Всички имоти от категория Земеделски имот на търг от ЧСИ

 • Земеделски имот
  2500 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Сръченик"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 1881.00 лв.
 • Земеделски имот
  4300 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Райнов гроб"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 1479.00 лв.
 • Земеделски имот
  6700 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Райнов гроб"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 1869.60 лв.
 • Земеделски имот
  3300 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Робовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 2099.40 лв.
 • Земеделски имот
  27999 кв.м., Лъга
  с. Лъга, общ. Етрополе, местност "Бабенице"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 31293.00 лв.
 • Земеделски имот
  18002 кв.м., Лъга
  с. Лъга, общ. Етрополе, местност "Странето"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 8645.40 лв.
 • Земеделски имот
  2999 кв.м., Брусен
  с. Брусен, общ. Етрополе, местност "Средни рът"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 1883.40 лв.
 • Земеделски имот
  16500 кв.м., Брусен
  с. Брусен, общ. Етрополе, местност "Дълбок дол"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 9589.20 лв.
 • Земеделски имот
  16600 кв.м., Лъга
  с. Лъга, общ. Етрополе, местност "ЧИФЛИКА"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 4888.20 лв.
 • Земеделски имот
  21000 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Мишек"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 10974.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Площа"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 732.60 лв.
 • Земеделски имот
  3500 кв.м., Брусен
  с. Брусен, общ. Етрополе, местност "Мишек"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 1956.00 лв.
 • Земеделски имот
  3500 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Площа"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 1499.40 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 685.80 лв.
 • Земеделски имот
  2501 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Бабенце"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 2654.40 лв.
 • Земеделски имот
  5000 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Бабенце"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 4711.20 лв.
 • Земеделски имот
  500 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 223.80 лв.
 • Земеделски имот
  4099 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 2643.60 лв.
 • Земеделски имот
  8830 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Робовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 5733.00 лв.
 • Земеделски имот
  5000 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Робовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 3246.00 лв.
 • Земеделски имот
  8001 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Робовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 5194.80 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Робовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 1298.40 лв.
 • Земеделски имот
  3996 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Робовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 2594.40 лв.
 • Земеделски имот
  9500 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Робовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 6166.80 лв.
 • Земеделски имот
  27000 кв.м., Лопян
  с. Лопян, общ. Етрополе, местност "Черешовица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 24393.00 лв.
 • Земеделски имот
  10001 кв.м., Рибарица
  с. Рибарица, общ. Етрополе, местност "Лопенското"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 4548.00 лв.
 • Земеделски имот
  25000 кв.м., Рибарица
  с. Рибарица, общ. Етрополе, местност "Здравеца"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 8148.00 лв.
 • Земеделски имот
  40 кв.м., Неделино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 210.00 лв.
 • Земеделски имот
  4006 кв.м., Рилци
  общ. Благоевград, м. "Джампалица"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 11.07.2017 до 11.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-14
  Виж повече
 • 8614.00 лв.
 • Земеделски имот
  1500 кв.м., Рилци
  общ. Благоевград, м. "Горен рид"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 11.07.2017 до 11.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-14
  Виж повече
 • 2524.00 лв.
 • Земеделски имот
  1812 кв.м., Българчево
  общ. Благоевград, местност "Веляко"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 11.07.2017 до 11.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-14
  Виж повече
 • 30965.00 лв.
 • Земеделски имот
  3650 кв.м., Стоян Михайловски
  Стоян Михайловски
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 30.07.2017 до 30.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-31
  Виж повече
 • 50280.00 лв.
 • Земеделски имот
  674 кв.м., Стоян Михайловски
  Стоян Михайловски
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 30.07.2017 до 30.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-31
  Виж повече
 • 22500.00 лв.
 • Земеделски имот
  3808 кв.м., Скрът
  общ. Петрич, местност "Главатица"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-11
  Виж повече
 • 2433.00 лв.
 • Земеделски имот
  2501 кв.м., Скрът
  общ. Петрич, местност "Главатица"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-11
  Виж повече
 • 1598.00 лв.
 • Земеделски имот
  2078 кв.м., Скрът
  общ. Петрич
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-11
  Виж повече
 • 1273.00 лв.
 • Земеделски имот
  4798 кв.м., ПЕТРИЧ
  местност "Глоко"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-11
  Виж повече
 • 16603.00 лв.
 • Земеделски имот
  2560 кв.м., Дъскот
  общ. Павликени
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-11
  Виж повече
 • 500.00 лв.
 • Земеделски имот
  2225 кв.м., Прилеп
  с.Прилеп, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, местнос "До село"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 29.07.2017 до 29.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-30
  Виж повече
 • 400.00 лв.
 • Земеделски имот
  1063 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, местност "Индж. блато/Блато"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 30.07.2017 до 30.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-31
  Виж повече
 • 8292.00 лв.
 • Земеделски имот
  9608 кв.м., ЦАРЕВО
  гр.Царево, местност "Елхов дол"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 28.07.2017 до 28.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-29
  Виж повече
 • 39069.00 лв.
 • Земеделски имот
  16970 кв.м., Каравелово
  Стопански двор
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 30.07.2017 до 30.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-31
  Виж повече
 • 4200.00 лв.
 • Земеделски имот
  16970 кв.м., Каравелово
  Стопански двор
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 30.07.2017 до 30.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-31
  Виж повече
 • 5400.00 лв.
 • Земеделски имот
  16970 кв.м., Каравелово
  Стопански двор
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 3600.00 лв.
 • Земеделски имот
  1630 кв.м., Каравелово
  Стопански двор
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 30.07.2017 до 30.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-31
  Виж повече
 • 90000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1520 кв.м., Каравелово
  Стопански двор
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 30.07.2017 до 30.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-31
  Виж повече
 • 42000.00 лв.
 • Земеделски имот
  16970 кв.м., Каравелово
  Стопански двор
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 30.07.2017 до 30.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-31
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Земеделски имот
  4000 кв.м., Каравелово
  Стопански двор
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 30.07.2017 до 30.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-31
  Виж повече
 • 5400.00 лв.
 • Земеделски имот
  1320 кв.м., Каравелово
  Стопански двор
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 30.07.2017 до 30.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-31
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Земеделски имот
  7596 кв.м., ПОМОРИЕ

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.07.2017 до 06.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-07
  Виж повече
 • 4700.00 лв.
 • Земеделски имот
  16999 кв.м., Овчеполци
  М. КОЛЬОВА ЧЕШМА
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 4817.25 лв.
 • Земеделски имот
  71279 кв.м., Овчеполци
  М. КОЛЬОВА ЧЕШМА
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 20196.75 лв.
 • Земеделски имот
  18500 кв.м., Овчеполци
  м. КОЛЬОВА ЧЕШМА
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 5187.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Дълбоки
  м.Азмака
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-11
  Виж повече
 • 675.00 лв.
 • Земеделски имот
  4899 кв.м., СЛИВЕН
  кв. Речица, местност Баалъка
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 08.07.2017 до 08.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-09
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Земеделски имот
  9837 кв.м., Твърдица
  МЕСТНОСТ "БЛЯГОРНИЦА"
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 09.07.2017 до 09.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-10
  Виж повече
 • 3942.40 лв.
 • Земеделски имот
  1600 кв.м., Твърдица
  МЕСТНОСТ "БЛЯГОРНИЦА"
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 09.07.2017 до 09.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-10
  Виж повече
 • 3481.60 лв.
 • Земеделски имот
  500 кв.м., БАЛЧИК

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
  Обявяване на: 2017-09-01
  Виж повече
 • 2865.00 лв.
 • Земеделски имот
  375 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху ЛОЗЕ с площ от 0.375 дка, в местността „Стари лозя”, съставляваща имот № 036011 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 036007, 000158, 036013, 036010
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
  Обявяване на: 2017-09-01
  Виж повече
 • 72.00 лв.
 • Земеделски имот
  4499 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху ЛИВАДА с площ от 4.499 дка, в местността „Долни лозя”, съставляваща имот № 026084 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 026014, 000339, 026083, 000329
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
  Обявяване на: 2017-09-01
  Виж повече
 • 800.00 лв.
 • Земеделски имот
  11320 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 11.320 дка, в местността „Сък чанлък”, съставляваща имот № 077092 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 077091,000286, 077093, 000116
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
  Обявяване на: 2017-09-01
  Виж повече
 • 4400.00 лв.
 • Земеделски имот
  8114 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 8.114 дка, в местността „Крушака”, съставляваща имот № 038032 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 038031, 000330, 038019, 038021, 038018
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
  Обявяване на: 2017-09-01
  Виж повече
 • 3160.00 лв.
 • Земеделски имот
  3908 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 3.908 дка, в местността „До село”, съставляваща имот № 027036 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 027027, 000245, 027035, 027020, 027021
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
  Обявяване на: 2017-09-01
  Виж повече
 • 1480.00 лв.
 • Земеделски имот
  4299 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 4.299 дка, в местността „Крушака”, съставляваща имот № 038033 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 038034, 000314, 038021, 038017
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
  Обявяване на: 2017-09-01
  Виж повече
 • 1600.00 лв.
 • Земеделски имот
  9105 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 9.105 дка, в местността „Ормански път”, съставляваща имот № 066188 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 066187, 000269, 066189, 066081, 066080
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
  Обявяване на: 2017-09-01
  Виж повече
 • 3360.00 лв.
 • Земеделски имот
  1646 кв.м., Солища
  местност Турлата
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 79.08 лв.
 • Земеделски имот
  3167 кв.м., Солища
  местност Бърдцето-Стикъл
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 133.00 лв.
 • Земеделски имот
  1 кв.м., Солища
  местост СПУКАНОТО
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 67.92 лв.
 • Земеделски имот
  673 кв.м., Сливек
  с. Сливек, ул. "Велко Баев"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 01.08.2017 до 01.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-04
  Виж повече
 • 11625.00 лв.
 • Земеделски имот
  3233 кв.м., РУСЕ
  местност Христо Македонски,
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 6500.00 лв.
 • Земеделски имот
  4378 кв.м., РУСЕ
  местност ХРИСТО МАКЕДОНСКИ;
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-18
  Виж повече
 • 15900.00 лв.
 • Земеделски имот
  10279 кв.м., ШУМЕН
  кв. Дивдядово, ул. Карл Маркс
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 108336.00 лв.
 • Земеделски имот
  1926 кв.м., ПЕТРИЧ
  УЛ. "НЕИЗВЕСТНА", МЕСТНОСТ "ЛЮШНИЦА"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-04
  Виж повече
 • 127.50 лв.
 • Земеделски имот
  838 кв.м., СОФИЯ
  м. Студентски град
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-04
  Виж повече
 • 212250.00 лв.
 • Земеделски имот
  1593 кв.м., Банкя
  землището на с. Градоман, м. "Вирове"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-04
  Виж повече
 • 76275.00 лв.
 • Земеделски имот
  1350 кв.м., Иваново
  МЕСТНОСТ ГОЛЯМОТО РАВНИЩЕ - ИД 939/2013
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  1400 кв.м., Балювица
  землището на село Балювица
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 220.00 лв.
 • Земеделски имот
  2412 кв.м., Балювица
  землището на село Балювица
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 850.00 лв.
 • Земеделски имот
  15701 кв.м., СЛИВЕН
  местност Пандар бунар
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 01.07.2017 до 01.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-02
  Виж повече
 • 12000.00 лв.
 • Земеделски имот
  4499 кв.м., Поляново
  м. Джангозов алчак
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 02.07.2017 до 02.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-03
  Виж повече
 • 4200.00 лв.
 • Земеделски имот
  1333 кв.м., Кошарна
  МЕСТНОСТ ГОЛЯМТА ГОРА - ИД 489/2015
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 540.00 лв.
 • Земеделски имот
  6958 кв.м., Пчеларово

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 28.06.2017 до 28.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-31
  Виж повече
 • 56750.00 лв.
 • Земеделски имот
  8850 кв.м., Каменари

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.08.2017 до 11.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-12
  Виж повече
 • 2000.00 лв.
 • Земеделски имот
  3841 кв.м., ВАРНА
  гр. Варна, район Аспарухово, квартал "Галата" м-ст "Манол Чешме"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 223777.50 лв.
 • Земеделски имот
  4555 кв.м., Шипково
  с. Шипково, м. "Крушево", общ. Троян, обл. Ловеч
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 28.07.2017 до 28.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-29
  Виж повече
 • 42150.00 лв.
 • Земеделски имот
  437 кв.м., Изворово

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 1380.00 лв.
 • Земеделски имот
  607 кв.м., ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 24.07.2017 до 24.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-25
  Виж повече
 • 180.00 лв.
 • Земеделски имот
  40000 кв.м., Драгушиново
  с. Драгушиново, община Самоков, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-08
  Виж повече
 • 16960.00 лв.
 • Земеделски имот
  590 кв.м., Паталеница

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 148434.00 лв.
 • Земеделски имот
  4032 кв.м., РУСЕ
  местност Христо Македонски
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 6075.00 лв.
 • Земеделски имот
  5210 кв.м., Бяла
  ГР.БЯЛА, М-Т "ШЕЙБАЛИ"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 26.06.2017 до 26.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-27
  Виж повече
 • 5500.00 лв.
 • Земеделски имот
  3300 кв.м., Созопол
  м. Ликовуня
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.06.2017 до 26.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-27
  Виж повече
 • 34856.00 лв.
 • Земеделски имот
  4302 кв.м., Созопол
  м. Свети Илия
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.06.2017 до 26.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-27
  Виж повече
 • 33372.00 лв.
 • Земеделски имот
  1804 кв.м., Бенковски
  местността ШОНДАЛИЦА
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 28.06.2017 до 28.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-31
  Виж повече
 • 570.00 лв.
 • Земеделски имот
  4900 кв.м., Бенковски
  местността ПАМУКОВИЦА
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 28.06.2017 до 28.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-31
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  5400 кв.м., Боряна
  С.БОРЯНА, ОБЛ. ВАРНА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 26.06.2017 до 26.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-27
  Виж повече
 • 10125.00 лв.
 • Земеделски имот
  2865 кв.м., Красен
  МЕСТНОСТ ЧЕТВЪРТИТА ДУПКА - ИД 371/2013
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-11
  Виж повече
 • 3638.00 лв.
 • Земеделски имот
  2497 кв.м., Обзор
  м. "Иван Баир" /посочената цена е за 1/30 ид.ч./
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.06.2017 до 26.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-27
  Виж повече
 • 156.00 лв.
 • Земеделски имот
  6347 кв.м., Баня
  м. "Аланя" /посочената цена е за 1/6 ид.ч/
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.06.2017 до 26.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-27
  Виж повече
 • 1981.00 лв.
 • Земеделски имот
  14000 кв.м., Баня
  м. "Субаш" /посочената цена е за 1/6 ид.ч./
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.06.2017 до 26.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-27
  Виж повече
 • 4341.00 лв.