Всички имоти Склад в СОФИЯ на търг от ЧСИ

 • Склад
  36 кв.м., СОФИЯ
  ж.к. Хиподрума, бл. 139А, 1/3 идеална част
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 10400.00 лв.
 • Склад
  12 кв.м., СОФИЯ
  ул. Евлия Челеби № 43
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 9532.89 лв.
 • Склад
  132 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Неразделни" № 2
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 65000.00 лв.
 • Склад
  50 кв.м., СОФИЯ
  жк Младост 3, бул. "Александър Малинов" № 51, ет.-2, СКЛАД Б2
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 26649.00 лв.
 • Склад
  48 кв.м., СОФИЯ
  жк. Мадост 3, бул. "Александър Малинов" № 51, ЕТ. -3 - СКЛАД А3
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 23409.00 лв.
 • Склад
  33 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 19270.40 лв.
 • Склад
  33 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 19270.40 лв.
 • Склад
  33 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 19270.40 лв.
 • Склад
  33 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 19270.40 лв.
 • Склад
  8 кв.м., СОФИЯ

  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 3040.00 лв.
 • Склад
  208 кв.м., СОФИЯ
  гр.София, ул."Враня" №32
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 139050.00 лв.
 • Склад
  36 кв.м., СОФИЯ
  жк Хиподрума, бл.139-А, към вх.В, 1/3 ид.ч.
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 12555.00 лв.
 • Склад
  338 кв.м., СОФИЯ

  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 334109.76 лв.
 • Склад
  55 кв.м., СОФИЯ
  ул. 109 № 19
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 53649.00 лв.
 • Склад
  28 кв.м., СОФИЯ
  ул. 109 № 19
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 26842.56 лв.
 • Склад
  16 кв.м., СОФИЯ
  Красно село, ул. Доспат 4
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 21600.00 лв.
 • Склад
  36 кв.м., СОФИЯ
  жк Хиподрума, бл.139-А, къ вх.В, 1/3 ид.ч.
  Срок: 18.11.2017 до 18.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-19
  Виж повече
 • 11160.00 лв.
 • Склад
  91 кв.м., СОФИЯ
  гр.София, ул. Неразделни №14, склад
  Срок: 28.10.2017 до 28.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-29
  Виж повече
 • 45750.00 лв.
 • Склад
  361 кв.м., СОФИЯ
  ул.Никола Беловеждов № 3
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 144000.00 лв.
 • Склад
  12 кв.м., СОФИЯ
  ул. Евлия Челеби № 43
  Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-21
  Виж повече
 • 10592.10 лв.
 • Склад
  208 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Враня" №32
  Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-17
  Виж повече
 • 154500.00 лв.
 • Склад
  132 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Неразделни" №2
  Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-07
  Виж повече
 • 85200.00 лв.
 • Склад
  8 кв.м., СОФИЯ

  Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-03
  Виж повече
 • 3920.00 лв.
 • Склад
  38 кв.м., СОФИЯ
  бул. Цар Борис III, № 264, ет.-1, сграда № 3, 1/2 ид.ч.
  Срок: 26.09.2017 до 26.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-27
  Виж повече
 • 13204.05 лв.
 • Склад
  33 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-26
  Виж повече
 • 18066.00 лв.
 • Склад
  36 кв.м., СОФИЯ
  жк. Хиподрума, бл. 139-А, към вх.В, 1/3 ид.ч.
  Срок: 04.09.2017 до 04.10.2017
  Обявяване на: 2017-10-05
  Виж повече
 • 13950.00 лв.
 • Склад
  359 кв.м., СОФИЯ
  местност кв. Кремиковци
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 118800.00 лв.
 • Склад
  554 кв.м., СОФИЯ

  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 122303.12 лв.
 • Склад
  21 кв.м., СОФИЯ
  местност кв. Кремиковци
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 4800.00 лв.
 • Склад
  181 кв.м., СОФИЯ
  местност кв. Кремиковци
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 48000.00 лв.
 • Склад
  39 кв.м., СОФИЯ

  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Склад
  2400 кв.м., СОФИЯ
  Производствена зона- Гара Яна
  Срок: 14.08.2017 до 14.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-15
  Виж повече
 • 360000.00 лв.
 • Склад
  163 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, район Подуяне, ж.к. "Сухата река", ул. "Златоструй" № 28 - Складово помещение № 2
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 69696.00 лв.
 • Склад
  116 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, район Подуяне, ж.к. "Сухата река", ул. "Златоструй" № 28 - Складово помещение № 1
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 49893.60 лв.
 • Склад
  12538 кв.м., СОФИЯ
  бул. Илиянци № 12
  Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-11
  Виж повече
 • 1800000.00 лв.
 • Склад
  177 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Казбек" № 30
  Срок: 14.06.2017 до 14.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-17
  Виж повече
 • 182520.00 лв.
 • Склад
  12 кв.м., СОФИЯ
  кв.Карпузица, ул. Евлия Челеби № 43, бл.А, сутерен
  Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-06
  Виж повече
 • 8473.68 лв.
 • Склад
  1054 кв.м., СОФИЯ
  бул. Симеоновско шосе
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 650100.00 лв.
 • Склад
  1335 кв.м., СОФИЯ
  бул. Симеоновско шосе
  Срок: 12.06.2017 до 12.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-13
  Виж повече
 • 750000.00 лв.
 • Склад
  479 кв.м., СОФИЯ
  село Негован, р-н Нови Искър, Жилищна сграда, Хангар и Гараж, без разрешение за ползване, на Околовръстен път, до входа за с.Негован, без поземления имот, който се продава на отделна паралелно провеждаща се публична продан
  Срок: 03.06.2017 до 03.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-04
  Виж повече
 • 67392.00 лв.
 • Склад
  132 кв.м., СОФИЯ
  гр.София, ул."Неразделни" № 2
  Срок: 22.05.2017 до 22.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-23
  Виж повече
 • 106500.00 лв.
 • Склад
  132 кв.м., СОФИЯ
  гр.София, ул."Неразделни" № 2
  Срок: 19.05.2017 до 19.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-20
  Виж повече
 • 106500.00 лв.
 • Склад
  97 кв.м., СОФИЯ

  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Склад
  65 кв.м., СОФИЯ

  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Склад
  359 кв.м., СОФИЯ

  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 148500.00 лв.
 • Склад
  21 кв.м., СОФИЯ

  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 6000.00 лв.
 • Склад
  181 кв.м., СОФИЯ

  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 60000.00 лв.
 • Склад
  554 кв.м., СОФИЯ
  кв. Кремиковци
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 152878.90 лв.
 • Склад
  963 кв.м., СОФИЯ

  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 150000.00 лв.
 • Склад
  40 кв.м., СОФИЯ
  ж.к. Кремиковци
  Срок: 05.05.2017 до 05.06.2017
  Обявяване на: 2017-06-06
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
Хотел Фабрика Търговски имот Тристаен апартамент Стая Склад Производствен имот Парцел Паркомясто Офис Многостаен апартамент Мезонет Магазин Къща Земеделски имот Земеделска земя Заведение Жилищна сграда Етаж от къща Едностаен апартамент Други Двустаен апартамент Гараж Газстанция Вила Бензиностанция Ателие, Таван Автомивка 1.366