Всички имоти от категория Парцел на търг от ЧСИ

 • Парцел
  6000 кв.м., БАЛЧИК
  местност "Варненско шосе/ляво дясно"
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 27945.00 лв.
 • Парцел
  1323 кв.м., Долна Студена
  ул. "Ангел Кънчев" - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 2840.00 лв.
 • Парцел
  4000 кв.м., Стряма
  местността ЧАЛТИК ТАРЛА
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 45040.00 лв.
 • Парцел
  830 кв.м., Нови Искър
  с. Кътина
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 8000.00 лв.
 • Парцел
  713 кв.м., Приморско
  местност Пясъка
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 135000.00 лв.
 • Парцел
  6565 кв.м., Созопол
  АЛЕПУ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 81000.00 лв.
 • Парцел
  549 кв.м., ХАРМАНЛИ

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 12494.25 лв.
 • Парцел
  639 кв.м., ХАРМАНЛИ

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 12939.75 лв.
 • Парцел
  1038 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 6204.00 лв.
 • Парцел
  978 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 5242.40 лв.
 • Парцел
  946 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 5070.40 лв.
 • Парцел
  563 кв.м., БАЛЧИК
  гр.Балчик, ул. "Тунджа" № 108
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 10711.00 лв.
 • Парцел
  1000 кв.м., Божурец

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 43335.00 лв.
 • Парцел
  1010 кв.м., Божурец

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 42363.00 лв.
 • Парцел
  1000 кв.м., Божурец

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 42120.00 лв.
 • Парцел
  1190 кв.м., Божурец

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 49936.50 лв.
 • Парцел
  863 кв.м., Божурец

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 37786.50 лв.
 • Парцел
  925 кв.м., Божурец

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 40014.00 лв.
 • Парцел
  1492 кв.м., Драгомир

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 2700.00 лв.
 • Парцел
  332 кв.м., Драгомир

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 405.00 лв.
 • Парцел
  19616 кв.м., Драгомир

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 6075.00 лв.
 • Парцел
  480 кв.м., Топола

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 3536.00 лв.
 • Парцел
  480 кв.м., Топола

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 3536.00 лв.
 • Парцел
  8011 кв.м., ЕТРОПОЛЕ
  гр.Етрополе, вилна зона Рибарица
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 111240.00 лв.
 • Парцел
  1024 кв.м., Милево

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 18765.00 лв.
 • Парцел
  477 кв.м., Топола

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 3563.00 лв.
 • Парцел
  8945 кв.м., Тюленово

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 81000.00 лв.
 • Парцел
  117 кв.м., Рогачево

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 4230.00 лв.
 • Парцел
  254 кв.м., Рогачево

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 9280.00 лв.
 • Парцел
  254 кв.м., Рогачево

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 9280.00 лв.
 • Парцел
  3220 кв.м., Хисаря

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 97807.50 лв.
 • Парцел
  2300 кв.м., Ботево
  1500/2300 ид.ч. от УПИ ХІІ-7 в с.Ботево, кв.8 по плана на селото, целият с площ от 2300квм, заедно с построената в имота жилищна сграда със ЗП от 62квм-частично разрушена, при граници: улица, УПИ І-12, УПИ VІІ-98, УПИ ХІІІ-7.
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 3328.00 лв.
 • Парцел
  1245 кв.м., Ботево
  УПИ ХІІІ-7 в с.Ботево, на ул.”Бузлуджа”, в кв.8 по плана на селото, с площ от 1245квм, незастроено, при граници: улица, УПИ ХІІ-7, УПИ VІІІ-8, УПИ ХІV-6.
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 6152.00 лв.
 • Парцел
  631 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  ул. Петър Илиев 20а
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 832.00 лв.
 • Парцел
  1171 кв.м., Ивански

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 3648.00 лв.
 • Парцел
  500 кв.м., ШУМЕН
  ул. Васил Каракашев 2
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 5360.00 лв.
 • Парцел
  2060 кв.м., Величково

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 1352.66 лв.
 • Парцел
  5101 кв.м., Хрищени
  землище с. Хрищени
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 40000.00 лв.
 • Парцел
  9425 кв.м., АСЕНОВГРАД

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 859580.00 лв.
 • Парцел
  1156 кв.м., Ягодово

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 52852.50 лв.
 • Парцел
  2420 кв.м., ВАРНА
  м-т "Манастирски рид"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 76958.05 лв.
 • Парцел
  488 кв.м., ВАРНА
  СО Ален Мак
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 32528.90 лв.
 • Парцел
  542 кв.м., ВАРНА
  м-т "Лафолу"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 24032.03 лв.
 • Парцел
  2130 кв.м., ВАРНА
  м-т Лафолу
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 67731.88 лв.
 • Парцел
  827 кв.м., Златни пясъци
  к.к Зл. Пясъци
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 46049.81 лв.
 • Парцел
  1548 кв.м., ВАРНА
  КВ. ВИНИЦА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 63518.17 лв.
 • Парцел
  2099 кв.м., ВАРНА
  М-Т "ЛАФОЛУ"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 87816.45 лв.
 • Парцел
  6596 кв.м., ВАРНА
  М-Т "ЛАФОЛУ"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 189778.92 лв.
 • Парцел
  313 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, "Овча купел" - 1
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 37512.00 лв.
 • Парцел
  4253 кв.м., ВАРНА
  м-т "Манастирски рид"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 174359.52 лв.
 • Парцел
  22223 кв.м., ВАРНА
  10135.5511.799
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 1995030.00 лв.
 • Парцел
  1170 кв.м., Цръклевци

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 5400.00 лв.
 • Парцел
  1050 кв.м., ВАРНА
  ГР.ВАРНА, ЖК ВЛ. ВАРНЕНЧИК
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 127200.00 лв.
 • Парцел
  5620 кв.м., Церово

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 14800.00 лв.
 • Парцел
  1415 кв.м., Бяла
  ГР.БЯЛА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 48600.00 лв.
 • Парцел
  592 кв.м., ВАРНА
  ГР.ВАРНА, СО МАНАСТИРСКИ РИД, М. ЛАФОЛУ
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 144000.00 лв.
 • Парцел
  4200 кв.м., Бяла
  ГР.БЯЛА, М. ШЕЙБАЛИ
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 3400.00 лв.
 • Парцел
  11238 кв.м., ВАРНА
  ГР.ВАРНА, ЖК ВЪЗРАЖДАНЕ, М. МАКСУДА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 197690.00 лв.
 • Парцел
  11238 кв.м., ВАРНА
  ГР.ВАРНА, ЖК ВЪЗРАЖДАНЕ, М. МАКСУДА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 197690.00 лв.
 • Парцел
  4075 кв.м., Близнаци
  С.БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН, ОБЛ. ВАРНА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 75000.00 лв.
 • Парцел
  960 кв.м., Непразненци
  с.Непразненци, община Брезник
  Окръжен съд: Перник
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 5529.60 лв.
 • Парцел
  4758 кв.м., Приселци
  С.ПРИСЕЛЦИ, ОБЛ. ВАРНА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 13600.00 лв.
 • Парцел
  2103 кв.м., Долни чифлик
  ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 37800.00 лв.
 • Парцел
  3750 кв.м., Китен
  гр.Китен, общ.Приморско, обл.Бургас, "ММЦ"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 298800.00 лв.
 • Парцел
  5210 кв.м., Бяла
  ГР.БЯЛА, М. ШЕЙБАЛИ
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 3600.00 лв.
 • Парцел
  1732 кв.м., ВАРНА
  ГР. ВАРНА, М. САЛТАНАТ
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 665100.00 лв.
 • Парцел
  558 кв.м., Топола
  №72693.510.371
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 4400.00 лв.
 • Парцел
  548 кв.м., Топола
  №72693.510.297
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 4320.00 лв.
 • Парцел
  640 кв.м., Топола
  №72693.510.282
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 5040.00 лв.
 • Парцел
  1206 кв.м., Топола
  идентификатор 72693.510.398
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 9040.00 лв.
 • Парцел
  860 кв.м., Игнатиево
  С.ИГНАТЕВО, ОБЛ. ВАРНА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 173200.00 лв.
 • Парцел
  360 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ
  ул. Бенковски № 13
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-17
  Виж повече
 • 10800.00 лв.
 • Парцел
  1028 кв.м., Топола
  идентификатор 72693.510.399
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 8160.00 лв.
 • Парцел
  493 кв.м., Топола
  идентификатор 72693.511.466
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 2646.00 лв.
 • Парцел
  1860 кв.м., Староселци

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 14310.00 лв.
 • Парцел
  983 кв.м., Дъбован

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-17
  Виж повече
 • 945.00 лв.
 • Парцел
  814 кв.м., СОФИЯ
  ул. Цар Симеон № 33-35
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 1733184.00 лв.
 • Парцел
  563 кв.м., СОФИЯ
  ул. Будапеща №28
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 1178237.00 лв.
 • Парцел
  2843 кв.м., Шкорпиловци
  м-т "Чотолука"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 4590.00 лв.
 • Парцел
  229 кв.м., ВАРНА
  ул. "Хан Пресиян" 9
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 19153.26 лв.
 • Парцел
  983 кв.м., Дъбован

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 25.01.2018 до 25.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-26
  Виж повече
 • 945.00 лв.
 • Парцел
  535 кв.м., Бяла
  ул. "Братя Господинови", м-т "Глико"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 64000.00 лв.
 • Парцел
  650 кв.м., Нови хан
  с.Нови хан, община Елин Пелин, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 46240.00 лв.
 • Парцел
  543 кв.м., ВАРНА
  ул. "Иван Янев" 1
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 25843.00 лв.
 • Парцел
  1254 кв.м., Бяла
  гр. Бяла, ул. "Михаил Дойчев" 21
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 81000.00 лв.
 • Парцел
  1053 кв.м., Бяла
  гр. Бяла, ул. "Михаил Дойчев" 21
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 72000.00 лв.
 • Парцел
  810 кв.м., Сломер

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 972.00 лв.
 • Парцел
  2054 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 1350.00 лв.
 • Парцел
  600 кв.м., ВАРНА
  м-т Ракитника
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 20000.00 лв.
 • Парцел
  676 кв.м., Покровник

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 11812.50 лв.
 • Парцел
  990 кв.м., Великан

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 1485.00 лв.
 • Парцел
  990 кв.м., Долна Оряховица

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 12360.00 лв.
 • Парцел
  600 кв.м., Долна Оряховица
  ул.Осми Септември № 1
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 5600.00 лв.
 • Парцел
  1000 кв.м., Долна Оряховица
  ул.Стара Планина № 26
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 2240.00 лв.
 • Парцел
  850 кв.м., Бяла
  ГР.БЯЛА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 24915.00 лв.
 • Парцел
  3469 кв.м., Приселци
  С.ПРИСЕЛЦИ, ОБЛ. ВАРНА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 34000.00 лв.
 • Парцел
  930 кв.м., Пелатиково
  местността "Тръстеник"
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 48130.00 лв.
 • Парцел
  1113 кв.м., Равна гора
  С.РАВНА ГОРА, ОБЛ. ВАРНА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 4600.00 лв.
 • Парцел
  720 кв.м., Засмяно
  С.ЗАСМЯНО, ОБЩ. АКСАКОВО, ОБЛ. ВАРНА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 2300.00 лв.
 • Парцел
  890 кв.м., ВАРНА
  ГР.ВАРНА, ЖК ИЗГРЕВ
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 15300.00 лв.