Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Многостаен апартамент Банско Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

 • Начална цена
 • 45000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 505 кв.м.

 • Срок:
 • 10.04.2017 до 10.05.2017

 • Обявяване:
 • 2017-05-11

 • Адрес:
 • гр. София, район "Надежда", ул. Дилянка № 10А

 • ЧСИ:
 • Милен Бъзински

 • Телефон:
 • 02 439 76 20, 02 9 888 037

 • Email:
 • atanasov_p@milenbazinski.com


Всички имоти на ЧСИ Милен Бъзински

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 5а /пет „а"/, находящ се в град София, ул."Дилянка" № 10-А /десет -„А"'/ от полигон 44 /четиридесет и четири/ по плана на град София, местност ж.к. „Момкова махала II /втора/ част“, квартал „Свобода" - Северен парк, с площ от 515 /петстотин и петнадесет/ кв. м., при съседи: изток - Кръстю Дончев, запад - Кръстю Христов, север - парк градина и юг –ул. Дилянка и при съседи по скица: поземлен имот № 6 /шест/, поземлен имот 5 /пет/, поземлен имот 478 /четиристотин седемдесет и осем/ и СГНС болница и поликлиника, който имот отговаря на описания в скица за Поземлен имот с идентификатор 68134.1375.490, гр. София, общ. Столична, обл. София град, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011 г. / 12.10.2011 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на поземления имот: гр. София, район Надежда, ул. ДИЛЯНКА № 10А; площ: 505 кв. м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m); съседи: 68134.1375.1172, 68134.1375.2038, 68134.1375.489, 68134.1375.2017, 68134.1375.491, заедно с построената в поземления имот сграда с идентификатор 68134.1375.490.1, с адрес: гр. София, общ. Столична, обл. София град; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 12.10.2011 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на сградата: гр. София, ул. Дилянка, № 10А; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1375.490; застроена площ: 124 кв.м; брой етажи: 1; предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.Още Търговски имот за продажба в СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ- 693765.00лв.
Търговски имот СОФИЯ- 73144.00лв.
Търговски имот СОФИЯ- 37408.00лв.
Търговски имот СОФИЯ- 208800.00лв.
Търговски имот СОФИЯ- 25228.80лв.
2.4030511379242