Всички имоти от категория Парцел на търг от ЧСИ

 • Парцел
  402 кв.м., СОФИЯ
  кв. „Дианабад“, местност “Ловен парк”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 106320.00 лв.
 • Парцел
  2295 кв.м., Иваняне
  м. "Турската", р-н "Банкя"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 110400.00 лв.
 • Парцел
  1077 кв.м., СОФИЯ
  кв. „Дианабад“, местност “Ловен парк”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 246720.00 лв.
 • Парцел
  758 кв.м., СОФИЯ
  кв. „Дианабад“, местност “Ловен парк”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 190160.00 лв.
 • Парцел
  8770 кв.м., БЕЛОГРАДЧИК
  ул.“Васил Левски“ № 25
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 236880.00 лв.
 • Парцел
  336 кв.м., БЕЛОГРАДЧИК
  ул.Телевизионна №10
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 9585.00 лв.
 • Парцел
  3690 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр. Несебър, кв. "Чайка" № 328
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 99840.00 лв.
 • Парцел
  12233 кв.м., Ахтопол
  гр.Ахтопол, ул."Велека" № 5
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 432800.00 лв.
 • Парцел
  1390 кв.м., Чарган
  УПИ ХІ кв 34 по плана на с.Чарган, общ.Тунджа, незастроен, с площ 1390квм, при граници: УПИ ХІІ, УПИ №ІV-301, УПИ V-300, УПИ VІІ-360, УПИ VІІІ, УПИ Х, улица
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 4800.00 лв.
 • Парцел
  1115 кв.м., Чарган
  УПИ Х кв 34 по плана на с.Чарган, общ.Тунджа, незастроен, с площ 1115квм, при граници: УПИ ХІ, УПИ VІІІ, ПИ за озеленяване, улица
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 3936.00 лв.
 • Парцел
  769 кв.м., Костадинкино
  с.Костадинкино, местност „Гладно поле“, община Ихтиман, Софийска област
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 4900.00 лв.
 • Парцел
  4876 кв.м., Долна Баня
  гр.Долна баня, община Долна баня, област Софийска, местност Яйкъна
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 30105.00 лв.
 • Парцел
  888 кв.м., Мухово
  с.Мухово, община Ихтиман, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 2880.00 лв.
 • Парцел
  36 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Братя Гъбенски" 2
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 28.02.2018 до 29.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-30
  Виж повече
 • 461.00 лв.
 • Парцел
  2564 кв.м., Долна Баня
  гр.Долна баня , област Софийска, местност „Белата вода”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 15600.00 лв.
 • Парцел
  7886 кв.м., Долна Баня
  гр.Долна баня , област Софийска, местност „Санър Дере”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 46480.00 лв.
 • Парцел
  1500 кв.м., СОФИЯ
  бул. „Черни връх“
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 1215600.00 лв.
 • Парцел
  931 кв.м., Великан
  м. Кайряка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 2655.00 лв.
 • Парцел
  2050 кв.м., Владимирово

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 3510.00 лв.
 • Парцел
  2010 кв.м., Владимирово

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 3442.50 лв.
 • Парцел
  1635 кв.м., Карапелит

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Парцел
  3650 кв.м., Карапелит

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 11360.00 лв.
 • Парцел
  850 кв.м., Бдинци

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 6075.00 лв.
 • Парцел
  500 кв.м., Нови Искър
  гр. Нови Искър, в.з. "Ранова нива"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 1120.00 лв.
 • Парцел
  44035 кв.м., СОФИЯ
  местност "Къро"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 1371000.00 лв.
 • Парцел
  2028 кв.м., СОФИЯ
  гр. СОфия, район "Красно село"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 134000.00 лв.
 • Парцел
  5375 кв.м., АСЕНОВГРАД
  ПЗ"Изток"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 588000.00 лв.
 • Парцел
  765 кв.м., Карабунар

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 7520.00 лв.
 • Парцел
  573 кв.м., Янтра
  общ.Горна Оряховица
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 1376.00 лв.
 • Парцел
  1170 кв.м., Българско Сливово
  общ.Свищов
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 1504.00 лв.
 • Парцел
  500 кв.м., Българско Сливово
  общ.Свищов
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 640.00 лв.
 • Парцел
  600 кв.м., КАВАРНА
  местност "Старите лозя"
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 6080.00 лв.
 • Парцел
  600 кв.м., КАВАРНА
  местност "Старите лозя"
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 6080.00 лв.
 • Парцел
  499 кв.м., КАВАРНА
  местност "Старите лозя"
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 6080.00 лв.
 • Парцел
  376 кв.м., КАВАРНА
  местност "Старите лозя"
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 5040.00 лв.
 • Парцел
  496 кв.м., КАВАРНА
  местност "Старите лозя"
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 6000.00 лв.
 • Парцел
  533 кв.м., БУРГАС
  местност Острицата-1
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 5824.00 лв.
 • Парцел
  1775 кв.м., Брястово
  с. Брястово, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 10960.00 лв.
 • Парцел
  1630 кв.м., Езеро
  с. Езеро, общ. Нова Загора
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 2240.00 лв.
 • Парцел
  1677 кв.м., Масларево

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 3400.00 лв.
 • Парцел
  5350 кв.м., Санадиново

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 9600.00 лв.
 • Парцел
  820 кв.м., Боздуганово
  общ. Раднево
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 2624.00 лв.
 • Парцел
  604 кв.м., СОФИЯ
  ул. 719
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 70000.00 лв.
 • Парцел
  3115 кв.м., Панчарево
  ОБЩ. СТОЛИЧНА, Р-Н ПАНЧАРЕВО, С. КРИВИНА, УЛ. ДЕМОКРАЦИЯ
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 272000.00 лв.
 • Парцел
  2286 кв.м., Мизия

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 11610.00 лв.
 • Парцел
  3115 кв.м., Кривина
  ул. Демокрация
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 400128.00 лв.
 • Парцел
  1150 кв.м., Тянево

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 1760.00 лв.
 • Парцел
  3158 кв.м., Драгомир
  общ. Съединение, обл. Пловдив
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 50400.00 лв.
 • Парцел
  8508 кв.м., Логодаж
  местност “Скорушата”, село Логодаж
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 133582.00 лв.
 • Парцел
  4311 кв.м., Райово
  общ. Самоков, местност Ръжевете
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 17600.00 лв.
 • Парцел
  410 кв.м., Лозен
  ул. Зорница № 11-13
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 54520.00 лв.
 • Парцел
  975 кв.м., СОФИЯ
  местност Герено
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 47658.00 лв.
 • Парцел
  8049 кв.м., КАРЛОВО
  местност „СТАРА РЕКА“
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 72880.00 лв.
 • Парцел
  2656 кв.м., КАРЛОВО
  местност „СТАРА РЕКА“
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 7600.00 лв.
 • Парцел
  7679 кв.м., Коста Перчево

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 67860.80 лв.
 • Парцел
  454 кв.м., Банско
  ул. "България" №8
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 8690.00 лв.
 • Парцел
  657 кв.м., Добринище
  ул. "Еделвайс"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 65426.00 лв.
 • Парцел
  552 кв.м., Добринище

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 56426.00 лв.
 • Парцел
  4823 кв.м., ХАСКОВО
  м.Кенана
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 99000.00 лв.
 • Парцел
  788 кв.м., Мадара
  УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 28
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 5200.00 лв.
 • Парцел
  532 кв.м., Селча

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 6822.90 лв.
 • Парцел
  590 кв.м., Селча

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 7566.75 лв.
 • Парцел
  509 кв.м., Селча

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 6871.50 лв.
 • Парцел
  456 кв.м., Селча

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 6156.00 лв.
 • Парцел
  427 кв.м., Селча

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 5188.05 лв.
 • Парцел
  517 кв.м., Селча

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 6281.55 лв.
 • Парцел
  561 кв.м., Селча

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 7194.83 лв.
 • Парцел
  541 кв.м., Селча

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 7303.50 лв.
 • Парцел
  504 кв.м., Селча

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 6804.00 лв.
 • Парцел
  408 кв.м., Селча

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 5508.00 лв.
 • Парцел
  702 кв.м., Селча

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 8529.30 лв.
 • Парцел
  1540 кв.м., СМОЛЯН
  местност ТРАНДЕВИЦА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 49280.00 лв.
 • Парцел
  620 кв.м., Развигорово

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 17.03.2018 до 17.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-18
  Виж повече
 • 1256.00 лв.
 • Парцел
  518 кв.м., МОНТАНА
  Промишлена зона
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 1680.00 лв.
 • Парцел
  1123 кв.м., ШУМЕН
  ул. Индустриална
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 09.03.2018 до 09.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-10
  Виж повече
 • 64560.00 лв.
 • Парцел
  933 кв.м., МОНТАНА
  местност ГЛАМАТА
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 21397.50 лв.
 • Парцел
  600 кв.м., Устина

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 12800.00 лв.
 • Парцел
  226 кв.м., МОНТАНА
  ул. Веренишка № 97А
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 8064.90 лв.
 • Парцел
  1105 кв.м., СЛИВЕН
  МЕСТНОСТ ОРТА СИНУР
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 16640.00 лв.
 • Парцел
  902 кв.м., СЛИВЕН
  МЕСТНОСТ ДЮЛЕВА РЕКА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 6880.00 лв.
 • Парцел
  745 кв.м., Шкорпиловци

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 31117.50 лв.
 • Парцел
  870 кв.м., Шкорпиловци

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 35775.00 лв.
 • Парцел
  920 кв.м., Стефан Караджа
  ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ДВОРНО МЯСТО И КЪЩА, находящи се в землището на с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 6400.00 лв.
 • Парцел
  1670 кв.м., Стефан Караджа
  ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ДВОРНО МЯСТО, находящи се в землището на с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 1120.00 лв.
 • Парцел
  1430 кв.м., Стефан Караджа
  ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ДВОРНО МЯСТО, находящи се в землището на с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 904.00 лв.
 • Парцел
  559 кв.м., Енево
  с.Енево, общ. Нови Пазар, обл. Шумен, ул. „Добри Войников“ №8
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 784.80 лв.
 • Парцел
  685 кв.м., Медковец

  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 6655.50 лв.
 • Парцел
  599 кв.м., Енево
  с.Енево, обл. Шумен
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 864.00 лв.
 • Парцел
  6440 кв.м., Рупци

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 56659.50 лв.
 • Парцел
  5986 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 13
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 399816.00 лв.
 • Парцел
  5094 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, с адм. адрес ул. „ Железничарска “
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 178470.00 лв.
 • Парцел
  11600 кв.м., Рогачево

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 253818.24 лв.
 • Парцел
  1380 кв.м., Златица
  гр.Златица, област Софийска, ул.”Васил Друмев”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 6880.00 лв.
 • Парцел
  1218 кв.м., Златица
  гр.Златица, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 6320.00 лв.
 • Парцел
  491 кв.м., Банкя
  ул. Свобода №13
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 64000.00 лв.
 • Парцел
  1495 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, Столична община, район „Сердика“, кв. „Орландовци“, квартал № 124, имот планоснимачен № 1750
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 28350.00 лв.
 • Парцел
  490 кв.м., Божурец

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 25600.00 лв.
 • Парцел
  144 кв.м., СОФИЯ
  местност Манастирски Ливади -Изток
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 5400.00 лв.
 • Парцел
  1085 кв.м., СОФИЯ
  местност Манастирски Ливади -Изток
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 46800.00 лв.
 • Парцел
  249 кв.м., БАЛЧИК

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 7312.00 лв.