Всички имоти от категория Земеделски имот на търг от ЧСИ

 • Земеделски имот
  5667 кв.м., Черково
  с.Черкоево, общ.Карнобат, обл.Бургас
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.06.2017 до 18.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-19
  Виж повече
 • 1555.00 лв.
 • Земеделски имот
  967 кв.м., Редина
  МЕСТНОСТ "ШУРДИЛИЦА"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 1179.00 лв.
 • Земеделски имот
  967 кв.м., Редина
  МЕСТНОСТ "ШУРДИЛИЦА"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 1179.00 лв.
 • Земеделски имот
  967 кв.м., Редина
  МЕСТНОСТ "ШУРДИЛИЦА"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 1179.00 лв.
 • Земеделски имот
  967 кв.м., Редина
  МЕСТНОСТ "ШУРДИЛИЦА"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 1179.00 лв.
 • Земеделски имот
  967 кв.м., Редина
  МЕСТНОСТ "ШУРДИЛИЦА"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 1179.00 лв.
 • Земеделски имот
  8862 кв.м., Тънково
  с. Тънково м-т Боруна, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.06.2017 до 26.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-27
  Виж повече
 • 15180.00 лв.
 • Земеделски имот
  1500 кв.м., Тополчане
  с.Тополчане общ.Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 34800.00 лв.
 • Земеделски имот
  4430 кв.м., Тънково
  с. Тънково м-т Боруна, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.06.2017 до 26.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-27
  Виж повече
 • 9108.00 лв.
 • Земеделски имот
  412 кв.м., Алеково
  местност „НОВИТЕ ЛОЗЯ
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 547.50 лв.
 • Земеделски имот
  1749 кв.м., Алеково
  местността „Парачала“
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 2625.00 лв.
 • Земеделски имот
  3000 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  м. Колибар чешма
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 300.00 лв.
 • Земеделски имот
  652 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  м. Старите лозя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 66.00 лв.
 • Земеделски имот
  716 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  м. Старите лозя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 72.00 лв.
 • Земеделски имот
  460 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  м. Мандалака
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 48.00 лв.
 • Земеделски имот
  1681 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  м. Мандалака
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 168.00 лв.
 • Земеделски имот
  1140 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  м. Старите лозя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 56.00 лв.
 • Земеделски имот
  7706 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  м. Мандалка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 380.00 лв.
 • Земеделски имот
  1667 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  м. Баш чардак
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 80.00 лв.
 • Земеделски имот
  5002 кв.м., Баня
  с.Баня, общ.Несебър, обл.Бургас, местност "Джелеп"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 19.06.2017 до 19.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-20
  Виж повече
 • 8640.00 лв.
 • Земеделски имот
  788 кв.м., РАЗГРАД
  местност Простор
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 09.06.2017 до 10.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-11
  Виж повече
 • 2925.00 лв.
 • Земеделски имот
  11200 кв.м., Горица
  с. Горица, община Бяла, област Варненска, местността „Светерица”
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 10.06.2017 до 10.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-11
  Виж повече
 • 63120.00 лв.
 • Земеделски имот
  350 кв.м., Долна Баня
  гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, в стопанския двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 17.06.2017 до 17.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-18
  Виж повече
 • 11780.00 лв.
 • Земеделски имот
  420 кв.м., Долна Баня
  гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, в стопанския двор на бившето ТКЗС, в местността „Чакърово стопанство"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 17.06.2017 до 17.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-18
  Виж повече
 • 12940.00 лв.
 • Земеделски имот
  21946 кв.м., Кошов

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-28
  Виж повече
 • 151005.00 лв.
 • Земеделски имот
  4203 кв.м., Баня
  с. Баня, м."Горни Чехриман"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.06.2017 до 07.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-10
  Виж повече
 • 16800.00 лв.
 • Земеделски имот
  11702 кв.м., Стожер

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 20.06.2017 до 20.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-21
  Виж повече
 • 22350.00 лв.
 • Земеделски имот
  2091 кв.м., Любимец

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 45500.00 лв.
 • Земеделски имот
  11056 кв.м., ВИДИН
  ул. Цар Иван Асен ІІ №148
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 128640.00 лв.
 • Земеделски имот
  7502 кв.м., Шуменци

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 3376.00 лв.
 • Земеделски имот
  960 кв.м., Бабово

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 3360.00 лв.
 • Земеделски имот
  9823 кв.м., Вълче поле
  местност "ПЕТРОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 24.06.2017 до 24.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-25
  Виж повече
 • 1385.60 лв.
 • Земеделски имот
  1300 кв.м., Вълче поле
  местност "САЗЛЪДЕРЕ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 24.06.2017 до 24.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-25
  Виж повече
 • 184.00 лв.
 • Земеделски имот
  3303 кв.м., Вълче поле
  местност "САЗЛЪДЕРЕ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 24.06.2017 до 24.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-25
  Виж повече
 • 466.40 лв.
 • Земеделски имот
  3424 кв.м., Вълче поле
  местност "ПОПОВ ЧАИР"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 24.06.2017 до 24.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-25
  Виж повече
 • 483.20 лв.
 • Земеделски имот
  5000 кв.м., Вълче поле
  местност "КОПАНИ НИВИ1"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 24.06.2017 до 24.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-25
  Виж повече
 • 705.60 лв.
 • Земеделски имот
  1032 кв.м., Вълче поле
  местност "ПРЪСТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 24.06.2017 до 24.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-25
  Виж повече
 • 145.60 лв.
 • Земеделски имот
  1157 кв.м., ТЕТЕВЕН

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.06.2017 до 18.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-19
  Виж повече
 • 288.00 лв.
 • Земеделски имот
  1206 кв.м., Вълче поле
  местност "САЯТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 24.06.2017 до 24.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-25
  Виж повече
 • 170.40 лв.
 • Земеделски имот
  3289 кв.м., ТЕТЕВЕН

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.06.2017 до 18.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-19
  Виж повече
 • 1027.50 лв.
 • Земеделски имот
  9999 кв.м., ТЕТЕВЕН

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.06.2017 до 18.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-19
  Виж повече
 • 2502.00 лв.
 • Земеделски имот
  597 кв.м., Вълче поле
  местност "САЯТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 24.06.2017 до 24.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-25
  Виж повече
 • 84.00 лв.
 • Земеделски имот
  1017 кв.м., Оряховица

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 1606.66 лв.
 • Земеделски имот
  3000 кв.м., Чеплетен
  1/2 идеална част от ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, М. ГЬОРГОВО
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 18.06.2017 до 18.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-19
  Виж повече
 • 1080.00 лв.
 • Земеделски имот
  892 кв.м., СМОЛЯН
  ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 18.06.2017 до 18.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-19
  Виж повече
 • 802.80 лв.
 • Земеделски имот
  635 кв.м., Борино
  ГОРИ И ХРАСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ, М. ПАНДЪКЛЪ
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 17.06.2017 до 17.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-18
  Виж повече
 • 275.00 лв.
 • Земеделски имот
  7500 кв.м., Китен
  гр.Китен, общ.Приморско, местност ММЦ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Земеделски имот
  3993 кв.м., Вълче поле
  м. Чиирите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 18.06.2017 до 18.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-19
  Виж повече
 • 563.20 лв.
 • Земеделски имот
  2007 кв.м., Вълче поле
  м. Чиирите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 18.06.2017 до 18.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-19
  Виж повече
 • 283.20 лв.
 • Земеделски имот
  500 кв.м., Върбица
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 18.06.2017 до 18.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-19
  Виж повече
 • 70.40 лв.
 • Земеделски имот
  652 кв.м., Вълче поле
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 18.06.2017 до 18.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-19
  Виж повече
 • 92.00 лв.
 • Земеделски имот
  17000 кв.м., ПЛЕВЕН
  местността "Бъчвата"
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 28.07.2017 до 28.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-29
  Виж повече
 • 17880.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Вълче поле
  М. "МАРКОВ ЧАИР"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 19.06.2017 до 19.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-20
  Виж повече
 • 141.60 лв.
 • Земеделски имот
  28228 кв.м., Вълче поле
  М. "ГРАМАТИЧКО ДЕРЕ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 19.06.2017 до 19.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-20
  Виж повече
 • 3980.80 лв.
 • Земеделски имот
  6402 кв.м., Вълче поле
  М."ЧУКАРЯ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 19.06.2017 до 19.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-20
  Виж повече
 • 903.20 лв.
 • Земеделски имот
  3474 кв.м., Вълче поле
  м. "БАРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 19.06.2017 до 19.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-20
  Виж повече
 • 490.40 лв.
 • Земеделски имот
  6717 кв.м., Вълче поле
  м. "БАРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 19.06.2017 до 19.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-20
  Виж повече
 • 947.20 лв.
 • Земеделски имот
  1950 кв.м., Вълче поле
  м. "БАРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 19.06.2017 до 19.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-20
  Виж повече
 • 275.20 лв.
 • Земеделски имот
  1323 кв.м., РАЗГРАД
  гр.Разград, местност НОВИТЕ ЛОЗЯ
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 2251.50 лв.
 • Земеделски имот
  1488 кв.м., ДОБРИЧ

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 1845.00 лв.
 • Земеделски имот
  0 кв.м., Драката
  с. Драката, общ. Струмяни
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 4536.00 лв.
 • Земеделски имот
  0 кв.м., Микрево
  с. Микрево, общ. Струмяни
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 1228.50 лв.
 • Земеделски имот
  0 кв.м., Микрево
  с. Микрево, общ. Струмяни
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 3120.75 лв.
 • Земеделски имот
  112 кв.м., СЕВЛИЕВО
  Сенник
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 28.05.2017 до 28.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-29
  Виж повече
 • 5250.00 лв.
 • Земеделски имот
  2302 кв.м., СЕВЛИЕВО
  Сенник
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 28.05.2017 до 28.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-29
  Виж повече
 • 4875.00 лв.
 • Земеделски имот
  6000 кв.м., Росен
  с. Росен, общ. Созопол, м. "Иригичит"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 512.00 лв.
 • Земеделски имот
  432 кв.м., БУРГАС
  гр. Бургас, м. "Герена"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 640.00 лв.
 • Земеделски имот
  4500 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  м. "Баларбаши"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 4685.00 лв.
 • Земеделски имот
  670 кв.м., Дерманци
  с. Дерманци
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 1523.25 лв.
 • Земеделски имот
  550 кв.м., Аврен
  С. ЮНАК, ОБЩ. АВРЕН
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 278.00 лв.
 • Земеделски имот
  31399 кв.м., Плаково

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 2260.72 лв.
 • Земеделски имот
  18300 кв.м., Плаково

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 1317.60 лв.
 • Земеделски имот
  23000 кв.м., Велчево

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 1656.00 лв.
 • Земеделски имот
  20477 кв.м., Раковица

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 45375.00 лв.
 • Земеделски имот
  734 кв.м., Самотино

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 530.76 лв.
 • Земеделски имот
  4998 кв.м., Лесново

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 13920.00 лв.
 • Земеделски имот
  4998 кв.м., Лесново

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 13920.00 лв.
 • Земеделски имот
  4998 кв.м., Лесново

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 13920.00 лв.
 • Земеделски имот
  4998 кв.м., Лесново

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 13920.00 лв.
 • Земеделски имот
  4998 кв.м., Лесново

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 13920.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., Тръстеник

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 1500.00 лв.
 • Земеделски имот
  7501 кв.м., БЯЛА

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 28.05.2017 до 28.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-29
  Виж повече
 • 1125.00 лв.
 • Земеделски имот
  3216 кв.м., Мрамор
  м. Банишора
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.05.2017 до 27.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-28
  Виж повече
 • 15600.00 лв.
 • Земеделски имот
  1483 кв.м., СОФИЯ
  Филиповци, м. Стубело - 13/36 ид.ч. от поземлен имот
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.05.2017 до 27.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-28
  Виж повече
 • 20106.40 лв.
 • Земеделски имот
  4300 кв.м., СМОЛЯН
  1/4 идеална част от ИГЛОЛИСТНА ГОРА, М. ПРИСОЯ
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 04.06.2017 до 04.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-05
  Виж повече
 • 864.00 лв.
 • Земеделски имот
  2201 кв.м., СМОЛЯН
  1/8 идеална част от ИГЛОЛИСТНА ГОРА, М. ДИМОВ ПОЖАР
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 04.06.2017 до 04.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-05
  Виж повече
 • 450.00 лв.
 • Земеделски имот
  15733 кв.м., СМОЛЯН
  1/8идеална част от ЛИВАДА, М. ДИМОВ ПОЖАР
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 04.06.2017 до 04.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-05
  Виж повече
 • 3240.00 лв.
 • Земеделски имот
  21501 кв.м., СМОЛЯН
  1/8 идеална част от ИГЛОЛИСТНА ГОРА, М. ДИМОВ ПОЖАР
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 04.06.2017 до 04.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-05
  Виж повече
 • 4320.00 лв.
 • Земеделски имот
  15547 кв.м., СМОЛЯН
  1/8 идеална част от ИГЛОЛИСТНА ГОРА, М. ДИМОВ ПОЖАР
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 04.06.2017 до 04.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-05
  Виж повече
 • 1566.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., СОФИЯ
  м.Могилите - 5/12 ид.ч. от поземлен имот
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.05.2017 до 26.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-27
  Виж повече
 • 19586.40 лв.
 • Земеделски имот
  2673 кв.м., Баня
  с. Баня, местност Субаш, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 30.05.2017 до 30.06.2017
  Обявяване на: 2017-07-03
  Виж повече
 • 7425.00 лв.
 • Земеделски имот
  4579 кв.м., Пчелиново

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-04
  Виж повече
 • 1860.00 лв.
 • Земеделски имот
  500 кв.м., Ломница
  Масив №39
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 960.00 лв.
 • Земеделски имот
  1520 кв.м., Продановци
  местност "КЕРЕМИДАРНА", землище с.ПРОДАНОВЦИ, община Самоков
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 29.05.2017 до 29.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-30
  Виж повече
 • 43000.00 лв.
 • Земеделски имот
  591 кв.м., КАВАРНА

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.06.2017 до 06.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-07
  Виж повече
 • 18360.00 лв.
 • Земеделски имот
  18754 кв.м., НОВИ ПАЗАР
  ул. Плиска № 86
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 2557266.00 лв.
 • Земеделски имот
  2341 кв.м., Бараково
  общ. Кочериново, обл. Кюстендил
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 489.04 лв.
 • Земеделски имот
  769 кв.м., Пороминово
  общ. Кочериново, обл. Кюстендил
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-14
  Виж повече
 • 101.20 лв.
 • Земеделски имот
  2228 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  м. "Проевски чифлик"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.05.2017 до 22.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-23
  Виж повече
 • 26465.00 лв.
 • Земеделски имот
  796 кв.м., Логодаж
  общ. Благоевград, м. "Странишен андък"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.05.2017 до 22.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-23
  Виж повече
 • 1174.00 лв.