Всички имоти от категория Земеделски имот на търг от ЧСИ

 • Земеделски имот
  5140 кв.м., ВРАЦА
  местност "Басака"
  Окръжен съд: Враца
  Срок: 02.05.2017 до 02.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-05
  Виж повече
 • 26610.00 лв.
 • Земеделски имот
  26525 кв.м., Игнатиево
  м-ст Джевизанлъ
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 13125.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., ВАРНА
  м-ст Пчелина
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 18309.76 лв.
 • Земеделски имот
  10430 кв.м., ВАРНА
  м-ст Чок бунар
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 26166.66 лв.
 • Земеделски имот
  111094 кв.м., НОВИ ПАЗАР
  московска мера
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 246976.00 лв.
 • Земеделски имот
  0 кв.м., Жиленци
  БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 28.04.2017 до 29.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-30
  Виж повече
 • 12000.00 лв.
 • Земеделски имот
  10398 кв.м., Баня
  с. Баня, местност Кашер, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.05.2017 до 16.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-19
  Виж повече
 • 40500.00 лв.
 • Земеделски имот
  803 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, ул. Първи май № 26, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.05.2017 до 16.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-19
  Виж повече
 • 25875.00 лв.
 • Земеделски имот
  5961 кв.м., Ново Кономлади
  село Ново Кономлади
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 1680.00 лв.
 • Земеделски имот
  2010 кв.м., Ново Кономлади
  село Ново Кономлади
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 5280.00 лв.
 • Земеделски имот
  2873 кв.м., Цалапица
  с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдивска,местност „Строевско брестче“
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 260910.00 лв.
 • Земеделски имот
  27634 кв.м., Красен

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 22.05.2017 до 22.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-23
  Виж повече
 • 13800.00 лв.
 • Земеделски имот
  3802 кв.м., РУСЕ
  местност Христо Македонски,
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 4800.00 лв.
 • Земеделски имот
  3233 кв.м., РУСЕ
  местност Христо Македонски,
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 15.05.2017 до 15.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-16
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Земеделски имот
  472 кв.м., Николово
  ид: 1050-2010г., ул. Николово 1
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 01.05.2017 до 01.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-02
  Виж повече
 • 13125.00 лв.
 • Земеделски имот
  5065 кв.м., Върбак
  стопански двор
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 42000.00 лв.
 • Земеделски имот
  4000 кв.м., Осиковица
  местност "Голяма Бусорица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 29.04.2017 до 29.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-30
  Виж повече
 • 2406.00 лв.
 • Земеделски имот
  2500 кв.м., Осиковица
  местност "Голяма Бусорица"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 29.04.2017 до 29.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-30
  Виж повече
 • 1385.00 лв.
 • Земеделски имот
  11238 кв.м., ВАРНА
  м-т "Максуда"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 29.04.2017 до 29.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-30
  Виж повече
 • 305076.00 лв.
 • Земеделски имот
  6173 кв.м., СОФИЯ
  на село Чепинци, местността „Голяма могила”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 29.04.2017 до 29.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-30
  Виж повече
 • 112500.00 лв.
 • Земеделски имот
  5423 кв.м., Говедаре
  местността „ПОД СЕЛОТО“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 30.04.2017 до 30.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-31
  Виж повече
 • 165826.20 лв.
 • Земеделски имот
  65092 кв.м., Гиген

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 28.04.2017 до 29.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-30
  Виж повече
 • 37200.00 лв.
 • Земеделски имот
  1088 кв.м., Скандалото

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 19.05.2017 до 19.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-20
  Виж повече
 • 17100.00 лв.
 • Земеделски имот
  1547 кв.м., Веслец

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 29.04.2017 до 29.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-30
  Виж повече
 • 1207.50 лв.
 • Земеделски имот
  674 кв.м., Стоян Михайловски
  Стоян Михайловски
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 21.05.2017 до 21.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-22
  Виж повече
 • 24000.00 лв.
 • Земеделски имот
  3 кв.м., Зорница
  общ.Средец, обл.Бургас, с.Зорница, местност. "Везир Баир"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 29.04.2017 до 29.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-30
  Виж повече
 • 1124.00 лв.
 • Земеделски имот
  1 кв.м., Зорница
  общ.Средец, обл.Бургас, с.Зорница, местност "Везир баир"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 29.04.2017 до 29.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-30
  Виж повече
 • 572.00 лв.
 • Земеделски имот
  1 кв.м., Зорница
  общ.Средец, обл.Бургас, с.Зорница, местност "Везир Баир"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 29.04.2017 до 29.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-30
  Виж повече
 • 540.00 лв.
 • Земеделски имот
  1598 кв.м., Момино

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 08.05.2017 до 08.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-09
  Виж повече
 • 36000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Българово
  со Лозницата
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-29
  Виж повече
 • 2950.00 лв.
 • Земеделски имот
  3998 кв.м., Извор
  м. Карапетров Азмак
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-27
  Виж повече
 • 5300.00 лв.
 • Земеделски имот
  176 кв.м., Бохот
  м. Мало драго
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-29
  Виж повече
 • 13760.00 лв.
 • Земеделски имот
  649 кв.м., Бохот
  м. Мало драго
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-29
  Виж повече
 • 4400.00 лв.
 • Земеделски имот
  8263 кв.м., Бохот
  м. Мало драго
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-29
  Виж повече
 • 3920.00 лв.
 • Земеделски имот
  15518 кв.м., Бохот
  м. Мало драго
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-29
  Виж повече
 • 7520.00 лв.
 • Земеделски имот
  1231 кв.м., Бохот
  м. Мало драго
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-29
  Виж повече
 • 640.00 лв.
 • Земеделски имот
  1995 кв.м., Бохот
  м. Мало драго
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-29
  Виж повече
 • 10880.00 лв.
 • Земеделски имот
  20931 кв.м., Бохот
  м. Мало драго
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-29
  Виж повече
 • 93200.00 лв.
 • Земеделски имот
  67334 кв.м., Бохот
  м. Мало драго
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-29
  Виж повече
 • 148880.00 лв.
 • Земеделски имот
  10773 кв.м., Бохот
  м. Мало драго
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-29
  Виж повече
 • 3200.00 лв.
 • Земеделски имот
  4316 кв.м., Бохот
  м. Мало драго
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-29
  Виж повече
 • 28320.00 лв.
 • Земеделски имот
  7723 кв.м., Бохот
  м. Мало драго
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-29
  Виж повече
 • 30000.00 лв.
 • Земеделски имот
  2006 кв.м., Тънково
  м. Чекеков чеир
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 29.04.2017 до 29.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-30
  Виж повече
 • 304.80 лв.
 • Земеделски имот
  614 кв.м., КАЗАНЛЪК

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-26
  Виж повече
 • 640.24 лв.
 • Земеделски имот
  1439 кв.м., Пиргово
  МЕСТНОСТ МЕЧЕНСКА ЧЕШМА - ИД 476/2013
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 08.05.2017 до 08.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-09
  Виж повече
 • 660.00 лв.
 • Земеделски имот
  4401 кв.м., Игнатиево
  М-СТ "МЪЗГИТЕ"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-26
  Виж повече
 • 30000.00 лв.
 • Земеделски имот
  2850 кв.м., Тополи
  м-ст "ТАШ ТАРЛА"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-26
  Виж повече
 • 80000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1002 кв.м., Априлци
  кв. Острец, м. Торището-Брегът
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.05.2017 до 12.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-13
  Виж повече
 • 22500.00 лв.
 • Земеделски имот
  5976 кв.м., Равна гора
  м-ст Сачан Тарла
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-26
  Виж повече
 • 4303.20 лв.
 • Земеделски имот
  7037 кв.м., Равна гора
  м-ст Сачан Тарла
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-26
  Виж повече
 • 5066.40 лв.
 • Земеделски имот
  6998 кв.м., РАЗЛОГ
  м. "Янколова река"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-26
  Виж повече
 • 43341.00 лв.
 • Земеделски имот
  1470 кв.м., Николово
  ул.”Опълченска” № 13
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-26
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Земеделски имот
  4200 кв.м., Копривец

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-26
  Виж повече
 • 468.00 лв.
 • Земеделски имот
  4976 кв.м., САМОКОВ
  местност "РАШИД БЕГОВ ЧИФЛИК", ДО РЕГУЛАЦИЯТА на гр.Самоков
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 28.04.2017 до 29.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-30
  Виж повече
 • 80480.00 лв.
 • Земеделски имот
  838 кв.м., СОФИЯ
  м. Студентски град, кв.126 и 127
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-26
  Виж повече
 • 174000.00 лв.
 • Земеделски имот
  904 кв.м., Лозен
  с. Долни Лозен, м. "Агина Бахча"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-26
  Виж повече
 • 36000.00 лв.
 • Земеделски имот
  13000 кв.м., Стоян Михайловски

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 7500.00 лв.
 • Земеделски имот
  2000 кв.м., СЛИВЕН
  местност Аркара коруч
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 22.04.2017 до 22.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-23
  Виж повече
 • 16920.00 лв.
 • Земеделски имот
  2502 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, местност До село, Община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 02.05.2017 до 02.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-05
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1010 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, м-т Бузлуджа, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 02.05.2017 до 02.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-05
  Виж повече
 • 24000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1802 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, м-т Червената пръст, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 02.05.2017 до 02.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-05
  Виж повече
 • 10800.00 лв.
 • Земеделски имот
  1802 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, м-т Червената пръст, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 02.05.2017 до 02.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-05
  Виж повече
 • 10800.00 лв.
 • Земеделски имот
  6623 кв.м., Кошарица
  с. Кошарица, м-т МИШКЕФА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-29
  Виж повече
 • 68820.00 лв.
 • Земеделски имот
  1349 кв.м., Кошарица
  С. КОШАРИЦА, М-Т ЧИТЪРЛЪКА, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-26
  Виж повече
 • 12000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1349 кв.м., Кошарица
  С. КОШАРИЦА, М-Т ЧИТЪРЛЪКА, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-26
  Виж повече
 • 12000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1349 кв.м., Кошарица
  С. КОШАРИЦА, М-Т ЧИТЪРЛЪКА, община Несебър
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-26
  Виж повече
 • 12000.00 лв.
 • Земеделски имот
  2498 кв.м., Банско
  м. "Марена"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 19.04.2017 до 19.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-22
  Виж повече
 • 2408.00 лв.
 • Земеделски имот
  3982 кв.м., Банско
  м. "Паничерица"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 19.04.2017 до 19.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-22
  Виж повече
 • 7802.00 лв.
 • Земеделски имот
  2952 кв.м., Банско
  м. "Карагаче"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 19.04.2017 до 19.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-22
  Виж повече
 • 9559.00 лв.
 • Земеделски имот
  10279 кв.м., ШУМЕН
  ул. Карл Маркс
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 135420.00 лв.
 • Земеделски имот
  8397 кв.м., Близнаци
  село Близнаци, общ.Аврен, м.Емешенлията
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 22.04.2017 до 22.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-23
  Виж повече
 • 32400.00 лв.
 • Земеделски имот
  5673 кв.м., Мечка
  м. Кованлъка
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 19.04.2017 до 19.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-22
  Виж повече
 • 28050.00 лв.
 • Земеделски имот
  2068 кв.м., Флорентин

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 08.05.2017 до 08.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-09
  Виж повече
 • 1331.25 лв.
 • Земеделски имот
  1999 кв.м., Бяла
  ГР. БЯЛА, М-Т "САЯ АМБЕЛЯ"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 15.04.2017 до 15.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-16
  Виж повече
 • 48000.00 лв.
 • Земеделски имот
  8520 кв.м., Бяла
  ГР.БЯЛА, М-Т "ЧАТРЪКА"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 15.04.2017 до 15.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-16
  Виж повече
 • 23400.00 лв.
 • Земеделски имот
  1408 кв.м., Звездица
  С.ЗВЕЗДИЦА, М-Т "ПОД СЕЛО"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 15.04.2017 до 15.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-16
  Виж повече
 • 14500.00 лв.
 • Земеделски имот
  512 кв.м., Лозен
  с. Лозен, район Панчарево, местност Рудината
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.04.2017 до 18.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-19
  Виж повече
 • 24450.00 лв.
 • Земеделски имот
  1005 кв.м., ПОМОРИЕ

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2017 до 18.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-19
  Виж повече
 • 1440.00 лв.
 • Земеделски имот
  1004 кв.м., ПОМОРИЕ

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2017 до 18.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-19
  Виж повече
 • 1440.00 лв.
 • Земеделски имот
  1842 кв.м., Лешница
  общ. Сандански
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 18.04.2017 до 18.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-19
  Виж повече
 • 2242.00 лв.
 • Земеделски имот
  858 кв.м., ВАРНА
  кв. "Виница", ул."Гларус" 19
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 15.04.2017 до 15.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-16
  Виж повече
 • 2000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1421 кв.м., Баня
  общ. Разлог, м. "Каменитци"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 13.04.2017 до 15.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-16
  Виж повече
 • 20500.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Баня
  общ. Разлог, м. "Иначка вада"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 13.04.2017 до 13.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-14
  Виж повече
 • 14405.00 лв.
 • Земеделски имот
  3000 кв.м., Звездица
  с. Звездица, м-т "ПАЛАЗА"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 15.04.2017 до 15.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-16
  Виж повече
 • 20000.00 лв.
 • Земеделски имот
  37 кв.м., Игнатиево
  местност Мъзгите
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.04.2017 до 18.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-19
  Виж повече
 • 612750.00 лв.
 • Земеделски имот
  22790 кв.м., Игнатиево
  местност Мъзгите
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.04.2017 до 18.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-19
  Виж повече
 • 472950.00 лв.
 • Земеделски имот
  24 кв.м., Игнатиево
  местност Мъзгите
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.04.2017 до 18.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-19
  Виж повече
 • 472950.00 лв.
 • Земеделски имот
  37 кв.м., Игнатиево
  местност Мъзгите
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 12.04.2017 до 12.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-13
  Виж повече
 • 612750.00 лв.
 • Земеделски имот
  13 кв.м., Игнатиево
  местност Мъзгите
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.04.2017 до 18.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-19
  Виж повече
 • 211950.00 лв.
 • Земеделски имот
  2 кв.м., Банкя
  с. Градоман , месността "Вирове"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.04.2017 до 18.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-19
  Виж повече
 • 104340.00 лв.
 • Земеделски имот
  7812 кв.м., Мусачево

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 17.04.2017 до 17.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-18
  Виж повече
 • 134454.00 лв.
 • Земеделски имот
  7812 кв.м., Мусачево

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 17.04.2017 до 17.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-18
  Виж повече
 • 134454.00 лв.
 • Земеделски имот
  7812 кв.м., Мусачево

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 17.04.2017 до 17.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-18
  Виж повече
 • 134454.00 лв.
 • Земеделски имот
  7812 кв.м., Мусачево

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 17.04.2017 до 17.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-18
  Виж повече
 • 134454.00 лв.
 • Земеделски имот
  730 кв.м., Мичковци
  местности: Боев трап, Влашки дол, Кличата и др.
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 01.05.2017 до 01.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-02
  Виж повече
 • 300.00 лв.
 • Земеделски имот
  2757 кв.м., Лозен
  с.Долни Лозен, м. Пръдище
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.04.2017 до 18.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-19
  Виж повече
 • 66519.00 лв.
 • Земеделски имот
  4045 кв.м., Църквица
  землище на село Църквица
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-26
  Виж повече
 • 9383.40 лв.
 • Земеделски имот
  190 кв.м., ПЕЩЕРА

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-26
  Виж повече
 • 5130.00 лв.
 • Земеделски имот
  1325 кв.м., ДУПНИЦА

  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 18.04.2017 до 18.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-19
  Виж повече
 • 1425.00 лв.
 • Земеделски имот
  2099 кв.м., Джерман
  местността "ЛОКВАТА"
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 18.04.2017 до 18.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-19
  Виж повече
 • 16529.00 лв.