Чси Имоти > Долни Чифлик >

ЧСИ Долни Чифлик

Всички имоти в Долни Чифлик от ЧСИ

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 244 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик. общ.Долни чифлик, област Варна, а именно : ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, изградена в поземлен имот № V /пет римско/, в кв. 37 /тридесе ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 3040.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 3600 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
НИВА с пространство 3,600 дка /три дка и шестстотин кв.м./, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, общ. Долни Чифлик, обл. Варненска, в местността "Али Кочевото", с кадастрален № 115 ...

Парцел Долни чифлик

Парцел Долни чифлик

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 3600 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21912.113.48 /две едно девет едно две точка едно едно три точка четири осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18 - 15 ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 244 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
Недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик. общДолни чифлик, област Варна, а именно : ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, изградена в поземлен имот № V /пет римско/, в кв. 37 /тридесет ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 9071.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 8101 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА с площ от 8,101 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Варненска област, в местност „Али Кочевото”, съставляваща парцел №96 от масив №115, с кадастрале ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 6840.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 4501 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА с площ от 4,501 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Варненска област, в местност „Али Кочевото”, съставляваща парцел №97 от масив №115, с кадастрале ...

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 2052.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1350 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА с площ от 1,350 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Варненска област, в местност „Али Кочевото”, съставляваща парцел №93 от масив №115, с кадастрале ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 6153.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 4049 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА с площ от 4,049 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Варненска област,- в местност „Али Кочевото”, съставляваща парцел №72 от масив №115, е кадастрал ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 6155.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 4051 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА е площ от 4,051 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Варненска област, в местност „Али Кочевото”, съставляваща парцел №69 от масив №115, с кадастрале ...

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 4987.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 3282 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА е площ от 3,282 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Варненска област, в местност „Али Кочевото”, съставляваща парцел №58 от масив №115, с кадастрале ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 4104.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 2700 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА е площ от 2,700 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Варненска област, в местност „Али Кочевото”, съставляваща парцел №56 от масив №115, с кадастрале ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 2447.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 3825 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА с площ от 3,825 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Варненска област, в местност „Али Кочевото”, съставляваща парцел №51 от масив №115, с кадастрале ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 6838.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 4500 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА е площ от 4,500 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Варненска област, в местност „Али Кочевото”, съставляваща парцел №39 от масив №115, с кадастрале ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 5478.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 3605 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА е площ от 3,605 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Варненска област, в местност „Батаджика”, съставляваща парцел №45 от масив №178, е кадастрален № ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 6428.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 4230 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА е площ от 4,230 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Варненска област, в местност „Батаджика”, съставляваща парцел №40 от масив №178, е кадастрален № ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 11155.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 6973 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА е площ от 6,973 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Варненска област, в местност „Дюлгер Бахче”, съставляваща парцел №29 от масив №116, е кадастрале ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 13246.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 8410 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА е площ от 8,410 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Варненска област, в местност „Дюлгер Бахче”, съставляваща парцел №28 от масив №116, е кадастрале ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 4102.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 2700 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА с площ от 2,700 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик,Община Долни Чифлик, Варненска област, в местност „Дюлгер Бахче”, съставляваща парцел №22 от масив №116, е кадастрален ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 7918.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 9900 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА с площ от 9,900 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Варненска област, в местност „Али Кочевото”, съставляваща парцел №98 от масив №115, с кадастрале ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 7918.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 9900 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
НИВА с площ от 9,900 дка, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Варненска област, в местност „Али Кочевото”, съставляваща парцел №98 от масив №115, с кадастрале ...

Склад Долни чифлик

Склад Долни чифлик

Цена: 1231772.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 5702 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ кв.м., представляващ УПИ № VIII /осем римско/ в кв.38 /тридесет и осем/ по плана на град Долни Чифлик, община Долни чифлик, ...

Парцел Долни чифлик

Парцел Долни чифлик

Цена: 13032.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1457 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21912.10.28, находящ се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, м-ст „Стопански двор”
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21912.10.28, находящ се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, м-ст „Стопански двор”, с трайно предназначение на територията – земеделска, н ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 43315.20 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 389 кв.м.

гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненскa, в обект с кадастрален № 17 изграден в парцел № ХI в стопански двор № 1, а по скица имот № 010011
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, находяща се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, с РЗП от 388.50 кв.м., а по данъчна оценка - от 440.50 кв.м.в обект с кадастрален № 17 изграден ...

Двустаен апартамент Долни чифлик

Двустаен апартамент Долни чифлик

Цена: 7128.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 42 кв.м.

УЛ. СОКАЧЕВ № 5 АП 34
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
Изпълнително дело №: 20167110400536 Изходящ №: 31248 / 03.12.2019 г. Íg*4\'Q!Î 711020600749 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 3244845.60 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 236948 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД /по чл.517 а от ГПК във връзка с &1 от ТЗ/, представляващ и включващ: У ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 17658.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 244 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик. общ.Долни чифлик, област Варна, а именно : ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, изградена в поземлен имот № V /пет римско/, в кв. 37 /тридесе ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 1112400.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 15100 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 3244845.60 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 236948 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ- ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД/по чл.517 а от ГПК във връзка с &1 от ТЗ/, представляващ и включващ:Урег ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 81624.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1852 кв.м.

ЗЪРНО-ФУРАЖЕН ЦЕХ, находящ се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, съставляващ обект с кадастрален № 334 по договор, попадащ в имот № 003341
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ЗЪРНО-ФУРАЖЕН ЦЕХ, находящ се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, състоящ се от административна сграда с площ от 92 кв.м., а по данъчна оценка - 184 кв.м., работилни ...

Парцел Долни чифлик

Парцел Долни чифлик

Цена: 14480.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1457 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21912.10.28, находящ се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, м-ст „Стопански двор”
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21912.10.28, находящ се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, м-ст „Стопански двор”, с трайно предназначение на територията – земеделска, ...

Парцел Долни чифлик

Парцел Долни чифлик

Цена: 22400.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 2249 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21912.10.11, находящ се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, м-ст „Стопански двор”
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21912.10.11, находящ се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, м-ст „Стопански двор”, с трайно предназначение на територията – земеделска, ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 48128.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 389 кв.м.

гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненскa, в обект с кадастрален № 17 изграден в парцел № ХI в стопански двор № 1, а по скица имот № 010011
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, находяща се в РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, находяща се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, с РЗП от 388.50 кв.м., а по данъчна оценка - от 440.50 кв.м.в ...

Земеделски имот Долни чифлик

Земеделски имот Долни чифлик

Цена: 3420.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 8999 кв.м.

гр. Долни чифлик, м-ст Машатлъка
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
½ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21912.191.2 (две едно девет едно две точка едно девет едно точка две) с адрес на имота град Долни чифлик, общ. Долни чифлик обл. Варна мест ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 19620.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 244 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик. общ.Долни чифлик, област Варна, а именно : ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, изградена в поземлен имот № V /пет римско/, в кв 37 /тридесет ...

Двустаен апартамент Долни чифлик

Двустаен апартамент Долни чифлик

Цена: 7920.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 42 кв.м.

УЛ. СОКАЧЕВ 5
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22
Изпълнително дело №: 20167110400536 Изходящ №: 21456 / 20.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Склад Долни чифлик

Склад Долни чифлик

Цена: 1390500.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 5702 кв.м.

гр. Долни Чифлик, общ. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ кв.м., представляващ УПИ № VIII /осем римско/ в кв.38 /тридесет и осем/ по плана на град Долни Чифлик, община Долни чифлик, ...

Склад Долни чифлик

Склад Долни чифлик

Цена: 1390500.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 5702 кв.м.

гр. Долни Чифлик, общ. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ кв.м., представляващ УПИ № VIII /осем римско/ в кв.38 /тридесет и осем/ по плана на град Долни Чифлик, община Долни чифлик, ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 3800.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 8999 кв.м.

гр. Долни чифлик, м-ст Машатлъка
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
½ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21912.191.2 (две едно девет едно две точка едно девет едно точка две) с адрес на имота град Долни чифлик, общ. Долни чифлик обл. Варна мест ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 2455.20 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 9600 кв.м.

село Венелин, местност Овчарски босилек
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
1/2 идеална част от НИВА с площ по док. 9.600 дка (девет декара и шестстотин кв.м.), находяща се в землището на село Венелин, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, в местността "Овчарски босилек ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 3244845.60 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 236948 кв.м.

ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ- ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ- ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД/по чл.517 а от ГПК във връзка с &1 от ТЗ/, представляващ и включващ:Уре ...

Парцел Долни чифлик

Парцел Долни чифлик

Цена: 9828.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 650 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 650 /шестотин и петдесет/ кв.м., находящо се в гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Област Варненска и представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХIV-151 /чети ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 1545000.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 15100 кв.м.

гр. Долни Чифлик, общ. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ кв.м., представляващ УПИ № VIII /осем римско/ в кв.38 /тридесет и осем/ по плана на град Долни Чифлик, община Долни чифлик, ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 1545000.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 15100 кв.м.

гр. Долни Чифлик, общ. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ кв.м., представляващ УПИ № VIII /осем римско/ в кв.38 /тридесет и осем/ по плана на град Долни Чифлик, община Долни чифлик, ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 184.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1259 кв.м.

гр. Долни чифлик, местност "АЛИ КОЧЕВОТО"
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21912.115.13 /две, едно, девет, едно, две, точка, едно, едно, пет, точка, едно, три/ по кадастралната катра и кадастралнит ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 266.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1378 кв.м.

гр. Долни чифлик, местност "АЛИ КОЧЕВОТО"
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21912.101.10 /две, едно, девет, едно, две, точка, едно, нула, едно, точка, десет/ по кадастралната катра и кадастралните р ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 603.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 4140 кв.м.

гр. Долни чифлик, местност "БАТАДЖИКА"
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21912.175.6 /две, едно, девет, едно, две, точка, едно, седем, пет, точка, шест/ по кадастралната катра и кадастралните рег ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 472.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 3243 кв.м.

гр. Долни чифлик, местност "БОАЗА"
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21912.147.25 /две, едно, девет, едно, две, точка, едно, четири, седем, точка, две, пет/ по кадастралната катра и кадастрал ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 19749.60 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 244 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
Недвижим имот, находят се в гр.Долни чифлик. общ.Долни чифлик, област Варна, а именно : ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, изградена в поземлен имот № V /пет римско/, в кв. 37 тридесе ...

Двустаен апартамент Долни чифлик

Двустаен апартамент Долни чифлик

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 42 кв.м.

УЛ. СОКАЧЕВ, 5 ЕТ 4 АП 34
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.05.2019 до 26.06.2019
Обявяване на: 2019-06-27
Изпълнително дело №: 20167110400536 Изходящ №: 11932 / 08.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 3000 кв.м.

местност "ЧОТОКЛУКА" по плана на земеразделяне на село Шкорпиловци, община Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 2019-06-20
Нива с площ от 3,000 (три) дка, трета категория, местност "ЧОТОКЛУКА" по плана на земеразделяне на село Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, съставляваща имот с пл.№023066 (нула ...

Парцел Долни чифлик

Парцел Долни чифлик

Цена: 9828.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 650 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 650 /шестотин и петдесет/ кв.м., находящо се в гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Област Варненска и представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХIV-151 /чети ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 3605384.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 236948 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ- ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД/по чл.517 а от ГПК във връзка с &1 от ТЗ/, представляващ и включващ:Урег ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 204.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1259 кв.м.

гр. Долни чифлик, местност "АЛИ КОЧЕВОТО"
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21912.115.13 /две, едно, девет, едно, две, точка, едно, едно, пет, точка, едно, три/ по кадастралната катра и кадастралнит ...

Земеделски имот Долни чифлик

Земеделски имот Долни чифлик

Цена: 296.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1378 кв.м.

гр. Долни чифлик, местност "АЧМИТЕ"
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21912.101.10 /две, едно, девет, едно, две, точка, едно, нула, едно, точка, десет/ по кадастралната катра и кадастралните р ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 670.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 4140 кв.м.

гр. Долни чифлик, местност "БАТАДЖИКА"
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21912.175.6 /две, едно, девет, едно, две, точка, едно, седем, пет, точка, шест/ по кадастралната катра и кадастралните рег ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 525.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 3243 кв.м.

гр. Долни чифлик, местност "БОАЗА"
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21912.147.25 /две, едно, девет, едно, две, точка, едно, четири, седем, точка, две, пет/ по кадастралната катра и кадастрал ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 21944.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1154 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
Недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик. общ.Долни чифлик, област Варна, а именно : ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, изградена в поземлен имот № V /пет римско/, в кв. 37 /тридесе ...

Двустаен апартамент Долни чифлик

Двустаен апартамент Долни чифлик

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 43 кв.м.

УЛ. СОКАЧЕВ № 5 ЕТ 4 АП 34
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
Изпълнително дело №: 20167110400536 Изходящ №: 5238 / 22.02.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 21944.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 244 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 01.02.2019 до 01.03.2019
Обявяване на: 2019-03-02
Недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик. общ.Долни чифлик, област Варна, а именно : ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, изградена в поземлен имот № V /пет римско/, в кв. 37 /триде ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 1545000.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 15100 кв.м.

гр. Долни Чифлик, общ. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ кв.м., представляващ УПИ № VIII /осем римско/ в кв.38 /тридесет и осем/ по плана на град Долни Чифлик, община Долни чифлик, ...

Парцел Долни чифлик

Парцел Долни чифлик

Цена: 3484.80 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 440 кв.м.

ул. Ропотамо 14
Окръжен съд: Варна
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
½ идеални части от ДВОРНО МЯСТО - ПАРЦЕЛ VII-103 /седем, сто и три/ в кв. 123 /сто двадесет и трети/ по плана на града, с площ 440 /четиристотин и четиридесет/ кв.м. от празно дворно мяст ...

Парцел Долни чифлик

Парцел Долни чифлик

Цена: 10920.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 650 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 650 /шестотин и петдесет/ кв.м., находящо се в гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик, Област Варненска и представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХIV-151 /чети ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 227.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1259 кв.м.

гр. Долни чифлик, местност "АЛИ КОЧЕВОТО"
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21912.115.13 /две, едно, девет, едно, две, точка, едно, едно, пет, точка, едно, три/ по кадастралната катра и кадастралнит ...

Земеделски имот Долни чифлик

Земеделски имот Долни чифлик

Цена: 330.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1378 кв.м.

гр. Долни чифлик, местност "АЧМИТЕ"
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21912.101.10 /две, едно, девет, едно, две, точка, едно, нула, едно, точка, десет/ по кадастралната катра и кадастралните р ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 745.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 4140 кв.м.

гр. Долни чифлик, местност "БАТАДЖИКА"
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21912.175.6 /две, едно, девет, едно, две, точка, едно, седем, пет, точка, шест/ по кадастралната катра и кадастралните рег ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 584.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 3243 кв.м.

гр. Долни чифлик, местност "БОАЗА"
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21912.147.25 /две, едно, девет, едно, две, точка, едно, четири, седем, точка, две, пет/ по кадастралната катра и кадастрал ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 3632148.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 236948 кв.м.

Долни Чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22
РОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ- ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД/по чл.517 а от ГПК във връзка с &1 от ТЗ/, представляващ и включващ:Урегу ...

Двустаен апартамент Долни чифлик

Двустаен апартамент Долни чифлик

Цена: 8856.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 43 кв.м.

УЛ СОКАЧЕВ 5 ЕТ 4 АП 34
Окръжен съд: Варна
Срок: 23.12.2018 до 23.01.2019
Обявяване на: 2019-01-24
Изпълнително дело №: 20167110400536 Изходящ №: 29840 / 20.11.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Парцел Долни чифлик

Парцел Долни чифлик

Цена: 3872.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 440 кв.м.

ул. Ропотамо 14
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
½ идеални части от ДВОРНО МЯСТО - ПАРЦЕЛ VII-103 /седем, сто и три/ в кв. 123 /сто двадесет и трети/ по плана на града, с площ 440 /четиристотин и четиридесет/ кв.м. от празно дворно мяст ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 2840.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 9600 кв.м.

местността "Овчарски босилек"
Окръжен съд: Варна
Срок: 28.10.2018 до 28.11.2018
Обявяване на: 2018-11-29
1/2 идеална част от НИВА с площ по док. 9.600 дка (девет декара и шестстотин кв.м.), находяща се в землището на село Венелин, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, в местността "Овчарски босиле ...

Къща Долни чифлик

Къща Долни чифлик

Цена: 36504.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 78 кв.м.

гр. Долни Чифлик, ул. „Тича“ № 24, обл. Варна
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.10.2018 до 26.11.2018
Обявяване на: 2018-11-27
7 / 12 ид.ч. собственост на Лазар Лазаров и 5 / 12 ид.ч. собственост на Диана Лазарова за ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Долни Чифлик, ул. „Тича“ № 24, обл. Варна, цялата със з ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 3632148.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 236948 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ- ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД/по чл.517 а от ГПК във връзка с &1 от ТЗ/, представляващ и включващ:Урег ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 252.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1259 кв.м.

местност "Али Кочевото"
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, категория на земята при неполивни условия - трета, находяща се в землището на гр. Долни чифлик е ЕКАТТЕ 219 ...

Земеделски имот Долни чифлик

Земеделски имот Долни чифлик

Цена: 367.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1378 кв.м.

местност "Ачмите"
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ОВОЩНА ГРАДИНА, находяща се в землището на гр. Долни чифлик с ЕКАГГЕ 21912, общ. Долни чифлик, обл. Варна, местн ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 828.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 4140 кв.м.

местност "Батаджика"
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване НИВА, находяща се в землището на гр. Долни чифлик с ЕКАТТЕ 21912, общ. Долни, чифлик, обл. Варна, местност „БАТА ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 649.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 3243 кв.м.

м. "БОАЗА"
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13
1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване НИВА находяща се в землището на гр. Долни чифлик с ЕКАТТЕ 21912, общ. Долни чифлик, обл. Варна, местност „БОАЗА“ ...

Двустаен апартамент Долни чифлик

Двустаен апартамент Долни чифлик

Цена: 9840.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 42 кв.м.

УЛ. СОКАЧЕВ 5, ЕТ 4 АП 34
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.09.2018 до 29.10.2018
Обявяване на: 2018-10-30
Изпълнително дело №: 20167110400536 Изходящ №: 22103 / 27.08.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр ...

Двустаен апартамент Долни чифлик

Двустаен апартамент Долни чифлик

Цена: 20204.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 60 кв.м.

ул. Камчия бл.2
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
АПАРТАМЕНТ № 46 (четиридесет и шест) в жилищен блок №2(две) , вход II/Б (две римско Б), етаж 3 (три), построен върху държавно дворно място на ул. Камчия № 39 (тридесет и девет), гр. Долни ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 11331.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 6299 кв.м.

ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28
ВИЖТЕ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ. ...

Къща Долни чифлик

Къща Долни чифлик

Цена: 40560.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 78 кв.м.

гр. Долни Чифлик, ул. „Тича“ № 24
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18
ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Долни Чифлик, ул. „Тича“ № 24, обл. Варна, цялата със застроена площ по данъчна оценка от 78 кв.м. и Изба, цялата с площ по данъчна оценка от 30 кв.м. ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 4035720.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 236948 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 03.08.2018 до 03.09.2018
Обявяване на: 2018-09-04
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ- ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД/по чл.517 а от ГПК във връзка с &1 от ТЗ/, представляващ и включващ:Урег ...

Двустаен апартамент Долни чифлик

Двустаен апартамент Долни чифлик

Цена: 10278.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 42 кв.м.

УЛ. СОКАЧЕВ, 5, ЕТ 4 АП 34
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 2018-07-10
Изпълнително дело №: 20167110400536 Изходящ №: 12833 / 18.05.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр ...

Двустаен апартамент Долни чифлик

Двустаен апартамент Долни чифлик

Цена: 11420.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 43 кв.м.

УЛ. СОКАЧЕВ, 5, ЕТ 4, АП 34
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.03.2018 до 25.04.2018
Обявяване на: 2018-04-26
Изпълнително дело №: 20167110400536 Изходящ №: 6913 / 13.03.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. ...

Къща Долни чифлик

Къща Долни чифлик

Цена: 82900.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 207 кв.м.

ул. "Люляк'' 4
Окръжен съд: Варна
Срок: 23.03.2018 до 23.04.2018
Обявяване на: 2018-04-24
ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, ул. "Люляк" № 4 (четири), на два етажа, с разгъната застроена площ от 207 (двеста и седем) кв.м., построена в ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 612.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 3599 кв.м.

землището на гр. Долни Чифлик, м-ст "Върбака"
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19
1/3 от НИВА с пространство 3.599 дка /три дка петстотин деветдесет и девет кв.м./, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Област Варненска, в местността "Върбака", с кадастрален №114 ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 4410000.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 236948 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
Обявяване на: 2018-04-20
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ- ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД/по чл.517 а от ГПК във връзка с &1 от ТЗ/, представляващ и включващ:Урег ...

Парцел Долни чифлик

Парцел Долни чифлик

Цена: 45072.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 8592 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 2018-04-13
Урегулиран поземлен имот XVII-1057 /седемнадесет римско, тире, хиляда петдесет и седем арабско/, в квартал 116 /сто и шестнадесет/ - "Площадка за третиране на отпадъци", по плана на гр. Д ...

Парцел Долни чифлик

Парцел Долни чифлик

Цена: 37800.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 2103 кв.м.

ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК
Окръжен съд: Варна
Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
Обявяване на: 2018-03-01
ПОДРОБНОСТИ В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Двустаен апартамент Долни чифлик

Двустаен апартамент Долни чифлик

Цена: 12690.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 43 кв.м.

УЛ. СОКАЧЕВ, № 5, ЕТ 4 АП 34
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
Обявяване на: 2018-02-08
Изпълнително дело №: 20167110400536 Изходящ №: 35364 / 11.12.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 4900000.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 236948 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
Обявяване на: 2018-02-06
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД, представляващ и включващ:Урегулиран поземлен имот III /три римско/ ПИ-1061/десет хиляди и шестдесет и едно арабс ...

Парцел Долни чифлик

Парцел Долни чифлик

Цена: 50080.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 8592 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
Обявяване на: 2018-02-06
Урегулиран поземлен имот XVII-1057 /седемнадесет римско, тире, хиляда петдесет и седем арабско/, в квартал 116 /сто и шестнадесет/ - "Площадка за третиране на отпадъци", по плана на гр. До ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 680.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 3599 кв.м.

землището на гр. Долни Чифлик, м-ст "Върбака"
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
Обявяване на: 2018-02-13
1/3 от НИВА с пространство 3.599 дка /три дка петстотин деветдесет и девет кв.м./, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Област Варненска, в местността "Върбака", с кадастрален №114 ...

Къща Долни чифлик

Къща Долни чифлик

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 2103 кв.м.

гр. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
Обявяване на: 2017-12-01
ВИЖТЕ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ. ...

Едностаен апартамент Долни чифлик

Едностаен апартамент Долни чифлик

Цена: 14100.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 42 кв.м.

УЛ. СОКАЧЕВ, 5, ЕТ 4 АП 34
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.10.2017 до 13.11.2017
Обявяване на: 2017-11-14
Изпълнително дело №: 20167110400536 Изходящ №: 26886 / 12.09.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Земеделски имот Долни чифлик

Земеделски имот Долни чифлик

Цена: 6000.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 9000 кв.м.

м-ст Батаджика
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
Обявяване на: 2017-10-26
...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 492.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 4 кв.м.

землището на гр. Долни Чифлик, м-ст "Върбака"
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
Обявяване на: 2017-11-07
1/3 ид. ч. от НИВА с пространство 3.599 дка, находящ се в землището на гр. Долни Чифлик, Обл. Варна, м-ст "Върбата" ...

Земеделски имот Долни чифлик

Земеделски имот Долни чифлик

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 2103 кв.м.

ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.08.2017 до 27.09.2017
Обявяване на: 2017-09-28
ВИЖТЕ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ. ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 5061096.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 236948 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 14.08.2017 до 14.09.2017
Обявяване на: 2017-09-15
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД, представляващ и включващ:Урегулиран поземлен имот III /три римско/ ПИ-1061/десет хиляди и шестдесет и едно арабс ...

Хотел Долни чифлик

Хотел Долни чифлик

Цена: 186714.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1200 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
Обявяване на: 2017-09-19
Сграда-ПРОФИЛАКТОРИУМ със застроена площ по документ за собственост 400.00 /четиристотин/ кв.м., на три етажа, а по скица - на площ от 478.00 /четиристотин седемдесет и осем/ кв.м., година ...

Парцел Долни чифлик

Парцел Долни чифлик

Цена: 47388.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 8592 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
Обявяване на: 2017-09-19
Урегулиран поземлен имот XVII-1057 /седемнадесет римско, тире, хиляда петдесет и седем арабско/, в квартал 116 /сто и шестнадесет/ - "Площадка за третиране на отпадъци", по плана на гр. Д ...

Търговски имот Долни чифлик

Търговски имот Долни чифлик

Цена: 37280.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 616 кв.м.

УПИ № ІІІ
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
Обявяване на: 2017-09-08
Едноетажна сграда- магазин, намиращ се в гр. Долни Чифлик, област Варна, състоящ се от търговска зала и склад със застроена площ на двете помещения 95 кв. м., маза под магазина със застрое ...

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 4575.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 5850 кв.м.

м-ст Батаджика
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.08.2017 до 25.09.2017
Обявяване на: 2017-09-26
НИВА с площ от 5.850 дка, категория шеста - 0.024 дка, категория пета - 5.826 дка, в местността "Батаджика", с пл.№ 178044, по плана на земеразделяне на гр.Долни чифлик ЕКАТТЕ 21912, при г ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти долни чифлик долни чифлик имоти