Всички имоти Производствен имот в Габрово от ЧСИ

 • Производствен имот
  802 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Генерал Николов"№7
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 48268.00 лв.
 • Производствен имот
  2957 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Васил Левски" № 2
  Срок: 15.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 3298981.00 лв.
 • Производствен имот
  789 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Балкан"№4
  Срок: 27.03.2018 до 27.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-30
  Виж повече
 • 130364.00 лв.
 • Производствен имот
  248 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Любен Каравелов"№8
  Срок: 27.03.2018 до 27.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-30
  Виж повече
 • 267389.00 лв.
 • Производствен имот
  600 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Габровското"
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 207000.00 лв.
 • Производствен имот
  1438 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Столетов" № 157
  Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-28
  Виж повече
 • 129024.00 лв.
 • Производствен имот
  2957 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Васил Левски" № 2
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 3665534.00 лв.
 • Производствен имот
  5559 кв.м., ГАБРОВО
  бул."Столетов"№10
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 212040.00 лв.
 • Производствен имот
  411 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Индустриална"№44
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-13
  Виж повече
 • 292801.00 лв.
 • Производствен имот
  3632 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Трети март" 9 Е
  Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-02
  Виж повече
 • 199784.00 лв.
 • Производствен имот
  306 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Ванче Михайлов" № 25
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 107500.00 лв.
 • Производствен имот
  1180 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Ванче Михайлов" № 25
  Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-09
  Виж повече
 • 106700.00 лв.
 • Производствен имот
  1297 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Индустриална" № 81
  Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-05
  Виж повече
 • 324886.00 лв.
 • Производствен имот
  802 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Генерал Николов"№7
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 59400.00 лв.
 • Производствен имот
  600 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Габровското"
  Срок: 28.11.2017 до 28.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-29
  Виж повече
 • 230000.00 лв.
 • Производствен имот
  955 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Любен Каравелов"№8
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 270000.00 лв.
 • Производствен имот
  411 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Индустриална"№44
  Срок: 06.11.2017 до 06.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-07
  Виж повече
 • 325334.00 лв.
 • Производствен имот
  5185 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Свищовска"№9
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 294000.00 лв.
 • Производствен имот
  789 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Балкан"№4
  Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-28
  Виж повече
 • 124814.00 лв.
 • Производствен имот
  1438 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Столетов" № 157
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 143360.00 лв.
 • Производствен имот
  2957 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Васил Левски" № 2
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 3258252.00 лв.
 • Производствен имот
  833 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Любен Каравелов" № 24 - 26, ет. 1
  Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-10
  Виж повече
 • 93750.00 лв.
 • Производствен имот
  1438 кв.м., ГАБРОВО
  бул."Столетов" 157
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 185000.00 лв.
 • Производствен имот
  5559 кв.м., ГАБРОВО
  бул."Столетов"№10
  Срок: 03.10.2017 до 03.11.2017
  Обявяване на: 2017-11-06
  Виж повече
 • 235600.00 лв.
 • Производствен имот
  802 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Генерал Николов"№7
  Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-19
  Виж повече
 • 66000.00 лв.
 • Производствен имот
  248 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Любен Каравелов"№8
  Срок: 11.08.2017 до 11.09.2017
  Обявяване на: 2017-09-12
  Виж повече
 • 300000.00 лв.
 • Производствен имот
  161 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Столетов" № 157
  Срок: 16.07.2017 до 16.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-17
  Виж повече
 • 176640.00 лв.
 • Производствен имот
  1438 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Столетов" № 157
  Срок: 16.07.2017 до 16.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-17
  Виж повече
 • 204800.00 лв.
 • Производствен имот
  2957 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Васил Левски" № 2
  Срок: 16.07.2017 до 16.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-17
  Виж повече
 • 4072815.00 лв.
 • Производствен имот
  600 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Габровското"
  Срок: 21.07.2017 до 21.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-22
  Виж повече
 • 191058.00 лв.
 • Производствен имот
  411 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Индустриална"№44
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 244000.00 лв.
 • Производствен имот
  5185 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Свищовска"№9
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 367500.00 лв.
 • Производствен имот
  789 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Балкан"№4
  Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-15
  Виж повече
 • 156017.00 лв.
 • Производствен имот
  833 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Любен Каравелов" № 24 - 26, ет. 1
  Срок: 16.07.2017 до 16.08.2017
  Обявяване на: 2017-08-17
  Виж повече
 • 120000.00 лв.
 • Производствен имот
  1438 кв.м., ГАБРОВО
  бул."Столетов" 157
  Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
  Обявяване на: 2017-09-01
  Виж повече
 • 186320.00 лв.
 • Производствен имот
  802 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Генерал Николов"№7
  Срок: 26.06.2017 до 26.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-27
  Виж повече
 • 61184.00 лв.
 • Производствен имот
  5559 кв.м., ГАБРОВО
  бул."Столетов"№10
  Срок: 20.06.2017 до 20.07.2017
  Обявяване на: 2017-07-21
  Виж повече
 • 248000.00 лв.
 • Производствен имот
  210 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Любен Каравелов" №24-26, ет.4.
  Срок: 18.04.2017 до 18.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-19
  Виж повече
 • 87338.00 лв.
 • Производствен имот
  599 кв.м., ГАБРОВО
  УЛ."ПАТРЕАРХ ЕВТИМИЙ"№14
  Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-29
  Виж повече
 • 131681.00 лв.
 • Производствен имот
  23 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Любен Каравелов"№26
  Срок: 19.04.2017 до 19.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-22
  Виж повече
 • 15564.00 лв.
 • Производствен имот
  833 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Любен Каравелов" № 24 - 26, ет. 1
  Срок: 16.04.2017 до 16.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-17
  Виж повече
 • 150000.00 лв.
 • Производствен имот
  1297 кв.м., ГАБРОВО
  ул. „Индустриална” № 81
  Срок: 09.04.2017 до 09.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-10
  Виж повече
 • 360984.00 лв.
 • Производствен имот
  600 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Габровското"
  Срок: 11.04.2017 до 11.05.2017
  Обявяване на: 2017-05-12
  Виж повече
 • 238822.00 лв.
 • Производствен имот
  955 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Любен Каравелов"№8
  Срок: 28.03.2017 до 28.04.2017
  Обявяване на: 2017-05-02
  Виж повече
 • 240000.00 лв.
 • Производствен имот
  411 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Индустриална"№44
  Срок: 28.03.2017 до 28.04.2017
  Обявяване на: 2017-05-02
  Виж повече
 • 305000.00 лв.
 • Производствен имот
  1196 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Любен Каравелов" № 24, ет. 3
  Срок: 26.03.2017 до 26.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-27
  Виж повече
 • 169920.00 лв.
 • Производствен имот
  2957 кв.м., ГАБРОВО
  ул. "Васил Левски" № 2
  Срок: 26.03.2017 до 26.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-27
  Виж повече
 • 3620280.00 лв.
 • Производствен имот
  1438 кв.м., ГАБРОВО
  бул. "Столетов" № 157
  Срок: 26.03.2017 до 26.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-27
  Виж повече
 • 256000.00 лв.
 • Производствен имот
  151 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Балкан"№4
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 136176.00 лв.
 • Производствен имот
  5559 кв.м., ГАБРОВО
  бул."Столетов"№10
  Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
  Обявяване на: 2017-04-21
  Виж повече
 • 310000.00 лв.
Хотел Фабрика Търговски имот Тристаен апартамент Стая Склад Производствен имот Парцел Паркомясто Офис Многостаен апартамент Мезонет Магазин Къща Земеделски имот Земеделска земя Заведение Жилищна сграда Етаж от къща Едностаен апартамент Други Двустаен апартамент Гараж Газстанция Вила Бензиностанция Ателие, Таван Автомивка 0.040