Всички имоти от категория Парцел на търг от ЧСИ

 • Парцел
  8283 кв.м., СОФИЯ
  м. Смърдан
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 323325.00 лв.
 • Парцел
  13783 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 3516147.60 лв.
 • Парцел
  1996 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 587793.02 лв.
 • Парцел
  3470 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 1051967.69 лв.
 • Парцел
  2576 кв.м., Калейца

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 1520.00 лв.
 • Парцел
  70 кв.м., Бели Осъм

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 40.00 лв.
 • Парцел
  594 кв.м., Бели Осъм

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 328.00 лв.
 • Парцел
  95 кв.м., Бели Осъм

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 56.00 лв.
 • Парцел
  951 кв.м., Бели Осъм

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 528.00 лв.
 • Парцел
  970 кв.м., Бели Осъм

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 536.00 лв.
 • Парцел
  576 кв.м., Бели Осъм

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 128.00 лв.
 • Парцел
  684 кв.м., Бели Осъм

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 152.00 лв.
 • Парцел
  3568 кв.м., Бели Осъм

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 3832.00 лв.
 • Парцел
  850 кв.м., Владо Тричков

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 19800.00 лв.
 • Парцел
  850 кв.м., Владо Тричков

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 19800.00 лв.
 • Парцел
  850 кв.м., Владо Тричков

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 19800.00 лв.
 • Парцел
  5502 кв.м., ПОМОРИЕ
  гр.Поморие, местност "Чаира"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 202160.00 лв.
 • Парцел
  850 кв.м., Владо Тричков

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 19800.00 лв.
 • Парцел
  850 кв.м., Владо Тричков

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 19800.00 лв.
 • Парцел
  850 кв.м., Владо Тричков

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 19800.00 лв.
 • Парцел
  800 кв.м., Банево
  с.Банево, общ.Бургас, обл.Бургас, местност "Острицата II"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 2560.00 лв.
 • Парцел
  1450 кв.м., Стамболийски
  ул. "4-та Полатово"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 21200.00 лв.
 • Парцел
  1460 кв.м., Песнопой

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 3015.00 лв.
 • Парцел
  2184 кв.м., Песнопой

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 14512.50 лв.
 • Парцел
  1610 кв.м., Песнопой

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 15457.50 лв.
 • Парцел
  1293 кв.м., Песнопой

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 15390.00 лв.
 • Парцел
  2051 кв.м., Песнопой

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 15660.00 лв.
 • Парцел
  1045 кв.м., Песнопой

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 5265.00 лв.
 • Парцел
  2059 кв.м., Песнопой

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 5332.50 лв.
 • Парцел
  719 кв.м., Манолско Конаре
  ул. "Първа" № 8
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 6075.00 лв.
 • Парцел
  474 кв.м., Горно Черковище

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 3780.00 лв.
 • Парцел
  1345 кв.м., Богдан
  УПИ VIII-300
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 51200.00 лв.
 • Парцел
  3100 кв.м., Пампорово
  МЕСТНОСТ ТОМОВ ЧУЧУР, ГОРА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 128250.00 лв.
 • Парцел
  4230 кв.м., Пампорово
  МЕСТНОСТ ТОМОВ ЧУЧУР
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 174825.00 лв.
 • Парцел
  900 кв.м., Пампорово
  МЕСТНОСТ ТОМОВ ЧУЧУР, ГОРСКИ ПЪТ
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 37125.00 лв.
 • Парцел
  1870 кв.м., Пампорово
  МЕСТНОСТ ТОМОВ ЧУЧУР, ГОРА - СМЪРЧ
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 77625.00 лв.
 • Парцел
  660 кв.м., Драгиново
  ул. "Рожен" № 9
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 5280.00 лв.
 • Парцел
  322 кв.м., Пампорово
  МЕСТНОСТ ТОМОВ ЧУЧУР, ГОРА - СМЪРЧ
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 13500.00 лв.
 • Парцел
  465 кв.м., ХАСКОВО
  М-Т КАМЕНЕЦ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 16200.00 лв.
 • Парцел
  639 кв.м., МОНТАНА
  ул. „Илия Маринов“ № 3
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 25788.00 лв.
 • Парцел
  796 кв.м., МОНТАНА
  ул. „Илия Маринов“ № 1
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 15939.90 лв.
 • Парцел
  85 кв.м., Пампорово

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 6616.00 лв.
 • Парцел
  2961 кв.м., Пампорово

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 208480.00 лв.
 • Парцел
  1094 кв.м., Манолово
  ул."Ивайло" №16
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 3825.00 лв.
 • Парцел
  819 кв.м., Александрово

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 2070.00 лв.
 • Парцел
  6193 кв.м., Бял кладенец

  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 9004.50 лв.
 • Парцел
  948 кв.м., Топола
  ул. „Осма“ № 8
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 14200.00 лв.
 • Парцел
  23977 кв.м., Топола
  ул."Девета" № 8
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 88000.00 лв.
 • Парцел
  735 кв.м., Винарско
  село Винарско община Камено
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 5400.00 лв.
 • Парцел
  583 кв.м., Божурец
  идентификатор № 05009.511.575
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 2000.00 лв.
 • Парцел
  750 кв.м., Драгойново
  ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено от 750 кв.м., находящо се в с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдивска, съставляващо урегулиран поземлен имот I - 443 от кв.64 по застроилния и регулационен план на с. Драгойново
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 3543.75 лв.
 • Парцел
  828 кв.м., Шишманци

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 4320.00 лв.
 • Парцел
  486 кв.м., Шипчените

  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 4878.40 лв.
 • Парцел
  1000 кв.м., БУРГАС
  Острица 2, ул. Деветнадесета"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 11700.00 лв.
 • Парцел
  6147 кв.м., Тръстеник

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 12160.00 лв.
 • Парцел
  5997 кв.м., Равда
  с.Равда, общ.Несебър, м."ХЕНДЕК ТАРЛА"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 23.01.2018 до 23.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-26
  Виж повече
 • 26055.00 лв.
 • Парцел
  800 кв.м., Патриарх Евтимово
  ул. Кавала № 27
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 1944.00 лв.
 • Парцел
  685 кв.м., Патриарх Евтимово
  ул. Кавала № 25
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 1656.00 лв.
 • Парцел
  724 кв.м., Патриарх Евтимово
  ул. Кавала № 25
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 1800.00 лв.
 • Парцел
  762 кв.м., РУСЕ
  ул. „Арда” № 7
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 187040.00 лв.
 • Парцел
  2095 кв.м., Суходол

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 33280.00 лв.
 • Парцел
  5000 кв.м., Крупник
  местност "Орловец"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 52312.50 лв.
 • Парцел
  480 кв.м., Брягово
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 471 от кв. № 42 целият от 480 кв.м., ведно с построената върху него полусрутена жилищна сграда със застроена площ от 55 кв.м. и стопанска сграда със застроена площ от 36 кв.м., находящ се в с.Брягово, обл.Пловдивска
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 2592.00 лв.
 • Парцел
  13763 кв.м., Тополи
  с.Тополи, общ. Варна, м-ст „Клисе баир”, Промишлена зона, ведно с построения в имота сграден фонд, с обща застроена площ 3 131 кв.м
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 1106064.00 лв.
 • Парцел
  4086 кв.м., Тополи
  с.Тополи, общ. Варна, м-ст „Клисе баир”, Промишлена зона, ведно с построения в имота сграден фонд, с обща застроена площ 1 200 кв.м
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 427392.00 лв.
 • Парцел
  580 кв.м., ПЪРВОМАЙ

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 02.02.2018 до 02.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-06
  Виж повече
 • 26325.00 лв.
 • Парцел
  4050 кв.м., ПЪРВОМАЙ

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 02.02.2018 до 02.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-06
  Виж повече
 • 139200.00 лв.
 • Парцел
  314 кв.м., Пороминово

  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 5094.90 лв.
 • Парцел
  425 кв.м., Пороминово

  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 5077.80 лв.
 • Парцел
  3603 кв.м., Лозен
  Автомагистрала Тракия
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 890000.00 лв.
 • Парцел
  2199 кв.м., Белчински бани

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 28543.03 лв.
 • Парцел
  588 кв.м., Скутаре
  ул. "Хан Крум" № 24
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 23.01.2018 до 23.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-26
  Виж повече
 • 84000.00 лв.
 • Парцел
  1128 кв.м., Драганово
  общ.Горна Оряховица
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 1200.00 лв.
 • Парцел
  1000 кв.м., Добревци
  община Трявна
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 10000.00 лв.
 • Парцел
  370 кв.м., Добревци
  община Трявна
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 3840.00 лв.
 • Парцел
  7750 кв.м., ВАРНА
  1/2 ИД Ч
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 627075.00 лв.
 • Парцел
  15727 кв.м., ВАРНА
  10135.2517.2544
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 1900000.00 лв.
 • Парцел
  7334 кв.м., Шкорпиловци

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 238266.00 лв.
 • Парцел
  1121 кв.м., ВАРНА
  10135.2520.6016
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 84135.37 лв.
 • Парцел
  747 кв.м., ВАРНА
  ПРАВО НА СТРОЕЖ, УЛ. ЦАРИБРОД 78
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 377286.40 лв.
 • Парцел
  3000 кв.м., ВАРНА
  10135.4022.8
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 143793.60 лв.
 • Парцел
  1611 кв.м., ПЛОВДИВ
  ЮИЗ № 76
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 656000.00 лв.
 • Парцел
  13931 кв.м., Драгор

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 101520.00 лв.
 • Парцел
  63908 кв.м., Драгор

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 465750.00 лв.
 • Парцел
  4000 кв.м., БАЛЧИК

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 250008.00 лв.
 • Парцел
  654 кв.м., Божурец

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 4104.00 лв.
 • Парцел
  2307 кв.м., ВАРНА
  кв.Галата, КЗ Прибой
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 168530.00 лв.
 • Парцел
  1124 кв.м., ВАРНА
  кв.Галата, КЗ Прибой
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 12320.00 лв.
 • Парцел
  345 кв.м., ВАРНА
  кв.Галата, КЗ Прибой
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 5000.00 лв.
 • Парцел
  833 кв.м., ГЪЛЪБОВО
  ул. "Георги Бенковски" №6
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 16572.60 лв.
 • Парцел
  850 кв.м., Гранитово

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 2862.00 лв.
 • Парцел
  680 кв.м., Гранитово

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 1917.00 лв.
 • Парцел
  376 кв.м., ВАРНА
  м-т "Шашкъна"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 43856.64 лв.
 • Парцел
  825 кв.м., ТЕТЕВЕН
  Община Тетевен, местност "Преграда"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 3564.00 лв.
 • Парцел
  14000 кв.м., БЕЛОГРАДЧИК

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 39150.00 лв.
 • Парцел
  140 кв.м., Камено

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 1920.00 лв.
 • Парцел
  380 кв.м., ПОПОВО
  1/4 ид.ч. от Дворно място, заедно 1/4 ид. ч. от построените в него сгради, ул. Бачо Киро № 22
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 30000.00 лв.
 • Парцел
  280 кв.м., Камено

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 8960.00 лв.
 • Парцел
  280 кв.м., Камено

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 8960.00 лв.
 • Парцел
  900 кв.м., Дриново
  1/4 ид.ч. от УПИ, заедно с построена в него Жилищна сграда
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 1200.00 лв.