Всички имоти от категория Земеделски имот на търг от ЧСИ

 • Земеделски имот
  15701 кв.м., СЛИВЕН
  местност Пандар бунар
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 11250.00 лв.
 • Земеделски имот
  600 кв.м., Куклен

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-18
  Виж повече
 • 600.00 лв.
 • Земеделски имот
  5585 кв.м., Брацигово

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 2107.50 лв.
 • Земеделски имот
  2828 кв.м., Брацигово

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 1065.00 лв.
 • Земеделски имот
  833 кв.м., Галово

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 426.00 лв.
 • Земеделски имот
  2228 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
  м. "Проевски чифлик"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 33081.00 лв.
 • Земеделски имот
  3000 кв.м., Покровник
  общ. Благоевград, м. "Над междата"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 108896.00 лв.
 • Земеделски имот
  3802 кв.м., РУСЕ
  местност Христо Македонски
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 3200.00 лв.
 • Земеделски имот
  3233 кв.м., РУСЕ
  местност Христо Македонски,
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 5200.00 лв.
 • Земеделски имот
  242270 кв.м., Искрец

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 160786.50 лв.
 • Земеделски имот
  803836 кв.м., Искрец

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 408785.25 лв.
 • Земеделски имот
  1042926 кв.м., Искрец
  с. Искрец, местност "Мъртва падина"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 568881.75 лв.
 • Земеделски имот
  110860 кв.м., Искрец
  с. Искрец, местност "Калище"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 60366.00 лв.
 • Земеделски имот
  279549 кв.м., Искрец

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 122698.50 лв.
 • Земеделски имот
  316086 кв.м., Искрец
  с. Искрец, местност "Нивите"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 145200.75 лв.
 • Земеделски имот
  306574 кв.м., Искрец

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 187841.25 лв.
 • Земеделски имот
  343532 кв.м., Искрец
  с. Искрец, местност "Мъртва страна"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 167400.75 лв.
 • Земеделски имот
  203484 кв.м., Добърчин
  с. Добърчин, местност "Добравата"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 139267.50 лв.
 • Земеделски имот
  239377 кв.м., Добърчин

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 43092.75 лв.
 • Земеделски имот
  286885 кв.м., Добърчин

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 128739.00 лв.
 • Земеделски имот
  96605 кв.м., Брезе
  с. Брезе, местност "Могилата"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 54625.50 лв.
 • Земеделски имот
  140208 кв.м., Искрец
  с. Искрец, местност "Равни камък"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 23150.25 лв.
 • Земеделски имот
  102938 кв.м., Искрец

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 54969.00 лв.
 • Земеделски имот
  103975 кв.м., Брезе
  с. Брезе, местност "Могилата"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 72198.00 лв.
 • Земеделски имот
  38 кв.м., Каравелово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 4200.00 лв.
 • Земеделски имот
  1630 кв.м., Каравелово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 90000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1520 кв.м., Каравелово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 42000.00 лв.
 • Земеделски имот
  4000 кв.м., Каравелово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 5400.00 лв.
 • Земеделски имот
  2560 кв.м., Дъскот

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 10.09.2017 до 10.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-11
  Виж повече
 • 400.00 лв.
 • Земеделски имот
  1593 кв.м., Банкя
  кв. Градоман
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 61020.00 лв.
 • Земеделски имот
  3483 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 734954.89 лв.
 • Земеделски имот
  1183 кв.м., ПЕТРИЧ
  м. „Карачали”, землището на гр.Петрич
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 08.09.2017 до 09.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-10
  Виж повече
 • 1202.06 лв.
 • Земеделски имот
  1183 кв.м., ПЕТРИЧ
  м. „Карачали”, землището на гр.Петрич
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 08.09.2017 до 09.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-10
  Виж повече
 • 1202.06 лв.
 • Земеделски имот
  111094 кв.м., НОВИ ПАЗАР
  московска мера
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 167945.00 лв.
 • Земеделски имот
  584 кв.м., КАВАРНА
  „ЛОЗЯ ПОД ГОРАТА“
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 750.00 лв.
 • Земеделски имот
  2185 кв.м., Орляк

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 4425.00 лв.
 • Земеделски имот
  78006 кв.м., Самотино
  землището на с. Самотино
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 49704.00 лв.
 • Земеделски имот
  3333 кв.м., Сваленик
  МЕСТНОСТ ПЪЗНЕВИЦА - ИД 1281/2016
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 1420.00 лв.
 • Земеделски имот
  152 кв.м., Сваленик
  МЕСТНОСТ ПАМЕТНИКА - ИД 1281/2016
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 76.00 лв.
 • Земеделски имот
  100 кв.м., Сваленик
  МЕСТНОСТ КЛИСУРАТА - ИД 1281/2016
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 100.00 лв.
 • Земеделски имот
  1350 кв.м., Иваново
  МЕСТНОСТ ГОЛЯМОТО РАВНИЩЕ - ИД 939/2013
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 720.00 лв.
 • Земеделски имот
  1333 кв.м., Кошарна
  МЕСТНОСТ ГОЛЯМАТА ГОРА - ИД 489/2015
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 432.00 лв.
 • Земеделски имот
  710 кв.м., Корен
  М-Т КАПАН ЧЕИР
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 750.00 лв.
 • Земеделски имот
  5600 кв.м., Лом Черковна

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 2790.00 лв.
 • Земеделски имот
  7066 кв.м., Равадиново
  с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас, местност "Факуда"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 19558.40 лв.
 • Земеделски имот
  2716 кв.м., Равадиново
  с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас, местност "Герен соват"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 1949.60 лв.
 • Земеделски имот
  2202 кв.м., Варовник
  с.Варовник, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Лозята"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 240.00 лв.
 • Земеделски имот
  2681 кв.м., Варовник
  с.Варовник, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Ватрал тарла"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 300.00 лв.
 • Земеделски имот
  3720 кв.м., Варовник
  с.Варовник, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Ватрал тарла"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 360.00 лв.
 • Земеделски имот
  2350 кв.м., Варовник
  с.Варовник, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Церака"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 240.00 лв.
 • Земеделски имот
  4105 кв.м., Варовник
  с.Варовник, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Кадалън"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 420.00 лв.
 • Земеделски имот
  3376 кв.м., Варовник
  с.Варовник, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Чифлика"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 360.00 лв.
 • Земеделски имот
  3730 кв.м., Варовник
  с.Варовник, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Акташ"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 360.00 лв.
 • Земеделски имот
  7537 кв.м., Варовник
  с.Варовник, общ.Средец, обл.Бургас, местност "Бали гьол"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 780.00 лв.
 • Земеделски имот
  551 кв.м., Свещари

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 8680.80 лв.
 • Земеделски имот
  9911 кв.м., Свещари
  Свещари
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 125079.00 лв.
 • Земеделски имот
  7706 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  м. Мандалка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 360.00 лв.
 • Земеделски имот
  1667 кв.м., ИВАЙЛОВГРАД
  м. Баш чардак
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 75.00 лв.
 • Земеделски имот
  663 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 2500.00 лв.
 • Земеделски имот
  1650 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 3890.00 лв.
 • Земеделски имот
  760 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 2315.00 лв.
 • Земеделски имот
  2188 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 5995.00 лв.
 • Земеделски имот
  673 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 1061.00 лв.
 • Земеделски имот
  1059 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 2093.00 лв.
 • Земеделски имот
  2142 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 2093.00 лв.
 • Земеделски имот
  1653 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 1723.00 лв.
 • Земеделски имот
  477 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 452.00 лв.
 • Земеделски имот
  1599 кв.м., Чудомир

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 09.09.2017 до 09.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-10
  Виж повече
 • 825.00 лв.
 • Земеделски имот
  1200 кв.м., Вишан
  м. СОВИЩЕ
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 01.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 450.00 лв.
 • Земеделски имот
  4799 кв.м., Вишан
  м. ГОЛА ГЛАВА
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 01.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 1800.00 лв.
 • Земеделски имот
  3700 кв.м., Вишан
  м. ГОЛИ РИД
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 01.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 1387.50 лв.
 • Земеделски имот
  4000 кв.м., Вишан
  м. ДУБРАВА
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 01.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 1500.00 лв.
 • Земеделски имот
  6000 кв.м., Вишан
  м. ТЪРНАВЕЦ
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 01.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 2250.00 лв.
 • Земеделски имот
  4002 кв.м., Вишан
  м. КРУШЕ
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 01.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 750.00 лв.
 • Земеделски имот
  2043 кв.м., Богданци

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-13
  Виж повече
 • 57000.00 лв.
 • Земеделски имот
  2500 кв.м., Вишан
  м. АНДРАК
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 01.09.2017 до 02.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-03
  Виж повече
 • 937.50 лв.
 • Земеделски имот
  1435 кв.м., Средни колиби

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 17600.00 лв.
 • Земеделски имот
  8749 кв.м., Скалак
  (1245-2017) МЕСТНОСТ ШЕСТТЕ ЧУЧУРА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 2187.25 лв.
 • Земеделски имот
  14105 кв.м., СРЕДЕЦ
  (277-2013) МЕСТНОСТ ЧЕРВЕН БРЯГ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 19232.40 лв.
 • Земеделски имот
  5703 кв.м., Синьо Камене
  (277-2013) МЕСТНОСТ КОСТАДИН ГЬОЛ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 1413.00 лв.
 • Земеделски имот
  17995 кв.м., Белеврен
  (277-2013) МЕСТНОСТ ТРИТЕ КЛАДЕНЕЦА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 9963.00 лв.
 • Земеделски имот
  22890 кв.м., Белеврен
  (277-2013) МЕСТНОСТ САБАНДЖИЕВА КАШЛА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 5672.40 лв.
 • Земеделски имот
  6000 кв.м., Долно Ябълково
  (277-2013) МЕСТНОСТ ГОЛЕМИЯ КАМЪК
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 4064.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Арбанаси

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-29
  Виж повече
 • 24832.00 лв.
 • Земеделски имот
  1488 кв.м., ДОБРИЧ

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 1472.00 лв.
 • Земеделски имот
  27 кв.м., ЦАРЕВО
  гр. Царево, м-т Плаката
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 585.00 лв.
 • Земеделски имот
  297 кв.м., ЦАРЕВО
  гр. Царево, м-т Плаката
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 6300.00 лв.
 • Земеделски имот
  297 кв.м., ЦАРЕВО
  гр. Царево, м-т Плаката
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 6300.00 лв.
 • Земеделски имот
  297 кв.м., ЦАРЕВО
  гр. Царево, м-т Плаката
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 6367.50 лв.
 • Земеделски имот
  89 кв.м., Писменово
  с.Писменово, общ.Приморско, обл.Бургас, местност "Хасанкьой"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 09.09.2017 до 09.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-10
  Виж повече
 • 1275.00 лв.
 • Земеделски имот
  4499 кв.м., Писменово
  с.Писменово, общ.Приморско, обл.Бургас, местност "Хасанкьой"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 09.09.2017 до 09.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-10
  Виж повече
 • 64125.00 лв.
 • Земеделски имот
  11835 кв.м., Каблешково
  гр.Каблешково, общ.Поморие, обл.Бургас, местност "Давалии"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 38292.00 лв.
 • Земеделски имот
  6400 кв.м., Коларово
  м. Могилите /Финкая/
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 2160.00 лв.
 • Земеделски имот
  5507 кв.м., Медово
  с.Медово, общ.Поморие, обл.Бургас, местност "Бадемите"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 894.00 лв.
 • Земеделски имот
  12872 кв.м., Медово
  с.Медово, общ.Поморие, обл.Бургас, местност "Крушите"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-06
  Виж повече
 • 3474.00 лв.
 • Земеделски имот
  1105 кв.м., Мезек
  м. Частни чаира
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 76.00 лв.
 • Земеделски имот
  311 кв.м., Мезек
  м. Орехите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 24.00 лв.
 • Земеделски имот
  3000 кв.м., Мезек
  м. Ермова градина
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 126.40 лв.
 • Земеделски имот
  1425 кв.м., Мезек
  м. Частни чаира
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 11.09.2017 до 11.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-12
  Виж повече
 • 99.20 лв.
 • Земеделски имот
  11701 кв.м., Житосвят
  с.Житосвят, общ.Карнобат, обл.Бургас, местност "Чонката"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 03.09.2017 до 03.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-04
  Виж повече
 • 8000.00 лв.