Имоти > Парцел

Всички имоти в Парцел от ЧСИ

Парцел Хлевене

Парцел Хлевене

Цена: 5796.00 лв.

Населено място: Хлевене
Квадратура 669 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.08.2018 до 14.09.2018
Обявяване на: 2018-09-17

Парцел Умаревци

Парцел Умаревци

Цена: 4975.20 лв.

Населено място: Умаревци
Квадратура 1637 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.08.2018 до 14.09.2018
Обявяване на: 2018-09-17

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 68835.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 700 кв.м.

кв. Бедечка
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 20.07.2018 до 20.08.2018
Обявяване на: 2018-08-21

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 68835.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 700 кв.м.

кв. Бедечка
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 20.07.2018 до 20.08.2018
Обявяване на: 2018-08-21

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 69745.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 698 кв.м.

кв. Бедечка
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 20.07.2018 до 20.08.2018
Обявяване на: 2018-08-21

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 76700.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 780 кв.м.

кв. Бедечка
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 20.07.2018 до 20.08.2018
Обявяване на: 2018-08-21

Парцел Драка

Парцел Драка

Цена: 3072.00 лв.

Населено място: Драка
Квадратура 1065 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 585 кв.м.

м-т "Добрева чешма"
Окръжен съд: Варна
Срок: 20.07.2018 до 20.08.2018
Обявяване на: 2018-08-21

Парцел Драгойново

Парцел Драгойново

Цена: 3168.00 лв.

Населено място: Драгойново
Квадратура 750 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено от 750 кв.м., находящо се в с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдивска, съставляващо урегулиран поземлен имот I - 443 от кв. 64 по застроителния и регулационен план на с. Драгойново, утвърден със Заповед №
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Парцел Драгойново

Парцел Драгойново

Цена: 4968.00 лв.

Населено място: Драгойново
Квадратура 1000 кв.м.

Урегулиран поземлен имот № VІІ-218 в квартал 14 по плана на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдив
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Парцел Приселци

Парцел Приселци

Цена: 48800.00 лв.

Населено място: Приселци
Квадратура 5959 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 20.07.2018 до 20.08.2018
Обявяване на: 2018-08-21

Парцел Батово

Парцел Батово

Цена: 20250.00 лв.

Населено място: Батово
Квадратура 8001 кв.м.

с. Батово, масив 18, парцел 2
Окръжен съд: Добрич
Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
Обявяване на: 2018-10-08

Парцел Самотино

Парцел Самотино

Цена: 43120.00 лв.

Населено място: Самотино
Квадратура 78006 кв.м.

землището на с. Самотино, община Бяла
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Парцел Великан

Парцел Великан

Цена: 2217.60 лв.

Населено място: Великан
Квадратура 931 кв.м.

м. Кайряка
Окръжен съд: Хасково
Срок: 21.07.2018 до 21.08.2018
Обявяване на: 2018-08-22

Парцел Белащица

Парцел Белащица

Цена: 31680.00 лв.

Населено място: Белащица
Квадратура 484 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Парцел Тополчане

Парцел Тополчане

Цена: 1120.00 лв.

Населено място: Тополчане
Квадратура 845 кв.м.


Окръжен съд: Сливен
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Парцел Садово

Парцел Садово

Цена: 26240.00 лв.

Населено място: Садово
Квадратура 1550 кв.м.

с. Садово
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Парцел Миндя

Парцел Миндя

Цена: 6969.60 лв.

Населено място: Миндя
Квадратура 1990 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 23.07.2018 до 23.08.2018
Обявяване на: 2018-08-24

Парцел Орловец

Парцел Орловец

Цена: 7040.00 лв.

Населено място: Орловец
Квадратура 2900 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 23.07.2018 до 23.08.2018
Обявяване на: 2018-08-24

Парцел Милево

Парцел Милево

Цена: 16650.00 лв.

Населено място: Милево
Квадратура 1024 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.07.2018 до 29.08.2018
Обявяване на: 2018-08-30

Парцел Топола

Парцел Топола

Цена: 7011.00 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 597 кв.м.

№72693.510.690
Окръжен съд: Добрич
Срок: 03.09.2018 до 03.10.2018
Обявяване на: 2018-10-04

Парцел Петърница

Парцел Петърница

Цена: 3920.00 лв.

Населено място: Петърница
Квадратура 500 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18

Парцел СМОЛЯН

Парцел СМОЛЯН

Цена: 5516.64 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 338 кв.м.

4/6 идеални части, УЛ. "СТАНЕВСКА" №38
Окръжен съд: Смолян
Срок: 24.08.2018 до 24.09.2018
Обявяване на: 2018-09-25

Парцел Кошов

Парцел Кошов

Цена: 1260.00 лв.

Населено място: Кошов
Квадратура 640 кв.м.

ИД 48/2014
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.07.2018 до 23.08.2018
Обявяване на: 2018-08-24

Парцел ТРОЯН

Парцел ТРОЯН

Цена: 19168.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 1211 кв.м.

гр. Троян, ул. "Генерал Карцов" № 271-Б
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.08.2018 до 03.09.2018
Обявяване на: 2018-09-04

Парцел Кошов

Парцел Кошов

Цена: 2430.00 лв.

Населено място: Кошов
Квадратура 825 кв.м.

ИД 48/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.07.2018 до 23.08.2018
Обявяване на: 2018-08-24

Парцел ЦАРЕВО

Парцел ЦАРЕВО

Цена: 44928.00 лв.

Населено място: ЦАРЕВО
Квадратура 802 кв.м.

(594-2017) УЛ. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.07.2018 до 20.08.2018
Обявяване на: 2018-08-21

Парцел Пороминово

Парцел Пороминово

Цена: 4890.60 лв.

Населено място: Пороминово
Квадратура 314 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 2018-09-11

Парцел Пороминово

Парцел Пороминово

Цена: 4874.40 лв.

Населено място: Пороминово
Квадратура 425 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 2018-09-11

Парцел Гарваново

Парцел Гарваново

Цена: 6689.36 лв.

Населено място: Гарваново
Квадратура 850 кв.м.

м. Сатмал дере
Окръжен съд: Хасково
Срок: 20.07.2018 до 20.08.2018
Обявяване на: 2018-08-21

Парцел ЛЕВСКИ

Парцел ЛЕВСКИ

Цена: 25344.00 лв.

Населено място: ЛЕВСКИ
Квадратура 3685 кв.м.

ул.“Ясна поляна“
Окръжен съд: Плевен
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Парцел ЛЕВСКИ

Парцел ЛЕВСКИ

Цена: 25344.00 лв.

Населено място: ЛЕВСКИ
Квадратура 3685 кв.м.

ул.“Ясна поляна“
Окръжен съд: Плевен
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10

Парцел Приморско

Парцел Приморско

Цена: 95960.00 лв.

Населено място: Приморско
Квадратура 713 кв.м.

местност Пясъка
Окръжен съд: Бургас
Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
Обявяване на: 2018-10-08

Парцел Кошарица

Парцел Кошарица

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: Кошарица
Квадратура 5099 кв.м.

м.Логополу
Окръжен съд: Бургас
Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
Обявяване на: 2018-10-05

Парцел Приморско

Парцел Приморско

Цена: 95960.00 лв.

Населено място: Приморско
Квадратура 713 кв.м.

местност Пясъка
Окръжен съд: Бургас
Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
Обявяване на: 2018-10-08

Парцел Приморско

Парцел Приморско

Цена: 95960.00 лв.

Населено място: Приморско
Квадратура 713 кв.м.

местност Пясъка
Окръжен съд: Бургас
Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
Обявяване на: 2018-10-08

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 720537.60 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 9425 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.09.2018 до 12.10.2018
Обявяване на: 2018-10-15

Парцел Ловчанци

Парцел Ловчанци

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: Ловчанци
Квадратура 1450 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 10.09.2018 до 10.10.2018
Обявяване на: 2018-10-11

Парцел Равна гора

Парцел Равна гора

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: Равна гора
Квадратура 10459 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 2018-09-11

Парцел Осеново

Парцел Осеново

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: Осеново
Квадратура 1120 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 2018-09-11

Парцел Самотино

Парцел Самотино

Цена: 1049760.00 лв.

Населено място: Самотино
Квадратура 28203 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 03.08.2018 до 03.09.2018
Обявяване на: 2018-09-04

Парцел Самотино

Парцел Самотино

Цена: 1109052.00 лв.

Населено място: Самотино
Квадратура 29787 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 03.08.2018 до 03.09.2018
Обявяване на: 2018-09-04

Парцел Шкорпиловци

Парцел Шкорпиловци

Цена: 9270.00 лв.

Населено място: Шкорпиловци
Квадратура 595 кв.м.

С. ШКОРПИЛОВЦИ, ОБЛ. ВАРНА
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.08.2018 до 03.09.2018
Обявяване на: 2018-09-04

Парцел Гурмазово

Парцел Гурмазово

Цена: 136800.00 лв.

Населено място: Гурмазово
Квадратура 999 кв.м.

общ. Божурище, м. Новините
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.07.2018 до 16.08.2018
Обявяване на: 2018-08-17

Парцел Приморско

Парцел Приморско

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: Приморско
Квадратура 713 кв.м.

местност Пясъка
Окръжен съд: Бургас
Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
Обявяване на: 2018-10-08

Парцел Правец

Парцел Правец

Цена: 1391400.00 лв.

Населено място: Правец
Квадратура 5192 кв.м.

бул. 3-ти март
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.07.2018 до 17.08.2018
Обявяване на: 2018-08-20

Парцел Васильово

Парцел Васильово

Цена: 2677.34 лв.

Населено място: Васильово
Квадратура 887 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26

Парцел Сърнегор

Парцел Сърнегор

Цена: 5280.00 лв.

Населено място: Сърнегор
Квадратура 1200 кв.м.

общ. Брезово
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.07.2018 до 16.08.2018
Обявяване на: 2018-08-17

Парцел Сърнегор

Парцел Сърнегор

Цена: 5920.00 лв.

Населено място: Сърнегор
Квадратура 730 кв.м.

общ. Брезово
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.07.2018 до 16.08.2018
Обявяване на: 2018-08-17

Парцел Калейца

Парцел Калейца

Цена: 8971.20 лв.

Населено място: Калейца
Квадратура 1313 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 2018-09-11

Парцел Самоводене

Парцел Самоводене

Цена: 56131.20 лв.

Населено място: Самоводене
Квадратура 48722 кв.м.

общ. Велико Търново
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 16.07.2018 до 16.08.2018
Обявяване на: 2018-08-17

Парцел Васильово

Парцел Васильово

Цена: 2246.40 лв.

Населено място: Васильово
Квадратура 1580 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 11.08.2018 до 11.09.2018
Обявяване на: 2018-09-12

Парцел Торос

Парцел Торос

Цена: 472.00 лв.

Населено място: Торос
Квадратура 2634 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 12.08.2018 до 12.09.2018
Обявяване на: 2018-09-13

Парцел Торос

Парцел Торос

Цена: 896.00 лв.

Населено място: Торос
Квадратура 5000 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 12.08.2018 до 12.09.2018
Обявяване на: 2018-09-13

Парцел Микре

Парцел Микре

Цена: 1880.00 лв.

Населено място: Микре
Квадратура 495 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.08.2018 до 07.09.2018
Обявяване на: 2018-09-10

Парцел КАВАРНА

Парцел КАВАРНА

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: КАВАРНА
Квадратура 591 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 23.07.2018 до 23.08.2018
Обявяване на: 2018-08-24

Парцел Мало Конаре

Парцел Мало Конаре

Цена: 4104.00 лв.

Населено място: Мало Конаре
Квадратура 752 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14

Парцел Мало Конаре

Парцел Мало Конаре

Цена: 3960.00 лв.

Населено място: Мало Конаре
Квадратура 715 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14

Парцел Кликач

Парцел Кликач

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: Кликач
Квадратура 910 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14

Парцел Маджарово

Парцел Маджарово

Цена: 16632.00 лв.

Населено място: Маджарово
Квадратура 3450 кв.м.

м. Под фабриката
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.07.2018 до 15.08.2018
Обявяване на: 2018-08-16

Парцел Маджарово

Парцел Маджарово

Цена: 1800.00 лв.

Населено място: Маджарово
Квадратура 639 кв.м.

м. Под фабриката
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.07.2018 до 15.08.2018
Обявяване на: 2018-08-16

Парцел Маджарово

Парцел Маджарово

Цена: 12816.00 лв.

Населено място: Маджарово
Квадратура 2591 кв.м.

м. Под фабриката
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.07.2018 до 15.08.2018
Обявяване на: 2018-08-16

Парцел САМОКОВ

Парцел САМОКОВ

Цена: 5811.84 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 455 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14

Парцел Айдемир

Парцел Айдемир

Цена: 4480.00 лв.

Населено място: Айдемир
Квадратура 617 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14

Парцел Дряновец

Парцел Дряновец

Цена: 2672.28 лв.

Населено място: Дряновец
Квадратура 1190 кв.м.

ул. Димитър Благоев № 24
Окръжен съд: Русе
Срок: 29.07.2018 до 29.08.2018
Обявяване на: 2018-08-30

Парцел ПЛЕВЕН

Парцел ПЛЕВЕН

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: ПЛЕВЕН
Квадратура 4404 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 08.09.2018 до 08.10.2018
Обявяване на: 2018-10-09

Парцел Дряновец

Парцел Дряновец

Цена: 1894.14 лв.

Населено място: Дряновец
Квадратура 1110 кв.м.

ул. Тодор Каблешков №30
Окръжен съд: Русе
Срок: 29.07.2018 до 29.08.2018
Обявяване на: 2018-08-30

Парцел Дряновец

Парцел Дряновец

Цена: 2133.81 лв.

Населено място: Дряновец
Квадратура 1270 кв.м.

ул. Тодор Каблешков №30
Окръжен съд: Русе
Срок: 29.07.2018 до 29.08.2018
Обявяване на: 2018-08-30

Парцел Босилковци

Парцел Босилковци

Цена: 2606.04 лв.

Населено място: Босилковци
Квадратура 1270 кв.м.

ул. Любен Каравелов
Окръжен съд: Русе
Срок: 29.07.2018 до 29.08.2018
Обявяване на: 2018-08-30

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 168000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 956 кв.м.

местност Малинова долина, втора част
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 180800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1028 кв.м.

местност Малинова долина, втора част
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14

Парцел Топола

Парцел Топола

Цена: 7504.00 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 621 кв.м.

501-2016-ПРАЗНО МЯСТО
Окръжен съд: Добрич
Срок: 11.09.2018 до 11.10.2018
Обявяване на: 2018-10-12

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 7481 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 04.08.2018 до 04.09.2018
Обявяване на: 2018-09-05

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 13300.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 629 кв.м.

гр. София, район Нови Искър, ул. Мургаш 13А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.07.2018 до 20.08.2018
Обявяване на: 2018-08-21

Парцел Волуяк

Парцел Волуяк

Цена: 78426.00 лв.

Населено място: Волуяк
Квадратура 1136 кв.м.

ул. Детелина № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14

Парцел Сираково

Парцел Сираково

Цена: 8320.00 лв.

Населено място: Сираково
Квадратура 1435 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14

Парцел Сираково

Парцел Сираково

Цена: 4240.00 лв.

Населено място: Сираково
Квадратура 610 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14

Парцел ПЛЕВЕН

Парцел ПЛЕВЕН

Цена: 26107.00 лв.

Населено място: ПЛЕВЕН
Квадратура 5653 кв.м.

местността „КОЖУХАРСКА ЧЕШМА“
Окръжен съд: Плевен
Срок: 03.09.2018 до 03.10.2018
Обявяване на: 2018-10-04

Парцел Венчан

Парцел Венчан

Цена: 4152.00 лв.

Населено място: Венчан
Квадратура 1020 кв.м.

с. Венчан, общ. Провадия, обл. Варна
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Парцел Славовица

Парцел Славовица

Цена: 1996.80 лв.

Населено място: Славовица
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.07.2018 до 15.08.2018
Обявяване на: 2018-08-16

Парцел Славовица

Парцел Славовица

Цена: 4406.40 лв.

Населено място: Славовица
Квадратура 836 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.07.2018 до 15.08.2018
Обявяване на: 2018-08-16

Парцел Виноградец

Парцел Виноградец

Цена: 7008.00 лв.

Населено място: Виноградец
Квадратура 1133 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.07.2018 до 15.08.2018
Обявяване на: 2018-08-16

Парцел Ковачево

Парцел Ковачево

Цена: 5787.04 лв.

Населено място: Ковачево
Квадратура 1060 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.07.2018 до 15.08.2018
Обявяване на: 2018-08-16

Парцел Ковачево

Парцел Ковачево

Цена: 5057.12 лв.

Населено място: Ковачево
Квадратура 940 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.07.2018 до 15.08.2018
Обявяване на: 2018-08-16

Парцел Ветрен дол

Парцел Ветрен дол

Цена: 102400.00 лв.

Населено място: Ветрен дол
Квадратура 40000 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.07.2018 до 15.08.2018
Обявяване на: 2018-08-16

Парцел Ветрен дол

Парцел Ветрен дол

Цена: 14688.80 лв.

Населено място: Ветрен дол
Квадратура 3638 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.07.2018 до 15.08.2018
Обявяване на: 2018-08-16

Парцел Септември

Парцел Септември

Цена: 9235.68 лв.

Населено място: Септември
Квадратура 1060 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.07.2018 до 15.08.2018
Обявяване на: 2018-08-16

Парцел Виноградец

Парцел Виноградец

Цена: 3715.20 лв.

Населено място: Виноградец
Квадратура 557 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.07.2018 до 15.08.2018
Обявяване на: 2018-08-16

Парцел Ветрен

Парцел Ветрен

Цена: 6410.88 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 352 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.07.2018 до 15.08.2018
Обявяване на: 2018-08-16

Парцел Ветрен дол

Парцел Ветрен дол

Цена: 25747.20 лв.

Населено място: Ветрен дол
Квадратура 6313 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.07.2018 до 15.08.2018
Обявяване на: 2018-08-16

Парцел Кметовци

Парцел Кметовци

Цена: 6500.00 лв.

Населено място: Кметовци
Квадратура 1850 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14

Парцел Годеч

Парцел Годеч

Цена: 8114.40 лв.

Населено място: Годеч
Квадратура 1000 кв.м.

гр. Годеч, махала Трап, кв. Трап № 67
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14

Парцел Кметовци

Парцел Кметовци

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: Кметовци
Квадратура 854 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14

Парцел КОСТИНБРОД

Парцел КОСТИНБРОД

Цена: 31293.60 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 665 кв.м.

гр. Костинброд
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14

Парцел Кочмар

Парцел Кочмар

Цена: 640.00 лв.

Населено място: Кочмар
Квадратура 1159 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
Обявяване на: 2018-10-05

Парцел БАЛЧИК

Парцел БАЛЧИК

Цена: 8080.00 лв.

Населено място: БАЛЧИК
Квадратура 617 кв.м.

местност "Сухите лозя"
Окръжен съд: Добрич
Срок: 11.09.2018 до 11.10.2018
Обявяване на: 2018-10-12

Парцел Дряновец

Парцел Дряновец

Цена: 1846.80 лв.

Населено място: Дряновец
Квадратура 900 кв.м.

ул.Рибарица № 3А
Окръжен съд: Русе
Срок: 29.07.2018 до 29.08.2018
Обявяване на: 2018-08-30

Парцел Дряновец

Парцел Дряновец

Цена: 2261.07 лв.

Населено място: Дряновец
Квадратура 1180 кв.м.

ул. Рибарица №3
Окръжен съд: Русе
Срок: 29.07.2018 до 29.08.2018
Обявяване на: 2018-08-30

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 1489.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14 кв.м.

кв. Долапите , местност Барбуков Трап (бивша местност Стара и нова чешма)
Окръжен съд: Русе
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31

Парцел Приморско

Парцел Приморско

Цена: 8136.00 лв.

Населено място: Приморско
Квадратура 1861 кв.м.

гр.Приморско, общ.Приморско, обл.Бургас"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 03.08.2018 до 03.09.2018
Обявяване на: 2018-09-04

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 77909.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2837 кв.м.

ул. "Буен Поток"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.07.2018 до 16.08.2018
Обявяване на: 2018-08-17

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 17254.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 2550 кв.м.

Хаджиманов хан
Окръжен съд: Враца
Срок: 16.07.2018 до 16.08.2018
Обявяване на: 2018-08-17

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители