Всички имоти Парцел в Габрово от ЧСИ

 • Парцел
  337 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Трети март" № 46
  Срок: 02.06.2018 до 02.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-03
  Виж повече
 • 2400.00 лв.
 • Парцел
  4141 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Орловска"
  Срок: 02.06.2018 до 02.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-03
  Виж повече
 • 238400.00 лв.
 • Парцел
  3635 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Трети март"
  Срок: 02.06.2018 до 02.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-03
  Виж повече
 • 63000.00 лв.
 • Парцел
  1993 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Поника"
  Срок: 13.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 500.00 лв.
 • Парцел
  4116 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Слънчева" № 11
  Срок: 13.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 9360.00 лв.
 • Парцел
  338 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Аврора" № 5-А
  Срок: 15.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Парцел
  3098 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Трети март"
  Срок: 15.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 44100.00 лв.
 • Парцел
  3239 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Трети март"
  Срок: 15.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 45900.00 лв.
 • Парцел
  1146 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Рачев кладенец"
  Срок: 15.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 270.00 лв.
 • Парцел
  1000 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Рачев кладенец"
  Срок: 15.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 270.00 лв.
 • Парцел
  7481 кв.м., ГАБРОВО
  кв. Етъра, местност "Стружната"
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 67329.00 лв.
 • Парцел
  7481 кв.м., ГАБРОВО
  кв. Етъра, местност "Стружната"
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 67329.00 лв.
 • Парцел
  23372 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Русевци"
  Срок: 25.03.2018 до 25.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-26
  Виж повече
 • 111600.00 лв.
 • Парцел
  4116 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Слънчева" № 11
  Срок: 25.03.2018 до 25.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-26
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Парцел
  680 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Петър Божинов"
  Срок: 25.03.2018 до 25.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-26
  Виж повече
 • 19461.00 лв.
 • Парцел
  3635 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Трети март"
  Срок: 28.02.2018 до 29.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-30
  Виж повече
 • 70000.00 лв.
 • Парцел
  337 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Трети март" № 46
  Срок: 28.02.2018 до 29.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-30
  Виж повече
 • 2700.00 лв.
 • Парцел
  36 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Братя Гъбенски" 2
  Срок: 28.02.2018 до 29.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-30
  Виж повече
 • 461.00 лв.
 • Парцел
  3867 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Горния чукар"
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 9216.00 лв.
 • Парцел
  3500 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Долен чукар"
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 8784.00 лв.
 • Парцел
  3000 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Глога"
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 8088.00 лв.
 • Парцел
  1500 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Долен чукар"
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 7834.00 лв.
 • Парцел
  3500 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Солища"
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 8295.00 лв.
 • Парцел
  3400 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Коев трап"
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 8295.00 лв.
 • Парцел
  7400 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Солища"
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 14400.00 лв.
 • Парцел
  6274 кв.м., ГАБРОВО
  "Баев извор"
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 12240.00 лв.
 • Парцел
  7197 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Горния чукар"
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 17280.00 лв.
 • Парцел
  3098 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Трети март"
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 47232.00 лв.
 • Парцел
  3239 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Трети март"
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 49248.00 лв.
 • Парцел
  13312 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Лехата"
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 7776.00 лв.
 • Парцел
  5399 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Лехата"
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 7776.00 лв.
 • Парцел
  4116 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Слънчева" № 11
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 9360.00 лв.
 • Парцел
  7481 кв.м., ГАБРОВО
  кв. Етъра, местност Стружната
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 74810.00 лв.
 • Парцел
  6400 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Глога"
  Срок: 30.12.2017 до 30.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-31
  Виж повече
 • 8772.00 лв.
 • Парцел
  2001 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Долен чукар"
  Срок: 30.12.2017 до 30.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-31
  Виж повече
 • 13680.00 лв.
 • Парцел
  3500 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Долен чукар"
  Срок: 30.12.2017 до 30.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-31
  Виж повече
 • 15120.00 лв.
 • Парцел
  2703 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Глога"
  Срок: 30.12.2017 до 30.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-31
  Виж повече
 • 9792.00 лв.
 • Парцел
  1503 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Солища"
  Срок: 30.12.2017 до 30.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-31
  Виж повече
 • 7344.00 лв.
 • Парцел
  23377 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Русевци"
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 124000.00 лв.
 • Парцел
  336 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Трети март" № 46
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Парцел
  841 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Бенковска"
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 13500.00 лв.
 • Парцел
  710 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Беленска"
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Парцел
  393 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Аврора" № 5-А
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Парцел
  4116 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Слънчева" № 11
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 10000.00 лв.
 • Парцел
  5497 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Свищовска" 30
  Срок: 21.11.2017 до 21.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-22
  Виж повече
 • 91680.00 лв.
 • Парцел
  4116 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Слънчева" № 11
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 10400.00 лв.
 • Парцел
  1146 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Рачев кладенец"
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 300.00 лв.
 • Парцел
  1000 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Рачев кладенец"
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 300.00 лв.
 • Парцел
  148 кв.м., ГАБРОВО
  община Габрово
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 6.00 лв.
 • Парцел
  680 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Петър Божинов"
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 21623.00 лв.
Хотел Фабрика Търговски имот Тристаен апартамент Стая Склад Производствен имот Парцел Паркомясто Офис Многостаен апартамент Мезонет Магазин Къща Земеделски имот Земеделска земя Заведение Жилищна сграда Етаж от къща Едностаен апартамент Други Двустаен апартамент Гараж Газстанция Вила Бензиностанция Ателие, Таван Автомивка 0.123