Всички имоти от категория Земеделски имот на търг от ЧСИ

 • Земеделски имот
  286885 кв.м., Добърчин

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 128739.00 лв.
 • Земеделски имот
  96605 кв.м., Брезе

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 54625.50 лв.
 • Земеделски имот
  140208 кв.м., Искрец

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 23150.25 лв.
 • Земеделски имот
  102938 кв.м., Искрец

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 54969.00 лв.
 • Земеделски имот
  103975 кв.м., Брезе

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 72198.00 лв.
 • Земеделски имот
  700 кв.м., Брестовене
  ул."Янтра"№5
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 33000.00 лв.
 • Земеделски имот
  8609 кв.м., ТЕТЕВЕН

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 05.11.2017 до 05.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-06
  Виж повече
 • 5358.40 лв.
 • Земеделски имот
  653 кв.м., Куклен
  с. Гълъбово, местност "Цигански дол"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 12180.00 лв.
 • Земеделски имот
  512 кв.м., Лозен
  местност Рудината
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 16200.00 лв.
 • Земеделски имот
  6862 кв.м., Лозен
  район Панчарево, местност Рудината
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 191400.00 лв.
 • Земеделски имот
  4457 кв.м., Долна Баня
  местност Чешмелия
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-22
  Виж повече
 • 16160.00 лв.
 • Земеделски имот
  4457 кв.м., Долна Баня
  местност Чешмелия
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-22
  Виж повече
 • 16160.00 лв.
 • Земеделски имот
  4457 кв.м., Долна Баня
  местност Чешмелия
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-22
  Виж повече
 • 16160.00 лв.
 • Земеделски имот
  4457 кв.м., Долна Баня
  местност Чешмелия
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-22
  Виж повече
 • 16160.00 лв.
 • Земеделски имот
  4457 кв.м., Долна Баня
  местност Чешмелия
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-22
  Виж повече
 • 16160.00 лв.
 • Земеделски имот
  4457 кв.м., Долна Баня
  местност Чешмелия
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-22
  Виж повече
 • 16160.00 лв.
 • Земеделски имот
  5192 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, район "Надежда", местност "НПЗ Илиянци - запад"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 120000.00 лв.
 • Земеделски имот
  5999 кв.м., Белоградец
  с. Белоградец, местност „Чукурлар“ с ЕКАТТЕ 03602, общ. Ветрино
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 2974.00 лв.
 • Земеделски имот
  2126 кв.м., Стойките
  местност ГОЛЯМА РЕКА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 559.33 лв.
 • Земеделски имот
  670 кв.м., Дерманци
  с. Дерманци
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 29.10.2017 до 29.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-30
  Виж повече
 • 2475.75 лв.
 • Земеделски имот
  8774 кв.м., Стойките
  местност ГОЛЯМА РЕКА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 1876.98 лв.
 • Земеделски имот
  11500 кв.м., Твърдица
  с.Твърдица, общ.Бургас, обл.Бургас, местност "Чекелията"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.11.2017 до 04.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-05
  Виж повече
 • 24480.00 лв.
 • Земеделски имот
  1349 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, местност Читърлъка, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1349 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, местност Читърлъка, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1349 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, местност Читърлъка, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1802 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, местност Червената пръст, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 8040.00 лв.
 • Земеделски имот
  1802 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, местност Червената пръст, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 8040.00 лв.
 • Земеделски имот
  30399 кв.м., Знаменосец
  общ. Раднево
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 04.11.2017 до 04.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-05
  Виж повече
 • 873750.00 лв.
 • Земеделски имот
  4511 кв.м., Подлес

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 4992.00 лв.
 • Земеделски имот
  10385 кв.м., Подлес

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 9064.00 лв.
 • Земеделски имот
  2068 кв.м., Флорентин

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1177.50 лв.
 • Земеделски имот
  2026 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  м. "Джампалица"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 17.10.2017 до 17.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-20
  Виж повече
 • 30765.00 лв.
 • Земеделски имот
  39149 кв.м., Ореховица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 23700.00 лв.
 • Земеделски имот
  127 кв.м., Ореховица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 77220.00 лв.
 • Земеделски имот
  4889 кв.м., Ореховица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 2940.00 лв.
 • Земеделски имот
  5001 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, местност Липака, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 24.10.2017 до 24.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-27
  Виж повече
 • 37800.00 лв.
 • Земеделски имот
  1010 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, м-т Бузлуджа, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 24.10.2017 до 24.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-27
  Виж повече
 • 17280.00 лв.
 • Земеделски имот
  395158 кв.м., Долно Черковище
  М-Т З-ЩЕНА С.Д.ЧЕРКОВИЩЕ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.10.2017 до 22.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-23
  Виж повече
 • 90000.00 лв.
 • Земеделски имот
  314431 кв.м., Долно Черковище
  М-Т З-ЩЕНА С.Д.ЧЕРКОВИЩЕ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.10.2017 до 22.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-23
  Виж повече
 • 72000.00 лв.
 • Земеделски имот
  209627 кв.м., Долно Черковище
  М-Т З-ЩЕНА С.Д.ЧЕРКОВИЩЕ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.10.2017 до 22.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-23
  Виж повече
 • 48000.00 лв.
 • Земеделски имот
  209628 кв.м., Долно Черковище
  М-Т З-ЩЕНА С.Д.ЧЕРКОВИЩЕ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.10.2017 до 22.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-23
  Виж повече
 • 48000.00 лв.
 • Земеделски имот
  6623 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, м-т МИШКЕФА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 24.10.2017 до 24.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-27
  Виж повече
 • 51000.00 лв.
 • Земеделски имот
  967 кв.м., Редина

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.10.2017 до 14.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-15
  Виж повече
 • 943.00 лв.
 • Земеделски имот
  967 кв.м., Редина

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.10.2017 до 14.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-15
  Виж повече
 • 943.00 лв.
 • Земеделски имот
  967 кв.м., Редина

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.10.2017 до 14.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-15
  Виж повече
 • 943.00 лв.
 • Земеделски имот
  7812 кв.м., Мусачево
  местност "Ормано"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.10.2017 до 15.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-16
  Виж повече
 • 169050.00 лв.
 • Земеделски имот
  650 кв.м., Нови хан
  с.Нови хан, община Елин Пелин, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-22
  Виж повече
 • 49720.00 лв.
 • Земеделски имот
  1750 кв.м., Владимирово
  632-2013-ДВОРНО МЯСТО, ВЕДНО С ПОСТРОЕНА КЪЩА
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 5025.00 лв.
 • Земеделски имот
  2412 кв.м., Балювица
  землището на с. Балювица
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 680.00 лв.
 • Земеделски имот
  112 кв.м., ПЕЩЕРА

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 693.00 лв.
 • Земеделски имот
  18 кв.м., ПЕЩЕРА
  "Язовир Батак"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 113.25 лв.
 • Земеделски имот
  776 кв.м., ПЕЩЕРА
  "Язовир Батак"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 4895.25 лв.
 • Земеделски имот
  596 кв.м., ПЕЩЕРА
  "Язовир Батак"
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 3759.75 лв.
 • Земеделски имот
  1122 кв.м., БЕРКОВИЦА
  местност "Калешница"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 6090.00 лв.
 • Земеделски имот
  7084 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, местност "Оникилика"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.10.2017 до 15.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-16
  Виж повече
 • 174000.00 лв.
 • Земеделски имот
  4000 кв.м., Маточина
  М-Т БЛАГУНСКО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 1800.00 лв.
 • Земеделски имот
  1800 кв.м., Маточина
  М-Т ДЕРЕТО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 750.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Маточина
  М-Т ДЕРЕТО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  2001 кв.м., Маточина
  М-Т ДЕРЕТО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Маточина
  М-Т ДЕРЕТО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Маточина
  М-Т ДЕРЕТО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Маточина
  М-Т ДЕРЕТО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Маточина
  М-Т ДЕРЕТО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Маточина
  М-Т ДЕРЕТО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Маточина
  М-Т ДЕРЕТО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Маточина
  М-Т ДЕРЕТО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  600 кв.м., ВАРНА
  Дилбер чешма
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 2300.00 лв.
 • Земеделски имот
  3885 кв.м., Годлево
  общ. Разлог, м. "Полене"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 10.10.2017 до 10.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-13
  Виж повече
 • 1498.00 лв.
 • Земеделски имот
  3273 кв.м., Годлево
  общ. Разлог, м. "Царнако"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 10.10.2017 до 10.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-13
  Виж повече
 • 1262.00 лв.
 • Земеделски имот
  2448 кв.м., Годлево
  общ. Разлог, м. "Иловица"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 10.10.2017 до 10.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-13
  Виж повече
 • 950.00 лв.
 • Земеделски имот
  1700 кв.м., Годлево
  общ. Разлог, м. "Раденовец"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 10.10.2017 до 10.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-13
  Виж повече
 • 657.00 лв.
 • Земеделски имот
  1527 кв.м., Годлево
  общ. Разлог, м. "Царнако"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 10.10.2017 до 10.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-13
  Виж повече
 • 590.00 лв.
 • Земеделски имот
  1245 кв.м., Годлево
  общ. Разлог, м. "Поповица"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 10.10.2017 до 10.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-13
  Виж повече
 • 483.00 лв.
 • Земеделски имот
  1058 кв.м., Годлево
  общ. Разлог, м. "Милтенецо"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 10.10.2017 до 10.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-13
  Виж повече
 • 416.00 лв.
 • Земеделски имот
  1017 кв.м., СВИЛЕНГРАД
  М-Т МУМНЕВО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.10.2017 до 15.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-16
  Виж повече
 • 600.00 лв.
 • Земеделски имот
  869 кв.м., СВИЛЕНГРАД
  М-Т МУМНЕВО
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.10.2017 до 15.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-16
  Виж повече
 • 600.00 лв.
 • Земеделски имот
  2135 кв.м., Оходен

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 14.10.2017 до 14.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-15
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  707 кв.м., РУСЕ
  местност ГЪЛЪБЕЦ;
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 585.00 лв.
 • Земеделски имот
  3483 кв.м., Пиргово

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 864.00 лв.
 • Земеделски имот
  9823 кв.м., Вълче поле
  м. "ПЕТРОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 1248.00 лв.
 • Земеделски имот
  9098 кв.м., Плана
  м. Газянчето - 1/2 ид.ч.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 2889.75 лв.
 • Земеделски имот
  10299 кв.м., Плана
  м. Борчето - 1/2 ид.ч.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 4245.75 лв.
 • Земеделски имот
  1300 кв.м., Вълче поле
  м. "САЗЛЪДЕРЕ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 166.00 лв.
 • Земеделски имот
  3303 кв.м., Вълче поле
  м. "САЗЛЪДЕРЕ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 420.00 лв.
 • Земеделски имот
  3424 кв.м., Вълче поле
  м. "ПОПОВ ЧАИР"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 435.00 лв.
 • Земеделски имот
  523 кв.м., Караманово
  МЕСТНОСТ ЛОЗЯТА - ИД 768/2013
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 330.00 лв.
 • Земеделски имот
  5000 кв.м., Вълче поле
  м. "КОПАНИ НИВИ1"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 636.00 лв.
 • Земеделски имот
  1032 кв.м., Вълче поле
  м. "ПРЪСТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 132.00 лв.
 • Земеделски имот
  4006 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  м. "Джампалица"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 6891.00 лв.
 • Земеделски имот
  1500 кв.м., Рилци
  общ. Благоевград
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 2019.00 лв.
 • Земеделски имот
  1206 кв.м., Вълче поле
  м. "САЯТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 154.00 лв.
 • Земеделски имот
  1812 кв.м., Българчево
  м. "Веляко"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 24772.00 лв.
 • Земеделски имот
  11126 кв.м., Лакатник
  село Лакатник, община Своге, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.10.2017 до 14.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-15
  Виж повече
 • 2312.00 лв.
 • Земеделски имот
  10798 кв.м., Вълче поле
  м-ст Пръста
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 1371.00 лв.
 • Земеделски имот
  2938 кв.м., Враняк

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 03.10.2017 до 03.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-06
  Виж повече
 • 1360.00 лв.
 • Земеделски имот
  3993 кв.м., Вълче поле
  м. Чиирите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-22
  Виж повече
 • 507.00 лв.
 • Земеделски имот
  2007 кв.м., Вълче поле
  м. Чиирите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-22
  Виж повече
 • 255.00 лв.
 • Земеделски имот
  500 кв.м., Вълче поле
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-22
  Виж повече
 • 64.00 лв.
 • Земеделски имот
  652 кв.м., Вълче поле
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-22
  Виж повече
 • 83.00 лв.
 • Земеделски имот
  4531 кв.м., Вълче поле
  м. Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 21.10.2017 до 21.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-22
  Виж повече
 • 576.00 лв.