Всички имоти от категория Земеделски имот на търг от ЧСИ

 • Земеделски имот
  1512 кв.м., Черковица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 937.50 лв.
 • Земеделски имот
  653 кв.м., Черковица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 450.00 лв.
 • Земеделски имот
  2601 кв.м., Черковица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 1612.50 лв.
 • Земеделски имот
  1700 кв.м., Любеново

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 1170.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Любеново

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 690.00 лв.
 • Земеделски имот
  1000 кв.м., Любеново

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 690.00 лв.
 • Земеделски имот
  2499 кв.м., Нисово
  МЕСТНОСТ ТЕТРАЛИКА - ИД 168/2014
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 938.00 лв.
 • Земеделски имот
  801 кв.м., КАРЛОВО
  местност Яса тепе
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.10.2017 до 01.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-02
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Земеделски имот
  13704 кв.м., Нови Искър
  с. Войнеговци, общ. Столична, местност "Потиш"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 480000.00 лв.
 • Земеделски имот
  606 кв.м., ДОБРИЧ
  местност "Гаази баба"
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 1500.00 лв.
 • Земеделски имот
  635 кв.м., ДОБРИЧ
  местност лозя Богдан
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 1500.00 лв.
 • Земеделски имот
  600 кв.м., Богдан

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 3150.00 лв.
 • Земеделски имот
  1598 кв.м., Момино

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 28800.00 лв.
 • Земеделски имот
  324 кв.м., Каменар
  БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 20.09.2017 до 20.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-23
  Виж повече
 • 22200.00 лв.
 • Земеделски имот
  42180 кв.м., Каменар
  БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 20.09.2017 до 20.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-23
  Виж повече
 • 58125.00 лв.
 • Земеделски имот
  8850 кв.м., Каменари

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 2050.00 лв.
 • Земеделски имот
  2800 кв.м., Иваняне
  местност Камико
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 24960.00 лв.
 • Земеделски имот
  3650 кв.м., Стоян Михайловски

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 29.10.2017 до 29.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-30
  Виж повече
 • 48000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1432 кв.м., Малко Градище
  М-Т ЧИНАРЯ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 24.09.2017 до 24.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-25
  Виж повече
 • 600.00 лв.
 • Земеделски имот
  5797 кв.м., Камбурово

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 03.10.2017 до 03.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-06
  Виж повече
 • 25000.00 лв.
 • Земеделски имот
  8002 кв.м., Дянково
  м."КИЛЛИК" , СТОПАНСКИ ДВОР
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 57375.00 лв.
 • Земеделски имот
  1514 кв.м., Пиргово

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 675.00 лв.
 • Земеделски имот
  2225 кв.м., Пиргово

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 990.00 лв.
 • Земеделски имот
  20477 кв.м., Раковица

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-20
  Виж повече
 • 36300.00 лв.
 • Земеделски имот
  32933 кв.м., Росеново
  местност "Асанка" (цената е за 1/4 ид.ч.)
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 1643.00 лв.
 • Земеделски имот
  26 кв.м., Росеново
  местност "Кюмюрджи дере" (цената е за 1/4 ид.ч.)
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 1307.00 лв.
 • Земеделски имот
  964 кв.м., Орешец
  М-Т ДЪРЖАН КУРИЯ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 300.00 лв.
 • Земеделски имот
  964 кв.м., Орешец
  М-Т ДЪРЖАН КУРИЯ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 300.00 лв.
 • Земеделски имот
  980 кв.м., Орешец
  М-Т СТАРИТЕ ЛОЗЯ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 300.00 лв.
 • Земеделски имот
  12999 кв.м., Коларово
  М-Т ДРЕНА/ТАШЕРИ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 2700.00 лв.
 • Земеделски имот
  13099 кв.м., Изворово
  М-Т КАЛДЖАНА
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 2700.00 лв.
 • Земеделски имот
  4300 кв.м., Българин
  М-Т ЮМРУКАЯ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделски имот
  778 кв.м., Бисер
  М-Т ЮРЕНЯ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 300.00 лв.
 • Земеделски имот
  753 кв.м., Бисер
  М-Т ЮРЕНЯ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 300.00 лв.
 • Земеделски имот
  658 кв.м., Бисер
  М-Т ЮРЕНЯ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 300.00 лв.
 • Земеделски имот
  952 кв.м., Малко Градище
  м. Брелото
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 01.10.2017 до 01.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-02
  Виж повече
 • 214.50 лв.
 • Земеделски имот
  1300 кв.м., Малко Градище
  м. Гръцко юрте
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 01.10.2017 до 01.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-02
  Виж повече
 • 146.25 лв.
 • Земеделски имот
  1425 кв.м., Звездица

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 14860.20 лв.
 • Земеделски имот
  3989 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 44007.60 лв.
 • Земеделски имот
  8551 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 89159.60 лв.
 • Земеделски имот
  6839 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 71327.40 лв.
 • Земеделски имот
  4499 кв.м., Поляново
  м. Джангозов алчак
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 3360.00 лв.
 • Земеделски имот
  1439 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 15006.00 лв.
 • Земеделски имот
  1439 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 15006.00 лв.
 • Земеделски имот
  1425 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 14848.80 лв.
 • Земеделски имот
  3800 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 39626.40 лв.
 • Земеделски имот
  3800 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 39626.40 лв.
 • Земеделски имот
  3000 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 31284.00 лв.
 • Земеделски имот
  3500 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 36498.00 лв.
 • Земеделски имот
  1439 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 15006.00 лв.
 • Земеделски имот
  1440 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 15016.20 лв.
 • Земеделски имот
  4750 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 49533.00 лв.
 • Земеделски имот
  2374 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 24756.00 лв.
 • Земеделски имот
  13932 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 145303.80 лв.
 • Земеделски имот
  10950 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 114207.60 лв.
 • Земеделски имот
  7600 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 79252.80 лв.
 • Земеделски имот
  1899 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 19813.20 лв.
 • Земеделски имот
  2849 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 29719.80 лв.
 • Земеделски имот
  4478 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 46707.00 лв.
 • Земеделски имот
  1502 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 15642.00 лв.
 • Земеделски имот
  10258 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 106991.40 лв.
 • Земеделски имот
  5699 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 59439.60 лв.
 • Земеделски имот
  3324 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 34673.40 лв.
 • Земеделски имот
  3134 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 32681.40 лв.
 • Земеделски имот
  6649 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 69346.20 лв.
 • Земеделски имот
  2850 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 29730.00 лв.
 • Земеделски имот
  11398 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 118879.20 лв.
 • Земеделски имот
  9878 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 103039.20 лв.
 • Земеделски имот
  5699 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 59439.60 лв.
 • Земеделски имот
  4640 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 48396.60 лв.
 • Земеделски имот
  2850 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 29730.00 лв.
 • Земеделски имот
  1901 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 19823.40 лв.
 • Земеделски имот
  2850 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 29719.80 лв.
 • Земеделски имот
  2851 кв.м., Звездица
  м."Улуклията"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 29730.00 лв.
 • Земеделски имот
  3595 кв.м., Железница
  с. Железница, общ. Панчарево
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 59280.00 лв.
 • Земеделски имот
  22790 кв.м., Игнатиево
  местност Мъзгите
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 378360.00 лв.
 • Земеделски имот
  24338 кв.м., Игнатиево
  местност Мъзгите
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 378360.00 лв.
 • Земеделски имот
  24338 кв.м., Игнатиево
  местност Мъзгите
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 490200.00 лв.
 • Земеделски имот
  13 кв.м., Игнатиево

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 169560.00 лв.
 • Земеделски имот
  30 кв.м., Игнатиево
  местност Мъзгите
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 492360.00 лв.
 • Земеделски имот
  2761 кв.м., Гложене
  с. Гложене, общ. Тетевен, местността "Вежница"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 5430.00 лв.
 • Земеделски имот
  1250 кв.м., Суворово
  гр.Суворово
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 4000.00 лв.
 • Земеделски имот
  590 кв.м., Просечен
  гр.Суворово
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 2800.00 лв.
 • Земеделски имот
  1089 кв.м., Кипра
  гр. Девня
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 5000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1090 кв.м., Бояна
  гр. Девня
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 17955.00 лв.
 • Земеделски имот
  1089 кв.м., Кипра
  гр. Девня
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.09.2017 до 14.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-15
  Виж повече
 • 5000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1092 кв.м., Кипра
  гр. Девня
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 5000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1370 кв.м., Кипра
  гр. Девня
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 6000.00 лв.
 • Земеделски имот
  1393 кв.м., Кипра
  гр. Девня
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-19
  Виж повече
 • 6000.00 лв.
 • Земеделски имот
  4484 кв.м., Стамболово
  М-Т ТОКМАКЛИ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 7500.00 лв.
 • Земеделски имот
  50000 кв.м., Долно Ботево
  М-Т ТОКМАКЛИ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 59850.00 лв.
 • Земеделски имот
  80000 кв.м., Долно Ботево
  М-Т ТОКМАКЛИ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 97650.00 лв.
 • Земеделски имот
  2802 кв.м., СМОЛЯН
  местност Свети Георги
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 9400.00 лв.
 • Земеделски имот
  2630 кв.м., СМОЛЯН
  местност Свети Георги
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 8800.00 лв.
 • Земеделски имот
  1910 кв.м., СМОЛЯН
  местност Свети Георги
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 6300.00 лв.
 • Земеделски имот
  407 кв.м., СМОЛЯН
  местност Свети Георги
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 1000.00 лв.
 • Земеделски имот
  4899 кв.м., СЛИВЕН
  КВ. РЕЧИЦА, МЕСТНОСТ БААЛЪКА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 16.09.2017 до 16.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-17
  Виж повече
 • 2625.00 лв.
 • Земеделски имот
  19000 кв.м., Емона
  С. ЕМОНА, МЕСТНОСТ ШАПКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.09.2017 до 13.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-16
  Виж повече
 • 206720.00 лв.
 • Земеделски имот
  6201 кв.м., Баня
  м. "Долни Чехриман", с. Баня
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.09.2017 до 13.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-16
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Земеделски имот
  4449 кв.м., Баня
  с. Баня, м."Катам Беля"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.09.2017 до 13.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-16
  Виж повече
 • 6400.00 лв.