Всички имоти от категория Парцел на търг от ЧСИ

 • Парцел
  520 кв.м., Енево

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 1725.00 лв.
 • Парцел
  80000 кв.м., РАЗЛОГ
  МЕСТНОСТ "КУЛАТА"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 150120.00 лв.
 • Парцел
  1630 кв.м., КОЗЛОДУЙ
  ул. "Омуртаг"
  Окръжен съд: Враца
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 22298.40 лв.
 • Парцел
  3115 кв.м., Кривина
  с.Кривина, ул.Демокрация
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 1027485.00 лв.
 • Парцел
  3115 кв.м., Кривина
  с.Кривина, ул.Демокрация
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 05.10.2017 до 05.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 1027485.00 лв.
 • Парцел
  1640 кв.м., КОЗЛОДУЙ
  ул. "Прилеп"
  Окръжен съд: Враца
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 27158.40 лв.
 • Парцел
  1420 кв.м., Нова Черна

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Парцел
  2856 кв.м., Нова Черна

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 2400.00 лв.
 • Парцел
  10395 кв.м., Волуяк
  м. Толева махала
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 288922.00 лв.
 • Парцел
  676 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 46920.00 лв.
 • Парцел
  1500 кв.м., Кермен
  гр. Кермен, общ. Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 1125.00 лв.
 • Парцел
  2295 кв.м., СОФИЯ
  гр.София, местност ПЗ "Илиянци-изток"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 90000.00 лв.
 • Парцел
  1724 кв.м., Богомилово
  общ. Стара Загора
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-24
  Виж повече
 • 256819.25 лв.
 • Парцел
  250 кв.м., ВАРНА
  40/130 кв.м. ид.части от ДВОРНО МЯСТО, цялото от 250 кв.м., находящо се в град Варна, ул. „Зограф” № 40
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.10.2017 до 08.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-09
  Виж повече
 • 6000.00 лв.
 • Парцел
  14 кв.м., ВАРНА
  14,23 кв. м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2563.335, находящ се в гр. Варна, , район „Приморски”, м-ст „Свети Никола” ж. к. „Бриз- юг+, ул. „135” № 7
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.10.2017 до 08.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-09
  Виж повече
 • 810.00 лв.
 • Парцел
  11200 кв.м., Горица
  с. Горица, община Бяла, област Варненска, местността „Светерица”
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.10.2017 до 08.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-09
  Виж повече
 • 35347.20 лв.
 • Парцел
  1068 кв.м., Близнаци
  село Близнаци, община Аврен, Варненска област
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.10.2017 до 08.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-09
  Виж повече
 • 15240.00 лв.
 • Парцел
  400 кв.м., КУЛА

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 1740.00 лв.
 • Парцел
  4007 кв.м., Падина
  м-ст До село
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 2400.00 лв.
 • Парцел
  260 кв.м., ДЕВНЯ

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 1200.00 лв.
 • Парцел
  246 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 45607.50 лв.
 • Парцел
  420 кв.м., Кочериново
  ул. "Биньо Иванов" № 1
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 13.10.2017 до 13.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-14
  Виж повече
 • 8505.00 лв.
 • Парцел
  480 кв.м., Кочериново
  ул. "Биньо Иванов" № 1
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 13.10.2017 до 13.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-14
  Виж повече
 • 9240.00 лв.
 • Парцел
  468 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ж.к."Дружба" 2, ул."Обиколна" № 524
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 147675.00 лв.
 • Парцел
  1972 кв.м., Бяла

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 71355.00 лв.
 • Парцел
  5620 кв.м., Церово

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 19380.00 лв.
 • Парцел
  948 кв.м., Топола
  с.Топола, общ.Каварна, ул. „Осма“ № 8
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 16000.00 лв.
 • Парцел
  1700 кв.м., Топола
  с.Топола, ул.Девета № 8
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 7760.00 лв.
 • Парцел
  23977 кв.м., Топола
  с.Топола, общ.Каварна
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 92960.00 лв.
 • Парцел
  1093 кв.м., Тънково
  с.Тънково, общ.Несебър, обл.БУргас, ул."Атанас Манчев"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 29.10.2017 до 29.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-30
  Виж повече
 • 1982.40 лв.
 • Парцел
  833 кв.м., ГЪЛЪБОВО
  ул. "Георги Бенковски" № 6
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 18414.00 лв.
 • Парцел
  1010 кв.м., Драганово

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 2175.00 лв.
 • Парцел
  21530 кв.м., ПЛЕВЕН
  местност "Витска елия"
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 13.10.2017 до 13.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-14
  Виж повече
 • 436220.00 лв.
 • Парцел
  2065 кв.м., ДОБРИЧ
  „Пр.зона Север“, ул. „Ангел Стоянов“ № 6 Окръжен съд:
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 78907.50 лв.
 • Парцел
  10130 кв.м., ПЛЕВЕН
  местност "Витска елия"
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 13.10.2017 до 13.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-14
  Виж повече
 • 209160.00 лв.
 • Парцел
  1152 кв.м., ХАСКОВО
  с. Елена
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 1125.00 лв.
 • Парцел
  1058 кв.м., Старо село

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 4815.00 лв.
 • Парцел
  83 кв.м., Слънчев бряг

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 45600.00 лв.
 • Парцел
  4388 кв.м., БУРГАС

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 106160.00 лв.
 • Парцел
  338 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. СТАНЕВСКА № 38
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 2625.00 лв.
 • Парцел
  6991 кв.м., БУРГАС
  местност Мадика
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 169120.00 лв.
 • Парцел
  3412 кв.м., ЛУКОВИТ

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 29.10.2017 до 29.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-30
  Виж повече
 • 40770.00 лв.
 • Парцел
  3530 кв.м., ЛУКОВИТ

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 29.10.2017 до 29.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-30
  Виж повече
 • 37440.00 лв.
 • Парцел
  2238 кв.м., БУРГАС
  местонст Мадика
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 54160.00 лв.
 • Парцел
  250 кв.м., СМОЛЯН
  УЛ. ПРОЛЕТ № 10
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 5184.00 лв.
 • Парцел
  2500 кв.м., Борован

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 10.10.2017 до 10.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-11
  Виж повече
 • 6000.00 лв.
 • Парцел
  9425 кв.м., АСЕНОВГРАД

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 1033420.80 лв.
 • Парцел
  1000 кв.м., Петрово

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 03.10.2017 до 03.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-06
  Виж повече
 • 6750.00 лв.
 • Парцел
  639 кв.м., Трилистник
  ул."9 - та"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.10.2017 до 01.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-02
  Виж повече
 • 7500.00 лв.
 • Парцел
  680 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 5185.50 лв.
 • Парцел
  659 кв.м., КОСТИНБРОД
  ул. Витошко лале 13
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 175500.00 лв.
 • Парцел
  5701 кв.м., Божурище
  гр.Божурище, местност „Долен соват“, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.10.2017 до 08.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-09
  Виж повече
 • 267840.00 лв.
 • Парцел
  752 кв.м., Мало Конаре

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 4875.00 лв.
 • Парцел
  715 кв.м., Мало Конаре

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 4575.00 лв.
 • Парцел
  600 кв.м., РАДНЕВО
  гр.Раднево, ул.Първи май № 4-а
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 29.09.2017 до 29.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-30
  Виж повече
 • 12124.80 лв.
 • Парцел
  1215 кв.м., Априлово
  с.Априлово, общ.Гълъбово
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 3900.00 лв.
 • Парцел
  605 кв.м., Априлово
  с.Априлово, общ.Гълъбово
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 3975.00 лв.
 • Парцел
  2290 кв.м., Априлово
  с.Априлово, общ.Гълъбово
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 2260.00 лв.
 • Парцел
  2150 кв.м., Вехтово
  ул. "Свобода" 3
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 12.11.2017 до 12.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-13
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Парцел
  711 кв.м., ВАРНА
  гр.Варна, м-ст Свети Никола
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 60000.00 лв.
 • Парцел
  1750 кв.м., Крушаре
  с. Крушаре, общ. Сливен
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 2775.00 лв.
 • Парцел
  520 кв.м., Крумово
  село Крумово, обл.Варна
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 10500.00 лв.
 • Парцел
  911 кв.м., Скандалото

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 1042.50 лв.
 • Парцел
  3600 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Момино венче" 5
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 350000.00 лв.
 • Парцел
  2142 кв.м., Александрово

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 17.10.2017 до 17.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-20
  Виж повече
 • 15232.50 лв.
 • Парцел
  3200 кв.м., КАРЛОВО
  гр. Карлово, ул. "Индустриална".
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 70500.00 лв.
 • Парцел
  1850 кв.м., Иваняне
  с. Иваняне, р-н "Банкя", Столична община
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 21600.00 лв.
 • Парцел
  1946 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 77000.25 лв.
 • Парцел
  580 кв.м., Лозен
  в.з. „Четарлъка“ (VII-145)
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 25500.00 лв.
 • Парцел
  10000 кв.м., КАВАРНА
  35064.50.76
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 173232.00 лв.
 • Парцел
  10000 кв.м., КАВАРНА
  35064.50.75
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 173232.00 лв.
 • Парцел
  1850 кв.м., Иваняне
  с. Иваняне, р-н "Банкя", Столична община
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 28.09.2017 до 28.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-29
  Виж повече
 • 21600.00 лв.
 • Парцел
  427 кв.м., ПЛЕВЕН
  ул. Пирот № 10, кв.159, УПИ № XI-5833
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 04.11.2017 до 04.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-05
  Виж повече
 • 56500.00 лв.
 • Парцел
  420 кв.м., СОФИЯ
  ул. Суходолска № 34
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 29.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 15308.00 лв.
 • Парцел
  1700 кв.м., Хърсово
  ул.“Буря“№1
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 1068.00 лв.
 • Парцел
  850 кв.м., Бдинци

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 6750.00 лв.
 • Парцел
  1185 кв.м., Лясково

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 5940.00 лв.
 • Парцел
  240 кв.м., Гостилица
  местността "Юрта"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 11.10.2017 до 11.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-12
  Виж повече
 • 720.00 лв.
 • Парцел
  5025 кв.м., Шипково
  с. Шипково, местност "Конски рът"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 874.00 лв.
 • Парцел
  576 кв.м., Дебнево
  с. Дебнево, общ. Троян, ул. „Троян“ № 12
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 13.10.2017 до 13.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-14
  Виж повече
 • 4020.00 лв.
 • Парцел
  3150 кв.м., ПЛЕВЕН
  Западна индустриална зона
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 146474.25 лв.
 • Парцел
  1220 кв.м., Могила

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 37200.00 лв.
 • Парцел
  5398 кв.м., НЕСЕБЪР
  местност "БОСТАНЛЪКА"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 30.09.2017 до 30.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-31
  Виж повече
 • 127243.00 лв.
 • Парцел
  940 кв.м., Съединение
  ОБЛ. ПЛОВДИВ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-08
  Виж повече
 • 7350.00 лв.
 • Парцел
  4000 кв.м., Лесичово

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 10.10.2017 до 10.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-11
  Виж повече
 • 840.00 лв.
 • Парцел
  820 кв.м., Згориград

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 1768.00 лв.
 • Парцел
  5827 кв.м., Камено

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 261600.00 лв.
 • Парцел
  6031 кв.м., ТЪРГОВИЩЕ

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 24000.00 лв.
 • Парцел
  3016 кв.м., ТЪРГОВИЩЕ

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 13500.00 лв.
 • Парцел
  309 кв.м., ПРОВАДИЯ
  ул. "Стефан Караджа"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 22000.00 лв.
 • Парцел
  392 кв.м., ПЛОВДИВ
  местност"Джевиз Тарла"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 70440.00 лв.
 • Парцел
  960 кв.м., БРЕЗНИК
  с.Непразненци
  Окръжен съд: Перник
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 5760.00 лв.
 • Парцел
  2644 кв.м., Лесичово

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 234750.00 лв.
 • Парцел
  1674 кв.м., ТУТРАКАН
  по ул.”Ана Вентура” № 64, в местността „СТОПАНСКИ ДВОР
  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 14580.00 лв.
 • Парцел
  956 кв.м., СОФИЯ
  Малинова долина 2 Б
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.09.2017 до 27.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-30
  Виж повече
 • 230000.00 лв.
 • Парцел
  1028 кв.м., СОФИЯ
  Малинова долина 2 б
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 27.09.2017 до 27.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-30
  Виж повече
 • 280000.00 лв.
 • Парцел
  29670 кв.м., АЙТОС

  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 03.10.2017 до 03.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-06
  Виж повече
 • 429600.00 лв.
 • Парцел
  14560 кв.м., КАРНОБАТ
  пз север
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 333800.00 лв.
 • Парцел
  506 кв.м., КАЗАНЛЪК
  гр.Казанлък, бул.Освобождение № 27а
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 23.09.2017 до 23.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-24
  Виж повече
 • 22400.00 лв.
 • Парцел
  940 кв.м., ПОМОРИЕ
  М-СТ МАЛКОТО ЕЗЕРО
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 03.10.2017 до 03.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-06
  Виж повече
 • 75744.00 лв.