Всички имоти от категория Земеделски имот на търг от ЧСИ

 • Земеделски имот
  2460 кв.м., Горица
  с. Горица, ул. Китка № 3, община Поморие
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 17520.00 лв.
 • Земеделски имот
  19994 кв.м., Добри дял
  общ.Лясковец
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 4496.00 лв.
 • Земеделски имот
  900 кв.м., Пиргово

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 1514.00 лв.
 • Земеделски имот
  2225 кв.м., Пиргово

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-08
  Виж повече
 • 1320.00 лв.
 • Земеделски имот
  4200 кв.м., Копривец

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 06.08.2017 до 06.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-07
  Виж повече
 • 450.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Тръстеник

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 28.09.2017 до 28.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-29
  Виж повече
 • 1200.00 лв.
 • Земеделски имот
  1802 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, м-т Червената пръст, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 01.08.2017 до 01.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-04
  Виж повече
 • 10050.00 лв.
 • Земеделски имот
  1802 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, м-т Червената пръст, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 01.08.2017 до 01.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-04
  Виж повече
 • 10050.00 лв.
 • Земеделски имот
  6623 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, м-т МИШКЕФА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 01.08.2017 до 01.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-04
  Виж повече
 • 63750.00 лв.
 • Земеделски имот
  803 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, ул. Първи май № 26, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 01.08.2017 до 01.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-04
  Виж повече
 • 20700.00 лв.
 • Земеделски имот
  825 кв.м., Блъсково
  С. БЛЪСКОВО, ОБЩ. ПРОВАДИЯ, ОБЛ ВАРНА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
  Обявяване на: 2017-09-01
  Виж повече
 • 204.00 лв.
 • Земеделски имот
  8000 кв.м., Близнаци
  с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, КК "Камчия"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 300000.00 лв.
 • Земеделски имот
  523 кв.м., Караманово
  МЕСТНОСТ СТАРИТЕ ЛОЗЯ - 768/2013
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 27.08.2017 до 27.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-28
  Виж повече
 • 413.00 лв.
 • Земеделски имот
  2027 кв.м., Долно Драглище

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 51986.00 лв.
 • Земеделски имот
  2498 кв.м., Банско
  м. "Марена"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 2116.00 лв.
 • Земеделски имот
  3982 кв.м., Банско
  м. "Паничерица"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 7181.00 лв.
 • Земеделски имот
  2952 кв.м., Банско
  м. "Карагаче"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 8470.00 лв.
 • Земеделски имот
  403 кв.м., Славейково
  с. Славейково, м-т "Низината"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 120.00 лв.
 • Земеделски имот
  1597 кв.м., Черновръх
  Община Трявна
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 25.07.2017 до 25.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-26
  Виж повече
 • 49000.00 лв.
 • Земеделски имот
  7125 кв.м., Приселци
  с.Приселци, общ.Аврен, обл.Варна, м-т "Свети Константин"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 20747.00 лв.
 • Земеделски имот
  7101 кв.м., Приселци
  с.Приселци, общ.Аврен, обл.Варна, м-т "Свети Константин"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 20654.00 лв.
 • Земеделски имот
  7127 кв.м., Приселци
  с.Приселци, общ.Аврен, обл.Варна, м-т "Свети Константин"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 21177.00 лв.
 • Земеделски имот
  628 кв.м., Бяла
  гр. Бяла, ул. "Здравец" 51
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Земеделски имот
  3999 кв.м., Бяла
  ГР.БЯЛА, М-Т "ПЕРПЕРИ"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 11520.00 лв.
 • Земеделски имот
  8520 кв.м., Бяла
  ГР.БЯЛА, М-Т "ЧАТРЪКА"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 18720.00 лв.
 • Земеделски имот
  14382 кв.м., Мало Конаре
  местност „КОРИЯТА”
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 25.08.2017 до 25.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-26
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Земеделски имот
  19805 кв.м., Мало Бучино
  местност Ровината
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 59250.00 лв.
 • Земеделски имот
  8000 кв.м., Челник
  НИВА, с площ 8,000 дка, местност „Ружинка", трета категория, имот № 026081 по плана за земеразделяне на село Челник, община Тунджа, област Ямбол, образуван от имот №026049
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 6375.00 лв.
 • Земеделски имот
  2519 кв.м., СОФИЯ
  местност "Крушата"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 30150.00 лв.
 • Земеделски имот
  2702 кв.м., СОФИЯ
  местност "Крушата"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 26550.00 лв.
 • Земеделски имот
  3629 кв.м., ГОРНА ОРЯХОВИЦА

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 22.07.2017 до 22.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-23
  Виж повече
 • 11000.00 лв.
 • Земеделски имот
  300 кв.м., Зорница

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 18.07.2017 до 18.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-21
  Виж повече
 • 1929.00 лв.
 • Земеделски имот
  2533 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  9/98 ид.ч. от Нива с площ от 2.533 дка, в местността „Старите лозя”, съставляваща имот № 72761.52.707 , при граници: 72761.52.705, 72761.52.251, 72761.52.712
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 15.08.2017 до 15.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-16
  Виж повече
 • 65.00 лв.
 • Земеделски имот
  4000 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
  1/6 ид.ч. от Нива с площ от 4 дка, в местността „Калово”, съставляваща имот №023264 , при граници: имот с ид.№ 023259, 023265, 000161
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 15.08.2017 до 15.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-16
  Виж повече
 • 170.00 лв.
 • Земеделски имот
  648 кв.м., Богьовци
  село Богьовци, община Костинброд, Софийска област, местността "Стопански двор"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.07.2017 до 23.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-24
  Виж повече
 • 49080.00 лв.
 • Земеделски имот
  2538 кв.м., Богьовци
  село Богьовци, община Костинброд, Софийска област, "Стопански двор"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.07.2017 до 23.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-24
  Виж повече
 • 66250.00 лв.
 • Земеделски имот
  4154 кв.м., Богьовци
  село Богьовци, община Костинброд, Софийска област, "Стопански двор"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.07.2017 до 23.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-24
  Виж повече
 • 25150.00 лв.
 • Земеделски имот
  17465 кв.м., Езеро
  местност Новия кладенец
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 22.07.2017 до 22.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-23
  Виж повече
 • 48750.00 лв.
 • Земеделски имот
  50000 кв.м., Дядово
  с. Дядово, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 22.07.2017 до 22.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-23
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Земеделски имот
  50000 кв.м., Дядово
  с. Дядово, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 22.07.2017 до 22.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-23
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Земеделски имот
  50000 кв.м., Дядово
  с. Дядово, общ.Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 22.07.2017 до 22.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-23
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Земеделски имот
  50000 кв.м., Дядово
  с. Дядово, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 22.07.2017 до 22.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-23
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Земеделски имот
  50000 кв.м., Дядово
  с. Дядово, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 22.07.2017 до 22.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-23
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Земеделски имот
  47479 кв.м., Дядово
  с. Дядово, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 22.07.2017 до 22.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-23
  Виж повече
 • 14250.00 лв.
 • Земеделски имот
  89833 кв.м., Дядово
  с. Дядово, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 22.07.2017 до 22.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-23
  Виж повече
 • 13500.00 лв.
 • Земеделски имот
  5058 кв.м., Богьовци
  село Богьовци, община Костинброд, Софийска област, "Стопански двор"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.07.2017 до 23.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-24
  Виж повече
 • 100305.00 лв.
 • Земеделски имот
  2216 кв.м., Богьовци
  село Богьовци, община Костинброд, Софийска област, "Стопански двор"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.07.2017 до 23.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-24
  Виж повече
 • 13415.00 лв.
 • Земеделски имот
  1857 кв.м., Славейково
  Община Дряново
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 28.07.2017 до 28.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-29
  Виж повече
 • 22200.00 лв.
 • Земеделски имот
  1910 кв.м., Нови Искър
  с. Доброславци, ул. "Здравец", м. Локвата
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 11.08.2017 до 11.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-12
  Виж повече
 • 7500.00 лв.
 • Земеделски имот
  410 кв.м., Ганчовец
  Община Дряново
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 28.07.2017 до 28.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-29
  Виж повече
 • 28500.00 лв.
 • Земеделски имот
  15806 кв.м., ПОМОРИЕ
  гр.Поморие, местност "Езерото"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.08.2017 до 14.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-15
  Виж повече
 • 56124.00 лв.
 • Земеделски имот
  395 кв.м., Емона
  с.Емона, общ.Несебър, обл.Бургас, местност "Шапка"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.08.2017 до 13.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-14
  Виж повече
 • 6960.00 лв.
 • Земеделски имот
  600 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, местност "Мадика"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.08.2017 до 13.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-14
  Виж повече
 • 25218.00 лв.
 • Земеделски имот
  39 кв.м., Ореховица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 18.07.2017 до 18.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-21
  Виж повече
 • 29625.00 лв.
 • Земеделски имот
  127 кв.м., Ореховица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 18.07.2017 до 18.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-21
  Виж повече
 • 96525.00 лв.
 • Земеделски имот
  5 кв.м., Ореховица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 18.07.2017 до 18.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-21
  Виж повече
 • 3675.00 лв.
 • Земеделски имот
  1835 кв.м., Караджово

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 3450.00 лв.
 • Земеделски имот
  4000 кв.м., САНДАНСКИ
  м. "Речичка река"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 2081.00 лв.
 • Земеделски имот
  4000 кв.м., САНДАНСКИ
  м. "Горни орман"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 1827.00 лв.
 • Земеделски имот
  8499 кв.м., САНДАНСКИ
  м. "Свинарника"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 3944.00 лв.
 • Земеделски имот
  3000 кв.м., САНДАНСКИ
  м. "Могилата"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 1506.00 лв.
 • Земеделски имот
  7794 кв.м., Равадиново
  с.Равадиново, община Созопол, област Бургас
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 16800.00 лв.
 • Земеделски имот
  1001 кв.м., Годеч
  местност Пепелница кръст
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 1920.00 лв.
 • Земеделски имот
  1400 кв.м., Осиковица

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.07.2017 до 16.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-17
  Виж повече
 • 496.00 лв.
 • Земеделски имот
  1400 кв.м., Осиковица

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.07.2017 до 16.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-17
  Виж повече
 • 496.00 лв.
 • Земеделски имот
  1400 кв.м., Осиковица

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.07.2017 до 16.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-17
  Виж повече
 • 496.00 лв.
 • Земеделски имот
  1400 кв.м., Осиковица

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.07.2017 до 16.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-17
  Виж повече
 • 496.00 лв.
 • Земеделски имот
  1400 кв.м., Осиковица

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.07.2017 до 16.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-17
  Виж повече
 • 496.00 лв.
 • Земеделски имот
  1400 кв.м., Осиковица

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.07.2017 до 16.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-17
  Виж повече
 • 496.00 лв.
 • Земеделски имот
  1400 кв.м., Осиковица

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.07.2017 до 16.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-17
  Виж повече
 • 496.00 лв.
 • Земеделски имот
  1400 кв.м., Осиковица

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.07.2017 до 16.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-17
  Виж повече
 • 496.00 лв.
 • Земеделски имот
  4401 кв.м., Игнатиево
  М-СТ МЪЗГИТЕ
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 24000.00 лв.
 • Земеделски имот
  5065 кв.м., Върбак

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 11.08.2017 до 11.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-12
  Виж повече
 • 33600.00 лв.
 • Земеделски имот
  30399 кв.м., Знаменосец
  общ. Раднево
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 11.08.2017 до 11.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-12
  Виж повече
 • 1240200.00 лв.
 • Земеделски имот
  3000 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Райнов гроб"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 1479.60 лв.
 • Земеделски имот
  2500 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Сръченик"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 1881.00 лв.
 • Земеделски имот
  4300 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Райнов гроб"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 1479.00 лв.
 • Земеделски имот
  6700 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Райнов гроб"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 1869.60 лв.
 • Земеделски имот
  3300 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Робовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 2099.40 лв.
 • Земеделски имот
  27999 кв.м., Лъга
  с. Лъга, общ. Етрополе, местност "Бабенице"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 31293.00 лв.
 • Земеделски имот
  18002 кв.м., Лъга
  с. Лъга, общ. Етрополе, местност "Странето"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 8645.40 лв.
 • Земеделски имот
  2999 кв.м., Брусен
  с. Брусен, общ. Етрополе, местност "Средни рът"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 1883.40 лв.
 • Земеделски имот
  16500 кв.м., Брусен
  с. Брусен, общ. Етрополе, местност "Дълбок дол"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 9589.20 лв.
 • Земеделски имот
  16600 кв.м., Лъга
  с. Лъга, общ. Етрополе, местност "ЧИФЛИКА"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 4888.20 лв.
 • Земеделски имот
  21000 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Мишек"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 10974.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Площа"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 732.60 лв.
 • Земеделски имот
  3500 кв.м., Брусен
  с. Брусен, общ. Етрополе, местност "Мишек"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 1956.00 лв.
 • Земеделски имот
  3500 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Площа"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 1499.40 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 685.80 лв.
 • Земеделски имот
  2501 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Бабенце"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 2654.40 лв.
 • Земеделски имот
  5000 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Бабенце"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 4711.20 лв.
 • Земеделски имот
  500 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 223.80 лв.
 • Земеделски имот
  4099 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 2643.60 лв.
 • Земеделски имот
  8830 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Робовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 5733.00 лв.
 • Земеделски имот
  5000 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Робовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 3246.00 лв.
 • Земеделски имот
  8001 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Робовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 5194.80 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Робовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 1298.40 лв.
 • Земеделски имот
  3996 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Робовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 2594.40 лв.
 • Земеделски имот
  9500 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Робовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 6166.80 лв.
 • Земеделски имот
  27000 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Черешовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 24393.00 лв.