Всички имоти от категория Земеделски имот на търг от ЧСИ

 • Земеделски имот
  5000 кв.м., Мусачево
  местността Григоревски път, общ. Елин Пелин
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 12000.00 лв.
 • Земеделски имот
  145355 кв.м., Криводол

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 25.03.2017 до 25.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-26
  Виж повече
 • 62895.00 лв.
 • Земеделски имот
  146862 кв.м., Криводол

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 25.03.2017 до 25.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-26
  Виж повече
 • 60555.00 лв.
 • Земеделски имот
  28584 кв.м., Пудрия

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 25.03.2017 до 25.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-26
  Виж повече
 • 10590.00 лв.
 • Земеделски имот
  45783 кв.м., Ракево

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 25.03.2017 до 25.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-26
  Виж повече
 • 18180.00 лв.
 • Земеделски имот
  21416 кв.м., Краводер

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 25.03.2017 до 25.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-26
  Виж повече
 • 8490.00 лв.
 • Земеделски имот
  2135 кв.м., Оходен

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 25.03.2017 до 25.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-26
  Виж повече
 • 1020.00 лв.
 • Земеделски имот
  875 кв.м., Бряст
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 25.03.2017 до 25.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-26
  Виж повече
 • 540.00 лв.
 • Земеделски имот
  291 кв.м., Бряст
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 25.03.2017 до 25.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-26
  Виж повече
 • 180.00 лв.
 • Земеделски имот
  930 кв.м., Памидово
  м. БАЧОВА КОРИЯ
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 108.50 лв.
 • Земеделски имот
  6691 кв.м., Нови хан
  местност "Брескето"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.03.2017 до 21.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-24
  Виж повече
 • 27508.00 лв.
 • Земеделски имот
  7009 кв.м., Нови хан
  местност "Брескето"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.03.2017 до 21.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-24
  Виж повече
 • 28577.00 лв.
 • Земеделски имот
  3499 кв.м., Нови хан
  местност "Брескето"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.03.2017 до 21.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-24
  Виж повече
 • 14289.00 лв.
 • Земеделски имот
  2198 кв.м., Нови хан
  местност "Брескето"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.03.2017 до 21.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-24
  Виж повече
 • 9040.00 лв.
 • Земеделски имот
  8997 кв.м., Нови хан
  местност "Буков дол"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.03.2017 до 21.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-24
  Виж повече
 • 36742.00 лв.
 • Земеделски имот
  4002 кв.м., Нови хан
  местност "Буков дол"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.03.2017 до 21.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-24
  Виж повече
 • 16330.00 лв.
 • Земеделски имот
  3255 кв.м., Нови хан
  местност "Буков дол"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.03.2017 до 21.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-24
  Виж повече
 • 13317.00 лв.
 • Земеделски имот
  1850 кв.м., Новосел
  ул. Преспа
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 24.03.2017 до 24.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-25
  Виж повече
 • 4650.00 лв.
 • Земеделски имот
  3300 кв.м., Созопол
  м. Ликовуня
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 36691.00 лв.
 • Земеделски имот
  6440 кв.м., Рупци

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 61305.60 лв.
 • Земеделски имот
  530 кв.м., БУРГАС

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 3900.00 лв.
 • Земеделски имот
  5000 кв.м., Зорница
  1/2 идеална част от ТРАЙНО ГОРСКО НАСАЖДЕНИЕ, М. СОЛАТСКО
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.04.2017 до 02.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-03
  Виж повече
 • 720.00 лв.
 • Земеделски имот
  2633 кв.м., Богутево
  ИГЛОЛИСТНА ГОРА, М. ХАДЖИОСМАНСКО
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.04.2017 до 02.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-03
  Виж повече
 • 885.00 лв.
 • Земеделски имот
  49 кв.м., Богутево
  ИГЛОЛИСТНА ГОРА, М. ХАДЖИОСМАНСКО
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.04.2017 до 02.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-03
  Виж повече
 • 19.00 лв.
 • Земеделски имот
  4302 кв.м., Созопол
  м. Св. Илия
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 37080.00 лв.
 • Земеделски имот
  486 кв.м., Богутево
  ИГЛОЛИСТНА ГОРА, М. ХАДЖИОСМАНСКО
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.04.2017 до 02.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-03
  Виж повече
 • 158.00 лв.
 • Земеделски имот
  3500 кв.м., Стряма
  местността ЧАЛТИК ТАРЛА
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 1725.00 лв.
 • Земеделски имот
  4000 кв.м., Стряма
  местността ЧАЛТИК ТАРЛА
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 40875.00 лв.
 • Земеделски имот
  4006 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  м. "Джампалица"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 9554.00 лв.
 • Земеделски имот
  802 кв.м., Камбурово
  СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОБЕКТ
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 03.04.2017 до 03.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-04
  Виж повече
 • 30000.00 лв.
 • Земеделски имот
  500 кв.м., Ломница
  Масив №39
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 24.03.2017 до 24.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-25
  Виж повече
 • 1200.00 лв.
 • Земеделски имот
  3841 кв.м., ВАРНА
  местност "Манол Чешме"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 24.04.2017 до 24.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-25
  Виж повече
 • 150000.00 лв.
 • Земеделски имот
  311 кв.м., Мезек
  м. Герейла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 31.20 лв.
 • Земеделски имот
  1425 кв.м., Мезек
  м. Частни чаира
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 132.00 лв.
 • Земеделски имот
  330 кв.м., Мезек
  м. Частни чаира
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 31.20 лв.
 • Земеделски имот
  1377 кв.м., Мезек
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 168.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Мезек
  м. Касаб дере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 204.00 лв.
 • Земеделски имот
  4499 кв.м., Поляново
  м. Джангозов алчак
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 4500.00 лв.
 • Земеделски имот
  8862 кв.м., Тънково
  с. Тънково м-т Боруна, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.04.2017 до 05.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-08
  Виж повече
 • 18975.00 лв.
 • Земеделски имот
  5 кв.м., Покровник
  с. Покровник, общ. Благоевград
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 17.03.2017 до 18.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-19
  Виж повече
 • 167136.00 лв.
 • Земеделски имот
  1500 кв.м., Пиргово
  МЕСТНОСТ ДРАШКОВ ИЗВОР - ИД 544/2009
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 18.04.2017 до 18.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-19
  Виж повече
 • 1050.00 лв.
 • Земеделски имот
  4430 кв.м., Тънково
  с. Тънково м-т Боруна, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.04.2017 до 05.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-08
  Виж повече
 • 11385.00 лв.
 • Земеделски имот
  1800 кв.м., Пиргово
  МЕСТНОСТ БОДУРОВИ КРУШИ - 544/2009
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 18.04.2017 до 18.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-19
  Виж повече
 • 1350.00 лв.
 • Земеделски имот
  6935 кв.м., Баня
  с. Баня, м-т Ваяс-Аланя, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.04.2017 до 05.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-08
  Виж повече
 • 2400.00 лв.
 • Земеделски имот
  825 кв.м., Баня
  с. Баня, м-т Вая, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.04.2017 до 05.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-08
  Виж повече
 • 300.00 лв.
 • Земеделски имот
  2575 кв.м., Баня
  с. Баня, м-т Вая, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.04.2017 до 05.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-08
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  225 кв.м., Баня
  с. Баня, м-т Драган, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.04.2017 до 05.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-08
  Виж повече
 • 75.00 лв.
 • Земеделски имот
  1125 кв.м., Баня
  с. Баня, м-т Субаш, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.04.2017 до 05.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-08
  Виж повече
 • 383.00 лв.
 • Земеделски имот
  2001 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, местност Липака, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.04.2017 до 05.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-08
  Виж повече
 • 64560.00 лв.
 • Земеделски имот
  635 кв.м., Борино
  ГОРИ И ХРАСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, М. ПАНДЪКЛЪ
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 304.80 лв.
 • Земеделски имот
  0 кв.м., Преселец
  1/2 ид.ч. от Две битови сгради и ремонтна работилница в Стопански двор
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 26250.00 лв.
 • Земеделски имот
  0 кв.м., Преселец
  1/2 ид.ч. от Автомобилен кантар и навес в Стопански двор
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 5250.00 лв.
 • Земеделски имот
  0 кв.м., Преселец
  1/2 ид.ч. от НАВЕСИ в Стопански двор
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 26250.00 лв.
 • Земеделски имот
  3056 кв.м., Преселенци
  с. Преселенци, общ. Генерал Тошево
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 24.03.2017 до 24.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-25
  Виж повече
 • 4500.00 лв.
 • Земеделски имот
  111094 кв.м., НОВИ ПАЗАР

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 290560.00 лв.
 • Земеделски имот
  3271 кв.м., Говедаре

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 04.04.2017 до 04.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-05
  Виж повече
 • 21084.00 лв.
 • Земеделски имот
  9548 кв.м., Осиково
  СТОПАНСКИ ДВОР, заедно с построената в него КРАВЕФЕРМА
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 239850.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Пиргово
  МЕСТНОСТ МАНКАРА - ИД 475/2013
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 252.00 лв.
 • Земеделски имот
  500 кв.м., Пиргово
  МЕСТНОСТ БОДУРОВИ КРУШИ - ИД 475/2013
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 420.00 лв.
 • Земеделски имот
  1600 кв.м., Лясково
  1/2 идеална част от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, М. ЛЯСКОВСКА ПЕРЕЛИЙЦА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 24.03.2017 до 24.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-25
  Виж повече
 • 1544.84 лв.
 • Земеделски имот
  5900 кв.м., Абланица
  м. Балджи Орман
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 23.03.2017 до 23.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-24
  Виж повече
 • 26755.20 лв.
 • Земеделски имот
  1439 кв.м., Пиргово
  МЕСТНОСТ МЕЧЕНСКА ЧЕШМА - 475/2013
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 1080.00 лв.
 • Земеделски имот
  66954 кв.м., Езеро
  местност Новия кладенец
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 18.03.2017 до 18.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-19
  Виж повече
 • 720000.00 лв.
 • Земеделски имот
  17465 кв.м., Езеро
  местност Новия кладенец
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 18.03.2017 до 18.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-19
  Виж повече
 • 46200.00 лв.
 • Земеделски имот
  50000 кв.м., Дядово
  с. Дядово, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 18.03.2017 до 18.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-19
  Виж повече
 • 16200.00 лв.
 • Земеделски имот
  50000 кв.м., Дядово
  с. Дядово, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 18.03.2017 до 18.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-19
  Виж повече
 • 16200.00 лв.
 • Земеделски имот
  50000 кв.м., Дядово
  с. Дядово, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 18.03.2017 до 18.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-19
  Виж повече
 • 16200.00 лв.
 • Земеделски имот
  50000 кв.м., Дядово
  с. Дядово, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 18.03.2017 до 18.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-19
  Виж повече
 • 16200.00 лв.
 • Земеделски имот
  50000 кв.м., Дядово
  с. Дядово , общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 18.03.2017 до 18.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-19
  Виж повече
 • 16200.00 лв.
 • Земеделски имот
  50000 кв.м., Дядово
  с. Дядово, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 18.03.2017 до 18.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-19
  Виж повече
 • 16200.00 лв.
 • Земеделски имот
  47479 кв.м., Дядово
  с. Дядово, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 18.03.2017 до 18.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-19
  Виж повече
 • 15300.00 лв.
 • Земеделски имот
  89833 кв.м., Дядово
  с. Дядово, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 18.03.2017 до 18.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-19
  Виж повече
 • 14400.00 лв.
 • Земеделски имот
  3925 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, кв.Шияковци, Софийска област
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.03.2017 до 19.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-20
  Виж повече
 • 4500.00 лв.
 • Земеделски имот
  4365 кв.м., Дебелец

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 19.03.2017 до 19.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-20
  Виж повече
 • 10200.00 лв.
 • Земеделски имот
  4800 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, кв. Маслово, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.03.2017 до 19.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-20
  Виж повече
 • 22500.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, кв. Маслово, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.03.2017 до 19.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-20
  Виж повече
 • 18750.00 лв.
 • Земеделски имот
  8004 кв.м., Рудник
  с. Рудник, м-т Яката, Община Бургас
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 03.04.2017 до 03.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-04
  Виж повече
 • 80100.00 лв.
 • Земеделски имот
  584 кв.м., КАВАРНА
  „ЛОЗЯ ПОД ГОРАТА“
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 720.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., КАВАРНА
  местност „МАКЕДОНСКИ ЛОЗЯ“
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 1380.00 лв.
 • Земеделски имот
  27 кв.м., ЦАРЕВО
  гр. Царево, м-т Плаката
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 24.03.2017 до 24.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-25
  Виж повече
 • 585.00 лв.
 • Земеделски имот
  297 кв.м., ЦАРЕВО
  гр. Царево, м-т Плаката
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 24.03.2017 до 24.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-25
  Виж повече
 • 6300.00 лв.
 • Земеделски имот
  297 кв.м., ЦАРЕВО
  гр. Царево, м-т Плаката
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 24.03.2017 до 24.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-25
  Виж повече
 • 6300.00 лв.
 • Земеделски имот
  297 кв.м., ЦАРЕВО
  гр. Царево, м-т Плаката
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 24.03.2017 до 24.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-25
  Виж повече
 • 6367.50 лв.
 • Земеделски имот
  4484 кв.м., Стамболово
  М-Т ТОКМАКЛИ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 18.03.2017 до 18.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-19
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Земеделски имот
  50000 кв.м., Долно Ботево
  М-Т ТОКМАКЛИ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 18.03.2017 до 18.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-19
  Виж повече
 • 79800.00 лв.
 • Земеделски имот
  27634 кв.м., Красен

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 17250.00 лв.
 • Земеделски имот
  2774 кв.м., Сеново

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 16342.00 лв.
 • Земеделски имот
  395 кв.м., Емона
  с. Емона, м-т Шапка, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 6825.00 лв.
 • Земеделски имот
  14776 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр. Несебър, местност Индж. блато
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-24
  Виж повече
 • 1082250.00 лв.
 • Земеделски имот
  4408 кв.м., Нови Искър
  местност Чучулица
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.03.2017 до 10.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-11
  Виж повече
 • 123300.00 лв.
 • Земеделски имот
  2103 кв.м., ПОМОРИЕ
  гр.Поморие, местност "Изравнителя"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 27.03.2017 до 27.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-28
  Виж повече
 • 2700.00 лв.
 • Земеделски имот
  4598 кв.м., Близнаци
  м-ст "Корията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 26.03.2017 до 26.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-27
  Виж повече
 • 16560.00 лв.
 • Земеделски имот
  6202 кв.м., Дедево
  местност "Чиликовица"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 11.03.2017 до 11.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-12
  Виж повече
 • 13950.00 лв.
 • Земеделски имот
  2138 кв.м., Дедево
  местност "Ливади"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 11.03.2017 до 11.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-12
  Виж повече
 • 4875.00 лв.
 • Земеделски имот
  400 кв.м., Дедево
  местност "Петлова поляна"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 11.03.2017 до 11.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-12
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  4300 кв.м., ВАРНА

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 03.04.2017 до 03.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-04
  Виж повече
 • 37500.00 лв.
 • Земеделски имот
  52954 кв.м., Самотино

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 03.04.2017 до 03.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-04
  Виж повече
 • 34116.60 лв.
 • Земеделски имот
  17985 кв.м., Самотино

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 03.04.2017 до 03.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-04
  Виж повече
 • 12870.60 лв.
 • Земеделски имот
  78006 кв.м., Самотино

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 03.04.2017 до 03.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-04
  Виж повече
 • 60406.84 лв.
 • Земеделски имот
  3993 кв.м., Железари
  м.Пътят за Малиново
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 10.03.2017 до 10.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-11
  Виж повече
 • 1048.16 лв.