500.00 лв.
 • Земеделски имот
  4300 кв.м., Черновръх
  местност "Бърденски кръст"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Земеделски имот
  9823 кв.м., Вълче поле
  м. "ПЕТРОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 1123.20 лв.
 • Земеделски имот
  1300 кв.м., Вълче поле
  м. "САЗЛЪДЕРЕ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 149.40 лв.
 • Земеделски имот
  3303 кв.м., Вълче поле
  м. "САЗЛЪДЕРЕ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 378.00 лв.
 • Земеделски имот
  3424 кв.м., Вълче поле
  м. "ПОПОВ ЧАИР"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 391.50 лв.
 • Земеделски имот
  5000 кв.м., Вълче поле
  м. "КОПАНИ НИВИ1"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 572.40 лв.
 • Земеделски имот
  1032 кв.м., Вълче поле
  м. "ПРЪСТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 118.80 лв.
 • Земеделски имот
  1206 кв.м., Вълче поле
  м. "САЯТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 138.60 лв.
 • Земеделски имот
  2502 кв.м., Гурмазово

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 12780.00 лв.
 • Земеделски имот
  2502 кв.м., Гурмазово

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 12780.00 лв.
 • Земеделски имот
  2502 кв.м., Гурмазово

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 12780.00 лв.
 • Земеделски имот
  2502 кв.м., Гурмазово

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 12780.00 лв.
 • Земеделски имот
  952 кв.м., Малко Градище
  м. Брелото
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 193.05 лв.
 • Земеделски имот
  40258 кв.м., Щит
  м. Иван тепе
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 44037.00 лв.
 • Земеделски имот
  93781 кв.м., Щит
  м. Иван тепе
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 85365.00 лв.
 • Земеделски имот
  19636 кв.м., Щит
  м. Сараярду
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 12420.00 лв.
 • Земеделски имот
  136962 кв.м., Щит
  м. Иван тепе
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 112914.00 лв.
 • Земеделски имот
  1600 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Мальова клада"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 4500.00 лв.
 • Земеделски имот
  1558 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Мальова клада"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 4410.00 лв.
 • Земеделски имот
  44730 кв.м., Габър
  с.Габър, общ.Созопол, обл.Бургас, местност "Турлакица"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 19120.00 лв.
 • Земеделски имот
  25697 кв.м., Габър
  с.Габър, общ.Созопол, обл.Бургас, местност "Турлакица"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 11040.00 лв.
 • Земеделски имот
  31067 кв.м., Габър
  с.Габър, общ.Созопол, обл.Бургас, местност "Турлакица"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 13280.00 лв.
 • Земеделски имот
  4003 кв.м., Драка
  с.Драка, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Тодинова чешма"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 2160.00 лв.
 • Земеделски имот
  2999 кв.м., Драка
  с.Драка, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Тодинова чешма"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1600.00 лв.
 • Земеделски имот
  3002 кв.м., Драка
  с.Драка, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Тодинова чешма"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1600.00 лв.
 • Земеделски имот
  5999 кв.м., Драка
  с.Драка, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Минна поляна"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 3200.00 лв.
 • Земеделски имот
  3002 кв.м., Драка
  с.Драка, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Александровски път"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1600.00 лв.
 • Земеделски имот
  2999 кв.м., Драка
  с.Драка, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Александровски път"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1600.00 лв.
 • Земеделски имот
  2057 кв.м., Виноградец
  местността „БАИРА“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1687.50 лв.
 • Земеделски имот
  1019 кв.м., Виноградец
  местността „ГЕРЕНА“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 810.00 лв.
 • Земеделски имот
  1703 кв.м., Виноградец
  местността „БАИРА“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1350.00 лв.
 • Земеделски имот
  2463 кв.м., Виноградец
  местността „БАИРА“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2025.00 лв.
 • Земеделски имот
  3155 кв.м., Виноградец
  местността „КЕЛАКА“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1687.50 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Виноградец
  местността „БАИРА“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1012.50 лв.
 • Земеделски имот
  1092 кв.м., Виноградец
  местността „БАИРА“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1012.50 лв.
 • Земеделски имот
  3600 кв.м., Виноградец
  местността „КЕЛАКА“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 3037.50 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Априлци
  кв. Острец
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 17280.00 лв.
 • Земеделски имот
  935 кв.м., НОВИ ПАЗАР
  в местността Близките лозя
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 448.00 лв.
 • Земеделски имот
  94 кв.м., ПЕРНИК
  УЛ.ЯВОР 11
  Окръжен съд: Перник
  Срок: 02.02.2018 до 02.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-06
  Виж повече
 • 7280.00 лв.
 • Земеделски имот
  40000 кв.м., Драгушиново
  с. Драгушиново, община Самоков, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 13300.00 лв.
 • Земеделски имот
  5425 кв.м., Лъка
  с.Лъка, общ.Поморие, обл.Бургас, местност "Момина чешма"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 25.12.2017 до 25.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-26
  Виж повече
 • 5040.00 лв.
 • Земеделски имот
  9473 кв.м., Равда
  с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, местност "Чешме тарла"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 19760.00 лв.
 • Земеделски имот
  1063 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, местност "Индж. блато/Блато"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 21680.00 лв.
 • Земеделски имот
  395 кв.м., Емона
  с.Емона, общ.Несебър, обл.Бургас, местност "Шапка"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Земеделски имот
  604 кв.м., Равда
  с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, местност "Бряста"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 8302.50 лв.
 • Земеделски имот
  7066 кв.м., Равадиново
  с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас, местност "Факуда"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 19800.00 лв.
 • Земеделски имот
  2716 кв.м., Равадиново
  с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас, местност "Герен соват"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 1760.00 лв.
 • Земеделски имот
  2225 кв.м., Прилеп
  с.Прилеп, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, местност "До село"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 400.00 лв.
 • Земеделски имот
  2452 кв.м., Горно Черковище
  Стопански двор
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 09.12.2017 до 09.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-10
  Виж повече
 • 10400.00 лв.
 • Земеделски имот
  7706 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  м. Мандалка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 288.00 лв.
 • Земеделски имот
  1667 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  м. Баш чардак
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-12
  Виж повече
 • 60.00 лв.
 • Земеделски имот
  2202 кв.м., Варовник
  с.Варовник, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Лозята
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 248.00 лв.
 • Земеделски имот
  2681 кв.м., Варовник
  с.Варовник, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Ватрал тарла"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 304.00 лв.
 • Земеделски имот
  3720 кв.м., Варовник
  с.Варовник, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Ватрал тарла"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 416.00 лв.