Всички имоти Производствен имот в София от ЧСИ

 • Производствен имот
  2115 кв.м., СОФИЯ
  р. 1 № 5
  Срок: 18.06.2018 до 18.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-19
  Виж повече
 • 1401600.00 лв.
 • Производствен имот
  40857 кв.м., СОФИЯ

  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 20564958.59 лв.
 • Производствен имот
  19898 кв.м., СОФИЯ
  бул. Шипченски проход № 2
  Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-13
  Виж повече
 • 15602028.30 лв.
 • Производствен имот
  91 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-12
  Виж повече
 • 40480.00 лв.
 • Производствен имот
  1280 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-12
  Виж повече
 • 648640.00 лв.
 • Производствен имот
  1139 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-12
  Виж повече
 • 508880.00 лв.
 • Производствен имот
  733 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-12
  Виж повече
 • 327360.00 лв.
 • Производствен имот
  231 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" №1
  Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-12
  Виж повече
 • 109280.00 лв.
 • Производствен имот
  806 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" №1
  Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-12
  Виж повече
 • 210560.00 лв.
 • Производствен имот
  581 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" №1
  Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-12
  Виж повече
 • 213760.00 лв.
 • Производствен имот
  1220 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" №1
  Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-12
  Виж повече
 • 319440.00 лв.
 • Производствен имот
  1220 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" №1
  Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-12
  Виж повече
 • 612560.00 лв.
 • Производствен имот
  1544 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" №1
  Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-12
  Виж повече
 • 580720.00 лв.
 • Производствен имот
  703 кв.м., СОФИЯ
  ул. Суходолска 175
  Срок: 30.05.2018 до 30.06.2018
  Обявяване на: 2018-07-01
  Виж повече
 • 33600.00 лв.
 • Производствен имот
  3915 кв.м., СОФИЯ
  ул. Суходолска 175
  Срок: 30.05.2018 до 30.06.2018
  Обявяване на: 2018-07-02
  Виж повече
 • 112800.00 лв.
 • Производствен имот
  5479 кв.м., СОФИЯ
  ул.Суходолска 175
  Срок: 30.05.2018 до 30.06.2018
  Обявяване на: 2018-07-02
  Виж повече
 • 209600.00 лв.
 • Производствен имот
  734 кв.м., СОФИЯ
  гр.София, район Надежда, кв.Бенковски – складова база Биримирци
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 328000.00 лв.
 • Производствен имот
  33 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 17343.36 лв.
 • Производствен имот
  33 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 17343.36 лв.
 • Производствен имот
  13783 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" №1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 3164532.84 лв.
 • Производствен имот
  33 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 17343.36 лв.
 • Производствен имот
  33 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 17343.36 лв.
 • Производствен имот
  1139 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" №1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 706784.67 лв.
 • Производствен имот
  231 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 151731.76 лв.
 • Производствен имот
  806 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 292499.52 лв.
 • Производствен имот
  733 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" №1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 454713.84 лв.
 • Производствен имот
  733 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" №1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 454713.84 лв.
 • Производствен имот
  581 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 296897.28 лв.
 • Производствен имот
  733 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" №1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 454713.84 лв.
 • Производствен имот
  1220 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 443640.00 лв.
 • Производствен имот
  91 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" №1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 56201.85 лв.
 • Производствен имот
  1280 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" №1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 900884.16 лв.
 • Производствен имот
  1629 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" №1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 706784.67 лв.
 • Производствен имот
  1544 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" №1
  Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-27
  Виж повече
 • 806561.28 лв.
 • Производствен имот
  2325 кв.м., СОФИЯ
  ул. Проф. Цветан Лазаров, №113
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 5183200.00 лв.
 • Производствен имот
  91 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 62446.50 лв.
 • Производствен имот
  231 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 168590.84 лв.
 • Производствен имот
  1280 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 1000982.40 лв.
 • Производствен имот
  806 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 324999.46 лв.
 • Производствен имот
  1139 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 785316.30 лв.
 • Производствен имот
  581 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 329885.86 лв.
 • Производствен имот
  733 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 505237.60 лв.
 • Производствен имот
  1629 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 945246.94 лв.
 • Производствен имот
  1544 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Кукуш" № 1
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 896179.20 лв.
 • Производствен имот
  558 кв.м., СОФИЯ
  ул. Овчо поле № 25
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 104616.00 лв.
 • Производствен имот
  2325 кв.м., СОФИЯ
  ул. Проф. Цветан Лазаров, №113
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 5183200.00 лв.
 • Производствен имот
  2325 кв.м., СОФИЯ
  ул. Проф. Цветан Лазаров, №113
  Срок: 27.11.2017 до 27.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-28
  Виж повече
 • 5183200.00 лв.
 • Производствен имот
  3400 кв.м., СОФИЯ
  р-н Връбницакв.Модерно предградие, ул.3019 №3а
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 2180466.00 лв.
 • Производствен имот
  558 кв.м., СОФИЯ
  кв. Суходол, ул. Овчо поле № 25
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 116240.00 лв.
 • Производствен имот
  2115 кв.м., СОФИЯ
  ул. 1 №5
  Срок: 08.11.2017 до 08.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-11
  Виж повече
 • 1316250.00 лв.
Хотел Фабрика Търговски имот Тристаен апартамент Стая Склад Производствен имот Парцел Паркомясто Офис Многостаен апартамент Мезонет Магазин Къща Земеделски имот Земеделска земя Заведение Жилищна сграда Етаж от къща Едностаен апартамент Други Двустаен апартамент Гараж Газстанция Вила Бензиностанция Ателие, Таван Автомивка 0.276