Всички имоти от категория Парцел на търг от ЧСИ

 • Парцел
  2494 кв.м., Лозен
  Автомагистрала "Тракия" - Цариградско шосе
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 40800.00 лв.
 • Парцел
  1521 кв.м., СОФИЯ
  ПИ с планоснимачен № 1864, кв. 9
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 284800.00 лв.
 • Парцел
  12600 кв.м., Лозен
  Автомагистрала "Тракия" - Цариградско шосе
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 207000.00 лв.
 • Парцел
  2788 кв.м., Лозен
  Автомагистрала "Тракия" - Цариградско шосе
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-11
  Виж повече
 • 45600.00 лв.
 • Парцел
  955 кв.м., Самуилово

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 5920.00 лв.
 • Парцел
  340 кв.м., Манастир
  с. Манастир, общ. Провадия, обл. Варна
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 728.00 лв.
 • Парцел
  2000 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 89280.00 лв.
 • Парцел
  2036 кв.м., Ръжево Конаре
  с.Ръжево Конаре, общ.Калояново, обл.Пловдив, одобрени със Заповед -18-7/10.03.2011г, на ИД на АГКК, адрес на имота: с.Ръжево Конаре
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 680400.00 лв.
 • Парцел
  600 кв.м., ВАРНА
  ГР.ВАРНА, М. МАНАСТИРСКИ РИД БЯЛАТА ЧЕШМА ДЪБРАВАТА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 13680.00 лв.
 • Парцел
  1000 кв.м., ВАРНА
  ж.к Изгрев
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 24300.00 лв.
 • Парцел
  2335 кв.м., Ястребово
  общ. Опан
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 7694.64 лв.
 • Парцел
  2335 кв.м., Ястребово
  общ. Опан
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 6956.01 лв.
 • Парцел
  2459 кв.м., Ястребово
  общ. ОПАН
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 2070.00 лв.
 • Парцел
  2459 кв.м., Ястребово
  общ. ОПАН
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 2070.00 лв.
 • Парцел
  560 кв.м., Железница

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 5962.66 лв.
 • Парцел
  780 кв.м., Старо село

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 1120.00 лв.
 • Парцел
  940 кв.м., Съединение
  гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив, ул.“Александър Стамболийскио“ № 53
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 29295.00 лв.
 • Парцел
  600 кв.м., ВАРНА
  ГР. ВАРНА, М.АЛЕН МАК
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 147920.00 лв.
 • Парцел
  739 кв.м., Осеново
  С.ОСЕНОВО, М. ПАНОРАМА, ОБЩ. АКСАКОВО
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 15223.00 лв.
 • Парцел
  1004 кв.м., Константиново
  С. КОНСТАНТИНОВО, М.ЛАЗУР И СЛИВОВА ГРАДИНА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 31520.00 лв.
 • Парцел
  218 кв.м., Екзарх Йосиф
  УЛ. ДЯНКО СТЕФАНОВ №4 - ИД 1143/2016
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 774.00 лв.
 • Парцел
  1199 кв.м., Брусен
  местност ПАНЧАР
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 19572.98 лв.
 • Парцел
  9800 кв.м., Сърнево
  местност "Кривия блок"
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-17
  Виж повече
 • 2565.00 лв.
 • Парцел
  2050 кв.м., Вълчи дол
  Вълчи дол
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 15000.00 лв.
 • Парцел
  1510 кв.м., Остър камък

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 2720.00 лв.
 • Парцел
  2052 кв.м., Мартен

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 32666.00 лв.
 • Парцел
  800 кв.м., Хотанца

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 720.00 лв.
 • Парцел
  770 кв.м., РУСЕ
  ИПЗ, бул. Тутракан № 38
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 55125.00 лв.
 • Парцел
  600 кв.м., ВАРНА
  с.о. "Манастирски рид" Бялата чешма - Дъбравата
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 28808.60 лв.
 • Парцел
  1215 кв.м., Априлово
  с.Априлово, общ.Гълъбово
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Парцел
  1465 кв.м., Априлово
  с.Априлово, общ.Гълъбово
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Парцел
  1205 кв.м., Бусманци
  град София - Складова зона, гара Искър - в стопанския двор на ААФ Средец - гара Искър
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 95760.00 лв.
 • Парцел
  998 кв.м., БЕЛОГРАДЧИК
  ул.“Стара планина“ № 6
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 318600.00 лв.
 • Парцел
  65650 кв.м., БЕЛОГРАДЧИК
  бул.Съединение 20А
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 3435.75 лв.
 • Парцел
  613 кв.м., Боровица

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 4725.00 лв.
 • Парцел
  1076 кв.м., Боровица

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 8100.00 лв.
 • Парцел
  11180 кв.м., БЕЛОГРАДЧИК
  ул.Пейо Яворов №16 Ж
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 108000.00 лв.
 • Парцел
  2195 кв.м., Кипра
  36868.201.284
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 22004.32 лв.
 • Парцел
  1364 кв.м., Кипра
  36868.201.342
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 13673.48 лв.
 • Парцел
  1808 кв.м., Кипра
  36868.201.430
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 18124.42 лв.
 • Парцел
  550 кв.м., Кипра
  36868.201.311
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 5512.72 лв.
 • Парцел
  800 кв.м., Рабиша

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 4080.00 лв.
 • Парцел
  1120 кв.м., Осеново
  54145.508.167
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 13500.00 лв.
 • Парцел
  10459 кв.м., Равна гора

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 54000.00 лв.
 • Парцел
  750 кв.м., Рабиша

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 3840.00 лв.
 • Парцел
  720 кв.м., Рабиша

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 3680.00 лв.
 • Парцел
  940 кв.м., Николаевка

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 3400.00 лв.
 • Парцел
  600 кв.м., ВАРНА
  1/2 ИД Ч
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 6075.00 лв.
 • Парцел
  2818 кв.м., ВАРНА
  р-н Владислав Варненчик, ЗПЗ, УПИ IX-1530
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 243440.00 лв.
 • Парцел
  1040 кв.м., Ново село

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 512.00 лв.
 • Парцел
  3212 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 342000.00 лв.
 • Парцел
  1620 кв.м., Свирково

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 3520.00 лв.
 • Парцел
  4789 кв.м., Игнатиево

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 05.02.2018 до 05.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-06
  Виж повече
 • 48384.00 лв.
 • Парцел
  5930 кв.м., Близнаци

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 05.02.2018 до 05.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-06
  Виж повече
 • 104000.00 лв.
 • Парцел
  204 кв.м., СЛИВЕН
  УЛ. 17-ТИ ЯНУАРИ № 30
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 1476.00 лв.
 • Парцел
  2290 кв.м., Априлово
  с.Априлово, общ.Гълъбово
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 1880.00 лв.
 • Парцел
  2809 кв.м., СОФИЯ
  гр.София, Район „Студентски”, м. „Южна градска територия 3 /трета/ - та част”, кв.”Малинова долина”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 272700.00 лв.
 • Парцел
  1365 кв.м., Зетьово
  с.Зетьово, общ.Чирпан
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 780.00 лв.
 • Парцел
  1875 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 635294.40 лв.
 • Парцел
  1677 кв.м., Тънково
  с.Тънково, общ.Несебър, обл.Бургас, ул."Атанас Манчев"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 3680.00 лв.
 • Парцел
  1093 кв.м., Тънково
  с.Тънково, общ.Несебър, обл.Бургас, ул."Атанас Манчев"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 2400.00 лв.
 • Парцел
  434 кв.м., ВАРНА
  м-ст Свети Никола №120
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 36112.50 лв.
 • Парцел
  1065 кв.м., Драка

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 3552.00 лв.
 • Парцел
  727 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  кв.Железник
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 28119.60 лв.
 • Парцел
  770 кв.м., Гара Лакатник
  с. гара лакатник
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 02.02.2018 до 02.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-06
  Виж повече
 • 10000.00 лв.
 • Парцел
  6000 кв.м., БАЛЧИК
  местност "Варненско шосе/ляво дясно"
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 27945.00 лв.
 • Парцел
  1323 кв.м., Долна Студена
  ул. "Ангел Кънчев" - ИД 277/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 2840.00 лв.
 • Парцел
  4000 кв.м., Стряма
  местността ЧАЛТИК ТАРЛА
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 45040.00 лв.
 • Парцел
  830 кв.м., Нови Искър
  с. Кътина
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 8000.00 лв.
 • Парцел
  713 кв.м., Приморско
  местност Пясъка
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 135000.00 лв.
 • Парцел
  6565 кв.м., Созопол
  АЛЕПУ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 81000.00 лв.
 • Парцел
  549 кв.м., ХАРМАНЛИ

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 12494.25 лв.
 • Парцел
  639 кв.м., ХАРМАНЛИ

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 12939.75 лв.
 • Парцел
  1038 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 6204.00 лв.
 • Парцел
  978 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 5242.40 лв.
 • Парцел
  946 кв.м., Симеоновград

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 5070.40 лв.
 • Парцел
  563 кв.м., БАЛЧИК
  гр.Балчик, ул. "Тунджа" № 108
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 10711.00 лв.
 • Парцел
  1000 кв.м., Божурец

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 43335.00 лв.
 • Парцел
  1010 кв.м., Божурец

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 42363.00 лв.
 • Парцел
  1000 кв.м., Божурец

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 42120.00 лв.
 • Парцел
  1190 кв.м., Божурец

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 49936.50 лв.
 • Парцел
  863 кв.м., Божурец

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 37786.50 лв.
 • Парцел
  925 кв.м., Божурец

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 40014.00 лв.
 • Парцел
  1492 кв.м., Драгомир

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 2700.00 лв.
 • Парцел
  332 кв.м., Драгомир

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 405.00 лв.
 • Парцел
  19616 кв.м., Драгомир

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 6075.00 лв.
 • Парцел
  480 кв.м., Топола

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 3536.00 лв.
 • Парцел
  480 кв.м., Топола

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 3536.00 лв.
 • Парцел
  8011 кв.м., ЕТРОПОЛЕ
  гр.Етрополе, вилна зона Рибарица
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 111240.00 лв.
 • Парцел
  1024 кв.м., Милево

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 18765.00 лв.
 • Парцел
  477 кв.м., Топола

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 3563.00 лв.
 • Парцел
  8945 кв.м., Тюленово

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 81000.00 лв.
 • Парцел
  117 кв.м., Рогачево

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 4230.00 лв.
 • Парцел
  254 кв.м., Рогачево

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 9280.00 лв.
 • Парцел
  254 кв.м., Рогачево

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 9280.00 лв.
 • Парцел
  3220 кв.м., Хисаря

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 97807.50 лв.
 • Парцел
  2300 кв.м., Ботево
  1500/2300 ид.ч. от УПИ ХІІ-7 в с.Ботево, кв.8 по плана на селото, целият с площ от 2300квм, заедно с построената в имота жилищна сграда със ЗП от 62квм-частично разрушена, при граници: улица, УПИ І-12, УПИ VІІ-98, УПИ ХІІІ-7.
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 3328.00 лв.
 • Парцел
  1245 кв.м., Ботево
  УПИ ХІІІ-7 в с.Ботево, на ул.”Бузлуджа”, в кв.8 по плана на селото, с площ от 1245квм, незастроено, при граници: улица, УПИ ХІІ-7, УПИ VІІІ-8, УПИ ХІV-6.
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 6152.00 лв.
 • Парцел
  631 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  ул. Петър Илиев 20а
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 832.00 лв.
 • Парцел
  1171 кв.м., Ивански

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 3648.00 лв.