Тристаен апартамент в СОФИЯ за 117920.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 117920.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 96 кв.м.
  Срок: 24.10.2018 до 26.11.2018
  Обявяване: 2018-11-27
  Адрес:
  ЧСИ: Мариян Петков
  Телефон: 02 – 9873804; 0895 770 288
  Email: office@marlex-bg.com

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Мариян Петков

ЖИЛИЩЕ/АПАРТАМЕНТ №34 /тридесет и четири/ с адм. адрес: гр. София, Община Столична, р-н Лозенец, кв. „Лозенец“, ул. Могилата“ №4 /четири/, вх. Б, на етаж на кота „+5.70 /плюс пет цяло и седемдесет стотни/“ метра, с площ на жилището 96.26 /деветдесет и шест цяло и двадесет и шест стотни/ кв. метра, състоящо се от: входно антре, хол с кухня – бокс, две спални, баня – тоалетна, тоалетна, мокро помещение и две тераси, при съседи: етажен коридор, асансьорна шахта, апартамент № 33 /тридесет и три/, двор, двор и апартамент №35 /тридесет и пет/, ЗАЕДНО С МАЗЕ №11 /единадесет/ на етаж на кота „-3.40 /минус три цяло и четиридесет стотни/“ метра във вход „Б“ на сградата с площ на мазето 4.01 /четири цяло и една стотна/ кв. метра, при съседи: коридор, мазе №12 /дванадесет/ от вход „Б“, гараж №1 /едно/ и коридор, заедно с 2.37%/две цяло и тридесет и седем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата. Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017г. на Изпълнителния Директор на АГКК, гореописаният обект представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.905.1054.1.37 /шест осем едно три четири точка девет нула пет точка едно нула пет четири точка едно точка три седем/, със стар идентификатор № 68134.905.1054.1.28, с адрес на имота: гр. София, п.к. 1000, район Лозенец, ул. Могилата № 4, вх. Б, ет. 3, ап. 34, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.905.1054 /шест осем едно три четири точка девет нула пет точка едно нула пет четири/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище апартамент на едно ниво, няма данни за площ на обекта. Съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж – 68134.905.1054.1.36, 68134.905.1054.1.38, под обекта – 68134.905.1054.1.33, над обекта – 68134.905.1054.1.41;