Всички имоти от категория Земеделски имот на търг от ЧСИ

 • Земеделски имот
  7448 кв.м., Огнен
  с.Огнен, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, местност "До село"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 4468.80 лв.
 • Земеделски имот
  3500 кв.м., Есен
  с.Есен, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, местност "Дорук тарла"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 1680.00 лв.
 • Земеделски имот
  4100 кв.м., Есен
  с.Есен, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, местност "Дамладжата"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 1476.00 лв.
 • Земеделски имот
  3075 кв.м., Есен
  с.Есен, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, местност "Гевиси гьол"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 1296.00 лв.
 • Земеделски имот
  1129 кв.м., Есен
  с.Есен, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, местност "Гевиси гьол"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 480.00 лв.
 • Земеделски имот
  1984 кв.м., Есен
  с.Есен, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, местност "Гевиси гьол"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 840.00 лв.
 • Земеделски имот
  2567 кв.м., Есен
  с.Есен, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, местност "Кътладжата"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 1236.00 лв.
 • Земеделски имот
  9608 кв.м., ЦАРЕВО
  гр.Царево, местност "Елхов дол"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-28
  Виж повече
 • 43410.00 лв.
 • Земеделски имот
  2006 кв.м., Тънково
  м. Чекеков чеир
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 381.00 лв.
 • Земеделски имот
  2604 кв.м., Зорница
  с.Зорница, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Везир баир"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 1248.00 лв.
 • Земеделски имот
  1315 кв.м., Зорница
  с.Зорница, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Везир баир"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 636.00 лв.
 • Земеделски имот
  1260 кв.м., Зорница
  с.Зорница, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Везир баир"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 600.00 лв.
 • Земеделски имот
  10002 кв.м., Кубадин

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 6000.00 лв.
 • Земеделски имот
  4800 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, кв. Маслово, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 45000.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, кв. Маслово, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 37500.00 лв.
 • Земеделски имот
  25803 кв.м., Копиловци
  местност "Кожин дол"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 17.02.2017 до 17.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-20
  Виж повече
 • 20592.00 лв.
 • Земеделски имот
  400 кв.м., Мърчево
  местност "Дудовете"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 17.02.2017 до 17.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-20
  Виж повече
 • 360.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Ерден
  местност "Делниците"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 17.02.2017 до 17.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-20
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  7084 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, местност "Оникилики"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.02.2017 до 22.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-23
  Виж повече
 • 242000.00 лв.
 • Земеделски имот
  635 кв.м., Борино
  ГОРИ И ХРАСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, М. ПАНДЪКЛЪ
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 13.03.2017 до 13.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-14
  Виж повече
 • 304.80 лв.
 • Земеделски имот
  11200 кв.м., Горица
  с. Горица, община Бяла, област Варненска, местността „Светерица”
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 15.02.2017 до 15.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-16
  Виж повече
 • 98574.00 лв.
 • Земеделски имот
  3002 кв.м., Смядово
  местност „Нови лозя”
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 12.03.2017 до 12.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-13
  Виж повече
 • 208.00 лв.
 • Земеделски имот
  5500 кв.м., РУСЕ

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 32100.00 лв.
 • Земеделски имот
  1244 кв.м., Забърдо
  ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ, М. АЙДАРИЦА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 04.03.2017 до 04.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-05
  Виж повече
 • 597.00 лв.
 • Земеделски имот
  409 кв.м., Забърдо
  ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ, М. МАЛКА КОДЖЕМАНИЦА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 04.03.2017 до 04.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-05
  Виж повече
 • 147.00 лв.
 • Земеделски имот
  289 кв.м., Забърдо
  ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ, М. МАНДРИТЕ
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 04.03.2017 до 04.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-05
  Виж повече
 • 138.60 лв.
 • Земеделски имот
  1483 кв.м., СОФИЯ
  Филиповци, м. Стубело
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.02.2017 до 16.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-17
  Виж повече
 • 25133.33 лв.
 • Земеделски имот
  4075 кв.м., Близнаци
  с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, м-т "Старите лозя"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 80000.00 лв.
 • Земеделски имот
  8000 кв.м., Близнаци
  с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 480000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1760 кв.м., Игнатиево
  с. Игнатиево, общ.Аксаково, обл.Варна
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 7500.00 лв.
 • Земеделски имот
  534 кв.м., ВАРНА
  ГР.ВАРНА, М.ШАШКЪНА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 13.02.2017 до 13.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-14
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Земеделски имот
  7040 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, местност Голям Мехалич
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 10.02.2017 до 10.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-13
  Виж повече
 • 13000.00 лв.
 • Земеделски имот
  5244 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, местност Гюн Гюрмес
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 10.02.2017 до 10.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-13
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1113 кв.м., ПЕТРИЧ
  УЛ. "НЕИЗВЕСТНА", МЕСТНОСТ "КОЗЛЕК"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 14.02.2017 до 14.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-15
  Виж повече
 • 532.50 лв.
 • Земеделски имот
  1926 кв.м., ПЕТРИЧ
  УЛ. "НЕИЗВЕСТНА", МЕСТНОСТ "ЛЯШНИЦА"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 14.02.2017 до 14.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-15
  Виж повече
 • 102.00 лв.
 • Земеделски имот
  739 кв.м., ПЛЕВЕН
  МЕСТНОСТТА ПЛОЧАТА
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 16.02.2017 до 16.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-17
  Виж повече
 • 3049.00 лв.
 • Земеделски имот
  23508 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, Северна промишлена зона, местност "Мадика"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 575760.00 лв.
 • Земеделски имот
  9837 кв.м., Твърдица

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 09.02.2017 до 09.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-10
  Виж повече
 • 2365.44 лв.
 • Земеделски имот
  1600 кв.м., Твърдица

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 09.02.2017 до 09.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-10
  Виж повече
 • 1228.80 лв.
 • Земеделски имот
  2580 кв.м., Рупци

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 09.02.2017 до 09.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-10
  Виж повече
 • 58146.00 лв.
 • Земеделски имот
  270 кв.м., Китен
  м-ст Стари лозя
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 23.02.2017 до 23.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-24
  Виж повече
 • 200.00 лв.
 • Земеделски имот
  4998 кв.м., Нисово

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 16.02.2017 до 16.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-17
  Виж повече
 • 600.00 лв.
 • Земеделски имот
  3865 кв.м., Добровница

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 09.02.2017 до 09.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-10
  Виж повече
 • 29820.00 лв.
 • Земеделски имот
  1802 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, м-т Червената пръст, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 10.02.2017 до 10.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-13
  Виж повече
 • 13500.00 лв.
 • Земеделски имот
  1802 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, м-т Червената пръст, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 10.02.2017 до 10.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-13
  Виж повече
 • 13500.00 лв.
 • Земеделски имот
  1030 кв.м., Голям чардак
  местност Палатките
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 825.00 лв.
 • Земеделски имот
  1349 кв.м., Кошарица
  С. КОШАРИЦА, М-Т ЧИТЪРЛЪКА, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 10.02.2017 до 10.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-13
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1349 кв.м., Кошарица
  С. КОШАРИЦА, М-Т ЧИТЪРЛЪКА, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 10.02.2017 до 10.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-13
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1349 кв.м., Кошарица
  С. КОШАРИЦА, М-Т ЧИТЪРЛЪКА, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 10.02.2017 до 10.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-13
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Земеделски имот
  650 кв.м., Нови хан
  с. Нови Хан, община Елин Пелин, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 81785.00 лв.
 • Земеделски имот
  5667 кв.м., Черково
  общ. Карнобат
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 08.02.2017 до 08.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-09
  Виж повече
 • 5580.00 лв.
 • Земеделски имот
  1 кв.м., КАРНОБАТ
  м. Маринката
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 08.02.2017 до 08.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-09
  Виж повече
 • 103.00 лв.
 • Земеделски имот
  6697 кв.м., Бачево
  общ. Разлог
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 10.02.2017 до 10.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-13
  Виж повече
 • 10242.00 лв.
 • Земеделски имот
  3255 кв.м., Гроздьово
  м-ст Вирищата
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 09.02.2017 до 09.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-10
  Виж повече
 • 2010.00 лв.
 • Земеделски имот
  1840 кв.м., Дъбравино
  м-ст Домузлука
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 09.02.2017 до 09.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-10
  Виж повече
 • 1125.00 лв.
 • Земеделски имот
  686 кв.м., Дъбравино
  м-ст Караада
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 09.02.2017 до 09.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-10
  Виж повече
 • 450.00 лв.
 • Земеделски имот
  1341 кв.м., Дъбравино
  м-ст Стари лозя
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 09.02.2017 до 09.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-10
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  3000 кв.м., Дъбравино
  м-ст Вирищата
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 09.02.2017 до 09.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-10
  Виж повече
 • 1800.00 лв.
 • Земеделски имот
  6623 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, м-т МИШКЕФА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 09.02.2017 до 09.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-10
  Виж повече
 • 86025.00 лв.
 • Земеделски имот
  3000 кв.м., Чеплетен
  М. ГЬОРГОВО
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 1350.00 лв.
 • Земеделски имот
  607 кв.м., ГОРНА ОРЯХОВИЦА

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 08.02.2017 до 08.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-09
  Виж повече
 • 1020.00 лв.
 • Земеделски имот
  2228 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  м. "Проевски чифлик - Ш.21"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 07.02.2017 до 07.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-08
  Виж повече
 • 33081.00 лв.
 • Земеделски имот
  4300 кв.м., СМОЛЯН
  1/4 идеална част от ИГЛОЛИСТНА ГОРА, М. ПРИСОЯ
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 26.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 959.76 лв.
 • Земеделски имот
  2201 кв.м., СМОЛЯН
  1/8 идеална част от ИГЛОЛИСТНА ГОРА, М. ДИМОВ ПОЖАР
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 26.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 491.26 лв.
 • Земеделски имот
  15733 кв.м., СМОЛЯН
  1/8 идеална част от ИГЛОЛИСТНА ГОРА, М. ДИМОВ ПОЖАР
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 26.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 3511.61 лв.
 • Земеделски имот
  21501 кв.м., СМОЛЯН
  1/8 идеална част от ИГЛОЛИСТНА ГОРА, М. ДИМОВ ПОЖАР
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 26.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 4799.02 лв.
 • Земеделски имот
  15547 кв.м., СМОЛЯН
  1/4 идеална част от ИГЛОЛИСТНА ГОРА, М. ДИМОВ ПОЖАР
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 26.02.2017 до 28.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-29
  Виж повече
 • 1735.05 лв.
 • Земеделски имот
  6924 кв.м., Попица

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 02.02.2017 до 02.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-06
  Виж повече
 • 65000.00 лв.
 • Земеделски имот
  6837 кв.м., Попица

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 02.02.2017 до 02.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-06
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Земеделски имот
  587 кв.м., Попица

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 02.02.2017 до 02.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-06
  Виж повече
 • 3400.00 лв.
 • Земеделски имот
  4578 кв.м., Попица

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 02.02.2017 до 02.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-06
  Виж повече
 • 21000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1769 кв.м., Попица

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 02.02.2017 до 02.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-06
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1769 кв.м., Попица

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 02.02.2017 до 02.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-06
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Земеделски имот
  803 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, ул. Първи май № 26
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.02.2017 до 06.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-07
  Виж повече
 • 26580.00 лв.
 • Земеделски имот
  2502 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица м-т До село, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.02.2017 до 06.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-07
  Виж повече
 • 26880.00 лв.
 • Земеделски имот
  5 кв.м., Бата
  с. Бата, местността "Чернозема"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.02.2017 до 07.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-08
  Виж повече
 • 1500.00 лв.
 • Земеделски имот
  670 кв.м., Сандрово

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 02.02.2017 до 02.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-03
  Виж повече
 • 32040.00 лв.
 • Земеделски имот
  2549 кв.м., Поповци
  Община Габрово
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 07.02.2017 до 07.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-08
  Виж повече
 • 110000.00 лв.
 • Земеделски имот
  971 кв.м., Богьовци
  село Богьовци, община Костинброд, Софийска област
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 63615.00 лв.
 • Земеделски имот
  2538 кв.м., Богьовци
  село Богьовци, община Костинброд, Софийска област, "Стопански двор"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 87175.00 лв.
 • Земеделски имот
  2810 кв.м., Богьовци
  село Богьовци, община Костинброд, Софийска област, "Стопански двор"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 22345.00 лв.
 • Земеделски имот
  4154 кв.м., Богьовци
  село Богьовци, община Костинброд, Софийска област, "Стопански двор"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 33100.00 лв.
 • Земеделски имот
  5058 кв.м., Богьовци
  село Богьовци, община Костинброд, Софийска област, "Стопански двор"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 131980.00 лв.
 • Земеделски имот
  5434 кв.м., Богьовци
  село Богьовци, община Костинброд, Софийска област, "Стопански двор"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 59900.00 лв.
 • Земеделски имот
  2216 кв.м., Богьовци
  село Богьовци, община Костинброд, Софийска област, "Стопански двор"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 20.02.2017 до 20.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-21
  Виж повече
 • 17650.00 лв.
 • Земеделски имот
  8000 кв.м., Дянково
  Стопански двор
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 01.02.2017 до 01.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-02
  Виж повече
 • 66450.00 лв.
 • Земеделски имот
  9624 кв.м., Дянково
  Стопански двор
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 01.02.2017 до 01.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-02
  Виж повече
 • 77625.00 лв.
 • Земеделски имот
  732 кв.м., Стрелча

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-22
  Виж повече
 • 55425.00 лв.
 • Земеделски имот
  823 кв.м., Стрелча

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-22
  Виж повече
 • 62325.00 лв.
 • Земеделски имот
  823 кв.м., Стрелча

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-22
  Виж повече
 • 62475.00 лв.
 • Земеделски имот
  1205 кв.м., Стрелча

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-22
  Виж повече
 • 91757.00 лв.
 • Земеделски имот
  732 кв.м., Стрелча

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-22
  Виж повече
 • 51450.00 лв.
 • Земеделски имот
  913 кв.м., Стрелча

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-22
  Виж повече
 • 79200.00 лв.
 • Земеделски имот
  8000 кв.м., Дянково
  Стопански двор
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 01.02.2017 до 01.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-02
  Виж повече
 • 66450.00 лв.
 • Земеделски имот
  9624 кв.м., Дянково
  Стопански двор
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 01.02.2017 до 01.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-02
  Виж повече
 • 77625.00 лв.
 • Земеделски имот
  448 кв.м., ДОБРИЧ
  местност ГААЗИ БАБА
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 09.02.2017 до 09.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-10
  Виж повече
 • 2025.00 лв.
 • Земеделски имот
  553 кв.м., ТЪРГОВИЩЕ
  кв. Бряг
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 08.02.2017 до 08.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-09
  Виж повече
 • 28050.00 лв.
 • Земеделски имот
  554 кв.м., ТЪРГОВИЩЕ
  кв. Бряг
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 08.02.2017 до 08.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-09
  Виж повече
 • 28050.00 лв.
 • Земеделски имот
  1484 кв.м., Жиленци
  БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 07.02.2017 до 07.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-08
  Виж повече
 • 1804.00 лв.
 • Земеделски имот
  1620 кв.м., Жиленци
  БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 07.02.2017 до 07.03.2017
  Обявяване на: 2017-03-08
  Виж повече
 • 1968.00 лв.