Имоти > Парцел

Всички имоти в Парцел от ЧСИ

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 60750.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2063 кв.м.

м. Смърдана
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Топола

Парцел Топола

Цена: 3199.50 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 274 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 2018-03-27

Парцел Лозен

Парцел Лозен

Цена: 40800.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 2501 кв.м.

Автомагистрала "Тракия" - Цариградско шосе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Лозен

Парцел Лозен

Цена: 51000.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 3053 кв.м.

Автомагистрала "Тракия" - Цариградско шосе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Лозен

Парцел Лозен

Цена: 51000.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 3088 кв.м.

Автомагистрала "Тракия" - Цариградско шосе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Лозен

Парцел Лозен

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 2569 кв.м.

Автомагистрала "Тракия" - Цариградско шосе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Лозен

Парцел Лозен

Цена: 40800.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 2497 кв.м.

Автомагистрала "Тракия" - Цариградско шосе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Медово

Парцел Медово

Цена: 7440.00 лв.

Населено място: Медово
Квадратура 2080 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
Обявяване на: 2018-03-23

Парцел Лозен

Парцел Лозен

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 2725 кв.м.

Автомагистрала "Тракия" - Цариградско шосе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Лозен

Парцел Лозен

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 2571 кв.м.

Автомагистрала "Тракия" - Цариградско шосе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Лозен

Парцел Лозен

Цена: 78000.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 4755 кв.м.

Автомагистрала "Тракия" - Цариградско шосе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Лозен

Парцел Лозен

Цена: 40800.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 2494 кв.м.

Автомагистрала "Тракия" - Цариградско шосе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 284800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1521 кв.м.

ПИ с планоснимачен № 1864, кв. 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Парцел Лозен

Парцел Лозен

Цена: 207000.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 12600 кв.м.

Автомагистрала "Тракия" - Цариградско шосе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Лозен

Парцел Лозен

Цена: 45600.00 лв.

Населено място: Лозен
Квадратура 2788 кв.м.

Автомагистрала "Тракия" - Цариградско шосе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-11

Парцел Самуилово

Парцел Самуилово

Цена: 5920.00 лв.

Населено място: Самуилово
Квадратура 955 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
Обявяване на: 2018-03-22

Парцел Манастир

Парцел Манастир

Цена: 728.00 лв.

Населено място: Манастир
Квадратура 340 кв.м.

с. Манастир, общ. Провадия, обл. Варна
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 89280.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2000 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Ръжево Конаре

Парцел Ръжево Конаре

Цена: 680400.00 лв.

Населено място: Ръжево Конаре
Квадратура 2036 кв.м.

с.Ръжево Конаре, общ.Калояново, обл.Пловдив, одобрени със Заповед -18-7/10.03.2011г, на ИД на АГКК, адрес на имота: с.Ръжево Конаре
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
Обявяване на: 2018-03-13

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 13680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 600 кв.м.

ГР.ВАРНА, М. МАНАСТИРСКИ РИД БЯЛАТА ЧЕШМА ДЪБРАВАТА
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 24300.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1000 кв.м.

ж.к Изгрев
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Парцел Ястребово

Парцел Ястребово

Цена: 7694.64 лв.

Населено място: Ястребово
Квадратура 2335 кв.м.

общ. Опан
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Парцел Ястребово

Парцел Ястребово

Цена: 6956.01 лв.

Населено място: Ястребово
Квадратура 2335 кв.м.

общ. Опан
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Парцел Ястребово

Парцел Ястребово

Цена: 2070.00 лв.

Населено място: Ястребово
Квадратура 2459 кв.м.

общ. ОПАН
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Парцел Ястребово

Парцел Ястребово

Цена: 2070.00 лв.

Населено място: Ястребово
Квадратура 2459 кв.м.

общ. ОПАН
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Парцел Железница

Парцел Железница

Цена: 5962.66 лв.

Населено място: Железница
Квадратура 560 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Старо село

Парцел Старо село

Цена: 1120.00 лв.

Населено място: Старо село
Квадратура 780 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Съединение

Парцел Съединение

Цена: 29295.00 лв.

Населено място: Съединение
Квадратура 940 кв.м.

гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив, ул.“Александър Стамболийскио“ № 53
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
Обявяване на: 2018-03-14

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 147920.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 600 кв.м.

ГР. ВАРНА, М.АЛЕН МАК
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Парцел Осеново

Парцел Осеново

Цена: 15223.00 лв.

Населено място: Осеново
Квадратура 739 кв.м.

С.ОСЕНОВО, М. ПАНОРАМА, ОБЩ. АКСАКОВО
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Парцел Константиново

Парцел Константиново

Цена: 31520.00 лв.

Населено място: Константиново
Квадратура 1004 кв.м.

С. КОНСТАНТИНОВО, М.ЛАЗУР И СЛИВОВА ГРАДИНА
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Парцел Екзарх Йосиф

Парцел Екзарх Йосиф

Цена: 774.00 лв.

Населено място: Екзарх Йосиф
Квадратура 218 кв.м.

УЛ. ДЯНКО СТЕФАНОВ №4 - ИД 1143/2016
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
Обявяване на: 2018-03-22

Парцел Брусен

Парцел Брусен

Цена: 19572.98 лв.

Населено място: Брусен
Квадратура 1199 кв.м.

местност ПАНЧАР
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
Обявяване на: 2018-03-13

Парцел Сърнево

Парцел Сърнево

Цена: 2565.00 лв.

Населено място: Сърнево
Квадратура 9800 кв.м.

местност "Кривия блок"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 2018-04-17

Парцел Вълчи дол

Парцел Вълчи дол

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: Вълчи дол
Квадратура 2050 кв.м.

Вълчи дол
Окръжен съд: Варна
Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
Обявяване на: 2018-03-15

Парцел Остър камък

Парцел Остър камък

Цена: 2720.00 лв.

Населено място: Остър камък
Квадратура 1510 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел Мартен

Парцел Мартен

Цена: 32666.00 лв.

Населено място: Мартен
Квадратура 2052 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
Обявяване на: 2018-03-23

Парцел Хотанца

Парцел Хотанца

Цена: 720.00 лв.

Населено място: Хотанца
Квадратура 800 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 55125.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 770 кв.м.

ИПЗ, бул. Тутракан № 38
Окръжен съд: Русе
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 28808.60 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 600 кв.м.

с.о. "Манастирски рид" Бялата чешма - Дъбравата
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
Обявяване на: 2018-04-03

Парцел Априлово

Парцел Априлово

Цена: 3000.00 лв.

Населено място: Априлово
Квадратура 1215 кв.м.

с.Априлово, общ.Гълъбово
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
Обявяване на: 2018-03-20

Парцел Априлово

Парцел Априлово

Цена: 3000.00 лв.

Населено място: Априлово
Квадратура 1465 кв.м.

с.Априлово, общ.Гълъбово
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
Обявяване на: 2018-03-20

Парцел Бусманци

Парцел Бусманци

Цена: 95760.00 лв.

Населено място: Бусманци
Квадратура 1205 кв.м.

град София - Складова зона, гара Искър - в стопанския двор на ААФ Средец - гара Искър
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 318600.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 998 кв.м.

ул.“Стара планина“ № 6
Окръжен съд: Видин
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 3435.75 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 65650 кв.м.

бул.Съединение 20А
Окръжен съд: Видин
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел Боровица

Парцел Боровица

Цена: 4725.00 лв.

Населено място: Боровица
Квадратура 613 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел Боровица

Парцел Боровица

Цена: 8100.00 лв.

Населено място: Боровица
Квадратура 1076 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 11180 кв.м.

ул.Пейо Яворов №16 Ж
Окръжен съд: Видин
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел Кипра

Парцел Кипра

Цена: 22004.32 лв.

Населено място: Кипра
Квадратура 2195 кв.м.

36868.201.284
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел Кипра

Парцел Кипра

Цена: 13673.48 лв.

Населено място: Кипра
Квадратура 1364 кв.м.

36868.201.342
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел Кипра

Парцел Кипра

Цена: 18124.42 лв.

Населено място: Кипра
Квадратура 1808 кв.м.

36868.201.430
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел Кипра

Парцел Кипра

Цена: 5512.72 лв.

Населено място: Кипра
Квадратура 550 кв.м.

36868.201.311
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел Рабиша

Парцел Рабиша

Цена: 4080.00 лв.

Населено място: Рабиша
Квадратура 800 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел Осеново

Парцел Осеново

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: Осеново
Квадратура 1120 кв.м.

54145.508.167
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
Обявяване на: 2018-03-13

Парцел Равна гора

Парцел Равна гора

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: Равна гора
Квадратура 10459 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
Обявяване на: 2018-03-13

Парцел Рабиша

Парцел Рабиша

Цена: 3840.00 лв.

Населено място: Рабиша
Квадратура 750 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел Рабиша

Парцел Рабиша

Цена: 3680.00 лв.

Населено място: Рабиша
Квадратура 720 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел Николаевка

Парцел Николаевка

Цена: 3400.00 лв.

Населено място: Николаевка
Квадратура 940 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 6075.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 600 кв.м.

1/2 ИД Ч
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
Обявяване на: 2018-03-22

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 243440.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 2818 кв.м.

р-н Владислав Варненчик, ЗПЗ, УПИ IX-1530
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
Обявяване на: 2018-03-13

Парцел Ново село

Парцел Ново село

Цена: 512.00 лв.

Населено място: Ново село
Квадратура 1040 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 2018-03-16

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 342000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3212 кв.м.

гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
Обявяване на: 2018-03-15

Парцел Свирково

Парцел Свирково

Цена: 3520.00 лв.

Населено място: Свирково
Квадратура 1620 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 2018-03-16

Парцел Игнатиево

Парцел Игнатиево

Цена: 48384.00 лв.

Населено място: Игнатиево
Квадратура 4789 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2018 до 05.03.2018
Обявяване на: 2018-03-06

Парцел Близнаци

Парцел Близнаци

Цена: 104000.00 лв.

Населено място: Близнаци
Квадратура 5930 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2018 до 05.03.2018
Обявяване на: 2018-03-06

Парцел СЛИВЕН

Парцел СЛИВЕН

Цена: 1476.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 204 кв.м.

УЛ. 17-ТИ ЯНУАРИ № 30
Окръжен съд: Сливен
Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 2018-03-29

Парцел Априлово

Парцел Априлово

Цена: 1880.00 лв.

Населено място: Априлово
Квадратура 2290 кв.м.

с.Априлово, общ.Гълъбово
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
Обявяване на: 2018-03-20

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 272700.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2809 кв.м.

гр.София, Район „Студентски”, м. „Южна градска територия 3 /трета/ - та част”, кв.”Малинова долина”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел Зетьово

Парцел Зетьово

Цена: 780.00 лв.

Населено място: Зетьово
Квадратура 1365 кв.м.

с.Зетьово, общ.Чирпан
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
Обявяване на: 2018-03-22

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 635294.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1875 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Парцел Тънково

Парцел Тънково

Цена: 3680.00 лв.

Населено място: Тънково
Квадратура 1677 кв.м.

с.Тънково, общ.Несебър, обл.Бургас, ул."Атанас Манчев"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Парцел Тънково

Парцел Тънково

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: Тънково
Квадратура 1093 кв.м.

с.Тънково, общ.Несебър, обл.Бургас, ул."Атанас Манчев"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 36112.50 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 434 кв.м.

м-ст Свети Никола №120
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Драка

Парцел Драка

Цена: 3552.00 лв.

Населено място: Драка
Квадратура 1065 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 2018-03-16

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 28119.60 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 727 кв.м.

кв.Железник
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
Обявяване на: 2018-03-14

Парцел Гара Лакатник

Парцел Гара Лакатник

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: Гара Лакатник
Квадратура 770 кв.м.

с. гара лакатник
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.02.2018 до 02.03.2018
Обявяване на: 2018-03-06

Парцел БАЛЧИК

Парцел БАЛЧИК

Цена: 27945.00 лв.

Населено място: БАЛЧИК
Квадратура 6000 кв.м.

местност "Варненско шосе/ляво дясно"
Окръжен съд: Добрич
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Парцел Долна Студена

Парцел Долна Студена

Цена: 2840.00 лв.

Населено място: Долна Студена
Квадратура 1323 кв.м.

ул. "Ангел Кънчев" - ИД 277/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
Обявяване на: 2018-03-22

Парцел Стряма

Парцел Стряма

Цена: 45040.00 лв.

Населено място: Стряма
Квадратура 4000 кв.м.

местността ЧАЛТИК ТАРЛА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Парцел Нови Искър

Парцел Нови Искър

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 830 кв.м.

с. Кътина
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Парцел Приморско

Парцел Приморско

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: Приморско
Квадратура 713 кв.м.

местност Пясъка
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08

Парцел Созопол

Парцел Созопол

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: Созопол
Квадратура 6565 кв.м.

АЛЕПУ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07

Парцел ХАРМАНЛИ

Парцел ХАРМАНЛИ

Цена: 12494.25 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 549 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 2018-03-16

Парцел ХАРМАНЛИ

Парцел ХАРМАНЛИ

Цена: 12939.75 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 639 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 2018-03-16

Парцел Симеоновград

Парцел Симеоновград

Цена: 6204.00 лв.

Населено място: Симеоновград
Квадратура 1038 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
Обявяване на: 2018-03-20

Парцел Симеоновград

Парцел Симеоновград

Цена: 5242.40 лв.

Населено място: Симеоновград
Квадратура 978 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
Обявяване на: 2018-03-20

Парцел Симеоновград

Парцел Симеоновград

Цена: 5070.40 лв.

Населено място: Симеоновград
Квадратура 946 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
Обявяване на: 2018-03-20

Парцел БАЛЧИК

Парцел БАЛЧИК

Цена: 10711.00 лв.

Населено място: БАЛЧИК
Квадратура 563 кв.м.

гр.Балчик, ул. "Тунджа" № 108
Окръжен съд: Добрич
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Парцел Божурец

Парцел Божурец

Цена: 43335.00 лв.

Населено място: Божурец
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Божурец

Парцел Божурец

Цена: 42363.00 лв.

Населено място: Божурец
Квадратура 1010 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Божурец

Парцел Божурец

Цена: 42120.00 лв.

Населено място: Божурец
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Божурец

Парцел Божурец

Цена: 49936.50 лв.

Населено място: Божурец
Квадратура 1190 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Божурец

Парцел Божурец

Цена: 37786.50 лв.

Населено място: Божурец
Квадратура 863 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Божурец

Парцел Божурец

Цена: 40014.00 лв.

Населено място: Божурец
Квадратура 925 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Драгомир

Парцел Драгомир

Цена: 2700.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 1492 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 2018-03-16

Парцел Драгомир

Парцел Драгомир

Цена: 405.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 332 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 2018-03-16

Парцел Драгомир

Парцел Драгомир

Цена: 6075.00 лв.

Населено място: Драгомир
Квадратура 19616 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 2018-03-16

Парцел Топола

Парцел Топола

Цена: 3536.00 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 480 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел Топола

Парцел Топола

Цена: 3536.00 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 480 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Парцел ЕТРОПОЛЕ

Парцел ЕТРОПОЛЕ

Цена: 111240.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 8011 кв.м.

гр.Етрополе, вилна зона Рибарица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02

Парцел Милево

Парцел Милево

Цена: 18765.00 лв.

Населено място: Милево
Квадратура 1024 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
Обявяване на: 2018-03-14

Парцел Топола

Парцел Топола

Цена: 3563.00 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 477 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители