Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Земеделска земя Ломец Земеделска земя Момино Офис СОФИЯ Хотел в ГАБРОВО Фабрика в ГАБРОВО Търговски имот в ГАБРОВО Тристаен апартамент в ГАБРОВО Стая в ГАБРОВО Склад в ГАБРОВО Производствен имот в ГАБРОВО Парцел в ГАБРОВО Паркомясто в ГАБРОВО Офис в ГАБРОВО Многостаен апартамент в ГАБРОВО Мезонет в ГАБРОВО Магазин в ГАБРОВО Къща в ГАБРОВО Земеделски имот в ГАБРОВО Земеделска земя в ГАБРОВО Заведение в ГАБРОВО Жилищна сграда в ГАБРОВО Етаж от къща в ГАБРОВО Едностаен апартамент в ГАБРОВО Други в ГАБРОВО Двустаен апартамент в ГАБРОВО Гараж в ГАБРОВО Газстанция в ГАБРОВО Вила в ГАБРОВО Бензиностанция в ГАБРОВО Ателие, Таван в ГАБРОВО Автомивка в ГАБРОВО

Тристаен апартамент ГАБРОВО

 • Начална цена
 • 45495.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 73 кв.м.

 • Срок:
 • 14.01.2018 до 14.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-15

 • Адрес:
 • ул. "Опълченска" № 14, ет. 3

 • ЧСИ:
 • Звезделина Василева

 • Телефон:
 • 066-802 880; 0894 49 38 83

 • Email:
 • zvezdelina.vasileva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.510.416.1.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка четиристотин и шестнадесет точка едно точка две/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-07-187/21.05.2013г. на НАЧАЛНИК на СГКК – Габрово, с адрес на самостоятелния обект: град Габрово, п.к. 5300 /пет хиляди и триста/, ул. „Опълченска” № 14 /четиринадесет/, ет. 3 /три/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот 14218.510.416 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка четиристотин и шестнадесет/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 2 /две/, посочени в документа площ: 73,80 /седемдесет и три цяло и осемдесет/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 /едно/: на същия етаж: няма, под обекта: имот с идентификатор 14218.510.416.1.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка четиристотин и шестнадесет точка едно точка едно/, над обекта: имот с идентификатор 14218.510.416.1.3 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка четиристотин и шестнадесет точка едно точка три/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 /две/: на същия етаж: имот с идентификатор 14218.510.416.1.3 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка четиристотин и шестнадесет точка едно точка три/, под обекта: няма, над обекта: няма, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 3,40 /три цяло и четиридесет стотни/ кв.м., ЗАЕДНО с 16,80 % = 7,65 кв.м. /шестнадесет цяло и осемдесет стотни процента равняващи се на седем цяло и шестдесет и пет стотни кв.м./ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху държавна земя. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ, намиращ се на II /втори/ етаж, вход „А”, от жилищен блок на ул. „Опълченска” №14, вход „А” /четиринадесет/- Габрово, със застроена квадратура - 73.80 кв.м. /седемдесет и три цяло и осемдесет стотни кв.м./, състоящ се от– две стаи, хол, баня-тоалетна, входно антре и тераса, при граници за апартамента: отгоре - държавен тавански етаж, отдолу- държавен апартамент, от изток - улица, от запад - дворно място и апартамент на вход 14 /четиринадесет/, от север - стълбище, от юг - жилищна сграда на 14 /четиринадесет/, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ от 3.40 кв.м. /три цяло и четиридесет стотни кв.м./ при граници: отгоре- транжорна, от изток- улица, от запад - коридор и маза на държавата наемател Вараков, от север- стълбище, от юг- маза на държавата с наемател Вараков, ЗАЕДНО с 16.80 % /шестнадесет цяло и осемдесет стотни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата, съгласно чл.38 от З.С., което се равнява на 7.65 кв.м. /седем цяло и шестдесет и пет стотни кв.м./, която жилищна сграда е построена върху държавна земя, съставляваща: ДВОРИЩЕ с пл. № 3553 /три хиляди петстотин петдесет и три/, от кв. 126 /сто двадесет и шест/ по плана на град Габрово, при граници: ул. О.Т. 1511-1512-1513 /хиляда петстотин и единадесет - хиляда пестстотин и дванадесет- хиляда петстотин и тринадесет/, дворище пл. № 3554 /три хиляди петстотин петдесет и четири/, дворище с пл. № 3552 /три хиляди петстотин петдесет и две/, ЗАЕДНО със съответната идеална част от отстъпеното право на строеж върху държавна земя. НАЧАЛНА ЦЕНА: 45 495 (четиридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и пет) леваОще Тристаен апартамент за продажба в ГАБРОВО

Тристаен апартамент ГАБРОВО- 24160.00лв.
Тристаен апартамент ГАБРОВО- 45900.00лв.
Тристаен апартамент ГАБРОВО- 38700.00лв.
Тристаен апартамент ГАБРОВО- 45495.00лв.
Тристаен апартамент ГАБРОВО- 90000.00лв.
0.017189025878906