Всички имоти от категория Земеделски имот на търг от ЧСИ

 • Земеделски имот
  2293 кв.м., Хотово
  общ. Сандански, м. "Бабин гроб"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.08.2017 до 21.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-25
  Виж повече
 • 1710.00 лв.
 • Земеделски имот
  4002 кв.м., Хотово
  общ. Сандански, м. "Осенчето"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.08.2017 до 21.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-25
  Виж повече
 • 2984.00 лв.
 • Земеделски имот
  2002 кв.м., Хотово
  общ. Сандански, м. "Бабин гроб"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.08.2017 до 21.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-25
  Виж повече
 • 1493.00 лв.
 • Земеделски имот
  4456 кв.м., Долна Баня
  местност Чешмелия
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.08.2017 до 19.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-20
  Виж повече
 • 20200.00 лв.
 • Земеделски имот
  2103 кв.м., Долни чифлик
  ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 27.08.2017 до 27.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-28
  Виж повече
 • 48000.00 лв.
 • Земеделски имот
  5210 кв.м., Бяла
  М-Т ШЕЙБАЛИ
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 27.08.2017 до 27.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-28
  Виж повече
 • 4400.00 лв.
 • Земеделски имот
  1408 кв.м., Звездица
  С. ЗВЕЗДИЦА, М-Т "ПОД СЕЛО"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 27.08.2017 до 27.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-28
  Виж повече
 • 10500.00 лв.
 • Земеделски имот
  350 кв.м., Долна Баня
  гр.Долна баня, област Софийска, местност „Чакърово стопанство”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 25.08.2017 до 25.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-26
  Виж повече
 • 11200.00 лв.
 • Земеделски имот
  420 кв.м., Долна Баня
  гр.Долна баня, област Софийска, местност „Чакърово стопанство”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 25.08.2017 до 25.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-26
  Виж повече
 • 12300.00 лв.
 • Земеделски имот
  5996 кв.м., Сава
  С.САВА, ОБЩ.ДЪЛГОПОЛ, М-Т "САВЕНСКИ КЛАДЕНЕЦ"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 27.08.2017 до 27.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-28
  Виж повече
 • 5864.00 лв.
 • Земеделски имот
  3073 кв.м., ПЛОВДИВ
  Поземлен имот с идентификатор 56784.384.256 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД -14-16-155/24.01.2011 г. на Началник на СГК
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.08.2017 до 27.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-28
  Виж повече
 • 115200.00 лв.
 • Земеделски имот
  2807 кв.м., Сливовик
  землищата на с. Сливовик и с. Медковец
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 421.05 лв.
 • Земеделски имот
  914 кв.м., Медковец
  местност Бреста
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 130060.50 лв.
 • Земеделски имот
  3761 кв.м., Крупник
  общ. Симитли
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 3197.00 лв.
 • Земеделски имот
  2 кв.м., Крупник
  общ. Симитли
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 1932.00 лв.
 • Земеделски имот
  1 кв.м., Логодаж
  общ. Благоевград, м. "Странишен андък"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 939.00 лв.
 • Земеделски имот
  1502 кв.м., Логодаж
  Общ. Благоевград, м. "Андъка"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 1568.00 лв.
 • Земеделски имот
  3212 кв.м., Липен
  Землищата на с. Липен, с. Благово и с. Николово
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  6691 кв.м., Нови хан
  местност "Брескето"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 30947.00 лв.
 • Земеделски имот
  7009 кв.м., Нови хан
  местност "Брескето"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 32149.00 лв.
 • Земеделски имот
  4002 кв.м., Нови хан

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 18371.00 лв.
 • Земеделски имот
  4002 кв.м., Нови хан

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 18371.00 лв.
 • Земеделски имот
  4002 кв.м., Нови хан

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 18371.00 лв.
 • Земеделски имот
  4002 кв.м., Нови хан

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 18371.00 лв.
 • Земеделски имот
  1266 кв.м., Неделино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 1886.85 лв.
 • Земеделски имот
  3255 кв.м., Нови хан
  местност "Буков дол"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 14981.00 лв.
 • Земеделски имот
  1801 кв.м., Неделино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 1974.15 лв.
 • Земеделски имот
  368 кв.м., Неделино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 487.80 лв.
 • Земеделски имот
  1944 кв.м., Неделино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 1129.05 лв.
 • Земеделски имот
  942 кв.м., Неделино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 790.20 лв.
 • Земеделски имот
  4998 кв.м., Лесново
  местност "Герена"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 13500.00 лв.
 • Земеделски имот
  4979 кв.м., Неделино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 6912.45 лв.
 • Земеделски имот
  431 кв.м., Неделино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 735.75 лв.
 • Земеделски имот
  491 кв.м., Неделино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 263.25 лв.
 • Земеделски имот
  1 кв.м., Говедаре

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 19.08.2017 до 19.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-20
  Виж повече
 • 2132.25 лв.
 • Земеделски имот
  1883 кв.м., Говедаре

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 19.08.2017 до 19.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-20
  Виж повече
 • 1084.50 лв.
 • Земеделски имот
  8202 кв.м., Говедаре

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 19.08.2017 до 19.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-20
  Виж повече
 • 4740.00 лв.
 • Земеделски имот
  5 кв.м., Ново село

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.08.2017 до 20.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-21
  Виж повече
 • 5430.00 лв.
 • Земеделски имот
  22645 кв.м., Близнаци
  м-ст Белите поляни
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 20.08.2017 до 20.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-21
  Виж повече
 • 118500.00 лв.
 • Земеделски имот
  6480 кв.м., СОФИЯ
  Столична община – район Люлин, местност „Шевовица”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.08.2017 до 19.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-20
  Виж повече
 • 340050.00 лв.
 • Земеделски имот
  10226 кв.м., Борима
  с. Борима, общ. Троян
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 2076.00 лв.
 • Земеделски имот
  417980 кв.м., Лозен

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 5594400.00 лв.
 • Земеделски имот
  882 кв.м., ВИДИН
  Ж.К."БОНОНИЯ" УЛ."КРЪСТЖО МАРИНОВ"
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 72258.00 лв.
 • Земеделски имот
  941 кв.м., ВИДИН
  Ж.К."Бонония", ул."Кръстьо Маринов"
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 76341.00 лв.
 • Земеделски имот
  19926 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр. Несебър, местност Индж. блато
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 25.08.2017 до 25.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-26
  Виж повече
 • 882000.00 лв.
 • Земеделски имот
  2501 кв.м., Държаница

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 219.75 лв.
 • Земеделски имот
  1698 кв.м., Държаница

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 148.50 лв.
 • Земеделски имот
  5673 кв.м., Мечка
  м. Кованлъка
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 15.08.2017 до 15.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-18
  Виж повече
 • 22440.00 лв.
 • Земеделски имот
  3400 кв.м., Владая
  МЕСТНОСТ ГЕРЕНА
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 11.08.2017 до 11.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-12
  Виж повече
 • 114000.00 лв.
 • Земеделски имот
  0 кв.м., Добърско
  МЕСТНОСТ "ЕЗЕРОТО"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 85.50 лв.
 • Земеделски имот
  0 кв.м., Добърско
  МЕСТНОСТ ГЕРГЕВА ЧЕРКВА
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 271.50 лв.
 • Земеделски имот
  0 кв.м., Добърско
  МЕСТНОСТ АТ. ЧЕРКВА
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 73.50 лв.
 • Земеделски имот
  0 кв.м., Добърско
  МЕСТНОСТ БРОШЛЕНЕЦ
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 157.50 лв.
 • Земеделски имот
  0 кв.м., Добърско
  МЕСТНОСТ ПРОСОТО
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 223.50 лв.
 • Земеделски имот
  0 кв.м., Добърско
  МЕСТНОСТ СВЕТА БОГОРОДИЦА
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 124.50 лв.
 • Земеделски имот
  1228 кв.м., Капитан Андреево
  м. Козалък
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 13.08.2017 до 13.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-14
  Виж повече
 • 180.00 лв.
 • Земеделски имот
  72298 кв.м., Побит камък
  с.Побит камък
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 11.08.2017 до 11.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-12
  Виж повече
 • 31402.12 лв.
 • Земеделски имот
  2757 кв.м., Лозен
  с.Долни Лозен, м. Пръдище
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.08.2017 до 14.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-15
  Виж повече
 • 66519.00 лв.
 • Земеделски имот
  1059 кв.м., Полковник Дяково

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 27.09.2017 до 27.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-30
  Виж повече
 • 32000.00 лв.
 • Земеделски имот
  2873 кв.м., Цалапица
  с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдивска, имот №235011
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 11.08.2017 до 11.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-12
  Виж повече
 • 208728.00 лв.
 • Земеделски имот
  4000 кв.м., Баните
  1/2 идеална част от ИГЛОЛИСТНА ГОРА, М. ПРИСОЙКА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 25.08.2017 до 25.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-26
  Виж повече
 • 960.00 лв.
 • Земеделски имот
  3140 кв.м., Дълбок извор

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.08.2017 до 14.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-15
  Виж повече
 • 1050.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Дълбок извор

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.08.2017 до 14.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-15
  Виж повече
 • 225.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Дълбок извор

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.08.2017 до 14.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-15
  Виж повече
 • 225.00 лв.
 • Земеделски имот
  3470 кв.м., Дълбок извор

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.08.2017 до 14.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-15
  Виж повече
 • 1162.50 лв.
 • Земеделски имот
  887 кв.м., ХАСКОВО
  м. Ходжова чешма
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 2115.00 лв.
 • Земеделски имот
  14919 кв.м., Моравица

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 13.08.2017 до 13.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-14
  Виж повече
 • 11514.75 лв.
 • Земеделски имот
  980 кв.м., Сеново

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 6525.00 лв.
 • Земеделски имот
  1842 кв.м., Лешница
  общ. Сандански
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 11.08.2017 до 11.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-12
  Виж повече
 • 2249.00 лв.
 • Земеделски имот
  1 кв.м., Баня
  общ. Разлог
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 19110.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Баня
  общ. Разлог
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 12842.00 лв.
 • Земеделски имот
  650 кв.м., Нови хан
  с.Нови хан, община Елин Пелин, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 11.08.2017 до 11.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-12
  Виж повече
 • 62150.00 лв.
 • Земеделски имот
  4055 кв.м., СОФИЯ
  кв. Възраждане, м. КАМИКО, 5/12 ид.ч.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.08.2017 до 04.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-05
  Виж повече
 • 40522.50 лв.
 • Земеделски имот
  512 кв.м., Лозен
  месност Рудината
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.08.2017 до 04.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-05
  Виж повече
 • 19560.00 лв.
 • Земеделски имот
  6862 кв.м., Лозен
  район "Панчарево", местност "Рудината"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.08.2017 до 04.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-05
  Виж повече
 • 239250.00 лв.
 • Земеделски имот
  4166 кв.м., МОНТАНА
  местност "Лъката"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 15.08.2017 до 15.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-18
  Виж повече
 • 50784.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Пиргово
  МЕСТНОСТ МАНКАРА - ИД 475/2013
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 14.08.2017 до 14.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-15
  Виж повече
 • 192.00 лв.
 • Земеделски имот
  500 кв.м., Пиргово
  МЕСТНОСТ БОДУРОВИ КРУШИ - ИД 475/2013
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 14.08.2017 до 14.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-15
  Виж повече
 • 360.00 лв.
 • Земеделски имот
  1439 кв.м., Пиргово
  МЕСТНОСТ МЕЧЕНСКА ЧЕШМА - ИД 475/2013
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 14.08.2017 до 14.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-15
  Виж повече
 • 1020.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., ВАРНА
  м-ст Кору кокарджа
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 17000.00 лв.
 • Земеделски имот
  2603 кв.м., Брестово
  с. Брестово, местност "Лъгът"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 08.08.2017 до 08.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-11
  Виж повече
 • 498.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Априлци
  кв. Острец
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Земеделски имот
  7501 кв.м., БЯЛА

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  825 кв.м., Баня
  с. Баня, м-т Вая, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.08.2017 до 04.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-05
  Виж повече
 • 240.00 лв.
 • Земеделски имот
  2575 кв.м., Баня
  с. Баня, м-т Драган, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.08.2017 до 04.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-05
  Виж повече
 • 720.00 лв.
 • Земеделски имот
  225 кв.м., Баня
  с. Баня, м-т Аланя, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.08.2017 до 04.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-05
  Виж повече
 • 60.00 лв.
 • Земеделски имот
  1125 кв.м., Баня
  с. Баня, местност Субаш, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.08.2017 до 04.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-05
  Виж повече
 • 306.40 лв.
 • Земеделски имот
  10398 кв.м., Баня
  с. Баня, местност Кашер, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.08.2017 до 04.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-05
  Виж повече
 • 32400.00 лв.
 • Земеделски имот
  3500 кв.м., Стряма
  местността ЧАЛТИК ТАРЛА
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.08.2017 до 01.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-04
  Виж повече
 • 1380.00 лв.
 • Земеделски имот
  22509 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр. Несебър, местност Индж. блато
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 11.08.2017 до 11.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-12
  Виж повече
 • 994680.00 лв.
 • Земеделски имот
  14868 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр. Несебър, местност Индж. блато
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 11.08.2017 до 11.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-12
  Виж повече
 • 657100.00 лв.
 • Земеделски имот
  768 кв.м., Сунгурларе
  (101-2012) УЛ. ИНДУСТРИАЛНА № 1
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.08.2017 до 04.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-05
  Виж повече
 • 102742.50 лв.
 • Земеделски имот
  360 кв.м., Славянци
  (581-2012) СКЛАД ЗА АМБАЛАЖ, ГАРАЖ И ЯРМОМЕЛКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.08.2017 до 04.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-05
  Виж повече
 • 2048.00 лв.
 • Земеделски имот
  505 кв.м., Нови Искър
  с. Подгумер ул. Изгрев № 7
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 28.07.2017 до 28.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-29
  Виж повече
 • 104025.00 лв.
 • Земеделски имот
  11 кв.м., Алеково

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 28.07.2017 до 28.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-29
  Виж повече
 • 10560.00 лв.
 • Земеделски имот
  7400 кв.м., ПОМОРИЕ
  гр. Поморие, м-т Каптажа
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 17760.00 лв.
 • Земеделски имот
  987 кв.м., ПОМОРИЕ
  гр. Поморие, м-т Божурите
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 4845.00 лв.
 • Земеделски имот
  1002 кв.м., ПОМОРИЕ
  гр. Поморие, м-т Изравнителя
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 4140.00 лв.
 • Земеделски имот
  2460 кв.м., Горица
  с. Горица, ул. Китка № 3, община Поморие
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 17520.00 лв.
 • Земеделски имот
  19994 кв.м., Добри дял
  общ.Лясковец
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 4496.00 лв.